Juli 2012

Neem je meesterschap in eigendom
Surf mee op de golven

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2012 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

In deze channeling geeft de groep ons een aantal duidelijke keuzemogelijkheden voor de nabije toekomst. We kunnen kiezen, overweldigd worden door de energiegolf die nu steeds groter wordt of ons op de top van die golf laten meedrijven naar zijn nieuwe bestemming. Velen zullen voor een variatie van deze twee kiezen. De groep wijst ons er nogeens op dat de ene keuze niet goed en de andere niet verkeerd is. Ze willen alleen dat wij de informatie hebben om een keuze te kunnen maken voor onze volgende werkelijkheid. Eén punt dat zij naar voren brachten was dat de reis voor iedereen gemakkelijker wordt wanneer we allemaal ons meesterschap in eigendom nemen. Wij hebben beloofd om een speciaal licht van Thuis mee te nemen en het is nu de tijd om dat licht te laten stralen. Een ieder van ons heeft speciale talenten en dingen waar we van nature goed in zijn. Vergeet alsjeblieft niet dat die dingen de last zijn die je hebt te dragen, maar tegelijk de belangrijkste gave die je bij het aannemen van een menselijke vorm hebt beloofd naar de wereld te brengen.

Ik wil hier ook even vermelden dat wij spoedig beginnen aan een nieuwe cursus in Channeling waar ik erg enthousiast over ben. Dit is Spiritual Communication 2, The Direct Connection.

Ook ben ik er heel trots op dat Barbara voor deze Bakens een kort bericht heeft geschreven. (Zie de hartverbinding hieronder.) Ze heeft nog een lange weg naar genezing te gaan, maar het gaat goed met haar.

Wandel in het licht en heb een fijne maand!

Steve
Van de groep

Groeten van thuis

De vibraties van Thuis zijn feestelijk. Wij vieren een historisch moment, een vibratieniveau dat de hele mensheid nu heeft bereikt. Ja, het is moeilijk voor de meesten van jullie, want wanneer je heel snel van het ene naar het andere niveau gaat, moet je bij het bereiken van dat niveau opnieuw leren lopen. Je moet leren hoe je je nieuwe energie moet gebruiken en hoe je jezelf moet verankeren met je nieuwe kennis en je nieuwe perceptie. Het is vooral moeilijk wanneer je zo snel gaat als jullie zijn gegaan. Dat is deels de reden waardoor jullie deze energie hebben voelen binnenkomen als golven, want zo is het altijd gegaan op deze planeet. Juist wanneer je na de laatste golf weer vaste grond onder je voeten hebt, komt de volgende binnen en neemt je mee op een nieuwe reis. Velen zijn bij hun pogingen om hun nieuwe energie te gronden van de ene herhaling in de andere terecht gekomen. De uitdaging ligt in het feit dat het je een heel ander gevoel geeft wanneer je je grond in de nieuwe energie. Het geeft je niet de stabiliteit waaraan je zo gewend was. Je bereikt dan het punt waarop je zegt: “Wanneer ik me goed voel, zal ik in beweging komen.” Je wacht dus totdat alles om je heen weer normaal is, maar wij zeggen jullie dat je je niet goed zult voelen totdat je in beweging komt… totdat je je echt in beweging zet. De meesten van jullie hebben geprobeerd compensatie te vinden voor deze binnenkomende energiegolven. Wel, ze zullen blijven binnenkomen, want zo werkt het nu eenmaal. Je kunt zelfs het gevoel hebben alsof drie golven je vooruit duwen en een je dan weer terugtrekt, maar verlies de moed niet. Soms gaan jullie zo snel vooruit dat het voor je fysiologie (levensfuncties) in feite nodig is om een stap terug te doen. Veroordeel jezelf daar niet voor, want je vordert zo snel als je kunt.

Werken met de golven

Je fysieke lichaam is het deel waar je de meeste weerstand zult ondervinden. Wanneer je heel snel vooruit gaat, moet je fysieke lichaam zich aanpassen aan ieder niveau waarop je functioneert en moet het leren wat op dat niveau de beste manier is om je spirit tot uitdrukking te brengen. Daarom voelen zoveel mensen zich verloren of afgesneden. Wat zij eens als maatstaf voor succes gebruikten is nu niet zo vervullend meer. Je vraagt je af wat je anders doet; je leven is niet meer zo opwindend als het was, of je lijkt altijd in de zelfverdediging te zitten. Je probeert altijd te compenseren voor de energiegolf die binnengekomen is door te proberen je te gronden om zo je zekerheid te hervinden. Lieverds, we zeggen jullie dat jullie je op je gemak zullen gaan voelen bij deze bewegingen en de effectieve verankering van je spirit in je fysieke lichaam zal er in de komende tijd heel anders uitzien.

Je fysieke lichaam gaat nu door veel veranderingen. We hebben dit al eerder gezegd en uitgelegd dat deze indrukwekkende evolutionaire beweging ongeveer 210 jaar duurt. Het zal nog een hele tijd duren voordat mensen terugkijken en zien wat een grote veranderingen er nu plaatsvinden. Dit heeft te maken met de manier waarop jullie deze energie assimileren en hoe jullie met deze energiegolven omgaan en ze bij hun binnenkomst verankeren. Jullie zullen leren om op deze golven te surfen. In plaats dat je ze al je fysieke systemen, je vertrouwen en alles waarvoor je je moeite hebt getroost volledig laat vernielen, zeg je: “Daar komt een nieuwe golf. Laat ik zorgen dat ik er klaar voor ben. Laat ik me voorbereiden om in beweging te komen.” Verandering en beweging zullen heel gewoon en in de toekomst de stabiliteit worden. Jullie zullen je erg gaan vervelen als jullie proberen je te verankeren op de manier waarop je dat nu doet. In de toekomst zal dat niet meer werken; jullie zitten nu in deze heel vervelende fase tussen twee niveaus in. Iedere golf die binnenkomt, zal jullie naar dat volgende niveau help