Juni 2009

Familie
Lichtfamilies


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2009 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

IHet is mij opgevallen dat mensen vaak verschillend reageren op het woord “familie”. Ik was gezegend met een biologische familie die elkaar op onvoorstelbare manier steunde, maar veel mensen hebben een heel ander verhaal. In deze channeling kijkt de groep naar familie en vertelt ons wat ons te wachten staat wanneer “wij mensen” ons ontwikkelen. Zij zeiden dat we lichtfamilies zullen gaan vormen. Ook zeiden ze dat dit een van de gebieden is waarin in deze tijd spanningen kunnen ontstaan. Er kunnen familiekwesties naar boven komen. Ik kan horen dat jullie je adem inhouden… Ontspan, ook die zullen voorbij gaan.

Om het allemaal in perspectief te houden, zeiden ze dat “familie” een contract was met een groep zielen om je met elkaar op te sluiten in een kamer totdat iedereen volwassen is. En dat familie de neiging heeft om te zien wie je was, in plaats van wie je aan het worden bent.

Onlangs sprak de groep over de mogelijkheid van wat zij beschreven als een mini-ijstijd. Het was een van de richtingen die de mensheid op zou kunnen gaan. Een min of meer algehele afkoeling van de planeet ligt in het verschiet, maar ze hebben altijd gezegd dat wij de controle over zo’n gebeurtenis hadden. In deze channeling zeiden ze voor de eerste keer dat er nu signalen zijn dat deze mogelijke afkoeling aan het veranderen is. De specifieke uitkomst ervan heeft te maken met wat er gebeurt tijdens de komende Solar Maximus (zonnevlam cyclus) die hopelijk spoedig zal beginnen.

Een dikke knuffel en Espavo! Een fantastische maand gewenst! Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis


Empathisch gevoelig

Lieverds, deze dag is bijzonder. Er gebeuren in het hele universum veel dingen waar jullie weinig weet van hebben. In vele kwadranten van wat jullie je universum noemen, is dit een feestdag want jullie zijn niet alleen op de Planeet van Vrije Keuze en jullie zijn zeker niet alleen in het universum. Jullie zullen dat ontdekken zodra jullie vibraties verder omhoog gaan en jullie daar meer contact mee krijgen en hoewel dat iets heel magisch is, kunnen jullie je tegelijk heel verdrietig voelen omdat jullie op energetisch niveau zo empathisch en diepgaand verbonden zijn. Jullie hebben ermee ingestemd om met een gevoeligheidsniveau geboren te worden dat je soms blokkeert en beperkt vanwege je eigen energieveld en kwetsbaarheid. Met die kwetsbaarheden, gevoeligheden en aanleg die jullie nu bezitten, zijn jullie door vele levens gegaan. Deze keer is het echter anders en wel om vele redenen. De voornaamste reden voor de hele mensheid is dat jullie nu echt de energetische niveaus die jullie hebben ervaren in de tijd van Atlantis en Lemurië, gepasseerd zijn. Jullie zijn verder geëvolueerd dan deze planeet ooit heeft meegemaakt. We weten dat het hier niet op lijkt als jullie kijken naar CNN of de BBC. Wij weten dat jullie twijfelen aan wat er gebeurt op deze planeet en wij weten dat jullie soms een hekel hebben aan het nieuws als gevolg van jullie gevoeligheden. Lieverds, dit is waarschijnlijk moeilijker voor degenen die dit lezen dan voor de meeste andere mensen op de planeet.

Laat ons de energetische verbindingen die jullie met elkaar hebben wat verder uitleggen zodat wij kunnen proberen jullie vanuit ons gezichtspunt te laten zien wat er nu op de planeet gebeurt en wat er direct in de toekomst ligt. Op dit moment is er in jullie leven een nieuw proces van aanpassing aan de gang. Op vibratieniveau ontwikkelen jullie een nieuwe relatie met alles om je heen. Het is bijna alsof je vibratieniveau zomaar ineens is veranderd. Velen van jullie hebben dit als een fantoomdood ervaren en ervoor gekozen om te blijven in plaats van de gelegenheid aan te grijpen om naar Huis terug te keren. Natuurlijk kunnen jullie elk gewenst moment stoppen met het Spel. Als je besluit om naar Huis te gaan, kunnen er deuren voor je opengaan die je een “uitweg” van de Aarde bieden. Maar als je besluit om zo’n deur niet door te gaan en zegt dat je liever blijft, dan verandert je vibratie heel, heel snel. Laat ons dat vanuit een ander gezichtspunt uitleggen, want spoedig zullen jullie meer van deze hogere gezichtspunten zien dan ooit tevoren. Momenteel is dit nog een zienswijze van Thuis maar binnenkort zullen jullie dezelfde zienswijze hebben. Jullie zullen in staat zijn de dingen vanuit veel verschillende perspectieven te zien, laat ons daarom met jullie delen hoe het er vandaag uitziet. Wij willen daar een voorbeeld voor gebruiken dat velen van jullie na aan het hart ligt: familie. Laat ons uitleggen wat er in een karakteristieke familie op Aarde gebeurt.

De roltrap op
Jullie gaan naar de Aarde en zeggen: “Ik zou willen dat jij mijn mama bent of dat jij mijn papa bent en zou jij mijn neef willen zijn die me gek maakt? Zou jij de rol van de schurk willen spelen die drama in de familie brengt? Houd jij genoeg van mij om mijn zakenpartner te zijn en er met al mijn geld vandoor te gaan zodat ik een les kan leren?” Al deze mogelijkheden zetten jullie van te voren op. Dan komen jullie naar de Aarde en beginnen met het Spel. Natuurlijk gaan de eerste fasen van je incarnatie gewoon over de werking van het fysieke lichaam. In die eerste tijd zou je je kunnen afvragen of je wel in staat bent je spirit via een fysieke bel van biologie tot uitdrukking te brengen. Maar telkens wanneer je van het ene niveau naar het andere gaat, begint er een nieuwe energie door te komen. Zelfs in je schooltijd merk je al dat alles verandert op het moment dat je van het ene onderwijs naar het andere gaat. Je kwetsbaarheden, je gevoel van macht en je persoonlijke identiteit kunnen zo heel snel veranderen. Wat je denkt van jezelf, is wie je bent. Telkens wanneer je door een verandering gaat (wat dus juist in de kindertijd heel goed te zien is) moet je door een aanpassingsperiode en leren hoe je op dit niveau met je kracht en macht omgaat. Jullie zijn door zo veel van dit soort aanpassingen gegaan, niet alleen als individu maar ook als menselijk collectief. Laat ons daarom wat meer uitleg geven over de collectieve situatie.

Wanneer jullie een familie samenstellen, wordt er vaker een directe verbinding gemaakt met één primair oudercontract dan met twee. Over het algemeen vraag je niet aan de een om mama te spelen en de ander om papa te spelen. Meestal vraag je aan een persoon om de rol van mama te spelen en dan laat je het verder aan mama over om papa te kiezen, of andersom. Dit komt vaker voor dan jullie je kunnen voorstellen. Je hebt één primair oudercontract omdat je met die persoon een gelijke vibratie hebt. Dit betekent niet dat je niet van je andere ouder kunt houden of niet iets met hem of haar kunt opbouwen, ook al heb je als ziel die persoon niet eerder gekend. Door al je levens op Aarde heen kunnen jullie heel magische relaties opbouwen. Maar, dat gebeurt niet altijd.

De afgesloten kamer
Het is met families bijna alsof jullie ermee hebben ingestemd om met deze mensen in een kamer te worden opgesloten totdat jullie doorkrijgen hoe jullie met elkaar moeten omgaan en hoe jullie elkaar door kritieke groeiperiodes heen moeten helpen. Hoe meer jullie in die kamer samen zijn, hoe meer jullie persoonlijkheden en intoleranties naar boven borrelen en jullie op elkaars zenuwen gaan werken. Is dat niet prachtig? Vaak vraag je je over je eigen familie af: “Wie zijn deze mensen toch en hoe kom ik met hen opgesloten te zitten in deze kamer? Waarom begrijpen ze niet wie ik ben?” Dat is de grootste uitdaging met familie. Familie is bedoeld als steun, speciaal terwijl je bezig bent vorm te geven aan je expressie van spirit. Dat is de primaire focus van de ziel. Wanneer mensen volwassen worden en hun eigen weg gaan, lijkt de familie vaak uit elkaar te vallen en zien de leden ervan elkaar alleen nog bij speciale gelegenheden. Soms zijn de levenslessen van dusdanige aard dat binnen een familie grenzen gesteld moeten worden om de integriteit te handhaven, terwijl in andere gevallen de energetische koorden volledig worden afgesneden. Geen enkele situaties is goed of verkeerd, noch is het een mislukking of een succes. De afgesloten kamer van de familie zorgt voor kansen om te groeien en je eigen groei af te meten aan de mensen om je heen. Zo lopen de familie-ervaringen sterk uiteen, van diepe ondersteunende onvoorwaardelijke liefde tot grote problemen.

Al deze situaties zijn goed, afhankelijk van je eigen behoeften. Er bestaat daarin geen goed of verkeerd. Maar laat het ons wat nader uitleggen vanuit een vibratiestandpunt, want dat kan jullie helpen om te begrijpen waar wij jullie doorheen zien gaan. De hele mensheid is zich snel aan het ontwikkelen. Er vinden veel veranderingen plaats en niet alleen voor jullie allemaal op deze planeet maar ook in jullie persoonlijke leven. Sommigen hebben geen baan meer, geen relatie meer of zijn dingen kwijt die ze dachten nodig te hebben voor hun geluk en ondersteuning. Dit alles brengt jullie in het hoogst mogelijke potentieel van waar jullie naartoe gaan. Het stelt spirit in staat om met je te werken om naar het volgende niveau te gaan.

In het geval van familie moeten jullie alsjeblieft begrijpen dat je familie de neiging heeft om te kijken naar wie je was in plaats van naar wie je aan het worden bent. Dat komt doordat ze in het begin zwaar geïnvesteerd hebben in je vibratie. Het kan in feite een heel goede steun zijn dat zij dit stabiele beeld van jou vasthouden, maar in een tijd van snelle groei leidt dat eerder tot beperkingen. Wanneer elk lid van de familie het familielied leert, leren ze ook meerstemmig samen te zingen. Dat vormt de steun terwijl je stem helderder en sterker wordt in harmonie met de anderen. Wanneer elk lid dan groeit en steeds meer zijn persoonlijke spirit tot uitdrukking brengt, ontstaan er uiteindelijk meerdere liederen door elkaar in plaats van het meerstemmige lied dat samen gezongen wordt.

Laat ons nu iets uitleggen over grote families vanuit een nog groter perspectief, want er zijn veel familievariaties op deze planeet. Familie voorziet je in een kans om iemand te leren kennen op een niveau waarop je hem of haar nooit eerder hebt gekend. Familie stelt je in staat om al je pretenties te laten varen en mensen helemaal door je heen te laten kijken. Zullen jullie op elkaars zenuwen werken? Dat garanderen wij. Zullen er momenten zijn waarop jij je afvraagt wie die mensen verdorie zijn en hoe ze hier gekomen zijn? Ja, ook dat garanderen wij. Wij zeggen jullie, lieverds, dat ze er met een reden zijn. Zelfs als je niet close bent met je fysieke of biologische familie, je familie heeft je steun gegeven die je op geen enkele andere manier ontvangen zou hebben. Eer je familie voor dat deel van je leven waarin ze zo’n belangrijke rol hebben gespeeld. Eer hen omdat ze naast je hebben gelopen en het hebben aangedurfd om je te zien opgroeien. En als ze een negatieve rol in je leven hebben gespeeld, eer hen daar dan ook voor.

Weet dat het je natuurlijke neiging is om je familie te zien zoals ze waren, in plaats van wie ze geworden zijn. Hoeveel ze ook van je houden en hoeveel je ook wilt dat je broer of zus verder komt en iets belangrijks doet, je hebt een natuurlijke neiging om hen weer terug te trekken tot de persoon die je kende. Wees je hiervan bewust in je familie en ook bij je vrienden, want dat past niet binnen een samenleving die in eigen kracht staat.

Het zijn de neven en nichten die ruziën
De grotere families ontwikkelen zich ook en dat zijn de gebieden op Aarde om in de gaten te houden. Jullie zouden veel groeperingen als familie kunnen zien. Je kunt een religie of een ras als een familie beschouwen, maar laat ons naar het grotere plaatje kijken. Toen je naar de Aarde kwam, omringde je jezelf met mensen die jouw vibratie konden versterken en verstevigen. In de binnenste kringen van de familie bestaat over het algemeen redelijk voldoende verschil om harmonie te bereiken, maar meer naar buiten in de familiekring halen de leden die eenzelfde vibratie hebben over het algemeen het bloed onder elkaars nagels vandaan. Daarom zeggen wij dat het de neven en nichten zijn die op Aarde vaak het meest ruziën. Daar kan in de nabije toekomst een probleem ontstaan en daarom bespreken we dat vandaag. Jullie kunnen keuzes maken. Jullie hebben altijd keuzes kunnen maken. Jullie zullen spoedig de keuze hebben om meer te weten te komen over deze verder weg staande familieleden en ze te zien voor wat ze werkelijk zijn: een reflectie van jezelf. Het neven- en nichtenniveau van de familie weerspiegelt elkaar vaak op scherpe en cruciale manieren, en het is juist die factor die voor meer problemen heeft gezorgd op de Aarde dan jullie ooit zullen weten. Het is ook juist die factor waarvoor jullie spoedig een nieuw begrip kunnen hebben. Dit is het probleemgebied waar de mensheid zich nu mee bezig houdt. Het vinden van een oplossing voor dit eeuwenoude paradigma zal de werkelijkheid van de mensheid heel snel gaan veranderen en jullie een nieuwe wereld binnenleiden.

Leven zonder kleding
Velen van jullie zijn healers en leraren en jullie zijn naar de Aarde gekomen om te helpen. Maar jullie zijn geboren op een heel ruwe en hardvochtige planeet. De energie op Aarde verandert elke dag snel en wordt op veel gebieden veel plooibaarder, maar voor heel gevoelige mensen is het nog steeds een ruwe en hardvochtige planeet. Jullie weten wat dat is, want wij spreken nu tot jullie. Velen van jullie hebben zo veel gevoeligheden dat jullie dingen hebben gedaan om jezelf te beschermen en te isoleren. Als jullie problemen hebben met je familie, laat je ze links liggen en je verhuist naar een ander land of een ander deel van het land omdat je dat voor je overleving nodig acht. Wij zeggen jullie dat iedereen op het punt staat om door een vergelijkbare ervaring te gaan als waar jullie doorheen zijn gegaan. Het is bijna alsof je geen kleding aan hebt, want je voelt elk briesje of elke energie die voorbij komt. Als je dat briesje of die energie voelt, weet je niet wat je ermee aan moet en dat is heel moeilijk te verdragen. Maar nu dat veel mensen overkomt, wordt het duidelijk dat jullie de experts zijn en begrijpen hoe je daarmee om moet gaan.

Wij zeggen jullie dat oorlogen op deze planeet in de eerste plaats begonnen zijn als gevolg van geloofsverschillen en in de tweede plaats omdat jullie er niet van houden je eigen reflectie in de ogen van iemand anders te zien. Omdat jullie zo gevoelig zijn en dingen oppakken die andere mensen niet zouden oppakken, ondervinden jullie situaties zoals vele jaren lang in Noord Ierland werden aangetroffen en zoals jullie nu zien gebeuren tussen de Arabieren en de Joden. Deze neven, die heel erg op elkaar lijken in hun energie, hebben elkaar steeds maar weer bevochten. In de komende acht maanden hebben jullie nieuwe kansen om dat te stoppen en een begin te maken een deel van deze energie op de planeet te veranderen.

Wij hebben vele malen gesproken over het geheim van succes in de komende jaren, namelijk manieren vinden waarop jullie gelijk zijn, in plaats van je te concentreren op je verschillen. Ook hebben we het jaar 2009 bestempeld als het einde van de afscheiding. Jullie zijn allemaal een deel van god. Jullie komen allemaal voort uit dezelfde bron. Jullie zijn niet alleen aan elkaar verwant, jullie zijn ook allemaal een deel van elkaar. Als jullie de sluier opzij trekken en dat begrijpen, zullen jullie hysterisch lachen over alle ruzies en bespiegelingen van de dingen die jullie zagen. Als je in een ander iets ziet wat je niet prettig vindt, komt dat omdat je je niet lekker voelt over datzelfde deel in jezelf. Dat is niet alleen gebeurd op persoonlijk niveau binnen families maar ook op grotere schaal. Betekent dit dat je kwesties binnen je familie kunt oplossen? We zouden willen dat het zo was, maar we weten dat het waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn omdat er twee mensen voor nodig zijn om een kwestie op te lossen. En zelfs als jij ertoe bereid bent, zijn de anderen dat misschien niet. Begin met jezelf te veranderen door je verwachtingen voor wat er zal gebeuren los te laten, want dat is het belangrijkst. Dat begint te gebeuren op grotere schaal. Jullie zullen meer voorbeelden zien van hoe mensen op elkaar inwerken en jullie zullen de komende maanden kansen hebben om op meerdere niveaus met die energie te werken. Jullie hebben dit jaar de kans om een eind te maken aan de afscheiding op Aarde. 2009 is het einde van de afscheiding en dat is al heel goed aan de gang. Ja, jullie zien problemen en uitdagingen. Wij niet. Wij zien jullie op een pad dat jullie zelf hebben gekozen en waar jullie heel goed mee hebben gewerkt.

De toekomst van de Verenigde Staten van Amerika
Laten we het nu even hebben over het economische wereldbeeld, want daar houdt iedereen zich momenteel bezorgd mee bezig. Het was voor ons een interessant spel om naar te kijken en te zien hoe het zich heeft ontwikkeld. Er is altijd een natie of regio die de neiging heeft om voor te gaan. Vaak waren dat de Verenigde Staten, die onvoorstelbaar werk hebben gedaan om de wereld op vele manieren te leiden. De Verenigde Staten zijn een grote natie geworden. Jullie zijn daarvoor door grote problemen gegaan en jullie hebben dat gedaan door een harmonisch geheel te vormen met de universele energie. Jullie lieten iedereen binnen; jullie lieten alle partijen hun bestemming bereiken. Als gevolg daarvan heeft datgene wat jullie hebben gedaan zich over de hele wereld verspreid. De Verenigde Staten was een wereldleider en de toekomst van dat leiderschap wordt nu bepaald. In feite hebben jullie een economisch systeem gebouwd dat gebaseerd was op de visie van een visie. Daarom zal de visie over de Verenigde Staten onder de wereldbevolking nu bepalen of zijn plaats in wereldleiderschap wordt voortgezet. De Verenigde Staten worden niet langer vertrouwd op de manier zoals vroeger vanwege het herhaaldelijk verkeerd gebruiken van energie en de verkeerde aanpak van problemen. Maar ook vanwege de vele malen dat de mensen vertrouwenden op leiders en hun kracht en macht aan hen gaven. Absolute macht corrumpeert absoluut en jullie zijn je daarvan bewust.

Wij zeggen jullie dat het vasthouden van je eigen kracht en macht de sleutel zal worden tot de toekomst van de Aarde. Het gaat er niet om te vertrouwen op een leider om je ergens te brengen. Jullie zullen je energie in eigen bezit moeten houden, want daar gaat het om bij een samenleving die in eigen kracht staat. Wij zeggen jullie dat het nu tijd is voor integriteit binnen overheden en dat de mensen zich moeten laten gelden en Amerika veranderen. Dat pakt alle macht op en gooit haar terug in jullie schoot en niet in die van een leider of een land. De Verenigde Staten zijn door een ingrijpende terugzetting gegaan en de hele wereld kijkt nu toe om te zien wat er verder gaat gebeuren. Ja, alle ogen zijn gericht op de president van de Verenigde Staten en wij zeggen jullie dat niet te doen omdat hij niet de enige sleutel is.

De sleutel zal liggen in het gedrag van de mensen, in hoe snel jullie de nieuwe Aarde naar de Verenigde Staten zullen brengen en in je eigen leven integreren. Dat is niet de zaak van jullie leiders. Dat moeten jullie doen. Het is jullie zaak om op te staan en verantwoording te nemen voor je eigen geluk, je eigen integriteit en je eigen energieveld. Dan zullen jullie van binnenuit alles veranderen, van het economische systeem tot de overheidsstructuur. Jullie blijven het maar hebben over de overheid als iemand anders. Dat is niet zo. Jullie zijn het. De overheid bestaat uit mensen en het is een menselijk spel dat jullie hebben bedacht. Verander het. Zorg dat de overheid gaat functioneren op een manier die jullie met je energie kunnen steunen, want daarvoor hebben jullie nu de kans. Wij zeggen jullie dat jullie leiders, de wereldleiders die in deze energie werken, nu ruimte voor jullie zullen maken om dat te doen en dat is nooit eerder het geval geweest. De wereld is heel snel aan het veranderen, en vanwege jullie gevoeligheid of het afwezig zijn van je kleding, kan dat óf een heel moeilijke óf een heel vreugdevolle overgang zijn.

De tweede fantoomdood van de Aarde en de zonnecyclus
Wij zeggen jullie ook dat de Aarde zelf een soortgelijk kritiek gevoeligheidsniveau bereikt als jullie ervaren. Wij hebben jullie al eens eerder verteld dat de Aarde in feite zoals wij dat noemen door een fantoomdood is gegaan. Sinds wij het daarover hebben gehad is ze door een tweede fantoomdood gegaan waar ze net uitkomt. Telkens wanneer jullie door een dergelijke situatie gaan, springt je vibratie omhoog. Als jullie naar een vibratiepad kijken, kan dat plotseling veranderd zijn omdat je door een fantoomdood was gegaan. De Aarde gaat door hetzelfde proces, ze heeft besloten om te blijven en zal zich bezig houden met opbouwen en veranderen om haar volgende incarnatie te steunen en daarom zeggen wij dat ze zwanger is. Veel van deze veranderingen kunnen mensen eerst zien als moeilijkheden of problemen, maar wees niet bang want het zijn stevige stappen in het opbouwen van ruimte voor wezens die in eigen kracht staan. Dit zijn geen problemen, slechts gebeurtenissen op het evolutionaire pad. De Aarde begint magnetisch en energetisch in vele opzichten te veranderen om hogere vibratieniveaus te bereiken om de nieuwe mensen die naar de Aarde komen te ondersteunen. Het is voor ons ontzettend opwindend om naar te kijken, want wij hadden zelfs nooit kunnen dromen dat de Aarde zo ver met het Spel zou gaan. We hebben ons nooit kunnen voorstellen dat jullie daadwerkelijk voorbij het einde van het Spel zouden gaan; binnen het oude Spel een nieuw zouden creëren en nu doen jullie dat. Jullie zijn de scheppers, lieverds.

Kortgeleden hebben we het gehad over bepaalde gebeurtenissen die op kosmisch niveau plaatsvinden en wij willen die vandaag nog eens herhalen.

[De groep refereert hier aan een channeling die twee weken geleden in Tel Aviv is gegeven. Ook waard om te vermelden is dat de recorder deze channeling niet heeft opgenomen.] Wij hebben daar veel gesproken over zonnevlammen die deze planeet hebben opgewarmd en de magnetische velden hebben veranderd ter voorbereiding op een instroom van hogere energie op deze planeet. De laatste periode van zonnevlammen duurde ruwweg van 2001 t/m 2006 en ze brachten een enorme hoeveelheid energie die oorspronkelijk was bedoeld om bij te dragen tot de vernietiging van de planeet. Nu wordt diezelfde energie gebruikt om de planeet te veranderen en te helpen evolueren naar het volgende niveau en niet voor de vernietiging ervan. We hebben het hier over de kristalenergie. Sinds 2006 heeft de zon geen zonnevlammen meer geproduceerd, deels als gevolg van een normale cyclus en deels om de energie de kans te geven te acclimatiseren en gebruikt te worden. Als de energie niet gebruikt zou worden, zou het niet mogelijk zijn om nog meer energie toe te voeren.

Onlangs hebben wij gezegd dat er twee manieren waren waarop dit kan gaan en dat heeft meer te maken met de mensheid dan met wetenschap of de Aarde. Het heeft te maken met jullie, met jullie gedachten en gevoelens. Die factoren zullen bepalend zijn voor welke richting dit Spel zal opgaan. Als de collectieve vibratie op dit punt niet hoog genoeg is, zal de zon geen nieuwe cyclus van “solar maximus” ingaan om zonnevlammen te produceren. Wij zeiden dat als er geen stappen ondernomen zouden worden, de Aarde een mini-ijstijd binnen zou gaan voor zo’n 30 jaar en dat zou meer drastische veranderingen in de weerpatronen en een algemene afkoeling van de planeet teweegbrengen. Mensen zouden er geen nare gevolgen van ondervinden maar het zou op zijn minst behoorlijk wat ongemakken geven. Als de “solar maximus cyclus” weer zou beginnen, betekent dit dat de planeet meer energie krijgt en duizenden jaren lang minder snel afkoelt.

Wij brengen dit naar voren omdat het nog maar twee weken geleden is sinds we daarover hebben gesproken en nu al lijkt het er op dat het universum heeft gereageerd. Er zijn nu tekenen dat de zon op het punt staat een nieuwe cyclus te beginnen. Dus als jullie van die vage berichten zien over zonnevlammen op de tv of in het nieuws, verwelkom ze dan omdat ze het kosmische bewijs zijn dat jullie de situatie hebben omgekeerd.

Het is alleen mogelijk om de nieuwe energie naar de Aarde te brengen als jullie haar gebruiken. In de periode tussen 2001 en 2006 werd dus heel veel nieuwe energie naar de Aarde gebracht en in de tektonische platen opgeslagen, bijna zoals een batterij wordt opgeladen. Wanneer jullie een deel van die energie niet gebruiken (van de batterij afnemen), is het niet mogelijk om nieuwe energie toe te voeren. Dat gebruiken van die energie wordt gedaan door harten met elkaar te verbinden en door in je eigen kracht te gaan staan. Het wordt gedaan door de dingen die jullie op dit moment in je persoonlijke leven doen en het werkt, dus ga zo door. Volg het verlangen van je hart. Volg je innerlijke weten. Volg die leiding die al zo lang op je schouder zit en waarvan je niet goed weet hoe je die tot uitdrukking moet brengen. Stap gewoon in de passie die je hart je ingeeft, het doet er niet toe wat, en jullie zullen lichtfamilies om je heen verzamelen. Ze zullen je biologische familie niet vervangen, maar er eerder aan bijdragen. Veel lichtwerkers die van hun familie zijn vervreemd of geen biologische familie meer over hebben, zullen in die lichtfamilies ook de ware betekenis van familie vinden. Die lichtfamilies zijn belangrijk om je vooruit te helpen, want die mensen zullen zien wie je aan het worden bent in plaats van wie je was. Het is nu de tijd om dat te gaan zoeken en je op die manieren te verbinden met je eigen lichtfamilie.

Vier Thuis
Waar je ook bent op de Aarde, weet dat je een deel van ons bent en dat wij een deel van jou zijn. Jullie hunkeren ernaar om Thuis te komen. Jullie her-inneren je hoe het er is en denken erover na hoe fantastisch het zou zijn om Thuis te komen maar wij zeggen dat het hier niet meer is wat het was sinds jullie zijn vertrokken. De Hemel ontwikkelt zich nu op Aarde en dat is het mooie van dit alles. Wanneer je toch besluit om naar Huis te komen, zul je door je hele familie met open armen worden ontvangen en er zal feest zijn. Maar zoek zolang je hier bent naar de leden van je lichtfamilie. Als jij bij je eigen biologische familie bent en er plotseling iets gebeurt waardoor iedereen tegen iedereen begint te schreeuwen zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor is, weet dan dat de Aarde door een verandering gaat. En dat is een goed ding.

Let op de kansen. Jullie hebben deze planeet verder gebracht dan ooit bedoeld was. Het was de bedoeling dat de Aarde tussen het jaar 2000 en 2012 zou ophouden te bestaan. Dat is geen geheim, jullie wisten dat. Alle onheil- en ondergangsvoorspellingen die rond het jaar 2000 speelden waren correct. Dat zou het einde van het Spel moeten zijn, toch zijn jullie hier. De Aarde gaat niet ten onder. Jullie zien nog steeds dingen die in gang gezet werden. Jullie ondervinden nog steeds problemen en uitdagingen die jullie beschouwen als het einde van de Aarde. Maar ze zijn het einde van de Aarde niet. Ze zijn een nieuw begin en de Aarde staat op het punt daar op een grandioze manier het leven aan te schenken. Bereid je voor, lieverds. Wen eraan deze prachtige energie te voelen zonder dat je geïrriteerd raakt. Raak op je gemak met het om je heen verzamelen van die mensen die weten wie je bent en die kunnen begrijpen waar jouw energie ligt. Zij kunnen je helpen met het maken van je overgang van de ene stap naar de volgende, want wat jullie hebben gedaan is ongelofelijk, gezien vanaf onze kant van de sluier. Wij zijn zo ongelofelijk trots op jullie.

Wij weten dat het niet gemakkelijk is om een mens te zijn. Wij weten dat het moeilijk is en wij weten dat jullie steeds weer terugvallen in menselijk denken. Toch zijn jullie god. Er is heel weinig mens aan jullie. Jullie zijn een deel van een hoger aspect dat alziend, alwetend en “alzijnd” is. Die wetenschap begint steeds bewuster door te dringen in jullie dagelijkse leven. Wij zijn zo opgewonden als wij zien dat jullie hiermee werken. Geniet van de rit. Wees er niet bang voor en als er in je familie een kleine uitbarsting is, vier die dan.

Met de grootste hulde vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen, zelfs je familie. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid en speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Nieuw leven waar je dat ook maar wilt laten groeien
Steve en ik genieten deze junimaand van het thuis zijn. Het is een prima tijd om in evenwicht te komen. We hebben de band met ons huis weer aangehaald en zo maken we het steeds meer een deel van wie wij zijn. Het is leuk om vrienden en familie te logeren te kunnen hebben en onze werkelijkheid die we hebben gecreëerd met hen te delen.

Onlangs besloot ik om te proberen een tuinierster te worden. Toen we in San Diego, Californië woonden, plantte ik elk voorjaar nieuwe bloemen. Het klimaat was prima zodat de bloemen erg rijk bloeiden. We wonen nu bijna vijf jaar in Las Vegas, Nevada. Ik ben gestopt met het bijhouden van een groente- en bloementuin vanwege onze agenda en ik weet dat in dit gebied dat wij ons thuis noemen, planten extra aandacht nodig hebben en ik dacht niet dat ik daarvoor de nodige toewijding bezat. Wij zijn gezegend dat we in onze tuin geen typisch woestijnlandschap hebben. We hebben geen enkele cactus! We hebben gras, bloeiende struiken, planten en rozen. Onze achtertuin is een oase in de woestijn. Alles moet echter aangesloten zijn op een watersysteem om te overleven. Met alle bezorgdheid over ons milieu zijn we altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor tuinarchitectuur. Toch vond ik een plekje in onze tuin dat best wat kleur kon gebruiken. We gingen naar het tuincentrum en maakten een keuze uit een keur van kleuren.

Maar toen begon de uitdaging. In de eerste plaats is het klimaat in Las Vegas niet zo geschikt voor planten als in San Diego. Maar ik weet dat waar je ook naartoe gaat, je nieuw leven kunt creëren. Ik wist dat ik deze nieuwe bloemen mijn hele aandacht, liefde en begrip voor hun nieuwe omgeving moest geven. Elke ochtend prijs ik ze hoe mooi ze zijn en hoe goed ze groeien. Het was natuurlijk een hele schok voor ze om uit hun veilige omgeving van het tuincentrum te worden gehaald en naar hun nieuwe omgeving in mijn achtertuin te worden gebracht. Ik moest goed voor ze zorgen voordat ik kon zien of ze wilden groeien. Ik liet de zon zijn magische stralen over ze uitgieten en de koele avondlucht gaf ze tijd om tot rust te komen. Ik verrijkte de grond waar ik ze had geplant met speciale voedingsstoffen en mineralen. Mijn favoriete product waarmee ik ze voed heet “Miracle Grow”. Ik vind die naam prachtig en het helpt de planten echt met hun bloei.

Alle aandacht die ik dit nieuwe leven heb gegeven heeft me beloond met stralende kleuren. Het heeft mij laten zien dat alles wat wij willen ontwikkelen en laten groeien, onze aandacht en positieve energie nodig heeft. Net als de bloemen hebben ook wij speciale zorg nodig. Geef jezelf daar waar je leeft, rijke aarde, zorg en liefde waarin je kunt groeien. Zorg goed voor je lichaam, geest en ziel. Geniet in het leven van je eigen tuin waar je ook besluit om je wortels te planten.


In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.