Maart 2000

Vleugels

Van Steve:

In de privé sessies laat de Groep me vaak zien dat mensen kort geleden de “fantoom dood” ervaren hebben. Zij zeggen dat, overeenkomstig hun oorspronkelijke script, de tijd is aangebroken om te vertrekken. Nu we echter het paradigma/patroon hebben veranderd, hebben we de mogelijkheid om te blijven en een nieuw contract voor onszelf te schrijven. Toch krijgen we over het algemeen de kans om te vertrekken en terug te keren naar Thuis, wanneer onze in het oorspronkelijke script vastgelegde tijd van vertrek aangebroken is. Wij krijgen echter de gelegenheid om een keuze te maken. Het kan een onverklaarbare ziekte zijn of een ernstig ongeluk in het verkeer. Vaak is het een droom waarin onze begroeters verschijnen en we hebben dan de keus om, wanneer we dat willen, te blijven. De Groep heeft me vele malen laten zien hoe dit bij mensen gebeurd is en we vertellen hen er vaak over. Meestal hebben ze geen enkele verklaring voor hun ervaringen totdat we het hun vertellen. Nadat ik dit aan honderden mensen in sessies verteld heb, moet ik zeggen dat ik zelf nog nooit zoiets meegemaakt had. Dat is niet ongebruikelijk. Ik merk regelmatig dat ik op de één of andere manier buiten de dingen sta die mensen over de hele wereld ervaren en waar de Groep over spreekt. Ik heb daar nooit zo over nagedacht totdat enkele dagen geleden bij een sessie de persoon in kwestie mij vroeg of ik ooit zelf de “Fantoom Dood” meegemaakt had. Ik begon met nee te zeggen, maar toen liet de Groep me zien dat ik deze ervaring had tijdens een recente channeling in de “Scepter of Self Love” in Attleboro, Massachusetts.

Tijdens de lunchpauze op de tweede dag van het seminar, wilde de Groep praten. Ik zat alleen in een comfortabele stoel en ik dacht dat ze mij wat zouden informeren over de channeling, die direct na de lunch op het programma stond. Vlak voor een channeling geven ze me over het algemeen het onderwerp waar we over gaan praten zodat ik me op de woorden kan voorbereiden. Maar dat was deze keer niet de bedoeling en ik zat volkomen op mijn gemak in een toestand tussen slapen en waken. Ik heb daar verder niet over nagedacht. We hebben toen alle stoelen in een kring gezet rondom de plek waar ik tijdens het channelen zit. Ik vind het prettig wanneer de channelings informeel en intiem zijn. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig en sommigen zaten op de grond of hadden hun stoel nog dichter bij getrokken. Ik ging zitten om aan de introductie te beginnen toen de Groep me onderbrak. Een meester-genezer, Raymond genaamd, zat links achter me. De Groep wilde dat hij meer naar voren zou gaan zitten zodat hij niet achter me zat. Ik begreep niet waarom, maar Raymond had geen probleem en ging op mijn verzoek meer naar voren zitten.

Daarna begonnen we met het channelen. Dit was een heel actuele channeling en ik gebruik de tekst dan ook voor dit bericht. De vragen en antwoorden alsmede het erop volgende gesprek over wat de mensen tijdens deze channeling ervaren hadden, kun je vinden in een artikel op web site PlanetLightworker. Aan het einde van ons gesprek stopte ik de recorder, haalde de tape er uit en schreef op het etiket “Vleugels” . Ik ben er trots op jullie de ervaring van “Vleugels” aan te kunnen bieden.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

We vinden het zo prettig om deze woorden te zeggen omdat we het heerlijk vinden de vibraties van Thuis te delen met jullie, die hier op Aarde jullie tijdelijke thuis gemaakt hebben. Jullie hebben goede keuzes gemaakt waardoor het Spel nu naar het volgende niveau gaat. We danken jullie dat jullie je rollen zo goed gespeeld hebben. Toen jullie deze rollen schreven hadden jullie geen idee dat die zouden leiden naar de uitkomst, die zich nu voor jullie ogen afspeelt. Want er bestond een tijdslimiet op het Speelbord, en hoewel die tijdslimiet nu gepasseerd is, zijn jullie nog steeds hier. Jullie hebben dat zo gecreëerd, door jullie keuzes, door de opening van jullie hart, door het vasthouden van de energie van deze familie in jullie hart. Jullie hebben het goed gedaan en het is ons een eer om aan jullie voeten te zitten.

Telkens wanneer je een bel hoort

We willen jullie vandaag iets meer vertellen over het Engelenrijk, waar jullie zo nieuwsgierig naar zijn. We willen het over één bepaald onderwerp hebben, en wel dat wat jullie vleugels noemen. Jullie kennen vele prachtige verhalen die spreken over het verdienen van je vleugels. Wat we zelf heel mooi vinden is het verhaal “telkens wanneer je een bel hoort, krijgt een engel vleugels”. Dat is dichter bij de waarheid dan jullie je voor kunnen stellen. In jullie Spel bestaan veel van dat soort voorstellingen, die jullie wereld direct met de onze verbinden. Dat heeft een reden, en je hoeft maar even naar de bel te kijken om te zien dat het hier gaat om een voorstelling van vibrerende genezing. Wanneer het vibrationele niveau eenmaal bereikt is, worden de vleugels toegevoegd. Eén ding willen we echter duidelijk stellen en dat is dat we deze vleugels niet nodig hebben om te kunnen vliegen. Zoals jullie weten vliegen we heel goed zonder vleugels. Maar het zijn werkelijk vleugels en ze vertegenwoordigen dat deel van jullie wereld dat staat voor de vrijheid om te vliegen. Maar meer dan wat dan ook hebben deze vleugels een bepaald doel, een doel dat in feite op verschillende manieren gebruikt kan worden in jullie driedimensionale wereld. Het hoogste doel in ons Engelenrijk is het reflecteren van jullie grootsheid. Onze vleugels worden alleen gebruikt om de energie van de mensheid te reflecteren. De sluiers, die jullie bereid waren te dragen, zijn dik en heel effectief. Daarom moet onze reflectie sterk gebundeld worden om jullie een heel klein stukje van je eigen grootsheid door de sluier heen te laten zien. Wanneer jullie onze vleugels van dichtbij zouden kunnen bekijken, zouden jullie zien dat ze een beetje bol staan. Hierdoor zijn wij in staat om jullie energie te richten wanneer we die terugkaatsen en kunnen we jullie laten voelen en zien wie jullie werkelijk zijn. Voordat we de energie kunnen reflecteren moeten jullie openstaan om die energie op te vangen. Tot op dit moment in het Spel hebben wij weinig mogelijkheden gekend om onze vleugels voor jullie uit te spreiden. Door jullie keuzes hebben jullie nu doelbewust je eigen vibratie en de collectieve vibratie van de hele mensheid verhoogd. We zijn zo trots op het werk dat jullie verricht hebben. Daarom zijn we ook zo vereerd, dat wij voor jullie kunnen staan en onze vleugels kunnen spreiden. Jullie hebben ons geroepen om jullie grootsheid te reflecteren en het is ons een eer om dat te doen. Terwijl jullie je in deze energie prettig gaan voelen, vertellen we jullie dat dit de energie van Thuis is.

Jullie mogen dan hier op het Speelbord zijn om jullie Spel te spelen maar jullie dragen de vibratie van Thuis in jullie eigen handen. Jullie geven veel kracht aan de kristallen die jullie in je bezit hebben. Wij zeggen jullie dat ze iets vertegenwoordigen. In de kristallen zelf zit geen magie, net zo min als er magie zit in onze vleugels. Toch weerspiegelen ze beide jullie energie en grootsheid en ze helpen jullie te herinneren wie jullie zijn. Dat is de ware bron van de magie die jullie zoeken. Die bron is jullie grootste erfgoed en de magie zit in een ieder van jullie. Jullie zijn geen stukjes van God maar jullie zijn in feite God. We houden zo veel van jullie en we danken jullie voor jullie moed om het Spel te spelen.

We nemen eventjes rust terwijl we de energie in de zaal bijstellen. We kunnen jullie zeggen dat het hier over en overvol is. (Gelach) Er zijn zo veel entiteiten die willen zien wat er in deze zaal gebeurt. Ze komen niet voor ons, want ons zien ze altijd al. Nee, ze komen voor jullie. Ze komen voor de Grote Meesters die de moed hebben om het Spel achter de sluiers te spelen. Door de sluier van vergetelheid om te doen, brengen jullie de grootste scenario’s op het Speelbord tot een einde, naarmate jullie je werkelijke kracht herinneren. En door die kracht naar jullie kant van de sluier te brengen, bij jullie thuis te brengen, vergroten jullie de Hemel. Jullie zijn het Spel aan het winnen. Welkom Thuis.

Het dragen van de kristallen

Vandaag vragen wij jullie om de kristallen uit deze zaal op te pakken. Niet alleen de kristallen die jullie in je handen dragen maar ook de kristallen die jullie in je hart dragen. Want jullie hebben ze verdiend door jullie zwoegen en worstelen. Jullie hebben meer verdiend dan jullie je voor kunnen stellen. Jullie hebben de toon aangegeven. Jullie hebben de sluier een momentje weggehaald en gezegd: dit is wie ik zal zijn. En door dat te doen zal de energie zich op vele verschillende niveaus aanpassen, zodat die niet anders kan dan jullie de werkelijkheid te brengen waar jullie voor kiezen. En we danken jullie voor deze keuzen, want jullie zijn vertegenwoordigers van ons. Het is onze grootste eer om de liefde die wij voor jullie koesteren, te weerspiegelen. Die liefde gaat jullie begrip zo ver te boven, dat die alleen maar tot uitdrukking gebracht kan worden in een gevoel.

Aan het begin van dit jaar ontvingen jullie een heel bijzonder geschenk. Jullie hebben het altijd al bij je gedragen maar nu is het geactiveerd. Jullie kracht is veel groter dan jullie denken en die kracht is verveelvoudigd toen jullie het nieuwe jaar binnengingen, het jaar van de kristallen intentie. Dit is voor jullie een jaar om je eigen intenties (voornemens) in je dagelijkse leven vorm te geven, je erop te concentreren en ze te integreren. Het doelbewust oppakken van de Ganzepen en het script voor je eigen leven schrijven, het doelbewust dingen in gang zetten en je eigen werkelijkheid creëren zijn de meest aanbevelenswaardige taken die voor jullie liggen. Wij vertellen jullie dat gedurende dit jaar jullie handelingen, jullie liefde en jullie woorden, de energie en de intentie voor de komende twaalf jaar zullen bepalen. De komende twaalf jaren op de planeet zullen bepalend zijn voor de energie die dit nieuwe millennium zal doordringen. Op dit moment houden jullie die toekomst in jullie handen. Velen van jullie zijn in het bezit van het “E” kaartje, zoals de Hoeder dat noemt, want jullie hebben er voor in de rij gestaan om precies op dit moment hier aanwezig te kunnen zijn. (Het “E” kaartje dateert uit de vroegere dagen van Disneyland. De “A” kaartjes waren voor de rustige ritten en de “E” kaartjes voor de spannende, wilde ritten.) Velen hadden haast om weer terug te gaan, zonder voldoende rust te nemen, alleen maar om op dit speciale moment hier te kunnen zijn. Wij waarderen dat zo. Jullie hebben er voor gekozen om in de voorste linies van de nieuwe paradigma’s (patronen) te zijn. Jullie hebben er voor gekozen om in de voorste linies van de nieuwe energie te zijn. Natuurlijk vangen jullie daar ook de meeste klappen op, want jullie hebben nog geen boeken kunnen schrijven over hoe dat gedaan moet worden.

Energieleiders

Velen kijken naar de hogere vibraties door ogen die gewend zijn aan de lagere vibraties en hebben het gevoel dat ze niet vooruit komen. Velen voelen zich vastzitten. Wij vragen jullie om geduld te hebben en vriendelijk te zijn voor jezelf. Wanneer we jullie gevraagd zouden hebben om meer naar achteren in de klas te gaan zitten, zouden jullie gezegd hebben “Nee, ik moet op de voorste rij zitten.” Nu zitten sommigen te wachten tot de rest arriveert. Heb geduld en volg je hart, want jullie zijn degenen die de anderen die volgen, zullen helpen. Wij waarderen jullie want jullie hebben het goed gedaan. Jullie zijn leiders, jullie zijn energieleiders.

Op dit moment zijn er veel plaatsen in dit deel van het land, die koken. De Hoeder vindt dit grappig omdat er sneeuw op de grond ligt, maar echt deze plekken koken. Als de energie in het hart open gaat, voel je de warmte van de ziel. En dat heeft vele warme plekken gecreëerd, die wij zien als plekken waar de energie kookt. We dragen jullie in dit gebied op om erop uit te gaan deze plekken te zoeken en de Lichtcirkels die aan het ontstaan zijn met elkaar te verbinden. Dat zijn de Lichtcentra waar jullie zo lang naar gezocht hebben. Zij gaan nu open, bij wijze van spreken hier in je eigen achtertuin. Zij gaan op vele, vele plaatsen van de wereld open, maar je werk begint in je eigen gebied. Van daaruit kun je het naar andere gebieden brengen want je neemt deze energie met je mee waar je ook naar toe gaat. Overal waar je heen gaat en bij iedereen die je ontmoet, verspreid je deze energie. Gebruik de Universele Energie en het samensmelten van de Michaël energie en zet doelbewust de toon, zodat die door iedereen gehoord wordt. Wees een waardige drager van deze energie want wij vertrouwen op jullie, jullie zijn de beschermers en ambassadeurs van het Licht. Wij eren jullie omdat jullie deze rollen op je genomen hebben. Als ambassadeurs van het Licht zullen jullie allemaal in de gelegenheid zijn om deze prachtige vibratie van Thuis met je mee te dragen. We danken jullie daarvoor.

De cyclus van negen maanden….Geboorte van het Nieuwe Licht

Er zal nog een infusie komen die veel lijkt op degene die jullie op de eerste dag van dit jaar ervaren hebben. Deze energie-infusie zal heel krachtig zijn. Het is geen toeval dat de Hoeder naar dit gebied terug zal keren tijdens de infusie. Op 5 mei van dit jaar vindt er in de kosmos een uitlijning plaats, die een volgende golf energie van hoog niveau naar deze planeet en naar jullie Speelbord zal brengen. Sta jezelf niet toe om bang te worden. Dit is een geschenk dat jullie hebben verdiend. Het is jullie recht om dit nieuwe, hogere niveau van kracht te accepteren. Dit is een geschenk dat jullie naar het volgende niveau zal brengen. En beginnend met de infusie die jullie ondervonden hebben in augustus van verleden jaar, zal dit de voltooiing zijn van de negen maandse cyclus van de Geboorte van het Nieuwe Licht. De kracht, die deze energie met zich meebrengt, kan bewust gebruikt worden om het allerbeste tot stand te brengen voor de planeet en voor de spelers op het Speelbord. Het is echt een volgende stap in het creëren van de Hemel op Aarde. Stel je voor dat je net zulke vleugels hebt als wij, want dat is dichter bij de waarheid dan jullie denken. Wij vragen jullie om je vleugels uit te spreiden en deze energie te richten op het creëren van het hoogst mogelijke potentieel voor jullie zelf. Dit is jullie ascension. Hiervoor hebben jullie gekozen als zijnde de hoogst mogelijke uitkomst van het Spel en dat ligt nu voor jullie.

Jullie hebben er voor gekozen om jullie contracten te herschrijven, want velen van jullie zouden vertrekken. Vijf van jullie in deze zaal zouden de afgelopen drie maanden vertrokken zijn. Jullie zijn gebleven. Jullie hebben je contract herschreven. Jullie hebben dat met een bepaalde bedoeling gedaan. Zaai de zaden. Verbind de Cirkels van Licht. Laat mensen je hart zien. Laat mensen zien wie je bent. Wij hebben het zwaard zo lang gedragen en nu geven we het aan jullie door. Jullie zijn nu in de gelegenheid het zwaard te gebruiken om je eigen waarheid te vinden, zodat het nooit meer als wapen gebruikt zal worden.

Persoonlijke genezing
Verschillende aanwezigen in deze zaal hebben gevraagd om genezing. Wij willen jullie vertellen dat jullie genezen zijn op het moment dat jullie er om vroegen. Jullie hebben de kracht om dit nu zelf te doen. Wij zijn vereerd dat jullie ons dat vragen en we zeggen dan ook dat jullie de genezing reeds ontvangen hebben. Jullie moeten er zelf om vragen. Jullie hebben de moed gehad om het te vragen. Nu vragen we jullie ook de moed te hebben om datgene waarom gevraagd is te accepteren. We vragen jullie om de moed te hebben die zo vertrouwde pijn los te laten. We vragen jullie nu om de moed te hebben in je eigen kracht te gaan staan.

Ervaar de vleugels

Wij zijn hier om jullie allemaal de kracht aan te bieden om naar het volgende niveau van jullie bestaan te gaan. Wij zijn hier om jullie energie te reflecteren en jullie te helpen herinneren wie jullie werkelijk zijn. Wij zijn hier om jullie de gevoelens van Thuis te helpen herinneren. We nemen even tijd om iets te doen wat we nog nooit eerder gedaan hebben. Via de Hoeder zullen we nu onze vleugels uitspreiden om jullie grootsheid te reflecteren.

[Op dat moment voelde ik dat ik mijn beide armen spreidde net alsof ik mijn vleugels uitspreidde. De energie die door me heen begon te stromen was onbeschrijfelijk. Ik voelde tranen in een gestage stroom van mijn gezicht op mijn borst druppelen. Door de geluiden die ik hoorde, werd ik mij ervan bewust dat ook iedereen in de zaal de effecten van deze energie voelde. Naarmate de mensen in de zaal de energie accepteerden werd deze steeds sterker en intenser. Deze prachtige energie, die ik alleen kan beschrijven als de energie van Thuis, begon me het gevoel te geven dat ik Thuis was. De sluier werd heel dun en ik voelde de energie heel snel sterker worden. Barbara zat links van mij en ik werd me bewust dat zij zich zorgen maakte over mij. Het voelde alsof ze mijn voeten op de grond hield. Ik voelde ook de prachtige energie van Raymond, die nu rechts van mij zat. Ik wist dat zij samen de energie voor mij vasthielden om dit te kunnen doen. De energie werd steeds sterker en op een gegeven moment nam de Groep me mee. Ik wist niet waar ik was, maar ik was niet langer in de zaal. Hoewel ik het huilen kon horen van de mensen die de energie van Thuis voelden, was ik verwijderd en geïsoleerd van hetgeen ik in mijn lichaam zou voelen wanneer ik daar nog steeds in zou zijn. Toen voelde ik dat mijn armen teruggetrokken werden en ik weer in mijn lichaam kwam. En opnieuw voelde ik de tranen langs mijn wangen stromen, op mijn shirt druppelen en ik voelde mijn shirt nat worden. En nogmaals voelde ik die intense energie door me heen stromen. Ik weet dat, wanneer ze me op dat moment niet teruggetrokken hadden, ik eenvoudig de grens gepasseerd en in de Hemel gestapt zou zijn. Ik was er zo dicht bij en de aantrekkingskracht was zo sterk. Toen de stroom informatie opnieuw begon, zette ik de channeling voort. Dit alles gebeurde in circa 30 seconden. Maar dat waren dan waarschijnlijk ook de langste en prachtigste 30 seconden van mijn leven tot nog toe. Op dat moment was ik Thuis en dat gevoel zal ik altijd bij me dragen.]

(De channeling gaat verder)

Dat verklaart waarom we dit nog nooit eerder gedaan hebben. (Gelach) Jullie hebben een lading gekregen. Draag de kristallen die jullie vandaag gekregen hebben want die zijn nu geladen met jullie eigen energie. Draag ze altijd met je mee in je hart. Toon ze vrijmoedig aan anderen en wanneer die ze bewonderen, geef ze dan weg. Deel de energie van je liefde, want door die weg te schenken spreid ook jij je vleugels. Zorg goed voor elkaar en voor de planeet, zoals alleen jullie dat gezamenlijk kunnen doen. Wij kunnen hier zitten vertellen van jullie grootsheid maar dat is niets vergeleken met wanneer jullie het elkaar vertellen. Jullie delen dezelfde dimensie, jullie delen dezelfde ervaringen en jullie delen de sluier. Herinner elkaar er vaak aan wie jullie werkelijk zijn. Wanneer je je verloren of alleen voelt en je je niet kunt herinneren wie je bent, laat je dan omhelzen want wij zijn er vaak om jullie te omhelzen. Jullie hebben de nieuwe energie in beweging gezet. Jullie hebben het nieuwe Spel leven ingeblazen. Jullie hebben het zo gemaakt en jullie worden daar enorm om gewaardeerd op een manier die jullie voorstellingsvermogen ver te boven gaat.

Wij zullen nu vragen beantwoorden.


De Groep

Van Steve

Hiermede is het berichtgedeelte van de channeling tot een einde gekomen. Wanneer je de vragen en antwoorden en de discussie die daarop volgde wilt lezen kun je gaan naar: http://www.Planetespavo.org/articlefarm/steverother/article6.shtml
Toen ik mijn ogen geopend had realiseerde ik me waarom de Groep wilde dat Raymond wat dichter bij mij zou komen zitten. Zij wilden dat hij zou helpen om de energie vast te houden terwijl ze mij meenamen op deze reis. Raymond en Barbara, aan weerszijde van mij, hielde de energie voor deze ervaring vast en ik dank hen daarvoor.

Tijdens het redigeren van de tekst van deze channeling werd ik me voor de eerste keer bewust dat de Groep op verschillende plaatsen drie zinsneden achter elkaar gebruikt had om ergens op te wijzen. Het gaat duidelijk door de hele channeling heen wanneer je eenmaal weet waar je naar zoeken moet. Ik ben er niet zeker van wat dit betekent, maar ik kan jullie wel zeggen dat zij dit niet per ongeluk doen!

Met een liefdevolle omhelzing en zachte duwtjes

Steve Rother
Hoeder van het Zwaard


De Bakens van Licht Meditatie

Open je hart en laten we samen op reis gaan naar de stilte tussen de woorden. Volg je gidsen, want zij geven de weg aan voor deze ervaring. Ga comfortabel zitten en voel de aanwezigheid van je gidsen wanneer ze je van achteren benaderen. Zij staan vlak boven je schouder. Je bent je bewust dat ze met iedere stap die je doet bij je zijn, maar ze blijven net even buiten je gezichtsveld. Voel de liefde van deze speciale wezens wanneer ze je beginnen te leiden. Terwijl je in de pas loopt met je gidsen weet je dat ze je meenemen naar een heel speciale plaats.

Het duurt niet lang voordat je jezelf vindt in een woestijn. Hier herinnert weinig om je heen aan leven, want er is bijna geen groen te zien. De planten die je daar aantreft zijn heel klein en staan ver uit elkaar. Je vraagt je af waarom je gidsen je naar deze plek hebben gebracht. Je herinnert je de vele reizen en de prachtige vergezichten die ze je eerder hebben laten zien, je laat je verwachtingen los, je sluit je ogen en ontspan je. Wanneer je diep adem haalt, voel je hoe de droge lucht in je lichaam opgenomen wordt. Je opent je ogen en je ziet nu dezelfde omgeving, dezelfde woestijn met andere ogen. De schoonheid van deze plaats begint langzaam tot je bewustzijn door te dringen. De troosteloosheid, die je zoëven zag als gebrek aan leven, heeft nu de kenmerken van een fijne, subtiele schoonheid aangenomen. Je kunt de perfectie zien in iedere zandkorrel. De lucht is droog en warm en doet je goed. Diep ademhalend geniet je van de woeste schoonheid die om je heen zichtbaar is, en je neemt die met iedere ademhaling in je op.

Terwijl je vertrouwd begint te worden met je omgeving, leiden je gidsen je nu naar een speciale plek. Voor je uit liggen steile rotsen en je gidsen brengen je naar de voet daarvan. Ze schijnen trots de wacht te houden over de woestijn aan hun voeten. Helemaal bovenop deze steile rotsen zie je een aantal rotsblokken, die uit lijken te steken boven de top van de berg. Ieder rotsblok schijnt een persoonlijkheid te bezitten alsof ze daar zijn om de wacht te houden over de woestijn beneden. Zij lijken op een soort stevige mensen, die permanent op de top van de rotsen zitten.

Juist op dat moment beginnen je gidsen te spreken: “Dit zijn de wachters over het land en wij hebben je hierheen gebracht om met hen samen te werken want zij hebben iets dat ze met jou willen delen.” Na vele soortgelijke avonturen verbaast het je niet wanneer je tot de ontdekking komt dat je staat te praten met een rij rotsblokken die boven de bergtop uitsteken. Je gidsen voorzien je volgende vraag en zeggen: “Deze wachters waren hier al lang voordat de mensheid aan het Spel begon. Ze bestaan in een soortgelijke ruimte en tijd als jij, maar hun dimensie is er één van grote dichtheid. Zij zijn hier om mee te helpen de energie van de planeet in balans te houden en te waken over de energie van de Aarde. Je vindt deze wachters overal ter wereld op dit soort uitstulpingen. Voor jou lijken het alleen maar rotsblokken of grote keien, maar het is hun taak om de vallei daar beneden te bewaken en zij vormen de verbinding tussen Hemel en Aarde.” Je gidsen leggen verder uit: “zij voeren hun taak uit met behulp van heel lage trillingen, die de mensen normaliter niet kunnen horen. Zij zenden geluiden uit die heel ver dragen in deze droge woestijn. We hebben je hier naar toe gebracht om deze genezende geluiden zelf te horen.” Zij vervolgen: “Wanneer je deze geluiden voor de eerste keer hoort zal je energiestructuur voor altijd veranderd zijn. Je zult een diepere verbinding hebben met alles om je heen inclusief de Aarde zelf. Vanaf dit moment zal die verbinding duidelijk zijn, iedere keer wanneer je een woord spreekt of een geluid voortbrengt.”

Je vraagt aan je gidsen: “Wat moet ik doen?” Zij antwoorden: “Niets, alleen maar luisteren en de energie opnemen.” Je gidsen zetten je nu aan de voet van de steile rotsen op de woestijngrond. Je kunt zien aan de stenen wand achter je, dat praktisch ieder geluid in de woestijn op deze plek te horen zal zijn. Waar je staat, kun je de wachters op de top niet zien, omdat jij uitkijkt over de open woestijn. Wat je wel kunt zien zijn de schaduwen van deze grote rotsblokken, die op de grond van de woestijn voor je vallen. Het lijkt of één rotsblok boven de rest uittorent, een heel lange en statige schaduw. Opnieuw zijn je gidsen je vraag voor en zeggen tegen je: “Dat is de Grote Meester van de wachters en de naam waaronder deze rotsblokken bekend staan in jullie wereld is ALTMA.” Terwijl ze dat woord zeggen resoneert het diep in je wezen.

Je hoort nu de vriendelijke lach van de wachters en je eigen gidsen wanneer ze samen plezier hebben over je reactie op die naam. Je gidsen spreken opnieuw: “Geniet van deze ervaring, lieverd, want je hebt het verdiend.” Je hoort nu een prachtig diep en resonerend geluid. Het geluid schijnt op de stenen muur achter je af te ketsen, weerkaatst door de woestijn en vindt z’n weg naar jouw oren. Het geluid vult je vanaf het moment dat je het hoort. De lage tonen van dit geluid kunnen het best omschreven worden als Sjoooooooooooow.

Je neemt de lage tonen, die ze je aanbieden, in je op. De gevoelens van energie die door je heen stroomt, worden steeds sterker. Het voelt aan alsof je opgetild wordt en naar de top van de rotsen wordt gebracht. De gevoelens van Thuis komen over je heen en tranen van vreugde vullen je ogen en je hart. Op dat moment ben je Thuis, terwijl de herinneringen van deze plek je van binnenuit opvullen. Je was bijna vergeten hoe dat was. Wat een prachtige herinnering. Je maakt een aantekening om dit gevoel altijd te herinneren.

Je bent je ervan bewust dat deze gevoelens van Thuis van nu af aan hun weg zullen vinden in al de woorden die je spreekt en al de geluiden die je maakt. De tijd die je op het Speelbord doorbrengt, zal vanaf nu gericht zijn op inspanningen om anderen dit gevoel te helpen herinneren. Terwijl de tonen doorgaan open je je ogen om naar de schaduwen van de rotsblokken voor je op de grond te kijken. Voor je ligt een schouwspel dat je niet verwacht had. Op de top van de rotsen staan 8 engelen, daar waar eerst de rotsblokken lagen. Iedere engel staat met volledig uitgespreide vleugels en hun vleugeltoppen raken elkaar. De vleugels vibreren op een zodanig manier dat ze de geluiden creëerden die je gehoord hebt. Een glimlach komt op je gezicht terwijl de diepe geluiden van de vleugels nu afnemen. De stilte van de woestijn keert weer terug. Je voelt je gidsen glimlachen en je weet dat zij blij zijn. “Draag de herinneringen aan deze dag en de geluiden, die je vandaag gehoord hebt, met je mee. Verspreid deze zaden van Licht met behulp van je eigen stem in ieder geluid dat je maakt. Maak het verspreiden van dit gevoel, onder iedereen die je ontmoet, tot doel van de leven. Herinner je de vleugels van Licht want we vertellen je nu dat het je eigen energie was die je vandaag ervaren hebt.”

Je gidsen staan op en samen gaan jullie op weg om de woestijn te verlaten. Terwijl je terug loopt, beloof je jezelf plechtig dat je de energie van Thuis, die je gevoeld hebt, altijd zal herinneren. Al snel vind je jezelf terug op de plek waar je deze reis begonnen bent. Je weet nu dat je de vibraties van Thuis met je mee draagt en iedere keer dat je een geluid voortbrengt, zul je je deze vibraties herinneren.


En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.