Juli 2007

De donkere kant van het licht
Een vijfdimensionaal gezichtspunt


Speciaal verzoek:
Copyright 2007 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve:

Een van de meest verwarrende onderwerpen die de groep heeft gepresenteerd is duisternis en donkere energie. In het eerste boek “Her-inneren” hebben ze er nogal wat over gezegd, maar daarna weinig meer.

Nu ontstaat er echter voor ons een nieuwe betekenis en een dringende noodzaak om andere gezichtspunten te begrijpen, vooral met betrekking tot duisternis. Ze zeggen namelijk dat we een punt in onze evolutie hebben bereikt waarop we niet langer bang hoeven zijn voor het donker.

Geniet van de rit.

Steve Rother

Groeten van Thuis.

We zeggen jullie dat Thuis tegenwoordig niet meer is wat het eens was. We hebben de doortrekkende reizigers gadegeslagen en geholpen hun weg terug naar huis te vinden. We hebben met grote liefde en mededogen toegekeken hoe jullie denken mens te zijn, terwijl jullie in feite spirits zijn die pretenderen mens te zijn.


Het mensenpak aantrekken
Jullie doen fantastisch werk, maar soms is het zo moeilijk. Alles wat jullie voor je zien, ligt binnen het vibratiebereik dat jullie zegt: dit is alles wat er is. Het was voor jullie heel belangrijk om in een veld van dualiteit te leven zodat jullie contrast konden zien. Het heeft jullie een kijk op de dingen gegeven die jullie op geen enkele andere manier gewaar konden worden. Konden jullie je maar voorstellen dat het bij het spelen van het spel jullie grootste intentie was om dit mensenpak aan te trekken dat jullie zo graag dragen. Leven in dit contrast biedt jullie de enige mogelijkheid om god te zien en te definiëren. Dat is waar het spel om gaat. Jullie zijn hier op zoek naar god.

We zeggen jullie dat je god ziet wanneer je in de ogen van een ander mens kijkt en je lacht. Vanaf dat moment begin je informatie te verzamelen. Vanuit het hogere doel van je ziel was dat je intentie en dit was alleen mogelijk met behulp van een veld van dualiteit dat je het contrast gaf wat je nodig had.

Mensen hebben een probleem met werkelijkheid, jullie denken dat ze echt is. Dat is ze niet. Wat jullie als je werkelijkheid beschouwen is de grote illusie. Het veld van dualiteit zelf is een illusie. Jullie leiden je leven door met tijd te rekenen. De belangrijkste taak van je linkerhersenhelft is het bijhouden van de tijd. Alles wat jullie ervaren wordt door dat deel van de hersenen in een tijdlijn geplaatst. We zeggen jullie dat tijd zelf slechts een illusie is. We zeggen jullie ook dat tijd alleen ervaren kan worden in een veld van dualiteit.

Vanwege deze illusie van dualiteit was het voor jullie mogelijk om naar de aarde te komen en te doen alsof je een begin en een einde had, terwijl jullie in feite oneindige wezens zijn zonder begin en einde. Jullie bezitten gewoon een kleine bel van biologie die je spirit lang genoeg onderdak biedt om de dingen te zien in een veld van dualiteit. Wat jullie niet zien is dat mensen nu worstelen met het veld van dualiteit. Collectief zijn mensen nu op het punt gekomen waar de illusie van dualiteit meer een belemmering dan een hulp wordt. Jullie komen nu tot een veel sterkere verbinding met je hoger zelf en dat verandert het spel drastisch. Lieverds, in feite hebben jullie het spel al gewonnen.


“Juist en verkeerd” loslaten
Door het steeds meer in eigen kracht staan komen ook verantwoordelijkheidsniveaus die geaccepteerd moeten worden om die kracht te activeren. Daarover willen we het vandaag hebben. We willen het ook hebben over het feit dat jullie een veld van dualiteit verlaten. Jullie hebben als mens niet langer dezelfde motivatie nodig die jullie eerder nodig hadden. Dat zal je kijk op de dingen totaal veranderen. Op het moment dat je niet meer op dualistische manier naar iets kijkt, zou je tot de ontdekking kunnen komen dat je in het begin gemakkelijk je evenwicht verliest. Jullie zijn zo gewend om op deze manier naar dingen te kijken dat deze verandering jullie tot in de diepste kern van je comfortabele leven als mens zal raken. In een veld van dualiteit zien jullie alleen de tegenstellingen. Het middengebied zien jullie niet. Jullie definiëren alles in je werkelijkheid in tegenstellingen, in uitersten. Maar als jullie verder willen, moet dit nu veranderen.

Als lichtwerkers worden jullie aangetrokken tot het licht. Dat is waar het jullie om gaat. Jullie kunnen echter onmogelijk naar het volgende niveau gaan voordat jullie ook je donkere kant accepteren. Jullie zijn er altijd voor weggelopen, denkend dat het licht alle antwoorden bezit. Licht dit, licht dat.

Op een gegeven moment hebben we de Hoeder in een kamer gezet en hem een wit doek gegeven om zijn grootste expressie op te schilderen. Alle grote meesters waren aanwezig om zijn penseelstreken te begeleiden. De kamer waar we hem in brachten was wit en we gaven hem witte verf. Hij raakte heel gefrustreerd, want wat hij ook probeerde, hij was niet in staat om iets op dat doek te zetten, want er was geen contrast… dus is het contrast zelf het geschenk. Het probleem was dat jullie het ene als juist en het andere als verkeerd bestempelden. Op dat moment begonnen jullie ideeën over juist en verkeerd of goed en fout door te dringen in alle andere gebieden van jullie leven. Maar nu staan jullie op het punt een kwantumsprong in evolutie te maken, zelfs verder dan jullie tot nu toe zijn geweest. Om deze volgende stap te kunnen zetten is het echter van essentieel belang dat jullie de beperkende overtuigingen die jullie altijd hebben gehad loslaten. Er bestaat geen juist en verkeerd, geen goed en fout. Die hebben nooit bestaan. Het was een illusie van polariteit op het speelbord die jullie de kans gaf om het spel op die manier te spelen. Die illusie hebben jullie nu niet meer nodig.

Het idee om de begrippen juist en verkeerd, goed en fout af te danken, zal velen bang maken. Ze zullen denken dat zonder de “REGELS” alles chaos zal zijn. We zeggen jullie nu dat de regels die jullie voor jezelf hebben opgesteld, jullie ervan zullen weerhouden de volgende stap vooruit te zetten. We hebben jullie niet gezegd dat er geen verantwoordelijkheid is. We her-inneren jullie eraan dat er voor elke actie een gelijke en een tegengestelde reactie bestaat, maar dat is iets heel anders dan juist en verkeerd. Iets als slecht bestempelen creëert een koord tussen dat wat je oordeelt en jou en wat je ook probeert, je kunt je daar niet van bevrijden. In jullie geschiedenis als mens hebben jullie deze aangehechte koorden lange tijd met je meegedragen. Ze zijn een goede hulp voor jullie geweest in de lagere vibraties waaruit jullie je nu ontwikkelen; maar wanneer jullie naar het volgende niveau van in eigen kracht staan gaan, zullen deze aangehechte koorden je groei belemmeren.


Trialiteit en bang zijn voor het donker
Dan zijn er de dingen die jullie als kwaad of zonde hebben bestempeld. Lieverds, als jullie iets als kwaad bestempelen, houdt dat je vast in de laagst mogelijke vibratie die je als mens kunt hebben. Het hele begrip van het kwaad brengt mensen in ernstige problemen en heeft dat ook altijd gedaan. Jullie ontgroeien nu de noodzaak om bang te zijn voor het donker. We geven jullie een andere zienswijze omdat jullie heel snel van een veld van dualiteit naar een veld gaan dat wij trialiteit noemen. Trialiteit is heel eenvoudig. Jullie gaan naar een volgend vibratieniveau waar jullie nog steeds het licht en het donker hebben, maar waar jullie ook een evenwichtige zienswijze hebben vanuit het hoger zelf die jullie daarvoor niet hadden. Jullie hebben een nieuwe verbinding met je hoger zelf die jullie elke dag ondervinden. Daardoor worden velen van jullie je bewust van je passie. Daardoor beginnen velen van jullie te ontwaken uit de droom terwijl jullie nog steeds in een fysieke bel van biologie leven. Dat is voor ons heel opwindend om te zien. Jullie beginnen je kracht als schepper op te pakken, zelfs op het niveau waar jullie vandaag de dag zijn. Dat verandert alles in je veld. Jullie zijn niet dezelfde mensen die jullie 2 dagen geleden waren. Jullie ontwikkelen je zo snel dat het bijna lijkt alsof we met een bewegend doel werken. Het was altijd gemakkelijk om jullie ideeën te geven voor het zetten van de volgende stap. Maar omdat jullie zo snel groeien moeten wij ons scala verder uitbreiden om jullie de mogelijkheden daartoe te geven.

De schoonheid die jullie stuk voor stuk bezitten, is de schoonheid van Thuis, toch zijn velen van jullie er bang voor. Velen van jullie weten niet hoe je iemand anders in de ogen moet kijken of hun ware schoonheid moet prijzen. Velen van jullie zijn bang om tegen iemand te zeggen: “Je bent een onvoorstelbaar mooi mens. Weet je dat? Ik heb vandaag echt genoten van je glimlach.” Wat een geschenk om dat eerlijk van mens tot mens te kunnen zeggen, zonder bang te zijn voor wat ze denken, zonder je zorgen te maken dat ze het verkeerd begrijpen of als een ongewenste seksuele toenadering zien. Alleen maar gewoon te begrijpen en een zoeker van schoonheid te zijn, want die is in iedereen aanwezig. Jullie bezitten allemaal een unieke schoonheid die je hier kwam laten stralen, die je hier kwam gebruiken, vooral nu jullie de dingen niet langer in zwart en wit zien. Het donker heeft dus een lichte kant. Maar er is ook een donkere kant aan het licht, want het één bestaat niet zonder het ander. Nu jullie echter het evenwicht van het hoger zelf beginnen te krijgen en naar elke kant kunnen kijken, zullen jullie niet langer bang zijn voor het donker.


Reflectoren van het licht
Velen van jullie gaan sterk op in je eigen levensdrama. Begrijp alsjeblieft dat we het woord drama niet in negatieve zin gebruiken. Jullie spelen allemaal een spel. Je moet een drama ten tonele brengen om je verhaal te kunnen vertellen, dus zul je door je persoonlijke drama’s gaan zoals iedereen. Af en toe komen jullie vast te zitten in het persoonlijke, denkend dat het alleen over jou gaat. Dat is niet zo. Wanneer je de dingen vanuit het hoger zelf begint te bekijken, zul je gaan zien dat je een reflectie bent van alles en iedereen om je heen.

Vaak zijn jullie er niet om je eigen schoonheid te laten stralen. Vaak zijn jullie er om de schoonheid van anderen te reflecteren. Dat zijn de reflectoren van het licht waarover we het gehad hebben; mensen die dit als taak op zich hebben genomen, om er te zijn, om de spiegel te zijn, om de reflectie te zijn van het licht van andere mensen. Je zult je bewust worden van veel wegen die je besloot te gaan, maar als je in dit drama zit en je vindt de richting die het opgaat niet prettig, je bent niet tevreden of je ondervindt moeilijkheden, komt dat doordat je te veel energie steekt in je eigen drama. Stap uit dat drama. Doe een stap opzij naar het licht. Stap lang genoeg uit jezelf om te proberen je op iemand anders te richten die wellicht in staat is je een andere kijk op de dingen te geven. Als je dan terugstapt in je eigen drama, je eigen zelf en persoonlijkheid, zul je een nieuwe zienswijze van buitenaf meenemen. Je hoeft dus alleen maar die stap opzij te doen naar het licht als je je alleen voelt, als je het gevoel hebt dat niemand je begrijpt. Ga dat diepgewortelde gevoel uit de weg dat je op deze planeet bent om te proberen een energie te dragen die niemand echt begrijpt, je bent niet alleen. Dat maakte deel uit van de sluier die jullie nodig hadden om het spel te spelen, want nu beginnen jullie uit de droom te ontwaken. Jullie beginnen in de spiegel te kijken en in je eigen spiegelbeeld echt god te zien. Kunnen jullie je voorstellen hoe duizenden engelen staan te dansen en te springen als zoiets gebeurt? Stel je dat maar eens voor, want dat is precies wat er gebeurt.


144 Primaire kleuren en het volledige lichtspectrum
We zijn hier niet om jullie te vertellen welke kant jullie op moeten; we zijn hier niet om jullie te vertellen dat jullie het goed of slecht doen, dat jullie dit of dat moeten doen, want dat is een ontkrachtende boodschap in jullie uiteindelijke ontwikkeling. We zijn hier om jullie aan te moedigen de mooiste mens te zijn die je maar kunt en te genieten van elke stap van de reis. Om te genieten van het lichamelijke, van het emotionele en van alle delen van de polariteit in de wetenschap dat het een prachtig spel is en dat er dingen bestaan buiten dit spectrum van licht en donker. Het menselijk gezichtsvermogen kan alleen kleuren zien binnen een beperkte vibratiereeks. Jullie hebben 4 primaire kleuren waaruit alles wat jullie zien bestaat, maar er zijn niet minder dan 144 primaire kleuren in Alles wat is. We hebben dit al eerder aan de Hoeder laten zien. Op een bepaald moment hebben wij hem meegenomen op een reis waar hij veel van deze kleuren zag. Zijn mond viel open van verbazing en hij zei: “O, dit is schitterend.” Toen drong het tot hem door dat hij dit nooit met iemand zou kunnen delen. Daardoor werd het een grote teleurstelling, maar hij komt er wel overheen.

Het is namelijk zo dat jullie op het punt staan schoonheid te gaan zien op gebieden waar jullie haar nog niet eerder hebben gezien. Jullie zitten in zo’n ongelooflijke periode. We weten dat jullie verwikkeld zijn in je dagelijkse “dingen”. We weten dat jullie je alleen en niet vervuld voelen. We zeggen jullie ook dat jullie meestal maar een klein duwtje nodig hebben om over de grens te gaan, waarvan jullie dachten dat het de uiterste grens van het licht of de uiterste grens van het donker was. Verleg die grenzen want er valt zoveel meer te ontdekken. Er ligt zoveel meer voor jullie en we weten niet eens hoe we dat zouden moeten beschrijven.


Vijfdimensionaal leven – Leven zonder het tijdsverloop
Het ascensieproces dat jullie nastreven gaat niet over het verlaten van deze aarde om op een ander vibratieniveau te gaan leven en een ander spel te beginnen, het gaat erom Thuis hierheen te brengen, nu, in deze tijd. Jullie zijn al opgeklommen naar de vijfde dimensie. Dat is jaren geleden al gebeurd. De uitdaging ervan is dat de vijfde dimensie een verhoogde staat van creatie is. Elke gedachte die je hebt, creëert je werkelijkheid. Is het je opgevallen dat het tijdsverloop verdwenen is? Het werd steeds korter maar nu is het weg. Elke gedachte die je hebt begint zich direct te manifesteren. Dat komt doordat jullie de bescherming van het tijdsverloop niet langer nodig hebben. Jullie beginnen je gedachten meester te worden. Jullie beginnen te leren hoe je in de Universele Energie dingen moet binnenhalen en naar je toe moet trekken omdat je altijd aantrekt waar je je op concentreert. Deels is dat de reden waarom we jullie vragen de nodige negatieve dingen los te laten. Als jullie bang zijn voor de donkere kant, zullen jullie in je eigen leven de illusie van kwaad creëren met je eigen gedachten.

Mensen zijn bang voor de donkere kant omdat hij onbekend is. We zeggen jullie dat de donkere kant mooi kan zijn want hij zal jullie daadwerkelijk het hele lichtspectrum laten zien. Het donker is niet iets dat op zichzelf bestaat; het is gewoon een gebrek aan licht. Door een gebrek aan licht, creëert ze een vacuüm voor licht. Als je naar het donker kijkt als gewoon een gelegenheid voor licht, zul je dingen een beetje anders zien, want je hele perceptie van het donker en het kwaad zal naar een hoger plan gaan. Er zal een tijd komen waarop jullie dansend door het donker gaan en genieten van elk moment omdat het een deel van de lichtcirkel is. Het licht zou niet kunnen bestaan zonder het donker. Begin iets van je eigen donkere kant te accepteren en je zult iets van de ware schoonheid van je menszijn gaan accepteren, van je vermogen om licht en donker te zien. Dat zal je voldoende in evenwicht brengen om die stap omhoog naar het volgende niveau van trialiteit te zetten en alles te bekijken vanuit het perspectief van het hoger zelf. Jullie staan op het punt het licht van de mensheid in evenwicht te brengen.

Velen van jullie hebben het pad van de zogenoemde metafysica bewandeld; jullie hebben geprobeerd het pad van de meesters te gaan om te ascenderen. We zeggen jullie dat als je dat bereikt, het ongelooflijk saai zal zijn. Wij vragen jullie om in plaats daarvan mens te zijn. Probeer niet al het mogelijke te doen om in volmaakte conditie te zijn zodat je 165 jaar oud zal worden. In plaats daarvan zouden we graag zien dat als je klaar bent met je lichaam je het volledig gebruikt en vol littekens inlevert vanwege het plezier dat je ermee hebt gehad. Daarvoor kwamen jullie in feite hier naartoe. Op het moment dat je dit hele idee van licht en donker en het evenwicht ertussen begint te begrijpen, ga je de schoonheid zien. Want daardoor verdwijnen alle overtuigingen en kunnen jullie elkaars ware, unieke schoonheid zien; dat deel wat jullie van Thuis meebrachten om aan de rest van de mensen te schenken. Een ieder van jullie bezit een sleutel naar Huis die geheel uniek is.

Als jullie met voldoende mensen bij elkaar komen, kunnen jullie Thuis creëren. Dus, hier zijn jullie dan, levend in de vijfde dimensie. Elke gedachte wordt werkelijkheid op het moment dat je die hebt. Jullie hebben nieuwe talenten waar we het al jarenlang over hebben, maar jullie geloven dat nog steeds niet omdat jullie ervaring niet zodanig is. Jullie ervaring is heel eenvoudig. Je wordt elke ochtend in de vijfde dimensie wakker. Je neemt een douche, kamt je haar, stapt in je auto en rijdt naar je werk terwijl je een driedimensionale werkelijkheid verwacht en daardoor creëer je uiteindelijk een driedimensionale werkelijkheid binnen de vijfde dimensie. Dat is een prachtige creatie. We hebben daar niet aan gedacht toen het spel net begon. We weten nog steeds niet precies hoe jullie het doen, maar jullie zijn er heel goed in geslaagd. Wij geven jullie in overweging je voor te bereiden op de volgende kwantumsprong die al begonnen is met het testen van de grenzen die jullie voor jezelf hebben gesteld. Oefen wat druk uit op die grenzen om te gaan zien wat er buiten het zogenaamde licht en donker ligt, om te gaan kijken vanuit de vijfdimensionale positie van het hoger zelf, om te gaan begrijpen dat jullie een deel van het geheel zijn.


Geniet van de rit
Jullie kwamen hier met een doel. Jullie kwamen hier met een vibratietoon die uniek in jullie is en die jullie van Thuis hebben meegebracht met het grootste vooruitzicht om die met anderen te delen. Vind die toon. Maak je geen zorgen hoe je ermee in je levensonderhoud kunt voorzien. Maak je geen zorgen of je vrienden hem zullen accepteren. Maak je geen zorgen of mensen je wel of niet “zweverig” zullen noemen. Zoek naar een manier om hem tot uitdrukking te brengen want dan zal je de spiegel van god zijn. Dan zul je echt buiten de beperkingen van het veld van dualiteit en polariteit gaan kijken. Jullie zullen de dingen gaan zien zoals ze werkelijk zijn en elk aspect van het leven gaan accepteren.

Als jullie één zin hadden om de betekenis van het leven op aarde te omschrijven, zou dat zijn: “Geniet van de rit”. Stel dat we jullie zouden vertellen dat jullie hier zijn om plezier te hebben, te lachen en te spelen, wat dan? Stel dat we jullie zouden vertellen dat jullie hier zijn om van elk stukje van de rit te genieten, wat dan? Zo, dat hebben we jullie dan nu nog een keer verteld. Dat is het moment waarop jullie van het grootste nut worden voor het universum. Als jullie glimlachen of als jullie lachen, krijgen jullie dezelfde vibratie als de engelen. Het lachen is de taal van de engelen. Zo communiceren wij. Zo communiceren wij met jullie en als jullie tot de ontdekking komen dat tijdens het lachen al je overtuigingen tijdelijk wegvallen, dan komen jullie terecht bij de werkelijkheid en die werkelijkheid is prachtig.

Zie dat in elkaar. Zoek manieren om dat met elkaar te delen. Zoek manieren om dat tot uitdrukking te brengen in jullie verhalen, in jullie muziek, in jullie kunst, in elk deel van je vibratie. Durf jezelf voorbij de beperkingen van licht en donker te duwen om de absoluut ongelooflijke schoonheid te zien in de werkelijke kleur van god.

Het is met het grootste respect dat wij jullie tegenwoordig aanraken. Wij begrijpen jullie, jullie begrijpen ons. Jullie hebben dankbrieven geschreven voor het helpen veranderen van je leven. Jullie hebben ons verteld hoeveel we voor jullie betekenen, maar wat jullie niet begrijpen is dat jullie op dezelfde manier invloed hebben op ons want het is een wederzijds geschenk van licht en als jullie ons licht weerspiegelen, glimmen ook wij van genoegen. Met de grootste eer verlaten we jullie met drie simpele geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect, want jullie kijken in de ogen van god. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid. Denk eraan dat het een prachtig spel is en speel goed samen.

Espavo

De groep

De Hartverbinding
Door Barbara Rother

De adelaar die met de kippen leefde

Ik wil jullie een verhaal vertellen. Er was eens een baby adelaar, nog maar net op deze wereld en heel opgewonden om hier te zijn en te weten te komen welke grote avonturen hem te wachten stonden. De moederadelaar nam hem en de rest van de broertjes en zusjes adelaars mee voor een belangrijke eerste vlucht. Dit zou de eerste keer zijn dat ze hun vleugels uit konden slaan. Je kunt je voorstellen hoe ze uit het nest stapten en voor het eerst de veiligheid daarvan verlieten; een gevoel van angst en opwinding tegelijk. Zie deze adelaar nu met de rest van de jonge adelaars vliegen terwijl de moeder hen heel trots aanmoedigt en zegt: “Kom, deze kant op. Sla je vleugels uit en vlieg. Kijk hoe deze wereld eruit ziet en hoe sterk je kunt zijn.” Maar de vleugels van deze baby adelaar waren niet zo sterk als die van de andere. Hij vloog achter in de groep en deed heel erg zijn best om hen bij te houden. Al vliegend begon hij echter de moed te verliezen. Hij wist niet waarom hij niet zo sterk was als de rest. De andere jonge adelaars en zijn moeder keken vooruit en merkten niet dat hij zijn kracht begon te verliezen en naar de grond fladderde. Hij was zo duizelig dat hij niet wist waar hij heenging. Niemand merkte zelfs dat hij niet meer bij de groep was.

De baby adelaar landt op een kippenboerderij en zegt: “Waar ben ik? Ik voel me zo raar…” Hij was eventjes bewusteloos en wist echt niet wat nu werkelijkheid was en wat niet. Hij keek omhoog en zag de moederadelaar en de andere baby adelaars wegvliegen. Hij voelde zich verlaten, alsof ze zich er niets van aantrokken. Hij besloot overeind te krabbelen en ontdekte dat zijn vleugels beschadigd waren en dat hij nu op geen enkele manier kon vliegen. Hij keek op en zag dat hij omringd was door alle kleine kuikentjes van deze boerderij die ook net op deze wereld waren. Toen ze samen met de moederhen en een haan dichterbij kwamen, keken ze hem aan en zeiden: “Goed, je bent een vogel, maar je bent heel anders dan wij. Maar we zullen je onder onze hoede nemen, je accepteren en je onvoorwaardelijke liefde geven. Voel de liefde die we voor je hebben. We vinden het niet erg dat je er anders uitziet. We vinden het niet erg dat je van die lastige vleugels hebt die gebroken zijn. We weten niet waar je vandaan komt, maar voor ons kwam je uit de hemel, dus sluit je aan bij onze familie en we zullen voor je zorgen en van je houden tot je weer kunt vliegen en uitvinden waar je thuishoort.”

De adelaar voelde zich heel geliefd. Het maakte hem niet uit wat er gebeurde of dat hij een ander pad had moeten hebben, want hij kreeg onvoorwaardelijke liefde en een gevoel van steun. Hij begon een kip te worden, ook al was dat niet zijn ware aard. Dag na dag groeide hij, begon sterker te worden en zijn vleugels te oefenen. Hij begon korte vluchten te maken maar wist dat hij niet hoog genoeg kon komen om zijn oorspronkelijke familie te vinden. Op een dag was zijn echte moeder hem aan het zoeken. Alle andere adelaars waren hun eigen weg gegaan omdat ze sterk genoeg waren om op eigen benen te staan. Eindelijk vond de moeder deze baby adelaar die ze zo gemist had en zei tegen hem: “Zeg gedag tegen je geadopteerde familie, want het is de bedoeling dat je nu terugkomt zodat ik je kan laten zien wat je werkelijke bestemming is.” Dus nam de baby adelaar met tranen in zijn ogen afscheid en zei: “Ik houd ook onvoorwaardelijk van jullie allemaal. Ik dank jullie dat jullie me hebben opgenomen en dat jullie me hebben laten zien dat het leven een avontuur kan zijn ook al heb ik een zijpad genomen.”

Waar het leven je ook brengt, je kunt vreugde vinden zelfs met anderen waarvan je dacht dat ze niet tot je familie behoorden. Als je je hart en geest open stelt, kun je overal een thuis vinden. De moederadelaar hielp de baby adelaar op te staan. Ze zei: “Vlieg! Sla je vleugels uit!” En hij deed het. Hij wist dat zijn eerdere inspanningen hem alleen maar sterker hadden gemaakt. Terwijl hij wegvloog, zweefde hij nog één keer naar beneden om afscheid te nemen van hen die hem zoveel hadden gegeven. Hij zei: “Ik zal terugkomen om jullie te bezoeken. Ik voel me zeker. Ik voel me sterk. Jullie zullen altijd in mijn hart en gedachten zijn. Ik zal nooit vergeten wat jullie me hebben gegeven.” Terwijl hij weg vloog, uitkijkend naar de avonturen die voor hem lagen, zei hij: “Dankjewel dat jullie me hebben laten zien dat er vele manieren zijn om je leven te leiden. Het is nu tijd om mijn vleugels uit te slaan en te vliegen.”

Sla je eigen vleugels uit. Zie hoe sterk je bent. Geniet van de vlucht. En zo is het.

In licht en liefde,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.