Februari 2005

Het Geheim van de Hoeder
Praktische magie serie

Van de Groep

Groeten van Thuis.

Lieverds, als jullie om je heen kijken zien jullie duidelijk de magie in elkaars ogen, maar jullie zien niet de magie in jezelf. Begrijpen jullie wat voor belangrijk stuk in de puzzel jullie zijn? Jullie zijn degenen die zichzelf in een tijdlijn hebben geplaatst om het spel te spelen. We willen graag het perspectief dat wij over de menselijke ervaring hebben, met jullie delen. Maar voor we dat doen, willen we eerst enkele begrippen introduceren rond de tijdlijn waarin jullie jezelf hebben geplaatst. Eén daarvan hebben we een poosje geleden al in ons werk geïntroduceerd en we noemden dat toen “Achteruit lopen in de tijd”. Wij zullen op dit moment terug in de tijd gaan en jullie een stuk van het einde van deze boodschap geven. Aan het eind van elke boodschap, als iedereen zijn ogen droogt en de energie opneemt, is een van de dingen die de Hoeder doet, de boodschap een beschrijvende titel geven. Dat maakt deel uit van zijn werk. Aangezien we terug in de tijd gaan, zullen we jullie die naam nu aan het begin geven. De naam van deze speciale boodschap is: “Het geheim van de Hoeder”. O ja, er is nu een interne dialoog aan de gang. De Hoeder wil precies weten wat we bekend gaan maken. We zullen hem laten wachten, want we lopen echt achteruit in de tijd, toch?

De illusie van de lineaire tijdlijn

Laat ons daarom onze visie met jullie delen hoe een tijdlijn eruit ziet. Jullie zijn oneindige wezens; jullie hebben geen begin, jullie hebben geen eind, en er bestaat geen scheiding tussen jullie onderling en tussen jullie en ons. Om het spel van her-innering te spelen was het belangrijk dat jullie dat feit voor jezelf wegstopten. Wanneer jullie dus op deze Aarde wandelen, wordt dat gedaan in een veld van polariteit, in een veld van definiëren waar je jezelf kunt omschrijven als schepper die pretendeert in een fysieke bel van biologie te zijn. Om dat te kunnen doen, moet een deel van jullie eindig worden. Jullie moeten een begin en een einde hebben en jezelf in de illusie van een lineair tijdkader plaatsen: verleden, heden en toekomst. Dit zijn echter illusies, want Thuis zullen jullie al snel begrijpen dat geen daarvan bestaat. Voor ons is het mogelijk om de tijdlijn binnen te gaan waar we maar willen. Wij leven in wat jullie zouden kunnen zien als rondgaande tijd waar alle dingen met elkaar verweven zijn en door eenvoudig te kiezen waar we naartoe willen, zijn we direct op dat bepaalde punt in de illusie van jullie lineaire tijdlijn. Als je deze eenvoudige begrippen begrijpt, begin je de realiteit te zien van wat wij “tijdreizen” noemen. Op dit moment is de waarheid over tijdreizen nog een beetje te eenvoudig voor jullie om te kunnen bevatten. Toch is het niet meer zover verwijderd van jullie werkelijkheid als jullie zouden denken. Deze dingen zijn vandaag de dag gemakkelijker waarneembaar dan ooit vanwege jullie recente vooruitgang en vanwege de verandering die de collectieve vibratie van de mensheid op deze Aarde op dit moment ondergaat.

Oriëntering op de bestemming

Door een oneindige vorm in een eindige vorm te brengen om het spel in een lineair tijdkader te kunnen spelen, ontstaat er een illusie. Dat maakt het voor mensen heel moeilijk om hun ware aard te begrijpen in relatie tot tijd en daar willen we het vandaag over hebben. De illusie dat jullie in een lineair tijdkader leven, doet jullie geloven dat jullie een bepaalde bestemming hebben en die ook moeten bereiken. Jullie zijn altijd op zoek naar het definitieve antwoord. Jullie zijn op zoek naar de bestemming waarvan jullie diep in je hart geloven dat die je alles zal brengen wat je denkt te missen. Jullie zijn op zoek naar dat ene moment waarop jullie deze bestemming bereiken en jullie alles rond hebben. Als ik die auto eenmaal heb, zal ik gelukkig zijn. Als ik eenmaal een huis heb dat groot genoeg is om mijn familie te onderhouden, zal ik gelukkig zijn. Als ik eenmaal de baan heb waarin ik voldoende geld verdien, zal ik gelukkig zal. Dit is de illusie die wordt gecreëerd door het spelen van het spel in een lineair tijdkader. Wat als we jullie zouden vertellen dat er geen bestemmingen bestaan? Begrijp alsjeblieft dat op het moment waarop je het een of ander doel bereikt wat je voor jezelf hebt gesteld, het zijn werkzaamheid in feite verliest omdat je de magie van het creëren verliest. Wij vragen jullie niet om een bepaald vibratieniveau te bereiken zodat je naar de hemel kunt ascenderen. Dat is niet het doel waarom we hier zijn. Wij zijn hier om jullie te helpen de magie van de reis te begrijpen. Om jullie te helpen begrijpen dat wat jullie hier op dit moment doen, veel belangrijker is dan het bereiken van welk doel dan ook. We zouden graag zien dat jullie begrijpen dat het lineaire tijdkader je onderweg unieke kansen biedt om je te verbinden met je hoger zelf, met het spiritdeel van je wezen. Stel je voor dat dit de gaten in de sluier zijn waardoor je zo nu en dan Thuis kunt zien en her-inneren. Maar spirit, die in rondgaande tijd leeft, heeft niet dezelfde illusie als jij en daarin ligt de communicatiekloof. Als jij je kunt voorstellen dat een deel van je wezen in spirit is en een deel van je wezen dit spel speelt in de illusie van een lineair tijdkader, zul je het idee begrijpen en je zult ook begrijpen waarom wij zo veel moeite hebben om jou te helpen her-inneren wie je werkelijk bent. Vanwege deze verschillende relaties tot tijd is het erg moeilijk om te proberen een paar ideeën te introduceren en jullie eigen liefde en grootsheid te reflecteren terwijl jullie dit spel spelen. Jullie geloven dat wanneer jullie een doel stellen en er naar streven dat doel te bereiken, jullie dat ook zullen doen. Wij zeggen: of je dat doel nu bereikt of niet, is niet belangrijk; het is je besluit om je creatieve vermogens in beweging te zetten en zo je spirit met Thuis te verbinden. Dat magische moment waarop je gebruik maakt van de universele scheppingskracht, is het ene moment waarop alle mogelijkheden concreet zijn. Precies op het moment waarop het doel is bereikt, sterft een deel van je.

Waarom ben ik hier?

We vragen jullie niet om geen doelen meer te stellen. Wat we van jullie vragen is om te begrijpen dat de magie van het creëren ligt in het moment waarop je het doel voor het eerst visualiseert of je voorstelt, gevolgd door het scheppingsproces. Dat is het moment waarop je een universum van mogelijkheden om je heen creëert. Wij vragen jullie wat het spiritdeel van jezelf meer in vuur en vlam zet. Het realiseren van je stoutste droom of het dromen over je hoogste mogelijkheden. Als deze creatieve kracht wordt geactiveerd, word je het centrum van je eigen universum en begint een volledig universum zich op magische wijze om je heen te vormen. Alles wordt om je heen gecreëerd op het moment waarop jij de moed hebt je een beeld te vormen van de mogelijkheden die voor je liggen. Van nature zijn jullie scheppers. Jullie zijn de zonen en dochters van de koning die een verstoppertjesspel spelen. Velen van jullie denken na over de vraag: “Waarom ben ik hier?” Wij delen met jullie dat jullie hier zijn om die momenten van creatieve mogelijkheden te ervaren. Niet het realiseren van mogelijkheden of het bereiken van een vibratieniveau maakt verschil, nee het is de scheppingsdaad die je ziel zin geeft. Daarom vragen wij jullie om naar manieren te zoeken om te genieten van de reis in plaats van te kijken waar die reis je brengt. Een focus op genieten van de dagelijkse reis is een sleutel om je ervaringen op Aarde te bekijken vanuit het perspectief van spirit die in rondgaande tijd leeft. Dat is het vandaag in je leven toepassen van de vijfdimensionale attributen. Houd in gedachten dat vanuit het perspectief van spirit, het de droom is die werkelijk is. Mensen hebben altijd een probleem met de werkelijkheid gehad, want jullie denken constant dat die echt is. Wij vinden het heel humoristisch dat jullie in de war gebracht zijn door een illusie die jullie zelf hebben gecreëerd. De magie ligt in de droom zelf en het tot uitdrukking brengen daarvan als een creatie in jullie lineaire tijdkader. Op dat moment komen alle werkelijkheden van overal bij elkaar in een groots rondgaand tijdkader van spirit en begint energie in lijn te komen om een universum om je heen te vormen dat je creatie zal ondersteunen. De geschiedenis wordt herschreven, nieuwe, toekomstige mogelijkheden worden in lijn gebracht en de weg wordt gebaand voor alles wat je nodig zult hebben om je nieuwe creatie in gang te zetten. Dat bedoelen we als we zeggen dat jullie het centrum van je eigen universum zijn. Handel dienovereenkomstig en jullie zullen je ware erfdeel in eigendom nemen.

Harmonie: een oneindig begrip

Jullie zijn een product van de Universele Energie en jullie werken in harmonie met Universele Energie. Dat is de verbinding die alle harten met elkaar tot één geheel verbindt. Dat is de verbinding die ons een deel van jullie maakt, jullie een deel van ons, en jullie een deel van elkaar. Dat is een waarheid die niet ontkend kan worden, hoewel sommige van jullie overheden daar anders over denken, want jullie zien jezelf constant als van elkaar gescheiden. Er zijn zelfs momenten waarop jullie bang zijn voor je eigen schaduw. Jullie gaan dat veranderen, want ook al perst de goddelijke ontevredenheid de energie bij elkaar en maakt ze de dingen die altijd comfortabel waren, nu oncomfortabel, ze versnelt de verandering die voor jullie nodig is om jezelf als oneindige wezens te gaan zien. Vergeet even niet dat oneindige wezens geen schaduw geven. Oneindigheid is geen begrip dat jullie momenteel met je hersenen kunnen bevatten, want jullie zijn van nature eindig; jullie spelen het spel alsof het eindig is. Jullie zitten in een fysiek lichaam dat eindige kenmerken heeft die jullie je oneindige zelf doen vergeten. Wij zeggen jullie dat oneindigheid alles omvat. Het is Al Dat Is. Er zijn geen woorden om het te definiëren, want zelfs jullie talen zijn eindig. Jullie gebruiken het begrip “zonder begin en zonder einde zijn” om het begrip oneindig te beschrijven. Stel je dat punt voor waarop iedereen tot één geheel samensmelt en dat een deel van jou dat hier in deze stoel zit, harmonieert en communiceert met het deel van jezelf dat aan de andere kant van de zaal zit. Het is deze harmonie die het hoger zelf met het lager zelf, het spirit zelf met het fysieke zelf, en het eindige met het oneindige verbindt. Als een van deze delen zijn/haar spirit tot uitdrukking brengt, vliegen de vonken alle kanten op. De magie van harmonie begint. De mogelijkheden worden gestimuleerd en de creatieve energieën stromen en zetten de Universele Energie in vuur en vlam. Iedereen wordt daardoor gestimuleerd. Iedereen wordt door dat scheppingsmoment gestimuleerd.

Vloeiend (veranderbaar) creëren – creëren inrondgaande tijd

Genieten van de scheppingsreis betekent het proces vanuit een ander perspectief leren bekijken. Zoals gezegd is de bestemming het einde van een creatie. In feite is het net zoiets als een goed boek. Stel je voor dat je een prachtig boek aan het lezen bent dat je hart beroert. Je geniet van elk moment en je weet niet hoe gauw je naar het volgende hoofdstuk moet gaan. Dan sla je een bladzijde om en het dringt tot je door dat er nog maar 10 bladzijden over zijn. Er komt een gevoel van droefheid in je op. Wanneer je op de laatste bladzijde komt, wil je eigenlijk die laatste woorden niet lezen want dat is net zoiets als het verliezen van een goede vriend. Op vele manieren gebeurt zoiets ook als een creatie wordt afgerond. Wat wij nu aanraden is om een oneindige creatie na te streven en in plaats van gehecht te zijn aan de uitkomst, manieren te vinden om de creatie geregeld te veranderen om die in vloeiende beweging te houden. Velen van jullie hebben door de jaren heen geleerd om bepaalde doelen te stellen en heel duidelijk en gedetailleerd te zijn over die doelen. Om heel specifiek te zijn over de momenten waarop je de voortgang naar het doel gaat beoordelen. Tot op dit moment in de menselijke vooruitgang heeft dit heel goed gewerkt. Nu gaan we jullie vragen om iets in dat denken te veranderen en de mogelijkheden van een vloeiende creatie die altijd in beweging is, te visualiseren en niet gehecht te zijn aan welke uitkomst dan ook. Het is de gehechtheid aan de uitkomst die jullie zo star in het lineaire tijdkader plaatst. Leren creëren samen met je oneindige zelf betekent werken met creaties die geen einde hebben. Genieten van de reis is zo’n creatie. Jullie zijn vijfdimensionale wezens aan het worden. Jullie beginnen elke dag meer van de vijfdimensionale ideeën en begrippen te bevatten. Jullie gebruiken die in je leven, wat het doel is van deze Praktische magie serie. Wij zijn hier om jullie begrippen en ideeën te geven die jullie in je dagelijkse leven kunnen gebruiken. Een van die begrippen die wij jullie vragen om met je eigen onderscheidingsvermogen in overweging te nemen, is het idee van een vloeiende creatie die constant in beweging is. Als je dingen ziet die aan zo’n creatie kunnen worden toegevoegd, voeg ze dan toe; en als ze niet werken nadat je ze een poosje hebt uitgeprobeerd, verwijder ze dan weer. Het gehecht zijn aan je creaties of het visualiseren van een uitkomst zal nu in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde het effect hebben van het tenietdoen van een groot deel van de magie die onvervreemdbaar van jou is. Durf te dromen. Durf je eigen creaties in eigendom te nemen. Durf te spelen, en als je op een willekeurig moment niet geniet van het proces, durf dan opnieuw te creëren. Durf fouten te maken met je creaties. Hebben jullie enig idee wat voor reactie dat aan onze kant van de sluier teweegbrengt wanneer jullie een fout maken? Vele malen bestraffen jullie jezelf door te zeggen: “Ik ben slimmer. Ik wist het. Waarom deed ik dat? Dat was stom van me. Ik zal dat nooit meer doen.” Je probeert een zaadje ergens in je eigen lineaire tijdkader uit te zaaien dat zegt: “Als dat ooit weer gebeurt, zal dit zaadje in actie komen zodat ik diezelfde fout geen tweede keer zal maken.” Wij aan de andere kant van de sluier vinden het juist prachtig wanneer je een mooie fout maakt, niet vanwege een uitkomst die per ongeluk werd bereikt, niet vanwege een negatieve gebeurtenis die plaatsvond, maar omdat je in een evolutionair proces zit dat nu van het ene op het andere moment verandert. Als je van het ene vibratieniveau naar het andere gaat, gaan die creaties met je mee en begin je ze elke dag vloeiender te maken. Op dat moment begin je in rondgaande tijd te creëren. Dat begrip zal nu meer deuren voor je openen dan ooit tevoren.

Creëren tegenover Zijn

We weten dat er verwarring heerst. We weten dat jullie niet noodzakelijkerwijs de scheidslijn kennen tussen wanneer je moet zijn en wanneer je moet creëren. We weten dat jullie soms in de war zijn door die begrippen, want veel mensen zeggen: “Op dit niveau creëer je en op dat niveau moet je alleen maar zijn en hoef je niets te doen.” Veel van deze discussie is slechts gemanipuleer met woorden, want wij beschouwen een toestand van zijn als een toestand van creatie. Om jullie dus te helpen je eigen vraag te beantwoorden, hebben we slechts één vraag aan jullie. Die vraag voor jullie om te bepalen wanneer je moet zijn en wanneer je moet creëren is: Ben je gelukkig? Ben je gelukkig met het zijn? Zo niet, dan vragen we je de moed te hebben om opnieuw te creëren – om een andere keuze te maken, een andere droom te dromen, om iets anders in beweging te zetten en een nieuw universum te creëren. Dat is wat je ziel stimuleert. Dat brengt hoop voor spirits die vermomd rondlopen in fysieke bellen van biologie.

God pretendeert eindig te zijn

Velen van jullie hebben om verjonging gevraagd. Jullie denken dat er een niveau is waarop jullie het proces omkeren en teruggaan. Probeer alsjeblieft niet je lichaam te “redden” alsof het iets is dat opgebruikt raakt, want dat versterkt de eindige eigenschappen van het fysieke lichaam in plaats van de oneindige eigenschappen van de spirit. In het verleden is het vaak zo geweest dat mensen hun leven lang hard werkten en uitkeken naar de dag waarop ze met pensioen konden, slechts om kort na hun pensioen het Aardse spel te verlaten. Vaak is het gewoon een kwestie dat ze hun motivatie hebben verloren om hun spirit tot uitdrukking te brengen. Wanneer je het oneindige zelf, of je spirit zelf, in fysieke vorm tot uitdrukking brengt, activeer je de ware verjonging. Je wordt niet gekarakteriseerd door hoe jong je lichaam is wanneer je terugkeert naar Huis. Je wordt gekarakteriseerd door hoe je je spirit tot uitdrukking brengt in menselijke vorm. Dan begint de tijdlijn zich om je heen te wikkelen en wordt rondgaand. Op dat moment begrijp je ten volle het hele begrip van het achteruit in de tijd lopen. Op dat moment heeft tijd niet dezelfde karakteristieken meer als je nu denkt. Elke stap langs die tijdlijn pretendeert God eindig te zijn. Als je kunt leren dat elke stap magie heeft en de kunst leert om die magie in elke stap te vinden, zul je de scheppingsreis meester zijn. Verander je waarneming en je verandert je werkelijkheid. Het gaat er niet om wat je tot stand hebt gebracht of welk vibratieniveau je bereikt of in welke mate of hoeveel geld je maakt. Ben je gelukkig met het proces waarin je nu zit? Nu gaan we met jullie een universele waarheid delen die we al zo vaak met jullie hebben gedeeld. Deze waarheid is zó eenvoudig dat de meeste mensen niet in staat zullen zijn die te bevatten, toch willen wij die nu met jullie delen. Als je op een bepaald moment niet gelukkig bent met de werkelijkheid die je hebt gecreëerd… heb dan de moed om opnieuw te kiezen.

De gecentreerde Spirit

Sommigen van jullie denken waarschijnlijk dat dit heel egocentrisch is en wij zeggen jullie, ja dat is het ook, want om in de eerste plaats gecentreerd te zijn in je eigen energie, is het Koninkrijk der Hemelen. In deze toestand laat je toe dat het universum om je heen wordt gebouwd, niet als een eenzaam eiland maar als een uniek deel van God. En om dat in de menselijke spirit tot uitdrukking te brengen, moet je eerst het centrum van je behoeften vinden. Stel dat voorop en al het andere zal op magische wijze op zijn plek vallen. Jullie gaan in een heel snel tempo vooruit en in de nabije toekomst zal het niet belangrijk zijn hoe lang jullie leven want dat legt slechts de nadruk op het eindige leven. Jullie worden niet gekarakteriseerd door het aantal ademhalingen dat jullie nemen. Jullie worden gekarakteriseerd door het aantal ervaringen dat je de adem beneemt. Jullie zijn de scheppers. Jullie zijn de geliefden. Jullie zijn de uitverkorenen die ermee hebben ingestemd het spel voor Al Dat Is te spelen en de hemel te vertegenwoordigen in het lineaire tijdkader op Aarde.

Het geheim van de Hoeder

Ah, maar wat is nu het geheim? Eén momentje dacht de Hoeder dat we het zouden vergeten. Maar we vergeten het niet. Hij maakt zich zorgen, want we hebben hem vele malen van zijn stuk gebracht door persoonlijke verhalen te vertelen waar honderden mensen bij waren. Dat zullen we vandaag niet doen want het geheim van de Hoeder gaat niet over degene die wij “de Hoeder” noemen en die deze boodschap doorgeeft. Het gaat over jullie vloeiende beweging door deze tijdlijn terwijl jullie met creaties bezig zijn. Hoe behoud je je creatie bij het vloeiend creëren, zonder gehechtheid aan de uitkomst? Ook al gaat oneindig creëren niet over het verzamelen van creaties, zijn er toch creaties die je zult willen behouden. Hoe behoud je iets bij vloeiend creëren? Ah, daarvoor bestaat slechts één manier. Er bestaat slechts één manier om verwezenlijking te geven aan een bepaald moment in die vloeiende tijdlijn en dat betekent dat wanneer je iets wilt behouden, je dat iets weg moet geven. Om een hoeder (houder) te zijn en iets vast te houden, moet je een manier vinden om anderen in vuur en vlam te zetten. Een van de rijkste mensen in jullie wereld – en we bedoelen niet alleen in geld – had een succesformule die elke keer weer werkte en hij gaf altijd met gulle hand weg. Hij zei dat de gemakkelijkste manier om rijk te worden is om manieren te vinden om mensen te geven wat ze in hun leven graag willen hebben. Een heel wijze man, want om iets te kunnen behouden, vond hij manieren om het weg te geven. Velen van jullie die in deze zaal aanwezig zijn of die hiernaar kijken via Internet, zijn grote genezers en leraren. Jullie zijn op een bepaalde manier “bedraad”. Sommigen van jullie hebben niet het ego om op te staan en te zeggen: “Ik bezit iets van waarde” – hoewel wij daaraan werken – maar jullie beschikken over waardevolle kennis. Er zijn momenten waarop je door eigen ervaring iets leert wat een grote openbaring voor je is, en je zegt dan: “Aha!” Op dat moment is je eerste gedachte: hoe is dat van toepassing op mijn eigen leven. En de tweede gedachte is: hoe stop ik het in een doosje zodat ik het aan iemand anders kan geven. Dat zijn de leraren, en die zijn op een zodanig manier “bedraad” dat ze leren door het onderwijzen van anderen. Dat zijn de grote zielen. Het geheim van de Hoeder: Om iets vast te houden moet je een manier vinden om dat iets weg te geven. Zoek een manier om het aan te bieden; zoek een manier om dat licht te verspreiden, want het is niet de bestemming; het is de beweging van rondreizend licht. Het is de beweging, de voortgang van scheppende energie die je in menselijke vorm kenmerkt als de mooiste engel die ooit het spel heeft gespeeld. Wij weten dat dit geen gemakkelijke rol voor jullie is. Wij weten dat het soms moeilijk is. Wij weten dat jullie de sluier dragen en hoe verlicht velen van jullie ook worden, jullie worden zo gevoelig dat jullie in een spiegel in je kamer kijken en je afvragen wie je bent en wat je hier nu eigenlijk doet. Wij weten dat er momenten zijn waarop je vraagt: “Is dit echt of verzin ik het maar?” Het antwoord is dat je het verzint. Maar ga alsjeblieft zo door. Zo zit het in elkaar. Dat is werkelijkheid die tot uitdrukking wordt gebracht in een lineair tijdkader.

Het scheppingsgeheim

Het scheppingsgeheim in jullie Aardse spel is, zoals alle kernwaarheden, eenvoudig: “Het leven is een zichzelf vervullende profetie.” Nu jullie het antwoord kennen, zouden jullie de vraag wellicht anders willen formuleren, want alle antwoorden van het leven liggen in een ieder van jullie opgeslagen en zijn ogenblikkelijk bereikbaar. Aangezien je antwoorden in je innerlijk liggen, hoef je je alleen je vragen maar te her-inneren. Jullie zijn de manifestaties van God in eindige vorm. Jullie zijn de oneindige engelen die een spel spelen in een lineair tijdkader, pretenderend dat jullie hier maar voor korte tijd zijn en dat je gedurende die tijd iets tot stand moet brengen; altijd op zoek naar wat jullie zouden moeten gaan doen toen jullie hier kwamen. Wat als wij jullie zouden vertellen dat de hoogste uitkomst is om nu gelukkig te zijn? Dat zou je hoger zelf gelukkiger maken dan je waarschijnlijk denkt. Dat zal het nieuwe veld van trialiteit tot stand brengen. Dat zal je verbinding met het hoger zelf en het donkere zelf met het lichte zelf tot stand brengen. Het veld van polariteit zal zich nu om jullie heen wikkelen en een veld van trialiteit voortbrengen waarin jullie de volgende fase van het spel zullen spelen. In dat veld zal het creëren van alles vloeiend zijn. Het zal beginnen met de eerste creaties in een rondgaand tijdkader en jullie zullen de ware betekenis van geluk gaan begrijpen. Creëer vaak, lieverds. Geniet van de reis. Wij zeggen jullie, dat als jullie Thuis komen, er geen vragen aan jullie gesteld zullen worden over wat je tot stand hebt gebracht. Er zullen jullie twee vragen worden gesteld: Heb je gedanst in je passie? Heb je gespeeld in je vreugde? Wij wensen jullie een vreugdevolle reis. Wij hopen dat jullie bij elke gelegenheid door het leven dansen. Weet in momenten waarop je je verdrietig voelt, dat dit verdrietige, menselijke gevoel een vreugdevolle expressie is van de schepper in het lineaire tijdkader. Leer, als je kunt, te begrijpen dat zelfs in die verdrietige momenten echte schoonheid te vinden is. Zelfs in momenten waarop je je verloren voelt en niet kunt zien wie je bent, liggen de grootste mogelijkheden van de hele schepping op je te wachten. Weet dat veel van jullie grootste kunststukken gemotiveerd werden vanuit de diepten van een gedeprimeerde spirit. En als je ooit wanhopig bent of buiten jezelf van vreugde, adem het in en weet dat beide uitingen zijn van de menselijke spirit van God die een spel speelt in een fysieke bel van biologie. Hoe je het ook probeert, wellicht zul je je nooit precies her-inneren wie je bent of waarom je hier naartoe kwam, maar dat doet er niet toe. Beleef in plaats daarvan een vreugdevolle reis. Raak elkaar vaak aan om elkaar te her-inneren aan Thuis, want jullie zijn de grootste engelen van allen. Vergeet het geheim van de Hoeder niet. Denk aan de schoonheid die je hier kunt gebruiken. Denk eraan dat je hier bent om elkaar aan te raken. Dat is een deel van wat je hier kwam doen. Want zelfs de engelen in de hemel kunnen je niet zo aanraken als jullie elkaar kunnen aanraken. Neem de taak op je een menselijke engel te zijn en werk met iedereen, één voor één en de hemel zal sneller op Aarde zijn dan je denkt. Wij zijn zo trots op jullie, want wij kennen jullie problemen met de sluier. Jullie zorgen vandaag voor verandering en wij hopen dat jullie de vreugdevolle reis begrijpen, want dat idee alleen al kan een deel van de conflicten op Aarde wegnemen. Het is met de grootste vreugde dat wij jullie vragen elkaar met respect te behandelen en bij elke gelegenheid voor elkaar te zorgen; vergeet niet dat het een spel is dat jullie spelen en geniet van een vreugdevolle reis. Speel goed samen.

Espavo

de Groep

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.