Januari 2019

Een tijd van Liefde
debalansregelaar

Gegroet dierbaren,

Begin van het spel

Wij zij vandaag als een collectief bij jullie. We hebben gezien hoe je door meerdere niveaus van je bestaan bent gegaan sinds het begin van het spel. Planeet Aarde en de familie van E kwamen samen en zeiden: “laten we een spel met zonder regels maken. We zullen zien hoe het zich ontwikkelt als mensen hun ogen kunnen openen en daadwerkelijk herinneren wie ze zijn. ” En ja, het begon en werd vervolgens voortgezet.Duizenden jaren door verschillende niveaus en kruispunten van tijd en ruimte. We zijn zo ontzettend trots op julie! Zoals jullie meerdere keren hebben gezegd, kijken we naar deze energieën van ‘scheiding’, die jullie planeet hebben doordrongen. Veel van de ‘afscheiding’ heeft te maken met de ‘voortplanting’ van angst, en de manier waarop het vaak gemakkelijk verspreidt wordt van het ene ding naar het volgende.

Angst bestaat alleen in de toekomst

Angst en liefde zijn complete tegenstellingen. Hoewel je denkt van haat het tegenovergestelde van liefde is dat het niet, het tegenovergestelde van liefde is eigenlijk angst. Je alleen bang zijn voor dingen die in de toekomst liggen en die je niet denkt te kennen. En de eenvoudigste manier om over angstte denken is door het te zien als het ontbreken van informatie. We willen graag beginnen met het invullen van een deel van die informatie voor jullie, dat is de reden waarom we zijn open en direct zijn over alles wat we zien komen. Dierbaren, jullie zien niet altijd hoe ongelooflijk trots wij zijn op jullie en het verbazingwekkende werk dat jullie als mensen hebben gedaan. Hier zijn om deze ervaring tehebben, op deze verbazingwekkende manier is het bereiken van veel meer dan welk plan dan ook dat je zou kunnen hebben gemaakt. Je zult het zien wanneer jeThuis komt, dan zullen wij het aan je laten zien. Je ziet het effect en hoe het rimpelingen uitvloeien. Op aarde zie je dit over het algemeen als de tegenstellingen van liefde en angst, maar in werkelijkheid, zendt elke persoon een volledige spectrumgolf uit. Ja, daarom moedigen wij alle mensen aan om op, om het even welke manier, naar eenheid te werken. Waarom? Omdat het uiten van eenheid de geest afstemt om de volledige spectrumgolf te ervaren.

Equalizerfunctie

Het is een ongelooflijke tijd voor jou om hier te zijn en je plaats is gereserveerd om precies die reden. Dus, hier ga je. Je hebt nu deze kans om de volgende stappen te nemen. En we kijken uit naar de volgende stappen voor de mensheid op dit moment. Vandaag willen we spreken over een natuurlijke egalisatie, of balansregelaar, proces dat universeel bestaat. Er is altijd een heen- en weerbeweging, die eenvoudigweg wordt gebruikt om iets dat uit balans is weer in evenwicht te brengen. Wanneer de Golf van richting verandert is, voltooid het proces van egalisatie. In feite zijn er zwarte gaten in het hele universum die egalisatie bieden. Er zijn een heleboel dingen die je zult beginnen te begrijpen als je de stap voorwaarts in deze nieuwe werkelijkheid zet, maar een van de mooiste aspecten is dat je een egalisatie, of balans, van de liefde zult hebben. Dat begint op dit moment op aarde. Er zijn mensen die zullen proberen om het te controleren, maar met een beetje aanmoediging kan egalisatieeen evenwicht brengen waarvan iedereen kan genieten. De timing daarvoor is precies goed op dit moment. Je ziet, in de afgelopen jaren, dat de mensheid is verschoven naar een algemeen gevoel van angst. Het is niet goed of fout, maar gewoon de manier waarop dingen bewegen. Angst is niet verkeerd, dierbaren, het is gewoon een emotionele reactie op een projectie. Wat je ermee doet is aan jou. Natuurlijk, angst is een manier om jezelf te motiveren.

Jebent vele contracten aangegaan om je in een bepaalde richting te sturen. Wanneer je begint te bewegen in een bepaalde richting, moet je somswachten tot de energie te inbalans is voordat het universum het naar je toebrengt. Hier bent je, enkel één stap na volgende nemend. Het is absoluut ongelooflijk voor ons om naar te kijken. Maar we weten dat tijdens deze veranderingen er meer angst ervaren is op de planeet dan de liefde. Er is een kans om dit te veranderen en die kans is nu. Waar je ook bent in de wereld en wat je omstandigheden ook zijn, politieke overtuigingen of financiële status, dit individuele stuk dat jou beweegt ophet evoluerende spelbord is aan zet.

Het spel kan worden veranderd

Jullie kunnen zoveel dingen veranderen, dierbaren. Je verandert het spelbord, je begint je er net bewust van te worden en dat is de magie die we willen bespreken. De egalisatie is eigenlijk heel eenvoudig. Jullie kunnen de veranderingen van de planeet aarde voelen, de intensiteit van alle energieën die samenkomen omdat het de mensheid tot een grote periode van verandering brengt. De natuurlijke reactie op verandering is angst. “Wat als het niet lukt of ik verander niet? Wat als deze verandering niet zo goed is als de laatste? ” Goed, wat als wij je vertellen dat elke enige verandering tot iets beters leidt, zelfs als het niet altijd zo lijkt op het ogenblik dat het gebeurt.

Zelfs als je terugkijkt op enkele van de ergste beslissingen die je hebt gemaakt of dingen die zijn gebeurd in je in je leven, zou je het echt veranderen als je zou kunnen? Nee, het maakt geen deel uit van je systeem, het is een deel van wat je maakt wie je werkelijk bent. Beheersing van dit alles betekent dat het je niet langer controleert en dat is absoluut mooi. De mensheid stapt in deze periode van verandering, waardoor hun metamorfische schil om hen heen strak voelt in een periode van angst. Maar het lijkt niet in orde, alsof het een of andere manier modieusgeworden is om in een te srakke metamorfische schil t elopen. Het is nu de norm om veel angst te dragen en te behandelen. Ja, het aardige deel over angst is dat de illusie kan worden gevuld.

Vul de lege plekken in

Daarom zijn wij hier om je te helpen met het invullen van de ontbrekende informatie. Wat je geloofssystemen ook zijn, vul de blanco delen eerst in en dat zal allerlei deuren voor jeopenen. Je zult je niet eens zorgen maken over de tweede stap, want dingen zullen zeer snel helder worden. Je kunt de beweging van de energie eenvoudig volgen. Dat is het andere stuk dat gebeurt op een wereldwijde basis, maar hoe diep die liefde gaat of hoe goed het wordt gedeeld is geheel aan de mensheid. Met al deze angst, heb je je terug getrokken en de schelp dicht om je heen gehaald. Als gevolg daarvan is er een gebrek aan liefde, omdat je gewoon niet  zowel angst en liefde op hetzelfde moment kan voelen. Dit begint nu te veranderen, omdat de opening er is en jij begint te egaliseren. Je begint nu waarschijnlijk meer goedheid te zien van de mensheid dan je ooit hebt gezien, dat kan een korte ervaring zijn of het begin van een grotere trend.

Betekent dit dat alles draaide in de richting die je wenste? Nee, dat is niet waar we het over hebben. Iedereen is zo bezorgd over de manier waarop dingen draaien en dat heeft nog meer scheiding. Dus, wat als we gewoon gaan liefhebben? Dat is de opening voor egalisatie, het is de onevenwichtigheid die nu een kans krijgt om te veranderen en er is een golf van liefde die plaatsvindt op de planeet aarde op dit moment. Hoe diep zal het gaan, hoeveel zal het beïnvloeden andere mensen of helpen bij het verbeteren van de situaties op de planeet aarde? Dat is helemaal aan jou, dierbaren. Dat is jouw taak en het gebeurt nu.

De opening

Mensen hebben een behoefte om lief te hebben en geliefd te worden. Je kunt niet leven op deze planeet zonder liefde. Omdat de hele mensheid zich in de angst voor onzekerheid heeft bewogen, is de liefde uit de weg geduwd. En datde opening voor egalisatie is nu. Hoewel het slechts een korte opening is, kan die breder worden. Hoe kun je stap zetten in het volgende niveau waar de liefde is? Je kunt jezelf weghouden van de moeilijkheden. Dat is wat er nu gebeurt. We willen graag dat jullie weer verliefd worden op jezelf, wat het moeilijkste deel is.

Wat je geloofssystemen ook zijn, het maakt niet uit welk geloof of tradities je volgt, dit zijn de tijden dat je  hart openen  een verschil kan maken. Houd in gedachten dat het wordt omringd door deze angst en dat maakt het moeilijker om je hart te openen, omdat het kan zorgen dat je je kwetsbaar voelt en en dat kan moeilijk zijn. Als het ervoor zorgt dat je  jouwmetamorfische deel sluit en terug te kruipt in die ruimte, zie dat ean als een teken dat je de neiging hebt om dingen te verbergen en ze te verdoezelen. Maar dat is het deel waar je stopt met kijken naar jezelf als een deel van God. Wij houden van jullie, zo innig, als individuen, niet alleen als het collectief van Lichtwerkers. Als je zelfs een deel van de grote liefde die we hebben voor kou, dierbaren, dan zul je beseffen dat er maar een manier is om door te gaan en om het door te geven aan anderen.

Een tijd voor verliefdheid

Wordt verliefd op iemand anders, al is het maar een moment. Nee, je hoeft jezelf niet te verwarren of je leven te veranderen. Volg gewoon de onvoorwaardelijke liefde als je de kans hebt. Het kan zo simpel zijn als het ervaren van de schoonheid van een roos, als je het in je handen houdt. Kun je lang genoeg stoppen om verliefd te worden op de sneeuw, als het valt uit de hemel en op de boomtoppen landt? Of zelfs die lichte interactie die je had met je buurman, wanneer je beiden het afval wegbrengt? Ga op zoek naar die kansen om verliefd te worden, want dit is de tijd, meer dan ooit tevoren. Jullie hebben de kans om deze golf van liefde te nemen, die nu gangbaar is op planeet aarde, en het in je eigen leven uitrekken. Breng het op een of andere manier en druk het uit. Geef het ruimte om te groeien en te bewegen. Dierbaren, dit is belangrijker dan de toekomst. Het is belangrijker dan wat er plaatsvindt op de planeet aarde, wat er gebeurt in de politiek of zelfs wat er plaatsvindt op Wall Street.

Je bent dichterbij dan je denkt, dierbaren, je hebt de deur geopend om Interdimensionale tijdruimte te ervaren. Het is nu beschikbaar voor jou, volledig, omdat je leeft in de vijfde dimensie en leert hoe ermee te werken. We zijn ontzettend trots op je. Blijf je hart volgen, dierbaren, één stap tegelijk. Op een dag, reed de bewaarder ergens zelf heen en hij kwam op een van zijn oude geloofssystemen. Toen hij stilstond voor  een stoplicht, zag iemand die een kleine sticker droeg met , “Help me.” Nou, de geloofsystemenvan de bewaarder begonnen zichte roeren en hij keek de andere kant op. Hem werd namelijk vroeger geleerd dat als je geld geeft aan bedelaarsje een deel van het probleem bent in plaats van een deel van de oplossing. Dat was zijn probleem met zijn geloofsystemen, totdat we hem wisten te bereiken in hij izjn hand in zijn zak stopte en geven de man wat geld gaf. Dat bracht hem eindelijk uit die oude overtuigingen. Was het zijn verantwoordelijkheid wat de man doet met het geld? Nee, het ware geschenk werd gegeven aan hem het moment dat hij het geldgaf.

Zie een spirit verliefd worden

Een manier vinden om liefde te uiten, versterkt je leven. Breng het verder in elke uitdrukking van wie je bent. Er is een golf van liefde op de planeet aarde en als je eenmaal begint en de dynamiek voortzet, zal al die ongelooflijke energie naar voren komen om je te ondersteunen en die verbinding te maken. Wat gebeurt er als twee mensen hun ogen openen en echt elkaars geest te zien? Ze worden verliefd. Oh, ja, er is veel weerstand tegen dat. Men kan weg te kijken en zeggen: “Nou, ik wil dat niet doen.” Maar wat als je gewoon verliefd wordt geen verwachtingen hebt, alleen maarin dat moment? Wij waarderen je vermogen om ons van jou te laten houden in de tijd dat we hier samen zijn geweest. Jullie pad voorwaarts is van groot belang voor ons allemaal. We zijn zo ontzettend trots op alles wat je hier hebt gedaan op de planeet aarde, en we niet kunnenwachten om te zien wat je nu doet. Neem deze golf van liefde, want jullie zijn de wezens die het kunnen egaliseren.

Weet dat je op een ongelooflijke pad loopt. Het is met de grootste liefde, dierbaren, dat we jullie vragen om elkaar met respect te behandelen. Koester elkaar en speel goed samen als je deze prachtige tijden van de liefde op de planeet aarde ziet.

Espavo.

De Groep

Speciaal verzoek: Copyright 2019 Espavo. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.