Januari 2001

7 Geschenken
Van het 3de Millennium

Van Steve:

Veel vrienden en familieleden in Nederland zijn begonnen in kleine plaatselijke groepen bij elkaar te komen om zo heling op persoonlijke en wereldwijde schaal mogelijk te maken. Dit is wat de Groep bedoeld met de Cirkels van Licht. De Groep heeft gezegd dat door het met elkaar verbinden van deze Cirkels van Licht, het uitwisselen van ideeën, hulpmiddelen, hoop en dromen, het gemakkelijker zal worden om hier op Aarde veranderingen tot stand te brengen. Verscheidene bijzondere mensen in Nederland zijn kleine plaatselijke groepen gaan vormen die Lichtcirkels heten. Zij voelden direct dat er iets veranderde en begonnen hun woorden om te zetten in daden.

Het was prachtig om te zien hoe al deze Lichtcirkels een dag met elkaar doorbrachten en contact met elkaar maakten. De boodschap die nu volgt, was een live channeling die werd gepresenteerd tijdens deze speciale bijeenkomst van het eerste Lichtcirkelcongres in Veldhoven, Nederland in oktober 2000. Er waren circa 1000 mensen aanwezig. Voor Barbara en mij was het een grote eer om deel van deze bijeenkomst uit te maken en het was een heel bijzondere dag voor ons allemaal om op deze manier bij elkaar te komen, ideeën en bronnen uit te wisselen en van hart tot hart contacten te leggen.

Oudejaarsavond 1999 schakelden we over op een nieuwe tijd en de overgang naar het jaar 2000 bracht in ons allemaal grote opwinding teweeg. Wanneer we bij elkaar komen en onze aandacht richten op hoop en verwachting voor de dingen die komen gaan, creëren we vooruitgang voor ons allemaal. De groep heeft het jaar 2000 bestempeld als “het jaar van de kristallijne intentie”. Het was een jaar waarin we onze intentie voor de richting waarin we persoonlijk de komende twaalf jaar willen gaan, vaste vorm konden geven. De komende twaalf jaar zouden dan onze aanvangsrichting bepalen voor de komende 1000 jaar in het derde millennium. Ondanks veel verwarring over de periode, begon het derde millennium in werkelijkheid op 1 januari 2001, wat “toevallig” mijn vijftigste verjaardag was. We zullen ons allemaal precies her-inneren waar we waren en wat we zagen toen de klok 12 uur geslagen had en het jaar 2000 begonnen was. Vanuit spiritueel standpunt echter zal het begin van het jaar 2001 voor altijd in de annalen van tijd gegrift staan. Zoals Rod Serling zou zeggen bij de aankondiging van iedere nieuwe aflevering van de TV- serie Twilight Zone in de zestiger jaren: “Jullie staan op het punt een andere dimensie binnen te gaan…”


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Horen jullie hoe deze woorden door de muren teruggekaatst worden? Jullie kijken elkaar in de ogen en zien jezelf. Zo dadelijk zullen we de energie in deze zaal bijstellen zodat jullie je Thuis kunnen voelen. Jullie namen staan reeds lange tijd in deze stoelen gegraveerd en we hebben er lang op gewacht voor jullie bij elkaar kwamen. Het is voor ons een grote eer om in jullie aanwezigheid te zijn. Want jullie zijn de meesters van het Speelbord van de Vrije Keuze en we hebben vandaag prachtig nieuws voor jullie. We hebben jullie keer op keer verteld dat er op het Speelbord maar één regel bestaat. Er zal Vrije Keuze zijn in alle zaken en vooralsnog zijn jullie de enige planeet die voor deze uitdrukkingsvorm van de oneindige Schepper gekozen hebben. Toen jullie ervoor kozen om de sluier om te doen en het Spel vanachter de sluier van vergetelheid te spelen, hebben jullie gekozen voor de allergrootste mogelijkheid voor Alles-dat-is. De waardering daarvoor is met geen woorden uit te drukken. De kleuren die jullie zullen dragen voor het werk dat jullie op deze planeet doen, zullen jullie tot in eeuwigheid dragen, want jullie hebben die kleuren verdiend.

Het Derde Millennium binnengaan

Er zijn momenten waarop jullie naar jezelf kijken en jullie je niet kunnen her-inneren wie jullie zijn. Er zijn momenten waarop jullie om je heen kijken en zeggen: is dit alles? En er zijn momenten waarop jullie worstelen met jezelf, want het is voor jullie moeilijk om te veranderen en jullie denken dat jullie alleen zijn. Jullie zijn niet alleen. Jullie zijn nooit alleen en zijn dat ook nooit geweest. Je hart zal je de weg wijzen, want dat kent de weg naar Huis en wij staan daar altijd met open vleugels voor jullie klaar. Wij zullen er zijn om de energie voor jullie vast te houden tijdens die momenten waarop jullie je niet kunnen her-inneren wie jullie zijn. Jullie zijn fantastisch en het is voor ons een grote eer om in jullie aanwezigheid te kunnen zijn. Wij zitten aan jullie voeten en eren jullie, want jullie zijn de meesters die ervoor gekozen hebben om achter de sluiers van vergetelheid te leven en je niet te her-inneren wie jullie zijn. En wij zeggen jullie dat er door jullie reeds heel veel veranderd is. Jullie staan op het punt om het derde millennium binnen te gaan. Dit is werkelijk een magische tijd. Want wanneer jullie deze grens overgaan, zullen nieuwe regels van kracht worden. Nieuwe paradigma’s zullen te voorschijn komen en nieuwe gebeurtenissen waarop jullie zo heel lang hebben gewacht, zullen zich voordoen.

7 Geschenken van het Derde Millennium

Weldra zullen jullie een magische tijd binnengaan, het Derde Millennium genaamd. Die tijd is belangrijker dan jullie denken, want er zullen zich vele bijzondere gebeurtenissen voordoen in de dagen die komen gaan. Over enkele daarvan willen wij jullie nu vertellen.

1. De Kristalkinderen komen er aan
Eerst willen we het hebben over de Kinderen met Kristallen Vibratie, want zij komen er aan. Tot op dit moment was het nog de vraag of de Kinderen met Kristallen Vibratie wel terug zouden keren naar de planeet van de Vrije Keuze. Zij hebben vele malen geprobeerd om te komen maar telkens wanneer zij er waren, telkens wanneer de verkenners opdoken om te zien of het wel veilig was, hebben jullie hen niet goed behandeld. De trilling van de Aarde was niet hoog genoeg om hen te ondersteunen. In de lagere trillingen van de mensheid, hebben jullie hen slecht behandeld en sommigen hebben jullie zelfs gekruisigd. Jullie angsten overheersten jullie daden. Deze keer gaan jullie het anders doen. Het is belangrijk om te begrijpen dat het verschil uitmaakt wanneer jullie in groepjes, ook al zijn ze klein, bij elkaar komen.

Nog maar korte tijd geleden was het de vraag of de Kinderen met Kristallen Vibratie werkelijk zouden komen en nu vertellen we jullie dat het niet langer de vraag is “of” maar alleen “wanneer”. Jullie keuzen hebben de doorslag gegeven. De Indigokinderen (nieuwetijdskinderen) zijn nu op Aarde om ruimte te scheppen, want er is veel werk te doen. De Kinderen met Indigovibratie zijn kinderen die er voor zullen zorgen dat jullie anders gaan denken over kinderen. Zij zullen ervoor zorgen dat jullie de schoolsystemen opnieuw gaan evalueren, zij zullen ervoor zorgen dat jullie nieuwe mogelijkheden zullen gaan zoeken om ruimte te scheppen voor kinderen die in hun kracht staan en ze zullen jullie helpen de sluier dunner te maken. De Kinderen met Kristallen Vibratie zullen de nieuwe lichaamsstructuur terugbrengen naar de Aarde. Het zijn magische wezens. Zij zijn degenen die buitengewoon krachtig maar tegelijkertijd kwetsbaar zijn. Hun kracht komt voort uit hun kwetsbaarheid. Om terug te kunnen keren, moet de Aarde een veilige plaats bieden. Doordat jullie ervoor gekozen hebben om je bewustzijn te verhogen, creëren jullie die veilige plaats op Aarde. Jullie hebben meer veranderd en meer harten aangeraakt dan jullie waarschijnlijk weten. Jullie zouden heel trots op jezelf moeten zijn, want wij zijn dat ook. En op die momenten waarop jullie niet kunnen zien dat je mensen aanraakt, op die momenten waarop jullie je niet kunnen her-inneren wie jullie zijn, zullen wij onze vleugels voor jullie spreiden om jullie grootsheid te reflecteren. Want jullie zijn prachtige wezens en wij eren jullie en hebben respect voor de rollen die jullie spelen. Jullie zorgen voor verandering.

2. Het doorgeven van de fakkel.

Het Binnengaan van het Licht

Het derde millennium betekent het binnengaan van het Licht. Het is het binnenstappen van het Licht waardoor de deur naar de vijfde dimensie eindelijk voor eens en altijd zal opengaan. Het allereerste begin daarvan is er nu. De tweede bijzondere gebeurtenis is het doorgeven van de fakkel. Want tot op dit moment was de mensheid niet in staat de energie van de planeet vast te houden. De zorg en het voeden van de planeet waren toevertrouwd aan de walvisachtigen. In jullie lagere trillingsstaat was het voor mensen niet mogelijk om deze energie effectief vast te houden. Als jullie het licht van de hogere trillingsstaat binnengaan, verandert dat en zal de zorg en het voeden van de Moeder aan jullie worden toevertrouwd. Jullie hebben ervoor gekozen om naar een hogere waarheid te reiken en dat heeft jullie letterlijk gemaakt tot wat jullie zijn. De mensen van slechts enkele jaren geleden zijn nu mensen met een hoger trillingsniveau die het licht binnen kunnen wandelen en in de kracht kunnen staan, die jullie geboorterecht is. Wij zijn zo trots op jullie want nog maar enkele jaren geleden leek het er niet op dat jullie de trillingsstaat die jullie nu hebben, zouden bereiken.

Neem de fakkel van verantwoordelijkheid alsjeblieft aan, houd hem hoog en gebruik hem met trots. De kracht die jullie bezitten, is de scheppingskracht. Met die kracht komt ook de verantwoording om deze kracht op effectieve wijze te gebruiken. Werk samen met de Moeder en jullie zullen zien dat het creëren van de Hemel op Aarde met rasse schreden dichterbij komt. Het is nu de juiste tijd om de zorg voor de planeet en de energie van de Moeder aan jullie hoede toe te vertrouwen. Accepteer die fakkel en laat die heilig voor je zijn.

De zesde en laatste poging

Jullie hadden gekozen voor een tijdslimiet op het Speelbord en als jullie je niet zouden her-inneren wie jullie waren, zou de Aarde zich gewoon op haar zij hebben gedraaid en aan al het leven zou een einde zijn gekomen, zoals dat al vijf keer eerder was gebeurd. Dit zou de zesde en laatste keer zijn. Maar jullie begonnen te ontwaken en je te her-inneren wie jullie waren, jullie pakten je kracht op en nu maken jullie ruimte om je heen voor mensen die in hun kracht staan. Kunnen jullie je onze verbazing voorstellen? Kunnen jullie je onze waardering voorstellen? Kunnen jullie je onze vreugde voorstellen toen jullie gingen beweren dat jullie de menselijke engelen zijn? Want bij het scheppen van de Hemel op Aarde zullen er engelen nodig zijn. Jullie zijn de engelen van de Aarde en jullie doen die naam eer aan. Wees er trots op en stap erin. Maak je eigen wat je bent, want jullie zijn de menselijke engelen die nu de Aarde bewonen en voor verandering zullen zorgen.

Alle ogen zijn op jullie gericht

We hebben jullie al heel vaak verteld dat er ogen op jullie gericht zijn die jullie niet zien. Jullie kijken de zaal rond en jullie zien een beperkt aantal ogen, maar wij zeggen jullie dat er hier vele boventoonniveaus aanwezig zijn. Als jullie denken dat Amsterdam een parkeerprobleem kent, dan vertellen wij jullie dat er aan deze kant echt een parkeerprobleem bestaat. Alle ogen in alle universums, zoals jullie dat noemen, zijn gericht op die ene Planeet van de Vrije Keuze, want jullie zorgen ervoor dat het werkt. Jullie zorgen dat het nut heeft. En terwijl jullie ruimte maken voor de Kinderen met Kristallen Vibratie om de nieuwe lichaamsstructuur naar de Aarde terug te brengen, veranderen jullie het Universum. Degenen onder jullie die hun huidige lichaam willen veranderen en verjongen, zullen dat doen. De keuze is aan jullie, want er bestaat nog steeds slechts één regel op het Speelbord en als jullie ervoor kiezen, zal het gebeuren en als jullie er niet voor kiezen, respecteren we dat.

3. De overgangsteams nemen hun plaats in.
In de tijd die voor ons ligt zullen velen de Aarde verlaten. Velen zullen ervoor kiezen om niet te blijven. Beschouw hen alsjeblieft niet als minder spiritueel, lieve mensen. Want zij hebben een belangrijke rol gespeeld waardoor dit alles mogelijk is geworden. Ook zij moeten geëerd worden. Door de keuzen die jullie gemaakt hebben is de tijd nu rijp voor de overgangsteams om ook bij elkaar te gaan komen. De overgangsteams bestaan uit een speciale groep genezers die zullen werken met de mensen die overgaan. Want dat wat jullie dood noemen, is slechts een proces waarbij de energie van de ene staat naar een andere overgaat, net zoals dat bij je slaap gebeurt. Jullie zullen ook de werking van reïncarnatie en wie jullie in feite zijn, gaan begrijpen. Wanneer je in slaap valt met iets vervelends in je gedachten, zul je ‘s morgens zeker wakker worden met dezelfde vervelende gedachten. Dat wat jullie dood noemen lijkt daar heel veel op. Want als je hier vertrekt met verontrustende gedachten en een angstig of bezorgd hart, dan moet je diezelfde energie ervaren als je terugkomt. Ah, maar nu zijn er de overgangsteams. Het zijn meester-genezers die komen met hun magie om jouw energie tot rust te kunnen brengen. Soms oefenen ze hun magie uit met slechts een aanraking van een hand. Soms werken zij op energetisch niveau wanneer je ‘s nachts slaapt. Zij komen helpen jouw energie tot rust te brengen en maken daardoor je overgang gemakkelijker. Soms werken ze met degenen die onder traumatische omstandigheden overgegaan zijn, want voor hen is het vaak moeilijk om het licht te vinden en naar Huis terug te keren, omdat ze wellicht zelf niet beseffen dat ze zijn overgegaan. Ze weten niet dat ze zijn gestorven. Een andere keer zullen ze werken met de familieleden en vrienden van degenen die vertrokken zijn en hen helpen te begrijpen wat voor grote geschenken ze hebben gekregen. De overgangsteams bestaan uit de magische wezens die zullen werken met mensen die nog steeds in een fysiek lichaam op Aarde zijn, om hen te helpen met het overgaan en hen te helpen met het vinden van het licht van Thuis.

Velen daarvan bevinden zich hier vandaag in deze zaal. Sommigen van jullie horen deze woorden voor de eerste keer en jullie weten in je hart dat we het tegen jou hebben. Ja, we hebben het tegen jou. Want het is nu de juiste tijd om zaden uit te zaaien, want jullie zullen weldra geroepen worden om in actie te komen en jullie werk zal voor altijd worden gewaardeerd. En wanneer jullie uiteindelijk zelf besluiten om naar Huis te gaan, zullen jullie door de hoogste engelen worden begroet want velen van jullie weten niet wat jullie te wachten staat. Jullie zullen ontvangen worden door degenen die jullie naar de Hal der Kleuren zullen brengen waar een donderend applaus dagen zal aanhouden. Dat is voor jullie. Dat is voor het werk dat jullie hebben verricht. Dat is voor de harten die jullie hebben aangeraakt. Dat is voor de liefde die jullie hebben gegeven. Wees daar nu. En wanneer je het gevoel hebt dat je vastzit, wanneer je het gevoel hebt dat je je verbinding kwijt bent, zet dan de ene voet voorzichtig voor de andere en weet dat wij achter je staan, want je bent niet alleen. Het is voor ons een grote eer om bij jullie te zijn en jullie energie te reflecteren en jullie zodoende te helpen zien wie jullie werkelijk zijn.

4. Het verbinden van de Lichtcirkels tot een keten van Licht
Behandel jezelf als een integraal deel van God, want dat zijn jullie. Behandel jezelf met het grootste respect, want dat doen wij ook. Behandel jezelf als de menselijke engel die jullie worden want jullie vleugels beginnen zich te ontwikkelen. Jullie kijken zo vaak naar ons of naar anderen voor antwoorden over de toekomst. Er bestond geen goddelijk plan waar jullie zo vaak naar zochten. Jullie creëren de toekomst door de keuzen die jullie maken. Jullie zijn de scheppers! Jullie beginnen te begrijpen wat dat met zich meebrengt nu jullie in je ware kracht gaan staan terwijl jullie nog in een fysiek lichaam zijn. Het Speelbord van de Vrije Keuze was een succes. Na alle discussies, na alle twijfel, na alle keren dat wij jullie energie hebben vastgehouden en jullie hebben geholpen met her-inneren, houden jullie die energie nu voor elkaar vast. Er bestaan speciale lichtcirkels en, net als een steen die in een vijver wordt gegooid, creëren die cirkels een steeds groter wordende cirkel. Zo zien wij jullie, want jullie hebben stuk voor stuk een cirkel van licht om je heen. Als je die verbergt en niet gebruikt, in de veronderstelling dat niemand het zal begrijpen, zal niemand er ook iets van zien. En als je naar voren stapt en dapper zegt, ik ben een lichtcirkel en ik wil me met de jouwe verbinden, zullen de cirkels een keten vormen en die keten zal nooit worden verbroken, want jullie zijn de Familie van Licht en het is nu juiste tijd. Wij zijn zo trots op jullie. Zoek naar de vele manieren waarop jullie je in liefde en licht kunnen verbinden en alles zal op magische wijze op zijn plaats vallen. Vorm kleine groepen om je intentie te bundelen en richting te geven. Vorm grote groepen van mensen met dezelfde gedachten om mogelijkheden te vinden de cirkels groter te maken terwijl jullie hand in hand samen op zoek gaan naar hogere waarheden. Denk er aan dat deze cirkels NOOIT exclusief zijn, want Licht is een Universele constante en is bestemd voor iedereen. Zoek naar manieren om deze Lichtcirkels met elkaar te verbinden en de trillingen van Thuis zullen stevig op Aarde gevestigd worden.

Het grootste geheim

Wij vragen jullie om alsjeblieft in je waarheid te staan van wie jullie zijn. Centreer je energie en zorg eerst voor jezelf zodat jullie meer energie hebben om aan anderen door te geven. Dat is de Universele stroming van energie. De keuzen die jullie hebben gemaakt, hebben jullie hier naar toegebracht. Begrijp dat er op het Speelbord van de Vrije Keuze geen verkeerde keuzen bestaan. Dat is het grote geheim dat jullie voor jezelf verborgen hebben. Jullie werkelijkheid is jullie verantwoording en als jullie die werkelijkheid niet prettig vinden, maak dan alsjeblieft een nieuwe keuze. Want jullie zijn de meesters en het Spel van de Vrije Keuze is nu gewonnen. Het Spel gaat nu over naar nieuwe niveaus.

5. De tweede planeet van Vrije Keuze
Er bestaan energieportalen die open zullen gaan, zelfs terwijl wij spreken. We willen dat jullie weten dat jullie degenen zijn, die dit mogelijk hebben gemaakt en dat wij jullie daarom zo respecteren. En daarom zijn alle ogen in het Universum op jullie gericht. Want deze portalen zullen uiteindelijk worden gebruikt door mensen die naar de Planeet van de Vrije Keuze komen om te kijken hoe jullie het hebben gedaan. En jullie zullen de bibliothecarissen zijn die hen zullen helpen bij het vinden van de antwoorden die ze zoeken. Het is voor ons een grote eer om jullie vandaag te vertellen dat jullie niet langer de enige Planeet van Vrije Keuze zijn. Er is een volgende. Het is begonnen. Jullie hebben dat gecreëerd. Jullie hebben dat in beweging gezet en iedereen zal naar jullie kijken om te zien welke keuzen jullie hebben gemaakt, want jullie zijn niet langer de enige Planeet van Vrije Keuze. Jullie zijn de eerste Planeet van Vrije Keuze. Begrijpen jullie nu waarom we zo trots op jullie zijn? Begrijpen jullie nu hoe de kleine alledaagse keuzen die jullie maken, de onrust die jullie soms ervaren en de gevoelens het spoor bijster te zijn, van nut zijn geweest voor het hele Universum? Het was alleen maar mogelijk om het Spel te spelen achter de sluier die jullie ervan weerhield je ware kracht op die manier te zien. We zeggen jullie: jullie hebben het goed gedaan. En we houden heel veel van jullie.

In die momenten waarop jullie je verloren voelen, in die momenten waarop jullie je niet kunnen her-inneren wie jullie zijn, denk dan aan ons want wij staan achter jullie met onze armen wijd open gespreid. Onze vleugels zijn alleen maar bedoeld om de energie en de grootsheid van mensen te weerspiegelen, want jullie hebben voor verandering gezorgd op het Speelbord van de Vrije Keuze. Nu zullen jullie de boeken gaan schrijven. Nu zullen jullie het verhaal hoe het is gedaan documenteren, want velen zullen die informatie komen inwinnen. Daar worden de portalen voor gebruikt. De ascentie waarop jullie hebben gewacht is nu op handen. Het is begonnen en jullie zullen de planeet niet verlaten. In plaats daarvan zullen jullie er Thuis brengen. Jullie hebben het goed gedaan en wij zijn heel erg trots op jullie. We zijn er trots op om jullie familie te kunnen noemen want jullie houden de energie goed vast.

Sta standvastig in de waarheid van wie je bent. Sta standvastig in je overtuigingen want het is zover. Weet dat jullie nooit alleen zijn en weet dat wij, vlak boven je schouder, de liefde zijn die jullie voelen. De Hoeder is hier om onze woorden door te geven, maar hij is niet de enige, want ook jullie kunnen direct tot ons spreken. Wij zijn voor jullie allemaal beschikbaar, zoals we dat altijd geweest zijn. Jullie hoeven alleen maar te vragen, want er bestaat slechts één regel op het Speelbord van de Vrije Keuze.

Toen we met jullie aan het Spel begonnen, kozen jullie de regels en kozen jullie ervoor om de sluier van vergetelheid om te doen, en jullie hebben dat goed gedaan. We hadden er geen idee van dat jullie je zouden her-inneren en het Spel werkelijk naar de nieuwe niveaus zouden brengen, zoals jullie nu aan het doen zijn. Jullie zijn veel verder gekomen dan jullie zelf en wij hadden verwacht. Kijk, voordat jullie hier vandaag weggaan, elkaar in de ogen en vind je oorspronkelijke spirituele familie, want het is zover. Het is tijd voor jullie om je vleugels in bezit te nemen want jullie zijn de menselijke engelen en wij zijn heel erg trots op jullie.

6. De ascensie is begonnen en de bibliotheek gaat open!
Er staat veel te gebeuren op jullie planeet, want nu zijn jullie serieus aan de overgangstijd begonnen. Ja, er zal angst zijn op Aarde. Begrijp alsjeblieft dat angst niets anders is dan een gebrek aan informatie. Het is een vacuüm dat alles naar zich toe trekt en de energie bij alles om zich heen wegzuigt. Jullie hoeven de informatie alleen maar in te vullen om de angst te verdrijven. Zelfs dat vacuüm zal verdwijnen wanneer je de informatie invult. Vul het vacuüm op met de liefde van je hart, want dat is wat het vacuüm nodig heeft. Volg je hart, ook als je niet alle antwoorden kent, want dat is de manier waarop wij tot jullie spreken en jullie hart kent de weg naar Huis. Het is daar al vele malen geweest.

Maak ruimte in je leven voor het bekrachtigen van mensen. Vind de bekrachtigingsfactor waar we het over hebben en zoek naar manieren om de mensen om je heen in hun kracht te zetten. Dat zal het derde millennium inluiden en wanneer jullie die magische tijd binnengaan zullen jullie die magie worden. Jullie hebben de mogelijkheid geschapen voor het ontstaan van nog veel meer planeten van Vrije Keuze. Jullie zijn degenen die dat hebben gecreëerd, lieve mensen, houd dat alsjeblieft in gedachten. Het zijn jullie keuzen geweest die dat vanaf het allereerste begin hebben gecreëerd. Het zijn jullie keuzen geweest die jullie vandaag hier naar toe hebben gebracht en wij zijn bijzonder trots op jullie. Kijk eens rond in de zaal. Kijk elkaar in de ogen. Raak elkaar aan met de engelenaanraking en wij zullen erbij zijn met de innige omhelzingen en vriendelijke duwtjes. We vragen jullie om die aan elkaar door te geven, want wij zien jullie als kinderen in een donkere kamer. Jullie hebben allemaal dezelfde motivatie om te proberen het licht te vinden en toch botsen jullie tegen elkaar op, botsen jullie tegen de muren op, vallen jullie over elkaar in je oprechte motivatie om het licht en de weg naar buiten te vinden. Wij zeggen jullie dat er slechts één manier is om de weg uit de donkere kamer te vinden en dat is het vasthouden van elkaars hand. Maak contact met de mensen om je heen, want jullie zijn niet de enigen in deze donkere kamer. Jullie zijn niet de enigen die de sluier van vergetelheid dragen. Reik naar de hogere waarheden en die zullen je naar Huis leiden.

De sleutel is loslaten.

Sta jezelf toe om datgene wat je tegenhoudt los te laten. Wij begrijpen dat loslaten voor mensen soms het allermoeilijkst is, want verandering is iets waar jullie van nature weerstand tegen bieden. Wij zeggen jullie dat je rustig los kunt laten, want datgene wat jullie zoeken zit reeds in jullie. Jullie behoeven alleen maar datgene los te laten wat jullie ervan weerhouden je eigen waarheid te kennen. Laat los wat je tegenhoudt en pak die hogere waarheden beet want een gloednieuwe Hemel op Aarde staat nu voor de deur. Het begin van het millennium is het begin van het nieuwe proces. De schepping van Thuis is op handen. Dat, wat jullie ascensie noemen, is begonnen. Dat punt wordt verduidelijkt door het feit dat jullie niet langer de enige Planeet van Vrije Keuze zijn. Nu is er nog één en de mensen daar zullen willen weten hoe jullie het hebben gedaan. Jullie zijn opgeklommen van student naar leraar. Wees die leraar. Stap in datgene wat je weet. Stap in je waarheid en wees bereid die waarheid te delen met iedereen die er om vraagt. Het is nu zover. Welkom Thuis. Voel de liefde in de zaal en weet dat er van jullie gehouden wordt en dat jullie op weg zijn. Het is jullie grootsheid die jullie zien. Maak je die eigen. Draag die. Deel die vol trots, net zoals wij heel trots zijn op jullie. Jullie zijn Thuis aan het creëren aan jullie kant van de sluier. Welkom Thuis. Welkom Thuis. Welkom Thuis.

7. Gespecialiseerde gidsen voor de komende reis
We maken onze excuses aan de Hoeder want we hebben hem gezegd dat we hem niet te innig zouden omhelzen, maar het schijnt dat we dat toch weer hebben gedaan. (Tranen). De energie die jullie in deze zaal voelen is fantastisch. Maar toch zijn jullie niet de enigen hier in deze energie. Deze zaal zit vol, stampvol. Er zijn hier vele boventoonniveaus aanwezig, want al jullie gidsen en al jullie leraren zijn hier bij jullie en zij zitten aan jullie voeten en bedanken jullie. Zij omhelzen jullie terwijl ze achter jullie staan en soms kunnen ze jullie alleen maar kippenvel bezorgen. Erken hen, wees bij hen en bedank hen dat ze hier zijn. Zij vormen een deel van jullie bestaan en samen hebben jullie het goed gedaan. Er hebben altijd gespecialiseerde gidsen bestaan die gedurende een bepaalde tijd met jullie hebben gewerkt, wanneer jullie een specifiek doel of contract op je namen. Nu jullie in het grotere werk en het derde millennium stappen, hebben jullie de mogelijkheid om gespecialiseerde gidsen te krijgen die gedurende deze tijden met je samenwerken. Dit zijn de specialisten die heel bedreven zijn in zowel je persoonlijke vooruitgang als het gebied waarop je passie ligt. Jullie hoeven er alleen maar om te vragen en het zal gebeuren. Jullie hebben deze kracht altijd gehad, maar het wordt nu belangrijk dat we jullie aan deze speciale contracten her-inneren. Deze specialisten wachten tot jullie om deze verbinding vragen, want op het Speelbord van de Vrije Keuze is het alleen mogelijk om een contract te vervullen als ervoor gekozen wordt.

Het kan erop lijken of sommigen van jullie eigen gidsen een stap opzij hebben gedaan, zodat jullie deze verbinding makkelijker kunnen leggen. Velen van jullie hebben het gevoel gehad alsof ze door hun gidsen waren verlaten. Dit is gewoon een tijd van integratie die nodig was voor de introductie van de gespecialiseerde gidsen. Deze nieuwe gidsen zullen jullie niet op dezelfde manier leiden. In plaats daarvan zullen zij met jullie werken om jullie te helpen nog meer in je eigen kracht te gaan staan. Voel dit niet als een verlies, want jullie hebben niets verloren. Voel liever de opwinding voor de grote mogelijkheden waar deze gespecialiseerde gidsen je naar toe kunnen leiden. Zij zijn hier om jullie in contact te brengen met je passie en op die manier Thuis te her-scheppen. Zij zullen je kracht niet overnemen, probeer die dus niet aan hen te geven, want dat zal uitstel betekenen voor het werkelijke contract. Binnenkort zal er meer over deze specialisten naar voren komen.

Wij kijken opgewonden toe hoe jullie de volgende stap van menselijke expressie ingaan. Jullie hebben het goed gedaan en het is ons een grote eer om hier bij jullie te zijn terwijl jullie de geschenken van het derde millennium accepteren. Met de grootste waardering vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen, de bekrachtigingsfactor te gebruiken en voor elkaar te zorgen zodat jullie je eigen grootsheid kunnen zien. Vergeet het Spel niet, lieve mensen, want als wij vinden dat jullie te serieus worden, zullen wij jullie aan het lachen maken om jullie eraan te her-inneren dat het slechts een Spel is. En speel alsjeblieft goed samen.

de Groep

 

Van Steve

We hadden die dag in Veldhoven, Nederland vele gesprekken met Lichtwerkers van allerlei rangen en standen. Het was een dag vol liefde, licht en omhelzingen. Wij waarderen al dat prachtige werk dat is gedaan door de vele mensen die de Lichtcirkels vormen, niet alleen in Nederland maar over de hele wereld. Als twee of meer mensen bij elkaar zijn en elkaars hand vasthouden, creëren we wonderen en veranderen we de wereld. Dat is de enige manier waarop we onze weg uit de donkere kamer kunnen vinden. Houd dat goede werk in stand. Jullie zorgen voor verandering!

Een innige omhelzing en zachte duwtjes,

Steve Rother

 

De Bakens van Licht Meditatie

Haal rustig adem en breng je energie in je centrum. Vraag je gidsen om met je mee te gaan op de reis die voor je ligt. We zullen samen reizen nu we een heel magische tijd binnengaan. Ga op je plaats zitten en maak je veiligheidsriem vast. Klap alsjeblieft het serveertafeltje omhoog en zet je stoel helemaal rechtop. Haal diep adem… we staan op het punt om een nieuwe dimensie binnen te gaan… een plaats waar tijd en ruimte zoals wij die kennen, niet bestaan … we staan op het punt… het derde millennium binnen te gaan.

De reis is lang geweest. Je hebt al verscheidene dagen in dit vliegtuig gezeten en we zullen spoedig aankomen. Er heerst opwinding in het vliegtuig want velen hebben zich lange tijd op deze reis voorbereid. De stewardess onderbreekt je gedachten met een aankondiging: “Dames en Heren, we staan op het punt aan te komen op onze eindbestemming. Controleer of u al uw persoonlijke bezittingen uit de vakken hebt gehaald en bereidt u voor op vertrek. De plaatselijke tijd is “nu of rondgaande” tijd, dus doe alstublieft uw horloge af.”

“We zijn zojuist geland en taxiën naar onze aankomstsluis. Blijf alstublieft zitten tot het vliegtuig volkomen stilstaat en de gezagvoerder het bordje “maak de veiligheidsriemen vast” heeft uitgedaan. Een gespecialiseerde gids die u op uw verdere reis zal begeleiden, staat op u te wachten in de aankomsthal. Wanneer uw reis achter de rug is kunt u terugkomen naar de ingang en zullen we u graag met de eerstvolgende beschikbare vlucht weer naar huis brengen. Wij hebben een prettige reis met u gehad en wij danken u dat u met ons hebt gevlogen. De gezagvoerder, ikzelf en de gehele bemanning die op de Nieuwe Aarde is gestationeerd, danken u dat u met ons hebt gevlogen.”

Als het toestel stil staat, gaan de deuren open en beginnen de mensen achter elkaar naar het vliegveld te gaan. Terwijl je de sluis inloopt die van het vliegtuig naar het vliegveld gaat, kun je de opwinding in je voelen opborrelen. Hoe zal het er hier uitzien? Vraag je je af. Als je uit de sluis komt, zie je dat er mensen staan te wachten op iedere passagier die uit het toestel komt. Een hand raakt je arm aan, je draait je om en kijkt in de ogen van een heel mooi wezen dat nu naast je staat. Zij glimlacht en zegt: “Ik ben jouw specialistgids tijdens je verblijf in deze bibliotheek. Er is heel veel te zien en het is mijn taak om er voor te zorgen dat je alles kunt vinden waar je naar zoekt. De kosmische bibliotheek heeft zo veel lessen beschikbaar dat we je tijd zullen afstemmen op jouw speciale behoeften. Je zult je eigen studie en ervaringen bepalen.” “Hoe heet je?” vraag je. “Specialistgidsen hebben geen naam op de manier waarop jij aan hen zou denken. Er is geen enkele reden voor identiteit, want het is niet aan ons om de kracht vast te houden en een identiteit zou dat alleen maar in de weg staan.” Daarmee overhandigt ze je een donkergroene schijf van circa 5 centimeter doorsnee. “Dit is je persoonlijke schijf waarop je interacties staan. Het is een verbinding met de Akasha-kronieken waar alle informatie is opgeslagen en je zult die steeds bij je hebben tijdens je verblijf in de bibliotheek.”

Je specialistgids brengt je naar de plaats waar je verblijft en na een korte rust wil je met je studie beginnen. Je kijkt naar de donkergroene schijf die ze je gegeven heeft en op datzelfde moment wordt er op je deur geklopt. Je opent de deur en daar staat ze, glimlachend, vol animo om je de bibliotheek te laten zien. Terwijl je voor de eerste keer buiten loopt zie je de prachtigste kleuren. Er is een weelderige begroeiing van heldere kleuren groen en blauw. Je hebt nog nooit eerder planten in zulke levendige kleuren gezien. De lucht zelf heeft een prachtige lichtblauwe kleur en je adem stokt in je keel als je daar voor de eerste keer naar kijkt. De schoonheid van deze plek is haast overweldigend. Je kijkt achterom en je ziet dat je gids niet langer bij je is. Je maakt je daar geen zorgen over want je geniet zelfs van de meest eenvoudige dingen die je ziet en je begint alleen het terrein te verkennen.

Als je na een tijdje de natuur om je heen hebt bekeken, ga je een deur door die naar een hal leidt, waar aan weerszijden een soort zwarte monolieten op een rij staan, zo zou je ze tenminste het beste kunnen omschrijven. Ze zijn allemaal precies gelijk en circa twee meter hoog en een meter breed. Ze lijken gemaakt te zijn van een materiaal dat veel op steen lijkt, maar het is duidelijk dat je dat materiaal nog nooit eerder hebt gezien. Op ooghoogte van al deze steenachtige structuren zit een gleuf. Verder zijn er geen onderscheidingstekens. Je specialistgids duikt nu weer op uit het niets om je vraag te beantwoorden die je nog niet hebt geformeerd. “Stop je schijf in de gleuf en de bibliotheek zal tot leven komen. Ik ben je persoonlijke bibliothecaris en ik ben hier wanneer je me nodig mocht hebben, je hoeft alleen maar te vragen. Ik zal je de weg wijzen zodat je de kennis die je zoekt, kunt vinden. Je moet goed begrijpen dat ik niet je lerares ben, want niemand kan die verantwoordelijkheid van je overnemen. In deze bibliotheek moet je jezelf onderwijzen.”

Je stelt een vraag: “Hoe weet ik waar ik de informatie die ik zoek, kan vinden?” Het antwoord luidt: “De antwoorden zijn gemakkelijk want je hoeft je alleen maar de vragen te her-inneren. Dit is een bijzondere bibliotheek zoals er geen andere bestaat in het Universum. Hier vind je alle verslagen van hoe het gedaan is. Het grootste experiment aller tijden kun je hier bestuderen. Stap voor stap, elke fase en elke keuze die is gemaakt, is hier ter inzage aanwezig. Als je de bibliotheek verlaat mag je alle kennis die je verlangt met je mee terug nemen. Maar wat je met je meeneemt naar jouw planeet mag je alleen houden als je toepassingen vindt voor die informatie in je eigen dagelijkse leven.”

De volgende dagen zijn vol van verwondering terwijl je van de ene monoliet naar de andere gaat. Iedere monoliet bevat de geheimen van het grootste experiment dat ooit ondernomen is. Iedere keer dat je je groene schijfje in de monoliet plaatste had je een interactieve driedimensionale ervaring, alsof je erbij was op het moment dat het gebeurde. De lessen waren zo interactief dat je zelfs het gevoel had dat je een deel van het spel was.

Dagen werden weken en weken werden al snel maanden. Op zekere ochtend plaats je je schijf in de volgende monoliet maar er gebeurt niets. Je roept je specialistgids en zij verschijnt naast je. “Wat doe ik hier verkeerd” vraag je. “Is de recorder kapot?” “Nee lieverd, je hebt je lessen voltooid. Je hebt gekregen waar je voor kwam. Nu breekt het moment aan waarop je moet gaan en het zelf moet gaan doen. Je hebt vrije keuze en je zult in je eigen leven vele toepassingen vinden voor deze informatie. Her-inner je de magie van deze plek en gebruik die vaak. Vergeet nooit dat je de keuze hebt en daardoor onbeperkte kracht.”

Je begint de volgende morgen met een rondwandeling om de grote schoonheid van deze bibliotheek nog één keer te ervaren. Je vindt het heerlijk om bij iedere levendige kleur even stil te staan, bij iedere bloem en al die overweldigende taferelen hier op deze bijzondere plek. Je belooft jezelf plechtig alles wat je hebt geleerd te her-inneren en toepassingen te vinden voor alle informatie die je hebt opgedaan. Terwijl je voor de laatste keer in de tuin zit, neem je de schoonheid en de pracht van alles in je op. Je specialistgids verschijnt nog één keer naast je. “Je hebt het goed gedaan in je studies en we hebben het volste vertrouwen dat je al de benodigde informatie hebt om je verder op je weg te helpen. Het is heel moeilijk om afscheid te nemen, want ik ben heel veel van je gaan houden. Ik dank je voor de gelegenheid om je bij je spel te kunnen assisteren. Het werk dat je hier hebt gedaan zal veel meer mensen raken dan je ooit zult weten.” Op dat moment is de specialistgids, waarvan je zo veel was gaan houden, verdwenen.

Enkele ogenblikken later reis je door de bekende tunnel om aan boord te gaan van het vliegtuig dat je naar huis zal brengen. Hoewel je thuis gemist hebt, heb je gemengde gevoelens, want dit was een heel bijzonder avontuur waarmee je gezegend bent. Je vindt je plaats en de stewardess begint met de veiligheidsprocedures van het Akasha 303 portaalvliegtuig. De stem in de intercom zegt: “We zullen u nu terugbrengen naar lineaire tijd. Kort na uw thuiskomst zult u waarschijnlijk slechts vage her-inneringen hebben aan uw reis. Dat is een normale reactie bij portaalreizen en de informatie die u nu bezit ligt diep in uw innerlijk opgeslagen. U zult alles onthouden zolang u maar handelt wanneer u het zachte duwtje voelt. We vragen u nu uw veiligheidsriem vast te maken en u voor te bereiden op vertrek. We weten dat u bij uw ruimtereizen een keuze kunt maken en wij waarderen het dat u met Akasha vliegt.” Het vliegtuig taxiet de startbaan op en je staart naar buiten. Daar verderop staat een bordje met de tekst: “U verlaat nu Planeet Aarde… De eerste Planeet van de Vrije Keuze.”

Na een verkwikkende slaap open je je ogen en ontdek je dat je terug bent op de plaats waar je deze reis begon. Terwijl je je afvraagt of dit hele avontuur geen droom was kijk je om je heen. Vage gedachten aan een andere tijd en plaats met de heerlijkste her-inneringen, laten je niet los. Als je opstaat om de kamer te verlaten hoor je iets uit je zak vallen. Daar, op de grond, ligt een donkergroen schijfje.

En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.