Juli 2015

Subtiele Invloeden
De dwergplaneten Ceres en Pluto

Groeten van Thuis Dierbaren.

Vandaag is magie-tijd. Jullie hebben zoveel veranderd op jullie planeet; jullie hebben zoveel energie omgezet dat jullie alles voor je neus zien gebeuren. Het is magisch en we complimenteren alle mensen en de Familie van E voor het geweldige werk dat jullie, vele levens lang, hebben gedaan. Jullie helpen mensen te herinneren wat hun kracht is. Goed gedaan mensen!

De Zes Ouder-rassen

Er is nog steeds veel werk te verrichten. Hoewel wij een groot deel daarvan willen delen met jullie, moeten we beginnen met jullie je eigen geschiedenis te vertellen. Het was nog niet zo lang geleden dierbaren, dat jullie de eerste ruimtesonde naar Mars stuurden. Jullie zullen verschillende levensvormen op Mars aantreffen die jullie zullen helpen in het beter begrijpen van de Zes Ouder-rassen die de Aarde begonnen zijn. Zij hebben Aarde niet gemaakt, laat ons dat even helder neerzetten, dat hebben jullie gedaan. Jullie zijn spirits dierbaren, vanaf het begin aanwezig om deze mooie hete magmabal, die als derde rots van de zon afgezien drijft, te verzorgen. Jullie hadden nog geen fysiek lichaam, omdat dat toen nog niet op aarde kon bestaan, maar met jullie lichtlichamen verzorgden jullie de aarde. Velen van jullie hebben dit ook met andere planeten gedaan, planeten die nu in het Universum ook leven hebben. Dit is een mooi verhaal wanneer je begint te begrijpen waar dit allemaal over gaat, je zult naar je eigen geschiedenis op aarde kijken. Sinds wij vertelden dat er Zes Ouder-rassen zijn, hebben jullie willen weten wie dit zijn. Iedereen heeft zijn of haar eigen idee over het originele ras, en voor ons is het heel moeilijk om date en naam te geven. Als we een naam geven zoals

Sirius, Pleiaden, welk label dan ook, begrijp dan dat dat menselijke namen zijn die we aan deze sterren gegeven hebben . Interessant is date r een ritme is dat ze allemaal met elkaar verbind. Sommigen van jullie denken dat deze namen verzonnen verhalen zijn. Het is niet waar en niet onwaar, het is simpelweg een interpretatie van een andere manier om dit verhaal te vertellen. Nu we de rest van het verhaal onthullen zullen jullie het proces beter gaan begrijpen en dat vinden wij spannend.

Voordat de Formatie van Aarde was.

We nemen je mee terug in de tijd, zo’n acht jaar geleden. We vertelden toentertijd erg helder date r meer planeten ontdekt zouden worden met een zonnestelsel en dat jullie daar naar uit moesten kijken als trigger. Dat deden jullie maar jullie besloten ook dat het niet om planeten zou gaan. Jullie gingen verder en gaven Pluto een nieuwe klasse-naam, een van de kleinste planeten in jullie zonnestelsel. Planeten werden wel ontdekt, allemaal in Sirius. .Sirius is het beste voorbeeld omdat het jullie de kans gaf om een aantal magische puzzelstukken te vinden. Laten we met jullie delen het stuk energie dat dateert van voor de Formatie van Planeet Aarde.

Aan de basis staat een heleboel Rommel en stukken materie dat rond een energiebron in de ruimte zweeft. Het moment dat jullie die energie vorm gaven trok het nog meer materie aan om een materiële uiting te vormen van die energie en  dat is exact wat er plaatsvond. Terwijl al deze stukken in de ruimte begonnen te drijven, waren velen van jullie betrokken bij de gedachte ‘ hoe zou het zijn als dit ene deel bij dat andere deel zou zijn?” De grootste uitdaging, de planeer dit tussen Mars en Jupiter gepland was, kreeg nooit vorm, Iedere keer als de materie daar te dicht bij in de buurt kwam trok de gigantische kracht van Jupiter dit weer uit elkaar. Dit zorgde voor materie-paden, om het zo maar te noemen, erg magisch maar er is meer dan dat. Dierbaren we zullen deze informatie in stukken met jullie delen. Allereerst leggen we het basisconcept uit van wat er plaats heeft gevonden. Gedurende de vorming van jullie zonnestelsel, waar jullie een groot aandeel in hadden, vond magie plaats.

Jullie wilden zo graag een energie opnieuw neerzetten die te vergelijken was met de energie van Thuis. Toen Jupiter dit stuk steeds weer uit elkaar trok in plaats van ere en mooie planeet van de maken, werd het letterlijk een verstoord breed pad van brokstukken, die jullie nu als de binnenste ring van asteroïden zien. Toen de bedoelde planeet niet gevormd werd ging de energie zich verder uitbreiden tot wat jullie nu de Kuiperriem noemen. Dit is interessant omdat jullie, tot zeer recente datum, niet eens wisten dat de Kuiperriem er was. Deze ontdekkingen vertellen veel over wat er plaats heeft gevonden, de essentie en het hart van die planeet gingen naar Pluto.


De Dwergplaneet die Ceres heet

Jullie hebben Pluto tot nu toe gezien als het kleine wezen dat het is. Echter in het begin van de vorming van deze planeet heeft het de essentie van een zusterplaneet in zich opgenomen, de planeet die zich tussen Mars en Jupiter probeerde te vormen. Deze energie probeerde een dichte ring rond Pluto te vormen maar het was simpelweg te moeilijk om deze energie op die manier te vormen en te veranderen. Maar aangezien jullie eerder wonderen gezien hadden, zijn jullie met de beschikbare energie gaan werken en deze manier ging een tijd lang goed. Het werkte dierbaren, en uiteindelijk zullen jullie het bewijs daarvan vinden. Jullie zijn nog niet op het pad om dat binnenkort al te vinden, maar het zal komen om jullie te laten zien  hoe deze geweldige energieën deze veranderingen hebben laten zien. Wat gebeurde er dan op Pluto? De Pluto die jullie vandaag de dag zien is niet de zelfde Pluto van de energie waarover we net spraken. Het was de verkeerde plaats om een verzorgende omgeving te hebben, de magnetische kracht alsmede de straling van de zon zorgde voor een scheiding van deze energie.

Een nieuwe planeet vormt zich tussen Mars en Jupiter

Wat jullie vandaag zien is een perfect rondeplaneet, maar het heeft even geduurd voordat het er is, Ceres, het hart van deze planeer; het draagt dezelfde energie die het gehad zou hebben als het een zelfstandige planeet in jullie zonnestelsel geweest zou zijn. Dit zou jullie naaste buur geweest zijn als zich leven gevormd zou hebben op deze planeet, maar dat is niet gebeurd. Nu is het hart van deze energie terug gevallen in de binnenste ring en reist het rondo m veel plaatsen met elkaar te verbinden met hun oorspronkelijke doel.

Zal zich nu een planeet vormen tussen Jupiter en Mars? Het zal enige tijd kosten, maar het proces is al aan de gang. Waarschijnlijk zullen jullie dit niet tijdens jullie leven hier meemaken. Het duurt lang om een planeet te vormen, jullie zullen grote veranderingen ervaren die gevolgen heeft voor de gehele mensheid. Deze veranderingen in jullie perceptie komen door het verhogen van de vibratie van aarde. Wanneer je de vibratie van iets verhoogt zijn er minder belemmeringen in je zichtlijn en dat is wat jullie nu massaal kunnen ervaren op deze planeet. Het is wonderbaarlijk hoe jullie al jullie voorgaande posities kunnen evalueren, en velen van jullie geloofovertuigingen (ofwel BS systemen) zijn aan het verdwijnen. Jullie staan open voor nieuwe mogelijkheden, en zo is het ook bedoeld te zijn, omdat wij de godsvonk in het hart van jullie allemaal hebben wakker gemaakt.

Jullie begrijpen wat er plaatsvindt, maar wat jullie wellicht nog niet begrijpen is het enthousiasme om jullie erheen. Ja, het klopt, velen van jullie zitten nog in de overlevingsmodus omdat het voor sommigen van jullie gewoon te moeilijk was om je energie op een positieve manier in de nieuwe wereld neer te zetten. Zelfs de zaken waarmee jullie in de derde dimensie succesvol waren lijken vandaag de dag niet meer te werken, of anders te werken. Dat deel van de evolutie is iets waar jullie allemaal doorheen gaan. Als jullie je het grotere plaatje kunnen voorstellen, het grotere gevoel dat daarbij hoort, dan zullen jullie begrijpen dat er vrij weinig is dat jullie moeten doen. Jullie zitten op schema om het pad van de minste weerstand in jullie leven aft e kunnen lopen dierbaren. Terwijl het collectief haar vibratie verhoogt, zullen jullie plotseling verschuiven en dingen doen die vijf jaar geleden nog niet eens voor mogelijk gehouden werden zullen voor jullie staan om opnieuw onderzocht te worden. Heel goed gedaan dierbaren en we vertellen het jullie nu, het hart van Ceres komt terug.


Het hart van Ceres

Dit allemaal begin teen effect te hebben op de mensheid. Waarom? Simpelweg omdat jullie het ontdekt hebben. Jullie focussen je op een wonder, een stuk data nog ronddrijft, dichtbij de derde rots van de zon, al een hele tijd. Nu zullen jullie ontdekken dat de invloed daarvan veel groter is dan jullie tot nu toegedacht hebben. Zelfs in jullie astrologie, dierbaren, gaan jullie er vanuit dat grotere planeten een grotere aantrekkingskracht bezitten, maar dat is niet noodzakelijkerwijs waar. Wat er plaatsvindt is dat het jullie op gaat vallen dat subtiele, kleine  energieën, belangrijker gaan worden dan grote energieën. Jullie hebben tot nu toe alles gemeten in sterkten, maar dat zal gaan verschuiven naar het meten van het effect ervan. Het is mogelijk dat jullie het ritme van jezelf kunnen gaan meten als jullie ontdekken wat het belang is van de subtiele energieën op aarde. Jullie hebben al geleerd magnetisme te meten, hetgeen een belangrijk instrument op jullie planeet op heel veel gebieden. Echter, jullie hebben het tot nu toe alleen leren meten als een lichte variatie op je hart. Jullie weten nog niet hoe je de lichte magnetische variaties van je hart moeten meten, de variaties die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de wereld om je heen. Jullie zijn nog steeds niet volledig verbonden met de wetenschap van je eigen spiritualiteit en dat terwijl iedere dag om je heen dingen anders gaan bewegen.

Duwen tegen de wind van verandering in.

Vanaf dit punt zien jullie de zaken in een grotere perspectief.  Al dat we vragen is de bereidheid om los te laten wat je niet langer dient. Veel van jullie dragen veel met je mee, uit gewoonte dierbaren. Zijn jullie bereid je leven nog meer te laten veranderen dan jullie tot nu toe hebben gedaan? Jullie allemaal hebben een of twee stappen vooruit gezet om je plek op deze aarde te claimen. Als een bewust creërende mens op deze mooie planeet. De evolutie vindt nu plaats, recht voor eenieders neus, want de magie is hier. Vertel eens, als je een tegenslag ervaart, verzet je je dan? Natuurlijk verzet je je dan. Dat kun je zien in

De IS(is) en vele andere plekken waar angst opgeroepen wordt. Dan is de vraag; hoe kun je hier naar kijken en hoe kun je hiermee omgaan zonder dat de angst ook jou in haar greep krijgt? Dat kan heel eenvoudig dierbaren. Er is slechts een ding historisch gezien waar je bang voor zou zijn in dit leven en dat is doodgaan. mensen zijn vaak bang voor de dood totdat ze aan zichzelf gaan werken om zichzelf van de grootste angst te verlossen. Op andere momenten zullen mensen zelfs buiten hun lichaam getreden zijn, dood ervaren hebben, en terug gekomen zijn. Vanaf dat moment hebben zij geen angst meer voor de dood.

Dood staat op nummer 1 in de angstlijst omdat het alleen maar mogelijk is om bang te zijn voor dat wat je niet kent. Wanneer mensen opzettelijk angst gaan gebruiken om te krijgen wat zij willen dan is het effect een terugslag op deze planeet die nog steeds aan snelheid aan het winnen is op deze planeet. Jullie zien veel mensen zich aansluiten bij dit soort groeperingen omdat ze hoop op vrijheid koesteren. Op een gegeven ogenblik zullen jullie de vrijheid zien die zij ervaren op het moment dat ze toetreden dot zo’n groep, maar dan zullen jullie zien dat dat stuk heel snel verdwijnt. Het is geen nieuwe oorlog die we moeten gaan bevechten, het is een verzameling van al deze energieën. Wat kun je liefhebben aan anderen die mensen onthoofden?  Zolang je de visie van “slechteriken” blijft aanhangen mis je de boot omdat alle mensen aan elkaar verbonden zijn. Vind dat deel in jou zelf dat “hen” is, adresseer het, voel het, heb het lief. Laat het vervolgens los en je zult de veranderingen beginnen te voelen in het collectieve vibratieniveau.

Het is nu ook zichtbaar in je eigen overheid. Kijk bijvoorbeeld is in de VS naar de recente beslissingen van het Hooggerechtshof (Iedereen mag trouwen met wie die wil). Het Hooggerechtshof hoeft geen beslissingen te nemen waarmee het publiek of het collectieve vibratieniveau van de mensheid het eens is. Sterker nog, eerdere beslissingen gingen daar geheel tegen in. Maar daar veranderen de dingen ook. Harmonie komt op arde en jullie zijn daar voor een groot deel verantwoordelijk voor dierbaren.

Als we jullie een deel van jullie vorige levens konden laten zien op aarde, zelfs die waarin je een lichtlichaam had, waar je de aarde verzorgde, dan zou je trots zijn op je geschiedenis omdat jullie niet alleen planeet aarde maar de hele mensheid verzorgd hebben en we hopen dat je daar vooruit wilt komen.  We weten dat velen van jullie zich afvragen wat je hier doet. “Waar heb ik dit contract eigenlijk getekend? Ik wil de kleine lettertjes zien”. Wel dierbaren, jullie hebben het allemaal uit eigen vrije wil gedaan, waar je dan ook was. Dat betekent niet perse dat je gelukkig en blij bent met de inhoud want dat is niet de menselijke natuur, en dat weten jullie dierbaren. Het gras is altijd groener ergens anders, dus ga daar vooral naar zoeken. Geniet van het moment en veroordeel jezelf niet want dat is een groot stuk van je geluk.

Ontdekken van nieuwe Planeten en Piramides.

Jullie creëren bewust. Jullie hebben de vaardigheden om creatief bewust te creëren, ieder en allemaal. Hoe kan het dan dat jullie niet alles direct kunnen laten gebeuren? Wel omdat jullie dat collectief besloten hebben deze vaardigheid en kracht voor jezelf te verbergen totdat jullie het kunnen harmoniseren. En dat gebeurd nu en de planeten om ons heen nemen het voortouw.

Velen van jullie zien het in jullie astrologie, als je het kun interpreteren. Kijk naar de sterren dierbaren, want daar valt veel te ontdekken. Over een korte tijd, 5 tot 6 jaar zullen jullie en aantal nieuwe planeten gaan ontdekken, dichterbij dan jullie ooit gedacht hadden. Natuurlijk mag je je dit voorstellen als een ontdekking. Maar hebben jullie je ooit afgevraagd of die planeten er niet gewoon ineens zijn. Jullie hebben meer om over na te denken dan jullie voor mogelijk houden. En als jullie al die mooie verhalen over piramides horen, vraag jij je dan nooit af waar die vandaan komen? Piramides zijn generatoren en, zet je schrap, jullie hebben nog niet 50% ervan ontdekt op je eigen planeet. Het zijn krachtgeneratoren, ontworpen om nieuwe energie naar Aarde te brengen en om het in verschillende vormen te kunnen gebruiken. Het is hoe jullie ionensfeer van origine gevormd is, zodat jullie konden ademen en overleven op planeet Aarde. Veel van deze puzzelstukken zullen ontdekt worden. Niet alleen in de ruimte maar ook op de planeet. Veel ervan is er om te ontwaken, net zoals jullie.

De andere “Jij-en”

Het is de meest geweldige tijd voor jullie om hier te zijn, dierbaren, en voor ons is het zo geweldig om te zien hoe jullie het volgende stuk ontdekken, hoe jullie de volgende pagina omslaan en er aan beginnen. Jullie zijn magisch, maar herinner je vooral dat jullie niet alleen zijn. Velen van jullie hebben het moeilijk met het harmoniseren van dat besef maar dat is wat jullie naar het volgende niveau zal brengen. Jullie zitten in de derde golf van Harmonie en dat betekent “Hoe kan ik mijn andere mij’s zien?” Ieder persoon is verbonden met de ander op de een of andere manier en jullie hebben de magie in jezelf. Open je ogen dierbaren en kijk om je heen.

Het is met de grootst mogelijke eer dat we jullie op deze manier mogen toespreken om jullie te voorzien van updates vanuit ons perspectief van jullie ongelofelijke visie. Blijf vooral doorgaan met jullie geweldige werk dierbaren. Weet dat de Aarde en de gehele mensheid vooruitgaan op een manier die jullie je niet voor kunnen stellen. Vier deze tijden wanneer jullie samenkomen, wanneer jullie verbinding maken met de andere Jij’s. Het is tijd om te ontwaken als bewuste creator op planeet Aarde.

Espavo, dierbaren

De groep

 

Het woord Espavo is een vroeg Lemurische groet en betekent “ Dank je wel at je in je kracht stapt”.”

 

~ Voordelen van Vrienden ~

 Door Barbara Rother

 

Er is een gedicht van John Donne dat  “No Man is an Island” heet. De boodschap die ik eruit haal is dat iedereen deel van het geheel is. We reiken uit naar mensen op verschillende manieren. Een van de meest vervullende manieren is door vriendschap. Dit is een erg belangrijk onderdeel van ons leven. Een van mijn favoriete films is  “Cast Away” met Tom Hanks. Zijn rol is die van een overlevende gevangen op een onbewoond eiland zodat hij kan voelen wat het is om dood te gaan zonder dat er iemand is die om hem geeft. Een van de dingen die uit de brokstukken van het vliegtuig naar hem toe drijven is zijn Wilson-basketball. Hij tekende een gezicht op de bal en gaf het een persoonlijkheid waar hij iets mee kon doen. Nu had hij iemand die hij kon vertrouwen, tegen kon praten, mee kon lachen en de dag mee door kon komen. Zijn eenzaamheid verdween. Hij kreeg weer hoop.

Niet al te lang geleden besefte ik dat ik weggedreven was van een aantal vrienden de laatste jaren. We hadden het allemaal druk met ons eigen leven en dank an da snel gebeuren. Als iemand een vriend van mij is dan zitten ze vaak in mijnhoofd en in mijn hart. Het is belangrijk om op de een of andere manier contact te houden, Vriendschap is iets dat gevoed moet worden om te kunnen groeien. Ik weer dat ik met een aantal vrienden het contact verloor toen Steve en ik veel reisden.

Verhuizen van San Diego naar Las Vegas, ook daardoor zie ik sommige vrienden minder dan me lief is. Toen ik ziek werd, drie jaar geleden, ging ik in de overlevingsstand en wild eik me eigenlijk gewoon afsluiten voor alles en iedereen, ook vrienden. En toch voelde ik dat het nu de tijd was om opnieuw de verbinding te zoeken in plaats van te zeggen “ik vraag me af hoe het met hij of zij gaat”, pak de telefoon op of schrijf een email Ik geloof nog steeds in de ouderwetse methode van het sturen van een kaart of brief. Ik vertelde Steve dit jaar dat ik oude vrienden wilde opzoeken en nieuwe vriendschappen wilde ontwikkelen. Ik heb een aantal dierbare vrienden die ik dichtbij gehouden heb door de jaren heen en ik ben ze dankbaar voor de plaats die ze hebben in mijn leven, maar ik mis ook degenen waarmee ik het contact verloren ben.

Het hernieuwen van vriendschappen is een waardevolle ervaring geworden die tot vele leuke en mooie momenten geleid heeft. Ik kijk er naar uit om door te gaan met het verdiepen van relaties  en nieuwe te ontdekken.

Vriendschap binnen je familie is ook een zegening. Ik mag zeggen da ik deze band binnen mijn familie voel Ik geniet van familiebijeenkomsten. Steve is als 43 jaar mijn man en beste vriend. Het is bijzonder om onze kinderen op te zien groeien en de vriendschap met hen te ervaren. Het is geweldig ook de vriendschapsrol te vervullen, niet alleen die van ouder-kind rollen.

De belangrijkste vriendschap die je kunt hebben is die met jezelf. Beschouw jezelf als je beste vriend. Behandel jezelf zoals je je beste vriend behandeld. Het klinkt wellicht gek maar ik vind het niet erg om alleen te zijn omdat ik van mijn eigen gezelschap geniet. Het is belangrijk om alleen tijd te hebben. Dat hebben we allemaal nodig maar als je uitreikt naar anderen zul je ook vriendschappen vinden.

Iedere vriend brengt een ander deel van jou aan het licht. Daarom heb je diverse vrienden. Gewoonlijk trek je de personen aan waar je het meest mee deelt of die je het meest bewonderd. Het belangrijkste aan alle vriendschap is dat je jezelf kunt zijn, zonder oordeel, met steun. Er zijn zoveel verschillende soorten vriendschappen in dit leven. Iedere vriendschap die er is is een geschenk aan onszelf. Vriendschap is een spiegeling van onze eigen schoonheid. Het helpt ons ook om naar delen te kijken die nog verbeterd kunnen worden.

Een ware vriend accepteert ons met onvoorwaardelijke liefde.

We zijn vervuld wanneer we een vriend hebben die ons begrijpt, iemand die er is om de momenten van vreugde en verdriet met ons te delen, iemand die naast je staat in het leven.

Ik sluit graag af met een van mijn favoriete gedichten van  Susan Polis Schutz.

 

Een vriend is iemand die bezorgd is om alles dat je doet

Een vriend is iemand die je kunt bellen in goede en slechte tijden

Een vriend is iemand die begrijpt wat je doet

Een vriend is iemand die je de waarheid over jezelf verteld

Een vriend in iemand die weet wat je doormaakt

Een vriend is iemand die niet jaloers is op jou of de strijd met je aangaat.

Een vriend is iemand die oprecht blij voor jou is als je succes hebt. Een vriend is een verlengstuk van jezelf, en zonder voel je jen iet complete.

 

Met Liefde en Licht

Barbara

 

Speciaal verzoek: Copyright 2014 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.