Juli 2003

De Fantoomdood
Van Planeet Aarde


Van Steve

Ik zat achter mijn computer te praten in onze nieuwe Lightworker Family Room met mensen uit de Verenigde Staten, Ierland, Engeland, Nederland en Turkije. Het is fantastisch om op deze manier te kunnen communiceren met familie over heel de wereld. Toen ik tegen de mensen in de kamer zei dat ik weg zou gaan om de Bakens van Licht af te maken vroeg iemand mij waar die deze maand over ging. Ik vertelde het haar en werd me op hetzelfde moment bewust van een vaag gelach boven mijn schouder. Toen ik anderhalf uur later terugkwam moest ik haar vertellen dat het onderwerp totaal veranderd was. Zo vaak denk ik te weten waar zij naar toe gaan om vervolgens tot de ontdekking te komen dat zij heel andere ideeën hebben. Zo ging het ook met deze boodschap.

In de privésessies die ik met de Groep doe, praten we met heel wat mensen die de Fantoomdood hebben ervaren. In feite is dat de oorspronkelijke tijd die wij in ons script hadden vastgelegd om te vertrekken. Nu we de gelegenheid hebben om te blijven, kiezen velen van ons ervoor om te blijven in plaats van te sterven. Als ik met iemand praat die de Fantoomdood heeft ervaren, is altijd heel gemakkelijk te zien dat hun leven op dat moment een totaal andere wending heeft genomen. De Groep zegt dat ditzelfde fenomeen nu plaatsvindt met onze relatie tot het licht. Zij zeggen dat er, gezien vanuit kosmisch perspectief, een groot bord boven de Aarde hangt waarop staat “PAS OP – Fantoomdood in uitvoering.”


Van de Groep

Groeten van Thuis!

Wij zijn zo blij om bij jullie te zijn in deze tijd en te kijken hoe de magiërs van het Speelbord wakker worden uit hun droom. Wij zien jullie vanuit een perspectief dat wij graag met jullie willen delen, want dat is het gezichtspunt van Thuis zelf. Het is onze grootste hoop om jullie te begeleiden in de nieuwe richting. Jullie zijn niet meer dezelfde mensen die jullie nog maar kort geleden waren. Jullie stappen nu volledig in de tweede golf van bekrachtiging en dat verandert alles wat daaraan is voorafgegaan. De eerste golf van kracht was “volg de leider” en de tweede is nu “volg jezelf”. Ja, dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Om in die tweede golf van kracht te functioneren is het nodig om elk paradigma (gedachtepatroon) dat jullie tot dusver hebben gecreëerd, geheel opnieuw te evalueren.

Het gloren van het Nieuwe Licht

Jullie stralen nu een nieuw licht uit. We hebben jullie Lichtwerkers genoemd omdat jullie de basisenergie van liefde verspreiden door het licht dat jullie delen. Net zoals je vorderingen leiden tot een nieuw inzicht van je doel hier op Aarde, zo zullen de vorderingen op wetenschappelijk gebied nog hogere waarheden, die jullie tot dusver alleen maar in je hart konden bewijzen, gaan bevestigen. De energie die wij licht hebben genoemd, zal weldra een nieuwe betekenis krijgen aangezien jullie wetenschappers op het punt staan grote ontdekkingen te doen over licht. Dat zal een verandering in de wetenschappelijke gemeenschap teweegbrengen die verstrekkende gevolgen zal hebben voor de manier waarop mensen zichzelf zien.

Voor degenen onder jullie die nieuwsgierig zijn wat er op wetenschappelijk gebied gebeurt zullen we hier enige aanwijzingen geven, de rest kan deze paragraaf overslaan. Dat wat jullie zien als licht, is slechts een klein deel van de band van energie die de volledige energie van Thuis via de Centrale Zon naar jullie toebrengt. De lichtspectra die jullie niet kunnen waarnemen, strekken zich uit over een band van andere dimensionale werkelijkheden die jullie nog niet kunnen zien. De manier om toegang te krijgen tot die andere dimensionale werkelijkheden is door een serie wendingen van 90 graden. Zelfs de oude Egyptenaren wisten dat voor het binnengaan van het leven na de dood, zoals zij dat noemden, een wending van 90 graden nodig was. Wij hebben zaden van deze oude wijsheid gezaaid in eerdere boodschappen en deze zaden zijn nu aan het ontkiemen. Jullie wetenschap is op weg om de relatie tussen licht en magnetisme te ontdekken. Die relatie is precies 90 graden.

Onlangs toonden wij de Hoeder een nieuwe kleurenband die hij nog nooit had gezien. Wij vertellen jullie dat hij heel opgewonden was toen wij hem die band lieten zien totdat het tot hem doordrong dat de woorden die nodig waren om deze ervaring met anderen te delen, nog niet bestonden. Ja, er bestaan vele andere kleurenspectra buiten wat jullie de vier primaire kleuren noemen. Het punt dat jullie hierbij in gedachten moeten houden is dat de andere kleurenbanden niet buiten deze vier bandvibraties bestaan, maar erbinnen.

Het zal niet lang meer duren voordat jullie gaan begrijpen hoe eenvoudig licht werkelijk is. En hoewel jullie deze andere lichtbanden waarschijnlijk met je ogen nog niet kunnen zien, zullen jullie het bewijs en de reactie van dit licht wel kunnen zien. Jullie weten het waarschijnlijk niet, maar wij zeggen jullie dat jullie dit zelfs vandaag al kunnen zien. Dat is de belangrijke boodschap die wij nu met jullie delen.

Welkom in de vijfde dimensie

Jullie zijn de vijfde dimensie volledig binnengestapt en jullie zijn je nu aan het aanpassen aan deze energie. Nu wij deze woorden hebben gezegd merken velen van jullie dat ze opgewonden raken en uitkijken naar de mogelijkheden van nieuwe kracht en nieuwe vermogens. Ja, dat is waar, toch brengt deze vooruitgang ook een nieuwe, ontnuchterende verantwoording met zich mee om deze vermogens zo volledig mogelijk te benutten. Daar gaat het om bij het gebruik van de tweede golf van kracht.

De fantoomdood van het Licht

Velen van jullie hebben de Fantoomdood ervaren waarbij jullie een specifieke gelegenheid hadden om te vertrekken en terug te keren naar Huis. Deze vertrekpunten op jullie lineaire tijdlijn werden daar geplaatst in het eerste stadium van leven tijdens jullie planningsessies. Degenen onder jullie die minstens één Fantoomdood hebben ervaren, weten dat je leven na dat demarcatiepunt een totaal nieuwe richting opging en een wending nam die gelijkwaardig was aan 90 graden. Ach ja, nu zien velen van jullie pas dat jullie een Fantoomdood hebben gehad. Wij zeggen jullie vandaag dat nu het Licht op planeet Aarde zelf de Fantoomdood ervaart. Als jullie later terugkijken op deze tijd in jullie geschiedenis zullen jullie vanaf deze dag een nieuwe relatie zien met het Licht. Dit is waarlijk de Fantoomdood van planeet Aarde en een nieuw beginpunt.

De Kristalenergie

De Kristalenergie sijpelt reeds enige tijd binnen via de Zon van jullie zonnestelsel en wordt opgeslagen in de tektonische platen van de Aarde. De recente infusie van energie heeft veel spanning teweeggebracht bij degenen die daar gevoelig voor zijn. In feite zijn de meeste mensen die zich Lichtwerker noemen gevoelig voor het binnenkomen van deze energie. Velen voelden zich verloren en afgesneden. Het kan zijn dat jullie emoties op de meest ongelegen momenten tot uitbarsting kwamen. De gevoeligheid die jullie voor deze energie hebben, is dezelfde gave die jullie tot een Meestergenezer maken, wees er dus niet bang voor. Maar begrijp dat jullie zullen wennen aan deze energie terwijl die je wereld binnenkomt. Houd voortdurend de zonnevlammen in de gaten voor aanwijzingen wanneer deze energie en dit nieuwe licht jullie wereld binnenkomt. Dat is hier om jullie de magnetische basis te verschaffen waarop mensen in hun kracht zullen bloeien. De infusie van energie was nodig, want jullie staan op het punt een belangrijke hoek om te slaan. De wending van 90 graden zal nu de volgende maand beginnen. Augustus 2003 zal door de hele kosmos heen worden gezien als de Fantoomdood van het oude licht. Nog geen twee maanden geleden was de tijd die direct voor jullie lag, onzeker. Het was niet bekend of de krachtige infusie van Kristalenergie het hoogste welzijn wel zou dienen, of de delicate balans zou laten doorslaan zoals in het verleden gebeurde. Weet dat jullie het goed hebben gedaan en dat de spanningen waarmee jullie te doen hebben gehad, een veel hoger doel hebben gediend in de acclimatisering van deze energie.

Ah, maar jullie zijn niet de enigen die deze energie voelen. De gevorderde Indigokinderen voelen deze energie het meest van iedereen. Zij zullen zich gedesoriënteerd, verward, ongerust en niet in harmonie voelen wanneer dit nieuwe Licht jullie wereld binnenkomt. Voor hen lijkt het wellicht of hun magie is verdwenen en dat kan tot nog meer spanningen bij hen leiden. Heb geduld met hen in deze tijd, lieverds. Zij zijn hier voor een heel moeilijk taak en verdienen jullie liefde, leiding en respect.

Het geheim van het Nieuwe Licht

Er zijn twee manieren om in jullie Spel met dit Licht te werken. De ene is om het Licht te reflecteren en de andere is om het Licht te zijn. Jullie hebben zo vaak gedacht dat het het beste was om het licht te reflecteren want het was voor jullie in de eerste golf van kracht heel moeilijk om je ware grootsheid te zien. Zonder je ware zelf te zien is het niet mogelijk om het licht te zijn, alleen maar om het te reflecteren. Hoewel er geen verschil in resultaat is en de ene manier niet beter is dan de andere, beperk je de hoeveelheid Lichtwerk die je kunt verzetten als je niet over beide opties beschikt.

Wij zeggen jullie nu dat er een directe onderlinge samenhang bestaat tussen het accepteren van je ware kracht in de tweede golf en je vermogen om het nieuwe licht uit te stralen. Neem de verantwoording voor je eigen geluk en je eigen werkelijkheid en heb de moed om opnieuw te kiezen als je omstandigheden je spirit niet ondersteunen.

En nu dan het geheim, want mensen vinden geheimen heerlijk… Het licht komt niet van buiten je, het zit in je. Je bent het licht. Zelfs het licht dat binnenkomt als de Kristalenergie is in werkelijkheid een reflectie van je eigen licht. Daarom voelen jullie het zo sterk als het je werkelijkheid binnenkomt. Dit nieuwe licht, in de vorm van de Kristalenergie, beïnvloed en verandert het magnetisme van de Aarde bij haar binnenkomst. Daarom zou de wetenschap nu de relatie tussen licht en magnetisme kunnen zien. In het begin voelden jullie het niet totdat de tektonische platen het vrijgaven in jullie dimensie. Nu zijn jullie dermate gewend aan de energie dat jullie haar zelfs voelen als ze binnenkomt vanaf de Zon. Daarom is jullie tijd zo vol heftige spanningen geweest. Het probleem is dat jullie niet gewend zijn om het licht te zijn en deze energie door je heen te laten stromen om je hogere innerlijke licht te ontsteken. Wij vragen jullie om wegen te vinden om je licht te laten schijnen, want daarin ligt de sleutel om je prettig te voelen terwijl de veranderingen in het magnetisme van de Aarde doorgaan. Durf stand te houden in de moeilijkste situaties en laat je eigen licht uitstralen. Voor dat werk bieden we jullie een waardevol instrument.

Spiritueel zelfvertrouwen

Ja, wij hebben jullie in de gaten gehouden en weten dat het heel moeilijk is om God te zijn in menselijke gedaante. Jullie ego dat jullie zo goed heeft gediend om ervoor te zorgen dat je overleefde, heeft jullie er ook van weerhouden om volledig in je kracht te gaan staan. Zelfs nu jullie doorgroeien en de behoefte aan een ego achter je laten, achtervolgt het jullie en overschaduwt het al jullie doen en laten. Maar zodra jullie begrijpen dat je ware zelf een spirit is en geen mens, zal het ego je niet langer in zijn macht hebben. Daarom vragen wij jullie om het spirituele zelfvertrouwen te zoeken dat altijd in jullie allemaal aanwezig is. Boor die spirit in je aan, zelfs al is het maar voor even, en voel het zelfvertrouwen dat diep in je ziel ligt te sluimeren en je beschikt over een instrument dat je in tijden vol spanning goed kunt gebruiken. Stop, adem, en voel je innerlijke spirit. Voel vervolgens hoe de glimlach van spiritueel zelfvertrouwen gemakkelijk zijn weg vindt naar je gelaat. Het is een subtiele glimlach die je de hele dag kunt vasthouden. Het eraan denken dat hij er is, is het moeilijkste deel. Dat is alles wat nodig is om elk moment van elke dag tegemoet te treden met het zelfvertrouwen dat het geboorterecht is van je ziel. Die subtiele glimlach schenkt het leven aan het volle lichtspectrum dat specifiek van jou is. Die subtiele glimlach is voor jullie de effectiefste manier om het licht te zijn in de dagen van verandering die voor jullie liggen.

Pak die wetenschap op en deel jouw specifieke lichtspectrum doelbewust met iedereen die bereid is jouw kant op te kijken. Sta volledig in de waarheid en schoonheid van je licht en neem de kracht ervan volledig in eigendom. Raak anderen met je licht openlijk en vrijelijk aan wanneer dat geaccepteerd wordt. Dan zul je merken dat het bij elke keer dat je het gebruikt, sterker wordt. Dit is de volle kracht van Thuis die tot uitdrukking komt via de prachtigste wezens die ooit een eindige gedaante hebben aangenomen. Jullie zijn Lichtwerkers… meer dan dat… jullie zijn het licht… en wij houden meer van jullie licht dan jullie ooit kunnen begrijpen. Wij weten dat jullie leven in een tijd die veel van jullie vraagt, wij weten dat er momenten zijn waarop jullie niet duidelijk kunnen zien welke kant je opgaat of wat er gebeurt. Leef je leven alsjeblieft niet in afwachting van de een of andere magische dag waarop alles goed zal zijn in de wereld. Weet dat je het vermogen hebt die wereld vandaag te creëren in je eigen veld. Begin met het aanboren van het spirituele zelfvertrouwen dat in je ligt en je zult het nieuwe licht op Aarde zien.

Wij genieten zo van de tijd die wij op deze manier samen doorbrengen, want jullie nodigen ons op deze speciale manier uit om mee te spelen met jullie spel. Ah, maar het is meer dan dat, want jullie nodigen ons uit in je hart en wij vinden die uitnodiging een grotere eer dan jullie ooit zullen begrijpen. Die opening van je hart biedt ons de unieke gelegenheid om lichtzaden te zaaien die jullie zullen helpen je weer te her-inneren wie je werkelijk bent. Zoals trotse ouders met de grootste liefde toekijken hoe hun kind wakker wordt uit zijn slaap en zijn ogen open doet om zielscontact met hen te maken, zo is het ook voor ons een grote eer om hier te zijn en toe te kijken hoe jullie nu in beweging komen en ontwaken uit de droom. Weet dat jullie nooit alleen zijn. Wij vragen jullie om eraan te denken dat dit een prachtig spel is wat jullie spelen en elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

ESPAVO

de Groep


Van Steve

Het is voor mij een grote eer om deze boodschappen van Liefde door te geven. Ik hoop dat jullie een heel klein beetje de liefde kunnen voelen die ik voel wanneer ik die boodschappen schrijf.

Steve

De hartverbinding
Doordrongen worden van Nieuw Licht


Van Barbara

Steve en de Groep spreken over de Fantoomdood van het oude licht. Zij zeggen dat dit begin augustus voelbaar zal zijn. Ik weet dat de energie van deze verandering hoog zal zijn en dat we die vol verwachting tegemoet kunnen zien maar misschien ook wel een beetje aarzelend omdat we ons, zoals bij elke verandering, niet prettig kunnen voelen. Naar voren stappen zonder ons veiligheidsnet en het lef hebben in onze eigen energie hoger te vliegen, kan beangstigend, maar ook heel opwindend zijn.

Ik voel me net als toen ik bijna vier jaar geleden mijn oude licht achter me liet, hoewel ik er zeker van ben klaar te zijn voor een volgende verandering. Ik koos er toen voor om op mijn spirit te vertrouwen en mijn baan die gedurende twaalf jaar mijn veiligheidsnet was geweest, op te zeggen. Ik durfde mezelf voldoende te vertrouwen om Steve te vergezellen bij ons Lichtwerk. Dit was een grote sprong in vertrouwen. Ik heb van die keuze nooit spijt gehad.

Gisterenavond had ik een bijeenkomst met medewerkers uit die oude baan en we vierden de verjaardag van een van hen. De afgelopen jaren heb ik met enkele oud collega’s contact gehad, maar gisterenavond kreeg ik, door terug te kijken op mijn verleden inzicht in wie ik toen was en door te kijken naar mijn huidige leven wie ik nu ben. Het was alsof ik in en uit twee verschillende dimensies stapte. Wat was ik gelukkig dat ik terug kon keren naar de werkelijkheid van mijn huidige leven, waar ik mijn nieuwe licht heb gecreëerd!

De mensen die ik weer ontmoette, zijn allemaal bijzonder hartelijke zielen, speciaal één lieve vriendin, Jean, die altijd een goede vriendin en zuster voor me zal zijn. Zij hebben me allemaal geholpen op mijn pad naar zelfbewustzijn, meestal op een positieve manier maar soms op een negatieve manier. De dualiteit speelde in die ervaring een grote rol. Twaalf jaar lang was dit mijn werkelijkheid, het dagelijkse bestaan waarom mijn wereld draaide. Deze baan was best de moeite waard, maar hoe vaak denken we niet dat onze baan is wie we zijn! Ik kom mensen tegen die de glans in hun ogen hebben verloren. Zij lijken te bestaan in het leven in plaats van te creëren. Ik moedig mensen zo graag aan om elke dag van hun leven in hun passie te dansen en in hun vreugde te spelen, zoals Steve en de Groep zeggen.

Toen ik zat te genieten van de conversatie waarbij we elkaar over ons leven vertelden, voelde ik mezelf terugvallen in wie ik zo vele jaren geleden dacht te zijn. Ik haalde eens diep adem en begon te vieren wie ik nu ben. Het was bijna alsof mijn spirit me boven mijn lichaam tilde om op mijn verleden en heden neer te kijken. Met uitzondering van enkele mensen begreep niemand precies wie ik in mijn nieuwe leven was geworden. Zij zeiden dat ik een glans om me heen heb en dat ik er gelukkig uitzie, maar het was duidelijk dat mijn nieuwe werkelijkheid niet de hunne was. Maar ik weet dat dit goed is.

Ik reed naar huis met een hoofd vol gedachten. Ik had het gevoel alsof ik een bezoek aan mijn verleden had gebracht. Ik weet dat je om een nieuw leven te creëren het oude dat je achter je hebt gelaten, moet verwerken. Dat is de Fantoomdood van het licht en ik kon zien dat ik dat zojuist ondervonden had. Ik had gemengde emoties over wie ik al die jaren was geweest. De baan diende een doel, maar ik moet zeggen dat er momenten waren waarop ik mijn kracht aan anderen gaf en waarop ze mij het gevoel gaven minder te zijn dan ik was. Het was een van mijn gelukkigste momenten toen ik mijn oude baan opzegde en mijn baas vertelde hoe ik me werkelijk voelde. Ik vertelde haar dat ik me zo verbonden voelde met wie ik werkelijk was nu ik mijn Lichtwerk deed met Steve en dat ik me zo krachteloos voelde wanneer ik op kantoor kwam. Dit was het begin van de communicatie die ik met mijzelf en met anderen heb ontwikkeld. Ik moet mijn waarheid spreken. Zij wenste me het beste, zoals al mijn collega’s deden. Ik ben nu in staat om een stapje terug te doen en elke negatieve emotie uit het verleden te voelen en te weten dat het kristallen waren op mijn pad van bewustwording. Ik ben dankbaar voor alle prachtige, heerlijke dingen die ik ook in die tijd van mijn leven heb ervaren.

Het is opwindend om te bedenken hoe je wilt zijn en je nieuwe leven te creëren, je nieuwe licht, maar het is belangrijk om je verleden nooit te vergeten. Elke dag die we hebben ervaren, was een opstapje naar waar we vandaag zijn. Wij kunnen een gedeeltelijke of een totale verandering teweegbrengen, maar vergeet niet om je te verbinden met het centrum van je wezen; dat is het Spirituele Zelfvertrouwen waar de Groep het over had. Dat is je kernpersoonlijkheid, ongeacht hoeveel niveaus van groei je bent doorgegaan. Boor dat aan en vind je kracht.

Elke dag ontdek ik nieuwe, andere delen van wie ik ben en wie ik aan het worden ben. Ik dank mijn verleden, ik omarm mijn heden en ik sta te trappelen om te zien hoe helder mijn nieuwgevonden licht in de toekomst zal schijnen!

In Liefde en Licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.