Januari 1999

Tijd
Weet iemand werkelijk hoe laat het is?

Van Steve:

Overal ervaren lichtwerkers problemen met tijd. Zij vinden het bijzonder moeilijk om dingen klaar te krijgen binnen de “normale” hoeveelheid tijd. Voor velen lijkt het alsof alles veel meer tijd vraagt. Daarbij komt nog dat er onrust in de lucht hangt, waardoor wij het idee hebben dat we ons moeten haasten en door moeten gaan. We hebben het gevoel dat we op moeten schieten en in onze contracten moeten komen, anders zal “ascension” zonder ons plaatsvinden.

De Groep zegt hierover dat het gevoel van onrust een biologische bijwerking is van ons verhoogde waarnemingsvermogen. Zij bieden ons inzicht in de universele tijd en hoe we die kunnen gaan ervaren.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Wij zijn weer vereerd dat we ons kunnen richten tot deze groep meesters, die de titel “Lichtwerker” dragen. Dit is een gekozen titel en deze wordt verleend aan iedereen die er om vraagt. Het geeft de bereidheid weer om bewust het Licht naar de Aarde te brengen en deze houding is het enige wat vereist wordt. Jullie weten dat wij niet graag aan iets een titel geven. We vinden het humoristisch dat mensen vaak zo veel waarde aan titels hechten. We zien dat mensen vaak berichten met een twijfelachtige inhoud accepteren omdat die komen van iemand met een titel. We vragen jullie om aandacht te geven aan de inhoud van een bericht en je eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken bij alle informatie die je ontvangt. Hiermede breng je de God in jezelf het best tot uitdrukking en dat zal je helpen je balans te bewaren in deze tijden. Maar ondanks onze aversie tegen titels vinden wij het in feite een eer om onszelf Lichtwerkers te noemen. We gebruiken deze titel ter bevestiging van onze intentie en niet om onszelf op een denkbeeldige trap van belangrijkheid te plaatsen. Wij nodigen jullie uit om hetzelfde te doen.

We zijn ons bewust dat jullie je vaak niet lekker en onbehaaglijk voelen wanneer jullie wezen haar uiterste best doet om zich aan te passen aan de hogere vibraties. De liefde die wij daarom voor jullie hebben is niet met woorden te beschrijven. In dit verband willen we erop wijzen dat de vibraties van degenen waartoe wij ons richten, behoorlijk veranderd zijn sedert we met het geven van deze informatie zijn begonnen. De vibrationele vooruitgang die hierdoor tot stand is gebracht heeft de weg bereid, waardoor vele anderen gemakkelijker kunnen volgen. De bereidheid om verder te gaan en de leiding te nemen ten behoeve van de mensheid maakt jullie zo geliefd bij ons. Wij zijn er trots op hier te kunnen zijn en jullie deze informatie aan te kunnen bieden voor jullie persoonlijke onderscheidingsvermogen. Wij zijn hier alleen omdat jullie erom gevraagd hebben. Door erom te vragen hebben jullie je kracht uitgeoefend en hebben jullie het voor ons mogelijk gemaakt om onze contracten op een heel hoog niveau te vervullen. Wij danken jullie voor deze gelegenheid. Het is voor ons een grote eer om deel uit de maken van het Spel, wanneer de mensheid in de volgende fase van haar evolutie stapt.
In deze sessie willen wij het hebben over jullie veranderde waarneming van tijd. Op het Speelbord bestaat het mechanisme van de polariteit, die jullie waarnemingen vaak kleurt. We vragen jullie om te begrijpen dat dit een noodzakelijk onderdeel van het Spel was. Door ogen, die erfelijk belast zijn met polariteit, kunnen jullie alleen maar de lineaire dimensie van de tijd zien. Op het Speelbord zijn jullie eindige delen van het oneindige geheel. Aangezien het voor jullie, in jullie huidige staat, al niet mogelijk was om het begrip “oneindig” te begrijpen, zo was het ook niet mogelijk om de waarneming van het “universele nu” te begrijpen. Als gevolg van jullie vooruitgang is dat nu aan het veranderen. Er is nu veel voor jullie beschikbaar en jullie zijn je dat nog maar amper bewust. Dit is een tijd voor terugkeer naar je kracht en wanneer die in je bewustzijn terugkomt, gaan vele deuren open. Eén van die deuren is een nieuwe relatie met het begrip “tijd”.

Degenen onder jullie die gevraagd hebben om op het Speelbord volledig in plan B te stappen, hebben een veranderingsproces in werking gesteld in de eigen “biologie”. Door jullie intentie om verder te gaan, is het proces opgestart van verandering van je “biologie” op cellulair niveau, het zogenaamde DNA. We hebben daarover in voorgaande berichten reeds gesproken en jullie verteld dat dit in feite een terugkeer is naar de oorspronkelijke staat, die jullie kenden toen jullie voor de eerste keer het Grote Spel formeerden. Terugkeer naar die staat van hoger vibrerende biologie brengt de veranderingen met zich mee, die zich juist nu beginnen te manifesteren. Naarmate jullie “biologie” langzaam overgaat naar hogere vibrationele niveaus, kunnen jullie een verhoogde gevoeligheid voor energie ondervinden. Met elk nieuw vibratieniveau dat op de planeet bereikt wordt, kan jullie “biologie” een korte periode nodig hebben om af te stemmen. Dat is een normaal proces en daar hoeven jullie niet bang voor te zijn. Het is gewoon een afstemming van je lichaam. De symptomen daarvan kunnen zijn vermoeidheid of een gebrek aan energie. Een andere keer kunnen het lichamelijke pijnen zijn en gevoeligheid voor energie op vele gebieden. Je zou dit “de vibrationele griep” kunnen noemen omdat de symptomen eender zijn. Je toegenomen gevoeligheid voor energie zal ook vaak merkbaar zijn in je emotionele lichaam. Tijdens drastische veranderingen, zoals bijvoorbeeld de introductie van de Tweede Golf van Bekrachtiging, zal het heel gewoon zijn dat Lichtwerkers verhoogde emoties ervaren.

Besef alsjeblieft dat dit niet allee