Juni 2002

De dolfijnenstroming
Het tweede bedrijf


Van Steve

Dit was een live channeling tijdens een seminar in Syracuse, New York. Het was mijn bedoeling om deze boodschap te bewaren voor een volgend boek, maar toen ik de tekst terugkreeg van degene die de afschriften maakt, zag ik dat ze echt meteen verzonden moest worden. De recente energieveranderingen en overplaatsingen hebben het leven voor velen een beetje moeilijk gemaakt. De Groep biedt hier praktische middelen aan om gemakkelijk door het leven te gaan.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Jullie zijn op Aarde gekomen met de wonderbaarlijkste sluiers om. Door die sluiers kunnen jullie jezelf niet zien zoals jullie werkelijk zijn. Het is net alsof er een etiketje op je voorhoofd zit dat aan iedereen die jou ziet je identiteit onthult. Toch kunnen jullie jezelf niet zien. Ah, en zelfs wanneer jullie in de spiegel kijken, kunnen jullie dat etiket niet lezen omdat het achterstevoren verschijnt. Iedereen kan zien wie je bent, maar jij beschikt niet over het gezichtsvermogen om jezelf te zien. Dat zijn de eigenschappen van de sluier zoals jullie die hebben ontworpen. Maar hoe moeilijk het ook is om je ware grootsheid te zien, toch zijn de her-inneringen aan de grootsheid van Thuis diep in je wezen geworteld. Als jullie het verlangen naar Huis voelen, vragen we jullie om te begrijpen dat dit één manier is waarop jij je kunt her-inneren wie je werkelijk bent. In de tijd die jullie met ons doorbrengen, zullen wij deze krachtige vibraties van Thuis met jullie delen. Adem die in, lieverds. Ze zijn niet nieuw voor jullie. Dit zijn je her-inneringen aan een tijd waarin jullie je ware aard her-innerden en in die wetenschap alles deden. Dit zijn de her-inneren van Thuis.

De Lichtstroom van Thuis

Verwelkom de energie en verbind je ermee en neem dat stukje dan met je mee als je hier vandaag weggaat. Want zelfs wanneer je de supermarkt binnenloopt, wanneer jij je glimlach laat stralen en wanneer je eventjes oogcontact maakt met de mensen die je tegenkomt, zal er betovering ontstaan. Want je deelt met hen de vibraties van Thuis en de her-inneringen aan hun grootsheid. Dat noemen we Lichtwerk. Velen van jullie zijn naar de Aarde gekomen om Licht te verspreiden door mensen in hun kracht te zetten. Soms doe je dat op de meest alledaagse plekken. Soms kom je op straat iemand tegen, je glimlacht en er gebeurt iets magisch. De energie wordt van de een aan de ander doorgegeven. Op die manier wordt de energie verspreid totdat de collectieve vibratie van de mensheid een niveau heeft bereikt waarop jullie elkaar bewust gaan zien. Dat is het dunner worden van de sluier wat jullie nu beginnen te ervaren. Op het moment waarop wij dit zeggen staan jullie aan de rand van deze evolutiefase. Jullie zijn zulke prachtige wezens. Jullie hebben geen idee wat jullie reeds tot stand hebben gebracht. Jullie zitten hier te praten, lezen de boeken en wisselen ervaringen uit in een poging manieren te bedenken om je werk naar het volgende niveau te tillen. We zeggen jullie, lieverds, dat jullie het Spel reeds gewonnen hebben.

Vroeger hebben jullie zo zorgvuldig gezocht naar de kleine richtingaanwijzers en de ideeën die jullie voor jezelf hadden uitgezet. Jullie hoeven daar niet langer naar te zoeken, want ze bestaan niet meer. Vanaf dit moment bestaat er geen groots plan meer. Jullie zijn de meesters van het Speelbord en het grootse plan is nu voltooid. De pen ligt nu in jullie eigen hand, want elk script dat jullie vanaf vandaag schrijven, zetten jullie zelf op. We vragen jullie om de moed te hebben het allerbeste script voor jezelf te schrijven, want op dat moment zet je jezelf in je passie en ben je van het grootste nut voor het Universum. O, het kan moeilijk zijn om in je kracht te staan als je daar niet aan gewend bent. Niemand heeft je gezegd dat dit gemakkelijk zou zijn. Jullie hebben zo vaak geprobeerd om in je kracht te staan en jullie her-inneren je de pijn van het vallen en van je geschaafde knieën en ellebogen. Dan op zulke momenten zijn wij er met onze vleugels om je weer overeind te helpen. Op zulke momenten houden we jullie vast, omhelzen we jullie en her-inneren jullie op alle mogelijke manieren aan Thuis. Wij weten dat de energie steeds sterker zal worden wanneer we die her-innering diep in je kunnen activeren. Wij weten dat je nooit meer terug kunt als je de energie van Thuis eenmaal hebt gevoeld, al is het slechts een enkele keer.

O lieverds, jullie zijn nooit alleen. Maak ruimte voor dat deel van jezelf dat zich verbindt met je hogere zelf en je zult een nog groter deel vinden van de kracht die je in je hebt. Dan stap je op de Nieuwe Aarde in je ware werk. Dat is ook het moment waarop je de supermarkt binnenloopt en meer tot stand brengt dan je ooit zult weten. Soms leiden de meest alledaagse dingen op jullie planeet tot het grootste verschil. Heel vaak krijgen jullie als facilitator niet te zien wat jullie in gang hebben gezet. Leef in de wetenschap dat je het Licht van Thuis in je draagt bij alles wat je doet. Leef in de wetenschap dat je voor meer mensen verschil kunt maken dan jij je ooit kunt voorstellen. En geniet daarvan.

De hele wereld is slechts een schouwtoneel

Niet minder dan tweehonderd mensen onder jullie die dit lezen en naar deze woorden luisteren, bezitten modaliteiten (eigenschappen) die zich nog moeten openbaren, en die het aanzien van de Nieuwe Aarde zullen veranderen. Ah, nu denken jullie allemaal: “Hoe kom ik dat te weten? Waar vind ik dat?” En de vraag waar we zo van houden: “Hoe verdien ik daar de kost mee?” Dan halen jullie je pen te voorschijn en maken jullie aanstalten om de antwoorden op te schrijven waarvan jullie denken dat die je naar je passie zullen leiden. O, jullie zijn zulke prachtige wezens. Jullie hebben zo veel fantasie en jullie zijn zo gewend om je kracht weg te geven. Maar wij zeggen jullie dat jullie die kracht aldoor hebben bezeten. In je hart hebben jullie dat geweten, want dit is geen proces van aantekeningen maken, geen leerproces maar een her-inneringsproces. Dit is een proces waarbij je gewoon aan jezelf duidelijk maakt wat je in je hart reeds wist, want jullie zijn terug van de dagen van Atlantis, jullie zijn terug van de dagen van Mu. Jullie zullen je de betovering van die tijden weer her-inneren en die in je werkelijkheid opnemen. De wereld die jullie nu bezoeken is slechts een schouwtoneel. Het is slechts een illusie die jullie reeds vele, vele malen hebben opgevoerd. Alleen is het toneelstuk nu afgelopen, het is voltooid. En jullie staan op het toneel voor de laatste buigingen terwijl een donderend applaus en kreten van bis jullie zintuigen overspoelt. Jullie dachten stuk voor stuk dat jullie werk wellicht over zou zijn. Daar staan jullie op het toneel terwijl het applaus wegsterft, maar het doek valt niet. Vanaf dit punt gaat het toneelstuk verder, alleen is er nu geen script meer om te volgen. Hoewel jullie het publiek niet kunnen zien, willen wij jullie laten weten dat jullie er geen idee van hebben hoe groot het applaus aan deze kant van de sluiter is, voor wat jullie nu doen. Jullie stappen nu in de rol van Menselijke Engel.

Jullie dachten stuk voor stuk dat het om jullie ging. Dat gaat het niet. Het gaat veel verder dan dat. Jullie hadden het toneel kunnen verlaten en naar Huis kunnen gaan als jullie daarvoor hadden gekozen. Jullie zoeken de zin van het leven buiten jezelf en proberen de “bel van biologie” te begrijpen. Ah, we vinden het heerlijk als de Hoeder dat doet, want hij zoekt nog steeds naar de handleiding die bij hem hoort. O lieverds, jullie zijn de spirit (hogere zelf) van je wezen. Jullie zijn je ware essentie op het moment dat je glimlacht, dat je lacht. Op dat moment geven jullie dat aan elkaar door. Op dat moment geven jullie het geschenk van Thuis.

Jullie zijn bij al jullie inspanning om je “bel van biologie” overal naartoe te dragen, vergeten wie jullie zijn. In feite was dat de aard van het Spel. Maar nu zal het volgende bedrijf van het spel bestaan uit het her-inneren van je aard en je kracht en die bij je te houden. Jullie zogenaamde ascensie gaat niet over het verlaten van de Aarde. Jullie zogenaamde ascensie gaat niet over het verlaten van het fysieke lichaam. In feite is dat hele proces reeds begonnen. Jullie zijn vanmorgen in de vijfde dimensie wakker geworden, lieverds. Tot nu toe hebben jullie slechts korte glimpjes opgevangen van die vijfdimensionale werkelijkheid. Jullie dromen en meditaties hebben jullie daar wel eens gebracht. Maar nu zeggen wij jullie dat jullie stevig in die werkelijkheid staan waar jullie voorheen slechts glimpjes van hebben opgevangen.

De timing van het tweede bedrijf

Lieverds, terwijl jullie worstelen, lopen jullie tegen muren aan en jullie denken dat die je ervan weerhouden je hogere waarheid te vinden. Als jullie merken dat het vloerkleed onder je uit is gehaald en je voeten geen steun meer vinden, dan zijn hier enkele sleutels. Diegenen onder jullie die de modaliteiten (eigenschappen) bezitten van hoger vibrerende genezing, hebben wellicht het gevoel gehad tegen een muur op te zijn gebotst. Want hoezeer jullie ook je best deden, jullie waren niet in staat deze informatie tot uitdrukking te brengen. Lieverds, hebben jullie niet begrepen dat de timing van het allergrootste belang was? Jullie begrijpen dat als je hier vijftig jaar geleden energietechnieken had onderwezen, je waarschijnlijk niet zou zijn geaccepteerd. De collectieve vibratie van de mensheid was in die tijd niet hoog genoeg om hogere genezingsmodaliteiten te ondersteunen. Ah, nu beginnen jullie het te begrijpen. Sommigen van jullie zijn in een vertragingspatroon terechtgekomen. Dat is voor jullie zo moeilijk. Jullie hadden het gevoel te worden belemmerd, niet te worden gesteund en jullie vragen je vaak af of je wel op het juiste pad bent omdat dat pad versperd lijkt te zijn. O lieverds, soms is een steen gewoon een steen. Geef je kracht niet weg aan de steen, door naar een diepere betekenis te zoeken. Want als je in je hart weet dat je iets hebt te geven, als je in je hart weet dat je hier bent gekomen om iets te doen, laat je dan door niets ontmoedigen. En zie de wegversperringen en de muren die je lijken te belemmeren dan gewoon als een kwestie van timing. Want vanachter de sluier kunnen jullie niet zien wat er achter het toneel wordt georganiseerd. Sommigen van jullie kijken naar jezelf en zeggen: “Ik ben tweeënzestig en ik heb nog nooit iets gedaan. Waardoor zou ik dan denken dat ik nu een genezer kan zijn?” Begrijp je dan niet dat het eenenzestig en driekwart jaar heeft gekost om het punt te bereiken waarop jij je ware rol als genezer op je kon nemen? De ervaringen en moeilijkheden van de eerste tweeënzestig jaar zijn nu je kwalificaties geworden. En in feite staan jullie op een kruispunt van je eigen biologische evolutie. Binnen jullie leven zullen jullie gemakkelijk driehonderd kunnen worden. Als jullie nog tien jaar leven, zeggen we jullie dat de gemiddelde levensduur zal toenemen tot honderdtwintig. Ah… nu klinkt tweeënzestig toch zo slecht niet meer? In feite vragen jullie je nu af: “Houdt dat in dat ik de puberteit nog eens moet overdoen?”

OverLicht

Er zal een proces zijn wat jullie in staat stelt van het ene niveau naar het volgende te gaan en daardoor zullen jullie emotioneel, lichamelijk en geestelijk kunnen verjongen. Er zal een proces zijn wat jullie in staat stelt je vibratie te verhogen en voor de meesten van jullie die onze energie ervaren, is dat reeds begonnen. Dat is het proces van OverLicht. Geef alsjeblieft niet te veel aandacht aan dat woord, lieverds. Jullie bezitten de kracht en als jullie ervoor kiezen om door het proces van OverLicht te gaan, zal dat jullie tot een vibratie brengen gelijk aan die van de Kinderen met de Kristalvibratie wanneer die op Aarde arriveren. Dat zijn de magische kinderen. Ze zijn voorheen niet gesteund omdat jullie collectieve vibratie niet hoog genoeg was. We praten over hen alsof ze van jullie zijn gescheiden, maar in feite is dat niet zo. Ze zijn een incarnatie van jullie in de hogere vibratie. Ze bezitten magische vermogens, want jullie zullen spoedig in elkaars hoofd zitten, elkaars gedachten kennen, elkaars gevoelens kennen en elkaars angsten kennen. Dit zal een fantastische plek zijn als dat gebeurt. Want in die staat zal er geen plaats meer zijn voor schaduwen, zal er geen plaats meer zijn voor oorlog. Wat jullie nu ervaren zijn gewoon de barensweeën van de nieuwe energie. Verwelkom die, lieverds.

Je verbinden met je passie

Wees moedig en weet dat je hier bent met een doel. De sleutel om dat doel te vinden is het zoeken naar je passie. Zoek naar de dingen die je doen stralen als je erover praat. O, zo velen van jullie denken nu meteen: “O, maar hoe moet ik met mijn passie de kost verdienen? Hoe kan ik dat doorlopend doen?” We houden zo van de manier waarop de menselijke hersenen werken. Sommigen zullen dat doen, anderen niet. Het is niet belangrijk om alles over te brengen op elk stukje van je leven. Het is belangrijk om de vibratie van die passie te brengen in alles wat je doet, in elke keer dat je glimlacht. Velen van jullie zeggen je passie niet te kunnen vinden. We doen jullie een suggestie aan de hand hoe je met het losmakingsproces van die beperking kunt beginnen.

We vragen jullie om vandaag een oefening te proberen. Glimlach iedere keer als je naar iemand kijkt en doe dan alsof de persoon met wie je oogcontact maakt, helemaal tot in de diepste kern van je wezen kan kijken. Begrijp dat er niets voor elkaar verborgen zal zijn. Je hebt geen idee wat voor schoonheid bij die uitwisseling zichtbaar zal zijn. Op zo’n moment zul je de gelegenheid hebben om tot in de diepste kern te kijken. Jullie hebben geen idee van de ware schoonheid die jullie in elkaar zullen zien wanneer je de ander helemaal binnenlaat. Daar zul je God vinden.

Pijn en weerstand

Een groot deel van je leven hebben jullie geprobeerd om pijn te vermijden. Pijn is de grote motivator geweest. Pijn heeft jullie ertoe gebracht deze of gene kant op te gaan. Lichamelijke pijn, emotionele pijn, er zijn veel vormen van pijn. Jullie ervaren pijn allemaal anders. Het is niet aan te geven op een schaal van één tot tien, want elke ervaring is uniek. Dat is heel frustrerend voor jullie wetenschappers. Wij zeggen jullie dat pijn, en vooral de emotie van pijn, de verbinding is tussen de energiebuis van je levenskracht en je fysieke lichaam. Dus elke keer dat je de een of andere vorm van verandering ervaart, zal die gepaard gaan met de een of andere vorm van pijn. We zeggen jullie echter dat ellende volslagen optioneel is. Begrijp dat dit een keuze is.

We zullen jullie nu iets vertellen, want het is tijd dat jullie de weerspiegeling begrijpen van hoe jullie eruit zullen zien als je Thuiskomt. Ah, want als jullie Thuiskomen, zullen jullie elkaar aankijken en elkaar zo stevig vasthouden dat jullie de eenheid die jullie met elkaar delen, zullen voelen. Jullie zullen met je armen om elkaar heen lachen om die keer dat jullie op straat langs elkaar zijn heengelopen zonder elkaar te zien. Jullie zullen lachen om die keer dat jullie verschil van mening hadden en je niet konden her-inneren waar het om ging. Jullie zullen lachen om die keer dat jullie je met elkaar probeerden te verbinden en niet konden communiceren en jullie zullen zeggen dat het fantastisch was. Dan zullen jullie je de pijn her-inneren als de vreugdevolste menselijke ervaring. Want pijn is aan onze kant van de sluier niet negatief, lieverds. Toch wijst het voortdurend hebben van pijn op een verkeerd gebruik van de energie. Pijn onttrekt energie aan je die ergens anders voor gebruikt kan worden. Als energie verkeerd wordt gebruikt, betekent dat gewoon dat haar weg is veranderd tot iets wat niet leidt tot het hoogste nut. Als mensen voelen jullie een verkeerd gebruik van energie vaak als een vorm van pijn. De pijn die in de menselijke ervaring het meest wordt gevoeld is gewoon weerstand. Wanneer een wezen in welke vorm dan ook, door energie heen gaat, zal het weerstand ondervinden. De hoeveelheid weerstand, en dus de hoeveelheid pijn, zal bepalen hoeveel energie er beschikbaar is voor het eigenlijke doel waarmee men in dit leven kwam. Daarom kan het je in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde heel goed helpen om te leren vol gratie door het leven te glijden.

Jullie kijken buiten jezelf als gevolg van de sluier die jullie dragen. Jullie geloven niet dat je heel of volmaakt bent, dus kijk je voortdurend uit naar dingen die je kunt toevoegen om je te vervolmaken. Verbind je met elkaars energie en op dat moment zul je je volmaakt voelen. De Kinderen met Kristalvibratie zullen zich veel gemakkelijker verbinden dan jullie, want het ligt in hun aard om de eenheid te eren. We zullen jullie een suggestie aan de hand doen die jullie nu kan helpen bij het tot stand brengen van die verbinding.

De stroom van overvloed

Laten ons jullie het idee van stroming geven. Want velen van jullie hebben heel hard gewerkt aan de kunst van gracieuze acceptatie. Jullie zijn wonderbaarlijke gevers en jullie voelen je fantastisch als je iets kunt geven, maar velen van jullie weten niet hoe ze iets moeten ontvangen. Jullie sluiten je af en beperken daadwerkelijk de hoeveelheid die je kunt geven doordat je jezelf niet hebt toegestaan dingen te ontvangen. Een deel van de uitdaging daarvan is gelegen in het feit dat jullie een overtuiging is bijgebracht dat alles eindig is, hoewel in feite niets eindig is. Jullie zijn er van overtuigd dat als jij iets ontvangt, alle anderen minder zullen hebben. Energie is niet eindig, lieverds, die is van nature oneindig. Niets heeft een begin en een einde. Dat is slechts een illusie van de polariteit die de omgeving creëert waarin jullie je stuk kunnen opvoeren. Jullie leven eeuwig. Jullie energie IS, en dat is het geheim van “Ik Ben”. Er is geen einde en als jullie ontvangen, kan iedereen meer hebben. In feite blokkeren jullie vaak de energiestroom als jullie niet kunnen ontvangen. Dat is het idee van de energiestroom. Wanneer jij energie ontvangt, stopt die niet bij jou maar stroomt gewoon door je heen. Wanneer jij jezelf toestaat energie te ontvangen, heb je meer om aan anderen te geven. Als jij bezig bent Thuis te creëren aan jouw kant van de sluier, zul je moeten leren stromen, want er bestaat geen plek met een grotere overvloed dan Thuis.
“Overvloed”, we gebruiken het woord en jullie zien in gedachten die gekleurde velletjes papier wat jullie geld noemen. Jullie geld is slechts een weerspiegeling van energie, lieverds. Het is op zich geen energie. En het is zo grappig om naar jullie te kijken, want weerspiegelingen kunnen gemanipuleerd worden en jullie vinden het heerlijk om weerspiegelingen na te jagen. Jullie kunnen daar heel moedeloos van worden en dan vragen jullie of spirit je wil helpen. Maar zelfs wanneer die hulp wordt gegeven, wordt die vaak niet geaccepteerd. Begrijp toch dat jullie zogenaamde geld slechts een weerspiegeling van energie is. Laten we dus overgaan tot de ware essentie van de energie die erdoor wordt weerspiegeld, want dat is de ware essentie van Thuis. Dat is de ware essentie van overvloed. Overvloed is een surplus van wat minimaal nodig is. Velen maken zich zo veel zorgen om niet egoïstisch te zijn, dat ze slechts creëren wat minimaal nodig is. Ze hebben alleen gevraagd om het absoluut noodzakelijke en als er dan iemand in hun omgeving komt die hulp nodig heeft, hebben ze niets over om te kunnen geven. Zien jullie nu het belang van overvloed in de rol van Menselijke Engel? Jullie hebben verklaard dat jullie een Menselijke Engel willen zijn waardoor je exact op het juiste moment op de juiste plaats zult zijn om iets tot stand te brengen en om het licht te helpen verspreiden. Dat kan een glimlach zijn. Dat kan een omhelzing zijn. Dat kan een bemoedigend woord zijn. Dat kan geld zijn. Wat het ook is, we vragen of jullie de energie door je heen willen laten stromen. Stel je open om te ontvangen, want dat is de stroom. Jullie zijn de energie niet die aan jullie blijft kleven; jullie zijn de energie die door jullie heen stroomt. Zo is het ook niet de eindbestemming die jullie zoeken, maar de reis zelf.

De stroom van de dolfijnen

Om je door de energie die jullie nu ervaren heen te leren bewegen, vragen we jullie om een raad van de dolfijnen op te volgen. Zie jezelf als een dolfijn die in feite deel uitmaakt van jullie voorouderlijk rassen. Ze hebben zo’n gladde huid en gestroomlijnde bouw dat ze door het troebelste water kunnen zwemmen, zonder dat er iets aan hen blijft hangen. Dat is geen toeval. Ze hebben geleerd om de energie door en rondom zich heen te laten stromen zonder zich eraan te hechten. Hun gladde huid en gestroomlijnde bouw is in feite het product van eeuwenlange evolutie. Als gevolg van die evolutie leven ze te allen tijde in de grootste overvloed. Alles wat ze nodig hebben, bevindt zich doorlopend vlak voor hen. Door hun evolutie leven ze voortdurend in een staat van overvloed. Ze ervaren overvloed van moment tot moment, dus hoeven ze niets met zich mee te nemen. Door je aan te passen aan de energie, in plaats van je ermee te verbinden, leer je hoe de energie stroomt. Nu op dit moment de Kristalenergie de Aarde binnensijpelt, klampen velen zich ter geruststelling vast aan oude idealen en overtuigingen. Wees een dolfijn, lieverds. Weet dat alles wat je nodig hebt, zich vlak voor je bevindt en sta jezelf toe de dingen doorlopend te accepteren. Sta jezelf toe alles te accepteren wat door je veld stroomt, want hoe meer je jezelf toestaat te accepteren en hoe meer je door je heen laat stromen, over des te meer vermogens zul je beschikken als Menselijke Engel. Neem een voorbeeld aan de dolfijnen, ongeacht je levensomstandigheden, ga gewoon door alles heen op zoek naar een plek om te spelen. Laat niets zich aan je hechten. Geniet in plaats daarvan van de energiestroom terwijl je erdoorheen trekt en geniet gewoon van de rit.

Je besloot naar de Aarde te komen om die sluiers voor te doen, om schreeuwend als een baby wakker te worden en in de war te zijn. Jullie zijn daar heel goed in geslaagd. Jullie hebben jezelf heel goed in de war gebracht. Lach meer, lieverds. Want als we merken dat jullie te serieus worden, zullen we op jullie lachspieren werken om jullie eraan te herinneren dat het maar een Spel is. Speel het Spel goed en geniet van de overvloed die je geboorterecht is. Geniet van het Spel en speel als de dolfijnen. Hun rol als hoeders van de planeet Aarde is voorbij. De dolfijnen die ervoor kiezen om te blijven, doen dat om jullie te leren hoe je met de energie moet omgaan. Ze zijn hier om jullie te leren hoe je moet spelen.

Maak je geen zorgen over het volgende bedrijf van het grote toneelstuk. Jullie zijn op dit moment bezig al doende het script te schrijven. Wees niet bang voor verandering. Verwelkom die en wees als een dolfijn die overal zwemt en alles heeft. Laat de energie volledig door je heen stromen zonder dat je iets aan je laat kleven. Want de dingen die in de vorm van je overtuigingen aan je blijven kleven, maken het je zo moeilijk om naar het volgende niveau te zwemmen. Sommigen hebben hard gewerkt om bezittingen te verwerven, maar ze kwamen er achter dat als je veel dingen hebt, die dingen jou gaan bezitten. Ware overvloed gaat niet om dingen maar om de moed een leefstijl te scheppen die je in de hoogste mate volledig steunt. Daarin ligt de vreugde. Durf jezelf goed te behandelen want alleen dan kun je de rol van Menselijke Engel spelen. Durf jezelf alles te laten hebben wat je nu verlangt. Durf alles wat je wenst en meer dan dat in je leven te creëren. In het ‘en meer dan dat’ ligt de gelegenheid om de rol van Menselijke Engel te spelen, want dat is het stuk dat jullie onderling aan elkaar zullen doorgeven. Dat zijn de zaden die je telkens wanneer je glimlacht, in andere mensen zult zaaien. Dat is de vreugde van het volgende bedrijf.

Jullie zijn de magische wezens. Jullie zijn de magische derdeklassers die de hele school hebben veranderd. Leef vol trots, lieverds. Durf je licht vol trots hoog te houden. Want dan zullen er geen schaduwen meer zijn op de Aarde. Jullie bevinden je nu op een kritiek punt, terwijl jullie beslissen wat er in het volgende bedrijf van het stuk zal gebeuren. Bekommer je er niet om hoe het stuk zal aflopen of wie welke rol speelt. Dat is de daad van een Menselijke Engel.

Lieverds, het is voor ons zo’n eer om in jullie aanwezigheid te zijn. Dat kan alleen doordat jullie erom hebben gevraagd. Wij zijn hier met simpele suggesties opdat jullie je grootsheid kunnen zien en her-inneren. Want jullie zijn de engelen die zich niet her-inneren dat ze engelen zijn. Jullie zijn het deel van Thuis dat wij missen. Neem even de tijd om te voelen hoeveel respect wij allemaal aan deze kant van de sluier hebben voor jullie, de meesters van het Speelbord.

Lieverds, jullie kunnen niet zien wie jullie zijn en toch veranderen jullie je werkelijkheid want jullie beginnen God in de spiegel te zien. Weet dat jullie de kracht hebben. Geniet van de reis, lieverds. Met het grootste respect zitten we in jullie aanwezigheid. Her-inner je Thuis, her-inner je je eigen kracht, her-inner je elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

Espavo

De Groep


Van Steve

De Groep heeft het verschillende malen gehad over de nieuwe rol van de dolfijnen en de walvissen. Zie de boodschap Het doorgeven van de fakkel (Lichtbaken van 9 januari 2000). We zijn net door een moeilijke verandering gegaan op onze planeet. In het laatste Energetische Weerbericht van 1 juni 2002 zei de Groep dat dit een tijd is om te acclimatiseren. Terwijl ik me leer aanpassen aan de Kristalenergie zal ik aan de Stroom van de Dolfijnen denken.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes,

Steve Rother
“Hoeder”

De hartverbinding


Van Barbara

We horen onszelf steeds zeggen “De wereld moet veranderen!” Een van mijn favoriete citaten van Mahatma Gandhi is: “Jij moet die verandering ZIJN die je in de wereld wenst te zien.” Wij kijken steeds buiten onszelf in plaats van binnenin onszelf. Realiseer je de grootsheid die in een ieder van ons aanwezig is en breng die tot uitdrukking. Erken je kracht om verandering tot stand te brengen, of die nu gericht wordt op wereldvrede of op vrede in je dagelijkse bestaan. Hoe begin je daarmee? Neem een ogenblik de tijd om met je ziel in contact te komen. Haal adem. Luister rustig naar muziek, kijk naar de schoonheid van een zonsondergang. Voordat je iemand anders aan kunt raken is het belangrijk dat je in contact bent met je zelf.

Laat de ernst van het voorwaarts gaan los. Adopteer het gedrag van de dolfijnen, ga vloeiend door het leven en creëer je werkelijkheid met gracieuze acceptatie. Weet dat iedere gebeurtenis die je meemaakt een les in zich heeft die begrepen wil worden. Sta open voor verandering met een vrij begrip van overvloed.

Ik kijk uit naar de maand maart van het volgende jaar als wij een evenement zullen presenteren in Hawaiï. Wij zijn bezig met het opzetten van een evenement die ook het zwemmen met dolfijnen bevat. Velen van jullie zijn daartoe eerder in de gelegenheid geweest. Ik moet dat nog ervaren. Ik heb een voorgevoel van de lessen die ik van hen kan leren. Zij hebben een manier om ons te leren hoe we men de levensstroom mee moeten gaan. Wellicht is dat de reden waarom we ons zo tot hen aangetrokken voelen.

Als we onszelf openen voor onze leiding, gaan we zien dat eenieder van ons in staat is om verschil te maken. Begin met tegen iedereen die in je omgeving komt, te glimlachen. Wees in het moment als je met iemand praat. Wees echt bij die persoon en leer van elkaar. Voor één hart per keer KUNNEN we verschil maken. Realiseer je hoe je houding in je eigen leven iedereen om je heen kan beïnvloeden. Wees nu op je best en besef wie je bent. Laat de handeling om jezelf of anderen de schuld te geven los. Wacht niet totdat je die klas hebt afgemaakt, verlies dat gewicht, verdien meer geld. Jij bent de perfecte jij op het perfecte moment. Hoe kunnen anderen het mooie in je zien als je dat zelf niet eerst ziet? Elk individu heeft zijn speciale talenten. Bedank jezelf voor wie je nu bent en deel dat met anderen. Zorg er dan voor dat je klaar bent om voorwaarts te gaan want we blijven constant veranderen.

Dit is een tijd om te vieren wie we zijn. Jij hebt een gave die uniek is. Daag jezelf uit om die gave te ontwikkelen. Wees alles wat je kunt zijn. Stroom mee met de veranderingen waar je van dag tot dag voor komt te staan. Vraag jezelf: “Hoe kunnen deze nieuwe mogelijkheden mij helpen bij mijn groei?” Maar geniet bovenal van het worden van een Menselijke Engel voor jezelf en voor iedereen om je heen. Lach, zing, dans en vier feest om wie je bent en wie je dag na dag wordt.

Op die manier kunnen we verandering tot stand brengen. Op die manier kunnen we vandaag voor verschil zorgen. In onze woonkamer staat een prachtige sculptuur van twee spelende dolfijnen. Als ik daar naar kijk her-inner ik me dat het vrije spirits zijn. Is het je opgevallen dat ze altijd schijnen te lachen? Zij zijn een goed voorbeeld hoe we ons moeten verbinden met de vreugde in onze wereld.

En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.