Februari 2016

Mens-zijn oefenen
verander de wereld met liefde

Gegroet dierbaren

Na nogal wat strubbelingen hebben we toch onze weg naar jullie gevonden. Laat ons jullie groeten in deze nieuwe energie want jullie zijn door de uitdaging heen gekomen. Op aarde is er zoveel aan de hand, zoveel dingen samengeperst tegelijkertijd dat het je aandacht weghaalt van waar je werkelijk wenst te zijn. We vertellen jullie, dierbaren dat er zoveel mensen nu in hun kracht stappen en staan, hun stemmen laten horen, soms zelfs voor het eerst in deze kostbare tijden. Deze unieke kruising in tijd en ruimte biedt een kans om een significant verschil te maken. Dit is de boodschap die we jullie willen brengen. De uitdaging is om in jou licht te gaan staan, voorover te leunen en planeet aarde door deze veranderingen heen te helpen. Jullie wisten allemaal dat deze veranderingen er aan zaten te komen. Velen van jullie dachten zelfs dat het binnen 24 uur plaats zou vinden en dat het allemaal veranderd zou zijn als jullie weer wakker zouden worden, dan zou het allemaal perfect zijn. Jullie zijn in de nieuwe energie gestapt maar het heeft een versplintering van jullie veroorzaakt en het heeft een verschuiving aangebracht in de stabiele omgeving waar je tot nu toe je veiligheid en je leven op baseerde. Het resultaat is dat veel mensen zich roeren, op allerlei manieren, totdat ze zeker weten dat ze opgemerkt worden. En soms beëindigen ze veel mensenlevens in dat proces. En het zijn allemaal nieuwe energieën op planeet aarde war je op reageert. We vragen jullie vandaag om een verschil te maken door een specifieke vorm van actie te ondernemen dierbaren. Jij zult zelf je daden moeten bepalen omdat een ieder van jullie anders is. Een ieder van jullie heeft een andere sleutel in handen, een sleutel die deuren kan openen naar een hoger stuk van de mensheid- maar deze sleutel ligt diep in jou verborgen. We leggen het uit.

Hoe het spel begon

Het was een kritische succesfactor om alleen geboren te worden, want daar ging het spel om. Het ging er om net te doen alsof we eenlingenwaren, niet verbonden met elkaar, om uit te vinden hoe we met elkaar om zouden leren gaan op planeet aarde. Want veel van de energie die je ervaren hebt en die aarde heeft doorleefd past bij deze richting. Jullie creëerden je eigen veilige plek in jezelf en maakte je niet druk over de rest van de planeer of de mensen die er op rond liepen. En dat, dierbaren, is veranderd omdat jullie begrip van de mensheid zelf veranderd. En dat is perfect en het brengt jullie de volgende uitdaging. Begrijp het volgende goed dierbaren, als je op aarde komt zul je je tot een aantal dingen aangetrokken voelen en een aantal andere dingen zul je weerzinwekkend vinden. De vraag is wat je aandacht in de richting van schoonheid trekt. Je zult de schoonheid in een ieder zien en dat betekend dat er een grote verscheidenheid van schoonheid op aarde is verzameld en vastgelegd in de Akasha boeken. Het heeft tot gevolg dat wij leven een tijdelijke vorm van schoonheid geven. Dat is geweldig en het is ook wat je doet als je je leven verankerd; schoonheid toekennen. Een van de grootste uitdagingen op aarde is het geloof in afgescheidenheid. Het was een spel dat jullie allemaal wilden spelen en we spraken erover in het allereerste boek dat wij de Keeper hielpen schrijven. Er was een tijd dat jullie allemaal aan de voet van de berg zaten en van deze verhalen genoten, je verstoppertje-spel speelden en ieder ander spel waar je blij van werd. Toen kwam er iemand die zei “ We willen graag een nieuwe spel spelen. We hebben een spel waarbij we allemaal sluiers dragen zodat we ons niet meer kunnen her-inneren wie we zijn. Dan gaan we vervolgens ons leven leven en komen we elkaar tegen, maar we kunnen nog steeds niet herinneren wie we zijn, of de verbinding die we hebben. Het is allemaal een spel van ons-zelf zoeken en om dan op de planeet aarde een reflectie te vinden van een wereld die net doet alsof ze niet bij elkaar horen en verbonden zijn.” En zo begon het spel op planeet Aarde.

Afscheiding

In het Universum worden meerder spellen tegelijkertijd gespeeld en jullie zullen er een aantal vinden. Jullie hebben recentelijk ook ontdekt dat jullie nog steeds proberen te communiceren met anderen in dat universum. We zullen er iets over delen omdat het dichterbij komt. O dit moment hebben jullie, noch hen, de mogelijkheid om heen en weer te reizen. Er is nauwelijks genoeg technologie om de communicatie op gang te krijgen op dit moment. Jullie luisteren, net als zij, ook, en er zijn al signalen naar jullie toegestuurd die jullie nog niet helemaal begrijpen omdat jullie niet weten hoe je ze moet interpreteren, maar dat zal snel veranderen. Wanneer dit gebeurd,dierbaren, dan zal het ieder persoon op aarde een geheel ander perspectief gaan geven. En is dat niet fascinerend? Jullie kijken nu naar de verschillen in elkaar en dat is de reden waarom twee mensen, die volledig van elkaar verschillen, elkaar liefhebben en eren. Er is altijd een verbinding, de gemakkelijke gelden de mensen in je directe omgeving. Is het je opgevallen dierbare, dat het altijd de neefjes zijn die de planeet bevechten? Het zijn niet diegenen die direct tegenover je staan, maar degenen die dichtbij je staan die de strijd aangaan. Veel van de intolerantie op aarde ontstaat door een grote hopen spanningen en angst die de afscheiding altijd mogelijk hebben gemaakt.  De vraag is: “ Hoe ver staan jullie jezelf toe van elkaar af gescheiden te zijn? Hoe ver kun je bij je broeders en zusters wegdrijven voordat het problematisch wordt?”. En dat dierbaren is de uitdaging van de dag.

Het opnieuw inzaaien van planeer aarde.

Ieder mens op aarde heeft een andere manier van zichzelf bekijken. Jullie hebben allemaal vooroordelen die jullie jezelf hebben aangeleerd en die aan jullie doorgegeven zijn door jullie ouders. En hoewel we weten dat het een uitdaging is om die achter te laten weten we ook dat sommige dingen eenvoudig weg niet op een ander manier aangeleerd konden worden dan juist door die oordelen. Een van deze dingen is de mogelijkheid om planeer aarde op nieuw “ in te zaaien”, om een balans / verbinding te vinden tussen iedereen. En ho