Juni 2004

Het netwerk van Liefde
Activering van het Liefdesnet

Van Steve

Als belangrijk onderdeel van deze boodschap, zetten we een wetenschappelijk experiment op om het effect te meten dat we hebben op het Liefdesnet. We zullen met doelgerichte intentie bij elkaar komen op zaterdag 18 september 2004 op twee tijden, 11.00 v.m. en 4.00 n.m. Pacific Time om ons wereldwijd in liefde met elkaar te verbinden. Dat zal het Liefdesnet activeren wat ons allemaal met elkaar zal verbinden en een hogere vorm van communicatie voor ons zal ontsluiten. Het wetenschappelijke experiment om de energieveranderingen op onze planeet te meten, zal plaatsvinden in Providence, Rhode Island, USA. Wij beloven dat wij de wetenschappelijke gegevens zullen rapporteren, ongeacht de uitkomst.

Het is onze intentie om een wetenschappelijk rapport te publiceren over de effecten van menselijk bewustzijn op materie. Creëren onze gedachten onze werkelijkheid zoals de Groep ons vertelt? Bestaat de Universele Energie echt? Laten we erachter zien te komen! In de Sedona Journal en op espavo.org zal informatie worden gegeven hoe je kunt deelnemen aan dit grote experiment en het Liefdesnet kunt activeren. Wij zijn ervan overtuigd dat de Aarde klaar is voor een tijd waarop er GEEN GEHEIMEN MEER bestaan, en we zullen nu beginnen met onszelf.

Van de Groep

Groeten van Thuis,

Wij zijn vandaag weer bij elkaar in de magie die jullie hebben gecreëerd. Lieverds, weten jullie wel wie jullie zijn? Wij zijn hier om jullie te helpen dat proces te begrijpen, want jullie hebben de magie gecreëerd die jullie nu de Derde Aarde noemen. Het is al begonnen. En als jullie nu stuk voor stuk je eigen aandeel in het doelbewuste scheppingsproces ter hand nemen, creëren jullie een nieuwe matrix voor de Aarde. Jullie creëren een nieuwe werkelijkheid, niet alleen voor jezelf maar beginnend met de mensheid en vanaf dat punt door verschillende niveaus verdergaand. Jullie zijn de magiërs van het Speelbord, lieverds. Jullie creëren datgene wat jullie in je stoutste dromen en je grootste verwachtingen niet voor mogelijk hebben gehouden. Het is al begonnen.

Kruising van werkelijkheden
Nu jullie de nieuwe energie binnen gaan, willen wij jullie een paar dingen vertellen om jullie, vanuit een groter kosmisch perspectief, bewust te maken van de dingen die gebeuren. Wij zeggen jullie lieverds, dat er geregeld intersecties van werkelijkheden zijn geweest die onuitwisbare indrukken hebben achtergelaten op jullie spel. Jullie hebben tot op dit moment grotendeels gecreëerd in een lineaire tijdlijn die jullie zien als verleden, heden en toekomst. Dat is de essentie van wat jullie in jullie dimensionale werkelijkheid als tijd hebben ervaren. Maar nu jullie achteruit in de tijd gaan lopen, begint ook dat te veranderen. De zoektocht naar hogere waarheden wordt nu belangrijker dan ooit, aangezien veel van wat jullie hebben geleerd al is veranderd. Voelen jullie hoe het tempo hoger wordt?

Er bestaan parallel universa die zich gelijktijdig, zij aan zij met jullie eigen werkelijkheid voortbewegen. Door heel de geschiedenis van jullie spel heen zijn er vele magische perioden geweest waarop die tijdlijnen elkaar hebben gekruist, daarbij permanente indrukken achterlatend op beide werkelijkheden. Een van deze intersecties van tijdlijnen noemen jullie “de dagen van Merlijn”, want Camelot heeft echt bestaan. Het werkelijke Camelot bestond in een alternerende (elkaar in regelmatige afwisseling opvolgende) werkelijkheid van tijd en ruimte die jullie eigen werkelijkheid kruiste.

Deze kruisingen van tijd hebben zich niet vaak in jullie werkelijkheid voorgedaan, maar vanwege jullie vooruitgang begint dat nu vaker te gebeuren. Dat is nu wat er vóór jullie ligt, want dat zal gaan gebeuren wanneer jullie het hologram van de Derde Aarde opnemen. Dat is wat er zal gaan gebeuren als jullie je energie laten samengaan met “Alles Wat Is” om een nieuwe werkelijkheid te creëren.

In de komende dagen zal een volgende grote intersectie van tijd en ruimte plaatsvinden. In feite beginnen veel intersecties nu al plaats te hebben. Op zulke momenten zullen jullie enkele heel vreemde dingen zien gebeuren. Jullie zullen al snel ontdekken dat jullie vele wezens gewaar kunnen worden binnen deze intersecties van werkelijkheden.

Denk eraan dat de Universele Energie alle harten, alle wezens en alle gedachten met elkaar verbindt. De Universele Energie is het weefsel van God dat alles met elkaar verbindt. Dit is de eerste keer dat jullie je allemaal als één, doelbewust met elkaar gaan verbinden. Naarmate jullie dit steeds meer gaan zien, zullen jullie eraan wennen hoe jullie met deze elkaar afwisselende werkelijkheden moeten omgaan, en dat is de magie van de creatie die nu voor jullie ligt.

De sluier is dunner aan het worden, lieverds. Jullie beginnen steeds meer te zien hoe het spel dat jullie spelen, in elkaar zit. Hoe moeilijk dit voor sommigen ook te begrijpen is, elkaar afwisselende werkelijkheden en het gebruik van de Universele Energie zullen spoedig heel gewoon zijn.

Het hologram van de Derde Aarde
Met het dunner worden van de sluier hebben jullie allemaal de gelegenheid om je hoogste gedachten over de nieuwe Aarde, in gang te zetten. De Derde Aarde is een collector van de gedachten van God. Jullie, als God, hebben de verantwoording om je bezig te houden met de hoogste gedachten en deze gedachten uit te zenden om de volgende incarnatie van de Aarde te creëren. Het zijn deze gedachten waar jullie je nu mee bezig houden die de volgende incarnatie van de mensheid als geheel zullen creëren. Wij begrijpen dat dit op dit moment een droomwens of wishful thinking mag lijken, maar in veel opzichten is de Derde Aarde reëler dan jullie eigen Aarde. De opwinding aan onze kant van de sluier is dan ook veel groter dan jullie je kunnen voorstellen.

Wij vragen jullie om tijd vrij te maken om op geregelde tijden met andere mensen bij elkaar te komen, in welke vorm dan ook, en de hoogste gedachten, de dromen van de hele mensheid en het beste van alles vast te houden om de Derde Aarde te creëren. Daarin ligt de magie en jullie zullen op deze Aarde een energie creëren die jullie nooit eerder hebben gezien, want de Universele Energie pakt de energie van die gedachten en dromen op en verdeelt haar op magische wijze heel snel over alle dingen. Het is een prachtig proces om naar te kijken, en jullie zullen dat nu vanuit een nieuw gezichtspunt gaan bekijken. Meer dan dat, lieverds, jullie zullen in de gelegenheid zijn om iets te creëren waar we het al lange tijd over hebben gehad, en dat ligt nu vlak voor jullie, dus laten we het over het lichtnetwerk hebben.

Evolutie van het Lichtnetwerk in het Liefdesnet
In het begin was er een kristallen netwerk dat zich over de Aarde uitstrekte. Het gaf jullie oorsprong en maakte het mogelijk dat jullie je energie volledig konden verbinden met die van de Aarde. Het zorgde voor een gevoel van richting en een gevoel van doel. Samen met de magnetische netwerken, werkte het kristallen netwerk aan het vasthouden van de levenskrachtenergie van de mensheid op Aarde. En nu is er een door de mens gemaakt netwerk dat nog niet zo heel lang geleden is opgezet. Het begon oorspronkelijk als jullie telegraaflijnen. Het begon oorspronkelijk als heel eenvoudige verbindingen die jullie gebruikten om de communicatie van de ene stad met de andere open te houden en om het mogelijk te maken dat communicatie, in welke vorm dan ook, van het ene hart naar het andere konden gaan. Toen jullie op deze manier met elkaar communiceerden, werd energie van het hart onder mensen verspreid. Op deze wijze zijn jullie begonnen om over de hele wereld een door mensen gemaakt netwerk te vormen.

Naarmate jullie technologie vooruit ging, naarmate jullie harten groter werden, en naarmate jullie verbinding met jullie eigen communicatievorm begon te groeien, begonnen jullie de kracht van dat netwerk te vergroten. Spoedig kwamen er over de hele wereld telefoonlijnen. Maar ze waren nog onregelmatig verdeeld en opeengehoopt in sommige grote steden en dichtbevolkte gebieden. Maar, lieverds, zelfs dat is aan het veranderen. Kort daarna begonnen jullie aan een heel nieuwe verbindingsvorm die jullie nu Internet noemen; en die verbinding bracht dit doelbewuste, door de mens gemaakte netwerk naar het volgende niveau en bracht een verbinding tussen hart en geest tot stand die alleen aanwezig was in de dagen van Lemurië.

De reden waarom Internet werkt is omdat niemand de leiding heeft. Is dat geen fantastisch spel? Ja, lieverds, het werkt, ongeacht voor welke energie jullie het willen gebruiken. Wij vragen jullie nu om het te gebruiken voor het verspreiden van licht, want dat is de volgende incarnatie van het door mensen gemaakte netwerk. Het lichtnetwerk begint zich nu te vormen.

Jullie weten dat zelfs jullie eigen telefoonlijnen nu veelal de vorm van fiber optics (glasvezel) hebben gekregen waardoor jullie nu lichtdeeltjes dit netwerk in sturen. Maar de tijd zal spoedig aanbreken waarop zelfs elektriciteitskabels zullen verdwijnen en jullie coherent licht (een laserstraal is een voorbeeld van coherent licht) zullen hebben dat zich verplaatst zonder dat kabels of fysieke lijnen van enigerlei soort nodig zijn. Deze lichtdeeltjes zullen elkaar kruisen en een gelijkmatig netwerk vormen dat over de hele wereld beschikbaar zal zijn. Dat zal een heel magische tijd zijn, en dat komt sneller dan jullie denken. Maar ook na dat lichtnetwerk komt er weer een nieuw netwerk, een liefdesnet waarmee alle harten zich met elkaar kunnen verbinden. In dat netwerk zullen alle verbindingen van het ene hart met het andere tot stand komen via de Universele Energie. Dat is het moment waarop het licht zijn hoogste vibratie vindt. Het verenigen van bewustzijn en het besef dat jullie allemaal met elkaar zijn verbonden, daar gaat het om. Dat is de volgende stap, want jullie gaan dat Liefdesnet nu vorm geven.

Het Liefdesnet – GEEN GEHEIMEN MEER!
Er is veel werk te doen, lieverds, en dat weten jullie. Deze lichtverbinding via dit netwerk zal jullie met elkaar verbinden en jullie zullen via de ether gedachten oppakken. Jullie zullen elkaar begrijpen; jullie zullen automatisch weten wanneer energie moet worden verzonden. Jullie zullen je niet bezig hoeven te houden met “spam”, dat beloven we. Toch begint het vandaag al. Wij vragen jullie om dit idee op te pakken en direct te beginnen met het te creëren op de Derde Aarde. Houd de gedachte van dit Liefdesnet gericht op de Derde Aarde en zie de verbindingen die jullie er allemaal mee hebben.

Veel Indigokinderen die nu op Aarde zijn, gebruiken dit netwerk in zijn beginstadia. Sommige Kristalkinderen die hier vroeg zijn, vormen andere verbindingen en dragen dit netwerk in hun hart. De nieuwe kinderen worden al met deze verbindingen geboren. Voor hen is dit een natuurlijke vorm van communicatie. Ook jullie zullen nu deelnemen aan de ontwikkeling van dit net, en ook jullie zullen nu deel uit gaan maken van deze verbinding van het ene hart met het andere. Dit wordt makkelijker gemaakt doordat de sluier nu steeds dunner wordt.

Het is werkelijk magisch en wij kunnen haast niet wachten om te zien hoe jullie daarmee aan de slag gaan. Als jullie stuk voor stuk de energie van Thuis vasthouden en dit Liefdesnet gebruiken, creëren jullie de Derde Aarde. Jullie kunnen je voorstellen dat op de Derde Aarde alle mensen overal met elkaar kunnen communiceren, enkel en alleen door te denken en door een gedachte in hun hoofd of een gevoel in hun hart vast te houden. Daarom hebben we gezegd dat nu de Kristalkinderen in de wereld komen, ER GEEN GEHEIMEN MEER ZULLEN ZIJN! Als er geen geheimen meer zijn, zal oorlog in jullie werkelijkheid niet langer bestaan. Stel je een dag voor in de niet al te verre toekomst waarop jullie proberen het begrip oorlog uit te leggen aan de kinderen op deze planeet. Hoe je het ook probeert, ze zullen het niet begrijpen. De enige manier om dit uit te leggen zal zijn door te zeggen dat er een groot gebrek aan communicatie was. Want dat zal door het Liefdesnet worden veranderd en dat begint nu.

Als jullie de hoogste gedachte vasthouden dat alle verbindingen zich verenigen tot één geheel, eren jullie de Universele Energie en zullen jullie via je eigen Hoger Zelf weer één worden met God. Dan, als God, is het enige wat overblijft het eren van de andere delen van God. Op deze manier keert het eenheidsbewustzijn weer terug naar de Aarde. En dat zal tot stand worden gebracht door het Liefdesnet.

Activering van het Liefdesnet
Wij zeggen jullie, lieverds, dat er een magische tijd zal aanbreken, want wij willen jullie vragen later in dit jaar bij elkaar te komen om in verbondenheid doelbewust het Liefdesnet op te starten en te activeren. Stuur je gedachten van liefde doelbewust door dat net, niet alleen om alle harten van de wereld met elkaar te verbinden maar ook om dat beeld naar de Derde Aarde te sturen. Als de tijd dan aanbreekt en de collectieve vibratie het beslissende niveau heeft bereikt, zal het de werkelijkheid kruisen waarin jullie nu leven. Op dat moment zal het over het bestaande hologram worden gelegd en er zijn stempel op drukken waardoor zal het beeld van jullie spel voor altijd veranderd zal zijn. Dit is de werkwijze om de Hemel op Aarde te creëren.

Dit zal beginnen, want de Hoeder heeft de eerste stappen al gezet om de verbindingen tot stand te brengen. Wij hebben ons veel moeite getroost om hem in contact te brengen met wetenschapsmensen die willen meehelpen deze energie te creëren; en dat zal gemeten worden, dat beloven we jullie. Pak dus deze energie van Thuis op, houdt haar vast in je hart en kom op deze bijzondere, magische dag bij elkaar om dit Liefdesnet op te starten. Jullie zullen dan de deur open zetten, en wanneer deze alternerende werkelijkheden elkaar kruisen, zal het niet langer nodig zijn dat ze gescheiden van elkaar functioneren. Dit is de handeling die de sluier dunner maakt. De vereniging van bewustzijn zal niet alleen plaatsvinden tussen alle zielen op Aarde maar ook tussen alle dimensionale werkelijkheden, want dat is het grotere aspect van het Liefdesnet.

Zich verenigende velden
Nu we erover spreken, zijn jullie in je hoofd bezig met deze krachtgevende begrippen en zelfs gedurende dat korte moment creëren jullie deze gedachten op de Derde Aarde. Sta jezelf toe daar deel van uit te maken. Sta jezelf toe om in welke vorm dan ook bij elkaar te komen om aan dat werk mee te helpen. Let op hoe de studie van de kwantumenergie jullie allemaal bij elkaar zal brengen voor het verenigen van de velden. De verwantschap van het hele kleine met het hele grote zal spoedig blijken de sleutel te zijn tot het begrijpen van “Alles Wat Is”. Het liefdesnet opent de “nu” communicatie. Deze communicatie gaat sneller dan de lichtsnelheid… ze gaat met de snelheid van Liefde. Dit is niet langer alleen maar een denkbeeld.

Begin nu. Begin met de kwantumenergie in je eigen hart en stuur die naar het grote Liefdesnet. Stuur die naar de verbinding van een ieder van jullie en creëer zo de hogere dimensionale werkelijkheid hier op Aarde. Als jullie dat doen, klapperen wij in applaus met onze vleugels, want de grootste engelen die ooit zijn geboren, zullen dan bezig zijn hun kracht op te pakken; de grootste engelen die ooit hier zijn geweest zullen dan bezig zijn hun kracht als schepper op te pakken. Daar ging het hem om bij het Spel. Daarvoor zijn jullie hier naartoe gekomen. Het was jullie stoutste droom om de sluier eventjes opzij te trekken en je kracht op te pakken. Welkom Thuis, lieverds.

De droefheid van de dunner wordende sluier
O ja. Velen van jullie hebben hard gewerkt om de sluier dunner te maken, maar lieverds, daarin ligt ook een moeilijkheid. Met het dunner worden van de sluier komt de her-innering aan Thuis. Met de her-innering aan Thuis komt een overweldigende droefheid die alles doordringt, want jullie zijn niet Thuis, jullie zijn op Aarde. Jullie dragen de sluier die jullie in de illusie van een lineair tijdkader houdt. Jullie spelen het spel van het eindig zijn terwijl jullie in feite oneindig zijn.

Jullie zijn geen menselijke wezens; jullie zijn spirits; en de grootsheid van spirit gaat elk begrip te boven. Laat ons jullie daaraan her-inneren want jullie zijn hier naar toe gekomen om je te her-inneren dat je spirit bent. Doe dat door het Liefdesnet op te starten en te activeren. Doe dat door doelbewust je hart met dit net te verbinden, want het Lichtnetwerk zal nu gaan beginnen en het Liefdesnet zal een nieuw communicatieniveau brengen voor alle harten over de hele wereld, op alle dimensionale werkelijkheden.

Kunnen jullie zien waarom we zo opgewonden zijn over jullie vooruitgang? Kunnen jullie zien waarom wij aan jullie voeten zitten om jullie te eren? Jullie hebben iets gedaan dat wij, zelfs met alle macht van de hemelen, niet kunnen: jullie hebben “Alles Wat Is” veranderd. Het Spel van God – het voordoen van de sluier en het niet kunnen her-inneren wie je bent – staat op het punt om beëindigd te worden. Het zal nu naar het volgende niveau gaan, want jullie ontwaken uit de droom en als jullie wakker worden zullen wij er zijn met onze mooiste glimlach. Wij zullen er zijn om jullie de engelenaanwezigheid te laten zien die altijd om jullie heen is geweest om jullie te helpen her-inneren wie jullie zijn. Dat is ons hoogste doel.

Lieverds, jullie zijn de magische wezens, en jullie zullen nu het Liefdesnet creëren dat zal beginnen op de Derde Aarde en dat vervolgens de nieuwe incarnatie van de Aarde zelf zal gaan creëren. Activeer het. Gebruik het. Stuur dagelijks je liefde er naartoe en zie hoe de magie zich op jullie planeet ontvouwt. Zie hoe de magie zich in je leven ontvouwt. Zie hoe je eigen werkelijkheid verandert in iets magisch.

Verkeerd gebruik van energie
Lieverds, de dagen die voor jullie liggen zijn magisch en wij zullen er zijn met vriendelijke duwtjes. Houd vooral in gedachte dat jullie één zijn met elkaar, want het niet doen daarvan is het grootste verkeerde gebruik van energie op jullie planeet dat moet verdwijnen om het Liefdesnet te kunnen creëren. Maak ruimte in je hart voor alle mensen om je heen, ongeacht hoe na ze je staan of hoe gelijk jullie energie is. Besef dat het altijd de neven en broers zijn die vechten, nietwaar? Jullie voeren geen oorlog met hen die anders zijn dan jullie. Jullie voeren oorlog met degenen die het meest op jullie lijken. Het is de sluier die jullie ervan weerhoudt dit feit te zien. Maak ruimte in je hart om uit te vinden wat er in hun hart leeft en jullie zullen een begin maken met de vereniging van bewustzijn wat het Liefdesnet zal activeren. En als jullie deze communicatievorm dan gebruiken, zullen jullie op verschillende niveaus communiceren met mensen over de hele wereld en zelfs met wezens uit andere dimensionale werkelijkheden.

Het interessante daarbij is dat jullie nooit zullen weten dat sommigen wellicht ooit als vijand werden beschouwd. Daarin ligt de magie, want jullie hebben allemaal dezelfde basismotivatie. Jullie hebben allemaal dezelfde liefde. En als jullie kunnen samenwerken, zullen jullie deze liefde activeren en zullen jullie met z’n allen vooruitgaan.

Lieverds, raak elkaar aan met de engelenaanraking. Stel je open en vergeet niet dat jullie de verantwoording hebben om elkaar nu te helpen, want jullie zijn bezig de rol van Menselijke Engel op te pakken. Jullie worden dat voor elkaar als jullie de Derde Aarde creëren. Ja, de Derde Aarde is magisch. Ja, er zal veel gebeuren in de komende dagen als jullie volop met je creaties aan de slag gaan; maar vergeet vandaag niet, want ook vandaag is magisch. Vandaag is de dag waarop jullie het Liefdesnet activeren in je eigen hart, in je eigen geest, in je eigen gedachten. Verbind het hart met het hoofd en stuur de energie het net in voor al diegenen die daarmee in contact willen komen, en jullie zullen met de natuurlijke stroom van de Universele Energie werken. Jullie zullen de Universele Energie in werking stellen en er zal vandaag een begin worden gemaakt met het Liefdesnet.

Wij verlaten jullie nu maar houd drie dingen in gedachten: Behandel elkaar met het grootste respect, want jullie zíjn elkaar. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid, want dan zorg je voor jezelf. Vergeet niet dat het een spel is en dat er van jullie wordt verwacht dat jullie plezier hebben. En speel goed samen.

ESPAVO

de Groep


De hartverbinding
Klaar of niet…. Het leven verandert


Van Barbara

Proberen de veranderingen in ons leven tegen te gaan, werkt niet. Vast blijven houden aan de vertrouwde dingen maakt onze wereld alleen maar onzekerder en problematischer. Stel je open voor de opwindende tijden die voor ons liggen, want of je er nu klaar voor bent of niet, die komen eraan! Verandering kan magie creëren en een hernieuwd gevoel dat je leeft.
Ik voel dit nu zo goed in mijn eigen leven. Zoals de meesten van jullie weten, hebben Steve en ik de intentie gesteld om een nieuw thuis te creëren in Las Vegas, Nevada. Nu we in ons reisschema de tijd daarvoor hebben vrijgemaakt kunnen we deze droom tot werkelijkheid maken. Er zijn momenten dat ik me afvraag waar we in ‘s hemelsnaam mee bezig zijn. Onze familie en veel goede vrienden wonen in San Diego en omgeving. Waarom worden we naar dit nieuwe gebied getrokken om daar ons leven op te zetten? Maar Steve en ik hebben geleerd om vol vertrouwen voorwaarts te gaan.
We zijn nu net terug van een bezoek aan de omgeving van Las Vegas waar we hebben gezocht naar een nieuw huis. Omdat dit gebied zo’n hoge vlucht neemt, worden de huizen daar zo snel verkocht dat we nog niets hebben kunnen vinden. We hebben besloten om ons huis in Californië, waar we 28 jaar hebben gewoond, te verkopen en iets in Las Vegas te huren totdat we de volmaakte plek hebben gevonden. Samen met het vertrouwen in voortgang komen er toch ook veel onverwachte emoties. Ik erken deze emoties, of ze nu naar buiten komen in tranen, ongerustheid of confrontaties ofwel onenigheden met Steve. We schijnen onze emoties allemaal af te reageren op degenen waar we het meest van houden… of doe ik dat alleen maar?!
Een interessant iets dat me is overkomen bij deze laatste reis naar Las Vegas was de energie van het verleden, gecombineerd met de energie van de toekomst. Nadat Steve en ik een paar dagen samen op huizenjacht en verkenning van het gebied waren geweest, vloog Steve terug naar huis en bleef ik in Las Vegas om een paar gezellige dagen door te brengen met twee vriendinnen die naar Las Vegas waren gekomen om me te ontmoeten. Deze vriendinnen ken ik al vanaf mijn veertiende jaar en zijn me heel dierbaar. Onze tijd samen was een heerlijke reünie en we hebben lekker bij kunnen praten. Ik had het gevoel dat Bonnie en Vicky mij op een bepaalde manier hielpen met het gronden van mijn nieuwe werkelijkheid. Ik heb onze tijd in Las Vegas dan ook heel erg gewaardeerd. Natuurlijk hebben we een gokje gewaagd, een paar shows gezien en genoten van het nachtleven van de Strip maar ik kon hen ook de schoonheid van de omliggende bergen en het gebied dat ik thuis zal noemen, laten zien. Te midden van dit alles waardeerde ik heel erg hun steun bij de stappen die ik aan het zetten was. Het was alsof het verleden, het heden en de toekomst bij elkaar werd gebracht om te zien waar ik nu naar toe ga.
Ik sta niet alleen met deze gevoelens van grote verandering. Om het even of ik praat met iemand die een afspraak maakt voor een privésessie met Steve of met iemand op een van onze seminars, voor ons allen geldt hetzelfde. We zitten allemaal in deze snel veranderende tijden. Als we beseffen dat we niet de enigen zijn, maar dat we er met zijn allen in zitten dan kunnen we de troost voelen van eenheidsbewustzijn.
Word je bewust van deze opwindende tijd. Accepteer de geschenken die naar je toekomen als je je intentie hebt gezet. Vergeet niet dat je een krachtige schepper bent en dat je gedachten echt je werkelijkheid creëren. Wees voorzichtig met wat je het universum instuurt. Verlang meer liefde, gezondheid, financiële zekerheid of wat ook ons voorrecht is, want om overvloed op elk gebied hoeven we alleen maar te vragen. Het universum opent zich om ons te geven wat ons rechtmatig toekomt. Wij hoeven het alleen maar te accepteren. Zeg dankjewel voor alles waarvoor je klaar bent om in je leven te brengen. Op die manier creëren we spirituele overvloed. Heb de moed om de energiecirkel van “Alles Wat Is” te creëren en maak je dan op voor de verandering. De Universele Energie wacht erop dat je opeist wat rechtmatig van jou is. Wij zijn de enigen die onszelf beperkingen opleggen. Bij Spirit bestaat geen beperking. Dit is een menselijke eigenschap.
Als je in het bezit bent van je overvloed, vergeet dan de wet van circulatie niet. Laat de goddelijke stroom door je heen gaan. Wees bereid om op elk gebied je overvloed te delen met de mensen om je heen. Hoe meer goeds we creëren voor onszelf, hoe meer we hebben te geven aan een ander. Dit is het hoogste doel van het leven. Geniet van de overvloed en accepteer met open armen de vele veranderingen waarmee je geconfronteerd wordt. Waardeer elke dag in dankbaarheid.

In licht en liefde

Barbara.

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.