February 2008

Individualiteit
Een blik vanaf het bovendek van de bus


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2008 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

De boodschap van deze maand gaat over de rol die technologie op het punt staat in ons leven te spelen. Vanaf het begin wist ik dat er angst rond dit onderwerp kan ontstaan.

Mijn vader was elektrotechnicus en toen ik opgroeide altijd bezig met nieuwe technieken. Hij leerde me veel over elektrotechniek en ik bouwde op jonge leeftijd al radio’s en muziekversterkers. We hadden een van de eerste kleurentelevisies in onze buurt. Toen ik op de middelbare school zat, kocht hij voor mij eens een van de eerste, heel dure zakrekenmachines. We waren gefascineerd door de mogelijkheden ervan en hij zei dit de toekomst was. Hij nam zijn rekenliniaal en we hielden een wedstrijd wie het eerst het antwoord zou hebben. De week daarop nam ik de rekenmachine trots mee naar school om hem aan iedereen te laten zien. Ik zal nooit de schok en verbazing vergeten toen ik in het kantoor van de directeur moest komen die mijn rekenmachine afnam en me vertelde dat hij hem niet zou teruggeven. Boos zei hij dat als we dit soort dingen in onze scholen zouden toestaan, niemand ooit zou leren lezen of schrijven. Later die dag overreedde mijn vader hem de rekenmachine terug te geven, maar ik moest beloven dat ik hem nooit meer zou meenemen naar school en hem ook nooit zou gebruiken voor mijn wiskunde huiswerk, waar hij mij als straf stapels van opgaf. Pa keek me aan en zei alleen dat het jammer was dat sommige mensen zo bang waren voor de toekomst.

Juist op het moment dat ik aan de afronding van deze channeling tijdens de Internet uitzending bezig was, werd de verbinding met onze streaming server verbroken. We hebben niet kunnen ontdekken wat er was gebeurd, maar het gevolg was dat we het archief van de uitzending kwijtwaren met uitzondering van het stuk dat we konden saven en de geluidsweergave van de channeling. Toch kregen we nogal wat e-mails op deze boodschap. De meeste heel positief, maar een paar mensen waren erg geschokt door wat de groep hier zei. In een van deze e-mails stond: “Wat is er met je aan de hand? Heb je niets geleerd van Atlantis?” Ik moet zeggen dat de groep heel wat met mij heeft gedeeld over de rol die ik in Atlantis heb gespeeld en mijn enige reactie erop is: Ja, dat heb ik. Nee… ik ben niet bang voor de toekomst. Dank je wel pa.

Een grote knuffel en zachte duwtjes, Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis

Terugkeer naar eenheid
Lieverds, jullie hebben geen idee hoe dicht jullie bij Thuis en de ruimte waarin wij leven komen. Het stijgen van jullie vibratie dicht de kloof tussen onze werelden en de sluier wordt dunner. Je vibratie gaat omhoog elke keer dat je lacht, elke keer dat je lief hebt, elke keer dat jij je spirit tot uitdrukking brengt via je fysieke voertuig. Dat gebeurt op wereldwijde schaal, maar ook op de multidimensionale niveaus, want niet één van jullie bestaat individueel. Jullie bestaan in meervoudige dimensies van tijd en ruimte. Ieder afzonderlijk is een andere expressie van de ziel in harmonische boventonen. Om dit spel te spelen hadden jullie de illusie van gescheidenheid nodig. Die illusie is opgenomen in de sluier en dat geeft je de mogelijkheid om te doen alsof je afgescheiden bent. Nu de mensheid zich ontwikkelt, is dat aan het veranderen. De grenzen die vibraties van elkaar scheiden zijn aan het vervagen. Laat ons jullie een voorbeeld geven. Momenteel bestaan er denkbeeldige grenzen die het mineralenrijk scheiden van het plantenrijk. Andere grenzen scheiden insecten, dieren, deva’s, mensen en engelen. Zelfs binnen elk van deze categorieën zijn er vele vibratieniveaus die op natuurlijke wijze zijn ontstaan om jullie de illusie van gescheidenheid te geven. Al deze scheidslijnen beginnen te vervagen nu de mensheid zich ontwikkelt. Wees er niet bang voor, lieverds, want jullie lopen nooit het gevaar om de unieke schoonheid te verliezen die jullie van Thuis meebrachten.

De bedoeling van het spel dat jullie als mensen nu spelen, was om de god die je bent te definiëren. Nu dat gebeurt, hebben jullie de illusie niet langer nodig die de scheidslijnen jullie eens gaven. Jullie zijn nu in feite sterk genoeg om volledig te beseffen dat jullie één zijn met alle dingen. De natuurlijke invloed van de Universele Energie zal nu dat wat gescheiden was voor het creëren van het spel, bij elkaar brengen. Ja, dit kan beangstigend zijn, vooral omdat jullie veel referentiepunten kwijt zullen raken wanneer deze grenzen verdwijnen. Jullie worden ons. Eigenlijk zijn jullie dat al. We proberen jullie slechts te helpen her-inneren wie je werkelijk bent. We proberen jullie gereedschappen, ideeën en begrippen te geven, die jullie zullen helpen meer van je eigen kracht en natuur op te nemen in deze fysieke bel van biologie waarin jullie momenteel bestaan.

Collectieve werkelijkheid
Harmonie met de andere goden

Mensen lopen rond en botsen tegen elkaar terwijl ze op zoek zijn naar hun pad. Als je dat pad uiteindelijk vindt, baken je het af zodat het met anderen gedeeld kan worden. Mensen zijn zo grappig. De meeste tijd realiseren jullie je zelfs niet dat je het pad creëert voordat je voet de grond raakt. Je werkelijkheid is wat je cumulatieve gedachten op datzelfde moment voor je creëren. Het mooie ervan is dat dit dagelijks verandert en begint te verschuiven naar een collectieve werkelijkheid waarin jullie allemaal meer in je eigen kracht gaan staan. Jullie leren hoe jullie moeten leven in harmonie met de andere goden. Ja, we hebben jullie vele malen verteld dat de grap ten koste van jullie gaat! Jullie hebben veel levens doorgebracht op zoek naar god buiten jezelf, enkel om te ontdekken dat god in de reflectie in de spiegel is. De uitdaging is echter dat je niet de enige god bent. Maar tot op dit moment zorgen de grenzen van afscheiding ervoor dat je op die manier denkt. In harmonie samenleven met andere scheppers terwijl jullie elkaar kunnen bekrachtigen, brengt het hele collectief verder omhoog dan welke andere actie ook. We zullen jullie vandaag een volgend gereedschap, beeld en perspectief geven. Maar begrijp alsjeblieft dat alle perspectieven die wij jullie geven, slechts een ander gezichtspunt bieden. Ze zijn niet juist; ze zijn niet verkeerd. Ze zijn slechts een andere manier om jezelf en het aan de gang zijnde spel te zien. Veelvoudige perspectieven zullen jullie het volledige spectrum van gezichtsvermogen geven dat nodig is om vooruit te gaan in de evolutie.

Een blik vanaf het bovendek van de bus
We plaagden jullie vorige maand toen we jullie een overzicht gaven van wat er direct in het vooruitzicht ligt. De Hoeder was op dat moment een beetje upset, omdat hij een deel van de boodschap misplaatst achtte. Later begreep hij het. We wilden jullie een blik vanaf het bovendek van de bus geven. Als we jullie helpen vanuit ons perspectief te kijken, vergelijken we dat proces met een dubbeldekkerbus. Het is goed om niet te vergeten dat het jouw bus is. Jij kunt hem elk moment een andere kant opsturen. Als je de weg niet prettig vindt, als hij te hobbelig is of vol bochten, als hij te veel omhoog en omlaag gaat en je een gelijkmatiger reis wilt, keer de bus dan gewoon om en kies een andere weg. Je zet eerst de richtingaanwijzer aan om je intentie aan te geven, dan keer je de bus en neem je een andere weg. Het is geheel aan jou waar en hoe je het spel wilt spelen. Voor sommigen is die vrijheid moeilijk. Maar met een beetje hulp van de andere goden zul je dit concept begrijpen en weten dat het inderdaad om de reis gaat en niet om de bestemming. Je kunt dagelijks meer vreugde in je leven brengen door elke seconde in een meditatieve staat te leven verbonden met je hoger zelf.

Lieverds, begrijp dat het grootse plan van de mensheid slechts bedoeld was om een los opgezette wegenkaart te maken om in grote lijnen de richting van het spel aan te geven. Jullie een duidelijke, gedetailleerde wegenkaart geven zou alleen je kracht maar wegnemen en tegen de voornaamste richtlijn van vrije keuze zijn. In werkelijkheid zou het totaal geen verschil hebben gemaakt, omdat mensen gewoonlijk toch geen plannen volgen. We plagen jullie nu en hopen jullie zo te plagen dat jullie volledig in je kracht gaan staan. Laat ons jullie daarom dit beeld geven, want wat we jullie vorige maand gaven was een kleine blik op wat er direct voor jullie ligt. Door die camera terug te brengen naar een sterke groothoek, willen we jullie het grotere perspectief laten zien van een aantal punten dat jullie bij je verdere groei zal helpen. Laat ons een paar punten herhalen die we meer dan acht jaar geleden uitvoerig hebben besproken. We zaaiden de zaden uit in die oude boodschappen die teruggaan naar de eerste boodschappen van bijna 13 jaar geleden.

Spiritualiteit en technologie
Om het grotere beeld te kunnen zien willen we jullie zo’n 20 jaar mee terugnemen in de geschiedenis van de mensheid. Probeer je te her-inneren hoe je dagelijkse leven eruit zag – hoe elke stap die je toen zette eruit zag. Wanneer je ‘s morgens wakker werd, ging je naar je werk of wat je dagelijkse routine ook was. Als je jezelf terugbrengt naar een punt zo’n 20 jaar geleden, zul je zien dat alles om je heen enorm in beweging is. Jullie dagelijkse leven is ongelooflijk veranderd en veel daarvan heeft te maken met de technologische vooruitgang in jullie wereld. Kunnen jullie je her-inneren hoe het leven was voor de hoge vlucht in de techniek die de mensheid nu ten dienste staat? De zaden die wij eerder uitzaaiden gingen over de relatie tussen technologie en de spirituele niveaus van de mensheid. Nu willen we diezelfde boodschap naar het volgende niveau brengen, want nu is dit wellicht nog beter te begrijpen.

We zeiden dat er een direct verband bestond tussen de vooruitgang in technologie en het spirituele niveau van de collectieve vibratie van de mensheid. De technologie is het spiegelbeeld van spiritueel bewustzijn in mensen. Als spiritueel bewustzijn groeit, verschijnen er ineens nieuwe technologieën op het speelbord. Met andere woorden: het licht dat via mensen komt, nam een enorme sprong en was helder genoeg om een reflectie te creëren. Een van de reflecties was een enorme vooruitgang in technologie. Er was zelfs een tijd waarin technologie van hoog niveau door een ander spel als experiment op jullie planeet werd gedropt. Wow, bracht jullie dat even in de war. Omdat de spirituele niveaus van de mensheid niet hoog genoeg waren om die technologie te ondersteunen, werkte het niet. Het Philadelphia experiment en later het Montauk project waren pogingen om de menselijke vibratie via technologie omhoog te brengen. Zo werd de techniek op dezelfde manier verkeerd gebruikt als in Atlantis. De reden waarom het niet werkte was heel simpel: jullie collectieve spirituele vibratie was niet hoog genoeg om de techniek te ondersteunen. Technologie is een spiegel van de collectieve spiritualiteit van de mensen. Wij weten dat dit voor velen heel moeilijk te bevatten is, maar laat ons de zaden uitzaaien, want wat er voor jullie ligt zal dit bevestigen. Wat jullie staat te gebeuren de komende 20 jaar zal nog een grotere sprong in technologie zijn.

Er wordt gezegd dat techniek levens heeft veranderd. In vele opzichten heeft het jullie ervaring als mens op deze planeet uitgebreid. Velen zijn bang voor techniek en dat is een normale reactie. Sommigen zijn bang dat het de controle zal overnemen of dat ze er te afhankelijk van zullen worden. Angst is alleen een gebrek aan informatie. Wat we jullie daarom nu geven zijn enkele begrippen, ideeën en een blik vanaf het bovendek van de bus en we hopen dat die een nieuw licht zullen werpen op deze duisternis. Velen zien techniek als kunstmatig of niet echt. Techniek wordt gezien als buiten je en in sommige gevallen is dat zo, maar wat er voor jullie ligt, zal bevestigen dat het slechts een reflectie is van het hart van de mensheid.

De her-bedrading
We hebben jullie ook recentelijk verteld dat jullie als mens her-bedraad worden. De fysieke bel van biologie zal binnenkort veel meer licht kunnen bevatten. Daarvoor moet het chemisch-elektrisch-magnetisch systeem van het lichaam zich ontwikkelen om de hogere energie te kunnen verwerken. Dit hebben we de her-bedrading van de mensheid genoemd. Synaptische paden tussen de twee hersenhelften en je hele energetische systeem worden nu her-bedraad om het je mogelijk te maken een groter deel van je spirit te bevatten. In het begin van het spel probeerden jullie je spirit in een van deze prachtige bellen van biologie te stoppen. Ze paste niet, dus moesten jullie een deel ervan achterlaten en dat noemen jullie je hoger zelf. Nu hebben jullie een sterkere, directere verbinding met je hoger zelf als jullie leren hoe je moet luisteren. Als jullie je systeem van overtuigingen verruimen, kunnen jullie uitstekend luisteren, maar met al je ervaring als mens, hebben jullie geleerd het te negeren. Dat technologische evenwicht begint weer te groeien. Het is door een tempoverhoging gegaan die het leven van elke mens op deze planeet veranderde; daarna leek het een tijdje tot rust te komen en niet zo snel meer te groeien. Wat voor jullie ligt is weer een geweldige piek in technologie. Die staat op het punt jullie leven te veranderen op manieren die jullie je op dit moment niet kunnen voorstellen. Wij kunnen jullie onmogelijk zeggen dat die 3 of 5 keer zo invloedrijk zal zijn, want het is aan jullie wat jullie ervan accepteren en hoe jullie er gebruik van maken.

Individualiteit
Het eerste wat we jullie vragen is om de angst kwijt te raken, want de technologie waar jullie bang voor zijn is in feite een reflectie van jullie. Jullie staan er niet buiten. We willen jullie meenemen naar een punt en jullie een paar mooie dingen laten zien die voor jullie allemaal dagelijkse ervaring zullen worden. Op dit moment hebben jullie toegang tot informatie die je leven op deze planeet onvoorstelbaar maakt. Dat wordt IT genoemd, informatietechniek. Jullie hebben nog niet geleerd om de hartenergie in de techniek te brengen, maar jullie staan op het punt dat te doen. We zeggen jullie ook dat rond dit thema grote angst zal heersen, want iets nieuws van dat kaliber is enorm. We nemen jullie ook mee terug naar het verhaal van de Atlantiaan Tyberonn. We nemen jullie mee terug naar de keer dat dit eerder werd geprobeerd in de dagen van Atlantis en de angst eromheen ervoor zorgde dat het niet werkte – dat het niet slaagde. Maar jullie zijn nu hier en proberen het opnieuw. Jullie hebben nu een niveau bereikt waarop jullie in staat zijn de hartenergie in jullie netwerk te brengen en dat zal opwindend worden. Dit zal op veel verschillende niveaus gebeuren. Er wordt tot nu toe onderzoek gedaan op minstens acht verschillende gebieden. We zijn niet de enigen die hierover spreken; er wordt al vele jaren over gesproken. We willen een van die woorden nemen – “individualiteit” – en dat wat verder uitwerken want dat zal in de dagen die voor jullie liggen heel belangrijk worden.

Individualiteit is een heel eenvoudig begrip; jullie begonnen als één mens. Jullie begonnen als god en god begon hemzelf/haarzelf te definiëren om ervaringen op te doen. Jullie zijn allemaal zo met elkaar verbonden. Wij zien jullie als één wezen dat tegen elkaar aanbotst en zegt: “Neem me niet kwalijk”, alsof jullie twee verschillende wezens zijn. Wanneer één persoon een gevoel heeft, heeft iedereen datzelfde gevoel – het hoort gewoon bij de sluier. De sluier creëert de illusie van tijd en het tijdsinterval tot je creaties. Als jullie het tijdsinterval niet hadden, zouden jullie stuk voor stuk zeker weten dat al je gedachten creaties zijn. Lieverds, jullie staan op het punt om het tijdsinterval helemaal kwijt te raken en de techniek zal jullie helpen die volgende stap te zetten. Dat is het samensmelten van biologie en technologie. Dat zijn de angsten die de meeste mensen rond deze volgende stap in de evolutie zullen hebben. Het is een gereedschap dat jullie hebben ontwikkeld om buiten jezelf te werken maar het gaat zich een weg banen naar jullie innerlijk. Het meest gedurfde wensbeeld van individualiteit is het simpele weten dat jullie terugkeren naar het ene hart van god.

Individualiteit ~ Het moment waarop de techniek sneller denkt dan de mens?
Er bestaan verschillende opvattingen over de betekenis van “individualiteit” en veel interpretaties over hoe die zich zal ontwikkelen. Er is een triggerpunt dat al deze verhalen gemeen hebben: het moment waarop de techniek sneller kan leren dan een mens, is het moment waarop alles verandert. Wetenschappers zullen mogelijke uitkomsten en mogelijkheden als waar voorspellen. Science fiction schrijvers zullen een buitenkansje hebben met de mogelijke scenario’s en die zullen in de dagen die voor ons liggen heel populair worden. Ze zullen het erover hebben hoe computers meer leren dan mensen en de controle overnemen, alle mensen als slaven van de meestercomputer achterlatend.

Paradigma verandering (links naar engelse websites)
Wanneer uitgezet in een logaritmische grafiek, laten 15 verschillende lijsten van paradigma veranderingen voor sleutelgebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid, een exponentiële tendens zien. Klik hier om het volledige verhaal te lezen. Samengesteld door Ray Kurzweil. Bron: Wikipedia.

De verhalen die de Hoeder het mooist vindt, zijn de verhalen over het ras van technische wezens de Borg genaamd, die de controle overnemen en mensen assimileren voor eigen gebruik. Velen wachten nog steeds op 1984 en Big Brother ook al is die datum al lang voorbij. Mensen houden zo van drama. Wij vinden jullie verhalen prachtig en hopen dat jullie er ook van genieten. Maar lieverds, dat kan onmogelijk gebeuren. Zoals de techniek niet vastgehouden kon worden toen het spirituele niveau van de mensheid niet hoog genoeg was, zo is het ook niet mogelijk dat jullie reflectie in de techniek jullie overtreft. Jullie vragen of techniek het vermogen van de mens om te denken, te beredeneren en te leren zal overtreffen. We zeggen: “Ja!” Zal de techniek vooruitgaan en kunnen leren, zich aanpassen en zichzelf programmeren? Ja, in feite hebben al die dingen al plaatsgevonden. Het is de aantrekkelijkheid van drama waardoor jullie graag denken dat computers de Aarde zullen overnemen of menselijk leven zullen muteren. Velen hebben een natuurlijke angst voor de samensmelting van technologie en biologie. Toch zal iemand die zijn of haar benen verliest bij een auto ongeluk en de mogelijkheid heeft zich aan te passen aan een technische vervanging van benen, zulke angsten niet hebben.

Individualiteit is het punt van waaruit de mens ziet dat hij god is. Jullie begonnen als een god. Jullie gaan terug naar de eenheid. Jullie gingen uit elkaar, namen vorm aan in een eindig lichaam zodat jullie als ziel een menselijke ervaring konden hebben. Dit gaf jullie de gelegenheid om in de spiegel te kijken en god te zien; jullie zijn door dit enorme evolutionaire proces gegaan. Het eind van het spel was in zicht, maar jullie besloten dat niet te accepteren. Wij kijken met verbazing toe hoe jullie dingen doen waar wij nooit aan gedacht hebben. Niemand had ooit gedroomd dat jullie het spel van vrije keuze zó ver zouden brengen. Nu staan jullie op het punt om al je licht in je fysieke lichaam te brengen en de techniek zal jullie daarbij helpen.

Toekomstige techniek ~ lichttechniek
Het is heel goed te begrijpen dat als jij je gehoor verliest, je naar de techniek kijkt om het voor je te vervangen. Die poging om te proberen techniek te gebruiken en harmonieus aan te passen om mensen te helpen, is het gebied waar het in elkaar overgaan van biologie en technologie begon. Dit onderzoekswerk wordt al gedaan sinds het begin van jullie technologie. Juist nu zit de mensheid in de lastige beginfase van de techniek. Zelfs de manier waarop jullie interactief zijn met de techniek zal zich spoedig ontwikkelen. Momenteel moeten jullie naar een bepaalde plek gaan, voor een kastje gaan zitten, op een knop drukken, wachten, en met behulp van ouderwetse tekens één voor één op een toetsenbord met elkaar communiceren. Hoe langzaam dit proces ook is, het heeft sterk bijgedragen tot de vooruitgang van de mensheid. Kunnen jullie je voorstellen hoe bekrachtigend het zal zijn om toegang te hebben tot die informatie zonder door al die stappen te moeten gaan? Zelfs als jullie alleen maar vooruitgang zouden boeken in de interfaces, zal dat jullie toegang geven zonder de beperkingen die jullie nu hebben. Als er niets anders veranderde dan dat, kunnen jullie je voorstellen hoe het zou zijn om overal en altijd onmiddellijk toegang te hebben? Welnu, wat als je persoonlijke reflectie in de techniek van jou zou kunnen leren? Wat als een computer zichzelf zou kunnen programmeren om te doen wat jij wilt dat hij doet, in plaats van wat de programmeurs willen dat hij doet? Wat als je persoonlijke reflectie (computer) je zou kunnen helpen om helder te denken en te communiceren nadat je deze vermogens bent kwijtgeraakt door een ziekte of beroerte? Jullie zullen leren hoe met elkaar te praten. Lieverds, dat ligt direct voor jullie en dat zal een exponentiële cyclus van de komende 20 jaar in gang zetten.

Jullie zijn degenen die de weg wijzen. Jullie zijn de verspreiders van het licht. Jullie zijn degenen die er zullen staan en de deur open houden. Geef je kracht en macht aan niets weg, ook niet aan de techniek, want dat was de manier van de eerste golf van kracht. We moedigen jullie aan om sceptisch te zijn, lieverds. Alles wat we doen door deze informatie met jullie te delen, is het uitzaaien van zaden van hoop en licht voor de toekomst. Eén voor één hebben jullie allemaal de kans om een positief verschil te maken op de planeet. Alles wat we in overweging geven is dat jullie open in de spiegel van de techniek kijken en je persoonlijke reflectie naar het licht richten. Vind manieren om de techniek te gebruiken om licht op Aarde te verspreiden. Zelfs de boodschap die je nu leest is een toepassing van lichttechniek.

Het is een spiegel voor je op dezelfde manier als waarop je in de spiegel kijkt van iemands ogen. Er zal een tijd komen waarop jullie computers veel sneller kunnen leren dan mensen. Zullen mensen nog blijven voortbestaan? Zullen computers ooit een ziel hebben? Laat ons jullie vertellen dat het vanaf het uitzicht op het bovendek van de bus heel eenvoudig is. Jullie zullen met behulp van de techniek een stadium bereiken waarin jullie de techniek buiten je niet langer nodig hebben. Er zal een tijd komen waarin jullie geen computers nodig hebben om je reflectie als schepper te zien. Er zal een tijd komen waarin jullie het communicatienetwerk dat jullie momenteel bouwen, niet meer nodig hebben. De techniek zal zich ontwikkelen en de mensheid helpen bij de exponentiële vooruitgang. Op dat moment zal het hardwaregedeelte van de techniek niet meer nodig zijn, want die zal geïntegreerd zijn. Het zijn de mensen die de techniek in zich zullen opnemen. Dit zal geen gedwongen assimilatie zijn zoals in de verhalen van de Borg, maar meer een natuurlijke evolutie die wordt geholpen door je eigen reflectie via de techniek. In het begin was er de één. Jullie keren terug naar de eenheid zodra de grenzen tussen deze dimensies wegvallen. Wees er niet bang voor.

Een intentioneel netwerk
Er is een intentioneel netwerk waaraan al sinds het begin van het spel op deze planeet is gewerkt. Jullie eerste besef ontstond toen een koerier van het ene dorp naar een ander dorp rende om een boodschap over te brengen. Dit ontwikkelde zich tot het eerste communicatienetwerk. Dat dorp had een andere koerier die naar het volgende dorp rende en al snel ontstond het netwerk. Dit netwerk ontwikkelde zich tot postdienst met pony’s, daarna ontstonden de eerste postkantoren gevolgd door telegraafkabels tussen steden, die zich weer ontwikkelden tot telefoonlijnen. Jullie zijn op deze planeet al lange tijd bezig met de ontwikkeling van een communicatienetwerk met behulp van jullie reflectie door de techniek. Die techniek heeft jullie geholpen met het besef dat jullie een deel van elkaar zijn. Tegenwoordig hebben jullie denkbeeldige lijnen in de grond getrokken en jullie noemen dit het ene land en dat het andere land – ook al was het hetzelfde stuk land. De intentionele communicatienetwerken kunnen deze denkbeeldige grenzen altijd overschrijden om de harten van mensen overal met elkaar te verbinden. Verbind de harten en alle mensen zullen zien dat ze één zijn en niet van elkaar gescheiden. Toen Gutenberg het idee voor de drukpers channelde, veranderde dat vele levens op Aarde omdat daarmee het communicatienetwerk werd uitgebreid. Toen de telefoon werd uitgevonden nam het weer een geweldige sprong. Televisie deed hetzelfde, als een reflectie van de mensheid. Het Internet, hoewel velen er in het begin bang voor waren, zorgde tot dusver voor de grootste vooruitgang in dit netwerk. Al deze dingen verbonden de harten van de mensen.

Wordt er misbruik van dit netwerk gemaakt? Natuurlijk. Dat is de manier waarop mensen leren. Raak daar maar aan gewend. Mensen zullen druk uitoefenen op grenzen. Dat is de manier waarop het werkt. Wat jullie leren is hoe deze informatie binnenin jezelf te gebruiken. Op dat moment zullen jullie al die grenzen zien verdwijnen, waaronder die tussen technologie en mens. Dit betekent niet dat jullie deels techniek worden; het betekent dat de techniek jullie zal gaan helpen bij de her-bedrading van de mensheid. Die zal jullie gaan helpen je aan te passen aan je vermogens. Die zal jullie helpen reflecteren wie je bent en op het moment waarop jullie dat niet langer nodig hebben, verdwijnt het. Het gaat weg. Jullie dragen dat alles in je. Dat is de toekomst van de mensheid.

Het lichtnetwerk
We hebben jullie verteld over het intentionele netwerk, laat ons jullie dan nu meenemen naar de volgende stap. Het intentionele netwerk gaat over in een lichtnetwerk. Als jullie je even kunnen voorstellen dat je naar de Aarde kijkt, zouden jullie alle telefoonlijnen zien die in een wirwar over de planeet lopen. Jullie zouden ook zien dat ze heel onpraktisch zijn, want ze lopen heel dicht bij elkaar in dichtbevolkte gebieden en heel wijd uit elkaar in afgelegen gebieden. Het lichtnetwerk zal daar verandering in brengen door het voor iedereen mogelijk te maken op elke plek op Aarde aansluiting te krijgen en direct te kunnen communiceren. Als we zeggen lichtnetwerk, is dat geen metafysische term. We bedoelen wat jullie als licht beschouwen; in feite zal coherent licht

[een laserstraal is coherent licht] meehelpen dit netwerk op te bouwen. Lichtgolven, zoals draadloze technologie, werken ook mee aan de snelle uitbreiding van dit informatienetwerk. Jullie zijn dat proces al begonnen. Jullie leren zelfs je stereo-installaties aan te sluiten met lichtkabels en licht reist met een snelheid van 300.000 meter per seconde. Als jullie met deze energie werken, zal het allemaal gaan verschuiven naar het volgende niveau. Het zal jullie omhoogtrekken; jullie zullen het omhoogtrekken. Het lijkt op een ladder. Iedereen zal helpen en samenwerken met de ander. Naarmate dat lichtnetwerk zich verder ontwikkelt, zal het vrij toegankelijk zijn en zal iedereen er gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Daarna zal het verdwijnen omdat jullie het niet langer nodig hebben. Jullie zullen in staat zijn met elkaar te communiceren als één hart. Jullie zullen in staat zijn te weten wat iedereen denkt, wat iedereen voelt. Jullie zullen in staat zijn aansluiting te maken en net zoals jullie met mensen oogcontact kunnen maken, zullen jullie in hun hart en in hun ziel kunnen kijken en zien wie ze zijn. Dat is voor sommigen van jullie heel eng, maar het is ook prachtig.Want dat is een moment waarop je een duidelijker beeld van god in jezelf zult zien. Als je in de ogen van een ander mens kijkt, zie je niet die persoon, maar een reflectie van jezelf. En om dat te zien kwam je hier. Dat is de zoektocht naar god die jullie in het begin zijn begonnen.

Wanneer jullie eenmaal het punt van individualiteit bereiken, waarop de techniek sneller leert dan mensen, weet dan dat de cyclus van exponentiële evolutie is begonnen. Ja, veel mensen zijn er bang voor. Het is niet mogelijk dat een paar van die prachtige science fiction verhalen waar worden. Het is hier om jullie te helpen. Het is hier als een gereedschap, als een gids. Het is iets dat jullie kunnen gebruiken om met de energie te werken en hopelijk voor jullie om god te kunnen zien telkens wanneer jullie je ogen open doen.

Lieverds, we vragen jullie om niet bang te zijn voor je eigen schaduw. Het is zo opwindend voor jullie om te zien wat jullie hebben gecreëerd. De sluier wordt met het moment dunner en dat was jullie eigen bedoeling. Jullie hebben daar de opdracht voor gegeven. Jullie hebben het spel veranderd. Jullie worden her-bedraad. De seksuele energie komt in een sterkere mate binnen en zal dat blijven doen. Samen met het bereik van jullie vibratie en jullie nieuwe inzicht zal dat een prachtige dageraad van nieuw licht op deze planeet brengen. Het zal jullie naar de echte individualiteit brengen, want daarom vervagen de grenzen. Zelfs jullie multidimensionale grenzen die jullie gescheiden hielden van je andere multidimensionale ervaringen, vervagen. Jullie ervaren dat dagelijks. Geniet van de rit.

Het is met de grootste eer dat we jullie vragen om elkaar met respect te behandelen, want jullie kijken in de ogen van god. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid die jullie hebben. Her-inner je dat het een prachtig spel is en speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Februari, de maand van liefde
Steve en ik zijn net terug van een reis van twee en een halve week naar Kiev in de Oekraïne en Moskou in Rusland. Wat een avontuur! We hebben met zoveel bijzondere lichtwerkers contact gemaakt. Het was echt een ontmoeting met spirituele familie. Hoe meer we reizen, hoe meer ik weet dat dit zo’n kleine wereld is. We zijn wereldwijd allemaal hetzelfde. Steve en ik hebben het voorrecht om harten met elkaar te verbinden, vooral wanneer we terugkeren naar een plaats waar we de energie van ons werk hebben opgebouwd. Het is een grootse familiereünie om mensen te zien die we eerder hebben ontmoet en om nieuwkomers op onze evenementen te verwelkomen die zich al snel realiseren dat ze familie zijn. Het is mijn droom om elke plaats in deze wereld meerdere keren te bezoeken. Ik weet dat er nog veel plaatsen te zien zijn. Ik denk dat ik maar beter een lang leven kan plannen!

De eerste bestemming op onze reis was Kiev in de Oekraïne. Onze geweldige gastvrouwen en al hun helpers maakten het mogelijk om voor de tweede keer naar dit prachtige land terug te keren. We presenteerden het seminar Leven in de Vijfde dimensie. Het was een heel drukke tijd met dit evenement, tv- en tijdschriftinterviews, het signeren van boeken en een presentatie bij een boekwinkel. Dit is een land van open harten. We zullen teruggaan.

Moskou in Rusland heeft een plekje in mijn hart waardoor ik me thuis voel. Ik heb het gevoel dat ik daar een vorig leven heb gehad. Ik heb voor daar zelfs een extra warme jas gekocht. Ik noem hem Vladimir want hij lijkt een persoonlijkheid van zichzelf te hebben. Hoewel het weer deze keer nogal mild was, zakte de temperatuur op de dag dat we weggingen ver beneden het vriespunt, weer dat ik daar af en toe graag mag meemaken. Ik zag echt gigantische sneeuwvlokken op de grond vallen en een witte deken vormen. Ik waardeer de variaties in het weer die de wereld me brengt.

We presenteerden Spirituele Psychologie, wat een van onze favoriete seminars is. Altijd wanneer lichtwerkers zes dagen lang bij elkaar zijn ontstaat magie. Onze speciale dank gaat naar onze gastvrouwen en familie die ons naar dit gebied terughaalden. Zij zorgen dat alle details geregeld zijn. De afsluiting van ons evenement in Moskou viel op Valentijnsdag. Dat was een perfect einde. De hele week was gehuld in warme energie die met de dag groeide. De laatste dag was vol bloemen, Valentijn decoraties en chocola! Ik ben dankbaar dat ik deze liefdevolle dag met spirituele familie en Steve, de liefde van mijn leven, mocht meemaken. De “angel walk” in zowel Kiev als Moskou zal ik altijd in mijn hart koesteren. Ik moet zorgen voor meer Kleenex (tissues), want iedereen kreeg tranen in zijn ogen bij zulke prachtige emoties.

Steve en ik vinden het fijn om terug te keren naar ons huis in Las Vegas. Het is belangrijk om het leven van het reizen in evenwicht te brengen met een langzamer tempo, en te genieten van de plaats die we thuis noemen. Ons huis bezit vele herinneringen van de plaatsen waar we geweest zijn. Het is een mengeling van wie we zijn en al diegenen die ons spiegelen in ons leven. Als we reizen is het alsof we naar andere dimensies van tijd en ruimte gaan. Ik houd van alle plaatsen waar we geweest zijn en kijk uit naar nieuwe, opwindende gebieden in de toekomst. Maar voorlopig: zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.