Juli 1999

De Ganzepen
Het schrijven van je Plan B contract

Van Steve:

Terwijl Barbara en ik over de wereld reizen om Lichtwerkers met elkaar te verbinden zien we een aantal gemeenschappelijke punten, waardoor we allemaal beïnvloed schijnen te worden. Eén daarvan is dat we allemaal op zoek zijn naar ons Plan B contract. Plan A gaf ons duidelijk afgebakende rollen te spelen. Nu we de aantrekkingskracht van Plan B gevoeld hebben, schijnen velen van ons de neiging te hebben weg te lopen van Plan A zonder te weten wat Plan B eigenlijk is. Door de informatie die de Groep ons gegeven heeft, zien we duidelijk dat het aanvaarden van je kracht ook verantwoordelijkheid met zich mee brengt. De Tweede Golf van bekrachtiging gooit de verantwoordelijkheid voor het maken van een nieuw contract terug in onze schoot.

Waar we in de wereld ook komen, overal ontmoeten Barbara en ik Lichtwerkers die de deur voor ons open gehouden hebben. Zij hebben de zaadjes gelegd en vele jaren verzorgd. Sommige mensen bezaten deze energie al heel lang en de meesten van hen zijn opgewonden over het feit dat we dezelfde woorden en principes gebruiken als zij al zo lang deden. Velen droegen deze informatie met zich mee voordat die algemeen werd. Nu de mensheid begint te veranderen, ontstaat het probleem dat zij hun richtingsgevoel kwijt lijken te zijn. Zij hebben de oorspronkelijke zaadjes gelegd en het lijkt niet eerlijk dat zij nu moeten toekijken dat anderen de oogst overnemen. Volgens de Groep denk ik nu te menselijk. De Groep zegt dat het alleen maar op deze manier bereikt kon worden. Wanneer je het aan deze mensen zelf vraagt schijnt niemand het erg te vinden dat de dingen zich zo ontwikkelen. Zij zijn echt blij om te zien dat het Licht nu in de stroomversnelling komt. Eén ding schijnen ze echter gemeen te hebben; zij weten niet hoe ze verder moeten gaan. Het lijkt alsof ze hun Plan B contract heel vroeg vervuld hebben en nu wachten op een nieuwe kans.

Er zijn ook mensen die de sterke aantrekkingskracht van Plan B voelen. Zij weten in hun hart dat ze vooruit willen en hun eigen manier willen vinden om uitdrukking te geven van de waarheid, die in hun hart leeft. Velen hebben hun vibratie dusdanig verhoogd dat die niet meer past bij het werk dat zij verrichten. Zij voelen dat zij daarmee moeten stoppen en iets anders, iets dat meer bevrediging geeft, moeten zoeken. De vraag dringt zich op: “wat dan”. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat dit een veel voorkomend dilemma is waar Lichtwerkers over de gehele wereld mee worden geconfronteerd.

De Groep zegt dat we ons in de tweede golf van bekrachtiging bevinden. We hebben ons de manier waarop het proces werkt echter nog niet eigen gemaakt. Daarom voelen we vaak dat we vastzitten. Zij zeggen dat we steeds meer in onze eigen kracht komen, veel meer dan ooit tevoren. De verbinding met ons hogere zelf is sterker dan tot nu toe ooit voor mogelijk werd gehouden op het Speelbord. De sleutel is dat wìj verantwoordelijk zijn voor het schrijven van ons volgende script. We hebben altijd onze eigen contracten geschreven, maar nooit aan deze kant van de sluier. Dit bericht is bestemd voor al diegenen die wakker gemaakt worden, hun ogen open doen en de vraag stellen: “Wat nu?”


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Dit is een zeer bijzondere tijd voor ons. In deze korte momenten bieden we jullie de herinnering aan Thuis aan. Wij zijn vereerd dat jullie om deze informatie gevraagd hebben. Met de grootste liefde bieden we jullie informatie aan om op een comfortabele manier over te gaan naar de hogere vibraties van de nieuwe Aarde. We bieden jullie deze informatie voor je eigen onderscheidingsvermogen en bekrachtiging. We vragen jullie alleen datgene op te pakken wat in je eigen hart resoneert en de rest, zonder veroordeling, los te laten. Wij bieden jullie de gevoelens en vibraties van Thuis aan, in een poging jullie je eigen grootsheid te helpen herinneren. Het is onze grootste wens jullie te helpen volledig in je eigen kracht te gaan staan en je verbinding met het geheel te herinneren.

Wat we jullie bieden zijn alleen maar woorden op papier. Pas wanneer de woorden opgepakt en in je hart worden opgenomen, zijn jullie in staat om die informatie toe te passen in je leven. We herinneren jullie eraan dat er geen oordeel bestaat over de keuzes die jullie maken. Alle keuzes worden geëerbiedigd want het zijn uitingen van de God in een ieder van jullie. Wanneer wij zien dat jullie leven gemakkelijker wordt wanneer jullie deze informatie toepassen, welt er een diepe liefde in ons op. Het is niet de informatie zelf die kracht heeft, want alle waarheid komt van één enkele bron. De kracht ligt binnenin jullie zelf, wanneer jullie je eigen waarheid tot uitdrukking brengen. Er zijn veel smaken van de waarheid beschikbaar in jullie expressies op het Speelbord. Luister naar alles wat je hart beroert en denk er aan je eigen hart boven alles te vertrouwen. Buiten jezelf bestaan er geen “smaken” van de waarheid, die meer kracht hebben dan de waarheid van je eigen hart.

Onze liefde voor jullie kan met geen woorden, die jullie met je huidige bewustzijnsniveau zouden kunnen begrijpen, beschreven worden. In dit stadium gaan we door om met behulp van woorden, die je langs deze weg bereiken, de vibraties van Thuis over te brengen. Begrijp dat boodschappen vaak op vele verschillende niveaus tegelijkertijd zullen doorkomen. We begrijpen dat jullie door de complexiteit van bepaalde informatie in verwarring kunnen raken. Pak alleen datgene op wat voor jou is en laat de rest in liefde los. Het komt ook voor dat wij direct tot jullie hart spreken terwijl je geest druk doende is met de woorden. Zo moet het gaan en het gebeurt met toestemming van je hogere zelf. Zoals met alles vragen we jullie alleen die gedachten toe te laten, die jullie in je eigen kracht zetten. Meester worden over je eigen gedachten is een grote stap op weg naar je eigen kracht.

De tweede oproep tot wakker worden

We maken van deze tijd samen gebruik om te spreken over de volgende stap voor hen die nog meer in hun eigen kracht willen gaan staan. Velen hebben de oproep tot wakker worden gevoeld en de intentie uitgesproken om in Plan B te stappen. Sommigen hebben ervaren dat er Plan B contracten op hen lagen te wachten nadat zij deuren geopend hadden. Anderen zitten geduldig te wachten totdat de deuren opengaan, maar er schijnt niets te gebeuren. Wanneer de intentie eenmaal uitgesproken is, begint de energie aan te trekken voor het mede-scheppingsproces. Wanneer energie en intentie niet open staan om te ontvangen zal mede-schepping niet tot stand komen. Om in het volgende contract te kunnen stappen is het noodzakelijk alles los te laten dat je in het oude contract houdt. Degenen, die contracten geaccepteerd hebben om de vroege zaadjes van Licht te distribueren, hebben het nodig gevonden om bepaalde overtuigingen te accepteren waardoor het mogelijk werd om de gekozen taken tot uitvoer te brengen. In de lagere vibraties van de planeet zijn dit gedrag en deze overtuigingen je goed van pas gekomen. De pendel was aan het terugkeren naar het middelpunt maar bevond zich nog steeds heel ver aan één kant. Deze overtuigingen vormden het evenwicht voor deze uit balans zijnde energie, zodat je in staat was je energieveld in balans te houden en je contract te vervullen. In vele gevallen zijn het diezelfde overtuigingen die je nu stevig in de oude energie vasthouden.

Het doven van het oude licht of de “fantoom dood”

Er bestaat een groep meester-genezers op het Speelbord die we de Aboriginal genezers of genezers van oorsprong noemen. Zij vormen de groep geëerde meester-genezers die er in toegestemd heeft van het begin af aan de zaden van het Licht uit te zaaien, zelfs toen dat helemaal niet zo gewoon was. Velen op het Speelbord hebben deze energie trouw bewaard om nu tot de ontdekking te komen dat zij stil staan op een tijd dat vele anderen wakker worden. Wanneer jullie dat werk niet gedaan zouden hebben, was dit ontwakingsproces niet mogelijk geweest. Het oorspronkelijke Plan A contract van het grootste deel van de Aboriginal-genezers is nu voltooid. Op het knooppunt van deze voltooiing, worden deze genezers nu geconfronteerd met een nieuwe keuze.

Voor hen, die verder willen gaan in hun nieuwe contract, is het noodzakelijk om alle gehechtheden aan het oude contract los laten. Het Spel is oorspronkelijk geschreven om wisselende uitkomsten van Plan A en Plan B te omvatten. Toen jullie het scenario van Plan A schreven hield dat ook in dat rampen en veranderingen op Aarde zouden komen waardoor een groot gedeelte van de bevolking op de planeet om zou komen. Het tijdstip van dat einde, zoals oorspronkelijk beschreven, was nu en de komende paar jaar. Door ervaring van de fantoom dood is jullie spirit in staat alles los te laten en opnieuw te beginnen. De ervaring van de fantoom dood is heel echt en is in vele gevallen de dood, die je in je contract beschreven hebt. Het geschenk van deze ervaring is een volledig doven van het oude Licht, waardoor de weg vrijgemaakt wordt om de hogere vibraties van het nieuwe Licht te dragen. Zoals altijd op het Speelbord hebben jullie de keuze om tijdens deze ervaring terug te keren naar Thuis. Weinigen zullen deze weg nemen omdat ze zo veel energie gestoken hebben in het kiezen van een positie voor datgene wat nu staat te gebeuren. De ervaring is echt, in ieder detail. Het is zelfs heel gewoon dat men de begroeters ziet die aangesteld zijn om hen na het overgaan te ontmoeten. Dit is een ervaring die je het geschenk van een nieuw begin zal geven. Wij vragen jullie om deze gelegenheid aan te grijpen om de overtuigingen die je op zo’n effectieve manier tot hiertoe gebracht hebben, te heroverwegen. Bekijk het Spel voor je met de brede, verlangende blik van een kind, want gezien vanuit ons perspectief benadert dat heel dicht de werkelijkheid.

Het schrijven van het script met de ganzenpen

Jullie oorspronkelijke scenario voor dit leven op het Speelbord gaf aan dat, bij verhoging van de algehele vibratie van de Aarde tot een bepaald niveau, Plan B een optie zou zijn voor degenen die daarvoor zouden kiezen. Zelfs toen de eerste paar mensen in het proces stapten, dat jullie ascension noemen, werd niet gedacht dat velen op het Speelbord zouden ontwaken. Jullie hebben dit keer op keer veranderd. We kunnen nu zeggen dat bepaalde energiepoorten, die eerst in het jaar 2012 volledig open zouden zijn, nu reeds beschikbaar komen. Het is nu de tijd om te besluiten wat je volgende stappen zullen zijn en je intenties te stellen. De energie en de planeet staan nu op één lijn, en dat betekent voor degenen die daarvoor kiezen, kansen voor de volgende fase van het werk. Vroeger werden alle contracten voor een hogere vibratie opgesteld aan deze kant van de sluier. Het werk dat jullie verricht hebben in het verhogen van de vibratie van de planeet, heeft de deur geopend voor nieuwe kansen en het is nu aan jullie om de ganzenveer op te nemen en doelbewust het volgende stadium van het Spel te schrijven. Nooit eerder is dit tijdens het Spel gedaan, en toch staan jullie alweer aan de deur om nog verder te gaan. Hoewel de sluier jullie ervan weerhoudt te zien wie jullie werkelijk zijn, is jullie grootsheid duidelijk te zien omdat de God in een ieder van jullie er weer doorheen schijnt. Laat de overtuigingen, die je binden aan de lagere vibraties, los en ga vol passie op zoek naar de volgende stap. Zoek alleen de vreugde in het leven want de God in je verdient dat. Deze vreugde kenmerkt het hoogste potentieel voor je volgende stappen op het Speelbord. We hebben het gehad over de kristallen die je pad tot dusver hebben gemarkeerd. Deze kristallen hebben de vibraties van Thuis in zich en ze hebben gediend om jou de weg met de minste weerstand aan te geven. Nu hebben velen dàt deel van de weg bereikt waar geen kristallen meer schijnen voor te komen. Wees niet bang, want in je hart ligt de verbinding met je hogere zelf, die niet beperkt wordt door de sluier. Laat je oordelen los, stel je intentie en heb de moed datgene wat je blij maakt te volgen. Dat zal je regelrecht voeren naar het creëren van Thuis aan jouw kant van de sluier.

Taakomschrijvingen van Plan B

“Wat is mijn Plan B contract?” Dit is de belangrijkste vraag van Lichtwerkers. We vragen je om je aandacht enigszins te verleggen, van zoeken naar creëren, want dat laatste is je echte kracht. Als je eens wist hoe veel kracht je in werkelijkheid bezit. Je hogere zelf wacht nu op de volgende stap van het Speelbord. Je hebt het verdiend om je volle kracht zelf te dragen, ondanks het feit dat je nog steeds in een “bel van biologie” zit. Je hoeft nu alleen nog maar te oefenen met deze kracht. Hoewel het niet mogelijk is om jullie je eigen Plan B contract te laten zien, kunnen wij wel enkele mogelijkheden laten zien. We willen een overzicht met jullie delen, gezien vanuit energieperspectief. In jullie menszijn identificeren jullie je graag met namen en omschrijvingen, dus zullen wij jullie daarin ter wille zijn. Begrijp alsjeblieft dat het volgende overzicht suggesties geeft, waar je je blijheid en passie in zou kunnen vinden. De omschrijvingen zullen elkaar vaak overlappen en door elkaar heen lopen. Houd in gedachten dat dit woorden zijn die onze energie vertegenwoordigen, gezien door de ogen van de Hoeder. Als deze rollen zich door ervaring ontwikkelen, zouden ze andere namen kunnen krijgen. Je kunt tot de ontdekking komen dat je verschillende eigenschappen in je hebt. Dit is geen definitieve lijst, maar meer een gelegenheid om verschillende mogelijkheden vanuit een hoger perspectief te bekijken. We maken de zaak hier net genoeg gecompliceerd zodat jullie de zaden, die wij aanbieden, kunnen accepteren. Geniet van de reflectie wanneer je jezelf in deze taakomschrijvingen kunt vinden.

Meester-genezers

Overgangsteams
Vibrationele-genezers (Genezers die helen met behulp van vibraties of trillingen)
Aboriginal-genezers (Genezers van oorsprong)

Een Meester-genezer is iemand die de kunst van het genezen meester is. Dat is vaak in vorige levens reeds bereikt en meegenomen naar dit leven. Een genezer is iemand die ruimte creëert, waarin anderen zich voldoende veilig voelen om zichzelf te genezen. Dit kan op vele verschillende manieren op het Speelbord tot stand worden gebracht. Velen uit deze familie bezitten deze vibratie. De grote meerderheid kwam en hield deze energie stil omdat er in de lagere vibraties van het Spel heel weinig om genezing gevraagd werd. Nu ontwaken veel Meester-genezers omdat er, door de evolutie van de mensheid, veel te doen is.
Overgangsteams zijn een speciaal onderdeel van deze Meester-genezers, en richten zich op het vergemakkelijken van het overgaan. Het werk van deze groep genezers zal de komende tijd grote invloed hebben op de totale mensheid. Dit zijn met recht vooraanstaande genezers.
Vibrationele genezers zijn een gerespecteerd onderdeel van de Meester-genezers, die de sleutels in zich dragen om het menselijk lichaam te helpen ontwikkelen. Alles in jullie veld wordt uitgedrukt in vibratie. Deze hogere methoden zullen gereedschappen bieden om op comfortabele wijze naar de hogere vibraties van de nieuwe planeet Aarde te gaan of er in te leven.

Aboriginal genezers (genezers van oorsprong) zijn degenen die op grote schaal verantwoordelijk zijn voor het leggen van de zaden waardoor de mensheid nu zo ver gevorderd is. Dit zijn de geliefde wezens die trouw de lichtenergie gegrond hebben, zelfs bij tegenslag. De meesten van hen zullen snel nieuwe rollen voor zichzelf creëren, waarbij ze zichzelf weer in de voorhoede van de vooruitgang zullen zetten.

Architecten

Architecten van het Hart
Architecten van het Licht

Architecten zijn de ontwerpers van de systemen, die jullie naar volledige hereniging met jullie kracht zullen brengen. Dit zijn de geliefde wezens die ruimte zullen maken op het Speelbord voor de in z’n eigen kracht staande mens. Dit zijn degenen die de systemen zullen bedenken voor overheden en samenlevingen, waardoor het mogelijk wordt in harmonie en vrede te leven. Ze zullen ook ruimte maken voor de terugkeer van de Kinderen van Kristallen Vibratie.

Architecten van het Hart zijn ook meestal Meester-genezers. Het zijn zachtaardige, krachtige wezens die grote vreugde en passie vinden in het in balans houden van het hartcentrum van de gehele mensheid. Over het algemeen wordt dit tot stand gebracht door het implementeren van projecten en systemen die ontworpen zijn om de uitgebalanceerde mannelijke en vrouwelijke energieën op het Speelbord te verenigen.

Architecten van het Licht vormen een speciale groep, die de hogere aspecten zal ontwikkelen om het Licht in het dagelijkse leven op te nemen. Wanneer de mensheid terugkeert naar een etherisch lichaam, zal dit een cruciale rol gaan spelen. Op dit moment zijn er op het Speelbord maar heel weinig. Velen zullen komen wanneer de vibraties hoger worden.

Kosmische koppelaars/tussenpersonen

Netwerk verbinders
Wevers van het netwerk of “lattice-werkers”
(Lattice is de engelse naam die gegeven is aan de algemene noemer van de universele energiebron van het universum, hetgeen betekent dat alle dingen voortkomen uit het kosmische “Lattice”. Dit woord is moeilijk in het nederlands te vertalen of het zou moeten zijn Werkers met het netwerk van Universele Energie. Noot vertaler)

Kosmische koppelaars zijn personen, die nu op het Speelbord mensen van dezelfde vibratie bij elkaar brengen. De meesten zijn ook Aboriginal-genezers. Van nature dragen zij een stroom van energie met zich mee, waardoor ze gemakkelijk anderen met soortgelijke vibratie naar zich toe trekken. Een belangrijke rol die zij in deze tijd spelen is het creëren van ruimte, waardoor spirituele families bij elkaar kunnen komen. Deze prachtige wezens vinden het heerlijk om brokstukken van energiekoorden weer met elkaar te verbinden. Hierdoor kan het Licht op meer plaatsen komen en wordt er meer Licht gecreëerd voor iedereen.

Netwerk verbinders zijn een speciaal groepering binnen de Kosmische tussenpersonen die door gebruik van technologie zichzelf waarmaken. Zij vermengen vaak spiritualiteit, biologie en technologie en moedigen daardoor vooruitgang aan op al deze terreinen.

Wevers van het netwerk, of “lattice-werkers” hebben een zeer hoge vibratie. Zij worden op dit moment nog niet ondersteund op het Speelbord maar de koplopers hebben hun plaats reeds ingenomen om zaden te leggen voor het werk dat gaat komen. Dit zijn “Werkers met de Universele energie” die het Spel zullen brengen naar een groter begrip inzake de verbindingen met het netwerk van Universele energie.

Energiewerkers

Bewakers van de Universele Energie
Integreerders van Liefde (vermengde energie)

Energiewerkers vormen een groep mensen die experts zijn in het observeren van de natuurlijke stroming van de Universele Energie. Het in kaart brengen van deze stroming en een juiste positionering in deze stroming zijn de hoofddoelen waarop ze zich richten. Door het plaatsen van intentie op precies de goede plaats in de stroming kan alles moeiteloos tot stand worden gebracht. Dit zijn gezochte leraren en adviseurs op vele gebieden van het leven op de nieuwe planeet Aarde.

Bewakers van de Universele Energie vormen een kleine, selecte groep, en zijn werkzaam in heel hoge niveaus van organisaties en overheden. Zij houden toezicht op de handelingen van deze organisaties om te garanderen dat zij in overeenstemming zijn met de stroming van Universele Energie, in relatie tot de ontwikkelingen op het Speelbord. De natuurlijke stroming van energie van het universum moet zijn balans vinden door vermenging. Alle handelingen die tegen deze stroom ingaan, speciaal de handelingen van het collectief, produceren rimpelingen in de stroming waardoor de beschikbare energie voor iedereen minder wordt. Deze spelers zullen verantwoordelijk zijn voor het bekijken van alle handelingen van het collectief, in relatie tot de stroming van de Universele Energie. Zoals alle leiders in de hogere vibraties zijn zij betrouwbare, toegewijde dienaren.

Integreerders van Liefde zijn mensen die constant op zoek zijn naar manieren om de Universele Energie te gronden in ons dagelijkse leven. Velen van hen zullen leiders en onderwijskundigen van de hoogste orde zijn. Zij zullen de mensheid methoden geven voor het integreren van de hoogste vorm van Licht in hun dagelijkse leven op het Speelbord.

Werktuigkundigen

Werktuigkundigen zijn degenen, die een talent hebben om te doen. Thans vinden ze het heerlijk om hun creatieve talenten te gebruiken door iets met hun handen te doen. Naarmate de mensheid zich verder ontwikkelt, zal hun werk naar een hoger en kritischer niveau gaan. Dit zijn de gewaardeerde doeners, die de energiecirkel sluiten. In tegenstelling tot deze tijd, zullen zij naar eigen keus en niet bij gebrek aan beter dit werk doen. Zonder deze wezens zou alles abrupt tot stilstand komen. In jullie tijd zullen deze wezens samenwerken met architecten om de technologie te leveren op het Speelbord.

Bibliothecarissen van het Licht

Archivarissen
Mentoren van Kennis (Leraren)
Hoeders van de Vlam

Bibliothecarissen zijn degenen, die uiteindelijk hun plaatsen in zullen nemen als Raadsman van Kennis. Er zijn mensen die het heerlijk vinden om anderen te helpen hun antwoorden te vinden. Velen zijn Meester-genezers die manieren hebben gevonden om te genezen door anderen te leiden hun eigen waarheid te vinden. Dit zijn de mensen die een grote rol zullen spelen door anderen te helpen hun eigen kracht te vinden en te gebruiken. Net zoals bibliothecarissen van deze tijd anderen leiden om hun waarheid te vinden, zullen ook zij dat doen. De richting die jullie opgaan zal jullie in een positie brengen waar velen willen weten hoe het op het Speelbord van de vrije keuze gedaan werd. Dit zijn de mensen die de weg aan zullen geven waar de informatie te vinden is. Een liefdevolle, tolerante houding is een belangrijke eigenschap van deze geweldige wezens.

Archivarissen zijn de historici die accuraat de archieven bijhouden, zodat gevallen van verkeerd energiegebruik niet herhaald behoeven te worden. Zij lijken heel veel op de historici in jullie tijd. Deze rol zal zelfs nog belangrijker worden naarmate de gebeurtenissen zich ontvouwen.

Mentoren van de Kennis zijn leraren die zij aan zij met anderen werken aan de integratie van de hoogste lessen in het dagelijkse leven. Dit zijn mensen die grote genoegdoening vinden anderen te helpen bij het vinden van en leren omgaan met de gereedschappen om verder te komen. De meeste van deze geëerde wezens hebben ook de titel van Meester-genezer en dit is de manier waarop zij hun genezerschap tot uitdrukking brengen.

Hoeders van de Vlam vormen een heel selecte groep specialisten. Het zijn zeer achtenswaardige mentoren die zich geheel richten op de kinderen van de nieuwe Aarde. De uitdagingen die de kinderen van de Nieuwe Aarde het hoofd moeten bieden zijn nog nooit eerder aan de orde gekomen. Deze geliefde wezens doen niets anders dan zaden leggen voor jullie nieuwe Spel. Dit zijn degenen die nu werken met de Indigo kinderen, die de paradigmas (patronen) van de mensheid aan het herzien zijn. Zij zullen spoedig verantwoordelijk zijn voor het creëren van vrede en voor de terugkeer van de Kinderen van Kristallen Vibratie. Het zijn zeer gewaardeerde en betrouwbare dienaren, die trouw de Vlam voor de hele mensheid hoog houden.

Bewakers van de Aarde

Gronders (het aarden) van de Energie
Hoeders van het Rasterwerk

Bewakers van de Aarde zijn betrouwbare dienaren die de verantwoordelijkheid geaccepteerd hebben om de heilige energie van de Moeder vast te houden. Hun werk begon nog niet zolang geleden in jullie tijd, toen de dragers van de energie de hoede over de Aarde aan de mensheid overdroegen. De walvissen en de dolfijnen blijven als beheerders in dienst van de mensen, maar de mensheid is nu voldoende ver gevorderd om de verantwoordelijkheid voor de zorg van de Moederenergie stevig in handen te houden.

Gronders van de Energie vormen een groep wezens, die van plezier houden en die de energie van de hogere vibraties stevig gronden (aarden) in jullie bestaan, nu in de derde en spoedig in de vijfde dimensie. Zij staan in verband met de plezierige dingen van het Spel. Deze wezens zijn in het verleden gezien als degenen die hedonistische (hedonisme = leer dat genot het hoogste doel is) neigingen vertoonden. We kunnen jullie nu vertellen dat het werk dat zij doen in het gronden en in balans houden van de energie veel van jullie groei mogelijk gemaakt heeft. In jullie tijd hebben jullie tegen deze mensen aangekeken als zijnde van een lagere vibratie. We vertellen jullie nu dat zij werken op niveaus die heel belangrijk zijn om het Speelbord in balans te houden en dat dit zeer gerespecteerde beroepen zijn.

Hoeders van het Rasterwerk zijn wezens die toegewijd zijn aan het onderhouden van de rasterwerken. Hun eerste werk zal liggen op het gebied van het ontdekken van de rasterwerken, die de planeet omcirkelen en die zorgen voor een leefbare energie in de ruimte. Wanneer deze ontdekkingen eenmaal bekend worden, zullen deze mensen in actie komen om bewuste koppelingen met deze rasterwerken tot stand te brengen. Naarmate de kennis van de rasterwerken op de planeet toeneemt, zullen deze wezens gaan werken met het netwerk van de Universele energie, en zo worden ze “lattice-werkers” of Werkers met het netwerk van Universele Energie.

Ambassadeurs van het Licht

Ambassadeurs van het Licht zijn degenen die het Licht naar anderen brengen. Dat kunnen zijn leiders, leraren, shamanen, goeroess etc. Het zijn allemaal Meester-genezers en velen dragen ook de kenmerken van Mentoren. Dit zijn heel geliefde wezens want zij hebben zichzelf onbaatzuchtig in de positie gebracht waarbij ze onder alle omstandigheden hun waarheid spreken. Zij hebben de energie heel hoog gesteld en lopen daardoor het persoonlijke risico om ten prooi te vallen aan hun eigen ego. Wanneer de motivatie van de mensheid van overleven naar het bereiken van eenheid gaat, zal hun taak in wezen gelijk blijven, maar zullen zij nog kritischer worden bekeken wanneer onderscheidingsvermogen algemener toegepast wordt. Door dit proces zullen zij van leraar naar begeleider en eventueel daarna naar bevestiger gaan. Samen met de Architecten zullen ze nieuwe methoden ontwikkelen om hun waarheid te spreken.

Verspreiders van de zaden

Oogsters van Liefde

Verspreiders van de Zaden zijn wezens die samen willen werken met de Aarde om een comfortabel milieu tot stand te brengen. Sommige activiteiten lijken op die van een boer in jullie tijd. Zij werken samen met de Bewakers van de Aarde en produceren producten met de essentie van de Aarde. Wanneer dit werk gecombineerd wordt met de bewuste gedachte dat de Moeder een levende, ademende entiteit is, zal dit werk naar het volgende niveau gaan en tot volle wasdom komen. Er valt veel te leren over de interactie met de Moeder en dat zal leiden tot een doelbewust leggen van de zaden van energie en Licht.

Oogsters van Liefde werken energetisch samen met de Verspreiders van Zaden, maar hun rol is heel anders. Deze zachtaardige wezens zijn degenen die de natuurlijke energie van de Aarde zullen oogsten. Er bestaan veel natuurlijke energieën, die in jullie tijd nog niet aangeboord zijn. Door het leggen van de zaden van energie en Licht zullen deze wezens mogelijkheden vinden om deze produkten van de Aarde te oogsten.

Wetenschappers en Alchemisten

Wetenschappers en Alchemisten zullen in de toekomst het samengaan van de fysieke en metaphysische wetenschappen mogelijk maken. Hierdoor zullen vele mogelijkheden ontstaan voor Meester-genezers die in de biologie werken. Naarmate de fysieke lichamen zich verder ontwikkelen en meer licht kunnen bevatten, zal dat aanzetten tot het zoeken naar een nog hogere waarheid. Deze wetenschappers zullen de energiekoorden in hun gebied met elkaar verbinden. Het opnemen en de studie van de energie zal deuren openen die jullie je nu nog niet voor kunnen stellen. De studie van de allerkleinste en de studie van de allergrootste mogelijkheden zal leiden tot de ontdekking dat er zelfs in chaos orde bestaat. Deze waarheden zullen tot gevolg hebben dat jullie je eigen kracht en je werkelijke positie binnen het universum gaan herinneren.

Wat we hier voor jullie hebben beschreven is een energetische kijk op typische Plan B contracten. Deze lijst is zeker niet compleet en we vragen jullie geduld te hebben wanneer de kenmerken van jullie hartenwerk hier niet beschreven zijn. Het is alleen maar bedoeld om jullie een idee te geven van de rollen die deel zullen uitmaken van jullie hogere bestaan. Sommigen daarvan worden op de planeet nog niet ondersteund en alleen dat al is een reden waarom het voor velen aanvoelt alsof ze niet vooruit komen. De collectieve vibratie van de mensheid ondersteunt dan nog niet het werk dat jullie zullen gaan doen. In die gevallen vragen wij jullie je te richten op de eigenschappen die je naar dit werk toetrekken en mogelijkheden te vinden om die eigenschappen eerst op andere terreinen van het dagelijkse leven te gebruiken. Dat zal jullie de vreugde brengen die jullie zoeken en zal jullie de vibraties van Thuis brengen.

Het heeft ons veel plezier gedaan om jullie deze informatie te geven. De liefde die wij voor jullie voelen geeft ons een vervulling, die jullie begrip ver te boven gaat. Ook wij zijn een integraal deel van het grote geheel dat God is, en op die manier zijn wij echt familie van elkaar. Speciaal dit bericht heeft ons veel vreugde gebracht. Door de informatie op deze manier aan te bieden, waren wij, door jullie ogen, ook in de gelegenheid het Grote Verstoppertjesspel te spelen. Onze verbondenheid met jullie gaat heel erg diep. En recent is deze verbondenheid zelfs nog sterker geworden. Maar dat is niet door ons gekomen. Jullie vooruitgang heeft vele deuren geopend waardoor de collectieve vibratie van de mensheid nu bezig is Thuis te bouwen aan jullie kant van de sluier. Met het diepste respect en de hoogste waardering voor jullie en jullie werk, vragen wij jullie om elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en samen goed te spelen.

De Groep

Van Steve

Wellicht hebben jullie de iets andere “smaak” van deze channeling opgemerkt. Meestal spreken zij met een soort collectieve stem die gemakkelijk te herkennen is. Zij begonnen op de vertrouwde manier maar na een aantal alinea’s, vlak voor de taakomschrijvingen, veranderde de energie een beetje. Zij vertelden me dat we degene die nu doorkwam als de Architect van de Groep moesten zien. Het is ook interessant om te zien dat deze entiteit door de boodschap heen een iets andere benadering heeft van tijd.

Toen ik begon met het geven van seminars, gebaseerd op de informatie van de Groep, vertelden ze me dat ik drie gereedschappen zou krijgen om in de drie dimensies te gebruiken. Het Zwaard had ik reeds en de Scepter kreeg ik kort nadat ik met het werk begonnen was. Het derde gereedschap bleef nog twee jaar een mysterie. Een tijdje geleden werd ik midden in de nacht wakker toen zij mij het derde gereedschap lieten zien. Zowel Barbara als ik worden vaak midden in de nacht wakker gemaakt, we zijn er aan gewend en denken daar over het algemeen verder niet bij na. Deze keer was het anders en hoewel Barbara me in het donker niet kon zien, voelde ze het belang van hetgeen er gebeurd was en vroeg hardop: “Waar gaat het over?” Ik was net teruggekomen van de plek waar ze me mee naar toe hadden genomen, dus wilde ik eerst niet antwoorden. Toen vroeg ze het opnieuw, maar nu een beetje dringender. “Wat?” antwoordde ik. “Zij hebben me zojuist het derde gereedschap gegeven.” Op dat moment realiseerde ik me waar deze conversatie toe zou leiden en ik wilde om drie uur ‘s nachts geen urenlange discussie voeren. Maar voor ik mijn mond kon open doen om meer te zeggen vroeg ze: “Wat is het?” Ik antwoordde “Het is een Ganzenveer.” “Wat leuk” zei ze en draaide zich om, om weer te gaan slapen. Zo’n 20 minuten later werd ik opnieuw wakker gemaakt. Met een stem, waaruit duidelijk bleek dat ze al enige tijd wakker was, vroeg ze: “Wat doe je met een Ganzenveer?” Het was me niet duidelijk of de lach die ik hoorde van mij kwam of van de Groep.

De “Quill of Re-membrance” (de ganzenveer van herinnering) wordt gebruikt om energie te gronden. We gebruiken die om ons volgende contract te schrijven en dat in werking te zetten door onze intentie bij het schrijven. De tijd was kennelijk nog niet rijp om het derde gereedschap te gebruiken. Nu we gegroeid zijn is die tijd aangebroken. Het is ook geen toeval dat twee dagen na het op schrift zetten van deze informatie het eerste “Quill of Re-membrance” seminar in ons werkschema opgenomen werd. Met hetgeen ze me die nacht hadden laten zien, had ik het seminar geschreven. Na dit bericht heb ik het gehele tweedaagse seminar herschreven. In Sudbury, Ontaria hebben we het eerste “Quill of Re-membrance” seminar gehouden waar we daadwerkelijk door de fantoom dood gegaan zijn, onze energie hebben losgelaten en schoongemaakt en daarna onze nieuwe scripts voor Plan B hebben geschreven.

Het lijkt erop dat de Meester van de Tijd opnieuw zijn vinger hoog in de lucht hield, daarmee aangevend dat de tijd nog niet rijp was voor het vrijgeven van deze informatie. Zojuist heeft hij zijn vinger laten zakken.

Dank jullie wel dat ik deze prachtige rol in het Spel mag spelen.
Een stevige omhelzing en vriendelijke duwtjes.

Steve Rother
Hoeder van het Zwaard

De Bakens van Licht Meditatie

Haal je energie naar binnen en laat die z’n eigen centrum vinden. Voel de kracht terugkeren terwijl je je voorbereid op de komende reis. Daar komt het…. Zie de wegwijzer daar verderop. Je gaat nu de bekrachtigingszone in:

Haal diep adem en voel de energie aan de bovenkant van je hoofd binnenkomen. Voel de vertrouwde tinteling wanneer de energie zich verspreidt door de rest van het lichaam. Vraag je gidsen en je hogere zelf om ons op deze reis te vergezellen. Terwijl je een zachte druk op de schouders voelt, realiseer je je dat ze met iedere stap bij je zijn. Voel hoe de energie in de zaal rond begint te draaien en zich te vermengen. Het lijkt of je gehele leven op een schilderij is uitgebeeld en iemand al de kleuren door elkaar aan het roeren is. Zie hoe de kleuren zich vermengen en ronddraaien zodat in het midden een cirkel ontstaat van je favoriete kleur. Terwijl de cirkel van deze prachtige kleur groter wordt, begint die ook transparant te worden. Je waarneming wordt nu helderder.

Aan de andere kant van de gekleurde cirkel zit een persoon die je goed kent uit het verleden. Je bent je bewust dat er nog meer entiteiten bij zijn maar je aandacht richt zich op degene die je zo goed kent. Je glimlacht en je begroet deze persoon met een warme omhelzing. Dan houdt je hem van je af om hem eens duidelijker te bekijken en je herinnert je dat hij een poosje geleden overgegaan is. Een stroom vragen komt in je op en je wilt die stellen. Maar voordat je iets kunt vragen zegt deze persoon met een gelijkmatige stem tegen je: “Ik ben hier om je te begroeten en dit is je tijd. Ik ben voor je gekomen zoals we hadden afgesproken voordat je aan dit deel van het Spel begon. Je hebt me gevraagd om je begroeter te zijn en je te helpen terug te keren naar huis.”

Eén moment ben je ontzet over de kalmte en de prachtige gevoelens van vrede die je hebt. Je vraagt: “Ben ik dood?” Het antwoord komt direct, bijna zonder te wachten tot je je vraag afgemaakt hebt. “Nee, dat ben je niet. De dood, zoals jij daarover denkt, bestaat niet. Je bent gewoon op een knooppunt in je leven aangekomen waar tijd en ruimte niet bestaan. Dit is een overgangspunt. Je herinnert je dat niet omdat de effecten van de sluier nog steeds werken. Ik ben hier om je er aan te herinneren dat dit de tijd is die je gepland had om het Speelbord te verlaten.” Het antwoord gaat gepaard met gevoelens van liefde die niet te beschrijven zijn: “De keuze of je blijft of gaat ligt geheel bij jou. Je contract is voltooid en ik ben hier om de afspraak die wij lang geleden gemaakt hebben, na te komen. Ik ben hier om je te herinneren aan het originele script en je de weg naar huis te wijzen wanneer je besluit om te vertrekken.” Eén moment denk je aan de mogelijkheden waarmee je geconfronteerd wordt. Op dat moment voel je de opwinding die je hebt gehad over de evolutie van de mensheid. Je gidsen spreken en zij lijken dezelfde gedachten te hebben. Je moet zelf kiezen. Je hebt dat recht verdiend. Wanneer je besluit om te blijven zul je een nieuw contract samenstellen en op hogere niveaus gaan werken. Jij moet de keuze maken.

Je voelt de opwinding in je binnenste toenemen terwijl je nadenkt over de mogelijkheden van een nieuw contract. “IK KIES OM TE BLIJVEN!” schreeuw je zo hard je maar kunt. Op het gezicht van je lieve vriend komt een glimlach. Die glimlach trekt over het hele gezicht. En dan begint deze geliefde persoon langzaam uit je gezichtsveld te verdwijnen en vind je jezelf terug te midden van de ronddraaiende kleuren. “We spreken elkaar wel weer” zijn de laatste woorden die je hoort wanneer hij geheel uit het zicht verdwijnt.

Weer vormt de kleurencirkel zich midden in de ronddraaiende kleuren en die cirkel begint nu groter te worden. En terwijl de cirkel groter wordt verdwijnt die uit het gezicht en je ziet dat je in een stoel in je eigen kamer zit. Je herinneringen aan deze ervaring en aan je vriend komen terug en je vraagt je af of je het allemaal gedroomd hebt. Je denkt bij jezelf dat het allemaal zo echt was en dat het helemaal niet op een droom leek. Terwijl je besluit om op te staan kom je tot de ontdekking dat je lichaam niet reageert. Op de een of andere manier weet je in je hart dat je niet in gevaar bent. Het was tenslotte nog maar enkele ogenblikken geleden dat je had kunnen vertrekken. Je kijkt om je heen en je ziet dat alles in orde is en dat er anderen in de kamer bij je zijn. Het zijn dezelfde wezens die je vriend vergezelden. Ze dragen een soort licht in zich alsof er een licht achter hen brand en zij gloeien. Het licht is zo intens dat je hun gezichten niet duidelijk kunt zien. Een gevoel van diepe liefde komt van deze wezens en op dat moment word je je bewust dat het engelen zijn.

Zonder te spreken communiceren ze met je: “Wij zijn hier met informatie om je te helpen afstemmen op de hogere vibraties die je nu binnen gaat.” De engelen gaan nu in een kring om je heen staan. Zij houden elkaars handen vast en stromen energie vloeien van hun handen naar jouw hart. Wanneer ze de stroom stoppen ben je je bewust dat je nu weer de volledige controle over je lichaam hebt. Je zegt hardop: “Wanneer krijg ik mijn nieuwe contract?” Hoewel je hun gezichten niet kunt zien weet je dat ze glimlachen. “Volg je vreugde” zijn de enige woorden die je hoort. Zonder iets te zeggen verbreken ze de kring om je heen en je ziet in een hoek van de kamer een bureau staan, dat daar eerder niet was. Je wilt gaan vragen waar dat bureau voor is maar voordat je iets kunt zeggen zijn ze verdwenen. Terwijl je naar het bureau toe wilt gaan zie je de lichte pluim van een veer verschijnen. Wanneer je dichterbij komt zie je een prachtige ganzenveer en perkament papier op het bureau liggen. Bovenaan het papier in vette letters staat je werkelijke naam. Je neemt de ganzenveer op en met een hart vol opwinding schrijf je op het papier: Plan B.

Nadat je je nieuwe contract geschreven hebt keer je terug naar de plek waar deze reis begon. Je zult de ervaring van deze dag altijd met je mee dragen. Dit was geen droom. Nu je weer volledig bij bewustzijn bent herinner je je deze ervaring vol opwinding en verwachting. Iedere keer dat je vanaf nu een veer ziet, zal dat je herinneren aan deze keus en de grote mogelijkheden op het Speelbord van de Vrije Keuze.

En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.