Januari 2007

Groepen voor het bereiken van meesterschap in eigen kracht
De fysieke verandering

Speciaal verzoek:
Copyright 2007 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.


Van Steve

De boodschap van deze maand is krachtig en gaat over het nemen van actie om de nieuwe energie te ervaren in ons dagelijkse leven. Velen van jullie hebben al groepen die jullie je kring van vertrouwelingen noemen. In tegenstelling tot een Lichtcirkel zijn deze groepen besloten zodat de deelnemers een sterke band met elkaar kunnen opbouwen. Denk je eens in hoe het zou zijn om je eigen speciale groep te hebben waaraan je vragen kunt stellen en nieuwe ideeën testen. Het opzetten van dit soort groepen is gemakkelijker dan je denkt en ze kunnen een krachtig instrument zijn voor het leven in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes.

Steve
Spreekbuis voor de groep

Groeten van Thuis.

Dank jullie voor het ons verwelkomen Thuis hier op Aarde. Jullie hebben zo hard gewerkt om je voor te bereiden, je eigen energieveld te zuiveren, je helingwerk te doen, je eigen problemen op te lossen, om het in een fysiek lichaam zijn meester te worden, om het feit meester te worden dat je emoties hebt die je liefde voor spirit weerspiegelen, die weerspiegelen wie je werkelijk bent in een fysiek wezen. Jullie zijn tot dusver dapper door de veranderingen gegaan. Ook nu ervaren jullie veranderingen die onvoorstelbaar opwindend zijn. In elke dimensie waar evolutie gaande is aan onze kant van de sluier, zijn alle ogen gericht op de inwoners van Planeet Aarde. Nooit eerder heeft welk spel dan ook geëvenaard waar jullie op dit moment doorheen gaan. Jullie nemen kwantumsprongen in evolutie en die zullen pas begrepen worden wanneer jullie zo’n 100 jaar later op deze tijd terugkijken. Ze kunnen alleen volledig gemeten worden wanneer jullie ze kunnen zien vanuit hetzelfde perspectief als waarop wij er naar kijken. Wij leven in nu-tijd. Wij leven in de tijd waar verleden, heden en toekomst in elkaar opgaan. We zullen jullie een geheimpje geven zodat ook jullie in de nu-tijd kunnen kijken, zodat jullie jezelf kunnen zien zoals jullie werkelijk zijn – als spirits.

Jullie hebben besloten om dit spel in een lineair tijdframe te beleven en te doen alsof er een verleden, heden en toekomst is. Maar wij zeggen jullie dat er maar één reëel is van deze drie. Je verleden is slechts een herinnering. In het verleden ben je slechts zo goed als je herinneringen je toestaan. Verander die herinneringen en je verandert wie je op dit moment bent. Is dat reëel? Jullie vragen dat en wij vragen op onze beurt: Wat is realiteit? Jullie geloven dat alles wat jullie als geschiedenis zien een exacte wetenschap is, maar wij zeggen jullie dat tijd veel flexibeler is dan jullie beseffen.

Hoe zit het dan met de toekomst? Jullie zijn nu aan het eind van 2006 gekomen en maken je op om aan een nieuw jaar te beginnen. Jullie zijn heel opgewonden over de toekomst! Wij zeggen jullie dat mensen zelf het hoogste potentieel bezitten voor hun toekomst. Maar hoe zit het met vandaag? Houd je ogen niet zo strak gericht op een uitkomst waar je naar uitkijkt om dan later tot de ontdekking te komen dat het wonder aan je voorbij gegaan is. Gaat dit een opwindend jaar worden? Ja, dat zal het en dat komt doordat de hele mensheid geëvolueerd is naar een niveau waarop een nieuwe realiteit zich kan vestigen. Er begint nu een activering tot stand te komen op Aarde.

De eeuw van B(ekrachtiging) binnengaan
We hebben het er al vele malen eerder over gehad. We hebben het gehad over de her-verbinding. We hebben het gehad over de 12 DNA-strengen. We hebben het gehad over de herbedrading die aan de gang is om jullie voor te bereiden op wat jullie hier te doen hebben. In de Praktische Magieserie hebben we jullie door de laatste drie levensfasen geleid, zodat jullie konden zien wat het zou zijn om het script voor een nieuw leven te schrijven terwijl je nog in hetzelfde fysieke lichaam woont; om opnieuw te beginnen voordat je naar Huis moet. Om in feite enkele dingen die je normaliter doet wanneer je in spirit bent, in het hier en nu te kunnen doen en dat is het doelbewust creëren van een omgeving voor je groei en het in je eigen kracht gaan staan. Jullie staan op het punt om de eeuw van bekrachtiging binnen te gaan, lieverds, en dat heeft niets met jullie kalender te maken. Het heeft te maken met jullie vibratieniveau. Ja, de eeuw van bekrachtiging is nu hier. Van nu af aan zal alles te maken hebben met de manier waarop jullie je lot in eigen handen nemen. Dat is voor sommigen heel moeilijk te bevatten. Het is moeilijk om werkelijk te begrijpen waar we het over hebben omdat jullie nog steeds het gevoel hebben: “Oh, ik ben geen sterk wezen. Ik heb maar zo en zoveel kracht.” Als je ooit in dit leven werkelijk begrepen hebt wat ware kracht is, dan zou je begrijpen dat je elke seconde van elke dag je eigen werkelijkheid creëert. Je creëert die met je eigen gedachten. Je creëert die met je handelingen. Je creëert die met het werk dat je inbrengt en de gedachten die je verzamelt. Je maakt jezelf tot een magneet voor het universum. Je stuurt een vibratie het universum in waardoor je alle gelijksoortige gedachten en gelijksoortige handelingen naar je toetrekt. De gelijksoortigheid van alles wat met die vibratie te maken heeft, resoneert in datzelfde tijdkader; je trekt dat op magische wijze naar je toe.

Schepping in trialiteit
We zullen jullie een voorbeeld geven hoe dit kan werken wanneer jullie een veld van trialiteit binnengaan. Jullie zijn namelijk bezig het veld van dualiteit te verlaten, waar jullie de dingen zien als boven of beneden, juist of verkeerd, goed of slecht en liefde of angst. En jullie gaan een veld van trialiteit binnen waar je inzicht vanuit het centrum van het hogere zelf komt, zodat jullie nu vanuit het gezichtspunt van je hoger zelf kunnen kijken. In feite vormt dat een driehoek – de trialiteit van het hoger zelf, de lichte en de donkere kant van het zelf. Dat geeft je een nieuw besef wanneer je verder leeft als scheppend wezen, vol verantwoordelijkheid. Maar nu is de volgende stap de stap van actie nemen. Zijn jullie er klaar voor?

Sommigen van jullie hebben er eeuwenlang op gewacht om spellen te spelen op vele dimensionale niveaus en om precies op dit moment hier te zijn nu deze magie plaatsvindt. En hier zijn jullie dan. Jullie hebben ervoor gezorgd precies op de juiste tijd hier te zijn. Velen van jullie zijn als ziel een ruilhandeltje aangegaan en zeiden: “Oh nee, kom op, laat me naar de Aarde gaan! Ik wil juist nu daar naartoe. Ik wil minstens 35 zijn voordat de verandering inzet, daarom wil ik nu gaan.” En hier zijn jullie dan. Hoe dan ook, jullie hebben heel hard gewerkt. Jullie namen stonden op deze stoelen, lang voordat de stoelen bestonden. Er is ruimte voor jullie vrijgehouden om precies op dit moment hier te zijn nu de magie op het punt staat zich te ontvouwen. Jullie zitten er precies middenin. Jullie zijn degenen die het naar de volgende fase zullen brengen… want vanaf dit moment zullen jullie in actie komen. Actie maakt het jullie mogelijk om volledig in jezelf als scheppend wezen te stappen.

Het vormen van groepen voor het bereiken van meesterschap in eigen kracht
We gaan jullie een paar suggesties en ideeën geven die jullie uitproberen om te zien hoe dat gaat, want creëren in een veld van trialiteit gaat een beetje anders dan creëren in een veld van dualiteit. Hoewel veel ideeën en begrippen op elkaar lijken, zijn ze toch net even anders. De drievoudige schepping terwijl je hier op Aarde bent is nogal anders dan wat jullie medeschepping noemen. Jullie zullen heel wat nieuwe ideeën krijgen hoe jullie samen met je spirit op een praktische manier kunnen werken, en één daarvan zullen we vandaag met jullie delen. Een van de dingen die we hebben gezegd vanaf het begin dat we de eerste boodschap via de hoeder doorgaven, was dat magie plaatsvindt wanneer mensen bij elkaar zijn. Wanneer jullie bij elkaar komen met gelijkgestemden, wanneer jullie met andere zielen bijeenkomen met gerichte intentie, dan vindt de magie plaats. Jullie creëren wonderen. Wanneer jullie in de dualiteit met vijf mensen bij elkaar komen, kunnen jullie verwachten dat de kracht vijf keer zo sterk is. Maar dat is niet het geval met de trialiteit, want dan wordt de energie exponentieel versterkt. De exponentiële scheppingskracht zal bergen verzetten. In deze fase van jullie evolutie, is er één ding dat jullie boven alles kunnen doen wat heel bruikbaar kan zijn: kom bij elkaar met gelijkgestemden. Zet een persoonlijke groep op voor het bereiken van meesterschap in eigen kracht die op gezette tijden bij elkaar komt. Het maakt niet uit of zo’n groep uit 100 of uit 5 mensen bestaat. Zet een groep op voor het bereiken van meesterschap in eigen kracht en verbind je met mensen die dezelfde vibratie hebben en waarmee je wilt groeien. Dit moeten mensen zijn waar je eerbied en respect voor hebt. Deze groepsenergie zal je in een collectieve vibratierange brengen die al je creaties exponentieel zal versterken. Wanneer je groep eenmaal is geformeerd, spreek dan af om regelmatig bij elkaar te komen: eens per maand, eens per week of om de twee weken, zolang het maar een definitieve afspraak is voor regelmatige bijeenkomsten.

Krachtpunten voor je groep voor het bereiken van meesterschap in eigen kracht
De overall gerichtheid en intentie van dit soort groepen is om elke persoon in de groep te helpen een hoger niveau van in eigen kracht staan te bereiken. Elke bijeenkomst kan een krachtpunt hebben als het centrale punt waarop die bijeenkomst zich richt. Het krachtpunt is iets waarover iedereen in de groep kan meepraten of ervaringen uitwisselen. Wij geven in overweging dat elke bijeenkomst begint met het uitwisselen van je persoonlijke ervaringen die je met het krachtpunt van de vorige bijeenkomst in je dagelijkse leven hebt opgedaan. Elke bijeenkomst zal eindigen met de intentie om het krachtpunt waarmee jullie hebben gewerkt mee te nemen in het dagelijkse leven en de resultaten ervan te rapporteren wanneer jullie de volgende keer bij elkaar komen. Je zult merken dat de groep kracht geeft aan je ervaringen. Alleen al het vooruitzicht dat je tijdens de volgende bijeenkomst je ervaringen met de groep gaat delen, zal je motiveren en vastberaden maken om de oefeningen te doen. Al na enkele bijeenkomsten zul je merken dat de personen in je groep een sterke band met elkaar krijgen, ook al was dat niet het geval voordat jullie begonnen. Je zult ook merken dat enkele personen al snel niet meer komen opdagen omdat hun niveau van vibratie en overtuigingen niet overeenkomt met die van de rest van de groep. Laat ze gaan en breng indien nodig anderen in de groep om de lege plaatsen op te vullen. Wanneer de kerngroep eenmaal is gevormd, begint de magie.

We zullen jullie ideeën geven van wat jullie in deze groepen kunnen doen. Om de twee weken zal de hoeder een suggestie voor een nieuw krachtpunt op de website plaatsen www.espavo.org/MasteryEmpowerment/ Sommige daarvan zullen oefeningen zijn om de band tussen de groepsleden te versterken en andere zullen discussiepunten zijn. Sommige zullen een nieuwe manier van denken over of reageren op levenssituaties zijn en weer andere zullen oefeningen zijn om uit te proberen in situaties van het dagelijkse leven. Alle krachtpunten zullen sleutels zijn om te leven in de hogere vibraties van de Eeuw van Bekrachtiging. We zullen de begrippen en ideeën die niet gewerkt hebben met jullie delen. We zullen jullie een focus geven die je letterlijk kunt gebruik voor je bekrachtiging binnen zo’n soort groep. Wij stimuleren jullie om dit soort groepen te vormen, hoe ze er ook uitzien. Of je ze nu een vriendenkring noemt, een groep om meesterschap te bereiken in eigen kracht, of een lichtcirkel. Op regelmatige basis bij elkaar komen en je verbinden met andere zielen die je kunnen helpen door het weerspiegelen van je eigen kracht op deze planeet is belangrijk, want dit is de Eeuw van Bekrachtiging. Vergis je daar niet in.

Jullie gaan steeds meer in je eigen kracht staan terwijl jullie nog altijd in een fysiek lichaam zijn. Dit is nooit eerder mogelijk geweest. Er werd zelfs niet van gedroomd toen jullie dit spel begonnen. En hier zijn jullie dan, bezig met het creëren van nieuwe deuren om open te maken, nieuwe gelegenheden om te werken met de godkracht die in een ieder van jullie aanwezig is. Jullie hebben nu stuk voor stuk het vermogen om de scheppingskracht van Alles-wat-is vast te houden. Dit is de Eeuw van Bekrachtiging. Het vinden van ondersteuningsgroepen die je hierbij kunnen helpen is een van de grootste stappen die je in deze fase kunt zetten. Wij moedigen jullie daartoe aan. Wij dagen jullie uit. Vind ze. Maak contact.

Krachtpunt voor de eerste bijeenkomst

Een rondetafel-oefening in channeling
We zullen jullie vandaag een eenvoudig maar leuk krachtpunt geven dat je kunt gebruiken wanneer jullie als groep voor de eerste keer bij elkaar komen. Wanneer jullie deze oefeningen een tijdje geregeld hebben gedaan, zal jullie eigen leiding plotseling gaan meespelen en zullen jullie onze ideeën niet meer nodig hebben. Laat ons jullie tot aan dat moment een paar suggesties geven; een paar ideeën om stappen te zetten voor het in eigen kracht gaan staan als groep. Het opbouwen van een gelijkgeaard netwerk als groep voor het bereiken van meesterschap in eigen kracht is een van de belangrijkste stappen dit jullie in deze fase van je menselijke evolutie kunnen zetten.

Wij zeggen jullie dat wanneer jullie als groep bij elkaar komen met de gerichte intentie om een groep voor het bereiken van meesterschap in eigen kracht te vormen, jullie een geweldige hoeveelheid opgewondenheid van de andere kant van de sluier aantrekken. Er zijn rijen en rijen zielen die wachten om naar de aarde te komen en hun informatie met jullie te delen. Naarmate jullie groeien, naarmate mensen een hogere vibratie krijgen, komen jullie dichter bij Thuis. Jullie beginnen dan dichter bij de Hemel te komen zoals jullie dat noemen. Wij hebben jullie verteld dat velen van jullie zullen gaan channelen, als jullie dat nog niet doen. Dit hele idee van channeling zoals jullie dat kennen, zal gaan verdwijnen. Jullie zullen geen woorden als channeling meer gebruiken om iets te beschrijven wat normaal geacht wordt en wat iedereen beheerst. Dat woord is veel te mysterieus voor zo’n eenvoudige en algemene menselijke eigenschap. Daar kunnen jullie dus mee beginnen in jullie groepen. Kom voor de eerste keer bij elkaar en doe een rondetafel channeling. Een ieder van jullie neemt drie minuten en dan is de volgende persoon aan de beurt. Haal een keer diep adem, sluit je ogen en laat de energie van de andere kant gewoon door je heen komen. Laat gewoon stromen wat komt, zet de deur open en laat het channel doorkomen. Degenen van jullie die geregeld channelen kunnen het moeilijk hebben met het tijdsbestek van drie minuten. Laat iemand de tijd bijhouden zodat als de drie minuten om zijn, de beurt op een prettige manier naar de volgende persoon gaat. Bedenk echter wel dat spirit het menselijke begrip tijd niet kent, wat betekent dat degene die de tijd in de gaten houdt vaak op een vriendelijke manier zal moeten interrumperen. Wanneer de beurt naar de volgende persoon gaat en die persoon heeft niets om toegang toe te krijgen, zal hij/zij gewoon zeggen: “Dankjewel. Ik krijg op dit moment niets door.” En de beurt gaat naar de volgende persoon. Maak het tot een gedeeld beeld. Zorg dat er verband ontstaat. Maak het een punt van waaruit jij weer verder gaat. Wij zeggen jullie dat sommige van deze dingen klinken als veel plezier – en dat zijn ze ook – maar sommige ervan zullen heel erg moeilijk worden. Deel aan het eind van de bijeenkomst jullie ervaringen tijdens de channelingen en spreek af dat jullie de channels ook gedurende de tijd tot de volgende bijeenkomst door laten komen.

De suggesties die we jullie voor deze oefeningen zullen geven, zullen niet door iedereen gedaan worden. Vele ervan zullen voor sommige mensen heel moeilijk zijn, maar voor anderen gemakkelijk. Sommige zullen problematisch zijn voor jou persoonlijk, maar ze zullen je tot actie aanzetten en je voorbereiden op het gebruik van de hogere energie van trialiteit. Dat beloven we je, want het is nu de tijd om je eigen goddelijke inspiratie te ondervinden.

Aantekening: Om de twee weken zal een nieuw krachtpunt (voorgesteld onderwerp) op de website www.espavo.org/MasteryEmpowerment/ worden gezet.

Neem je meesterschap in eigendom

Waar leiderschap
Het is tijd dat jullie je meesterschap in eigendom gaan nemen, lieverds. Velen van jullie waren bang om dat te doen want jullie voelden dat het ego je in de weg zat. Jullie hadden het gevoel dat mensen tegen je aankeken alsof je probeerde antwoord op alle vragen te hebben terwijl jullie die in feite misschien ook hadden. Dat kon voor sommigen een heel moeilijke situatie zijn. De andere beperking die velen van jullie ervoeren is het angstzaad. Angstzaad vindt zijn oorsprong in een ervaring uit het verleden waarbij de angst je werd ingeprent met betrekking tot je kracht en lichtwerk. Wij zeggen je, neem je meesterschap in eigendom want iedereen heeft vandaag de dag jouw meesterschap nodig. Wanneer je zo’n groep vormt en afspreekt om bij elkaar te komen, wees dan niet bang om je plaats als leider in te nemen. Een ware leider maakt ruimte voor degenen die hij leidt om volledig in hun kracht te staan. Een ware leider neemt de verantwoording voor het creëren van de beste ruimte voor iedereen en niet voor het creëren van ruimte ten gunste van zijn eigen ego. Bij alle bijeenkomsten zal leiderschap naar boven komen; ook als je besluit dat je eigen groep geen leider nodig heeft, zal er toch vanzelf één naar boven komen. Daarom vragen we je om een roterend leiderschap in de groep te overwegen. Dat was het geheim van de Ridders van de Ronde Tafel. Het feit dat de tafel rond was had een reden, lieverds… op die manier kon nooit niemand aan het hoofd van de tafel zitten. Het was een rondetafel situatie en alle ridders werden als gelijk beschouwd, ook al kon slechts één persoon de leiding van een vergadering hebben.

Houd in de gaten hoe iedereen in de groep begint te groeien en in zijn/haar eigen kracht gaat staan. Jij zult de laatste zijn die dat in jezelf ziet gebeuren. Dat komt door de sluier en de reden voor het bijeenkomen met andere mensen in de groep. Let op de groei van de andere personen en vertel ze eerlijk wat je ziet. Het zal de taak van elke persoon in de groep zijn om zonder angst voor represaille, eerlijk te spreken over de ontwikkelingen die ze zien in het leven van de anderen. Zie hoe snel ze in beweging komen en hoe snel ze hun vaardigheden beginnen meester te worden. Nieuwe beheersingstechnieken zullen spoedig naar boven komen en je zult de ware betekenis begrijpen van wat er voor jullie ligt.

Dit is een opwindende tijd. Jullie zijn door zo veel heengegaan. De mensheid gaat op dit moment door een fysieke herbedrading om jullie voor te bereiden op de dingen die aan het gebeuren zijn, zodat jullie daar zonder fysieke pijn in kunnen stappen. Zal dat niet fantastisch zijn? Kunnen jullie je een wereld voorstellen waarin ieder mens volledig in zijn eigen kracht gaat staan? Jullie zullen spoedig naar voren kunnen stappen in een wereld van precies deze aard en de groepen voor het bereiken van meesterschap in eigen kracht die jullie nu opzetten, zullen de blauwdruk worden voor samenlevingen die volledig in eigen kracht staan.

Het creëren van de Derde Aarde
Nog niet zo lang geleden gaven we jullie een idee van de Derde Aarde. Stel je eens voor dat er daarbuiten een andere aarde ronddraait. Het is niets meer dan een hologram waar twee of meer lichtbronnen elkaar kruisen en zo een driedimensionaal beeld in de ruimte creëren. Dat is wat een hologram is: elkaar kruisende of bij elkaar komende lichtpunten. Stel je een lichtstraal voor die uit een bepaalde hoek komt en een beeld met zich meedraagt. Die straal kruist een andere lichtstraal die vanuit een andere hoek komt en hetzelfde beeld met zich meedraagt. Wanneer deze lichtstralen elkaar kruisen, creëren ze een hologram. De Aarde en alles wat jullie fysiek zien begon als een hologram van licht. Het lijkt bijna een driedimensionaal beeld waar je je hand in kunt steken. De lichtbron bestaat uit je eigen gedachten, je passie, je ideeën en wanneer je een hele groep mensen hebt die hun ideeën van een Nieuwe Aarde concentreren wordt een nieuw hologram van licht gecreëerd. Het wordt een gedachte van god. Het wordt een door jullie zelf gecreëerde manifestatie door al die prachtige dingen die jullie op de Nieuwe Aarde willen. Uiteindelijk zal dat hologram zo sterk worden dat het een overlappende blauwdruk, een overlay zal leggen over het oorspronkelijke hologram dat de Aarde creëerde. Jullie hebben dat de ascensie genoemd. Wij gaan jullie vertellen dat het veel gemakkelijker is dan dat, want vandaag staan jullie op de drempel ervan. Die overlappende blauwdruk van de Derde Aarde staat op het punt sterker te worden, en binnen heel korte tijd zal het zijn stempel op de Aarde gaan drukken en de Aarde gaan herbedraden. De stappen die jullie nu zetten door in je eigen kracht te gaan staan helpen mee om de Derde Aarde te creëren.

Dat is wat jullie te wachten staat, lieverds, en het ligt vlak voor jullie. De magiërs van het Speelbord volgen deze uitzending en kijken toe wat er gebeurt. Zij zijn degenen die zeggen: “Oké, ik heb al deze ervaringen in mijn leven gehad. Wat kan ik nu gaan doen?” Jullie kunnen nu naar voren komen. Jullie kunnen in actie en in vreugde komen. Wij zullen jullie ook ideeën en suggesties geven. Jullie zullen ook met je eigen ideeën komen en door de magie samen te laten smelten zullen jullie weten hoe je met je eigen universele veld moet werken in plaats van dat je het laat werken met jou. De keuzemogelijkheid is onvoorstelbaar, lieverds. Het pad dat voor jullie ligt heeft voor opwinding gezorgd in alle dimensies van tijd en ruimte. Pak het op en beleef er vreugde aan, want wanneer je dat doet zul je gemakkelijk gaan zitten en zeggen: “Ik open me voor alle passie. Ik ben me aan het openstellen.” Je zult dan letterlijk die passie naar je toe trekken en het zal je een nieuwe betekenis geven van het woord com-passie (medegevoel). Je zult het samensmelten van deze twee woorden en deze twee begrippen beter begrijpen dan ooit. De compassie van de hele mensheid gaat over passie. Het is iets dat jullie allemaal met elkaar delen. Het is die ene verbinding die een ieder van jullie bezit. Vorm deze groepen en de magie begint. Verspreid het wonder.

Het is met het grootste eerbewijs dat we jullie vragen elkaar met respect te behandelen. Vergeet niet dat het een spel is en geniet van de reis. Breng de B(ekrachtigings) factor bij elke mogelijke gelegenheid in praktijk. Zorg voor elkaar en speel goed samen. En zo is het.

Espavo

De groep


De hartverbinding
Door Barbara Rother

Viering

Haal een keer diep adem. Die adem zal je helemaal meenemen naar je ziel en dat helpt je om in verbinding te komen met wie je werkelijk bent. We vergeten in ons drukke leven zo vaak om adem te halen en met onszelf in het nu-moment te zijn. Creëer die magische tijd. Soms verlaten we ons zo veel op het verleden of de toekomst van wie we zijn. Dit is de tijd die zo belangrijk is, dus blijf ademhalen en weet wie je op dit moment bent.

Jullie hebben de feestdagen waarschijnlijk allemaal doorgebracht met prachtige mensen, je familie en vrienden. We hebben er voor gezorgd dat iedereen op ons lijstje een speciaal cadeautje kreeg waarmee we onze liefde betuigden. Nu is het jouw tijd om een frisse start te maken in het nieuwe jaar. Nu is het tijd om iets aan jezelf te geven, je kunt niet almaar doorgaan met geven aan anderen zonder je eerst bewust te zijn wie je bent. We kunnen op elke gewenste manier plannen maken voor onze toekomst. Waarom geef je jezelf niet het onschatbare cadeau van intentie in plaats van goede voornemens voor het nieuwe jaar.

Ga in jezelf en word je bewust van deze gloednieuwe dag. De zon schijnt overal om je heen. Voel hoe de warmte je hele wezen omhult. Die warmte voelt liefdevol en zorgt ervoor dat je dankbaar bent dat je leeft. Voel hoe je hart volstroomt met liefde die je aan jezelf geeft. Het is goed om na te denken over de dingen die je het afgelopen jaar hebt ervaren. Er zijn zo veel veranderingen geweest. Denk eens na over wat er allemaal is gebeurd en ook over de allerbelangrijkste dingen: de mensen die in je leven waren, de dingen die je tot stand hebt gebracht, en zeg er dank je wel voor. Concentreer je op de positieve dingen en denk na over de zogenoemde uitdagende problemen. Je weet dat je nu alles onder ogen kunt zien, stap voor stap. Voel wie je op dit moment bent en weet dat de uren die komen vol magie zullen zijn vanwege de keuzen die je maakt. Je kunt alles tot je werkelijkheid creëren met je gedachten. De toekomst, 2007, zal prachtig zijn; de mogelijkheden legio. Ga nog een keer diep, heel diep in jezelf. Breid de liefde uit voor wie je bent, wie je geweest bent en wie je gaat worden en kom dan terug naar het nu-moment. Ga de komende dagen door met het sturen van liefde naar jezelf en naar iedereen om je heen. Jij hebt een unieke schoonheid die alleen van jou is. Maak er het beste van en verspreid je licht, eerst naar jezelf in de wetenschap dat je bijzonder bent en dan naar degenen waarmee je dag in dag uit contact hebt. We kunnen allemaal verschil maken, één hart per keer. 2007 zal vol zijn van de magie die je nu creëert.

In liefde en licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.