Januari 2002

De Heilige Kamer
Het scheppen van ruimte in een Nieuwe Wereld


Van Steve

De volgende tekst was een live channeling, gepresenteerd op 23 oktober 2001 tijdens de Week to Re-member in de Ardèche in Frankrijk. Deze boodschap is een oproep tot actie. Terwijl we het nieuwe jaar en de vijfde dimensie binnenstappen, nodigen we jullie uit om nu met ons in actie te komen bij het creëren van de Heilige Zaal.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Voelden jullie hoe de energie in de zaal veranderde? Voelen jullie onze liefde voor jullie? We vragen jullie om die in te ademen en deel te laten worden van jezelf, want we verbinden jullie met jezelf. Het is ons hoogste doel om op deze speciale momenten bij jullie te zijn, om jullie grootsheid te reflecteren. Want terwijl we spreken via de Hoeder die hier op het podium van deze prachtige zaal zit, zeggen we jullie dat er hier veel entiteiten vol verwachting toekijken, want jullie veranderen niet alleen je eigen wereld, jullie veranderen en verleggen niet alleen je eigen paradigma’s, maar jullie veranderen Al Dat Is. We danken jullie daarvoor. Jullie hebben je Speelbord zo goed opgezet. Jullie hebben de sluier van vergetelheid voor je gezet. Jullie hele intentie was erop gericht om hier op het Speelbord verward wakker te worden en jullie hebben dat goed gedaan. Jullie vragen doorlopend: ‘Wat is de zin van het leven? Waarom ben ik hier naar toe gekomen? Waar ligt mijn passie?’ O, lieverds, als jullie het eens zouden kunnen zien, zoals wij het zien, als jullie jezelf eens door onze ogen zouden kunnen zien, dan zouden jullie begrijpen dat jullie de meesters zijn die zich achter de sluiers verstoppen, niet in staat hun ware grootsheid te her-inneren, want dat is de aard van het Spel dat jullie hebben gemaakt. Dat is de wezenlijke kern van wat jullie hebben gedaan, en nu jullie nog weer een stap verder gaan, ontdekken jullie dat de sluier dunner wordt, maar nog niet verdwijnt. Het is nog steeds belangrijk om de kenmerken van de sluier te dragen. Waarom? Heel eenvoudig, als jullie vandaag je sluier zouden optillen, zouden jullie de zaal rondkijken en zeggen: “Ah, ik ken jou. Ik her-inner me je weer, dus jij bent die en die.” En jullie zouden in deze zaal een geweldige re-ünie hebben. En jullie zouden elkaar omarmen en een heerlijke tijd hebben terwijl jullie je alles weer her-innerden en jullie zouden dan allemaal naar Huis gaan. Maar er valt nog steeds veel te doen. Dus stellen we voor je hart te volgen in plaats van de sluier af te doen, en dan hebben jullie die re-ünie toch. Jullie her-inneren je misschien niet alles, maar omarm de mensen om je heen als de broers en zusters, als de moeders en vaders en de geliefden die ze voor je zijn geweest. Her-inner je hen vanuit je hart en je hoofd zal volgen.

77 opgewonden toeschouwers

Jullie bevinden je in een bijzondere situatie, want naarmate de sluier dunner wordt beginnen jullie de Menselijke Engelen te worden. Horen jullie de eerbied in onze stem terwijl we deze woorden spreken? Horen jullie ons als we jullie zeggen dat jullie de plaats gaan innemen van wat wij voor jullie zijn geweest? Het is voor ons zo’n enorme eer om in de aanwezigheid te zijn van de meesters van het Universum. Jullie hebben in je eigen wereld iets gedaan wat alle machten in de Hemel niet tot stand konden brengen. Jullie ontwaken uit de droom. Jullie hebben de afspiegeling van God opgenomen in jezelf en die daarna verborgen voor je eigen blik. Nu beginnen jullie je dat weer te her-inneren. Zien jullie onze opwinding? Zien jullie al die energieën in de zaal? Zien jullie wat er gebeurt vanuit een wereldomvattend perspectief? Het is veel groter dan jullie ene planeet. Het is veel groter dan wat jullie het Universum noemen. Er zijn geen woorden om Al Dat Is te beschrijven en toch zijn jullie de meesters die de veranderingen tot stand beginnen te brengen die het paradigma van Al Dat Is zullen veranderen. Juist daarom heeft iedereen in deze zaal niet minder dan zevenenzeventig entiteiten achter zich, die over je schouder meekijken en elke stap volgen. Sommigen komen uit je eigen bekende planetaire stelsel. Anderen niet. Sommigen behoren tot je eigen familie, want er zijn opa’s en oma’s en echtgenoten en anderen die met grote vreugde over je schouder meekijken, want door jullie veranderen ook zij.

De uitdaging

Als de familie van licht vragen we of jullie iets willen doen wat voor jullie erg moeilijk is. Op dit moment gaan we jullie vragen om de muren die je om je heen hebt gebouwd, doelbewust af te breken. Veel van die muren zijn met een doel gebouwd. Veel van die muren beschermen je tegen het weglekken van energie, dat denken jullie tenminste. Veel van die muren voorkomen dat er energie jouw ruimte binnendringt, dat denken jullie tenminste. Die muren hebben je geholpen te bepalen wie je bent en hebben je geholpen te begrijpen waar je eigen energieveld ophoudt en dat van een ander begint, dat dachten jullie tenminste. Nu vragen we jullie in dit veilige moment, in deze veilige ruimte, in de energie van de zuivere liefde van Thuis, die muren af te breken. Haal diep adem, lieverds, en terwijl je de lucht uitademt haal je de muren volledig naar beneden. Stapel bij het afbreken van de muur de stenen netjes op en zegen elke steen voor de goede taak die ze hebben verricht. Voel nu de energie van Thuis je hart binnenstromen. Dit is de enige manier waarop we jullie kunnen laten zien wie je bent.

Welkom in de 5de dimensie

De tijden zijn bijzonder, lieverds, en er is werk aan de winkel. Het is voor