Juni 2010

De nieuwe menselijke templates
Dunner wordende scheidslijn tussen leven en dood

Printversie is niet meer beschikbaar, advies kopieer deze tekst en plak het in een document dat u kunt printen.

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2010 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Deze maand veranderde de groep van richting om zich te concentreren op het menselijk lichaam en de veranderingen die ons te wachten staan. Ze noemden even de seksuele energie-infusie die op dit moment volop in beweging is op deze aarde. Je kunt daar nu elke dag het bewijs van vinden in het leven van mensen Veel van wat eens vast en zeker was begint op meer dan één manier in beweging te komen.

Een van de grote onderwerpen die ze tijdens deze boodschap aansneden ging over het fysieke lichaam. Met de fysieke herbedrading nu goed aan de gang, is de volgende fase het loslaten van de oude menselijke templates die wij hebben. Wanneer deze templates beginnen te verdwijnen, kan er een energetische gevoeligheid van het fysieke lichaam ontstaan. In feite zei de groep dat mensen in die tijd veel dichter bij Thuis zijn en dat het maar een kleine stap is om de scheidslijn tussen leven en dood over te gaan.

Ze zeiden dat in deze periode op Aarde velen zullen vertrekken om een nieuwe positie in te nemen en dat alle mensen dichter bij de dood zullen zijn dan we dachten. Ik herinner me niet de exacte woorden, maar op een bepaald moment tijdens de channeling wist ik dat ze het hadden over Brittany Murphy en haar echtgenoot die kort geleden stierven zonder enige waarschuwing vooraf. De scheidslijn tussen leven en dood is nu veel dichterbij dan we dachten. We hebben nu de keuze: worden we daar bang voor of leven we elke dag alsof het onze laatste dag is? Nog weer een reden voor ons om bewust bezig te zijn.

Een goede maand en verspreid heel veel licht!

Een dikke knuffel, Steve
Van de groep

Groeten van Thuis

Demarcatiepunt in de evolutie van de mensheid
Deze periode kenmerkt een heel bijzondere tijd in de vooruitgang en de evolutie van de menselijke soort op Aarde. Er bestaan perioden van grote verandering in de evolutionaire cycli van elk wezen en alles wat jullie een entiteit vinden. Uiteraard zijn veel levende, ademende dingen die mensen niet levend achten dat in feite wel. Alles wat jullie om je heen zien leeft en ademt op de een of andere manier. Jullie beschouwen veel van deze voorwerpen als levenloos. Jullie kunnen op het strand een schelp oppakken en zeggen dat die geen levenskrachtenergie heeft, maar wij zeggen jullie dat hij dat wel heeft anders zouden jullie hem niet op kunnen pakken. Als hij niet levend en ontwikkelend zou zijn, zou hij niet bestaan binnen de vibratierange waarop jullie zijn afgestemd en die jullie je wereld noemen.

Lieverds, vandaag willen wij ons speciaal bezighouden met deze scheidslijn. Dit is het punt waarop dingen beginnen te veranderen voor je eigen fysieke lichaam. Wij hebben het al eerder gehad over de herbedrading van de mensheid. Jullie worden stuk voor stuk energetisch herbedraad om op deze planeet meer licht te kunnen bevatten dan ooit. Wat we hiermee bedoelen is simpel: slechts een klein deel van je echte ziel zit in je fysieke lichaam, hoewel je volledige verbinding met het geheel kunt hebben. Je hebt toegang tot elk deel ervan via je hoger zelf. Dat is de verbinding die dat kleine stukje van jou dat je het fysieke wezen noemt, openstelt voor het enorme deel van je dat je werkelijk bent. Die verbinding begint te veranderen.

Het loslaten van de templates
We hebben het hier al eerder over gehad, maar we willen het nog een keer samenvatten omdat het belangrijk is dat jullie het totale proces begrijpen. Mensen begonnen hun reis op Aarde zonder fysieke lichamen. Jullie waren hier in wat jullie beschouwden als engelen lichamen of etherische lichamen zonder fysieke dichtheid. Ook toen kwam er een moment waarop jullie die verbinding niet meer konden vasthouden omdat jullie dieper in een dichter lichaam hadden moeten gaan om je spirit te herbergen. Dat was het moment waarop jullie op Aarde voor het eerst een fysieke vorm aannamen. Jullie zijn met haar verbonden en zij is met jullie verbonden. Jullie zijn niet nieuw op deze planeet.

Nu we jullie dat hebben verteld, kunnen wij met jullie delen dat er een lange periode nodig was om van dat etherische lichaam over te gaan naar dit dichte fysieke lichaam. Dat was een evolutie. Hoewel jullie op dat moment je vibratie verlaagden, was het een enorme evolutie voor de hele mensheid en de gebeurtenissen die op Aarde plaatsvonden. Jullie gaan nu door diezelfde evolutie. Het is geen geheim lieverds, dat jullie nu proberen je vibratie te verhogen. Maar er was een tijd in jullie evolutie waarop het noodzakelijk was om je vibratie te verlagen om een fysiek lichaam aan te nemen. Jullie deden alles wat mogelijk was om jezelf in een van deze lichamen te brengen en dan te proberen om Thuis te vinden. Jullie probeerden buiten je te vinden wat je van binnen voelde, om je eigen spirit door die dichte fysieke bel van biologie te laten stralen. Nu zijn jullie dat gaan doen en jullie fysieke lichamen ontwikkelen zich. Nu is het geen geheim dat deze lichamen uiteindelijk weer zullen veranderen in lichtlichamen, omdat jullie op een bepaald moment die fysieke dichtheid niet meer nodig hebben. De overgang waar jullie nu aan beginnen is enorm.

Toen jullie aan het begin stonden om op Aarde deze dichte fysieke lichamen aan te nemen, waren jullie maar met 500. Miljarden zielen bevolkten de Aarde, maar op dat moment besloten slechts 500 van jullie om het spel op die manier te gaan spelen. Daarom werden er 500 fysieke menselijke templates gecreëerd, en vanaf dat moment is de mens beperkt gebleven tot die oorspronkelijke templates. Dat is nu aan het veranderen want jullie hebben die templates niet langer nodig. Laat ons dat uitleggen.

De templates zijn voor jullie erg nuttig geweest. In jullie eerste groei als soort hadden jullie sterke en robuuste templates nodig om te kunnen overleven, speciaal bij jullie steeds terugkerende oorlogspatronen. Nu heeft jullie spirit meer ruimte nodig om op nieuwe manieren te groeien en te werken. In reactie daarop kunnen jullie lichamen nu de beperkende templates loslaten die eens je hoogste lichaamsbeeld of -mogelijkheden bevatten. Velen van jullie vechten al jaren tegen deze templates die vaak voor problemen zorgen omdat ze niet je hele spirit kunnen bevatten. Hoe dan ook het lichaam is nu aan het veranderen om meer van je spirit, meer van je licht en meer van wie je werkelijk bent in dit leven te bevatten, zonder van lichaam te hoeven veranderen. Dit is nooit eerder gebeurd. Er komt een tijd waarop jullie bevrijd zijn van de oude templates. Zo’n template was de energetische basisvorm waaromheen de stof van je lichaam zich vormde omdat die het volmaakte beeld van je lichaam in zijn hoogste vorm bevatte. Laat ons dat begrip uitleggen want het is belangrijk dat jullie het begrijpen.

Het belang van innerlijke schoonheid
Het beeld dat je van je fysieke eigenschappen en kracht hebt, creëert het. Tegenwoordig houden jullie je eigen beeld in gedachten, maar in het begin werden deze beelden geproduceerd door de templates zelf, daarna overgebracht op je primaire oudercontract en dan op jou. Het beeld veranderde alleen wanneer jullie met je overtuigingen en verlangens de oorspronkelijke template terzijde schoven. Zelfs in dat geval kon het beeld maar beperkt veranderen omdat de template zelf beperkt was. Het hoogste beeld was vastgelegd als onderdeel van deze template. Net zoals het DNA, kijkt het lichaam telkens wanneer het zich vernieuwt naar dit beeld. Wij zeggen dit omdat zelfs wanneer jullie deze template loslaten, je lichaam nog steeds naar dit beeld kijkt en dat is de reden waarom het steeds belangrijker wordt om je eigen innerlijke schoonheid te zien.

Je innerlijke schoonheid is wat je in je gedachten hebt. Wij hopen dat je hieraan denkt wanneer je weer eens in de spiegel kijkt en al je aandacht uitgaat naar je problemen of fysieke imperfecties. Het is jullie menselijke aard om je te concentreren op deze imperfecties. Leer in plaats daarvan om schoonheid in die spiegel te zien en je nieuwe lichaamstemplate zal zich om dat beeld heen vormen. Wanneer jij je ware schoonheid ziet en met dat beeld leeft, zal dat het nu mogelijk maken om die oude template los te laten.

Dat is wat er in feite gebeurt en wij noemen dat een demarcatiepunt. Wanneer je vooruit gaat, laat je de template los die je heeft geholpen je beeld vast te houden. Dit gebeurt in elke creatie in het universum en het maakt geen verschil of ze nu levend, ademend of onbezield is zoals jullie dat noemen. Alles leeft en ademt want anders zou het in jullie wereld niet kunnen bestaan. Toch is dit voor jullie moeilijk te bevatten of om interactief te zijn op dat niveau, maar dat is een van de dingen die absoluut aan het veranderen is op deze planeet. Er zal een moment komen waarop jullie kunnen praten tegen je nietmachine die niet werkt. Jullie zullen kunnen communiceren op verschillende niveaus waarop jullie dat nooit eerder konden omdat je begrip niet langer beperkt was zoals voorheen. Het nieuwe vermogen om een groter deel van je spirit in je lichaam te herbergen ligt nu absoluut vlak voor je.

De scheidslijn tussen leven en dood
We willen jullie ook waarschuwen, want jullie zullen zien dat mensen de planeet gaan verlaten. Wij hebben jullie dat al eerder verteld en het is geen geheim. Wanneer jullie van het ene tijdperk naar het andere gaan, zullen velen besluiten om niet te blijven. Dat is niet goed of verkeerd, dat betekent gewoon dat mensen hun energie gaan recyclen en terugkomen in een nieuw lichaam. Gedurende de tijd waarop je oorspronkelijke template wordt verwijderd is de sluier dunner, maar is ook de scheidslijn tussen leven en dood veel gevoeliger en zwakker. Daarom zul je verhalen horen van mensen die zonder duidelijke oorzaak gestorven zijn. De ene dag zijn ze volmaakt gezond, dan vatten ze wellicht een kou of lopen iets anders op en vertrekken plotseling. De template die jullie bezitten, die ene template van de oorspronkelijke 500 die je voor dit leven hebt gekozen, bevat niet langer je energie. Hij beschermt je niet langer en daarom is de grens tussen leven en dood in het fysieke lichaam veel kleiner dan jullie voorheen hebben ondervonden.

Wij zeggen jullie niet om voorzichtig te zijn. Dat zou het slechtste zijn wat jullie konden doen, want als je steeds maar probeert jezelf te beschermen zou dat beslist onheil over je brengen want je gedachte is dan: iets niet doen. Het universum kent het woord “niet” niet en gaat daar gewoon aan voorbij. Als je in universele termen praat, vormt energie zich rondom het energieraam van deze woorden. Velen van jullie hebben in gedachten beelden van lichaamsvormen die je ziet in tijdschriften. Voor je begint te veranderen, en veel van jullie fysieke lichamen zullen van nu af aan heel snel veranderen, vragen wij jullie om eerst te kijken naar al de opwindende dingen die jullie voor waar aannemen. Kijk naar het lichaam dat je op dit moment hebt, want je ziet het voor de eerste keer zonder een template.

Innerlijke schoonheid
Een van de eerste dingen waar wij jullie graag aan zouden zien werken, is het vinden van je eigen innerlijke schoonheid. Het woord schoonheid is natuurlijk heel subjectief en varieert sterk van de ene persoon tot de andere. Toch zit er in eenieder van jullie de zuivere schoonheid van Thuis en die zal zich op de een of andere manier openbaren. Nu deze templates je niet langer gaan beperken zoals voorheen, kun je meer van je eigen innerlijk schoonheid gaan zien. Dat is nieuw, want die is altijd voor je verborgen geweest. Dat is deels de reden waarom al jullie aandacht gaat naar wat jullie beschouwen als gebreken of foutjes in je verschijning in plaats van naar je ware schoonheid.

Je ware schoonheid is om verschillende redenen voor jullie verborgen gehouden. Het was jullie eigen keuze want jullie waren bang dat je ego ertussen zou komen en je zou belemmeren. Geen van deze beperkingen is meer van toepassing, dus kun je je eigen innerlijke schoonheid gaan zien, dat deel van Thuis dat je in je fysieke lichaam met je meedraagt. Je innerlijke schoonheid zal zich gaan vertonen en van je uitstralen. Nu we het hebben over de fysieke veranderingen en dat jullie nu je eigen template gaan creëren, vragen wij jullie om dat te doen met één ding in gedachten. Concentreer je alsjeblieft niet op foto’s in tijdschriften maar leer in plaats daarvan de schoonheid te zien in de glimlach op je gezicht. Het is nu de tijd daarvoor en veel van jullie fysieke lichamen zullen veranderingen gaan ondervinden die onverklaarbaar zijn.

Terwijl de template begint te verdwijnen, weet dat de scheidslijn tussen leven en dood heel dun wordt. In feite zijn velen van jullie dichter bij de rand van wat jullie dood noemen dan jullie op dit moment beseffen. Dat is niet verkeerd maar het is gewoon de nieuwe weg van de mens aan het worden. Vanwege de template was het niet mogelijk om snel naar Huis te gaan wanneer jullie dat wilden. Het vroeg veel tijd om alle 11 dimensies naar het punt te brengen waarop je als een geheel zou kunnen vertrekken en als één ziel kon terugkeren, maar dat is wat nu verandert. Dat is de reden dat leven, dood en de scheidslijn daartussen nu voor velen van jullie dichterbij komt. Iedereen op Aarde die in een fysiek lichaam leeft zal nu niet alleen nieuwe vermogens hebben, maar ook kwetsbaarheden. Wees hier niet bang voor en maak je er geen zorgen over. Wij willen jullie ervan bewust maken, niet alleen in je eigen wereld, maar omdat je overal om je heen het bewijs ervan zult zien. Jullie gaan zien dat de fysieke mens van nu af aan heel snel verandert.

Hoe zullen de nieuwe lichamen eruit gaan zien?
Nu vragen jullie: Hoe ziet het nieuwe lichaam eruit? Hoe gaan de nieuwe templates eruit zien? Wat zijn de fysieke veranderingen die optreden wanneer je een nieuwe template creëert? Wij stellen die vragen echter aan jullie, want wij kunnen jullie niet vertellen wat jullie gaan doen, lieverds. Wij zien de toekomst niet omdat jullie die nog niet geschreven hebben. Dit is nooit eerder ergens in Alles wat is gebeurd. En omdat dit nooit eerder is gebeurd, is de opwinding in het hele universum groot en concentreert iedereen zich op de Aarde om de wonderen te zien van de wedergeboorte van de mensheid op één enkele planeet. Dit wordt opwindend wat jullie begrip op kosmisch niveau te boven gaat. Op scheppingsniveau zal dit ook heel opwindend worden, hoewel soms moeilijk en uitdagend. Dat is de menselijke manier, dat is de manier waarop jullie dingen leren. Dat is de manier waarop jullie je aanpassen en waarop jullie vaak creëren. Daarom geven wij jullie wat beeldmateriaal, ideeën en begrippen ter overweging. Wanneer dat beeld weerklank vinden in je hart, houd het dan vast en het zal gebeuren. Vind het geen weerklank, kies dan je eigen beeld. Volg onze woorden alsjeblieft niet wanneer ze geen weerklank vinden, want dat is jouw keuze en dat ligt aan de basis van je kracht. Noem dat niet goed of verkeerd, maak je geen zorgen over het vaststellen van een label, vooral een label dat alleen goed was in een veld van dualiteit. Je wereld om je heen verandert en je fysieke lichaam begint zich nu aan te passen om die verandering waar te maken en te evolueren naar het volgende niveau.

Dit volgende niveau waar jullie nu doorheen gaan zal jullie helpen om het licht dat je bezit minstens 12 keer te versterken in hetzelfde fysieke lichaam. Het enige wat daardoor nodig is, is het loslaten van de banden, de grenzen die je hebben geholpen om dit beeld te creëren. Die grenzen waren je eigen fysieke template, het lichaamstype dat op Aarde heeft bestaan sinds jullie voor het eerst een fysiek lichaam aannamen. Nu is dat aan het veranderen en de opwinding is onvoorstelbaar in het hele universum. Alle ogen zijn gericht op de mensheid. Het spel op Aarde zou over zijn en zou tussen 2000 en 2012 geëindigd zijn. Op dit moment zouden er dus nog maar heel weinig mensen over zijn en die zouden in enkele heel moeilijke overlevingssituaties zijn geweest. Maar dat is niet het geval, want jullie hebben de uitkomst al veranderd. Nu stellen jullie je fysieke lichaam bij en de Aarde maakt een nieuwe mensvorm mogelijk. Alles is aan het veranderen om meer van je god-zelf in dit fysieke lichaam te brengen en dat is opwindend. Hoe zet je nu de volgende stap en hoe kunnen wij je helpen? Dat kunnen wij niet. Wij hebben het spel van het menszijn nooit gespeeld. Wij kunnen jullie niet vertellen wat er komen gaat, maar wij vertrouwen erop dat jullie elkaar helpen. Wij vertrouwen erop dat jullie elkaar die informatie doorgeven, want dat zal het voor iedereen die dat pad volgt gemakkelijker maken. Het zal het voor iedereen op deze Aarde gemakkelijker maken om te weten wie ze werkelijk zijn en wat hun gaven zijn.

Dit is een magische tijd op Aarde en die begint nu. Het gebeurde tot nog toe langzaam maar vanaf dit moment zullen jullie fysieke veranderingen zien die jullie nog niet eerder hebben gezien. Dat is precies waar jullie om hebben gevraagd en jullie verdienen elk moment ervan lieverds.

Sommigen van jullie vragen zich af of ze op de juiste plaats zijn en of dit weerklank bij ze vindt, maar jullie hebben het script hiervoor lang geleden al gemaakt. Er waren maar zoveel lichamen die in die tijd op Aarde pasten en de reden waarom jullie hier zijn is omdat jullie iets heel belangrijks te geven hebben. Jullie hebben een deel van Thuis meegebracht en hoewel dat voor de meesten van jullie verborgen is geweest en jullie het zelf niet hebben kunnen vinden, gaat dat nu veranderen. Hoe vind je nu je innerlijke schoonheid? Hoe zet je de volgende stap? Help iemand anders om zijn/haar schoonheid te vinden. Je weerspiegelt het eerst en dan leer je hoe je het licht bent, want er zijn twee manieren om met licht te werken: je kunt het licht zijn of je kunt het licht reflecteren. Beide manieren zijn onvoorstelbare geschenken van lichtwerk op deze planeet.

Lieverds, wij zien de worstelingen waar jullie doorheen gaan. Als het voor ons mogelijk was om de sluier eventjes te verwijderen zodat jullie echt konden zien wie jullie zijn, zou dat magisch zijn en het leven zou voor jullie heel gemakkelijk zijn. Het probleem is echter dat als we dat deden, de meesten van jullie naar Huis zouden gaan en dan zouden jullie niet hier zijn om het spel te spelen. Jullie hebben ermee ingestemd om de sluier voor te doen en te doen alsof je een mens bent, tegen elkaar op te botsen en je weg te vinden. Wij zijn hier om jullie aan te moedigen en met jullie te delen hoe mooi jullie werkelijk zijn. Lieverds, als trotse ouders op deze planeet waarover wij waken, konden we niet trotser zijn. Planeet Aarde is een heel groot deel van ons leven, hoewel wij nooit een fysieke vorm hebben aangenomen om te kunnen zijn waar jullie zijn en te kunnen voelen wat jullie voelen. Jullie zijn de meesters van het speelbord. Jullie zijn degenen die het hebben aangedurfd om je vleugels af te doen om hier te kunnen zijn, om een menselijke ervaring te kunnen hebben en wij wensen jullie het allerbeste. Wij wensten jullie allemaal de mooiste menselijke ervaring die je maar hebben kunt.

Wij verlaten jullie nu met drie geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect. Zorg voor elkaar en zet anderen in hun kracht bij elke gelegenheid die je krijgt. Speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Voorbereiding op de zomer
Deze maand neemt Barbara vrijaf om zich voor te bereiden op de zomer en om ruimte te maken voor onze kleinzoon.

De volgende maand is zij weer terug.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.