Januari 2000

Het Overdragen van de Fakkel
De eerste boodschap van de 21ste eeuw

Van Steve:

Deze boodschap werd gechanneld tijdens de “Scepter of Self Love” workshop in Victoria, BC. Canada op 28 november 1999. Het ging over de bijzondere tijd waar we nu voor staan en die genoemd wordt het jaar van de Kristallen Intentie. Het jaar 2000 brengt ons bijzondere mogelijkheden en nieuwe verantwoordelijkheden. Dit jaar zal de energie bepalen voor de komende twaalf jaar en voor alles wat er gaat gebeuren.

Dit is de eerste keer dat wij een live channeling gebruikt hebben als boodschap van Thuis. Zie jezelf tijdens het lezen, in de kamer in een stoel of lekker opgerold op de grond zitten. Hoewel je er waarschijnlijk niet bij geweest bent hebben we toch een plekje voor je vrijgehouden. Ik ben er trots op de Groep aan jullie te mogen presenteren.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

De boodschap die we vandaag voor jullie hebben is heel belangrijk. In ons laatste bericht hebben we jullie iets meer verteld over wie we zijn. In dit bericht willen we het meer hebben over wie jullie zijn en de weg die op het Speelbord nu voor jullie ligt. We vragen jullie om de boodschap die we vandaag geven, in je hart te sluiten en die door je Hogere Zelf te laten filteren. Accepteer het deel dat weerklank bij je vindt en handel daar naar want de tijd is nu aangebroken om tot handelen over te gaan. De dingen die we vandaag aan jullie vragen zijn nog nooit aan de mensheid voorgelegd. Maar jullie vibratie is nu hoog genoeg om ze te accepteren.

De Zesde Poging

Vanaf het allereerste begin van jullie Spel, werd de zorg voor jullie eigen planeet en voor de Gaia-energie aan jullie toevertrouwd. Gaia is de energetische naam voor wat jullie Moeder Aarde noemen. We herinneren jullie er aan dat zij een levende, ademende entiteit is, en deel uitmaakt van jullie eigen energetische systeem. Hoewel jullie wisten dat zij met jullie verbonden was, hebben jullie jaren en zelfs levens lang dit deel van jullie zelf met minachting behandeld. Om het Spel zeker te stellen was het daarom nodig om tijdelijke bewakers van deze energie aan te stellen. Het is nog maar sedert kort dat jullie wat voorzichtiger omgaan met de planeet, die jullie eigen energiestructuur ondersteunt. Het tij is nu gekeerd en daarmee krijgen jullie opnieuw de kans om je kracht weer op te eisen. In de geschiedenis van het Spel is deze kans jullie reeds vijf keer eerder aangeboden. Steeds weer waren jullie niet in staat om je ware kracht vast te houden. Iedere keer moest Gaia zichzelf volledig reinigen om zich te ontdoen van de spanning van verkeerd geleide energie, die jullie door je handelingen gecreëerd hadden. Dit zijn de verschillende wereldomvattende desastreuze veranderingen geweest, die tot dusver vijf keer plaatsgevonden hebben in de geschiedenis van de planeet Aarde.

Het is voor ons moeilijk geweest om toe te moeten kijken hoeveel verwarring en leed jullie jezelf hebben aangedaan. Maar nu staan wij met grote trots aan jullie zijde omdat jullie op het punt staan het paradigma (patroon) voor eens en altijd te veranderen. Want deze keer zullen jullie je kracht vasthouden. Jullie hebben voor jezelf keuzes gemaakt die de uitkomst van het Grote Verstoppertjesspel totaal zal veranderen. Want deze keer zal de God in jullie, die op zoek is naar zichzelf, zich herinneren en weten wie hij/zij werkelijk is.

Naar het “Overlicht”

Wanneer jullie in je ware kracht staan en doelbewust jullie eigen individuele vibraties verhogen, brengen jullie een nieuwe vorm van licht naar de planeet. Dat is de waarheid en jullie zullen dit spoedig zelf kunnen ervaren, wanneer jullie in de gelegenheid zullen zijn om in, wat wij genoemd hebben, het “overlicht” te stappen. Jullie keuzes hebben een heel bijzondere situatie voor julliezelf gecreëerd. Want wanneer de terugkeer van de Kinderen van de Kristallen Vibratie een aanvang neemt op deze planeet, zullen de zaden van een totaal veranderde biologie voor jullie allemaal beschikbaar komen, zonder dat reïncarnatie nodig is. Tot op dit moment is dat niet mogelijk geweest omdat de onmenselijkheden van mens tegenover mens jullie stevig vasthielden in de lagere vibraties. De Kinderen van Kristallen Vibratie, die heel kwetsbaar zijn, konden tot voor kort geen ondersteuning vinden. Zij vormen een gevoelig maar tegelijk krachtig mensenras, dat niet kan leven in een veld van lagere vibratie, maar dat ook niet tolereert. Zelfs de vele verkenners die door de tijd heen naar de Aarde gekomen zijn om de boodschap van vrede en liefde te brengen en om het niveau van de vibratie te testen, zijn vervolgd en verbannen daar de lagere vibraties er voor vochten om verandering tegen te houden. Zij zijn krachtig en tegelijkertijd kwetsbaar en in die kwetsbaarheid ligt de basis van hun grootste kracht. Want wanneer ze die kwetsbaarheid in balans brengen met hun kracht, brengen zij een nieuwe dimensie naar de planeet en naar jullie Spel. Maak ruimte voor die nieuwe dimensie, want dat is wat jullie “ascension” noemen en dat proces is nu in volle gang.

Jullie keren nu terug naar datgene, wat jullie eens waren, en de Kinderen van Kristallen Vibratie zullen dat voortbrengen in de vorm van de nieuwe “biologie”. Dit is alleen mogelijk geworden doordat jullie een