Februari 2000

Waarheid
Steeds hoger reiken

Van Steve:

Wij zijn er trots op hier te zijn voor de vierde verjaardag van de Lichtbaken meditaties en Herinneringen van Thuis. Wanneer jullie me dit vier jaar geleden zouden hebben gezegd, zou ik jullie voor gek verklaard hebben. Wel… hier zijn we en wat een tocht is het geweest! Ik kan bijna niet wachten om te zien wat het volgende zal zijn!
Vele jaren geleden probeerde ik een dagboek bij te houden. Ik veronderstel dat dit mijn eerste poging tot schrijven was. Ik schafte me een van die boeken met blanco pagina’s aan en begon zo af en toe te schrijven. Ik noemde het boek “De regels van het leven”. Ik kwam nooit erg ver in dat boek omdat alles waarover ik schreef bleef veranderen. Het leek er op dat wanneer ik er aan gewend was hoe de dingen werkten — ze de regels veranderden. Na stukken doorgestreept te hebben en vele pagina’s uit het boek te hebben gescheurd gaf ik het project uiteindelijk op en gooide het boek van me af. In dit tijd nam ik aan dat ik niet zo’n goede schrijver was. De Groep verklaart het hier vanuit een ander perspectief.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

De roep vanaf het Speelbord om de vibraties van Thuis in het dagelijks leven toe te passen is de laatste dagen steeds sterker geworden. Dit is een opwindende tijd in het universum. Het spel van de Vrije Keuze ontplooit zich. Degenen onder jullie die hogere waarheden willen begrijpen brengen de vibraties van Thuis in jullie dagelijkse leven. De vibraties van Thuis worden nu door heel veel kanalen naar jullie Speelbord gebracht. Wij zijn dan ook vereerd om jullie te kunnen vertellen dat het niet langer nodig is om het fysieke lichaam te verlaten om de gevoelens en de vibraties van Thuis te ervaren. Jullie hebben dit naar je toe getrokken want jullie grootste doel was het herinneren van je eigen scheppingskracht en het creëren van Thuis aan jullie kant van de sluier. Dit is begonnen en we zijn er zo trots op om jullie onze familie van Licht te kunnen noemen. Jullie hebben het goed gedaan en jullie onttrekken deze vibraties aan heel veel kanalen. Wij zijn niet de enige weg naar Thuis. Maar het is ons een grote eer jullie deze korte herinneringen aan jullie eigen kracht te brengen. Wij spreiden vol liefde onze vleugels om jullie ware grootsheid te reflecteren.

Er is in jullie verleden veel geschreven over de regels die voor alle dingen toepasbaar zijn en over zogenaamde Universele Wetten. Vanuit ons perspectief ziet dat er heel anders uit dan in veel van jullie geschriften en leerstellingen. Het verschil in perspectief komt door de behoefte de informatie voldoende gecompliceerd te maken zodat jullie het kunnen begrijpen. Zoals jullie weten bestaat er vanuit ons perspectief maar één waarheid. We willen die ene waarheid, die overal aan ten grondslag ligt, nu met jullie delen in al zijn eenvoudige grootsheid. Het is een eenvoudige vibratie. Het is de oorspronkelijke vibratie van waaruit alle dimensies ontstaan zijn. Dit is wat jullie noemen de OM vibratie en is de oorspronkelijke toon waaruit alle andere vibraties ontstaan zijn. Op het Speelbord wordt dit het gemakkelijkst tot uitdrukking gebracht als “IK BEN”. We eren jullie spel en jullie mens-zijn en uit diepe liefde voor jullie zullen we het nu net ingewikkeld genoeg voor jullie maken om het te kunnen begrijpen.

Waarheid … een evolutie

De universele waarheid is voor jullie in jullie huidige vorm veel te eenvoudig om te begrijpen. Heb geduld met jezelf want jullie gaan snel en het zal niet lang meer duren voordat jullie het volledig begrijpen. In die tussentijd vragen wij jullie om de waarheid te zien als evolutie. De waarheid, die je enkele maanden geleden nog zo lief was, is niet dezelfde waarheid van nu. Wat jullie voorouders gedurende een belangrijk deel van hun leven voor waar hielden hoeft nu niet jullie waarheid te zijn. Het raadsel dat jullie waarheid noemen is in feite een weerspiegeling van jullie eigen evolutionaire proces. Daarom kan het onder alle omstandigheden vasthouden van een waarheid in feite je eigen evolutionaire proces belemmeren. Er is echter één plaats waar alle waarheid goed bewaard wordt en nooit verandert. En dat is in jullie eigen hart. De gevoelens die jullie diep in je binnenste koesteren zullen je waarheid bepalen in gebieden waar woorden dat niet kunnen. Vertrouw deze gevoelens en ontwikkel ze. De gevoelens van waarheid en het diep in je eigen hart “weten”, is de verbinding die je hebt met je Hogere Zelf. Deze gevoelens vormen de basis van je leiding en je kracht. Jullie hebben je zo vaak van deze gevoelens afgekeerd en gesteld dat het “slechts gevoelens” zijn, aanvoerend dat het hart zo gemakkelijk voor de gek gehouden kan worden.

Op het Speelbord van de Vrije Keuze hebben jullie hard en lang gezocht naar regels die in elke situatie waarin je terecht komt, toegepast kunnen worden. Als je deze regels vindt gebruik je ze als maatstaf voor alles wat je tot dusver hebt meegemaakt en wanneer ze opgaan worden ze bestempeld als “een waarheid”. Dit is de aard van het Spel in jullie zoektocht naar wie jullie werkelijk zijn door het duidelijk definiëren van deze regels. Wij zeggen jullie dat deze regels niet bestaan op de manier waarop jullie je dat voorstellen. Er bestaan universele constanten waar je je op kunt richten om je reis op het Speelbord prettiger te maken dan je voor mogelijk hield. Wij zeggen jullie dat een ieder van jullie op het Speelbord het recht heeft en het verdient om zich goed te voelen gedurende het Spel.

Wanneer de vibraties binnenin jullie hoger worden, wordt de vibratie van de gehele mensheid eveneens hoger. De hogere vibraties ondersteunen een hogere waarheid dan de lagere vibraties en daarom is waarheid meer een evolutie dan een constante. Jullie kunnen dit gemakkelijk zien in jullie eigen wetten die door jullie regeringen gehanteerd worden. Er bestaan geen wetten die geen aanpassing nodig hebben wanneer er een kentering optreedt in de menselijke vooruitgang. Net zo zijn het de wetten, die geschreven zijn om verandering mogelijk te maken, die naar alle waarschijnlijkheid een basis zullen geven voor de in zijn/haar kracht gekomen mens in de hogere vibraties van de nieuwe planeet Aarde. De waarheden van je ouders en grootouders werken niet altijd voor jou, hoewel ze voor hen heel goed gewerkt hebben in de lagere vibraties van dat moment. De zoektocht naar hogere waarheden ligt aan de basis van jullie vooruitgang en maakt jullie eigen menselijke evolutie makkelijker. Het is deze wereldwijde zoektocht naar een hogere waarheid die de deur geopend heeft naar de evolutie van de mensheid en jullie stap in Plan B.

De stroom van universele energie

Vanaf het moment dat we begonnen deze informatie te geven, is deze er op gericht geweest mensen te helpen leren leven in de hogere vibraties van de nieuwe planeet Aarde, die jullie nu snel aan het creëren zijn. Hereniging met je werkelijke kracht terwijl je nog “in biologie” bent heeft deze evolutie in gang gezet. Het toepassen van deze informatie in je dagelijkse leven zal niet alleen je eigen overgang naar de hogere vibraties makkelijker maken, maar zet ook de deur open voor degenen die volgen. We zeggen jullie dat de basis van deze informatie alles te maken heeft met het op een zodanig manier te leren groeien dat de stroom van universele energie gevolgd wordt. Maak ruimte om je met deze universele stroom te mengen door veranderingen in je leven aan te brengen. Verzet je je er tegen dan zul je bij elke stap vooruit weerstand ondervinden. In jullie wereld van polariteit zien jullie jezelf als afgescheiden. Dat zijn jullie niet. In feite zijn jullie allemaal één en met elkaar verbonden. De universele stroom van energie is in beweging om die Eenheid te bewerkstelligen.

Toen jullie er mee instemden om het Spel van achter de sluier te spelen, hebben jullie jezelf verborgen voor je verbinding met je hogere bron. Vanuit dat hogere perspectief is het mogelijk om te zien wanneer je in de stroom van universele energie bent en wanneer je je er tegen verzet. Te leren in contact te komen met je Hogere Zelf en met behulp van die kracht voort te gaan zal spoedig een ieder van jullie in staat stellen om dat inzicht terug te winnen. Voor dit moment willen we jullie enkele praktische ideeën aan de hand doen hoe je die stroom van energie kunt waarnemen.

Aanwijzingen van aansluiting

De omstandigheden in jullie dagelijkse levens geven over het algemeen de eerste aanwijzing voor de verhouding waarin je tot de universele energiestroom staat. Wanneer je dagelijkse leven vervullend is en je bent in staat om een beetje vreugde en passie te ervaren, geeft dit aan dat je aangesloten bent op de universele stroom. Ook het gemak waarmee dingen naar je toe komen is een indicatie dat je aangesloten bent op de stroom. Mensen in je omgeving zijn vaak een indicatie voor je aansluiting. Er zijn momenten dat ze op een manier handelen die voor jou totaal onbegrijpelijk is. Wellicht word je zelfs door hen aangevallen zonder dat je ze geprovoceerd hebt. Dit op zichzelf is geen indicatie voor je aansluiting want er zijn tijden dat je gewoon een speler op het Speelbord bent. Het is jouw reactie op dat soort situaties die een accurate weerspiegeling is van het centrum van jouw energie.

Je “biologie” is eveneens een indicatie of je aangesloten bent op de universele energiestroom. Beperkingen en een verkeerd gebruik van de energie zullen zich uiteindelijk in je lichaam openbaren. Dit verkeerde gebruik van energie ligt ten grondslag aan wat jullie ziekte noemen. In de lagere vibraties was het heel goed mogelijk om langere tijd zonder gevolgen tegen de universele energiestroom in te gaan. Nu jullie in de hogere vibraties terecht komen zal je eigen lichaam veel sneller en heftiger reageren op energieverstoringen dan ooit daarvoor.

Loslaten en opnieuw beginnen

De universele energiestroom is altijd op zoek naar balans. Net zoals eb en vloed opkomen en afgaan zo gaat het ook met de stroom van universele energie. Zet jezelf binnen de natuurlijke stroom van energie en je zult genieten van de rit terwijl je gemakkelijk en moeiteloos je denkbeelden manifesteert. Wanneer je de intentie hebt om tegen deze stroom in te gaan zal alles moeite gaan kosten. Het effectiefste instrument dat we je kunnen geven is jezelf toe te staan in de universele stroom te zijn door “los te laten”. In de rivier van universele energie klampen velen zich vast aan de kant met jullie oude overtuigingen. Zelfs wanneer deze overtuigingen je tot hier gebracht hebben, kunnen ze je er van weerhouden verderop in de rivier te komen waar de hogere waarheden je wachten. Velen van jullie hebben heel vertrouwde plaatsen langs de kant van de rivier gecreëerd van waaruit je het Spel speelt. Sommigen hebben prachtige dingen tot stand gebracht en veel succes ervaren van zo’n plek. Daarom is het moeilijk om verder te gaan wanneer de tijd daar is om hogere waarheden te vinden. Deze bekende plekken kunnen zelfs veel pijn bevatten, toch klampen jullie je er aan vast omdat ze vertrouwd zijn.

Nieuwe motivatie…intenties stellen

Nu vragen jullie om je nieuwe plan B te openen terwijl jullie je wanhopig vasthouden aan het oude vertrouwde, en dat houd je daadwerkelijk af van je groei. Het vertrouwde heeft een sterke aantrekkingskracht op mensen omdat het ego gemotiveerd wordt door de behoefte aan overleving. De belangrijkste motivatie van de mensheid verlegt zich nu jullie in hogere vibratieniveaus stappen. Jullie gaan van een motivatie van overleving naar een motivatie van hereniging of eenheid. Het verlangen van jullie spirituele zelven om je te verenigingen zal de basismotivatie zijn van alles wat jullie van nu af aan zullen ervaren.

We herinneren jullie er aan dat je je omgeving het makkelijkst verandert door de manier waarop je tegen de dingen aankijkt te veranderen. Omarm de hogere motivatie van eenheid en laat de oude overtuigingen los die je binden aan overleving. Stel je intentie om open te staan en zelfs om de waarheden, die je tot nu toe zo goed gediend hebben, opnieuw te bekijken. Maak je keuzen bewust en met spirit op je schouder. Omarm verandering en begrijp dat alle verandering leidt naar een hogere vibratie. Heb de moed om de koorden, die je verbonden houden aan de oude energie, door te snijden en kijk hoe het tij op wonderbaarlijke manier keert. Heb de moed pijn los te laten en je hand uit te steken naar degenen om je heen. Het is onmogelijk om alleen te zijn in het eenheidsbewustzijn. Omarm degenen die je tegenkomt en dezelfde vibratie hebben. Wees er voor hen en sta hen toe er voor jou te zijn. Stel deze intentie en kijk hoe dingen, die je in het verleden zonder succes geprobeerd hebt, plotseling zonder moeite tot stand komen.

Nieuwe gereedschappen voor hogere vibraties

Wanneer jullie groeien, van een motivatie van overleving naar een motivatie van eenheid, zul je ontdekken dat veel van je oude vertrouwde gereedschappen, in de hogere vibraties niet langer werken. Het gereedschap “oordelen”, dat je gebruikt hebt om te komen waar je nu bent, heeft je goed gediend. Maar nu de belangrijkste motivatie verandert, zo verandert ook je behoefte aan het gereedschap “oordelen”. Rijk nu naar het hogere gereedschap “onderscheiding”. Pas je onderscheidingsvermogen toe op alles wat naar je toekomt maar laat je behoefte aan oordelen los. Kies zorgvuldig wat bij je blijft en wanneer het niet meer bij jouw vibratie past, laat het dan in liefde los, zonder oordeel.

Blik van bovenaf

Waarneming dicteert ook de kijk op een waarheid. Degenen die vasthouden aan oude idealen lopen achteruit door het leven. Zij kunnen alleen zien wat er achter hen ligt. Dit heeft goed gewerkt in de lagere vibraties maar nu zijn dezelfde handelingen, die succes en ondersteuning gebracht hebben, duidelijk een verkeerd richten van de energie en houdt mensen meestal tegen in hun groei. Dat is het geval met de onderdrukten en de regeringen die hen blijven onderdrukken. Jullie zullen dit soort handelingen blijven zien totdat de onderdrukte mensen volledig verantwoordelijk worden voor hun eigen keuzen. Bepaal je houding als bewoner van de Aarde. De imaginaire grenzen die jullie op Aarde uitgezet hebben uit eigenbelang beginnen jullie nu tegen te houden. Laat deze grenzen samenvloeien zodat het gemakkelijk wordt om er overheen te reiken. Ga met de universele energie mee wanneer die zoekt naar eenheid en vind een gemeenschappelijke basis met al je buren.

Verandering van het punt van waaruit je iets bekijkt, verandert je realiteit. Jullie hebben veel meer controle over je omgeving dan jullie op dit moment kunnen zien. Stel je intentie om alles te zien vanuit het hoogste perspectief. Ontwikkel de goede gewoonte om eerst waar te nemen. Zoek een dagelijkse houding die toestaat dat alle energie z’n eigen balans kan vinden. Zie jezelf als een speler in het Grote Spel en sta jezelf toe te genieten van iedere zet op het Speelbord. Iedere zet die je doet in dit Grote Spel staat gelijk aan een keuze. Het tot uitdrukking brengen van de universele energie ligt in de keuzen die je steeds weer maakt. Net zoals we jullie steeds weer vertellen dat er geen verkeerde zetten op het Speelbord bestaan, zo bestaan er ook geen verkeerde keuzen.

Hard werken … moeiteloos werken

Met de verandering in motivatie komt er ook een verandering in het perspectief waarop je naar je waarheid over werken kijkt. Op het Speelbord had het woord “werken” eenzelfde bedoeling als het woord “hard”. Alles wat waarde had werd op het Speelbord alleen maar bereikt door inspanning en zwoegen. De waarde van iets werd bepaald door de hoeveelheid moeilijkheden die er mee gepaard ging. Nu is jullie hoofdmotivatie het bereiken van verwezenlijking en eenheidsbewustzijn. Dit brengt een nieuw perspectief met zich mee ten opzichte van wat jullie noemen “werken”. Je ontdekt nu dat je succes direct evenredig is aan de hoeveelheid passie die je dagelijks ervaart. Een nieuw soort plezier waar je geen moeite voor hoeft te doen opent deuren die eerder alleen maar geopend werden door hard werken en zwoegen. Jullie zijn door vele eeuwen van menselijke evolutie gegaan. Het nieuwe stadium in menselijke ontwikkeling brengt een nieuwe verhouding met zich mee ten opzichte van dat deel van het leven dat jullie “werken” noemen. Jullie gaan naar een tijd toe waarin alles moeiteloos gaat. Dat is de manier waarop het Thuis gaat. Tot die tijd bevinden jullie je tussen twee werelden in. In dit interim stadium is hard werken nog steeds effectief, toch wordt het noodzakelijk om alleen hard te werken in de gebieden waar je passie ligt.

Een combinatie van spelen en werken is het nieuwe paradigma dat jullie aan het creëren zijn. Het werk doen dat je heel graag en met plezier doet, zal deuren openen naar een hogere werkelijkheid.

Je waarheid spreken

Te allen tijde je waarheid spreken zal je helpen om jouw waarheid te ontwikkelen en daarmee zal je eigen vibratie toenemen. Jouw waarheid ligt alleen in het etherische gebied totdat je het grondt met de vibratie van je eigen stembanden. Verwoorden wat er in je hart leeft en voor je eigen waarheid opkomen grondt de energie en schept een basis voor je groei. En wanneer je een hogere vibratie bereikt zoek je ook weer naar een nog hogere waarheid. Deze zoektocht naar hogere waarheid heeft je hier naar toe gebracht. De zoektocht naar een hogere waarheid heeft het aanzien van het Speelbord veranderd en heeft uiteindelijk geleid tot het begin van een nieuw Spel. Jullie hebben het goed gedaan met dit grote Spel. Wij zijn vereerd om hier bij jullie te zijn wanneer jullie je waarheid spreken en naar hogere dimensies gaan.

Je waarheid spreken betekent niet altijd dat deze waarheid geldt voor iedereen. Je zegt alleen dat het jouw waarheid van dat moment is. Ontwikkel de gewoonte om uit te spreken wat er in je hart leeft want dat is altijd de waarheid van dat moment.

Verantwoordelijkheid accepteren

Deze tijd op het Speelbord biedt mogelijkheden tot groei als nooit tevoren. Jullie hebben mogelijkheden voor jezelf geschapen om heel snel naar hogere vibratieniveaus te gaan. Om dat werk houden we heel veel van jullie. Door de grote hoeveelheid energie die jullie verplaatst hebben, is nu de tijd aangebroken om in je eigen kracht te gaan staan en deze kracht zelf te dragen. Begrijp dat de mogelijkheden die nu voor jullie liggen ook verantwoordelijkheid met zich meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid voor het creëren van je eigen ervaringen. Dit is ook de verantwoordelijkheid om balans te vinden in je dagelijkse leven wanneer jullie van de derde in de vijfde dimensie stappen. We zeggen jullie dat deze tijd op het Speelbord opwindend/spannend is omdat jullie nu iedere ervaring kunnen kiezen. Wat we jullie ook zeggen is dat jullie zelf verantwoordelijk zijn voor deze ervaringen. Wanneer je keuzen je niet de ervaringen brengen die je wenst, is het volledig je eigen verantwoordelijkheid om opnieuw te kiezen. Dit mag eenvoudig klinken, maar je natuurlijke weerstand tegen verandering zou je vast kunnen houden in levensomstandigheden die je geen dienst doen.

De hogere vibraties brengen wonderbaarlijke giften voor het creëren van de Hemel op Aarde. Tegelijkertijd ondersteunen de hogere vibraties niet langer omstandigheden die jullie niet voeden. In de lagere vibraties van de mensheid, die zelfs kort geleden nog bestonden, was het mogelijk om werk te blijven doen dat je eigenlijk niet interesseerde, of een relatie te blijven onderhouden die je niet voedde. In de hogere vibraties is het niet langer mogelijk om in omstandigheden te blijven die je niets te bieden hebben. In de hogere vibraties van de nieuwe planeet Aarde zal je succes direct evenredig zijn aan de hoeveelheid passie die je in je dagelijkse leven brengt. Plezier en passie in je dagelijkse leven brengen is je eigen verantwoordelijkheid. Je bent het aan jezelf en aan anderen op het Speelbord verplicht om het hoogst mogelijke eruit te halen. Het hoogst mogelijke wordt bereikt door in je passie te zijn en het is jouw verantwoordelijkheid om in je passie te zijn.

Het is onze grootste eer om deze informatie aan jullie te geven. Begrijp alsjeblieft dat jullie datgene wat we aanbieden altijd moeten bekijken met je eigen onderscheidingsvermogen en of het je in je kracht brengt. Accepteer datgene wat in je hart resoneert en laat de rest zonder oordeel los. Het wordt je alleen maar aangeboden ter informatie. Het heeft geen werkelijke waarde totdat je de woorden oppakt en gaat gebruiken om zelf ervaring mee op te doen. Jullie zijn degenen die de werkelijke kracht bezitten. Wij zijn hier alleen maar om jullie te helpen herinneren wie jullie werkelijk zijn en de kracht die jullie bezitten. Het is voor ons een grote eer om dit aan jullie te kunnen presenteren en jullie deze herinneringen van Thuis te brengen bij jullie zoeken naar hogere waarheden. Met heel veel liefde herinneren we jullie er aan elkaar met respect te behandelen, goed voor elkaar te zorgen en samen het Spel te spelen.

De Groep

Van Steve

Toen ik aan mijn eigen ontwakingsproces begon kwam er een heel bijzondere leraar in mijn leven. Degenen onder jullie die de “Quill of Re-membrance” workshop hebben bijgewoond, hebben mij over haar horen vertellen. Haar naam is Norma Delaney. Onder andere is zij degene die mij geleerd heeft dat ik mijn werkelijkheid kon veranderen door de manier waarop ik er naar keek te veranderen. Zij is de genezer van de genezers en wanneer je contact met Norma op zou willen nemen in San Diego, stuur me dan een e-mail en ik zal die naar haar doorsturen. Norma, dit is voor jou!

Een dikke omhelzing en vriendelijke duwtjes

Steve Rother

Hoeder van het Zwaard


De Bakens van Licht Meditatie

Adem diep in en ontspan je, want we gaan samen op reis. Dit is een speciale reis waaraan we nu beginnen. Het is een reis in onze toekomst. Met elke ademhaling voel je aan de bovenkant van je hoofd de energie binnenkomen, langzaam naar beneden gaan langs je ruggengraat en in de Aarde verdwijnen. Bij iedere ademhaling stroomt meer energie door je heen. Met iedere ademhaling verbind je je meer met de Aarde. Kijk over je schouder en word je bewust dat je gidsen zojuist achter je zijn komen staan om hun plaats op je schouder in te nemen. Voel de diepe gevoelens van liefde wanneer je gidsen je bij de arm nemen en je optillen. Terwijl je nog steeds je verbinding met de Aarde voelt, word je je bewust dat je nu hoog boven het landschap vliegt. Hoewel je erg hoog in de lucht hangt heb je geen angst voor de hoogte of voor het vliegen. Instinctief voel je je veilig terwijl een warm comfortabel gevoel zich door je hele lichaam verspreid. Voel de wind op je gezicht terwijl je hoog in de lucht, boven je huidige werkelijkheid vliegt.

Wat verderop zie je dat je gidsen je nu dichter bij de grond brengen om te gaan landen. Zij zetten je voorzichtig voor een grote, gebeeldhouwde houten deur. Wanneer je naar de deur kijkt realiseer je je dat deze voor jou veel te groot is om te openen. Juist op dat moment schieten je gidsen in de lach, alsof ze je gedachten hoorden, terwijl de deur moeiteloos open begint te gaan. Je hebt niets gedaan om de deur te openen maar op de één of andere manier ben je je bewust dat jij verantwoordelijk was voor het open gaan. Je stapt nu naar binnen en op een vreemde manier voelt het allemaal zo bekend. Hoewel je deze plek niet herkent, weet je dat je hier eerder geweest bent.

Voor je ligt een grote hal. Je gidsen fluisteren in je oor dat dit de hal van lineaire tijd is. Je herinnert je niet hier eerder geweest te zijn maar het is allemaal zo bekend, dat je je bewust wordt op deze plek heel veel tijd doorgebracht te hebben. Terwijl je al je moed bij elkaar raapt begin je de hal in te lopen. Wanneer je verder komt begrijp je waarom dit alles je zo bekend voor kwam. Dit is de hal van lineaire tijd waar je het grote Verstoppertjesspel gespeeld hebt.
Een golf van opwinding gaat door je heen terwijl je je bewust wordt dat je nu veel verder kunt kijken dan ooit tevoren. Je realiseert je dat, toen je de vorige keer in deze hal was, je alleen maar de dingen vlak voor je uit kon zien. Het was alsof je oogkleppen op had en alleen maar voor je uit kon kijken. Nu met de hulp van je gidsen kun je heel duidelijk beide kanten van de hal zien. In feite kijk je bij het doorlopen van de hal naar de zijkant.

Golven van opwinding gaan door je heen bij het zien van andere hallen, die van de hoofdhal aflopen. Je ziet vele hallen, die allemaal haaks op de hoofdhal staan. “Zijn die deuren er altijd geweest?” vraag je aan je gidsen. “Ja,” antwoorden ze “die zijn er altijd geweest maar je bent nooit eerder in staat geweest om ze te zien, vanwege je beperkte waarnemingsvermogen. Nu je doorgegroeid bent naar een hogere vibratie kun je in een andere dimensie van tijd kijken.” Dit brengt je in de war en je vraagt om verduidelijking. Je gidsen antwoorden je: “Van achter de sluier kun je slechts een beperkte afstand zien. Door jouw waarneming van de tijd kun je niet in andere dimensies kijken. Je bent je zelfs niet bewust dat tijd en ruimte met elkaar verbonden zijn door draden, die jij dimensies noemt.” Bij het passeren van de andere hallen begin je daar nu naar binnen te kijken. Iedere hal bevat een totaal andere wereld. Je vraagt je gidsen of je veilig één van deze werkelijkheden binnen kunt gaan. Ze antwoorden tegelijkertijd: Ja, je hebt vaak gedanst in deze werelden tijdens je slaap. In feite, hebben we je vaak hier gebracht voor verjonging en om je te helpen met lessen. Dit zijn werelden net zoals de jouwe. In feite zijn ze meer gelijk aan de jouwe dan je op het eerste gezicht zou denken. Ga er eens één binnen om te kijken, want dat is de reden waarom we je hier gebracht hebben. De tijd is daar nu rijp voor want je hebt dit recht verdiend.”

Na eens diep adem gehaald te hebben ben je klaar om de volgende hal, die je passeert, in te gaan. Nu ligt die voor je en je stapt naar binnen door van richting te veranderen. Dan zie je de bekende plaatsen die altijd tot je eigen omgeving behoord hebben. Je vindt jezelf door de straten lopen waar je leeft. Terwijl je voor je eigen huis staat word je je bewust dat dingen net eventjes anders zijn dan dat je je herinnert. Alles lijkt hetzelfde, maar op de één of andere manier is het anders. Je loopt naar de deur en je belt aan. Eerst schrik je van de persoon die open doet omdat je hem/haar niet herkende. Hij/zij deed de deur open om te kijken wie er was maar keek in feite dwars door je heen. Hij/zij kijkt even rond en sluit dan de deur alsof er niemand was. Wanneer je verder gaat zie je dat je nu dwars door de gesloten deur voor je kunt lopen. Wanneer je de kamer binnen gaat zie je dat dit inderdaad je eigen huis is en toch zijn er bepaalde dingen anders.

Juist dan komt dezelfde persoon die de deur open deed de kamer binnen en je gaat naar hem/haar toe om eens beter te kijken. Hoe dichter bij je kijkt hoe moeilijker het is om hem/haar te zien. Hij/zij is een beetje wazig en niet gemakkelijk te herkennen. Juist dan verklaren je gidsen: “Je kijkt naar jezelf en daarom kun je niet zo duidelijk zien. Dit ben jij in een toekomstige dimensie. Dit is een alternatieve werkelijkheid in een andere tijd en ruimte.” Je hoofd vult zich met gedachten wanneer je je realiseert dat jij dit bent en dat je omgeving maar net even iets anders is. Je vraagt aan je gidsen: “Is dit mijn toekomst?” Ze antwoorden op zachte, liefdevolle toon: “Dat hoeft het niet te zijn. Dat hangt van jou af. Op het Speelbord bestaan er heel veel keuzen en ze leiden allemaal naar een andere plaats. Voor nu is het goed om gewoon te begrijpen dat je keuzen kunt maken die je naar verschillende werkelijkheden brengen. Nu je je vibratie genoeg verhoogd hebt mag je in feite te allen tijde je eigen werkelijkheid kiezen.” Een beetje verbouwereerd vraag je: “Betekent dat, dat wanneer ik mijn realiteit niet prettig vind, ik daar verandering in kan brengen door gewoon naar een andere hal te gaan?” Zij antwoorden: “Dat is altijd zo geweest, je bent je echter tot op dit moment in je ontwikkeling nooit bewust geweest dat deze andere hallen bestonden. We hebben je van het begin af aan verteld dat je elk moment je eigen werkelijkheid creëert. In feite hebben we altijd gezegd, dat wanneer je niet blij bent met je werkelijkheid, je de moed moet hebben om opnieuw te denken.”

Je doet eventjes een stap achteruit en realiseert je dat alles wat jij werkelijkheid noemde er nu heel anders uitziet. De mogelijkheden zijn onbegrensd en je bent een beetje overdonderd door het feit hoe gemakkelijk dit is. Je stelt nog een laatste vraag aan je gidsen voordat ze je terugbrengen naar de plaats waar je je reis begonnen bent. “Hoe verander ik mijn werkelijkheid?’ Net op dat moment voel je plotseling een luchtstroom en de dingen beginnen te dwarrelen, terwijl je ziet dat je teruggedragen wordt naar de plek waar je begon. Terwijl je recht op gaat zitten open je je ogen om te ontdekken dat je terug bent. Je hebt dat ene antwoord, dat alles verklaard zou hebben, niet gekregen en je bent een beetje teleurgesteld. De gezamenlijke stemmen van je gidsen weerklinken in je hoofd: “De gemakkelijkste manier om je werkelijkheid te veranderen is het veranderen van het punt vanwaar je er naar kijkt.” Dan hoor je de vertrouwde lach waardoor je weet dat je Thuis bent.


En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.