Januari 2009

Kosmische deeltjes van waarheid
De wedergeboorte van de Aarde


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2009 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Normaal draag ik de Bakens van Licht niet aan mensen op, maar deze maand moet ik een uitzondering maken omdat we vorige week een groot lichtwerker en vriendin hebben verloren. Sonia Bos maakte op 11 januari haar overgang naar huis. Onze harten gaan uit naar haar man Aad, haar familie en de vele duizenden mensen die zij met haar werk heeft aangeraakt. Sonia was gast bij de VirtualLight broadcast en was een van de weinige gastsprekers bij de Human Angel Conference op 080808. Haar boodschappen over het Waterman-tijdperk hebben velen geholpen en zullen als haar nalatenschap voortleven.

Het is voor mij een eer om deze maand de Bakens van Licht op te dragen aan Sonia Bos. Goed gedaan Sonia. We zullen je missen maar altijd blijven herinneren.

In deze boodschap gaf de groep ons een actueel overzicht vanuit drie verschillende gezichtspunten. Ze keken naar de huidige gebeurtenissen in relatie tot de veranderende rol van de Aarde, de veranderingen van de zon en welke invloed die op iedereen zullen hebben. Op kosmisch niveau sneden ze een gebeurtenis aan die nu plaatsvindt en waarvan zij zeggen dat die heel goed in het grotere beeld past. Ze hadden het over de deeltjes in wat wij zonnestormen noemen als de zaden van het universum. Zij vertelden ook dat er nu perioden zijn dat deze zaden rechtstreeks in de magnetosfeer van de Aarde worden gedeponeerd. Ze zeggen dat deze zaden opzettelijk uitgezaaid worden voor de wedergeboorte van de Aarde. Je kunt op de website van NASA het artikel lezen dat beschrijft wat er vanuit wetenschappelijk gezichtspunt gebeurt.
NASA Web Site December 16th 2008

Vanuit energetisch gezichtspunt zeiden ze dat dit de overlapping was van het hologram van de Derde Aarde. Het is nu in beweging. Houd je vast, daar gaan we!

Een geweldig nieuw jaar met heel veel dikke knuffels en zachte duwtjes. Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis

Magisch moment
Deze tijd is magisch. Deze plaats is magisch omdat jullie die in beweging hebben gezet. Jullie hebben je intentie gesteld om op deze planeet een magische ervaring te hebben en die staat nu te gebeuren. Een voor een worden jullie geïnspireerd dingen te doen die je prettig vindt; worden jullie in het heilige contract gezet dat jullie voor jezelf hebben opgesteld. Jullie wisten wat je wilde gaan doen en jullie kozen de richting die je op wilde. Jullie plaatsten een sluier tussen je twee hersenhelften om je herinneringen aan Thuis en je eigen kracht volledig uit te wissen. Daarna kwamen jullie naar de Aarde om een verstoppertjesspel te spelen. Jullie botsten tegen muren en andere mensen, alsmaar denkend dat je iets verkeerds deed of een fout maakte. In feite zwierven jullie gewoon wat rond op zoek naar die verbinding, dat deel van Thuis waarmee jullie via je hoger zelf volledig verbonden zijn.

Dat wordt nu nog belangrijker. Vandaag willen we jullie op verschillende niveaus een overzicht geven. We gaan jullie een klein stukje laten zien van wat er zowel op kosmisch niveau als op het aardse niveau gebeurt. Daarna zullen we jullie de mogelijkheden op het persoonlijke niveau vertellen, want velen van jullie zijn nu bereid om in beweging te komen. Jullie hebben jezelf op de rand van het klif gebracht en wachten tot een zacht briesje je ervan afduwt. Welnu, zo’n zacht briesje heeft zich zojuist voorgedaan. Wij staan erom bekend dat wij mensen zachtjes van het klif duwen. Dat is een van de dingen die we graag doen en we spreiden dan onze vleugels om jullie eraan te her-inneren wie je werkelijk bent. Dit keer zullen we een paar overzichten met jullie delen, niet van wat er voor jullie ligt, niet per definitie van wat er in de toekomst ligt of wat jullie bestemming is, maar gewoon van de richting die jullie opgaan en wat er gebeurt op Aarde, zodat jullie dit kunnen bevatten.

Kosmisch overzicht
Eerst zullen we het hebben over het kosmische niveau, want in jullie deel van het universum beginnen zich kosmische gebeurtenissen te ontwikkelen. De kosmische gebeurtenissen vinden nu plaats om naar een climax te groeien en die climax zullen we gewoon een gebeurtenis noemen. Dat is alles waarover gesproken wordt, momenteel zelfs in jullie wetenschappelijke wereld. Maar iedereen die toekijkt begrijpt slechts één ding: het zal een grote gebeurtenis zijn. Niemand weet precies hoe het gaat gebeuren of hoe het zal plaatsvinden. Laten wij ons gezichtspunt met jullie delen.

Ten eerste hebben jullie verbindingen met de zon die jullie nu al een aantal jaren hebben. Die hebben te maken met de herstructurering van het magnetisme van de Aarde, wat al enige tijd aan de gang was en enkele jaren geleden is afgerond. Ook waren er veel zonnevlammen die in feite energie van Thuis brachten. Die energie van Thuis werd vanuit de centrale zon via jullie eigen zon gestuurd; zonnevlammen zijn explosies van de opgeslagen energie in de zon, die in de ruimte plaatsvinden.

Als je echter de energie van elke uitbarsting zou meten, zou je beseffen dat de energie van slechts drie van deze uitbarstingen in de zon opgeslagen kon zijn en toch hebben jullie er honderden gezien. Waar komt die energie dan vandaan? Wat gebeurt er? Vindt er een chemische reactie plaats in de zon? Wij zeggen jullie dat de zon niet is wat jullie denken. Hij is geen op zichzelf staand object. Hij is een dimensionale poort voor energie en is dat van begin af aan geweest. Zelfs de warmte en de gammastralen die het leven op deze planeet ondersteunen, komen constant via die poort jullie wereld binnen. Hij is een poort die via de centrale zon direct met Thuis is verbonden, dus dingen die in gang worden gezet zullen gewoonlijk via jullie zon plaatshebben. Hij is jullie station voor energiedistributie.

Er ontwikkelen zich nu twee gebeurtenissen ter voorbereiding op dat wat komen gaat. Wetenschappers denken dat het nieuwe ontdekkingen zijn van dingen die al heel lang gebeurden. Dat is echter niet het geval; deze dingen zijn nooit eerder gebeurd. Een van deze gebeurtenissen is dat het magnetische veld van de Aarde zich vermengt met dat van de zon. De tweede is de recente ontdekking met betrekking tot de deeltjes die een zonnestorm bevat. Wij zouden nooit het woord zonnestorm gebruiken om deze gebeurtenis te beschrijven. Deze twee gebeurtenissen werken samen om het magnetische veld van de Aarde precies lang genoeg open te stellen om het met een royale hoeveelheid deeltjes (zaden) te vullen. Dit alles ter voorbereiding op een grote, nog niet gedefinieerde gebeurtenis die eraan komt.

Verbinding tussen Aarde en zon
Gezien vanuit een groter perspectief zeggen wij dat de interacties tussen de zon en de Aarde aan het veranderen zijn. De Aarde wordt weer door de zon opgeladen; de eerste keer was een magnetische lading van de zonnevlammen. Nu hebben de zon en de Aarde een verbindingspunt gevormd. Dat wordt een poort genoemd omdat de energievelden van de Aarde en de zon af en toe contact met elkaar maken en zich dan in tijd en ruimte uitstrekken om hun energievelden met elkaar te verbinden. Tijdens die momenten worden deeltjes van het ene veld aan het andere veld gegeven. Jullie kenden deze gebeurtenissen tot nu toe alleen als zonnestormen, want dat is het enige woord wat jullie hadden om te begrijpen wat dit is. Het is echter veel meer dan dat; het is de levenskracht van het universum. Als jullie het over het fysieke lichaam zouden hebben, zouden we het seksuele energie noemen. Het is de levenskracht van de energie van Al-dat-is die door alles heen stroomt en alles met elkaar verbindt.

In het begin hebben deze zonnedeeltjes de Aarde gecreëerd. Deze deeltjes zouden deeltjes van mogelijkheden genoemd kunnen worden omdat ze alles met zich meedragen wat jullie creëren. Vergeet niet dat het jullie creatie is want jullie zijn de scheppers van de Aarde. Er bestaat geen groot plan. Er bestaat geen god met een baard die lijkt op Charlton Heston, die toezicht houdt op iedereen en zegt wat goed en wat verkeerd is. Jullie creëren je werkelijkheid met elke gedachte. De Aarde past zich aan jullie gedachten aan. Dat is wat jullie werkelijk zijn; jullie creëren het pad vlak voordat je voeten de grond raken, en omdat jullie het daar verwachten, wordt het ook gecreëerd. Jullie relatie met de Aarde en de hele kosmos zal de komende drie jaar duidelijker worden wanneer sommige van deze gebeurtenissen zich ontvouwen.

Geboorte van de Derde Aarde
Als jullie ontdekken dat de Aarde en de zon contact maken, zullen de dingen die zonnevlammen of coronale massa-uitstoten genoemd worden, beter begrepen worden want deze deeltjes geven leven door aan de Aarde. De Aarde begon als een van deze deeltjes. Het begon met een energieveld rondom een van deze deeltjes en dat veld ging groeien. Het begon vorm te geven aan de intentie van god. God had een gedachte om de Aarde te creëren. Velen van jullie zien god als een overal aanwezig wezen dat machtiger is dan iedereen, terwijl het in feite jullie zijn die dat soort gedachten hebben. Wanneer jullie aan dat soort dingen denken, creëren jullie ze. Jullie hebben iets gecreëerd dat wij de Derde Aarde noemen, een gedachte van god. Het zijn jullie collectieve gedachten van wat jullie graag zouden hebben en wat jullie tijdens de ontwikkeling van de Aarde graag zouden zien gebeuren. Jullie gedachten hebben een hologram gevormd voor vele vormen van licht. Als jullie een gedachte hebben en als jullie met je gedachten iets creëren, zenden jullie met behulp van je licht een lichtstraal uit. Wanneer veel van die lichtstralen elkaar onder verschillende hoeken kruisen, creëren ze van zo’n deeltje een driedimensionaal beeld wat een hologram wordt genoemd. Het hologram dat jullie van de Derde Aarde hebben gecreëerd, is nu bezig zich over het oorspronkelijke hologram van de Aarde heen te leggen. Jullie geven de Aarde een nieuwe vorm.

Een tijdje geleden vroeg iemand: “Vertel ons wat meer over de zieke Aarde. Hoe kunnen we de Aarde helpen met beter worden en naar het volgende niveau te gaan?” Wij vertelden jullie luid en duidelijk dat de Aarde niet ziek is. Zij is zwanger. Ze staat op het punt om te bevallen. Daar kijken jullie naar. Zij schenkt het leven aan jullie gedachten. De Derde Aarde wordt geboren; de zaden komen nu binnen met de deeltjes die jullie via de zon ontvangen. Jullie zullen zien dat er nieuwe ontdekkingen worden gedaan van dingen die net begonnen zijn. Gezien vanuit ons gezichtsveld is het onvoorstelbaar opwindend, want wij zien dat jullie elk moment van de dag de sluier wegtrekken om te zien wat er echt gebeurt.

Hoger vibrerend hologram drukt zijn stempel op het oorspronkelijke hologram
Jullie zullen ervaren dat dingen zich beginnen te ontwikkelen. Op collectieve basis zullen jullie veranderingen zien in de zakenwereld maar ook in allerlei organisaties, inclusief overheidsinstanties. Als een bedrijf zich aanpast aan het tijdperk van in eigen kracht staan en dat ook ondersteunt, zal het floreren. De meeste bedrijven en organisaties zullen met veranderingen te maken krijgen. In de meeste gevallen zal de manier waarop ze met die veranderingen omgaan, hun toekomst bepalen. Als het collectief zich niet kan aanpassen aan de hogere vibratie, zal het heel snel uiteenvallen. De economische crisis die jullie nu meemaken is daar een voorbeeld van. Jullie zullen meer van hetzelfde zien, want als je een hoog vibrerende planeet en een laag vibrerende planeet hebt, zal het hologram van de hoog vibrerende planeet zijn stempel op het oorspronkelijke hologram drukken. De elementen waar de vibratie niet hoog genoeg van is om met de verandering mee te gaan, zullen problemen hebben en vaak uiteen vallen.

Toch is dit ideaal voor jullie pad want de Shiva moet binnenkomen en alles vernietigen, zodat de Shakti het weer kan opbouwen. Dat is wat er op grotere schaal plaatsvindt. Jullie zullen dat overal zien gebeuren – niet alleen in economische stelsels en organisaties. Jullie zullen het met groepen mensen of vrienden zien en op vele niveaus in je eigen omgeving. Zonder waarschuwing valt iets uiteen of zul je iets verliezen alleen om plaats te maken voor iets anders, iets beters. Er is niets mis met dit proces, want het is precies waar jullie om gevraagd en op gewacht hebben. Dit is het ascensieproces en de evolutie van de Aarde die jullie zelf in gang hebben gezet. Gebruik deze kans om waar je maar kunt, je licht te laten schijnen. Dit is de trigger, het moment om je licht in ere te houden. De Aarde is zwanger. Zij zal het leven geven aan de Nieuwe Aarde, een plaats in overeenstemming met jullie creaties en jullie ontwerpen, een plaats die jullie zal steunen, wat jullie ook doen, welke richting jullie ook proberen op te gaan. Jullie hebben voor jezelf een magische omgeving gecreëerd. Wees niet bang nu die er eindelijk aankomt. Stap naar voren en creëer haar precies tot wat je nodig hebt.

Terwijl de Aarde door een zwangerschap gaat, zal ze, net als elke zwangere vrouw, een paar humeurige perioden hebben. Er zullen hoogstwaarschijnlijk wat probleempjes zijn tijdens deze zwangerschap, maar jullie kunnen voor haar zorgen en met haar samenwerken. Jullie kunnen de Aarde door deze zwangerschap coachen en meehelpen dit komende evolutionaire proces naar eigen ontwerp, nu hier te brengen. Dat is de creatie van de Hemel op Aarde. Jullie ontkomen er niet aan om in eigen kracht te gaan staan en in je hogere vibratie stappen zodat jullie je energie kunnen vasthouden. Alleen jullie kunnen dat doen. Niemand anders kan die stap voor jullie zetten. We kunnen duwen zoveel we willen, maar als jullie niet naar de rand van dat klif willen gaan en je vleugels uitspreiden, zullen jullie nooit weten dat jullie kunnen vliegen. Jullie zullen nooit begrijpen dat je niet ergens in kunt stappen zonder de magie eromheen te creëren. Die zal altijd voor jullie beschikbaar zijn. Jullie denken wellicht dat je toevallig hierin of daarin gevallen bent, maar wij zeggen jullie dat je het alleen maar kunt ervaren als je erop uitgaat en valt. Ga er dus op uit en val. Ga erop uit en maak fouten. Als je het fouten wilt noemen, goed. Wat het ook is, op dit punt in je leven zal de stap voorwaarts alle verschil maken bij het creëren van je werkelijkheid naar eigen wens, in plaats van het standaardantwoord dat degenen krijgen die niet hun eigen werkelijkheid creëren.

Nieuwe regels
Lieverds, de tijden zijn veranderd. Jullie zijn hier niet langer als gevolg van omstandigheden. Jullie zijn hier uit eigen beweging. Alles in je leven is er als gevolg van je eigen bewuste ontwerp. Neem verantwoording en vul jezelf eerst met licht, liefde en gelach. Vul die beker eerst met je passie en deuren zullen voor je opengaan om die passie door het hele universum te verspreiden. De deuren zullen voor je opengaan om verder te gaan met het creëren van de Derde Aarde. Ze zullen voor je opengaan om iets magisch te creëren dat er nog nooit is geweest. Het is er nu de tijd voor.

We zijn ontzettend opgewonden want alle ogen in het universum zijn gericht op de Aarde. Sceptici dachten dat de Aarde nooit zou kunnen functioneren zonder regels, richtlijnen en de dingen die jullie dachten nodig te hebben om op je plaats te kunnen blijven. In plaats daarvan deden jullie de regels weg en zeiden: “Laten we een spel spelen zonder enige regel, een spel zonder instructies vooraf. Laten we een spel spelen dat helemaal onze zaak is en zien of we onze passie kunnen vinden, of we alles kunnen vinden wat we willen vinden.” Het ligt nu vlak voor jullie op jullie pad, welke richting dat ook op gaat. Het is gemakkelijk voor jullie om nu even te kijken en te zeggen: “Wel, dit is de richting die ik opga en over vijf jaar zal ik op dat punt zijn.” We vragen jullie om die oude scheppingsvorm alsjeblieft niet langer te gebruiken, want die zal jullie sterk beperken. Als jij verwacht naar dat punt te gaan, moet spirit haar plannen voor jou terugschroeven om dat te laten gebeuren. Laat je verwachtingen los. Stel geen grenzen voor jezelf en maak je geen zorgen over je bestemming. De bestemming is de illusie. Het gaat om de reis, om al de ervaringen die je opdoet tijdens je reis van het ene punt naar het andere. Om die ervaringen gaat het in het leven. Jullie zijn geen spirits die proberen te ontwaken uit de droom. Ontwaken is gemakkelijk. Je gaat gewoon dood en naar Huis en dat is het dan. Geen probleem. Hier blijven en in je dagelijkse leven het licht in je fysieke lichaam dragen, dat is de uitdaging en jullie doen dat ongelooflijk goed.

Voorbereiden op een kosmische gebeurtenis
Jullie zullen getuige zijn van kosmische gebeurtenissen. Jullie zullen opwinding zien bij wetenschappers die deze kosmische gebeurtenissen volgen; omdat zij zien dat er iets groots te gebeuren staat. Ze weten nog niet wat het is of welke richting het precies op gaat, maar dat weet niemand want jullie zijn nog niet klaar met die creatie. Jullie hebben alleen de deur opengezet. Dit is jullie taak, niet de onze. We zijn hier niet om jullie te helpen op je pad te blijven. Wij zijn hier om jullie te helpen her-inneren wie je werkelijk bent en waarvoor je vanaf het begin hier naartoe kwam. Jullie zijn bezig een zelfstandige maatschappij op te bouwen die anders is dan welke maatschappij jullie eerder hebben opgebouwd. Kunnen jullie je een maatschappij voorstellen die gevestigd is op gebruiken in plaats van wetten? Zo’n maatschappij zijn jullie aan het creëren, lieverds, een plaats waar elk mens wordt aangemoedigd zijn eigen verantwoording te nemen zonder de noodzaak van leiders om jullie hier of daar te brengen. Daarom hebben we jullie gevraagd om god met een kleine “g” te gaan schrijven zodat je een wezen kunt vinden dat je bij de hand neemt en een stukje met je meeloopt in plaats dat het je vanaf een hoog voetstuk vertelt welke kant je op moet. Het is tijd voor nieuwe verhoudingen. Het is tijd om op elke manier die je maar kunt je kracht op te pakken en het gebied van je passie in te gaan, zelfs die gebieden waar je een beetje bang voor bent. Maar als je dat doet, als je gewoon je hand uitsteekt, zul je daar ook alle anderen zien.

Een heel wijs man zei eens: “Ik heb ontdekt hoe ik alles kan krijgen wat ik wil in mijn leven. Ik doe dat door andere mensen te helpen om te krijgen wat zij in hun leven willen.” Dat is de manier. Dat is de werkwijze waarmee jullie gekomen zijn, want jullie worden niet voor niets lichtwerkers genoemd. Het is een gekozen titel, niet een die wij hebben gegeven, maar een titel die jullie jezelf hebben gegeven. Jullie hebben ermee ingestemd om die deuren open te zetten. Jullie hebben ermee ingestemd spiegels te zijn voor mensen die beginnen te ontwaken, zodat jullie hun grootsheid kunnen reflecteren op dezelfde manier als wij dat voor jullie doen.

Jullie zijn zo snel, zo ver gekomen. Niets van dit alles werd verwacht en we zijn zo ongelooflijk verliefd op jullie omdat jullie ons zijn. Jullie zijn handen van god op Aarde. Jullie hebben een handvaardigheid in jullie wereld die goddelijk is. Dat is een jullie aard. Het is voor ons een grote eer om met jullie samen te zijn, niet andersom. Jullie hebben onze grootste hoop en dromen al waargemaakt en nu gaan jullie zelfs nog verder.

We hebben slechts drie kleine geheugensteuntjes voor jullie. Behandel elkaar met het grootste respect want jullie kijken in de ogen van god. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid die zich voordoet en als je pad moeilijk wordt, deel dat dan met anderen zodat zij je pad kunnen verlichten. Weet dat jullie hier op Aarde een prachtig spel spelen en speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Ruimte binnen jouw ruimte
Steve en ik blijven het druk hebben met ons Lightworker programma. We hebben onszelf beloofd om zowel in de zomer als in de winter een maand vrij te nemen om in evenwicht te blijven. Dit geeft ons de kans om op de hoogte te blijven van alle details van Lightworker en tijd om vrienden en familie te zien. We hadden het genoegen om vlak voor de Kerst tot aan het eind van januari thuis te zijn. Het eerste seminar van 2009, Spiritual Communication, presenteren we de laatste week van deze maand in Las Vegas. Daarna gaan we weer op reis om al die prachtige mensen te ontmoeten die zich met ons als spirituele familie verbinden.

Ik koester de ervaringen van ons werk, maar het is fijn om het een beetje rustiger aan te doen. We wisten dat onze tijd thuis niet zo ontspannen zou zijn als we graag gewild hadden. Ons huis wordt opgeknapt vanwege een overstroming van enkele maanden geleden. Dat betekent dat er hier elke dag arbeiders bezig zijn dingen af te breken en weer op te bouwen. Hoewel we uitkeken naar de verbeteringen, waren we geen van beiden voorbereid op de totale chaos die daarmee gepaard gaat. Voor mij was het een grotere uitdaging dan voor Steve. Gelukkig hebben we twee huizen op ons terrein. We wonen in het grotere huis en het achterhuis is het thuis van Lightworker. Steve’s kantoor en onze medewerkers zitten daar. Hij kan zich terugtrekken in zijn eigen vredige wereld terwijl mijn kantoor in het grote huis ligt, waar alle bouwwerkzaamheden plaatsvinden.

Ik ken mezelf. Ik ben het type dat ervan houdt haar hart open te stellen en iedereen om me heen tijd te geven. Maar als ik thuis ben, heb ik mijn ruimte en tijd nodig om bij mezelf te komen. Wanneer ik eerst voor mezelf zorg, heb ik anderen meer te bieden. Daarom was de verstoring van mijn dagelijkse routine moeilijk. Soms is er geen kamer waar ik alleen kan zijn, zonder arbeiders, stof en lawaai.

Het is voor ons allemaal belangrijk om onze eigen ruimte en tijd te hebben. Steve en ik zijn altijd samen. We hebben geleerd elkaar de ruimte te geven binnen ons samenzijn. Zelfs als we in dezelfde ruimte zijn, weten we wanneer we elkaar moeten respecteren door elkaar rust en tijd te geven om alleen te zijn. Ik kan altijd zien wanneer Steve een diep contact heeft met de groep. Hoe graag ik ook zou vragen wat voor informatie hij krijgt wacht ik, omdat ik weet dat hij het met me zal delen als hij er klaar voor is. Steve respecteert ook mijn behoeften door mij ‘s ochtends een uur te geven om de toon voor mijn dag te zetten.

Ik ben me bewust dat mijn gedachten mijn leven creëren. Ik heb besloten mijn gedachten alleen gericht te houden op wat ik wil ervaren. In plaats van elke dag van de verbouwing van ons huis te vrezen, zal ik me concentreren op het beeld van hoe mooi ons huis zal zijn als het klaar is. Vaak lijken dingen in je leven erger te worden voordat ze beter worden. Dat is zelfs zo met verbeteringen aan je huis. Ik heb besloten dat wanneer ik een pauze nodig heb, ik mijn rust zal vinden. Ik heb nu verbouwing achter me gelaten en mijn laptop mee naar buiten genomen om dit stukje te schrijven. Ik geniet van de warme zonneschijn bij ons zwembad terwijl ik luister naar de waterval. Ik heb mijn eigen ruimte binnen mijn ruimte gecreëerd.

Vergeef me alsjeblieft als het lijkt of ik klaag over zulke kleine problemen. Tijdens deze moeilijke tijden in deze wereld besef ik dat ik heel gelukkig ben om zo’n prachtig huis met speciale vrienden en familie om me heen te hebben. We hebben allemaal onze menselijke momenten en dit is mijn les geweest om te leren ermee om te gaan. Ik voel dat ik na een paar slechte buien weer terug ben bij mijn optimistische zelf.

Wat we ook ondervinden in het leven, of het nu een kleine irritatie is zoals de mijne of een levensveranderende gebeurtenis, weet dat als we even uit onze ruimte kunnen stappen, we een hernieuwd gevoel kunnen krijgen en een groter beeld van wat we van de situatie kunnen leren.

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.