Februari 2009

2009 Het einde van afscheiding
Het verenigen van de harten der mensheid


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2009 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Deze maand heeft de groep het over het jaar 2009. Het nummer negen in de numerologie betekent voltooiing. In de meeste numerologische kringen is het getal 2009 eigenlijk een twee of een elf, maar zij zeggen dat ze het aftellen naar ascensie gebruiken (010101, 020202 enz.) om een belangrijk punt toe te lichten. Zij zeggen dat we aan een heel uniek venster in de tijd staan en dat er in 2009 op Aarde een begin gemaakt zal worden aan het einde van de illusie van afscheiding. Ze zeiden om specifiek de 090909 te vieren, wat Lightworker in Big Bear Lake, Californië zal doen.

Met dit bericht vol hoop en liefde zeiden zij ook dat de uitkomst absoluut in het innerlijk van ons allemaal ligt. Dit betekent dat we de moed moeten hebben om onszelf de kennis bij te brengen om uit de angst te komen. Dit betekent dat we ieder voor onszelf ons eigen systeem van overtuigingen, wat de groep SO*) noemt, zullen moeten onderzoeken en loslaten. Zij hebben het hier al enige tijd over, maar dit jaar zullen we de grootste kansen ooit hebben om dat in onze eigen levens te bewerkstelligen. Op een bepaald moment zeiden ze zelfs dat het niet lang meer zal duren voordat de wezens die we “ET’s” noemen, zich laten zien. Ze lachten toen ze zeiden dat wanneer dit gebeurt, wij geen probleem zullen hebben om ons met onze aardebroeders te verenigen.
Een van de specifieke punten waarover ze het hadden, was het algemene beeld dat de Westerse wereld heeft van de Arabische wereld en de Islam religie. De groep zegt dat er in 2009 in de hele Arabische wereld veel dingen zullen veranderen en dat dit een goede tijd is om onszelf te informeren. Op een gegeven moment opperden ze zelfs dat we eens zouden kijken wat er op Google over de Islam wordt verteld of dat we de Koran eens zouden lezen. Ze zeggen dat we dan een verhaal zullen vinden van een man die naar een berg ging en een prachtige boodschap van liefde begon door te krijgen. Als gevolg van een kleine groep extremisten hebben we een verwrongen beeld van waar een van de grootste religies ter wereld over gaat. Dat is net zoiets als alle christenen haten omdat een kleine groep extremisten besloot een abortuskliniek verderop in de straat te bombarderen.

2009 kan het begin van het einde van afscheiding zijn op Aarde als iedereen van ons de uitdaging aanneemt en naar binnen gaat om nog eens te kijken naar de waarde van zijn eigen overtuigingen.

Een prachtige maand vol dikke knuffels en zachte duwtjes! Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis


Een beslissend kruispunt van tijd en ruimte

Lieverds, jullie reis heeft jullie door een tijd en ruimte gevoerd waarbij jullie nu bij een beslissend verbindingspunt zijn aangekomen. We willen het hebben over wat er dit jaar voor jullie in het vooruitzicht ligt. 2009 wordt een heel beslissend lanceerpunt voor de nieuwe mensheid. We zijn daar zo ontzettend opgewonden over. Jullie ontwikkelen je en nemen de Aarde en alles wat daarop leeft met je mee. Jullie evolutionaire pad heeft jullie oogkleppen gegeven waardoor jullie al rondlopend tegen elkaar opbotsten en niet wisten waar jullie heengingen of waar het over ging. Nu nemen jullie de volle verantwoordelijkheid en beginnen de oogkleppen weg te vallen. Jullie ontdekken dat jullie god zijn en dat jullie dezelfde creatieve vermogens hebben als wat jullie beschouwen als god. In feite hebben jullie die creatieve vermogens elk moment van elke dag gebruikt en toch zijn jullie je daar niet bewust van. Dat is aan het veranderen. Ook de manier waarop jullie met anderen communiceren en omgaan, gaat naar het volgende niveau en dat verspreidt zich over de hele wereld. Ja, jullie hebben nu een wereldleider die hoop biedt. Ja, hij is een kanaal, en ja vanwege deze veranderingen die jullie in gang hebben gezet, hebben jullie de kans om op dit moment je eigen energie aan te spreken en je werkelijkheid naar een volgend niveau te brengen.

Negen = Voltooiing
Laten we het over het jaar 2009 hebben, want de negen is het magische deel van dit jaartal. Als jullie naar je eigen numerologische studies kijken, zullen jullie zien dat negen een getal van voltooiing is. 09/09/09 is een belangrijke datum en wij vragen jullie allemaal om dat op 9 september van dit jaar te vieren. Het is een mijlpaal. Het is gewoon een gelegenheid om het licht te vieren op een nieuwe manier, omdat de oude manier ten einde loopt en dat is één aspect van de voltooiing.

Lieverds, wij vragen jullie om het einde van afgescheidenheid te vieren. In het begin bevonden jullie je in de eerste dimensie en jullie waren daar een wezenlijk deel van god. Jullie waren een deel van wat wij de schepper van Thuis noemen, want Thuis bestaat geen afgescheidenheid. Iedereen is een deel van elkaar. God, in zijn/haar oneindige wijsheid, kon alles doen, behalve één ding. Hij/zij kon zichzelf/haarzelf niet zien noch bestuderen omdat er geen contrast of polariteit was. Dus verlieten jullie de eerste dimensie en reisden door de tweede waar jullie geest doordrongen werd met de dualiteit. Die dualiteit dragen jullie tot op de dag van vandaag nog met je mee. Want in een veld van dualiteit zien jullie alleen licht, waar duisternis tegenover staat, liefde waar angst tegenover staat. Binnen een veld van dualiteit zien jullie alleen de tegenovergestelde uitersten, maar ook dat is aan het veranderen.

Nu jullie naar het volgende niveau gaan, gaat het veld van trialiteit beginnen. De illusie was dat jullie alleen de tegenover elkaar staande uitersten zagen; jullie zagen alleen de grootste liefde en de grootste angst, het grootste licht en de grootste duisternis. Dit zijn de illusies en het hoger zelf, de derde positie, maakt van die rechte lijn van dualiteit (van het ene uiterste tot het andere) een driehoek en dat noemen wij trialiteit. Dat is de nieuwe verbinding met het hoger zelf. Het hoger zelf kan de dingen vanuit een andere positie bekijken. Als gevolg daarvan komen jullie in een veld van trialiteit terecht waar jullie nog steeds het licht en de duisternis zullen hebben, maar de nieuwe positie van je hoger zelf die in evenwicht zal brengen. Jullie zullen dan gaan begrijpen dat het geen rechte lijn maar een cirkel is. De driehoek is het begin van dat inzicht. In het begin van de mensheid hadden jullie het contrast (de tegenstelling) nodig dat die rechte lijn jullie gaf. Maar nu hebben jullie je ontwikkeld tot een niveau waar jullie het contrast niet langer nodig hebben om god te zien.

Heel wat gebieden van afscheiding zullen ophouden te bestaan, maar boven alles zal er een eind moeten komen aan de afscheiding tussen landen. Dat is op dit moment begonnen aan de neergaande spiraal. Om naar het volgende niveau te kunnen gaan, moeten de landen, de gemeenschappen, de staten en alle plekken die jullie zo netjes van elkaar gescheiden hebben om jezelf te kunnen zien, nu weer als één geheel bij elkaar komen. We vertellen jullie dit omdat leven zonder afscheiding moeilijk is voor mensen.

Diepgaand contact = een eind maken aan afscheiding
We hebben het al eerder gehad over het niveau van diepgaand contact, wat nu op bewust niveau elk moment van de dag voor jullie beschikbaar is. In plaats van met iemand te communiceren op één niveau, kun je nu naar het diepste innerlijke niveau gaan en met die ander communiceren op hart- en zielsniveau. Daardoor ontstaan nieuwe mogelijkheden. Mensen verliezen trouwens over het algemeen hun tolerantie voor de extreme afgescheidenheid die momenteel bestaat. Wat is daarvan het goede nieuws? Geen geheimen meer op de Aarde…en dat is fijn. Dat is helemaal geen slecht nieuws, toch? Het zal voor velen van jullie moeilijk zijn omdat jullie jezelf zo opgesloten hebben in je eigen energieveld. Jullie vinden je privacy en je heilige ruimte heerlijk. Maar jullie zullen die heilige ruimte en je erfgoed nooit verliezen. Die delen van jezelf zullen er altijd zijn. De mensheid zal de nieuwe verbindingen ontdekken die de afscheiding waar voorheen behoefte aan was, niet meer nodig maakt. Dit zal op veel verschillende vlakken gebeuren. Landen zullen niet ophouden te bestaan maar de mensen zullen binnenkort die grenzen in het zand gaan uitwissen. Aan de afscheiding van harten zal dit jaar een eind gaan komen en het is slechts een kwestie van tijd voordat aardbewoners, aardebroeders en zusters zullen worden.

Jullie zijn één op dezelfde manier als jullie Thuis één zijn. Dat beginnen jullie nu te beseffen door dat diepgaande contact, wat bijna direct naar het zielsniveau gaat, direct naar dat deel van die ander die tegelijk jou is, dat deel dat je met hem of haar deelt. De magie begint nu, want terwijl dit gebeurt, zal de mensheid een eenheid met zichzelf en met de Aarde gaan vormen. Doordat de Aarde die energie opneemt, komt er een einde aan haar innerlijke spanning. Jullie zijn een deel van haar net zoals jullie een deel zijn van elkaar. Daarom zijn jullie zo geboeid door kristallen. Zij hebben het hoogste vibratiebereik van het mineralenrijk. Ze zullen tot je spreken, als je luistert. De Aarde zal tot je tot je spreken, als je luistert. De menselijke vibratie resoneert eerder met die van kristallen, dan met die van de rotsen of elementaire dingen, omdat ze dichter bij jullie vibratiebereik zitten. Op vele manieren heeft de Aarde jullie hulp nodig. Er zijn ook vele manieren om samen met de Aarde te werken en haar te helen. “Groen leven” wordt steeds populairder en dat helpt haar. Wanneer jullie de behoefte aan afscheiding van het hart loslaten, openen jullie de deur naar de evolutie op alle niveaus. En dat gebeurt nu.

Het nieuws is niet nieuw meer
We vragen jullie om naar wereldgebeurtenissen te kijken en je bewust te worden van wat er plaatsvindt. Geloof alsjeblieft niet wat je allemaal op het nieuws ziet. Kijk met een sceptische blik naar het nieuws en vraag je af of er misschien iets ontbreekt. Kijk naar het nieuws vanuit een hoger perspectief en zie het grotere beeld. Vergeet alsjeblieft niet dat nieuws niet nieuw meer is. Het doet alleen verslag van gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden. Houd je ogen gericht op het grotere beeld en neem de doemscenario’s en hoe slecht het wellicht gaat niet voor waar aan. Jullie zullen eerst je eigen werkelijkheid veranderen en dan alles om je heen. Vrienden, buren, familie en degenen waar je mee werkt zullen zich heel snel gaan ontwikkelen om een eind aan die afscheiding te maken.

Natuurlijk zal er angst zijn, want dat is heel normaal voor mensen. Angst geldt alleen het onbekende en wanneer je dat vacuüm eenmaal opvult, vind je misschien wat je ziet niet leuk. Er zal angst zijn, want veel mensen zullen het gevoel hebben alsof ze hun heilige ruimte en privacy verliezen. Mensen zullen uiteenlopende woorden vinden om te beschrijven wat er gebeurt. Het is de afscheiding van grote groepen mensen die voor oorlog zorgt op deze planeet. Mensen geloven dat zij van elkaar gescheiden zijn. Wie bombarderen jullie eigenlijk? Jezelf? Ja!

Islamitische evolutie
Het jaar 2009 zal verandering te zien geven op vele gebieden. We houden er niet van om het woord religie te gebruiken, want juist dat ene woord impliceert een afscheiding die niet bestaat. Afscheiding is een menselijke illusie. Het jaar 2009 zal verandering te zien gaan geven in de Arabische wereld. Arabieren en zij die het Islamitische geloof aanhangen, komen nu tot het bewustzijn van alle mensen op Aarde. Dat gebeurde, zoals de meeste veranderingen, eerst via conflict. Spoedig zullen degenen die haat hebben gepropageerd en in deze conflicten hebben geïnvesteerd, falen. Zodra dat gebeurt, ontstaan er grote mogelijkheden voor eenheid. We vragen jullie om dat te bestuderen, ernaar te bekijken, je bewust te worden van wat er gebeurt want die meningsverschillen worden met de dag kleiner en angst kan alleen verdwijnen door kennis. We vragen jullie om eens in de Koran te kijken, of Islam te ‘googlen’. Zoek naar manieren waarop jullie gelijk zijn in plaats van waarop jullie verschillen. Want zodra die veranderingen dan gaan plaatsvinden, kunnen jullie ze ondersteunen. Een nieuwe generatie doet zijn intrede, maak er plaats voor en aan de afscheiding zal deze keer een eind komen. Het is een deel van het proces en de voorbereiding voor het prachtige jaar 2012, wat vlak voor jullie ligt. Lieverds, om de Nieuwe Aarde geboren te laten worden, moet er een eind komen aan de afgescheidenheid en het is nu tijd om in je hart te kijken en de verbinding te voelen, in plaats van de tegenstelling. Nu is de tijd waarin je verschil kunt maken.

Flexibele overtuigingsystemen zijn geen ‘SO’ *)
We zouden willen dat jullie allemaal naar verschillende plaatsen op Aarde konden reizen en bij de mensen thuis konden verblijven, zodat jullie zouden zien dat mensen bijna overal net zo leven als jullie. Systemen van overtuiging noemen wij SO. Naarmate de evolutie van de mensheid voortschrijdt, zullen flexibele overtuigingen eenheid ondersteunen, terwijl starre overtuigingen alleen maar afscheiding zullen steunen. Zodra de afscheiding dit jaar afneemt, zullen jullie duidelijker gaan zien hoe je eigen overtuigingen je hebben beperkt om hier op Aarde Thuis te vinden. Sta je brein en je hart toe zich open te stellen voor mogelijkheden die de mensheid nooit eerder heeft gezien. De magie van de Nieuwe Aarde begint nu. De geboorte van de Nieuwe Aarde en de nieuwe mensheid is alleen mogelijk als de Aarde herboren is. Lieverds, dat staat niet op het programma voor 2012 maar voor 2010. Aan de afscheiding die jullie gescheiden houdt, de afscheiding van harten, moet nu een einde komen zodat dit kan gebeuren, en wij zijn zo dankbaar dat jullie hier aandacht aan besteden.

Jullie begrijpen ons toekomstperspectief voor jullie niet en wij willen de sluier eventjes opzij trekken zodat jullie jezelf door onze ogen kunnen zien. Jullie zouden nooit meer aan jezelf twijfelen als jullie zagen wat wij zien. Jullie zouden altijd met respect voor jezelf door het leven gaan; jullie zouden altijd met het licht van Thuis vlak boven je schouders door het leven gaan. Welke kant jullie ook op zouden willen, het zou er altijd zijn om je pad te verlichten. Jullie kunnen niet falen. Dat moeten jullie weten. Jullie kunnen niet falen want jullie zijn god en god faalt niet. Ons doel is niets anders dan onze vleugels te spreiden om de grootsheid van mensen te weerspiegelen. Ons doel is om jullie te helpen her-inneren wie jullie werkelijk zijn en dat is alleen mogelijk wanneer jullie de afscheiding tussen de werelden op Aarde gaan loslaten.

Het beëindigen van de afscheiding zal het eerste contact op gang brengen
We willen jullie zeggen dat nog iets anders behoorlijk snel plaatsvindt. Het is slechts een kwestie van jaren voordat andere entiteiten uit andere rijken naar deze Aarde zullen komen. Ze zijn hier allang maar in andere dimensies. Jullie noemen hen ET’s. Ze zijn gewoon wezens uit andere spellen. Wij stellen jullie niet graag teleur maar jullie zijn niet het enige spel in dit universum. Ja, jullie hebben alles veranderd en alle aandacht is gericht op de Aarde en de aardbewoners, want jullie zijn een spel van vrije keuze begonnen en hebben je vibratie dusdanig verhoogd dat jullie je nu beginnen te herinneren. Dat is in deze context nog nooit gebeurd. Daarom zijn alle ogen op de Aarde en de aardbewoners gericht. Jullie denken dat je jezelf kunt verstoppen in je kamer wanneer je eenzaam bent, je niet gesteund voelt en je je niet herinnert wie je werkelijk bent. Maar jullie hebben er geen idee van dat miljarden wezens je gadeslaan en over je schouder meekijken. En jullie je maar zorgen maken over je privacy, als jullie eens wisten!

Voorouderlijke rassen zullen helpen
Veel van deze wezens behoren tot jullie voorouderlijke rassen, zoals de Plejadiërs, de Siriërs, de Arcturianen en nog drie andere rassen, en zijn hier om jullie te helpen evolueren naar het volgende niveau. Zij zijn hier om jullie op elke denkbare manier te helpen omdat ze ook meegeholpen hebben om jullie op de Aarde te brengen. Zij waren er bij het begin. Ze maken deel uit van jullie voorouderlijke rassen en daarom zijn zij weer bij elkaar gekomen om jullie te helpen een eind te maken aan de afscheiding die eens nodig was. Daarom beginnen veel mensen vreemde dingen te zien. Multidimensionaliteit is nu mogelijk vanwege jullie vooruitgang. Jullie beginnen te beseffen dat jullie niet één persoon zijn, maar dat er meerdere aspecten van jezelf bestaan. Jullie vragen je vaak af waarom dingen gebeuren. Waarom gaat iemand in coma? Waarom wil iemand deze Aarde verlaten, maar kan dat niet? Waarom gaat iemand die echt graag wil blijven, ineens dood? Sommige dingen lijken zinloos, maar ze gebeuren vanwege het multidimensionale zelf. Alle dimensies van een ziel delen drie dingen: het moment van geboorte, de levensles waarmee ze werken en het moment van dood. Als alle aspecten van jezelf in 11 dimensies gezond zijn en jij in de jouwe niet, ga je soms in coma om op de andere te wachten. Dat gebeurt met veel mensen en dat zal duidelijker worden zodra de entiteiten uit andere spellen, uit die andere werelden, hier naartoe komen omdat zij via hun multidimensionale vermogens toegang toe die dimensies hebben.

Jullie denken dat ET’s grote kracht, geavanceerde technologieën en zo bezitten omdat ze door muren kunnen lopen en dingen kunnen doen die jullie niet kunnen. Lieverds, voor hen bestaan er gewoon geen muren! Ze leven in een dimensie waar weinig of geen afgescheidenheid bestaat. En dit is dan ook het laatste punt waar we het over willen hebben, want ook tussen de dimensies neemt de afscheiding snel af. Dit kan echter ook angst teweegbrengen als jullie daar niet op voorbereid zijn. Maar als jullie gewoon naar jullie films, boeken en televisie kijken, zullen jullie bijna dagelijks steeds meer dingen over multidimensionaliteit gaan zien. Dit gebeurt om die gedachte in het collectieve bewustzijn van de mensheid te brengen, zodat jullie die ideeën zullen begrijpen wanneer het begint. Het gaat allemaal over het beëindigen van de afscheiding en daar zitten jullie nu middenin. Dat is het belangrijkste onderwerp en wij zouden willen dat jullie je daar dit jaar op concentreren. Hoe kan ik “verwant” zijn in plaats van “afgescheiden”? Hoe kan ik gemeenschappelijkheden vinden in plaats van verschillen? We zeggen jullie dat het maar een kleine verschuiving in waarneming is. Velen van jullie zijn zo gevoelig dat jullie bang zijn om dat te doen. Jullie denken dat als jullie je afgescheidenheid verliezen, jullie de problemen van de wereld oppakken. Dat zullen jullie niet. De energie die je besteedt om een ander hart te verkwikken, zal je sterker maken dan je denkt. Er is een collectieve heling gaande en jullie hebben daar een groot aandeel in. Wij dagen jullie, lichtwerkers die de verbinding met deze familie voelen, uit om het zwaard te begraven. Pak die afscheidingsinstrumenten op en zorg dat ze verdwijnen. Span je in om je buren te leren kennen.

Jullie mensen denken dat dit land hier in oorlog is met dat land daar… en waarover? Ze zijn vergeten waar de ruzie jaren geleden over ging, en toch gaan hierbij nog steeds levens verloren. Oorlog is zichzelf voortzettend en verspreidend en het is duidelijk dat mensen dit nog moeten leren inzien. Wanneer jullie beide kanten van de sluier zien, zullen jullie beide kanten van elke ruzie zien en dan zullen jullie inzien dat zoiets als één hart opgelost moet worden. Het gaat niet over juist en verkeerd, want juist en verkeerd bestaan niet. Dat zijn slechts de uitersten van de dualiteit, lieverds. Jullie beginnen dat nu te beseffen. Jullie zullen de dingen gaan bekijken vanuit een veld van trialiteit. Jullie zullen gaan zien dat er ruimte is voor veel verschillende individualiteiten en invalshoeken die jullie nooit eerder hebben gezien. Begrijpen jullie dat als jullie aangevallen zouden worden door wezens vanuit de ruimte, jullie je direct met elkaar zouden verbinden? Jullie zouden allemaal samenwerken om de Aarde te redden. Doe dat nu, niet in verzet tegen iets maar in harmonie met iets… in de harmonie van het menselijke hart. Dat is de volgende evolutie die plaats zal vinden en die begint dit jaar.

Back-up plannen hebben jullie hier gebracht op de juiste tijd
Dit is een magische tijd. Velen van jullie zitten in back-up plannen. Velen van jullie hebben niet de ouders waar jullie op hadden gehoopt, omdat het tijdstip van je geboorte beslissend was. Velen van jullie hebben je binnenkomst uitgesteld zodat jullie hier op dit moment konden zijn. Het is jullie gelukt! Jullie zijn degenen die de Aarde zullen veranderen. Jullie hebben daarom gevraagd en nu krijgen jullie daar alle instrumenten voor. Daar is de technologie voor, lieverds. Daarom is diepgaand contact nu mogelijk. Daarom kunnen jullie naar het volgende niveau gaan. En wij zijn zo ontzettend trots op jullie. Jullie beginnen je te her-inneren wie je werkelijk bent en dat is aldoor onze hoop geweest. Nu zullen jullie je genoeg van je eigen erfgoed her-inneren om te weten dat er geen afscheiding bestaat. Als je een ander omhelst, voel dan jullie hartslag als één en niet als twee. Besef dat dit jullie het universum in zal leiden en dat de Aarde een tuin, een hof van eden, zal worden. Het zal de bibliotheek van het universum worden, want iedereen zal hier naartoe komen om te zien hoe jullie het gedaan hebben. Alle entiteiten, alle energieën en alle toekomstige raadplegingen die andere planeten en spellen zullen doen, zullen naar de Aarde kijken of verwijzen om te zien hoe het is gedaan, hoe de mensen nog steeds in het fysieke lichaam verbleven en de afscheiding beëindigden. We zijn zo ontzettend trots op jullie!

We verlaten jullie met drie simpele geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid die zich voordoet. Speel goed samen.

Espavo, de groep

*) In het Engels staat hier BS, de afkorting van de woorden belief systems. BS heeft in Amerika echter nog een betekenis en dat is Bull-shit wat een platte uitdrukking is voor gelul, geouwehoer, geëmmer. Wellicht geeft deze uitleg wat meer duidelijkheid waar het bij overtuigingen omgaat. Waar komen ze vandaan? Ben jij je wel bewust van je overtuigingen of werken ze automatisch? Zorgen ze niet voor automatisch gedrag zonder dat je je dat bewust bent? Als je je er wel bewust van bent, heb je er dan al eens over nagedacht of ze wel kloppen met je werkelijkheid.

De hartverbinding – Barbara Rother

Kom voor jezelf op

Kortgeleden las ik in een tijdschrift dat Marie Claire heet een artikel van Jan Goodwin. Dit tijdschrift wordt in veel landen uitgegeven en er staan vaak verhalen in die met wereldkwesties te maken hebben. Dit keer ging het over vrouwen in India die schoon genoeg hebben van mannen die hen misbruiken, corrupte ambtenaren en misdaden in het algemeen.

India’s armste vrouwen verbinden zich en vechten terug. Ze hebben zich verenigd door felroze sari’s te dragen in tegenstelling tot de saaie kleuren die meestal gedragen worden. Hun zoektocht naar gerechtigheid werkt.
Deze protesten begonnen het eerst in het Banda district, dat in India’s afgelegen, landelijke noorden ligt. Huiselijk geweld is daar heel gewoon. Drie jaar geleden hoorde een sterke vrouw, Sampat Pal Devi, dat haar vriendin in elkaar was geslagen door haar alcoholistische man en dat de plaatselijke politie de andere kant opgekeken had en geen hulp had geboden of de man had gestraft voor zijn daad. Dit bracht een reactie in de vrouw teweeg die meer dan upset was over de situatie waarin haar vriendin zich bevond.

Deze 47 jarige moeder van vijf kinderen bracht dozijnen vrouwelijke buren bijeen, bewapende hen met stokken en leerde hen hoe ze terug moesten vechten. Ze noemden zichzelf de Gulabi Troep, of the “roze troep” vanwege de felroze gekleurde sari’s die ze als symbool voor hun beweging hadden gekozen. Ze hebben beschuldigde verkrachters, oneerlijke beambten en mannen die hun vrouw mishandelden of verlieten, in elkaar geslagen. Vorig jaar hebben ze zelfs een bende tegengehouden die een locale voedselbank bestalen.
De missie van deze sterke groep is, vrouwen in hun kracht zetten. Ze zijn zo populair en als heldinnen bekend dat de buurtwinkeliers de vraag naar roze sari’s niet kunnen bijhouden omdat vrouwen uit de hele omgeving ze dragen als steun aan deze groep van voortrekkers die nu honderden leden telt. Tegenwoordig zijn er minder misdaden tegen vrouwen en er gaan meer meisjes naar school om te proberen een beter leven te creëren dan de vrouwen van voorgaande generaties.

Deze groep maakt niet langer gebruik van geweld. Nu is alleen de naam en dat ze zullen komen om een geweldsdelict of corruptie te bestraffen al genoeg om de misdaden te stoppen. Dit verhaal inspireerde me echt. We weten allemaal dat over de hele wereld onrecht niet alleen vrouwen wordt aangedaan, maar ook mannen en kinderen. Het is tijd om voor onszelf op te komen. Als je vindt dat je onheus wordt behandeld in je leven, hoe klein of groot de situatie ook is, durf dan voor je rechten op te komen. Weet dat je niet alleen bent. Steek je hand uit naar anderen die je zullen helpen de moed te vinden om je wereld te veranderen, zoals de “roze troep” in India heeft gedaan.

In licht en liefde, Barbara Rother.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.