Juni 2000

Drie magische stappen

Deel 2 in de serie seminars “Het creëren van menselijke Engelen” van de Groep.
Dit bericht werd gechanneld tijdens het seminar “The Quill of Re-membrance” in Nijmegen, Nederland op 16 april 2000.

Van Steve:

In de live channelings die wij geven als onderdeel van onze seminars geeft De Groep ons steeds informatie voor de serie “Het creëren van menselijke Engelen”. Toen ze aan deze serie begonnen, vertelden ze me dat het een heel nieuwe richting zou worden waarbij veel handige gereedschappen aangeboden zouden worden voor gebruik in de vierde en de hogere dimensies. Hier presenteren ze de tweede aflevering van deze serie.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Het is voor ons een grote eer om hier bij jullie te kunnen zijn in deze prachtige tijd waarin de vibratie aan het veranderen is. De keuzes die jullie gemaakt hebben om tijdens dit keerpunt in de tijd hier te zijn, waren soms heel moeilijk. We hebben veel eerbied voor het feit dat jullie deze keuzes gemaakt hebben, want ze hebben je precies op de juiste tijd hier gebracht om aan het grotere werk te beginnen en een verandering op de planeet teweeg te brengen. Vaak denken jullie dat het werk waarvoor je gekomen bent van grootse aard is. Zelfs wanneer je al aan je werk begonnen bent, zoek je naar iets meer en vraag je je af of je wel op de juiste weg bent. Ja, je bent op de juiste weg anders zou je deze vraag niet stellen.

Hemel en Aarde gaan in elkaar over via het menselijk lichaam

Het kan zijn dat je weg er aanvankelijk anders uit ziet dan je verwacht had. Soms zijn het de kleine dingen die je doet door je spirituele wezen te verbinden met je fysieke lichaam en de Aarde, die grote verschillen maken. Nu we hier samen zijn willen we het in elkaar overgaan van de spiritualiteit en het menselijk lichaam bespreken. Het werkelijke werk waarvoor jullie hier gekomen zijn is het leren leven in volledige verbinding met dat deel van jezelf dat we Spirit (het Goddelijke in jezelf) noemen.

We vragen jullie om met ons adem te halen, want wanneer je dat doet, neem je dat deel van de derde dimensie in je op, dat je heel maakt. De adem van God is in een ieder van jullie en wanneer de adem van God door jullie heen gaat, gronden jullie jezelf in de Aarde. We vragen jullie om bewust adem te halen, want om bewust met Spirit op je schouder te leven is iets waar het menselijk lichaam niet aan gewend is. Maar we zeggen jullie, het zal niet lang meer duren voordat jullie op die manier leren leven.

Verwarring

Jullie leven in moeilijke tijden en dan kun je gemakkelijk uit het oog verliezen waar je naar toe gaat. Jullie hebben gevoeld hoe de druk op de Aarde verhoogd werd en jullie voelen je vaak verward en afgesneden. Jullie hebben de problemen gevoeld. Jullie hebben de strijd gevoeld en jullie dachten dat die zich binnenin jezelf afspeelde. Veel dingen waar jullie mee worstelen zijn in feite biologische reacties op de veranderingen die binnen in de Aarde plaatsvinden. We zien jullie verwarring. We zien de tweestrijd die jullie het hoofd bieden. We zien de worstelingen en we houden van jullie omdat jullie die verdragen.

Maar, bovenal voelen en zien we jullie wanneer jullie jezelf niet kunnen vinden. Denk er alsjeblieft aan dat wij er in die momenten van verwarring zijn. We spreiden onze vleugels voor jullie uit zodat jullie kunnen zien wie jullie zijn. Want wanneer jullie stuk voor stuk je kracht oppakken, wanneer jullie je eigen werkelijkheid en je eigen versie van de Hemel op Aarde beginnen te creëren, worden jullie de menselijke Engelen, die jullie zo graag willen worden. En jullie zijn je vleugels waard want jullie zijn de menselijke familie van Michaël.

Het Zwaard van Michaël

Houd je zwaard hoog opgeheven. Sta in je waarheid. Twijfel alsjeblieft niet aan jezelf. Wij begrijpen de sluier. Wij begrijpen dat jullie niet kunnen zien wie jullie zijn, maar we zeggen jullie, jullie zijn ons. Jullie luisteren naar woorden die wij op papier zetten, jullie luisteren naar ons wanneer wij via de stem van de Hoeder tot jullie spreken. En we zeggen jullie, dat dit niets is vergeleken met de grootse wezens die jullie zijn. En het is onze grootste eer om jullie de vibraties van Thuis te brengen, al is het maar voor een kort moment. Want dat stelt jullie in staat om jullie versie van Thuis aan deze kant van de sluier te creëren. En dat is onze grootste eer. Deze vibraties zullen de hereniging tussen Hemel en Aarde creëren.

Dat is de eenheid die wij allemaal zoeken, want het doel dat God met het Grote Verstoppertjesspel had was om eindig te worden, om eindige delen van zichzelf af te splitsen, alleen maar om te kijken of Zij Haarzelf terug zou kunnen vinden, alleen maar om te kijken of Hij Zichzelf zou herkennen.

En hier zijn jullie dan, elkaar in de ogen kijkend. En jullie voelen de vreugde die wij voelen. En jullie voelen het Hart van de Familie van Michaël, want dat delen we nu met jullie. Jullie hebben deze verbinding allemaal. En jullie voelen allemaal de energie die wij voor jullie hebben. Jullie voelen allemaal de Liefde en geven die ook terug. En daardoor worden jullie menselijke Engelen.

Lopen met Spirit

We willen het vandaag hebben over een heel belangrijk proces. Jullie noemen het “lopen”. Voor ons houdt dat veel meer in. Want de eerste drie stappen die je neemt, iedere keer wanneer je ergens naar toe gaat, zijn heel belangrijk. Zet deze eerste drie stappen in volledige verbinding met je Hogere Zelf en de Aarde. Voel je verbinding met de Aarde iedere keer wanneer je deze eerste drie stappen zet. Waar die stappen je ook naar toe brengen, ze openen dat deel van jou dat in volledige verbinding is met je Hogere Zelf. Verbind Spirit en de Aarde via het voertuig dat jullie kennen als je lichaam en zie hoe de magie zich begint te ontvouwen. Sluit de kring van die energie en datgene wat je gaat doen zal geen inspanning meer vragen. We vragen jullie om dit proces in je dagelijkse leven te integreren en deze stappen heilig te maken met de magie van je intentie.

Lopen met Bewustzijn

Loop die drie stappen met gratie. Loop met het bewustzijn van wie je bent. Loop met waardigheid, want je draagt de energie van Michaël. Wanneer het je in het begin niet lukt iedere stap op Aarde in dit bewustzijn te zetten, begin er dan mee deze eerste drie magische stappen in dat bewustzijn te zetten en je zult tot de ontdekking komen dat je de energie van Michaël draagt. En jullie dragen die energie goed. Kijk eens naar een ieder van jullie. We zien jullie naar de Hoeder staren, wachtend op de woorden die hij gaat zeggen. En we zeggen jullie dat die woorden alleen maar komen omdat ze in jullie harten weerklank vinden. De woorden die jullie horen en lezen, zijn jullie eigen woorden en dat willen we jullie helpen herinneren. De woorden die jullie horen en lezen zijn de echo’s die jullie achtergelaten hebben, in de hoop dat jullie ze op een dag opnieuw zouden horen. Het is de echo van je eigen stem toen je voor de laatste keer in de Hemel was. Een ieder van jullie heeft een speciale taak op zich genomen en een ieder van jullie heeft zich verenigd met deze Lichtenergie om deze taak ten uitvoer te brengen. Een ieder van jullie heeft de taak op zich genomen om die energie te dragen, uit te dragen en beschikbaar te maken voor anderen. En jullie zijn op je weg.

De eerste drie stappen

De sluier is dik. Door de sluier kunnen jullie niet zien en voelen wie jullie zijn, maar ze kan ons niet buiten houden. Want wij prikkelen jullie herinnering, net zoals anderen dat doen, en jullie voelen de vibraties van Thuis. In je eigen hart kennen jullie de waarheid van deze vibraties. Reik elkaar de hand. Verbind de vele Cirkels van Licht en ben je heel erg bewust van de eerste drie stappen die je, in welke richting dan ook, zet. Verbind je met de Moeder. Verbind je met je Hogere Zelf. En vraag om leiding in deze eerste drie stappen, want ze zijn magisch.

De magie zit binnen in je. Bewandel de Aarde met gratie en bewustzijn, want je staat in verbinding met de Aarde. Je bent in harmonie met de Aarde wanneer je gaat wandelen en je je stappen zet in de bossen, in de groengebieden en de weelderige schoonheid van de Aarde. En wanneer je op een prachtige plant stapt, denk dan niet dat je iets verkeerds hebt gedaan omdat je die plant hebt gekneusd. Dat is niet het geval. Want de Aarde in al haar pracht heeft zich slechts op één doel gericht, namelijk ervoor te zorgen dat die plant daar groeit om jouw stap op te vangen. Wees dankbaar voor die plant en eer die plant. Bewandel de Aarde met bewustzijn en gratie want dat is wat de Aarde van je vraagt. De Aarde zal je ondersteunen en voeden. Je hoeft dat alleen maar te erkennen en de verantwoordelijkheid te nemen om in vrede met de Aarde samen te leven. Jullie ontvangen de fakkel voor de zorg van de Aarde, die door de walvisachtigen wordt overgedragen. Wandel met bewustzijn, wandel met gratie en wandel met trots, want jullie dragen de Vleugels van Michaël. En jullie doen dat goed.

Moeder Aarde’s grootste eer

Begrijp dat het Moeder Aarde’s grootste eer is om jullie te voorzien van de ondersteuning die nodig is, want dat is de natuurlijke energiecyclus. Neem die ondersteuning met graagte aan. Accepteer die ondersteuning en laat haar de weg voor je plaveien. Maak er geen misbruik van. In deze eerste drie stappen zul je de magie voelen, wanneer je er maar naar wilt kijken. Deze eerste drie stappen zullen je in volledige verbinding brengen met de Moeder en daardoor in verbinding met je Hogere Zelf. Dat deel van jou, wat je je Hogere Zelf noemt, is veel te groot voor je lichaam. Toch is het bij je, bij iedere stap die je zet. Maar wij weten dat je het niet kunt zien. We weten dat je het niet kunt voelen.

De integratie van Spirit

Velen van jullie voelen zich afgesloten en kunnen zichzelf niet vinden. Er zijn veel Aboriginal Genezers (Oorspronkelijke Genezers), die hier reeds lang voordat het populair werd bezig waren met het uitzaaien van de meest geschikte zaden. En nu voelen deze mensen, die altijd op hun verbindingen vertrouwd hebben, zich alleen en zij vragen zich af: “Waarom heeft Spirit mij verlaten?”.

Spirit zal je nooit verlaten. Spirit kan je niet verlaten, want jij bent Spirit. Je trekt dezelfde grootsheid aan die je uitstraalt en dat is het geheim van de Spiegel van het Speelbord. In de meeste gevallen is dat deel van jou dat je Hogere Zelf is, nu meer geïntegreerd. Het voelt alsof deze leiding van je weggenomen is, maar in feite is deze leiding nu veel dichterbij. De verwarring ontstaat wanneer je buiten jezelf naar die leiding blijft zoeken terwijl die nu helemaal binnenin je zit.

Drie magische stappen

Het zijn degenen onder jullie, die de weg banen naar de hogere vibraties, die deze verwarring het meest voelen. Dit is slechts een tijdelijke situatie, want wanneer jullie afgesteld zijn op de hogere vibraties, zullen jullie voelen dat de kracht meer binnenin jezelf zit. Intentie is een eenvoudige manier om deze innerlijke leiding te activeren. We geven je daar het volgende gereedschap voor: Spreek hardop je intentie uit om Spirit in te lijven in de gewone dingen van het dagelijkse leven. Word je er dan van bewust, dat iedere keer wanneer je fysiek gaat lopen, je tijdens de eerste drie stappen de leiding ontvangt voor de rest van de reis. Verwacht deze leiding van Spirit in de eerste drie stappen die je zet en je zult de verbinding met Spirit binnenin je vinden. Zoek die niet te ver weg, maar luister naar de zachte duwtjes in je innerlijk. Verwacht ook niet dat Spirit duidelijk zichtbaar voor je staat en je met de hand de weg wijst, want je zou het beeld niet herkennen wanneer dat inderdaad zo zou zijn. Zet de eerste drie stappen en vertrouw op je innerlijke leiding, die nu sterker is.

Wanneer je de ene voet voor de andere zet, voel dan die kracht en die aanwezigheid terwijl je voeten contact maken met de Aarde. Loop met bewustzijn, loop met gratie en loop met trots, want je draagt de Vleugels van Michaël. En je doet dat goed.

Lopen in verbondenheid met de Aarde en met anderen

Leer in je fysieke lichaam te lopen met bewustzijn, gratie en trots terwijl je leert te lopen in harmonie met alles om je heen. Loop in volle verbondenheid met Moeder Aarde en sta Haar toe je te ondersteunen terwijl je je heel goed bewust bent dat je op Haar loopt. Vind mogelijkheden om licht en verantwoordelijk te lopen. Leer daadwerkelijk op die manier te lopen en je zult een houding aannemen, die invloed zal hebben op vele andere relaties in je leven. Het lopen op de Aarde is namelijk niet de enige manier van lopen. Je loopt ook met anderen door relaties heen en wanneer je met bewustzijn, gratie en trots door deze relaties heen leert lopen zal dat je in staat stellen om vastberaden op je eigen weg te stappen.

In de armen van de Engelen

We nemen eventjes een momentje rust want we hebben de Hoeder te stevig omhelsd.

[Hier moest ik even stoppen omdat de tranen begonnen te stromen.] We hebben de Hoeder beloofd dat we hem niet al te stevig zouden omhelzen en nu doen we het toch weer. We zeggen jullie dat de liefde die wij voor jullie koesteren zo overweldigend is, dat het moeilijk is om jullie niet te omhelzen. Jullie spelen de muziek “In de armen van de Engelen” en wij zijn er om jullie vast te houden. [“In the arms of the angels” is de muziek die bij al onze seminars gespeeld wordt om de energie af te stemmen.] Jullie spelen de muziek die weerklank vindt in jullie hart en jullie weten niet waarom. Het is omdat wij jullie in onze vleugels en in onze armen nemen. We willen alleen maar dat jullie je herinneren wie je bent. We willen alleen maar dat jullie dat deel van jezelf herinneren, dat het hoogste en het beste in zich heeft. Jullie worden de Engelen van de Aarde en dat is reden voor ons om jullie de gereedschappen aan te bieden waarmee jullie je eigen werkelijkheid kunnen creëren.

Het creëren van menselijke Engelen

Het hoogste beeld dat je voor jezelf kunt dromen, is voor jou. De grootste vreugde die je kunt ervaren, is voor jou. De grootste passie … ah, de passie. De grootste passie die je kunt hebben terwijl je in fysieke vorm bent, is dezelfde passie waarin wij aan onze kant van de sluier leven. Daarom vragen we jullie je passie te vinden, want dan creëer je Thuis aan jullie kant van de sluier. Dat is de hereniging van de Hemel en Aarde.

Jullie hebben dat zo tot stand gebracht door de keuzes die jullie gemaakt hebben en we danken jullie daarvoor. Het is ons een eer om bij jullie te kunnen zijn. We hebben daar heel lang op gewacht. We danken een ieder van jullie met de diepste vibraties van de Familie van Michaël dat dàt deel van jullie weer weerklank vindt. Want wanneer die energie stroomt worden jullie de menselijke Engelen in de schepping van de Hemel op Aarde.

Wanneer jullie vergeten wie je bent, kijk dan in elkaars ogen. Wanneer je het ook maar voor even vergeet, zet deze eerste drie stappen met bewustzijn. Zet deze eerste drie stappen met trots. Adem de lucht om je heen in. Neem dat deel van de Aarde in je op, dat je helpt met het verankeren van je eigen Spirit in de “bel van biologie” en adem de energie in, want in die adem zijn wij aanwezig om je te helpen herinneren wie je bent.

We zullen nu vragen beantwoorden. Dit is zo’n blije groep. Er zijn veel vragen.[De Groep houdt ervan om tijdens iedere live channeling vragen te beantwoorden. We hebben deze vragen hier niet opgenomen met uitzondering van de laatste.]

Terug naar de werkelijkheid?

Vraag: Mijn vraag is: Hier in deze prachtige omgeving, vol oude geschiedenis voor mijzelf en mijn gidsen, is het gemakkelijk om jullie te ervaren en mijzelf te laten omringen door jullie Liefde en jullie vleugels, en mijn eigen vleugels te voelen. Ik moet dagelijks meer dan een uur autorijden. Wanneer ik aan mijn dagelijkse leven voor de komende week denk en me weer met driedimensionale dingen moet bezighouden, hoe kan ik jullie dan blijven voelen? Hoe kan ik dit gevoel vasthouden in mijn dagelijkse leven?

Antwoord: Lieverd, je komt naar deze bijeenkomst en je kijkt diep in elkaar’s ogen om je te herinneren wie je bent. En dan kijk je uit het raam naar de auto’s die buiten voorbij gaan en je zegt: “Morgen zal ik daar ook weer tussen zitten. Ik zal terug zijn in mijn dagelijkse beslommeringen en ik zal terug zijn in de derde dimensie.” Maar jij zult nooit terugkeren. Want een nieuwe jij gaat terug naar die dagelijkse wereld en je draagt nu de zaden van herinnering met je mee. Wij zijn nu een deel van die nieuwe jij, die teruggaat en er zal alleen maar sleur zijn, wanneer je daarvoor kiest. We dagen jullie uit om deze energie met je mee te nemen. Dat is het creëren en het verbreiden van de Hemel op Aarde. Op die manier brengen jullie Thuis aan jullie kant van de sluier. Daarvoor zijn jullie hier gekomen.

Schep niet de illusie van afscheiding tussen hierbinnen en daarbuiten. Pot de energie niet op en zeg: zullen we de bergen in gaan en daar een gemeenschap stichten die in Liefde zal leven, want wanneer je dat zou doen zou je je licht afschermen. Ga in plaats daarvan de wereld in en deel je liefde met iedere glimlach die je geeft. Deel je liefde vanuit jouw hartchakra naar het hunne. Help hen te herinneren wie ze zijn en door dat te doen word je een menselijke Engel. Heb de moed om je vleugels op te eisen lieverds. Heb de moed om ieder moment aan te grijpen om je eigen werkelijkheid te creëeren want dat is wat wij doen aan onze kant van de sluier en we doen dat heel goed, dank je. We willen jullie nu ondersteunen om datzelfde te doen.

Neem dat Licht mee de wereld in en laat het schijnen. Neem het met je mee naar je werk. Vind je passie daar buiten of creëer je passie waar je leeft. De gereedschappen liggen nu voor je. Neem ze op en leer ze te gebruiken.

Mensen op Aarde zijn in een ontzettend hoog tempo aan het ontwaken. En iedereen reikt naar een hogere waarheid. Want wanneer jij ontwaakt, kijk je op en zegt: “Waarom ben ik hier? Wat moet ik gaan doen? Ik weet dat er iets meer is, maar ik weet niet wat het is.” En wanneer je elkaar passeert in je auto op de straat, kijk je naar degenen die naast je rijdt en je glimlacht. En op dat moment zaai je zaden uit. Op dat moment help je hen te herinneren wie ze zijn. Op dat moment begin je Thuis te creëeren, juist op die plek.

Thuis is een prachtige plek en jullie zullen je die plek goed herinneren. Jullie voelen de aantrekkingskracht en die is heel sterk. We zijn zeer voorzichtig om jullie niet te overstelpen met de volledige vibraties van Thuis, want jullie zouden allemaal, niemand uitgezonderd, gewoon over de grens stappen. Jullie taak ligt hier. Jullie taak ligt voor je. En hoewel dat voor jullie niet altijd kristalhelder zal zijn, zoek naar de antwoorden in de eerste drie stappen. Weet dat Spirit bij je is en ga met bewustzijn, ga met gratie en ga met trots, want jullie dragen de Vleugels van Michaël.

En jullie doen dat goed. Dat is de reden waarom jullie bij elkaar gekomen zijn, om je jezelf te herinneren. Dat is het deel van jullie, wat wij reflecteren. Herinner ons in de eerste drie stappen, want wij zijn daar altijd bij jullie. Met de grootste eer voor een ieder van jullie, vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen tot de hoogste graad, en goed samen te spelen.

De Groep

Van Steve

Direct na de channeling beschreef ik de gevoelens die ik had en wat ze me lieten zien: “Dat van die Drie Magische Stappen was heel erg sterk. Ik kan jullie wel vertellen, dat wanneer ik opsta om hier weg te gaan ik daar goed aan zal denken. Ik weet niet of ik in staat was het te omschrijven, maar toen ze zeiden loop met bewustzijn – ik zal proberen op te staan en jullie te laten zien waar ze het over hadden – lieten ze mij een prachtig beeld zien van lopen in volledige communicatie, van het bewust je voeten op de Aarde zetten en je door haar laten steunen en haar energie te ontvangen. Bij de stappen die ze me lieten zien over het lopen met bewustzijn was het alsof ik zachtjes over de grond zweefde, de grond bijna niet rakend. Het was een ongelofelijk beeld.”

Na deze channeling in Holland pauzeerden we even en deden daarna de slotceremonie van het “Quill of Re-membrance” seminar. Daarbij loopt iedereen de Engelenloop en ontvangt liefde van alle anderen. De energie van alles waar we aan gewerkt hebben gedurende deze twee dagen wordt daarbij gegrond. Aan het einde van de loop, verwelkom ik hen Thuis en daarna nam Barbara hen mee naar de tafel met de Ganzepen, die ze in de inkt dopen om hun nieuwe contract te ondertekenen. Na deze channeling begint Barbara wanneer ze de mensen meeneemt om hun contract te ondertekenen altijd eerst met de Drie Magische Stappen.

Een dikke omhelzing en vriendelijke duwtjes

Steve Rother
Hoeder van het Zwaard


De Bakens van Licht Meditatie

Ontspan je lichaam terwijl je gidsen vlak boven je schouder hun plaats innemen. Voel de energie aan de basis van je schedel waar die samenkomt met de achterkant van je nek. Dit is de poort voor de hogere energie in de nieuwe biologie. Adem in door je neus en uit door je mond. Voel, terwijl je dat doet, hoe de energie langs je ruggengraad geleidelijk sterker wordt. Het lijkt alsof er een elektrische lading binnenin je lichaam zit. Geniet van het gevoel van deze energie, die je lichaam voedt.

Nu je weet dat je gidsen er zijn sluit je je ogen en maak je je klaar voor de reis.—
Na een verkwikkende slaap ga je rechtop zitten en je ontdekt dat je op een prachtige plek in een weelderig groen bos bent. De heldere kleuren reflecteren de levensenergie die overal om je heen aanwezig is. Je kunt zien dat je gerust hebt in een prachtig veld hoog gras. Ruik de lucht die om je hoofd waait en de weg vindt naar je zintuigen. De frisheid van een pas gemaaid grasveld vult de lucht. Voel je lichaam terwijl je goed wakker wordt. Terwijl je je armen boven je hoofd uitstrekt en geeuwt, beginnen je zintuigen langzaam weer te werken en je vraagt je af waar je bent. En dan vraag je je af hoe je daar gekomen bent. In het hoge gras, dat overal om je heen is, vind je geen aanwijzingen hoe je daar gekomen bent om te rusten. Je gaat nu staan om je omgeving te verkennen en je ziet een schijnbaar onafgebroken veld van lang donkergroen gras en in de verte bergen.

Je bent in de war maar je voelt dat je gidsen nog steeds dicht bij je zijn. Je bent je bewust dat je in een bijzondere toestand bent, tegen dromen aan. Je besluit om de stilte te doorbreken en zegt: “Zijn jullie daar?” Als antwoord komt een zacht gelach, zoiets als een giechel. “Tot dusver zijn we nooit van je zijde geweken, dus wat brengt je op het idee dat we je nu verlaten zouden hebben?” komt het antwoord. Je zegt: “Ik probeer zo vaak met jullie te praten, maar toch kan ik jullie nooit horen op de manier die ik graag zou willen, alleen wanneer ik in deze droomtoestand ben. Waarom is dat?” Zij antwoorden: “Wanneer we in menselijke vorm voor je zouden staan en onszelf zouden voorstellen, zouden je hersenen geen referentiekader hebben voor zo’n ervaring en je snel vertellen dat dit niet echt is. Aangezien je met je gedachten je eigen werkelijkheid creëert, wordt een gedachte werkelijkheid op het moment dat je die accepteert. Dat is een heel frustrerende ervaring voor je. In deze droomtoestand is je bewuste brein voldoende in rust om enige wisselwerking toe te laten.” “Waarom kan ik jullie dan niet zien?” vraag je. “Wanneer je dat wilt kun je dat, maar je zoekt naar een menselijke vorm en die hebben we niet.” antwoorden ze. “Wat zijn jullie dan precies?” vraag je. Zij antwoorden: “Wij zijn degenen die op ons genomen hebben om jouw energie vast te houden terwijl je op het Speelbord bent. Wij zijn hier om jouw stappen te begeleiden wanneer je ons dat toestaat.” “Waarom voel ik me dan niet geleid?” “Omdat je leiding zoekt buiten jezelf terwijl we veel dichter bij je zijn. We leiden je vaak in de rustperioden tussen je ademhalingen.

Het zijn de kleine dingen die ons de gelegenheid geven om je het meest te begeleiden.” “Hoe bedoelen jullie dat?’ vraag je. Je gidsen antwoorden: “Laat ons je vertellen dat vanaf deze dag, iedere keer dat je begint te lopen, we je eerste drie stappen zullen begeleiden. In die eerste drie stappen zul je alle leiding ontvangen die je nodig zult hebben om je uiteindelijke plaats van bestemming te bereiken. Of dat nu groot of klein is, overal waar je naar toe gaat zal die leiding vanaf heden in jezelf aanwezig zijn. Wanneer je ervoor kiest om naar deze leiding te luisteren, zal je weg je langs de kortste route naar je doel leiden. Twijfel je, dan is het verdwenen.” “Hoe moet ik dat toepassen?” “Vertrouw dat je alle informatie die je nodig hebt voor je reis, krijgt in de eerste drie stappen, ga daarna met bewustzijn, gratie en trots alsof de weg voor je goed geplaveid is.

Verwacht het allerbeste en de hoogste uitkomst, en heb plezier in de reis.
Terwijl je nadenkt over hetgeen je gidsen zojuist gezegd hebben, besluit je om het uit te proberen. Je staat op en begint te lopen door dat prachtige veld lang gras. De woorden komen van de plek vlak boven je schouder. “Ga met bewustzijn, gratie en trots.” De eerste drie stappen waren gewoon, maar de vierde voelt aan alsof je zweeft. Terwijl je door dit veld verder loopt kijk je terug naar de voetstappen die je in het gras achtergelaten hebt. Je kunt de plek zien waar je hebt liggen rusten en je kunt goed zien dat het gras beroerd is door de eerste drie stappen. Daarna kun je geen beroering meer zien. Het is alsof je in verbinding met de Aarde gelopen hebt. Net voordat je je voet neerzet gaat het gras opzij om plaats te maken. Er blijft juist genoeg lang gras over om je stap op te vangen. Wanneer je de volgende stap zet neemt het gras haar oorspronkelijke positie weer in alsof je er nooit geweest bent. Je begint te begrijpen dat, wanneer je op die manier loopt en de Moeder respecteert, Zij reageert met ondersteuning die je niet voor mogelijk geacht hebt. De reis geeft heel veel vreugde maar geen problemen.

De rest van de dag loop je door dit veld met hoog gras. Op een bepaald moment kom je anderen tegen die ook in dit veld lopen. Het is duidelijk te zien dat de meesten van hen zich niet bewust zijn van hun omgeving en zij met iedere stap het gras plattrappen. Er is zelfs iemand die probeert het gras eerst te maaien om zo gemakkelijker te kunnen lopen. Je realiseert je al snel dat je de principes lopen met bewustzijn, gratie en trots ook toe kunt passen bij je ontmoetingen met andere mensen. Wanneer je mensen ontmoet kun je op een manier met hen omgaan alsof je loopt met het bewustzijn van je ware kracht, de gratie van zelfacceptatie en de trots van je werkelijke erfdeel. Tot je verbazing ontdek je al snel dat het anderen goed doet wanneer je hen met die kenmerken benadert. Je geeft deze mensen snel het beste van jezelf en zij reageren daarop zoals het gras dat deed toen het net op tijd opzij boog voor je je voet neerzette.
Dan dringt het tot je door dat er aan je tijd in het grasveld een eind gekomen is. Je spreek de woorden die je gidsen het liefst horen: “Dank je”. En zij antwoorden daarop door je te omhelzen op de manier zoals alleen zij dat maar kunnen. Terwijl je terugkeert naar de plek waar je deze meditatie begon zijn zij nog steeds bij je en omhelzen je. Terwijl je in de kamer om je heen kijkt kun je zien dat het grasveld verdwenen is en dat alles weer normaal is. Dan hoor je in heel duidelijke woorden: “Wij zijn bij je in de eerste drie stappen.”

En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.