Juni 2001

Economische aspecten van de Nieuwe Energie…

Van Steve:

In de hele wereld zien we de prijzen van brandstof omhoog vliegen, aardgas en elektriciteit rijzen de pan uit en in verschillende landen kelderen de aandelenmarkten. Wat is er aan de hand? Normaliter bemoeit de Groep zich niet met de ups en downs van onze economieën, ze zeggen echter nu dat de trend is ingezet en dat wij nu de Nieuwe Aarde ondervinden, nu op dit moment de economieën van onze wereld beginnen te veranderen. In de eerste gechannelde boodschap voor de Verenigde Naties in Wenen, nu drie jaar geleden, werd gesproken over de economieën van de wereld. Ze zeiden dat deze veranderingen in feite iets zijn wat alle mensen van de wereld met elkaar gemeen hebben. Zij zeiden dat we in de gaten moesten houden wanneer de economieën van de wereld zich met elkaar zouden gaan vermengen, want dat zou het teken zijn dat we vooruit gingen. Ze zeiden dat dit reeds volop aan de gang was. Ze stelden dat door deze vermenging we in feite ons zelf zouden bombarderen wanneer we ooit zouden proberen een wereldoorlog te beginnen. Zij spraken over de Euro en voegden daar speciaal aan toe dat de invoering daarvan de Universele Energie van vermenging zou navolgen en daardoor op de lange termijn ondersteund zou worden. Ik vind het interessant dat alle aanpassingen die we nu zien, plaatsvinden vlak voordat de Euro op 1 januari 2002 in circulatie gaat.

Dit was een live channeling tijdens de Angel Play and Workshop (Plurkshop) in Attleboro, Ma. op 20 mei 2001. Het precies op de juiste tijd komen van deze boodschap vertelde me dat het belangrijk was om deze zo snel mogelijk uit te sturen. Hoewel er wordt gesproken over actuele gebeurtenissen wordt er ook gewag gemaakt van enkele recente veranderingen die nog wel enige tijd zullen doorgaan. Belangrijk is vooral het deel waarin zij het hebben over onze nieuwe relatie met de planten- en dierenwereld. Heel vaak veranderen mensen pas wanneer ze geconfronteerd worden met een reden daartoe. De Groep laat ons hier zien dat we nu gemotiveerd worden om te veranderen door ons eigen Spel dat wij de economie noemen.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Hoor hoe er gezucht wordt terwijl we de energie in de zaal veranderen. Voel hoe de energie van jullie driedimensionale werkelijkheid verandert, terwijl we die voor onze tijd samen afstemmen op de trillingen van Thuis. Jullie zijn Thuis en we hebben jullie zo gemist. En jullie hebben ons gemist. We zijn zozeer een deel van elkaar. Er zijn momenten waarop jullie naar Thuis verlangen. In die momenten waren wij bij jullie, stonden we om jullie heen, omarmden jullie met onze vleugels en hielden jullie vast als jullie je niet konden her-inneren wie jullie waren. Weet dat we er zijn. Ja, we staan vlak bij je. Jullie zeggen vaak “Waarom ben ik hier?” of “Waarom ben ik alleen?”. En wij zeggen dat jullie nooit alleen zijn. Jullie kunnen niet alleen zijn ook al zouden jullie dat proberen, en wij vinden het heel amusant dat sommigen van jullie dat zo heel hard proberen. (Gelach)

Weet alsjeblieft dat wij bij jullie zijn en dat we jullie met onze vleugels aanraken en jullie vaak de trillingen van Thuis brengen. Als jullie enkel maar adem willen halen en ons binnen willen laten dan zullen wij er zijn om jullie te ondersteunen. Want in die momenten, wanneer jullie je niet kunnen her-inneren wie je bent, in die momenten waarop jullie je kracht niet kunnen vinden, op die momenten dat jullie denken alleen te zijn, haal dan alleen maar adem en wees stil… en wij zullen er zijn. Haal alleen maar adem en wij zullen je helpen, want wij zullen je bezielen met de kracht van Thuis. We zullen jullie her-inneren aan de energie die hier in deze zaal is, terwijl we spreken. Als jullie je die heilige woorden her-inneren, als jullie die eed afleggen, die heilige eed IK BEN, zullen wij er zijn om jullie te ondersteunen en te helpen her-inneren wie jullie zijn.


Energie in beweging ~ energiekolk van Liefde

Wij zijn zo opgewonden bij het vooruitzicht van wat er nu gebeurt want er is zoveel tegelijk in beweging. De hele energie van de Aarde wervelt in een rondgaande beweging, in navolging van de energiekolken die nu op zo veel verschillende plaatsen op de planeet opduiken. We vragen jullie om alsjeblieft rustig aan te doen met deze vooruitgang, want je kunt in deze tijd zo gemakkelijk duizelig worden. En als je merkt dat je emotioneel uit je evenwicht dreigt te raken of dat je je verlaten voelt, neem dan alsjeblieft de tijd om je hand uit te steken en elkaar aan te raken. In die aanraking ligt de grondingsenergie die je nodig hebt om je te her-inneren wie je bent. Dat zal je verbinden met de energiekolk van liefde die zich precies in het centrum van de Aarde bevindt. Jullie zijn met een specifiek doel naar de Aarde gekomen en de tijd voor dat doel breekt nu aan. Jullie dachten dat je contract afgelopen was. Wij zeggen jullie dat dit niet waar is. (Gelach) Zoek de lach vaak op, want dat zal je energie in balans brengen. Want net zo vaak als we het hebben over de “B(ekrachtigings)factor”, hebben we het over de “L(ach)factor. Want wij lachen vaak aan deze kant van de sluier. Humor is het enige dat ongecontroleerd door de sluier heengaat en als wij vinden dat jullie te serieus zijn, zullen we op jullie lachspieren werken om je eraan te her-inneren dat het maar een Spel is. Speel dat Spel. Geniet van dat Spel. En als de omstandigheden het niet toelaten dat je geniet van hetgeen er voor je ligt, heb dan de moed om opnieuw te kiezen want dat is je geboorterecht.


Economische aspecten van de Nieuwe Energie

We willen deze tijd waarin we samen zijn vandaag gebruiken om het te hebben over jullie huidige economie en de economische aspecten van die nieuwe energie voor iedereen. Laat ons eerst uitleggen dat wij ons niet bemoeien met jullie economieën want wat des keizers is, behoort aan de keizer. Dat is een deel van het Spel dat door jullie ontworpen is, niet door ons. Dat is het deel van het Spel dat jullie bedacht hebben om energie te vertegenwoordigen. Wij zeggen jullie dat in het begin van onze communicatie met de Hoeder, hij op een gegeven moment de vraag stelde die ons aan deze kant van de sluier heel veel plezier bezorgde. Hij vroeg ons hem te vertellen wat de aandelenmarkt zou gaan doen. We vonden dat zo prachtig. In antwoord daarop legden wij hem uit dat de aandelenmarkt een spel is dat jullie gecreëerd hebben binnen de grenzen van een ander spel. Dit nieuwe spel is op geen enkele werkelijkheid gebaseerd, alleen maar op waarneming van waarneming. Begrijpen jullie waarom we het zo amusant vonden dat hij aan ons vroeg wat er zou gaan gebeuren?

Jullie eigen hogere zelf geeft richting aan de gebeurtenissen die jullie wereld vorm geven. De economieën hebben jullie wereld veranderd en het voor jullie mogelijk gemaakt om als een collectief veel meer richting te geven aan gebeurtenissen dan jullie beseffen. Nu creëren jullie stijging van de olie- en energieprijzen om jezelf te motiveren naar alternatieve mogelijkheden te kijken die meer in harmonie zijn met je omgeving. Jullie zien deze gebeurtenissen als tegenslagen en problemen, terwijl het in feite nuttige duwtjes zijn, ontworpen om de richting van jullie gedachten en daden te veranderen.


Geld ~ een afspiegeling van energie

Laat ons voor jullie de economische aspecten eerst toelichten vanuit ons perspectief. Wat jullie geld hebben genoemd is geen energie. Het is gewoon een afspiegeling van energie. Het reflecteert op een perfecte manier jullie energie, maar het werkt niet op dezelfde manier als de rondgaande beweging van energie zoals jullie die kennen. Daardoor is het mogelijk om de weerspiegeling af te buigen terwijl dat met energie niet mogelijk is. Kijk alsjeblieft niet naar jezelf en meet je vorderingen als mens niet af in relatie tot geld. Dat geeft geen accurate weerspiegeling van je relatie tot energie. Wanneer jullie energie met je eigen energie laten circuleren, zal het spiegelbeeld volgen. En datgene wat je naar jezelf toe laat komen zal de energiecyclus compleet maken. Op persoonlijk niveau zal de stap in de hogere trillingen van de nieuwe Aarde jullie in feite meer overvloed brengen als jullie jezelf toestaan om de passie en de vreugde te ervaren. Zijn jullie daar verbaasd over? Velen van jullie denken nu: “Dat is tot dusver niet mijn ervaring.” De Nieuwe Energie is er, jullie moeten alleen nog leren hoe je die energie voor het hoogste en beste reflecteert.

Er zullen dingen opgeruimd worden, want je systeem van overtuigingen heeft datgene wat jullie bereikte in de vorm van voorspoed, ernstig beperkt. In vele gevallen is het in feite de kunst van het gracieus accepteren dat bij jullie niet goed was aangepast. Jullie, als degenen die ervoor hebben gekozen het Licht op de Aarde te verspreiden, zullen aan dat aspect moeten werken. Jullie moeten jezelf toestaan in overvloed te leven, want wij zeggen jullie dat overvloed een belangrijke rol speelt in het proces van het creëren van Thuis aan jullie kant van de sluier. Er bestaat geen grotere overvloed dan die in de Hemel, want als jullie Thuis zijn hebben jullie alles. Waarom dan jezelf niet toe te staan ook nu alles te hebben. De afgelegde geloften van armoede zijn niet meer geldig, want ze leiden niet langer tot spirituele vooruitgang. Dat was de oude energie en was nodig om je naar een bepaald punt te brengen. Denk er alsjeblieft aan dat waarheid een evolutie is en geen maatstaf. Wanneer jullie in hogere trillingen komen zullen jullie hogere waarheden omarmen. Reik nu reeds naar de hogere waarheid en die zal je in de hogere trillingen trekken. Het is nu noodzakelijk dat jullie dat begrijpen, want om de schepping van de Hemel op Aarde waar te maken, moeten jullie je overvloed accepteren.


Persoonlijke overvloed ~ een systeem van overtuigingen

We spreken tot jullie op persoonlijk niveau want iedere economie in elk land begint op het persoonlijke vlak. Het is het gezamenlijke bewustzijn van de mensen in een gebied dat de algehele economie van dat gebied bepaalt. Daarom vragen wij jullie om allereerst een houding van persoonlijke overvloed aan te nemen. Jullie banen de weg op trillingsgebied, van het ene trillingsniveau naar het volgende. Anderen zullen jullie als voorbeeld zien. Ja, er kunnen moeilijkheden zijn tijdens de overgang naar een volgend trillingsniveau en ja, bij jullie verdere groei kunnen jullie je op jezelf teruggeworpen voelen zonder enige zichtbare vorm van ondersteuning. Op die momenten kunnen jullie je ware kracht echt uitoefenen. Op die momenten kunnen jullie de leiding nemen en je werkelijkheid veranderen. Zet de toon door je intentie te stellen om je te richten op je passie in je leven en zie hoe wonderen gebeuren, want jullie zijn de meesters. Jullie hebben zelfs het Spel dat je zo ongrijpbaar vindt, gecreëerd. Het is nu aan jullie om het naar eigen wens te her-scheppen. Her-schep het Spel naar economische overvloed om zo iedere behoefte en iedere wens te vervullen. Jullie zijn van je overvloed weggelopen en hebben die niet geaccepteerd als deel van jezelf, en daardoor hebben jullie een natuurlijke energiekring verbroken. De sluier is behoorlijk dik en jullie kunnen je eigen grootsheid niet zien, daardoor hebben jullie het gevoel die overvloed niet waard te zijn. Daardoor wordt de energie een verkeerde kant opgestuurd en dient die niet het allerhoogste en beste voor iedereen.

Jullie geloof in gebrek heeft jullie veel problemen bezorgd met overvloed. Jullie geloven dat er maar een beperkte hoeveelheid overvloed in de wereld is en daardoor geloven jullie dat anderen het zonder moeten doen wanneer jullie die overvloed hebben. Dat is niet de aard van energie en is een verkeerde overtuiging. Op dit punt wijkt de weerspiegeling af van de ware energie. Zelfs de economen in jullie wereld weten dat er meer is voor iedereen, wanneer iedereen het gevoel van overvloed heeft en dienovereenkomstig handelt. Het laten circuleren van energie is de enige manier om meer energie te creëren. Aangezien geld een afspiegeling is van energie, gedraagt het zich op soortgelijke manier.


Het creëren van Thuis door verbetering van de kwaliteit van leven

We vertellen jullie nu dat het alleen mogelijk is om de Hemel op Aarde te creëren wanneer jullie de kwaliteit van je leven verbeteren. Je kwaliteit van leven is het allerhoogst als je Thuis bent. Bij het creëren van de Hemel op Aarde helpt het daarom mee als je je individuele kwaliteit van leven verbetert daar waar je bent. Wees niet bang om op dat gebied naar verbetering te zoeken. Dat is je geboorterecht en een belangrijke onderdeel van de Nieuwe Energie. Verbetering van je eigen kwaliteit van leven, zelfs in kleine stapjes, helpt bij het creëren van Thuis, want het helpt mee om je passie ten volle tot uitdrukking te brengen. Leer de kunst van het gracieus accepteren en laat de overvloed die je toebehoort je zonder moeite vinden. Stel jezelf tot taak iets te doen om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Sta jezelf toe de voldoening en opwinding te voelen over je creaties en verbeteringen. Je houding van weerstand tegen het accepteren van de mooiere en heerlijker dingen in het leven staat direct in relatie tot je geloof in gebrek. Begin daar waar je op dit moment bent en zoek iedere dag naar één ding om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Dat kan zijn het verplaatsen van de meubels in je huis of het schoonmaken van je auto. Het kan zijn een verhuizing naar een prettiger huis of het kopen van een nieuwe auto. Ongeacht waar je je op richt, als je begint daar waar je op dit moment bent en voorwaarts gaat, zal de energie in beweging worden gezet. Begrijp dat het de kwaliteit van leven is die de energie vertegenwoordigt en niet dat wat jullie “geld” noemen, want dat is alleen maar een afspiegeling van de energie.

Vooruit kijken ~ De dubbeldeksbus

Denk er alsjeblieft aan dat we jullie de toekomst niet kunnen voorspellen want jullie zullen die zelf moeten schrijven. We vergelijken dat wat wij nu doen met een dubbeldeksbus. Dit is jullie bus niet de onze. Bij het lezen van of luisteren naar deze boodschap vragen jullie ons om in het bovenste deel van de bus te gaan zitten. Vanuit dit hogere perspectief kunnen wij verder de straat inkijken dan jullie. We kunnen jullie vertellen wat direct voor ons ligt en met jullie delen wat er in deze of een andere straat te zien is. Ah, maar we kunnen jullie niet vertellen of jullie een hoek omgaan. Jullie hebben de leiding en jullie hebben de kracht. Het is ons werk om jullie in je kracht te zetten zonder die kracht van jullie af te nemen. Jullie zijn de enigen die de richting van jullie bus kunnen bepalen en daardoor jullie werkelijkheid. Begrijp alsjeblieft dat we alleen maar met jullie kunnen delen wat er nu direct te zien is vanuit onze positie op het bovendek. Dat is hetgeen wat direct voor jullie ligt en wat er gebeurt als er geen andere richting ingeslagen wordt, want de collectieve dubbeldekker van de mensheid gaat nu af op enkele grote veranderingen en koersveranderingen die nodig zullen zijn om de nieuwe economieën op Aarde naar boven te laten komen. De nieuwe energie brengt een reflectie van die energie met zich mee, wat een beeld geeft van de nieuwe economieën die nu op Aarde beginnen te ontstaan. De stoom moest van de ketel worden gehaald, voordat dit kon plaatsvinden. En dat gebeurt nu op wereldwijde schaal. De komende zes tot acht maanden zal dit doorgaan, of er zou duidelijk een andere richting ingeslagen moeten worden. Sommige industrieën en overheden zullen zich na deze terugval snel herstellen en andere kunnen soms wel drie jaar nodig hebben om zich volledig te herstellen. Het verschil wordt veroorzaakt door de mate waarin deze economische grootheden in lijn zijn met de Universele Energie. Bij de Universele Energie gaat het om vermenging en degene die zich tegen het vermengen van energieën verzet en afscheiding van de energie voorstaat, zal in een langzamer tempo herstellen. Nieuwe wereldmachten kunnen gaan opkomen door de veranderingen die net in werking gesteld zijn. Dat is niet iets om bang voor te zijn. Als jullie huidige wereldmachten zich kunnen aanpassen aan de nieuwe energie dan zullen ook zij blijven bestaan. Als ze dat niet kunnen zullen ze geleidelijk verdwijnen in economische rampen zoals jullie in het recente verleden hebben kunnen zien. Houd de economieën in de gaten want zij zijn de drijvende kracht voor verandering.


Zes tot acht maanden

De komende zes tot acht maanden kunnen voor sommigen op Aarde moeilijk zijn, maar we zeggen jullie, kijk vooruit want dit is een noodzakelijke koerscorrectie die belangrijk is voor jullie eigen evolutie. Dit was het deel van die energie die veranderd moest worden voordat de volgende evolutionaire stap gezet kon worden. Dat is nu aan de gang. In deze periode moeten er keuzen worden gemaakt. Sommige van jullie keuzen zullen bestaan uit collectieve keuzen die gemaakt worden door jullie zogenaamde leiders. Begrijp alsjeblieft dat jullie leiders slechts vertrouwde dienaren zijn die uiteindelijk verantwoording aan jullie af zullen moeten leggen. Geef alsjeblieft je kracht niet aan hen weg. Hoewel zij wellicht de macht hebben om collectieve beslissingen te nemen voor hun individuele regeringen, moeten jullie weten dat deze beslissingen jullie persoonlijke werkelijkheid NIET beheersen. Ze kunnen een effect hebben op de straten waarin jullie rijden maar toch ben jij de enige bestuurder van jouw dubbeldekker. Zorg dat je stem wordt gehoord door de vertrouwde dienaren die voor jullie werken en laat je gehechtheid aan de uitkomst dan los. Begrijp alsjeblieft dat jullie het beheer voeren en dat het belangrijk is om je wensen kenbaar te maken, zelfs als ze wellicht niet volledig overeenkomstig je wensen handelen.


Universele energie

Er bestaat een Universele Energie die alles doordringt. Dat is de energie die wordt gezien in een vacuüm in de ruimte. Dat is de energie die bestaat, zelfs wanneer alle andere energieën ver-wijderd zijn. Dat is de energie van het potentieel. Dat is de energie van God, zoals jullie dat noemen. Het doel en de beweging van deze energie is vermenging. Deze vermengende beweging brengt in feite terug wat jullie uit elkaar getrokken hebben om de illusie van polariteit te ervaren. Deze beschrijving is de eenvoudigste manier waarop we de aard van de Universele Energie voor jullie kunnen beschrijven, toch is zelfs dit ingewikkeld gemaakt zodat jullie het kunnen begrijpen. Alles wat in de Nieuwe Energie tegen de Universele Energie ingaat zal moeilijkheden ondervinden maar alles wat de Universele Energie steunt zal ondersteund worden.


Zes stappen in trillingsniveau

De Aarde heeft recent zes trillingsniveaus in één stap genomen. Dat hebben jullie gevoeld. Dat voelen jullie nu. Dat zijn jullie op dit moment in je eigen lichaam aan het opnemen. We zeggen jullie dat dit deel uitmaakt van het proces waar jullie om hebben gevraagd om vooruit te gaan, en nu hebben jullie ook de voorbereidingen getroffen om de economieën in elkaar te laten opgaan. Zoals jullie dat als individu voelen, zo sijpelt het nu door in jullie instituten. Jullie zullen dat op veel verschillende niveaus voelen. En toch, die sprong van zes niveaus, die trillingsverandering die zojuist heeft plaatsgevonden, bereidt de weg voor een nieuwe relatie met je eigen energie. Velen van jullie voelen je verloren. Jullie weten niet wat je moet gaan doen. Jullie voelen je buitengewoon gevoelig. De dingen zijn anders, maar jullie weten niet waar je aan toe bent. Wij zullen jullie een sleutel aanreiken. Haal adem. We zullen het nog veel ingewikkelder maken als jullie dat willen. Haal adem.

Adem nu de energie van Thuis in, want dat is de energie waar jullie ingestapt zijn. Jullie zijn zes trillingsniveaus dichter bij Huis gekomen en jullie voelen je daar niet op je plaats. Natuurlijk zijn jullie daar op je plaats. Adem die energie in. Grond haar in je eigen lichaam. Zorg dat je ermee op je gemak raakt. Begin er mee te spelen en verken de grenzen ervan. Probeer iets nieuws. Durf fouten te maken. Aha. Daar hebben jullie niet aan gedacht. Durf te spelen. Durf een beetje tegen het omhulsel aan te duwen want je zult ontdekken dat het omhulsel is veranderd.

In de oude trillingen van de Aarde, en we hebben het dan over slechts 6 maanden geleden in jullie tijd, werden deze handelingen die tegen de Universele Energie ingingen gedurende zeer lange tijd getolereerd. In de hogere trillingen van de nieuwe Aarde is de weerstand abrupt en direct. Verzet tegen de Universele Energie zal nu heel snel re-acties opleveren. Want iedere actie wordt gevolgd door een re-actie en jullie zullen dat nu zes keer sneller zien gebeuren. Houd dat in de gaten en verleg je koers. Daarom vertellen we jullie dat jullie je alsjeblieft vrij moeten voelen om tegen het omhulsel aan te duwen.


Denk GROOT

De komende zes tot acht maanden zullen een periode van acclimatisering zijn. Je zou het een periode van herstel kunnen noemen. Wees voorzichtig hoe je deze periode noemt want je zou heel snel een etiket creëren. Houd de hoek waaronder je de dingen waarneemt in de gaten, want wat je waarneemt zal gecreëerd worden. Ook dit zal nu zes keer zo snel gaan. Vergeet alsjeblieft niet om adem te halen. Op veel verschillende niveaus zullen jullie andere dingen zien gebeuren. Zowel individuen als overheden die handelen als wereldentiteit, zullen tot de ontdekking komen dat ze geplaatst zijn voor de hoogste uitkomst. De economieën die handelen in overeenstemming met plaatselijke verbintenissen met de Universele Energie, zullen op economisch gebied de nieuwe superkrachten van de nieuwe Aarde worden. Degenen die weerstand bieden tegen de in elkaar opgaande beweging en vinden dat ze er los van staan, zullen hun macht zien afnemen. Dit zal een interessante tijd zijn op Aarde.

Denk groot, geliefden. Jullie hebben van die grappige denkbeeldige lijnen in het zand getrokken, wat jullie landen noemen. Het is tijd dat deze lijnen beginnen te vervagen. Het is tijd dat jullie gaan begrijpen dat jullie wereldburgers zijn. Word burgers van een wereldwijd verbond van licht en de lijnen in het zand zullen vervagen. Denk op een basis waarbij de gehele mensheid samen zal werken, en met de Moeder zal samenwerken. We vragen jullie niet om je op te offeren, begrijp dat alsjeblieft. We vragen jullie om de kwaliteit van je leven te verbeteren, niet om die te verlagen. Dat is mogelijk terwijl je tegelijkertijd in harmonie met de Aarde en de mensen leeft. Alles wat weerstand biedt tegen die harmonie zal zes keer de weerstand gaan ondervinden.


Methoden van de oude energie

Wees geduldig maar vastberaden met overheidsleiders die proberen te overheersen zoals dat in de oude energie gebeurde. Sommigen van jullie leiders hebben geprobeerd de methoden van dwang en afscheiding van de oude energie toe te passen. Denk alsjeblieft aan wat we hebben gezegd over de recente zesvoudige versterking. Als jullie dat soort daden waarnemen, neem dan een standpunt in, want jullie zullen allemaal de gevolgen voelen van de weerstand die door slechts enkele personen wordt veroorzaakt. Tolereer dat niet. We vragen jullie in plaats daarvan om te onderwijzen, want dat is de manier om te vechten tegen de oude energie. De vermengende beweging van de Universele Energie zal onderwijs en communicatie brengen. Dat is de manier om te begrijpen dat jullie allemaal één zijn. Houd de vooruitgangen in de technologie in de gaten en zie toe dat die gebruikt worden voor de hoogste doelen in onderwijs en communicatie. Hoe meer jullie leren en communiceren des te meer weten jullie dat jullie één zijn. Zelfs jullie wetenschap begint zich daarvan bewust te worden.


Aanpassen of creëren ~ Star Wars

Mensen zijn zulke prachtige wezens. Jullie passen je zo gemakkelijk aan en toch verzetten jullie je zo tegen je eigen creatieve vermogens. De sluier is dik en het is voor jullie moeilijk om je eigen vermogens om te scheppen te zien. Het is voor jullie veel gemakkelijker om iets aan te passen dat reeds gecreëerd is en alles te doen wat je kunt om dat te bewerken voor een ander doel. Gebruik je vermogens om iets nieuws te creëren in plaats van te proberen iets aan te passen en jullie zullen nieuwe manieren gaan vinden om te werken met de energieën van de wereld. De Moeder zal niet langer ondersteunen dat jullie fossiele brandstop gebruiken op de manier die jullie zo vertrouwd is. Toch kunnen jullie zien dat als jullie niet economisch gemotiveerd zijn er geen verandering op zal treden. Dat is nu onderweg want het collectief van de hogere zelven is situaties aan het creëren op Aarde die jullie als moeilijkheden zien, maar wij zien die als motivatie voor het maken van nieuwe keuzen.

Op dezelfde manier is er een tekort aan elektriciteit ontstaan en is die duur aan het worden. Dit zal nog een poosje doorgaan. Er is niets mis met jullie elektriciteit, alleen maar met de manier waarop die verschaft wordt. Nu ligt de motivatie er om je aan te passen en nieuwe efficiënte manieren te vinden om energie te verschaffen. Nu denken jullie opnieuw na over al die technologieën die zijn geïntroduceerd maar die economische niet haalbaar waren. Durf iets nieuws te vinden in deze nieuwe energie, want jullie zijn zojuist zes trillingsniveaus omhoog gesprongen waardoor het vermogen om te creëren zes keer zo groot is geworden. Aha, dat is het deel dat jullie nu nog niet ontdekt hebben, want jullie proberen je alleen nog maar aan te passen. Daarom moedigen we jullie aan om tegen het omhulsel aan te duwen.

We zeggen jullie dat er technologie klaar ligt om de energie van de kosmos bruikbaar te maken en die energie heel goedkoop aan jullie te leveren. De eerste stappen zijn moeilijk, omdat dat schepping vereist in plaats van aanpassing. Het was daarom noodzakelijk dat jullie jezelf motiveerden om vooruit te gaan op de manier waarop dat nu gebeurt. Enkele van deze technologieën zijn het directe gevolg geweest van jullie constante zoektocht naar oorlogsspeelgoed. De belangstelling voor deze technologie is de laatste tijd weer opgelaaid en dat heeft een goede reden. We zeggen jullie dat deze technologie nooit zal werken op de manier die beoogd wordt, als beschermend schild tegen elke aanval. Toch kan deze technologie, wanneer die eenmaal is ontwikkeld, gebruikt worden om op een effectieve manier energie over te brengen. Dit zijn de situaties waarvoor jullie nu worden gemotiveerd om die te ontdekken.

Dieren en planten ~ het tot stand brengen van een nieuwe relatie

Jullie hebben je ook afgevraagd wat er met de dieren aan de hand was en de mysterieuze ziekten die over een groot deel van de wereld zijn getrokken. We willen het daar nu over hebben. Terwijl de economieën van jullie wereld veranderen is het ook gepast dat sommige dieren en zelfs sommige planten hun eigen hogere contracten in relatie tot de mensheid her-overwegen.

De dieren van de Aarde zijn enkele van hun rollen ten opzichte van jullie aan het her-overwegen. Sommige geven zich vrijwillig als deel van de voedselketen en zij zijn daar heel trots op. Als hoger trillende mensen is het gepast dat jullie als mens deze dieren respecteren voor hun rol en dat is verloren gegaan. Dat is nu aan de gang omdat de dieren zelf de deur hebben geopend om een andere relatie te creëren. We zeggen jullie dat deze angstige situatie die al een tijdje voortduurt, spoedig zal verdwijnen. Maar er zullen zich andere gelegenheden voordoen om je denken te overwegen. We zeggen niet dat het eten van vlees verkeerd is. We vertellen jullie niet dat het rijden van je auto op fossiele brandstof verkeerd is. We zeggen jullie alleen: houd in de gaten of er zich een gelegenheid tot verandering voordoet. Houd in de gaten wat er in je eigen omgeving gebeurt en durf iets nieuws te creëren voor jezelf.

Houdt de magie in de gaten. Probeer eens iets te creëren. Durf je intentie te stellen om iets nieuws te creëren. Kijk wat er gebeurt, eerst op individuele basis en dan op wereldwijde schaal want het gebeurt al terwijl we deze woorden spreken. De economieën van de wereld worden samengedrukt. Er is veel aan het veranderen en er zullen collectieve superkrachten zijn die in de nieuwe economieën naar boven schijnen te komen.

Nu zijn er velen onder jullie die wensen dat geld gewoon zou verdwijnen en dat jullie alleen nog maar vanuit de hartenergie zouden kunnen werken. We vinden het prachtig hoe jullie mensen je spelletjes in elkaar zetten. Jullie hebben zo veel fantasie. Ja, in de hogere trillingen van de nieuwe Aarde zullen nog steeds economieën bestaan. Ja, er zullen bedrijven bestaan. Ja, er zullen organisaties bestaan. Jullie hebben die gemaakt en nu dagen wij jullie uit om ze opnieuw te creëren vanuit het hart. Creëer ze vanuit het hart want daar ligt de ware energie en zelfs jullie ondernemingen beginnen deze hogere waarheid te begrijpen. Enkele van jullie hoger vibrerende bedrijven beginnen zelfs de natuurlijke stroming van de energie al te begrijpen. Waarom? Omdat het volgen van die energie zichtbaar zal zijn in het eindresultaat van het bedrijf, want dat eindresultaat is in feite een afspiegeling van diezelfde energie.

Word één van die mensen en neem het mee naar je eigen werkplek. Ah, maar wie ben ik? Ik ben slechts een secretaresse. Ik heb niet veel zeggenschap over het bedrijfsbeleid van mijn grote onderneming. Ah, maar dat heb je wel. Meer dan je denkt. Bepaal de energie in je eigen ruimte met de mensen waarmee je in contact komt. Begin er mee in je eigen huis en zie hoe er wonderen gebeuren. Je hoeft geen president van een bedrijf te zijn om de koers ervan te veranderen. Je hoeft alleen maar in je eigen waarheid te stappen want er zijn vele alternatieve werkelijkheden die nu één aan het worden zijn omdat ze in elkaar beginnen op te gaan. We vragen je alleen om je denken te veranderen. Open je eigen vermogen tot acceptatie en open je hart, en je zult de paradigma’s (denkpatronen) snel veranderen. Denk er aan dat jullie de Meesters van het Speelbord zijn. Jullie kunnen voor verandering zorgen.


Dieren en planten ~ het tot stand brengen van een nieuwe relatie

Jullie hebben je ook afgevraagd wat er met de dieren aan de hand was en de mysterieuze ziekten die over een groot deel van de wereld zijn getrokken. We willen het daar nu over hebben. Terwijl de economieën van jullie wereld veranderen is het ook gepast dat sommige dieren en zelfs sommige planten hun eigen hogere contracten in relatie tot de mensheid her-overwegen.

De dieren van de Aarde zijn enkele van hun rollen ten opzichte van jullie aan het her-overwegen. Sommige geven zich vrijwillig als deel van de voedselketen en zij zijn daar heel trots op. Als hoger trillende mensen is het gepast dat jullie als mens deze dieren respecteren voor hun rol en dat is verloren gegaan. Dat is nu aan de gang omdat de dieren zelf de deur hebben geopend om een andere relatie te creëren. We zeggen jullie dat deze angstige situatie die al een tijdje voortduurt, spoedig zal verdwijnen. Maar er zullen zich andere gelegenheden voordoen om je denken te overwegen. We zeggen niet dat het eten van vlees verkeerd is. We vertellen jullie niet dat het rijden van je auto op fossiele brandstof verkeerd is. We zeggen jullie alleen: houd in de gaten of er zich een gelegenheid tot verandering voordoet. Houd in de gaten wat er in je eigen omgeving gebeurt en durf iets nieuws te creëren voor jezelf.

Houdt de magie in de gaten. Probeer eens iets te creëren. Durf je intentie te stellen om iets nieuws te creëren. Kijk wat er gebeurt, eerst op individuele basis en dan op wereldwijde schaal want het gebeurt al terwijl we deze woorden spreken. De economieën van de wereld worden samengedrukt. Er is veel aan het veranderen en er zullen collectieve superkrachten zijn die in de nieuwe economieën naar boven schijnen te komen.

Nu zijn er velen onder jullie die wensen dat geld gewoon zou verdwijnen en dat jullie alleen nog maar vanuit de hartenergie zouden kunnen werken. We vinden het prachtig hoe jullie mensen je spelletjes in elkaar zetten. Jullie hebben zo veel fantasie. Ja, in de hogere trillingen van de nieuwe Aarde zullen nog steeds economieën bestaan. Ja, er zullen bedrijven bestaan. Ja, er zullen organisaties bestaan. Jullie hebben die gemaakt en nu dagen wij jullie uit om ze opnieuw te creëren vanuit het hart. Creëer ze vanuit het hart want daar ligt de ware energie en zelfs jullie ondernemingen beginnen deze hogere waarheid te begrijpen. Enkele van jullie hoger vibrerende bedrijven beginnen zelfs de natuurlijke stroming van de energie al te begrijpen. Waarom? Omdat het volgen van die energie zichtbaar zal zijn in het eindresultaat van het bedrijf, want dat eindresultaat is in feite een afspiegeling van diezelfde energie.

Word één van die mensen en neem het mee naar je eigen werkplek. Ah, maar wie ben ik? Ik ben slechts een secretaresse. Ik heb niet veel zeggenschap over het bedrijfsbeleid van mijn grote onderneming. Ah, maar dat heb je wel. Meer dan je denkt. Bepaal de energie in je eigen ruimte met de mensen waarmee je in contact komt. Begin er mee in je eigen huis en zie hoe er wonderen gebeuren. Je hoeft geen president van een bedrijf te zijn om de koers ervan te veranderen. Je hoeft alleen maar in je eigen waarheid te stappen want er zijn vele alternatieve werkelijkheden die nu één aan het worden zijn omdat ze in elkaar beginnen op te gaan. We vragen je alleen om je denken te veranderen. Open je eigen vermogen tot acceptatie en open je hart, en je zult de paradigma’s (denkpatronen) snel veranderen. Denk er aan dat jullie de Meesters van het Speelbord zijn. Jullie kunnen voor verandering zorgen.

Neem de leiding over je werkelijkheid

Er staat veel te gebeuren in jullie toekomst. Wees niet bang voor de veranderingen die plaatsvinden want je waarneming van deze werkelijkheden zal snel de uitkomst ervan bepalen. Jullie vragen vaak: “Waarom moet het zo moeilijk zijn? Wat is er aan de hand? Wat probeert spirit ons te vertellen?” We vragen jullie om het volgende in overweging te nemen: Wat proberen jullie jezelf te vertellen? Luister goed. Wees niet bang voor verandering. Omarm die. Kijk er naar en zeg, “O, het Spel is aan het veranderen. Hoe kan ik daaraan meedoen? Waar ligt mijn gelegenheid om te creëren? Hoe kan ik mijn werkelijkheid veranderen?” Je zult het dan in een oogwenk veranderen.

Jullie werken goed met deze energie, lieverds. Begrijp alsjeblieft dat het geld waar jullie zo van houden en het Spel dat jullie bedacht hebben met al z’n complicaties, jullie eigen goddelijke creatie is. Als je niet gelukkig bent met je werkelijkheid, durf die dan opnieuw te creëren. Durf de energie te voelen. Durf van jezelf te houden. Durf jezelf toe te staan de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Jullie zijn zes keer de engelen die jullie nog slechts een paar maanden geleden waren. Hoe voelt dat, engelen? Spreid je vleugels uit. Durf te scheppen en geef het door aan anderen en vergeet alsjeblieft niet om adem te halen.

Jullie zijn Thuis op Aarde aan het creëren en wij zijn zo trots op jullie, want het werk dat jullie doen is niet alleen voor de Aarde. Jullie zijn “Al-dat-Is” aan het veranderen. Jullie hebben geen woorden in je vocabulaire om dit begrip van “Al-dat-Is” uit te leggen. Laten we jullie slechts zeggen dat wij heel veel van jullie houden. Wij houden van jullie vanwege je moed om op de Nieuwe Aarde te zijn, terwijl je vleugels voor je verborgen zijn. Het moet heel moeilijk zijn je je eigen erfgoed niet te kunnen her-inneren. We zien hoe jullie allemaal prachtige verhalen verzinnen om het begrijpelijk te maken. Het verhaal van de Hemel en de Hel vinden we het mooist. Jullie beschikken over zoveel fantasie! Dat is het mooiste wat er bestaat, want in jullie wereld beschikken jullie over een deel van de Hemel wat wij niet hebben. Dat is de vreugde. En als jullie naar buiten kijken en al dat prachtige groen van Moeder Aarde zien, als jullie de lucht inademen die overal om je heen is, begrijp dan dat dit jullie eigen creatie is. Dat is een deel van de Hemel dat zelfs niet bestaat daar waar wij leven.

Jullie zijn gezegend. Jullie zijn de uitverkorenen. Jullie zijn de magiërs die daar aanwezig zijn om Thuis te creëren, dat zelfs nog beter is dan hetgeen we daarvoor hadden. Begrijpen jullie nu de magie waarover jullie beschikken? Begrijpen jullie nu de keuzen die voor jullie liggen? Begrijpen jullie nu ons respect en onze liefde voor jullie? Wij zijn altijd bij jullie. Jullie zijn altijd een deel van ons. We danken jullie dat jullie je kracht hebben opgepakt. Gebruik die goed, lieverds en wees er niet bang voor. Laat de angst los om fouten te maken want jullie zijn bezig met de scheppingsdaad. Laat de angst om te scheppen in je eigen energie los en vergeet niet om adem te halen.

Wij zijn met ontzag voor jullie vervuld en wij zitten aan jullie voeten. We houden van jullie want wij hebben ontzag voor wie jullie zijn en wat jullie hebben gedaan. Jullie hebben het gevoel verloren te zijn, maar jullie zorgen voor verandering. Weet dat wij bij iedere stap van de weg bij jullie zijn. Het is voor ons een eer om in aanwezigheid te zijn van de uitverkorenen. Het is met zeer grote eer dat we jullie vragen elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

de Groep

 

De Bakens van Licht Meditatie

Neem even de tijd om adem te halen. Voel hoe de energie van de kosmos met iedere hartslag je wezen binnenstroomt. We staan op het punt om een reis te maken naar de diepten van een nieuwe werkelijkheid. Dit is een tijd en ruimte die in niets lijkt op wat jullie tot nu toe ooit hebben meegemaakt. Haal diep adem en voel hoe je bij het uitademen meegevoerd wordt naar een behaaglijke ruimte.

Je zweeft door tijd en ruimte heen. Met iedere ademhaling begin je je meer bewust te worden dat je tussen werkelijkheden door springt. Doe nu het oog van je geest open en je ziet vlak voor je vage bewegingen. De bewegingen worden trager en het beeld begint helder te worden. Je kunt nu zien dat de vaagheid voor je in feite hallen waren die aan je voorbij trokken. Vertraag de stroom en zie hoe de hallen voor je langs trekken. Vertraag de beweging nog verder en word je bewust dat je nu iedere hal die aan je voorbij trekt, in kan kijken. Terwijl je elke hal die passeert inkijkt, zie je dat er bedrijvigheid heerst en er wezens zijn. Als je de stroom nog verder vertraagt, begin je te beseffen dat je in feite iedere hal die je wenst, binnen kunt stappen. Je hoeft nu alleen nog maar te beslissen welke hal je het eerst in wilt gaan. Je opwinding groeit als je de gezichten van de andere wezens in deze hallen begint te zien.

Zo meteen zullen we je vragen de hal van je keuze binnen te stappen. Laat jezelf deel worden van het Spel dat zich in zo’n werkelijkheidshal afspeelt. Het kan zijn dat je in een alternatieve werkelijkheid van jezelf terechtkomt, waar je andere keuzen hebt gemaakt, of je kunt tot de ontdekking komen dat je op een plek terecht bent gekomen waar je wezens van een totaal andere aard ontmoet. In beide gevallen sta je op het punt een speler te worden van een nieuw Spel. Weet alsjeblieft dat je stap slechts een tijdelijke verandering is en dat je na dit avontuur veilig en wel zult terugkeren naar je eigen hal en je eigen werkelijkheid. We vragen je nu om in een andere dimensie te stappen en daar de komende paar minuten door te brengen. Ontspan je en geniet van het Spel.

Terwijl de hallen van dimensionale werkelijkheden langzamer bewegen, maak je een keuze en je stapt vastberaden de hal binnen.

(Sta jezelf minstens 5 minuten toe om rond te dwalen en ervaringen op te doen als je in een meditatiegroep bent, of langer als je dat wilt.)

Terwijl je afscheid neemt van het Spel en de wezens die je zojuist hebt ontmoet, begin je terug te keren naar de hal waar je aan deze reis bent begonnen. Weet, terwijl jullie uit elkaar gaan, dat deze ervaring je heeft veranderd. Op dezelfde manier heeft jouw aanwezigheid hun werkelijkheid veranderd.

Terwijl je je weer bewust wordt van je omgeving doe je je ogen open en zie je de vertrouwde dingen een tikkeltje anders.

En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.