Januari 2008

“SO”
Wegversperringen naar Ascensie


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2008 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Hier zijn we dan, nadat we eindelijk een pad om te gaan gevonden hebben, duurt het niet lang of we vinden een grote hoop SO midden op ons pad. Klinkt dat bekend? In deze channeling toont de groep ons een andere kijk op het SO (Systeem van overtuigingen) dat ons vaak verhindert verder te gaan op ons pad. Zij zeggen dat als we vooruit gaan, zal de manier waarop we met ons eigen SO omgaan bepalend zijn voor ons eigen comfort wanneer deze verandering plaatsvindt. Deze boodschap geeft een nieuw perspectief op SO!

Welnu…keer, wanneer je de boodschap hebt gelezen, terug naar deze paragraaf en lees hem nog een keer.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes. Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis

Het verhaal van Darylann: een multidimensionaal mens
Lieverds, wij gaan jullie vandaag een verhaal vertellen van een Lichtwerker, een jonge vrouw die opgroeide niet wetend wie ze was en niet in staat zichzelf te kunnen zien. Ze was niet in staat te begrijpen wat haar juiste plaats of betekenis in het leven was en waarvoor ze was gekomen. Ze bracht heel veel tijd voor de spiegel door, vragend: “Wie ben ik en waarom ben ik hier?” Haar naam was Darylann. Darylann wist haar hele leven al dat ze een leraar was. Ze was met iets gekomen om aan anderen te geven. Ze zat in haar klaslokaal op school en in de kerk om van leraren te leren. Ze leerde al vroeg in haar leven om licht met haar hoofd te knikken en te glimlachen. Ze deed dat vaak als ze iets moest leren waarvan ze in haar hart wist dat het niet juist was. Ze leerde te knikken en te glimlachen en er mee mee te gaan terwijl ze in haar hart wist dat er iets niet klopte. Toen ze ouder werd, was dit een van haar grote uitdagingen. Ze leerde te leven met dit probleem en paste zich behoorlijk goed aan door gewoon mee te gaan met de norm en geen aandacht te schenken aan haar malle innerlijke gevoelens.

Toen ze ongeveer 45 jaar was bereikte Darylann een punt waarop ze begon te ontwaken uit de droom. Ze begon haar kracht te ontdekken en te gebruiken als een ongelooflijk talentvol wezen, een lerares, een lichtwerker. Als ze terugkeek, kon ze zien dat zelfs als kind mensen al naar haar toekwamen voor antwoorden. Darylann begon toen naar plaatsen te gaan waar ze haar talenten kon gebruiken. Toen ze die intentie had gezet, ontwikkelden de dingen zich heel snel. Hoe meer ze gebruik maakte van haar gidsen, hoe meer ze ontving. Het was in die tijd dat er zich een vreemd verschijnsel begon voor te doen. Vanuit het niets hoorde ze haar naam: Darylann. Maar als ze dan keek, zag ze niemand. Daar haar naam niet zo gebruikelijk was, was het nog ongewoner dat ze hem zo duidelijk hoorde.

Kort nadat dit begon, merkte Darylann dat haar slaappatroon begon te veranderen. Ze werd alle uren van de nacht wakker en zelfs als ze de hele nacht doorgeslapen had, werd ze ‘s ochtends moe wakker. Ze begon informatie te ontvangen tijdens de avonden en haar slaaptijd. Toen Darylann haar vibratie omhoog bracht, maakte ze de slapende reus in haar wakker. Darylann bezocht andere dimensies van tijd en ruimte tijdens haar slaap.

Wij vertellen jullie dit voor een aantal redenen, maar hoofdzakelijk omdat dit nu meer gebeurt bij mensen dan ooit tevoren. Velen van jullie ervaren multidimensionale toestanden terwijl jullie slapen. Dat zal zelfs nog duidelijker worden in de dagen die voor jullie liggen. Jullie zullen andere deuren van tijd en ruimte gewaarworden en openmaken terwijl jullie slapen. Sommigen van jullie zullen wakker worden halverwege een zin of een gedachte en niet weten tegen wie je spreekt. Je kunt boos zijn op iemand en als je dan wakker wordt, weet je niet zeker op wie je boos bent. Dat komt doordat je uit een andere dimensie wordt gehaald zodat je terug kunt gaan in dit lichaam om in de ochtend wakker te worden. Dit is een van de indicaties van vooruitgang bij lichtwerkers en het gebeurt wereldwijd meer dan ooit tevoren.

Maar het verhaal van Darylann houdt hier niet op, want als je je vibratie omhoog brengt, ruil je gewoon de kleine probleempjes die je had in voor grotere problemen. Jullie mensen hebben zoveel fantasie. Wij zouden daar niet aan denken, laat ons het daarom hebben over de problemen waar jullie tegenaan zullen lopen; niet weten wat eraan komt is jullie grootste probleem. Wat als wij jullie alle moeilijkheden zouden kunnen vertellen die jullie tegen zullen komen? We zullen vandaag beginnen met wat er gebeurde met Darylann.

Darylanns pad
Darylann begon te ontwaken uit de droom en haar plaats in te nemen in haar spirituele familie. Ze begon te ontdekken wat ze anderen kon leren. Ze begon te ontdekken wie ze was en haar hele leven begon te veranderen. Ze stopte met werken op de fabriek waar veel mensen haar misten want Darylann was degene waar iedereen naartoe kwam als ze een probleem hadden. Ze had haar graad in keukentafel-counseling al verschillende malen gehaald. Terwijl ze zich hieruit begon terug te trekken om haar plaats in te nemen, wist ze niet hoe die eruit zag. Ze had geen psychologie gestudeerd, ze had geen counseling gestudeerd en ze wist niet of ze wel verder kon gaan. Ze zei: “Laat me gewoon mijn pad vinden.” En daar was het. Het moment waarop ze de woorden uitsprak, werd haar pad duidelijker. Ze zag heel duidelijke de richting die haar zou brengen waar ze naartoe wilde, en ze werd heel opgewonden. Weet alsjeblieft lieverds, dat het pad wat je zoekt altijd direct verschijnt als je systeem van overtuiginge