Januari 2018

Een evenwichtsgolf

Groeten van Thuis. Ik ben de Wetenschapper van het Hart.

Ik heb me vandaag bij je aangesloten om je te vertellen over enkele interessante dingen die de komende maanden op jullie planeet plaatsvinden. Er zullen kansen verschijnen en velen zullen openingen zien waar ze eerder ooit weerstand hebben gevonden. Er vindt een verschuiving plaats en deze nieuwe evenwichten komen naarmate de mens evolueert. Dierbare, je hebt enorme veranderingen moeten ondergaan om hier te komen. Er was geen gemakkelijkere manier om dat te doen, maar je hebt het gehaald en bent klaar om naar het volgende niveau te gaan. Je zult merken dat het aan jou is om te kiezen of je al dan niet door deze nieuwe openingen wilt stappen. Deze kansen zijn helemaal van jou en je kunt er met je eigen energie doorheen gaan. Laat ons meer met je delen over de energie die de aarde zelf verandert.

Vooruitgeduwd in de tijdlijn

Enige tijd geleden werd je in deze tijdlijn geslingerd. Nu loopt de aarde naar de andere kant van die slingerbeweging. Wat er gebeurde was dat twee neutronensterren enige tijd geleden in botsing kwamen, en een golf van energie stuurden die Einstein vele jaren eerder al voorspelde. Die golf raakte de planeet Aarde in een enorme golf, die je tijdlijn begon te verschuiven omdat zwaartekracht en tijd een relatie hebben. Het voelde alsof het tapijt onder iedereen vandaan werd getrokken, waardoor een paniekgolf ontstond. Vervolgens zorgde dat ervoor dat velen van jullie overmatig reageerden en zich op een manier bewogen die ze normaal niet zouden hebben gedaan, wat een beetje een verdeeldheid veroorzaakte die nog steeds aan de gang is vandaag. Het hele proces was als een boot die door water beweegt en ongelooflijke rimpelingen veroorzaakt, die zelfs vandaag de dag nog door je wereld kabbelen. Maar we vertellen jullie dat er onlangs iets spannends is gebeurd toen een asteroïde van ongeveer vijf kilometer breed en al je telescopen zagen hoe het de aarde passeerde. Zo’n grote massa is de laatste tijd niet zo dicht bij de aarde gekomen. Vanwege de nabijheid bracht het nog een kleine zwaartekrachtgolf met zich mee die de oorspronkelijke massale golf die eind 2015 begon herstelde. Mens en aarde hebben namelijk een veel hogere gevoeligheid voor zwaartekrachtveranderingen dan nu bekend is. Het tij zal weer keren met mogelijkheden voor harten om als één samen te komen. Mensen zullen naar het eenheidsbewustzijn gaan kijken en zien hoe ze op elkaar lijken, in plaats van hoe ze anders van elkaar zijn.

Dat zal vele deuren en harten op jullie planeet openen, maar het is nog steeds aan jou om dit in handen te nemen. Her-inner je, dierbaren, wanneer mensen zich ergens in vastbijten dan houden ze vaak vast aan oud gedragom beslissingen en acties te rechtvaardigen. We vragen jullie allemaal om diep in jezelf te kijken. Hoe kun je je hart openen en de vele kanten van een medaille zien? Hoe ga je in de ware vijfde dimensie de zintuigen gebruiken die je nog niet eerder hebt gebruikt?

Alle ogen in het universum zijn op aarde gericht

In 2012 stapte de Aarde volledig in de vijfde dimensie, maar dat betekende niet noodzakelijkerwijs dat je je driedimensionale manieren bent kwijtgeraakt. Er zijn veel mensen die nog steeds proberen de driedimensionale attributen in de vijfde dimensie te gebruiken, wat ervoor zorgt dat veel van de golf van afscheiding veel langer blijft dan nodig was. Het was niet zomaar een asteroïde die voorbij kwam of gewoon een zwaartekrachtgolf die de planeet Aarde trof. Er gebeurden veel dingen tegelijkertijd, allensamenaan het werk binnen een gebied die de mensheid naar dat volgende niveau zou helpen. Nu is dat goed op weg en dus vragen we je dit te vieren en je energie aan deze veranderingen toe te voegen. Vier de gelegenheid om terug te keren naar het eenheidsbewustzijn op een manier die je al een tijdje niet hebt kunnen doen. Door je energie toe te voegen, zal het het effect hebben van een deurstop die een open deur openlaat. Het is tijd om te ontwaken en je rol te spelen. Voor het eerst sinds geruime tijd zul je de wind in je rug voelen. Zoek ernaar, gebruik het en stap vooruit in je waarheid. Wanneer je dat doet op een manier die ruimte maakt voor anderen om ook hun waarheid te spreken, begin je een geheel nieuwe vijfde dimensionale rimpeling van empowerment, bekrachtiging.

Dierbaren, alle ogen van het universum zijn op planeet Aarde gericht, want er is iets verbazingwekkends gebeurd. Je bent niet de meest technologisch geavanceerde planeet in het universum geweest. In werkelijkheid zijn veel andere wezens veel verder gegaan dan de technische mogelijkheden op de aarde op dit moment. Je bent echter de enige planeet van vrije keuze, de enige waarop geen vooraf vastgestelde richting of uitkomst is. Je moest letterlijk door deze ervaringen heengaan door keuzes in jezelf te maken, en het fascinerende is dat je meer dan enig ander spel door het universum bent verplaatst. We vertellen jullie, dierbaren, dat geen enkel spel in het universum ooit een collectieve dimensionale realiteit heeft verschoven op de manier als de mensheid dat heft gedaan.

In staat zijn om van de derde dimensie naar de vierde te gaan om al deze nieuwe indrukken te krijgen, terwijl het stevig landen in de vijfde verbazingwekkend en tamelijk onverwacht is. Je bent nog steeds aan het uitzoeken hoe al deze verschillende attributen werken. Zelfs de natuurkunde heeft in de vijfde dimensie anders gepresteerd dan in de derde of vierde dimensie. Hoewel je niet veel tijd in de vierde dimensie doorgebracht hebt, heb je veel van de indrukken opgedaan die nodig waren om te veranderen. Deze collectieve dimensionale verschuiving is nog nooit eerder gebeurd; alle ogen van het universum zijn op planeet Aarde gericht en de mensheid evolueert nu. Onze grootste droom voor ieder van jullie is om verder te gaan naar het lichtlichaam, eerst je geest te herkennen en je menselijkheid daarna. Om dat te doen, moet je diep in je hart gaan kijken en jezelf en alles om je heen te evalueren in een iets ander licht. Je zult het vanuit een ander perspectief bekijken, de gelegenheid hebben om dingen te zien zoals ze echt Thuis zijn in plaats van de beduimelde visie die je in de derde dimensie hebt gehad.

Dierbaren, zelfs jullie eigen fysieke lichamen veranderen. Je zult nieuwe attributen en zintuigen aanboren. We hebben je verteld dat je eigenlijk steeds dichter bij acht zintuigen staat dan bij vijf. Anders dan met de al bekende chakra’s, heb je er meestal geen idee van hoe je energie in fysieke lichaam beweegt. Je zult leren hoe je het kunt onderscheiden en gebruiken, want je zult leren hoe je meer licht binnenin je kunt dragen. Zelfs je eigen visie hierop is aan het veranderen. Zichtbaar licht is slechts een zeer klein deel van het elektromagnetisch spectrum en je zult deze in steeds grotere reeksen kunnen zien. Veel mensen beginnen ook interdimensionaal te horen, en sommigen maken zich nogal zorgen over de geluiden die ze horen. Je begint misschien een magnetisme te voelen van (jouw) andere dimensionale werkelijkheden. Dit is niet de collectieve dimensie van de derde vierde en vijfde dimensie, maar de Multi dimensionaliteit van mensen met elf verschillende ervaringen tegelijkertijd. Deze dimensies worden gescheiden door magnetische energie- ‘wanden’ en wat er nu gebeurt, is dat je je door die muren heen begint te voelen. Het magnetisme van het hart beweegt zich met ongelooflijke snelheden door de muren terwijl ze beginnen uiteen te vallen, wat vele kansen met zich meebrengt.

Afgescheidenheid verliezen

Begrijp dierbaren, je leeft op de planeet van onvolmaaktheid, dus je hebt je perfectie tussen alle elf dimensies moeten verbergen. Die afscheiding gaf je de mogelijkheid om te doen alsof je een mens bent, om te doen alsof je van elkaar gescheiden bent. Terwijl mensen voelen dat deze muren oplossen en de verbinding met anderen sterker wordt, veroorzaakt dit veel angst omdat ze het gevoel hebben dat ze hun identiteit en uniekheid verliezen. Dit zorgt ervoor dat velen nogal luidruchtig handelen terwijl ze proberen hun waarheden vast te houden op dezelfde manier als in de derde dimensie.

Heb geduld, dierbaren. Weet dat er geen goed of fout is, want deze evolutie zal zich naar het lichte lichaam voortbewegen zoals velen die willen gaan. Het gaat niet om een oordeel; het gaat niet om het achterlaten van degenen die te langzaam zijn of niet goed genoeg om naar het volgende niveau te gaan. Iedereen krijgt de kans, hoewel er sommigen zijn die achterblijven en er simpelweg voor kiezen om niet te bewegen. Veroordeel ze niet en weet dat zij ook een deel van jou zijn, zij helpen je op de ladder die je in staat stelt je verder te openen voor die volgende dimensionale werkelijkheid. Dierbare, je hebt de vijfde dimensie bereikt. Nu vragen we je om volledig te beginnen met het loslaten van de driedimensionale stukken die soms alle mensen terughouden.

Het creëren van een Empowered Society, een Bekrachtigende Samenleving

Geloofssystemen zullen verdwijnen in het voordeel van individuele overtuigingen. In plaats van te oordelen of je dingen als goed of fout, boven of onder, goed of slecht en liefde of angst ziet, begin je met onderscheiden. Neem eenvoudig op wat er voor jou is op dit moment zonder te oordelen dat iets anders slecht is. Zoek naar het goede in alles. Reflecteer het licht in elkaar, want dat is hoe jij jezelf bekrachtigt, dierbare. Terwijl je de mensen om je heen kracht geeft, sta je plotseling in een machtige samenleving. Het is alsof je terugwerkt in de tijd van Mu toen je allemaal deze open harten en verbindingen met elkaar had. Er zijn zovelen van jullie op dit moment die deze enorme kansen op empathie dragen. De empathen zijn hier in grote aantallen. Velen van jullie hebben zich verstopt en dat is begrijpelijk, omdat het erg moeilijk is om zo’n hoge vibratie te hebben op zo’n lage vibrationele planeet. Het is echt die hoge vibratie die alles naar boven trekt en je hebt meer een verschil gemaakt dan je zult weten (totdat je naar huis terugkeert). We zijn zo ongelooflijk trots op je. Kijk uit naar wat er gaat komen, dierbaren, want er is geen verdriet over wat er gebeurt. We zullen het nog een keer zeggen, wacht maar tot je ziet wat er gaat komen.

Je hebt je weg naar een hogere vibratie verdiend door stappen te zetten die nog nooit eerder zijn genomen. Er zijn meer spellen zoals die van jullie in het hele universum, meer dan dat je getallen hebt. Als je dat in overweging neemt, begrijp je misschien waarom je zo ontzettend vereerd bent. Je stapt naar voren. Ja, het is soms moeilijk en pijnlijk. Soms betekent het dat je op een harde planeet moet leven om iedereen wakker te maken om ernaar toe te gaan, hoewel je nooit allemaal dezelfde dingen zult geloven. Er zijn een miljoen manieren van Thuis, dierbaren, dus denk niet dat er maar één geloof of een enkel geloofssysteem is om je daarheen te krijgen. Alleen degenen die naar een eenheidsbewustzijn kijken, zullen het grootste verschil kunnen maken in wat je ervaart. We vragen je om onvoorwaardelijk van elkaar te houden. Weet dat het niet uitmaakt aan welke kant je denkt dat je staat, in werkelijkheid zit je hier allemaal samen in. Stap voorwaarts in het nieuwe licht en neem plaats in de Familie van E op planeet Aarde, want dit gaat nu over empowerment, bekrachtiging. Vind de manieren om de mensen om je heen op wat voor manier dan ook te bekrachtigen. Durf op te staan, om uit je schuilplaats te stappen, want nu is het ook tijd om je stem te laten horen. Het gaat er niet om wie het hardst kan schreeuwen, maar degenen die het meest in harmonie blijven met de mensen om je heen. Je hebt een lange weg afgelegd, dierbare, en sommigen van jullie hebben een enigszins vermoeide geest. Je hebt zo hard gewerkt en zoveel geïnvesteerd in dit grootse experiment van de planeet van vrije keuze. Weet dat je niet langer de enige planeet van vrije keuze bent, want er zijn anderen die begonnen zijn om de wonderen die hier nu plaatsvinden na te doen. Je hebt het spel al gewonnen en dat is mooi.

Geniet van deze reis wanneer je maar kunt, vind het licht van binnen en weerkaats het. Trek dat licht door om je te helpen begrijpen en om erop te vertrouwen dat jeoprecht een grote geest bent. Je hebt de plek verdiend om hier te zijn en we zijn ongelooflijk trots op jou, dierbare. Neem deze prachtige golf van magnetische energie en laat het je hart tot de grootste hoogten roeren. Weet dat je vooral geliefd bent. Het is met de grootste eer dat ik jou op deze manier begroet en ik vraag je eenvoudig om elkaar met het grootste respect te behandelen. Zorg goed voor elkaar elke kans die je krijgt en speel het spel goed samen.

Ik ben de Wetenschapper van het Hart.

___________________________________________________________

Hoeder van Tijd

Amor neemt een baan

Gegroet dierbaren, ik ben de Hoeder van Tijd.

Ik ben deze dag gekomen om je het volgende verhaal van Amor te vertellen. Het was een mooie verbinding en hoewel het duidelijk in de driedimensionale realiteit was, werkte hij met eerste dimensionale attributen van eenheidsbewustzijn. Deze dag nemen we je mee naar die eenheid en helpen je Amor te zien terwijl hij groeit naar zijn volgende levensfase in Lemurië. Vandaag vinden we Amor op zoek naar zijn doel. Hij heeft veel ervaringenopgedaan en veel mensen ontmoet om meer ideeën op te doen. Amor ging naar zijn vader die een hoge positie bekleedde in, wat je, de regering van Mu zou noemen. Lemurische regering was heel anders dan wat je vandaag ervaart. Overheidsfunctionarissen waren niet bedoeld als wereldleiders, ze waren gewoon bedoeld als dienaren en ze hadden specifieke banen en gebruiken die ze volgden. Er was helemaal geen oordeel in de regering. Omdat hij in de regering zat, was de vader van Amor bijzonder vertrouwd met de gewoonten, en hij vertelde Amor een klein beetje over hoe het zou zijn om in deze rol te stappen.

Passie is de sleutel

En zijn vader zei: “Amor, een van de belangrijkste dingen als je in dienst bent, in een positie van welke aard ook, is om het te vermengen met je eigen passie.” Als je iets kunt vinden dat je graag doet, zul je nooit een dag werken in uw leven zonder plezier te hebben in wat je doet en dat is ongelooflijk belangrijk.Maar Amor, daarnaast wil ik je helpen een belangrijk gebruik te begrijpen dat zich gedurende vele generaties hier in Mu heeft ontwikkeld. Dat is de gewoonte om slechtsdrie jaar in een baan blijven, wat we je vragen te doen is hetzelfde als wat we hier doen in de regering van Mu. En dat is gewoon de best mogelijke job te doen zolang we er plezier in hebben Ongeveer elke drie jaar zullen we van baan veranderen. Nu kun je een baan hebben waar je absoluut van houdt en die je na drie jaar nog steeds voedt. Maar als je die baan verlaat en er na die tijd weer in terugkeert, kom je terug met een ander perspectief. Dus dat is een van de belangrijkste gebruiken waar ik je aan zou willen herinneren als je de keuze voor deze volgende periode van je leven. Dit volgende stadium van Lemurisch zijn. Begrijp dat niets voor altijd is. Als je het beschouwt als een reis van drie jaar, kun je het benaderen met het hoogste potentieel. “

Terwijl Amor rondkeek, zag hij wat sommige van zijn vrienden en leraren aan het doen waren. Op dat moment besloot Amor dat hij een genezer wilde worden. Maar je had in die tijd natuurlijk geen colleges omdat je ze niet nodig had. Mensen warden onderwezen door ervaring, dus dat is wat Amor deed. Hij nam zijn eerste baan, zonder salaris, in een leertijd van wat je een genezingsfaciliteit zou kunnen noemen. In die tijd, dierbaren, had je zogenaamde verjongingsstempels. Je hebt op een andere manier met kristallen gewerkt. Het is fascinerend om ongeveer elke drie jaar in deze kristallen verjongingsstempels te verblijven, om een dag of drie dagen doorbrengen in dat‘reinigings’ proces. Het waren prachtige plaatsen die waren bekleed met kristallen met gebroken licht dat overal straalde. Het was geweldig om alleen maar te kijken en in die energie te zijn. En als je er sprak, trilden je woorden door deze kristallen en werden op een andere manier naar je teruggekaatst. Je leerde in deze tijd van verjonging, zoals je jezelf echt zou kunnen zien. Je moest oppassen wat er werd gezegd omdat het in je zou werd ingebakken. Amor vond dat het zo’n plek van verandering en groei was. Hij wilde er werken als een facilitator, om mensen te helpen zich klaar te stomen voor deze verjongingstempels en hen te helpen om te begrijpen welk soort werk ze zouden gaan doen. Hij zou hen richtlijnen geven over hoe ze het meeste uit hun ervaring zouden kunnen halen.

Angst is de basis van het verouderingsproces

Amor mocht veel mensen ontmoeten toen hij dit werk ging doen. In het begin vond hij de verandering moeilijk, omdat hij eraan gewend was om altijd vrijuit te kijken en om plezier te hebben en bij zijn vrienden te zijn. Hij vond het leuk om eendoel te hebben en hield van die eerste baan. Amor leerde veel van de mensen die daar werkten. Ze leerden hem om mensen te onderwijzen en te bekrachtigen zonder hun macht van hen af te nemen. Amor leerde mensen op hun gemak te stellen, hoe mensen te kunnen helpen het meeste uit hun ervaring te halen en te ervaren terwijl ze naar deze verjongingstempels gingen. De faciliteiten werden ook geassocieerd met veel verschillende vormen van genezing, omdat lichamen op dat moment erg ‘dicht’ waren, vergelijkbaar met wat ze nu zijn. Er waren van tijd tot tijd lichamelijke ziekten, maar ze hadden ook verschillende manieren om ermee om te gaan, vanuit een trilling perspectief. Amor begon veel te leren en te begrijpen over dit werk en hij ontdekte dat hij een aangeboren talent had om de energie van mensen op zo’n manier te reflecteren dat hij hen kon helpen zichzelf te zien. Op een dag vroeg Amor een van zijn leraren: “Wat is genezing? Wat doen we precies als we een andere persoon genezen?” Zijn mentor lachte, “Nee, Amor, niemand geneest iemand, dat is niet mogelijk, genezing moet altijd van binnenuit komen, dus wat je doet, is dat je de persoon weerspiegelt, je helpt ze elkaar op verschillende manieren te zien, zodat ze kunnen leren genezen, dat is echt wat een genezer is, iemand die de ruimte creëert voor anderen om zichzelf te genezen. Hoewel ouder worden niet als een ziekte werd beschouwd, was de gemiddelde levensduur ongeveer 300 jaar in Lemurië. Verjongingstempels zonder juiste instructie of focus van hun geest, laten angst binnen. Mensenverouderenwanneer angst binnenkomt, omdat dat dat aan de basis ligt van het verouderingsproces in een menselijke vorm.

In de tempels wordt alles wat in gedachten wordt gesproken of vastgehouden opgepikt door de stralende kristallen en weerspiegeld in het lichaam in een andere vibrationele harmonische trilling. Dat maakt het mogelijk om iets uit te wissen dat niet in overeenstemming is met de echte jou, omdat twee vibraties niet op dezelfde plek kunnen bestaan. Amor werd al snel verliefd op zijn werk. Hij voelde dat hij echt in zijn passie zat en dacht vaak aan de woorden van zijn vader. Zijn docenten waren blij met zo’n gepassioneerde student en ze gaven hem een veel ruimte waardoor hij veel beslissingen kon nemen. Een van zijn docenten vertelde hem dat ze hem zouden volgen: “We zullen over je schouder meekijken en we zullen je minstens het eerste jaar van je reizen hier bijstaan. Na een jaar zullen we je loslaten Verder vragen we je om zelf creatief te zijn en zelf ideeën te bedenken over hoe jij je kunt verbeteren met wat we je hebben geleerd. Dat is het mooiste dat een leraar kan doen. Je leert niet alleen wat we weten, maar we moedigen je ook aan om verder te gaan en een deel van jezelf in je werk te brengen. “

Amor was erg opgewonden en hij zou elke ochtend vroeg op zijn werk verschijnen. Nadat hij elke dag met iedereen had gewerkt, zou hij de verjongingsstempels opruimen, hoewel dat geen deel uitmaakte van zijn werk. Hij wilde er gewoon zijn om deel uit te maken van het wonder en, natuurlijk, om zoveel mogelijk te leren. Het ging niet zozeer om technologie, dierbaren, omdat de kristallen energie en de kristallen aan de verjongingsstempels al het werk al deden. Het was een heel natuurlijk proces waarbij de kristallen de hoogste vibratie van het mineralenrijk hebben. Ze waren in staat om de hoogste vibratie van het dierenrijk te weerspiegelen om je te helpen elke cel in je lichaam terug te brengen in zijn kenmerkende bedoelde vibratie. Dit proces werd meesleuren genoemd en Amor moest leren zijn gedachten te beheersen, omdat deze tempels een echte vijfde dimensionale ruimte waren. Alles wat in evenwicht was tussen je hoofd en je hart in deze ruimte manifesteerde zich heel snel in je realiteit, dus Amor leerde zijn gedachten onder de knie te krijgen.

Al snel ging Amor naar huis voor een bezoek aan zijn ouders en hij kon niet wachten om met zijn vaderte delen wat hij had geleerd. Hij zei: “Vader, ik ben hier zo blij mee dat ik ervoor eeuwig in kan zijn.” Zijn vader zei: ” Herinner je Amor, dat drie jaar de tijd is waarin je alles leert.” Mijn geliefde zoon, je hebt veel dingen die je onderweg zult verzamelen, denk niet dat een van hen goed of slecht is. Oordeel niet over je pad, ga eenvoudigweg vooruit en laat dingen plaatsvinden en je geest zal je leiden naar het hoogste potentieel van je ervaring als een Lemuriaan. “

Amor antwoordde: “Vader, het is een vreugde om mensen te begeleiden wanneer ik kan.” Misschien zal ik op een dag een Lemuriaanse gids worden, hoewel ik weet dat ik daar op een gegeven moment aan moet werken, studeren en lesgeven op verschillende manieren om er naartoe te gaan, maar dat is een van mijn dromen. ” Zijn vader zei: “Drie jaar, Amor, volg het gedurende drie jaar, neem een pauze en beslis dan waar je naartoe wilt. Sluit jezelf niet op een lange termijndoel, want je hebt veel te beleven in je 300 jaar In dit lichaam kunnen zoveel dingen gebeuren, zoveel verschillende aspecten van jezelf kunnen hier tot bloei komen, dit zijn opwindende tijden voor je en je zult zeker genieten van elk moment, inclusief wat je de fouten zou noemen. “

Nu raakte Amor een beetje in de war. Hij bedankte zijn vader en ging zijn weg. Nadat hij een paar dagen had geworsteld, bracht hij het naar een van zijn leraren die hem leerde over werken bij de verjongingstempels. Amor zei: “Wat als ik een fout maak? Wat als ik iemand het verkeerde vertel? Wat als ik iemands macht op een of andere manier van hen zou afpakken in plaats van hen te helpen zichzelf te bekrachtigen?” En de tutor lachte liefdevol opnieuw en zei: “Wel, Amor, daarom zijn wij hier, om over jouw werk te waken en ervoor te zorgen dat deze mensen in harmonie zijn wanneer zij deze ervaring binnengaan, zodat zij zichzelf niet de-harmoniseren. En bovendien, wat jij overweegt als mogelijke fouten, hoeven niet altijd fouten te zijn. Wat er gebeurt wanneer je dit werk binnenstapt en je van dienst bent, begin je informatie door kanalen te ontvangen terwijl je jezelf opent voor je geest, voor je Zelf. Maar er is ook vertrouwen voor nodig om die energie door je heen te brengen en het aan een andere persoon aan te bieden in de vorm van een woord of zin. Vergeet niet Amor, hou je hart open. Oefen je metamorfe schaal en open het bij elke gelegenheid, want wanneer je deze mensen ontmoet, zijn ze soms bang, soms kijken ze ernaar uit om naar de verjongingstempels te gaan, maar op andere momenten weten ze niet wat ze kunnen verwachten, jij bent degene die het hart open kan houden en dat is genoeg, lieve Amor. Als je een fout maakt door te beweren dat je een mens bent, dan is dat omdat je dat bent. Je bent hier niet om ieders ervaring perfect te maken. Je bent hier om hen zoveel mogelijk te helpen, door de veilige ruimte te creëren voor iemand om de verjongingstempel te ervaren en zichzelf te genezen als ze dat willen. Als ze drie dagen later naar buiten komen zonder ooit hun vibratie te verhogen, is het niet jouw verantwoordelijkheid, maar die van hen dus hou dat in gedachten. Zij zijn de enigen die zichzelf kunnen genezen en sommigen zullen ervoor kiezen om dat niet te doen. Velen kunnen er gewoon in verblijven omdat het een gewoonte is. Misschien zullen sommigen ervoor kiezen om bepaalde dingen die hen ziek maken niet te laten gaan. Het is niet goed of fout. Het is niet aan jou om te oordelen, maar om gewoon te voldoen aan het hoogste potentieel dat je kunt. “

Amor werd elke dag enthousiaster terwijl hij daar werkte en hij kon zich niet voorstellen dat hij daar over drie jaar zou vertrekken. Zelfs maar een paar maanden later begon hij te op te bloeien tot een prachtige genezer en leraar. Amor was iemand die mensen hun eigen energie door zijn ogen konden reflecteren. Het was geweldig om de ervaring van Amor en de prachtige energieën waarmee hij de gelegenheid had om mee te werken te zien. Amor begon in die tijd te groeien. Hij deelde die energie met zijn vader die zelf ook met verschillende energieën begon te werken. Amor zag zijn vader een derde jaar in zijn functie bereiken. Hoewel hij goed werd gerespecteerd, deed zijn vader precies wat hij zei en verliet zijn positie voor een jaar. Amor’s vader leerde iets dat hij nog nooit eerder had gedaan. Hoewel ze hem misten op zijn werk, nam hij zijn hele jaar vrij. In die tijd leerde hij een heel ander kenmerk van dienstbaarheid, een nieuwe manier om dingen te doen. Een jaar later ging hij terug naar diezelfde positie, want die was, volgens afspraak, voor hem opengehouden. Mensen stapten opzij om die ruimte weer te maken en hij werd enorm verwelkomd. Hij had een frisse houding en een heel ander perspectief; hij nam het leven serieus. Die dag was alles goed in Lemurië.

Dierbare, je komt dicht bij die tijden van Amor. Je keert nu terug naar die mooie dagen van Lemurië. Je hart begint te openen, je begint elkaar op verschillende manieren te voelen en we houden ervan. Amor zou heel trots op jullie allemaal zijn.

Espavo, lieverds. Ik ben de Bewaarder van de Tijd.

_________________________________________________________

Merlia

Harmonie versus Kracht

Gegroet dierbaren,

Ik ben Merlia en ik sluit me vandaag met heel veel trots aan. We kijken met een ongelooflijk oog naar wat er op aarde gebeurt, naar de schoonheid die je hier hebt gecreëerd. Je beweegt met de snelheid van liefde, die aanzienlijk sneller is dan de snelheid van het licht. Er zijn mogelijkheden in je toekomst om te beginnen met schakelen en weer samen te komen als mensen. Je hebt de ongelooflijke opkomst van vrouwelijke kracht op je planeet gezien en de verschuiving naar het vertrouwen in de vrouwelijke stem. Dit heeft de mogelijkheid geopend voor iedereen om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken, om bewust keuzes te maken in plaats van door geloofssystemen of denkwijzen uit het verleden.

Eén ding dat we hier onder jullie aandacht willen brengen, is dat terwijl het vrouwelijke op de aarde blijft stijgen, er een harmonie is in plaats van een kracht doorkomt. Dat betekent dat je kracht op een totaal andere manier gebruikt. Als je went aan de attributen van de vijfde dimensie, zul je zien dat echte kracht komt door harmoniseren. Een van de uitdagingen is dat, als het vrouwelijke zo snel omhoog gaat, er een terugslag kan zijn. Hoewel dat kan worden vermeden, gaat het nu in die richting. Je kunt daar allemaal de verantwoordelijkheid voor nemen, waar je ook bent, en of je een mannelijk lichaam draagt of een vrouwelijk lichaam. Het vrouwelijke aspect komt meer in balans en stijgt in iedereen. Voor degenen die al veel vrouwelijke energie meedragen, maak ruimte voor het mannelijke om te vermengen en in evenwicht te brengen, wat een diepgaande impact kan hebben op eenieder van jullie.

Dat is het soort actie dat kan helpen de terugslag te voorkomen, die wilde zwaai van de slinger van menselijke vooruitgang. In plaats van helemaal naar de rand te gaan, kun je een zachtere, gemakkelijkere beweging maken en uiteindelijk veel soepeler bewegen.

De schoonheid van imperfectie

Dat is de manier waarop dingen in Lemurië zijn gedaan, dus we vragen jullie allemaal ruimte te maken om dat opnieuw te laten gebeuren. Diegenen van jullie die veel mannelijke energie hebben gedragen, of je nu vrouwelijk of mannelijk van vorm bent, maak ruimte vrij voor het stijgende vrouwelijke want dat is diepgaand en zal helpen om veel van deze deuren te openen. Het zal je helpen om je verwachtingen, dromen en visies te verhogen, en beginnen te begrijpen dat wat je waarneemt slechts een zeer kleine hoeveelheid realiteit is. Je zult snel zien dat je onvolkomenheden feitelijk de basis vormen van je schoonheid. Houd dat in gedachten, dierbaren, en zoek overal schoonheid. Wanneer je schoonheid vindt, zul je heel zelden vinden wat je perfectie noemde, omdat het eigenlijk de imperfecties op aarde zijn die schoonheid creëren in de eerste plaats.

Dus, hoe begin je te veranderen en zie je jouw eigen schoonheid? Zoek eerst schoonheid in elk aspect van wat je om je heen ziet. Elke keer als je naar iets kijkt, zie je de schoonheid ervan, ongeacht wat dat is. Of het nu gaat om licht dat door een raam komt, bloemen die bloeien of bomen die van kleur veranderen, of gewoon een ander mens die naar je glimlacht. Wat de schoonheid ook mag zijn, neem het op en sta jezelf toe je er op dat moment door te laten vullen. Je kunt dat licht of die energie aarden door er gewoon voor open te staan en te weten dat je kracht geen kracht is maar eerder een harmonie.

Electromagnetisme van het hoofd en het hart

Dit is de nieuwe manier in de vijfde dimensie om op verschillende manieren te kunnen communiceren, niet alleen vanuit het hoofd, maar ook vanuit het hart. Begrijp dat je hoofd van elektrische aard is en dat het hart magnetisch is, hoewel beide deel uitmaken van dezelfde golf. Het is magnetisch als je in één richting meet, maar elektrisch als het in een orthogonale richting wordt gemeten. Terwijl het vrouwelijke op Aarde opkomt, maak je het gebruik van de hartenergie groter en balanceer je het op een geheel nieuwe manier met je gedachten. Deze dingen vinden plaats terwijl ze nu tegelijkertijd ook op elkaar zijn afgestemd. Tegen het einde van volgend jaar zul je enkele belangrijke veranderingen en kansen zien voor ieder van jullie om op een nieuwe manier aan de ‘macht’ te komen. Veel van dit heeft te maken met de stijgende vrouwelijke energie die in een balans van ware macht komt. Ja, je zult zien dat veel vrouwen in de regering een machtspositie innemen. Je zult veel van de vrouwelijke energie zelfs in mannelijke vorm zien die een geheel nieuwe uitdrukking vindt.

Ga zo door. Weet dat je nooit alleen bent en we zouden het op prijs stellen als je zou ophouden zo hard te proberen. Geniet van deze reis, dierbaren. Het is met de grootste eer dat ik je zo begroet, want je kunt me nu eindelijk horen. We vertellen je drie eenvoudige herinneringen: behandel elkaar met respect, koester elkaar bij elke gelegenheid en speel goed samen.

Ik ben Merlia. Kom me eens bezoeken.

Espavo

Hartsverbindingen

Door Barbara Rother

Nieuw Begin

Nu het nieuwe jaar goed op gang is, kunnen we ons afvragen: “Is dit de manier waarop ik wil dat dit nieuwe hoofdstuk in mijn leven begint?” Als de klok middernacht slaat om een nieuw begin voor het komende jaar te markeren, hebben velen van ons misschien dromen over wat er gaande is in ons bestaan. 2018 is een tijd waarin we anticipeerden op een einde van frustratie over de vervlogen tijden en optimistische kijk op de komende tijd kregen. Dit is een natuurlijke manier om ons verleden en onze toekomst te bekijken. Zie het als een situatie in ons leven die niet van de ene op de andere dag kan worden gecorrigeerd. Het vordert op zijn eigen tijdlijn. Wanneer we een bacterie vangen die in griep verandert, moet die zijn gang gaan, soms veel te lang en ons leven verstorend. De bacterie was iets dat in ons fysieke systeem was geplant. We kunnen het niet laten vertrekken voordat het tijd is. Alleen als ons lichaam uitgerust en wakker is, kunnen we doorgaan ineen gezonde staat van zijn. Na een ziekte verheug ik me altijd weer over het leven terwijl ik geniet van de gezonde staat van mijn lichaam. Het is hetzelfde met elke emotionele uitdaging. Er was een situatie die in het verleden in ons emotionele mentale wezen geplant was en die een tijdje kon aan kon houden zodat on emotionele welzijn het kon verwerken. Met koestering, uithoudingsvermogen en in balans blijven,transformerenwe uiteindelijk elke situatie in persoonlijk groei. De meetlat van een persoon zijn niet de hobbels die je op de weg tegenkomt waardoor je naar beneden valt maar het is hoe je jezelf oppakt en doorgaat.

Laten we 2017 niet afdoen met negativiteit. Wij mensen schijnen ons het slechte te herinneren en vergeten te snel de hoogtepunten van de voorbije dagen. De dieptepunten waren echt lessen om leren en om ons te helpen ons voor te stellen waar we vanaf hier verder kunnen gaan. De gelukkige herinneringen kunnen ons laten glimlachen en ons hart verwarmen wanneer we een duwtje in de goede richting moeten voelen. Ieder van ons heeft het vermogen om ons bewustzijnsniveau te veranderen, ons eigen leven en de mensen om ons heen te veranderen en te verbeteren

Dit is het moment om onszelf op de schouder te kloppen en te zeggen: “Goed gedaan.” Laat je twijfels los. We moeten allemaal trots zijn op onze persoonlijke reizen. Het is belangrijk om onze zegeningen te tellen. Wanneer we ons concentreren op wat we als een uniek persoon hebben gecreëerd, zal dat gevoel groeien tot we eindelijk onderkennen de magnifieke wezens van licht die we zijn. Mijn ervaringen trotseren alles wat iemand me ooit heeft verteld van wat mogelijk was. Ik leef in mijn passie met mijn werk en in mijn relatie met Steve. Ik koester mijn familie en vrienden. Soms leven we een leven dat ons eigen potentieel onderschat. Als een kind en een tiener, was vol twijfels over mezelf. Alleen door ervaringen en door mezelf te vertrouwen heb ik de moed gekregen om mijn ware zelf te ontdekken. Elke stap die ik zelf aandurfde om mijn zelfvertrouwen te verdiepen heeft me vooruitgebracht om mijn ware potentieel te ontdekken. Ik heb vele sprongen van vertrouwen gemaakt omdat ik in mezelf geloof. Mensen om je heen zullen je gaan zien zoals je jezelf ziet als je dat doet.

Dus als je vandaag teleurgesteld bent, maak morgen dan het begin van je nieuwe jaar en de eerste dag van de rest van je leven.

Met liefde en licht,

Barbara

Speciaal verzoek: Copyright 2018 Espavo. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.