Januari 2002

De Heilige Kamer
Het scheppen van ruimte in een Nieuwe Wereld


Van Steve

De volgende tekst was een live channeling, gepresenteerd op 23 oktober 2001 tijdens de Week to Re-member in de Ardèche in Frankrijk. Deze boodschap is een oproep tot actie. Terwijl we het nieuwe jaar en de vijfde dimensie binnenstappen, nodigen we jullie uit om nu met ons in actie te komen bij het creëren van de Heilige Zaal.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Voelden jullie hoe de energie in de zaal veranderde? Voelen jullie onze liefde voor jullie? We vragen jullie om die in te ademen en deel te laten worden van jezelf, want we verbinden jullie met jezelf. Het is ons hoogste doel om op deze speciale momenten bij jullie te zijn, om jullie grootsheid te reflecteren. Want terwijl we spreken via de Hoeder die hier op het podium van deze prachtige zaal zit, zeggen we jullie dat er hier veel entiteiten vol verwachting toekijken, want jullie veranderen niet alleen je eigen wereld, jullie veranderen en verleggen niet alleen je eigen paradigma’s, maar jullie veranderen Al Dat Is. We danken jullie daarvoor. Jullie hebben je Speelbord zo goed opgezet. Jullie hebben de sluier van vergetelheid voor je gezet. Jullie hele intentie was erop gericht om hier op het Speelbord verward wakker te worden en jullie hebben dat goed gedaan. Jullie vragen doorlopend: ‘Wat is de zin van het leven? Waarom ben ik hier naar toe gekomen? Waar ligt mijn passie?’ O, lieverds, als jullie het eens zouden kunnen zien, zoals wij het zien, als jullie jezelf eens door onze ogen zouden kunnen zien, dan zouden jullie begrijpen dat jullie de meesters zijn die zich achter de sluiers verstoppen, niet in staat hun ware grootsheid te her-inneren, want dat is de aard van het Spel dat jullie hebben gemaakt. Dat is de wezenlijke kern van wat jullie hebben gedaan, en nu jullie nog weer een stap verder gaan, ontdekken jullie dat de sluier dunner wordt, maar nog niet verdwijnt. Het is nog steeds belangrijk om de kenmerken van de sluier te dragen. Waarom? Heel eenvoudig, als jullie vandaag je sluier zouden optillen, zouden jullie de zaal rondkijken en zeggen: “Ah, ik ken jou. Ik her-inner me je weer, dus jij bent die en die.” En jullie zouden in deze zaal een geweldige re-ünie hebben. En jullie zouden elkaar omarmen en een heerlijke tijd hebben terwijl jullie je alles weer her-innerden en jullie zouden dan allemaal naar Huis gaan. Maar er valt nog steeds veel te doen. Dus stellen we voor je hart te volgen in plaats van de sluier af te doen, en dan hebben jullie die re-ünie toch. Jullie her-inneren je misschien niet alles, maar omarm de mensen om je heen als de broers en zusters, als de moeders en vaders en de geliefden die ze voor je zijn geweest. Her-inner je hen vanuit je hart en je hoofd zal volgen.

77 opgewonden toeschouwers

Jullie bevinden je in een bijzondere situatie, want naarmate de sluier dunner wordt beginnen jullie de Menselijke Engelen te worden. Horen jullie de eerbied in onze stem terwijl we deze woorden spreken? Horen jullie ons als we jullie zeggen dat jullie de plaats gaan innemen van wat wij voor jullie zijn geweest? Het is voor ons zo’n enorme eer om in de aanwezigheid te zijn van de meesters van het Universum. Jullie hebben in je eigen wereld iets gedaan wat alle machten in de Hemel niet tot stand konden brengen. Jullie ontwaken uit de droom. Jullie hebben de afspiegeling van God opgenomen in jezelf en die daarna verborgen voor je eigen blik. Nu beginnen jullie je dat weer te her-inneren. Zien jullie onze opwinding? Zien jullie al die energieën in de zaal? Zien jullie wat er gebeurt vanuit een wereldomvattend perspectief? Het is veel groter dan jullie ene planeet. Het is veel groter dan wat jullie het Universum noemen. Er zijn geen woorden om Al Dat Is te beschrijven en toch zijn jullie de meesters die de veranderingen tot stand beginnen te brengen die het paradigma van Al Dat Is zullen veranderen. Juist daarom heeft iedereen in deze zaal niet minder dan zevenenzeventig entiteiten achter zich, die over je schouder meekijken en elke stap volgen. Sommigen komen uit je eigen bekende planetaire stelsel. Anderen niet. Sommigen behoren tot je eigen familie, want er zijn opa’s en oma’s en echtgenoten en anderen die met grote vreugde over je schouder meekijken, want door jullie veranderen ook zij.

De uitdaging

Als de familie van licht vragen we of jullie iets willen doen wat voor jullie erg moeilijk is. Op dit moment gaan we jullie vragen om de muren die je om je heen hebt gebouwd, doelbewust af te breken. Veel van die muren zijn met een doel gebouwd. Veel van die muren beschermen je tegen het weglekken van energie, dat denken jullie tenminste. Veel van die muren voorkomen dat er energie jouw ruimte binnendringt, dat denken jullie tenminste. Die muren hebben je geholpen te bepalen wie je bent en hebben je geholpen te begrijpen waar je eigen energieveld ophoudt en dat van een ander begint, dat dachten jullie tenminste. Nu vragen we jullie in dit veilige moment, in deze veilige ruimte, in de energie van de zuivere liefde van Thuis, die muren af te breken. Haal diep adem, lieverds, en terwijl je de lucht uitademt haal je de muren volledig naar beneden. Stapel bij het afbreken van de muur de stenen netjes op en zegen elke steen voor de goede taak die ze hebben verricht. Voel nu de energie van Thuis je hart binnenstromen. Dit is de enige manier waarop we jullie kunnen laten zien wie je bent.

Welkom in de 5de dimensie

De tijden zijn bijzonder, lieverds, en er is werk aan de winkel. Het is voor ons zo’n grote eer om bij jullie te zijn in de tijd dat jullie bij elkaar zijn. Want telkens wanneer je in de ogen van elkaar maar ook in die van anderen kijkt, bied je de zaden van Licht aan in de vorm van het teken van de engelen. En op het gebied van dat aanbieden valt er nog veel te doen. Want het werk begint pas op Aarde. Jullie verlaten nu goed en wel de vibratie van de derde dimensie. We hebben jullie eerder reeds gezegd om terwijl dit gebeurt uit te kijken naar de vijfde dimensie. Dat wat jullie de vierde dimensie noemen, lag al heel lang voor jullie. Jullie bevonden je op doorreis op de brug van de vierde dimensie, want dat is geen plek om in te verblijven, alleen een plek om doorheen te reizen. En net als bij de tweede dimensie was het nodig dat jullie erdoorheen trokken en de eigenschappen van de vierde dimensie ontvingen om in de vijfde dimensie te kunnen bestaan. Nu zeggen we jullie dat jullie zijn aangekomen. De allereersten van jullie komen nu de brug af. En op dat moment begroeten we jullie met een hartelijk Welkom Thuis.

In de vijfde dimensie creëren jullie de Hemel op Aarde. Schaam je nu alsjeblieft niet als de vraag in je opkomt: ‘Waarom ziet het er net zo uit als vroeger?’ Weet dat wat je ziet, in rechtstreekse relatie staat tot wat je verwacht te zien. In de 5de dimensie bepaalt je visie je werkelijkheid. Het tijdsverloop bij het creëren is in de 5de dimensie erg kort. Om je kracht in eigendom te kunnen houden, hoef je alleen maar de verantwoording voor die kracht te nemen. Begrijp dat als je niet tevreden bent met wat je in je werkelijkheid ziet, je in de 5de dimensie de macht en de verantwoording hebt om dat te veranderen. Het is hier je taak om het hoogste en beste voor jezelf te creëren en jezelf in de energiestroom op de eerste plaats te durven zetten. Dat is de plaats die je toekomt. En dat is de enige manier waarop jullie je kracht als Menselijke Engelen eigen kunnen maken.

Het is op dit moment een bijzondere tijd op Aarde en jullie hebben de spanning gevoeld. Aangezien jullie tot de eersten behoren die de brug overgaan naar de vijfde dimensie, vragen we jullie de rol van ‘uitverkorene’ op je te nemen, want er is werk aan de winkel. Jullie hebben er zelf voor gekozen om als eersten de brug over te gaan en hoe moeilijk dat soms ook is geweest, toch zeggen we dat jullie het goed hebben gedaan. Hoewel jullie er heel goed in geslaagd zijn om verward wakker te worden, beginnen jullie je nu toch te her-inneren.

De Heilige Zaal

We vragen jullie een taak op je te willen nemen. We vragen iedereen die deze stem hoort of die deze boodschap leest een grote taak op zich te nemen. En als jullie daarvoor kiezen, kan dat je eerste taak in de vijfde dimensie zijn. Er is behoefte aan een heilige zaal in de 5de dimensie. Dat is een genezingsruimte en een heilige ruimte voor wie verward en verloren de brug over komen. Die ruimte zal worden gebruikt om mensen die bang en boos arriveren omdat hun wereld is veranderd, aan hun nieuwe omgeving te laten wennen. Die ruimte zal bestemd zijn voor de Oude Garde, om te wennen aan de Nieuwe Energie. Jullie hebben ervoor gekozen je eigen beschermende muren neer te halen om Menselijke Engelen te zijn. Jullie hebben nu de keuze om die stenen weer op te pakken en mee terug te nemen om die muren weer op te bouwen. We vragen jullie een andere mogelijkheid te overwegen. Als het goed voor je voelt en als je ervoor kiest, verenig dan jouw stenen met die van anderen, niet alleen van de mensen in deze zaal, maar van diegenen onder jullie die als eersten de vijfde dimensie binnengaan. De stenen van je eigen afgebroken muur die aan je voeten liggen, zullen zich nu weer verheffen om de magische, heilige ruimte te creëren. In die heilige ruimte kunnen de mensen die tot de ontdekking komen dat ze de 4de dimensie zijn overgestoken, en in de 5de vallen terwijl ze daar niet op voorbereid zijn, een veilige haven vinden. Die ruimte is bestemd voor mensen die niet weten wat voor liefde er mogelijk is op de Nieuwe Aarde. Die ruimte is bestemd voor degenen die bang zijn overweldigd te worden door het hartchakra. Want om in deze energie te kunnen leven moet jij je hartchakra zo ver openzetten dat je het allemaal kunt binnenlaten. Dat was de bron van veel tranen en dat zal ook zo blijven.

Als je hier na vandaag weggaat en terugkeert naar je dagelijks leven en je afvraagt: “Waar ligt mijn passie? Wat moet ik doen om te ontdekken waarom ik hier gekomen ben?”, denk dan terug aan deze avond en dat je hebt deelgenomen aan het bouwen van de Heilige Zaal in de 5de dimensie. Voor sommigen van jullie was dat wellicht je eerste daad als Menselijke Engel. Een Menselijke Engel is iemand die zich ertoe verplicht om er precies op het juiste moment te zijn als hij of zij wordt geroepen. Het is niet de bedoeling dat Menselijke Engelen gaan bekeren of proberen iemand aan te raken die daar niet om heeft gevraagd. Het is niet de bedoeling dat Menselijke Engelen iets creëren of repareren wat niet kapot is. Ah, maar dat doen jullie nu juist zo graag, niet? Als Menselijke Engel steek jij je hand uit via je eigen hogere zelf en raak je mensen aan die er klaar voor zijn dat te aanvaarden. Dat waren de regels die jullie zelf hebben opgesteld en die nu van kracht worden.

Integratie van het Hogere Zelf

Velen van jullie hier hebben gezegd: “Waar zijn mijn gidsen gebleven? Hoe komt het dat ik de stemmen niet meer hoor die ik vorige week nog hoorde?” We zeggen jullie dat je die stemmen niet meer op dezelfde manier kunt horen omdat in de 5de dimensie alles wat buiten je was nu volledig in je is geïntegreerd. Ze maken nu deel uit van je eigen wezen. Als je van de brug de 5de dimensie binnenstapt, zul je er eerst slechts glimpjes van opvangen. Maar hoe sterker je erop leunt, hoe meer je erop vertrouwt en hoe meer je ermee oefent, des te beter ga jij je verbinding met de Bron begrijpen. Want dat is de essentie van wie je bent. Dat is het Goddelijke zelf dat in eenieder van jullie aanwezig is en dat verborgen lag achter de muren die jullie zo zorgvuldig bewaakten. Nu je muren zijn afgebroken, kun je dat niet alleen binnenhalen, maar kun je het ook laten stralen en aan anderen laten zien. En dat is niet om te zeggen: “Kijk mij eens, ik ben een Menselijke Engel.” Het is meer om de energie gewoon in rustige waardigheid in je te dragen, want het zal niet lang duren voor er iemand naar je toekomt die zegt: “Wat betekent toch die glimlach op je gezicht?’ Terwijl je diep ademhaalt, weet je dat je zojuist de oproep hebt gehoord om als Menselijke Engel in actie te komen.

Er gebeuren zoveel dingen op jullie eigen planeet die jullie als een tegenslag voor de energie zien. We zeggen jullie dat je daar niet bang voor moet zijn. Stop er alsjeblieft niet meer energie in dan nodig is. Want het is gewoon een verschuiving van de energie. En als jullie die heilige ruimte, die heilige zaal voor genezing van de 5de dimensie creëren, zullen degenen die zich in de vierde dimensie niet veilig voelen, daar kunnen afreageren en op Aarde niet overmatig reageren. Jullie bouwen deze ruimte niet alleen met de stenen die jullie zo goed hebben gediend, maar jullie doen dat met het cement van de zuivere liefde die jullie zijn. O, lieverds, jullie hebben meer mensen aangeraakt dan jullie ooit zullen weten. Jullie hebben al verschil gemaakt op jullie planeet en hier zitten jullie te vragen: “Hoe kan ik helpen? Hoe kan ik meer doen?” Begrijpen jullie hoeveel we van jullie houden? Begrijpen jullie hoe dankbaar we zijn? Voel wat we op dit moment naar jullie toesturen. We vragen jullie om die energie in te ademen en die voor jezelf op te eisen. Jullie zijn de Menselijke Engelen van de Nieuwe Aarde.

Houd je kracht goed vast, lieverds, want in de 5de dimensie zijn je scheppingskrachten aanzienlijk toegenomen. En iedereen die de brug van de 4de dimensie overkomt en de 5de dimensie binnenstapt, zal deze scheppingskrachten ontvangen. We vragen jullie om je de woorden van het Universum te herinneren, want elk verzoek wordt beantwoord met de woorden “en zo is het”. Dus stappen ze van de brug van de 4de dimensie de 5de binnen, kijken om zich heen en zeggen: “Ik zie geen enkel verschil. Het ziet er voor mij precies eender uit.” En het Universum antwoordt: “En zo is het.” Als gevolg daarvan spelen ze het Spel in een driedimensionale werkelijkheid terwijl ze zelfs al in de 5de zitten. Ook om dat te veranderen is die speciale ruimte bedoeld. We vragen jullie om je liefde, je bekwaamheid en je kennis in die ruimte te stoppen voor iedereen die er wil binnengaan om zichzelf te vinden en zijn scheppende zelf op te eisen. Espavo, lieverds, Espavo.

De Tweede Planeet van de Vrije Keuze

We hebben nieuws vanavond. Door jullie voortgang, zit er voortgang in “Al Dat Is”. Er is een nieuwe mijlpaal bereikt die we aan jullie willen onthullen. Want jullie denken voortdurend dat het alleen om jullie gaat. Jullie hebben gekeken naar je planeet en de vele dimensionale werkelijkheden die binnen die tijd en ruime bestaan, het mineralenrijk, het plantenrijk, het biologische rijk en ook het technologische rijk. O, jullie mensen hebben toch zoveel fantasie. We zeggen jullie dat er nog veel meer dimensionale werkelijkheden zijn die jullie nog niet hebben ontdekt, maar die allemaal als één geheel samen in beweging zijn. Dat is de magie die jullie hebben geschapen, want jullie zijn nu hier, teruggekeerd uit de tijd van Atlantis. Jullie zijn de magiërs die besloten om terug te komen en het opnieuw te proberen, om te kijken of jullie het deze keer anders zouden kunnen doen. We noemen jullie de uitverkorenen omdat jullie uit eigen beweging ervoor hebben gekozen al je karmafiches in te wisselen om precies op dit moment hier te zijn, in de stoutste hoop dat jullie hier op deze avond in deze zaal zouden zitten, en daar zitten jullie dan. O, lieverds, jullie hebben het zo goed gedaan. En nu tillen jullie het hele Spel naar het volgende niveau.De Tweede Planeet van de Vrije Keuze is springlevend. Jullie voortgang naar de 5de dimensie zal het voor de Tweede Planeet van de Vrije Keuze mogelijk maken zijn om zijn plaats in te nemen in de 3de dimensie, een plaats die door jullie ontruimd wordt. Jullie hebben veel verhalen gehoord, lieverds, hoe sommigen achtergelaten zullen worden en degenen die niet verlicht zijn, achtergelaten zullen worden als jullie ascenderen naar de 5de dimensie. We zeggen jullie dat dit niet zal gebeuren. Want het is niet langer mogelijk om een ander deel van jezelf achter te laten. Alles is met elkaar verbonden binnen een eenheidsbewustzijn. Als twee vijanden op het slagveld vechten, zien ze niet in dat ze één zijn, want als ze dat wel deden zouden ze niet vechten. Jullie kunnen hen helpen om dat in te zien, lieverds. En daarom zijn jullie hier naartoe gekomen. Dat zijn de kenmerken van een Menselijke Engel. Doordat jullie zo goed hebben leren omgaan met verwarring, kunnen jullie nu anderen helpen met hun verwarring. Neem niet de verantwoording op je om de wereld te veranderen. Neem liever de verantwoording voor je eigen leven en je vreugde, door de diepste essentie daarvan vast te houden in je eigen hart. Op die manier zul je verschil maken. Het collectieve bewustzijn zal op een hoger plan komen als iedereen zijn kracht oppakt. Houd die kracht stevig in je bezit, houd haar hoog en wees er trots op. Jullie zijn de familie van Licht, lieverds. Jullie bevinden je op het uiterste puntje van de pijl die zich een weg baant door de paradigma’s van Al Dat Is en die verandert. Behandel jezelf goed. We hebben jullie nu nodig.

Jullie zullen een nieuwe rol op je nemen wanneer jullie de 5de dimensie binnengaan. Eerst zullen jullie de Menselijke Engelen worden die met andere mensen zullen werken. Dat zal jullie helpen bij het opnemen van de hogere trillingen van de Nieuwe Aarde, want jullie zijn de Hemel op Aarde aan het bouwen en wij zijn daar zo trots op. Jullie zullen snel alle vragen leren kennen die jullie aan ons hebben gesteld. En we vertellen jullie nog iets anders: naarmate jullie hier verder in doordringen, zullen jullie via je eigen hogere bron steeds meer zelf de antwoorden krijgen. Hoewel er veel nieuwe informatiebronnen zullen zijn, zal je onderscheidingsvermogen heel scherp worden. Daarin ligt de magie, lieverds. We vragen jullie niet om elk woord dat we zeggen op te pakken en als je eigen waarheid te beschouwen, want daardoor zouden jullie je kracht aan ons geven en dat is niet gepast in de hogere trillingen van de 5de dimensie. Neem alleen over wat weerklank vindt in je hart. Dat is je kracht. Houd dat stevig vast en blijf daarbij. Thuis zal worden gecreëerd waar je nu zit. Er staat veel te gebeuren, lieverds, en jullie zullen weldra meer te doen vinden. Jullie zullen de boeken en lessen schrijven die de anderen zullen helpen geheel te veranderen. Jullie zullen anderen helpen hun trilling te verhogen en daardoor zal de oproep van de Menselijke Engel worden gehoord. Bouw de heilige zaal met de stenen van jullie eigen muren, lieverds, aan elkaar gezet met het cement van de liefde van Thuis. We zeggen jullie dat de droefheid die jullie diep vanbinnen hebben gevoeld, niets anders is dan het verlangen naar Huis. Stel je een dag voor waarop dat verlangen zal zijn vervuld, precies daar waar je bent, en je zal Thuis niet langer missen. Die dag is op handen.

Het geschenk

Er staan magische tijden voor de deur op Aarde. Jullie kijken naar je verhalenboeken en jullie denken aan al die sprookjes die zijn gebeurd en hoe de wonderbaarlijke magie van de tijd werkte, en jullie kijken naar de verhalen van Merlijn, de enige persoon die ooit achteruit door de tijd heeft kunnen gaan. Wij zeggen jullie dat hij eigenlijk de enige is die ooit vooruit door de tijd is gegaan, want juist jullie gaan achteruit in de tijd. Ah, maar dat zal nu gaan veranderen, want in de werkelijkheid van de 5de dimensie kunnen jullie zien welke kant je opgaat. Speel daarmee, lieverds. Pak je kracht op. Rek de beperkingen op. Beziel alles en houd nu op dit moment de veranderingen op het mineralenniveau van jullie planeet in de gaten. Werk met de kristallen in al hun vormen. Houd je kracht in je bezit en weet dat wij met de grootste vreugde over je schouder meekijken. Wanneer jullie trots zullen zijn als de Tweede Planeet van de Vrije Keuze zich gaat ontwikkelen, dan zullen jullie begrijpen hoe trots wij op jullie zijn en hoeveel we van jullie houden. Jullie zijn dapperder dan jullie weten. Pak je kracht op. Creëer. Durf je hartsverlangen te creëren. En heb je dat gecreëerd, durf het dan te aanvaarden. Jullie bevinden je nu stuk voor stuk in een situatie waarin je voor verschil kunt zorgen. Dat is nu precies waarom jullie de uitverkorenen zijn; jullie her-inneren je gewoon niet dat jullie de troonopvolgers zijn. Neem je plaats in. Houd die stevig vast. Houd die vol liefde vast. Houd die dankbaar vast. Dan kun je de kreet van de Menselijke Engelen overnemen: ‘Daar, Voorafgaand aan Jouw Genade, Ga Ik.’ Dat is ons geschenk aan jullie, nu jullie van de brug afstappen. Doe het goed, lieverds, ook onder moeilijke omstandigheden, en Welkom Thuis.

Het is voor ons een heel grote eer om vanavond bij jullie te zijn. We vragen jullie om elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.
En zo is het…

de Groep

Van Steve

Als voorstelling van deze boodschap heeft de website van Lightworker Heilige Zalen gemaakt waarin je aan de 5de dimensie kunt wennen. Zie: De 8 Heilige Kamers

2002 zal een jaar van veranderingen zijn… ben je er klaar voor?

Espavo!

Met een innige OMHELZING en zachte duwtjes,

Steve Rother, Hoeder van de Vlam

 

De Hartverbinding
Een nieuw begin


Noot: De lichtbakenmeditatie is geschreven door mijn partner in liefde en lichtwerk, Barbara Rother. Degenen onder jullie die een seminar hebben bijgewoond, weten dat zij een groot aandeel heeft in dit werk. Barbara verwelkomt jullie commentaar op: angel@espavo.org

Van Barbara

We zeggen zo vaak aan het begin van het nieuwe jaar: “Dit is een nieuw begin, een frisse start.” Er is daarop maar één antwoord te geven en dat luidt: en zo is het. Het is nu het moment om te durven veranderen. De oude manieren zijn lang genoeg een comfortabel pad geweest. Ze hebben je goed geholpen. Bedank het verleden en ga voorwaarts. Nu is het de tijd daarvoor. Vier de nieuwe jij!

Adem diep het licht van het Nieuwe Jaar in. Adem de blokkade uit die je vasthield in het gebied waarin jij je op je gemak voelde. Welkom in deze tijd van verandering. Omarm die verandering.

Vele malen hebben wij op ons pad hulp gezocht, of dat nu was via astrologie, numerologie, readings van andere mensen die een bijzondere gave van geest hadden, of gewoon door aan vrienden te vragen wat zij er van dachten. Al die hulp van buitenaf is prachtig, maar het zijn slechts gereedschappen om je te helpen je richting te vinden. Luister naar je hart. Zie de synchroniciteiten in je leven. Het allerbelangrijkste is vertrouwen. Vertrouw jezelf. Jij bent de meester van je eigen creaties.

Omarm deze opwindende tijd die zich om je heen ontvouwt. Kijk naar de waarden van alle delen van je leven. Stel je het leven voor als een cirkel. Zie de cirkel als de wereld om je heen, jouw wereld. Die wereld is verdeeld in zes magische stukken.

Het eerste stuk is je carrière. Denk er eens over na. Ben je enthousiast voor de nieuwe dag als je ‘s morgens wakker wordt? Kun je haast niet wachten om aan het werk te gaan? Een opgewekte houding, zelfs in een doodgewone baan, kan die baan interessanter maken. Kijk van te voren hoe jij je dag gaat doorbrengen. Je zit nooit vastgebakken aan een baan – je kunt altijd een keuze maken. Durf te veranderen. Wees in je passie, zelfs al is het maar voor een deel van de tijd. Voel hoe je ziel zich roert alleen al bij de gedachte dat je voor het grootste gedeelte van je tijd blij bent. Geniet iedere dag van de dingen die je doet.

Op de tweede plaats staat spiritualiteit. Als je het centrum van je wezen aanraakt, als je het gevoel hebt dat het leven op zo’n vredige manier stroomt, dan ben je verbonden met je spirituele kant. Houd contact met je spirituele familie. Kijk diep in jezelf wat jouw gevoelens zijn over het leven. Wees je bewust van je spirituele zelf. Voel de warme gloed vanuit je binnenste door heel je wezen stromen.

Gezondheid en een goede conditie komen daarna. Wij zijn lichaam, geest en ziel. Die zijn alle drie zo met elkaar verbonden. Het fysieke lichaam is zo belangrijk voor ons centrum. Zorg voor lichaamsbeweging en eet de dingen waarvan je lichaam weet dat ze goed voor je zijn. Je zult je evenwichtiger voelen als je dit deel van je leven respecteert.

Persoonlijke groei en ontwikkeling behoren tot het vierde deel van de levenscirkel. Dit deel staat in nauw verband met alle andere delen. Durf te groeien. Velen van ons zijn bang voor verandering. Verandering kan ongemakkelijk voelen, onze dagelijkse routine in de war gooien.
Visualiseer de lonende resultaten van de groei in de persoon die je altijd al wist dat je zou worden.

Relaties. De belangrijkste relatie is die met jezelf. Respecteer jezelf. Houd van jezelf. Alleen dan kun je klaar zijn voor anderen in je leven. Jij bent de belangrijkste persoon in je eigen leven. Dit is niet egoïstisch dit is jezelf eerst. En dat is iets heel anders.

Familie vormt de afsluiting van je cirkel. Het is belangrijk om eerst jezelf te kennen en te respecteren maar daarna je hand uit te strekken naar je familie. Dit kan zowel je biologische als je spirituele familie en je vrienden zijn. Strek je hand uit naar anderen die op dezelfde golflengte staan, en je zult snel je familie vinden. Voel hoe je zelf tot bloei komt als je licht deelt met anderen. Oordeel niet. Moedig anderen aan het beste te zijn wat ze kunnen zijn. Ondersteun elkaar in persoonlijke groei. Wij zijn allen één. Wij zijn familie.

Vier elke dag je cirkel van het leven. Verbind je met jezelf en met anderen. Gebieden waar je je aandacht op richt, zullen verbeteren. Verwacht vol verlangen het begin van dit Nieuwe Jaar en neem die opwinding het hele jaar 2002 met je mee.

2002 is een bijzonder jaar!


En zo is het…

Barbara Rother.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.