February 1999

Liefde
De basis van onze kracht

Van Steve:

Ik ben in een stoel gaan zitten en heb in de kamer rondgekeken. Ik was een beetje gedesoriënteerd maar dat herstelde snel toen ik de bekende houten tafels en stoelen zag. De ruimte had een sfeer van heel veel warmte en vriendelijkheid. Wanneer ik naar rechts kijk kan ik de gang zien die leidt naar de andere kamers. Tot dusver was ik slechts in twee van die kamers geweest en ik was heel nieuwsgierig naar de andere ruimten. Toen deze vraag zich in mijn hoofd vormde hoorde ik als antwoord: “Alles op z’n tijd, Hoeder”. Ik wist dat die stem tot de gezamenlijke stem van de Groep behoorde. Ja, ik was thuis. Ik was meegenomen naar mijn speciale plek. Direct wist ik dat ik hier was om het antwoord te horen op een paar belangrijke vragen. Deze speciale plek lijkt op een taveerne met veel tafels en stoelen, allemaal van hout en heel sierlijk gemaakt. Dit is de taveerne waar ze mij mee naar toe nemen om me dingen te laten zien of om iets, waarvan zij vinden dat ik dat moet weten, duidelijk te maken. Het is grappig dat ik deze plek zo goed ken. Wanneer ik iets dronk, deed ik dat nooit in een bar of een taveerne. Ik denk eigenlijk dat ik nog nooit in een taveerne geweest ben. Op de één of andere manier is deze plaats anders en ik weet dat het goed is. Wanneer ik om me heen kijk begrijp ik dat er nooit iemand anders in deze taveerne aanwezig is dan de Groep en ik. Ik ben me bewust dat anderen naar dezelfde plaats komen wanneer ik er niet ben. Er wordt van achter de bar nooit iets geserveerd maar op de een of andere manier is de bar het controlecentrum voor de hele plaats.
Er zijn veel tafels en stoelen in deze grote voorkamer en in de hoek aan de andere kant is een soort bar. Een grote, zware man met een prettige lach staat achter de bar. Zijn donkere gelaatstrekken laten hem bijna volledig opgaan in zijn omgeving. Zo groot als hij is, moet je in feite goed kijken om hem daar te zien. Hij is een lid van de Groep en ik heb hem vele keren ontmoet, maar zijn speciale deskundigheid is mij nooit verteld. Zoals met alle leden, heeft hij duidelijk omlijnde plichten en verantwoordelijkheden. Ik weet niet zeker hoe het werkt, maar op de één of andere manier houdt hij de energie vast voor de gehele plek tijdens deze kleine excursies van mij. Hij volgt heel rustig de energie vanuit zijn plek achter de bar en zelfs wanneer ik naar een andere kamer gebracht wordt, blijft hij op zijn plaats achter de bar. Heel zelden spreekt hij rechtstreeks tot mij. De meeste van zijn verplichtingen begrijp ik niet, dus zal de tijd voor een interactie met mij wel in de toekomst liggen, wanneer ik me verder ontwikkeld heb. Er is één bepaald moment dat ik duidelijk kan zien dat hij aan het werk is. Wanneer de energie rondom de Groepen mij een onbehaaglijk niveau bereikt komt hij in actie. Zijn prachtige donkere ogen schieten vuur en een donderend gelach vult de kamer, terwijl hij de energie snel in balans brengt. Wanneer we ooit eens te serieus worden is hij degene die ons aan het lachen maakt en ons herinnert dat het allemaal maar een spel is. Op zo’n moment klinkt er waarheid in zijn lach, keert het juiste perspectief terug en wordt de energie hersteld tot een comfortabel niveau. Deze man wordt hoog gewaardeerd voor zijn werk. Hij is een meester in perspectief en de hoeder van de energie.

De Groep maakt zich op verschillende manieren bekend, toch hebben ze nog geen enkele keer allemaal tegelijk tegenover me gezeten. Zij bevonden zich altijd net boven mijn schouder, maar twee of drie van hen zaten altijd tegenover me en maakten zo hun aanwezigheid bekend. Deze keer is het de Bibliothecaris die haar hand naar mij uitstrekt. Deze prachtige aanwezigheid presenteert zich meestal als vrouw. Zij hebben mij verteld dat er aan hun kant van de sluier geen polariteit bestaat, maar zij doen dit om het voor mij gemakkelijker te maken. Deze grote wijze vrouw lijkt in niets op de saaie, terughoudende bibliothecaresse, die we zo vaak verwachten aan te treffen. Zij heeft gevoel voor het spectaculaire en is een heel flamboyante persoonlijkheid. Zij is de grote Historicus en is degene die me vaak leidt wanneer er een les te leren valt. Zij doet me heel erg herinneren aan Merlia zelf. Glimlachend neem ik haar hand aan en volg haar naar de eerste kamer aan de overkant van de gang.

Ik ben eerder in deze kamer geweest en wanneer ik binnenkom zie ik de stoel vol met kussens, waar ik de laatste keer zat toen ik hier was voor een “excursie”. Wanneer ik in de stoel zit komen de andere leden van de Groep binnen en nemen hun plaats in; er hangt iets van opwinding in de lucht. Het lijkt alsof ze al een hele tijd gewacht hebben om deze zaden uit te kunnen zaaien. De laatste die binnenkomt is de oudere heer met de witte baard. Het lijkt alsof hij er heel lang op gewacht heeft om de eenvoudige maar belangrijke daad te verrichten, die hij op het punt staat uit te voeren. De Grote Tovenaar van de Tijd heft zijn hand heel behoedzaam op met één vinger in de lucht. Iedereen in de kamer is abrupt stil. Dit is een geliefd gebaar, dat ik reeds vele malen eerder gezien heb. Hij laat zijn hand langzaam in een ritmisch zwaaiende beweging zakken. Eerbied heerst in de kamer. Met die handeling heeft hij aangegeven dat de tijd nu rijp is om belangrijke zaden in het collectieve bewustzijn van de Aarde uit te zaaien. Ik voel instinctief dat dit de reis van m’n leven gaat worden.

Een straal van helder kristallen licht valt in de kamer en stroom door mijn gezichtsveld. Alles in mijn bewustzijn smelt weg in dat licht en ik voel dat het mijn ziel zelf binnenkomt. Op dat moment ben ik thuis. Ik adem het licht in en laat het mijn wezen doordringen. Mijn gezichtsvermogen keert nu terug en ik kijk om me heen om te zien of de Groep nog steeds bij me is. Voordat ik zelfs de gedachten nog maar in mijn hoofd kan vormen komt het antwoord in de vorm van een prachtige lach. “Je raakt ons niet zo gemakkelijk kwijt. We hebben je hier gebracht om je een heel belangrijk deel van de Universele waarheid te laten zien.” Zonder verder nog een woord te zeggen werd mij, snel op elkaar volgend, de ene scene na de andere vertoond. Ik voelde me als Ebenezer Scrooge en de geest van Kerstmis terwijl ik de vele scènes, die ze mij lieten zien, gadesloeg.

Wanneer ze mij naar dit soort plekken meenemen is dat meestal om zaden uit te zaaien. Na terugkomst weet ik dan lang niet altijd precies waar het allemaal om gaat. Zij zeggen dat het te veel gevraagd zou zijn om alle informatie in één keer mee terug te brengen. Ik herinner me altijd één of twee speciale gebeurtenissen die ze me hebben laten zien maar ik keer altijd terug met de gevoelens van de ervaring. Op dit reisje voelde ik een diepe liefde. Ik heb er geen andere woorden voor alleen maar dat ene woord “Liefde”. Mijn rationele geest is altijd bezig en ik herinner me dat ik dacht: “Ik hoef me alleen maar te herinneren hoe eenvoudig het allemaal is”. Ik herinner me zelfs het lachen over hoe gecompliceerd wij mensen de dingen altijd maken. Wanneer we maar eens konden zien hoe eenvoudig het allemaal is, zouden we alles op een veel natuurlijker manier kunnen laten komen.

In iedere scène lieten ze me de draad zien, die alle dingen met elkaar verbond. Zij noemden dat de basisenergie van Liefde. Het was alsof iedere persoon en ieder ding op de planeet met onzichtbare draden aan elkaar verbonden was. Het is een draad van pure energie en niet zichtbaar voor driedimensionale mensenogen. De draad geleidde energie en het was deze energie, die alle dingen op de planeet met elkaar verbond. De energie gaat door deze geleiders heen en houdt alles op de planeet in balans. De energie stroomde gelijkmatig, vaak gebruik makend van bepaalde dingen op Aarde, zoals rotsen en bomen, als opslagpunt. Net zoals in enorme condensatoren wordt de energie in die punten opgeslagen totdat die ergens nodig is, en zo helpen ze mee alles in evenwicht te houden. En dan, precies op het juiste moment, maken deze opslagpunten gebruik van de draden om energie te versturen naar de punten waar die het meest nodig is.

Met ons mensen ging dat niet zo gemakkelijk omdat wij er van houden om de dingen gecompliceerd te maken. Mij werd getoond hoe vaak wij deze verbindingen gebruiken om elkaar te manipuleren. Zoals marionetten trekken we zo vaak aan elkaars touwtjes dat we vergeten waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk voor het in evenwicht houden van de energie. De Groep heeft het al eerder gehad over het feit dat wij spirits zijn, die dit spel spelen in “bellen van energie” die wij biologie noemen. We zien zo vaak dat deze draden verstrengeld raken in elkaars bellen. Het is voor ons gewoon geworden om te denken dat ons leven beter wordt, wanneer we een bepaald persoon zo ver kunnen krijgen dat hij dit of dat voor ons doet. In relaties kijken we vaak naar wat we denken hoe iemand kan worden inplaats van gewoon te kijken naar wat ze zijn.

Wanneer we proberen deze energie te sturen en te manipuleren, wordt dat door het Universum gezien als “een verklaring van gemis” en het Universum reageert daar dienovereenkomstig op. Wij gebruiken deze verbindingen dus als koorden voor manipulatie inplaats van ze te gebruiken als energiegeleiders.
De Groep liet me daarna scènes zien waar mensen deze verbindingen gebruikt hebben voor het hoogste goed. Ik was werkelijk blij om dat te zien want ik begon me af te vragen of de mensheid wel net zo goed zou kunnen functioneren als de rotsen. Ze lieten mij plaatsen zien waar de energie vrij kon stromen zonder manipulatie. Dit waren de gebieden van, wat wij noemen, Liefde. Het tot uitdrukking brengen van de Liefdesenergie zorgde ervoor dat de energie in het universum om ons heen in evenwicht bleef. In plaats van deze draden te gebruiken om te trekken en te duwen werden ze gebruikt om energie te sturen. Ze lieten mij mijn eigen verhouding zien met mijn vrouw Barbara. Tijdens ons 28-jarig samenzijn waren er heel wat keren dat ik die draden gebruikt heb om te trekken of te duwen om zo gedaan te krijgen wat ik wilde. Ze lieten me duidelijk zien dat, wanneer ik deze draden gebruikte om haar onbaatzuchtig energie te sturen, ìk degene was die daar het meest van profiteerde. Wanneer ik dus onbaatzuchtige liefdesenergie door deze draden stuurde, gaf mij dat als bijproduct energie. Met iedere energiestoot die ik zonder iets te verwachten gaf, ontving ik vele malen meer terug. In werkelijkheid had ik hier dus een spiegel, die ik in mijn leven aangetrokken had en die mij in de gelegenheid stelde de energie in balans te houden.

Ik hoorde een lach aan de andere kant van de kamer van achter de bar komen en ik wist dat de energie veranderd was. De Bibliothecaris glimlachte tegen me en begon een vraag te beantwoorden die ik nog niet gesteld had. “We hebben het gehad over de noodzaak dat iedereen in zichzelf de energie centreert. Dit is niet in tegenstelling daarmee, maar meer dat je met het zenden van onbaatzuchtige liefde naar anderen je jezelf het beste dient. Geef gul van deze energie zonder te verwachten iets terug te krijgen, en de beloning zal werkelijk heel groot zijn. Het is het zenden van deze energie die je eigen verbindingen met alles-dat-is versterken. Zoek de kracht in alle dingen die met jou verbonden zijn en je zult je de grootste kracht van alles herinneren.” Ik begon het te begrijpen.

Op dat moment van herkenning omhelsde de Groep me zoals ze dat al zo vaak hadden gedaan en terwijl ik hun liefde voor mij voelde wist ik dat dit alles waar was. Op dat moment wist ik dat ik niets hoefde te doen. Gewoon te zijn was genoeg voor hen. Op dat moment was ik perfect en in balans.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

De collectieve vibratie van deze familie wordt met de dag sterker. Eenieder voegt zijn/haar vibratie toe aan het geheel, waardoor er voor iedereen meer energie beschikbaar is. Dat is een lichtfamilie en wij zijn vereerd om deze informatie voor jullie persoonlijke onderscheidingsvermogen aan te kunnen bieden. Wij zijn hier omdat jullie de intentie te kennen hebben gegeven, door te willen gaan naar de volgende fase van jullie evolutie. Jullie zetten allemaal stappen naar het licht waardoor het voor anderen makkelijker wordt om te volgen. Er wordt meer van jullie gehouden dan jullie je voor kunnen stellen. Daarom vragen we jullie de noodzaak om te begrijpen los te laten en je door je gevoelens te laten leiden. Het is voor ons een groot voorrecht om tijdens deze reis aan jullie zijde te gaan.

Op dit moment in jullie evolutie komen wij met informatie over de werking van de basisenergie, die jullie Liefde noemen. Het begrijpen van deze energiestroom zal jullie naar alle waarheden leiden. Energie is alles-dat-is. Alles wat je ziet is een vorm van energie. Energie zoekt doorlopend evenwicht. Energie zoekt altijd de weg van de minste weerstand. Energie kan overgaan in andere vormen van energie, maar het blijft altijd energie. Wanneer je jezelf ziet als energie en je bent in staat om de natuurlijke stroming om je heen waar te nemen, is het heel gemakkelijk om jezelf in de evenwicht zoekende energiestroom te plaatsen, zodat je iedere gewenste richting op kunt gaan. Dat is de basis voor je ware kracht. Alles is mogelijk door gewoon de energiestroom te laten stromen.

Alle energie in het heelal is terug te brengen tot één enkele basisenergie. Deze basis is de voorloper van alle andere energievormen. Dat is de energie van Liefde. Jullie liederen en gedichten hebben het over “Liefde is het belangrijkste wat er is”. We vertellen jullie dat er een wetenschappelijke basis bestaat voor deze bewering. Alle vormen van energie komen voort uit die ene bron. Jullie wetenschappers zullen dat binnenkort ontdekken. Jullie zijn je nu bewust aan het worden dat jullie op energieniveau met alle dingen een wisselwerking hebben. Jullie kunnen je fysieke wereld met behulp van gedachten veranderen. Dat vormt de basis voor deze maandelijkse berichten en meditaties. Recent is naar voren gekomen dat de uitkomst van experimenten sterk beïnvloed wordt door jullie verwachtingen. Alleen al het feit dat iemand een experiment doet bevat voldoende energie om het subtiele veld naar de ene of de andere kant te laten gaan. Deze belangrijke ontdekking en de realisering dat zelfs in chaos orde heerst, zal jullie tot het begrip brengen dat er één basisenergie bestaat, die alle dingen met elkaar verbindt. Dat is de energie die jullie liefde noemen. Deze energie is in alle dingen aanwezig en verbindt alle dingen met elkaar.

Op het Speelbord was het noodzakelijk om alle aanwezige dingen in een veld van polariteit te plaatsen. In z’n pure vorm kent de liefdesenergie geen polariteit. Maar omdat het Speelbord in de polariteit zit, moeten alle dingen die tot uitdrukking gebracht willen worden dat doen in een vorm van polariteit. Wanneer je door ogen, die erfelijk belast zijn met polariteit, naar het geheel kijkt, schijnen er altijd twee tegengestelden te zijn. Dat wordt vaak verkeerd begrepen omdat jullie de werkelijkheid van deze schijnbaar tegengestelde energieën niet zien. We zeggen jullie dat het tegenovergestelde van liefde, angst is. We hebben reeds eerder gezegd dat de oorzaak voor angst een gebrek aan informatie is. Daarom vragen we jullie om de aanwezigheid van de liefdesenergie te zien als een overvloed aan informatie. Wanneer je er op die manier naar kijkt, kunnen jullie zien dat kennis kracht geeft. Het is ons doel om jullie inzicht te geven, zodat jullie met behulp van deze kennis in je eigen kracht kunnen gaan staan.

De liefdesenergie, die alle dingen met elkaar verbindt, stroomt langs afgebakende paden. In onze toelichting hebben wij het aan de Hoeder gepresenteerd als energiestrengen of koorden. Het zijn eigenlijk een soort holle koorden of slangetjes, die de dingen met elkaar verbinden. Deze slangetjes zijn in feite geleiders die de basisenergie dragen. Het slangetje kan gevuld worden met basisenergie en die kan dan op natuurlijke wijze van het ene ding naar het andere stromen. Deze natuurlijke stroming versterkt alles wat het aanraakt. Dat was het oorspronkelijke ontwerp van deze flexibele energieslangetjes. Het zenden van basisenergie naar alle dingen door deze energiekoorden maakte de verbinding met het geheel mogelijk.

Als spirituele wezens, vermomd in “bellen van biologie”, zijn jullie constant op zoek om je je scheppingskrachten te herinneren en zoeken jullie manieren om je omgeving te manipuleren. Tenslotte was de titel van het Spel : “Het creëren van Thuis aan jullie kant van de sluier”. Aangezien jullie niet in staat waren je je werkelijke krachten te herinneren zochten jullie manieren die het zelfde doel nastreefden. In jullie pogingen om je omgeving te manipuleren en te creëren werden jullie heel creatief in het vinden van hulpmiddelen. Jullie ontdekten al snel dat deze geleiders ook op een andere manier gebruikt konden worden. Het was namelijk heel goed mogelijk om aan deze koorden te rukken en te duwen, hetgeen een manipulerend effect had op het andere eind. Natuurlijk waren deze koorden voor dat soort handelingen niet ontwikkeld. Op een grove, ruwe manier vonden jullie kracht in deze manipulatie en zo werd het al snel een manier van leven. Jullie ontdekten ook snel dat niet alle dingen op dezelfde manier beïnvloed werden en dat een gelijkheid in densiteit nodig was voordat handelingen plaats konden vinden. Het was voor jullie minder gemakkelijk om aan de koorden van een grote kei te trekken dan om aan de koorden van je partner te trekken. De reactie was gewoon niet hetzelfde.

In heel de geschiedenis van het Speelbord werd deze vorm van macht over een ander uitgeoefend. Het trekken aan de energiekoorden van een ander werd een geaccepteerde manier om in jullie wereld je zin te krijgen. Slechts toen jullie je vibratie aanzienlijk hadden verhoogd, herinnerden jullie je dat er een ander gebruik van deze koorden bestond. Toen deze vooruitgang inzette, begon het collectief van wat jullie het hartchakra van Moeder Aarde zouden noemen, open te gaan. Met deze opening kwam er een terugkeer naar het doelbewust gebruiken van deze koorden als dragers van de basis liefdesenergie.

Alle vooruitgang op het Speelbord is tot stand gebracht door geleidelijke zwaaibewegingen van een pendel. Met iedere zwaai ging het draaipunt iets vooruit en kwam nooit meer terug in z’n oude positie. Dat is wat jullie evolutie noemen. In jullie geschiedenis zijn er verschillende keren geweest dat jullie veranderingen inzetten ten gunste van het ontwaken van dit deel van jezelf. We kunnen jullie vertellen dat de laatste zwaai van de pendel begon in, wat jullie noemen, de renaissanceperiode in jullie geschiedenis. In die tijd trad er een massaal ontwaken op van het collectieve hart van de planeet. Wat jullie “magie” noemen was aan de orde van de dag en de mensen ontdekten, door de verbinding met dit hart, meer van hun kracht. De grote ontdekking op het Speelbord was dat deze liefdesenergie de sleutel vormde tot jullie persoonlijke kracht. Dit is eveneens de reden dat er nu zo’n aantrekkingskracht uitgaat van gebeurtenissen en verhalen uit die tijd. Het zijn herinneringen aan jullie ontwakingsproces. Deze aantrekkingskracht maakt cellulaire herinneringen vrij uit die tijd en jullie ontdekken dat jullie die tijd opnieuw beleven. Zo is het ook het geval met de Hoeder van het Zwaard. Hij heeft opnieuw een rol voor zichzelf gevonden waarin hij anderen in staat stelt naar het volgende niveau in het verwezenlijken van hun kracht te komen. Een soortgelijke rol speelde hij ook tijdens de laatste ontwakingsperiode op Aarde. De aantrekkingskracht die jullie, als resultaat van deze herinneringen, voelen komt van het collectieve hart van de Aarde en zal snel leiden tot innerlijke waarheid. Dat zijn de kristallen die jullie op je eigen weg geplaatst hebben om de weg te markeren.

Het zijn de recente keuzes die jullie gemaakt hebben om je kracht weer in eigendom te nemen, waardoor het draaipunt van de pendel zelfs nog verder opgeschoven is. Door jullie keuzes om naar de volgende evolutiefase te gaan, oftewel in plan B te stappen, hebben jullie de deur geopend voor de verbinding met het hart om in al jullie krachten te voorzien. Het wedereisen van je ware kracht houdt eveneens in dat je je de manieren herinnert waarop de energie werkt. Daarom hebben wij het over de energiekoorden en het gebruik daarvan. Jullie hebben die gebruikt op een manier, die ogenschijnlijk de gewenste resultaten opleverde. Wanneer jullie in de hogere vibratie van de Aarde doorgaan deze koorden op dezelfde manier te gebruiken, kunnen we jullie nu reeds vertellen dat dat niet langer de gewenste resultaten zal opleveren.

Om deze koorden als energiedragers te gaan gebruiken is jullie intentie voor deelname en oefening vereist. De energie moet doelbewust door de koorden gestuurd worden op het Speelbord van de vrije keuze. En dat is alleen mogelijk door het sturen van onbaatzuchtige liefde naar het uitgekozen doel. Het onbaatzuchtig zenden van liefde betekent dat deze koorden gebruikt worden als geleiders en niet als manipulatiekoorden. Dit mag zo op het eerste gezicht eenvoudig lijken, maar we zeggen jullie dat weinigen op het Speelbord onbaatzuchtige liefde in de praktijk brengen. Het is niet een begrip dat makkelijk ligt voor degenen die het leven bekijken door ogen die erfelijk belast zijn door de polariteit. We vragen jullie dan ook geduld te hebben met jezelf en jezelf niet te veroordelen wanneer een begrip, dat net buiten je bereik valt, niet direct lukt. Naarmate de polariteit langzaam uit jullie gezichtsveld verdwijnt zal dit proces beter begrepen worden. Op dit moment wordt volledige onbaatzuchtige liefde op het Speelbord nog niet ondersteund. Dat betekent niet dat jullie je niet kunnen voorbereiden op het volgende niveau door dit nu te oefenen. Kijk bijvoorbeeld eens naar het planten- en dierenrijk. Zij hebben er in toegestemd om deze energieën voor jullie vast te houden tot het moment dat jullie je deze kracht herinneren. Tot aan die tijd, dat die energieën weer volledig ondersteund worden, zullen alle pogingen om onbaatzuchtige liefde tot uitdrukking te brengen het draaipunt van de mensheid naar hogere vibrationele niveaus trekken.

Een voorbeeld van zo’n poging kan liggen in de relaties die je nu hebt op het Speelbord. Gezien vanuit energetisch standpunt worden de koorden bij deze relaties gecombineerd gebruikt, ze zijn geleiders en er wordt aan geduwd en getrokken. Dat is een mengeling van onbaatzuchtige en baatzuchtige liefde. Deze relaties zijn kenmerkend voor de behoefte aan grenzen en zijn een direct resultaat van het leven in de polariteit. Jullie beloven een ander lief te hebben onder de conditie dat die ander jou ook liefheeft. We merken deze dingen op zonder er een oordeel aan te geven. De manier waarop jullie het Speelbord hebben ingericht, heeft jullie tot dusver goede diensten bewezen. We suggereren ook niet dat jullie alle condities in jullie relaties nu loslaten. De sluier wordt dunner en de polariteit wordt langzaam maar zeker gereduceerd. Wanneer jullie met deze tijden meegroeien zullen jullie steeds meer mogelijkheden vinden om de pure basis-liefdesenergie tot uitdrukking te brengen. Kijk uit naar die mogelijkheden en doe er je voordeel mee want het is geen energie waarmee je vertrouwd bent om die tot uitdrukking te brengen.

Bij iedere vibrationele verandering die je ervaart zul je tot de ontdekking komen dat je gevoeliger wordt voor de energie van anderen. Je kunt heel gemakkelijk tot de ontdekking komen dat je heel gevoelig bent voor het trekken en duwen van anderen. Wat vroeger toelaatbaar was is dat nu niet meer. Het is belangrijk om trouw te zijn aan je eigen gevoelens bij het beoordelen van deze situaties en bij het uitzetten van manieren om deze relaties naar een hoger plan te brengen. Het is niet goed om het ongepast trekken aan deze koorden toe te staan. Jullie delen deze koorden allemaal en ze lopen gelijkmatig door alle dingen heen. Leer te respecteren dat je te allen tijde invloed hebt op anderen in je omgeving en laat hen alleen je meest oprechte gevoelens zien. Begin het oordelen te herkennen en verwijder het bewust uit je gezichtsveld en je gedachten. Het maken van keuzen in het leven zonder te oordelen is de kunst van het onderscheiden.

Kijk eens naar de personen in je omgeving. Bij velen, van wat jullie je vrienden noemen, wordt vaak een combinatie toegepast van het energie zenden in de koorden en het trekken aan de koorden. Oefen je in het zenden van pure energie zonder condities en zie de dramatische veranderingen in je eigen energieveld. Zie de dramatische verandering wanneer mensen op geheimzinnige manier door jouw energie aangetrokken worden omdat je niet langer hun koorden manipuleert. Terugkijkend, om een duidelijk beeld te krijgen, kun je zien dat de vrienden die je reeds heel lang hebt degenen zijn waar je heel weinig van verwacht. Dat zijn degenen die je graag energie zult sturen en je zult er niet aan denken aan hun koorden te trekken. Het houden van deze mensen om wat ze zijn en niet om wat jij graag wilt dat ze zijn, opent je eigen energie en brengt die relatie naar een hoger vibrationeel niveau. Wanneer de condities van je leven niet zodanig zijn als je zou wensen, onderzoek dan de manier waarop je aan deze energiekoorden trekt. Onderzoek onbevreesd je motieven en kijk of je energie door de koorden zendt of dat je er aan trekt om resultaten te bereiken. Dat geeft je de energie om te gaan van een “staat van doen” naar een “staat van zijn”. Ben je aan het proberen iets te doen of ben je in een staat waarin je jezelf eenvoudig toestaat om te zijn?

Velen zijn in deze gebieden tegen problemen aangelopen bij relaties. We herinneren jullie aan hetgeen we reeds over relaties gezegd hebben. Iedere relatie is een weerspiegeling van je relatie met je eigen centrum. Er bestaat in feite maar één relatie en alle andere relaties zijn daar een afspiegeling van. Er bestaat alleen maar een kern-relatie, namelijk die van jou met jezelf. Je kunt dit ook zien als jij en spirit. Zorg ervoor dat die relatie goed is en alle andere zullen gemakkelijk op z’n plaats vallen. Elke relatie met een ander mens is slechts een spiegel voor de relatie met je eigen centrum. We herinneren je er ook aan dat ieder oordeel over een ander voortkomt uit het oordeel dat je over jezelf hebt. We vragen jullie dan ook om te beginnen met jezelf pure liefdesenergie te geven. Begin met de oordelen over jezelf, die je ervan weerhouden om onbaatzuchtig van jezelf te houden, los te laten. Zet de energie in werking door eerst jezelf te vergeven. Je zult het dan veel gemakkelijker vinden om andere mensen, die in je leven aan je energiekoorden trekken, te vergeven.

Wanneer je niet gelukkig bent met de relaties in je leven, kun je deze gemakkelijk veranderen door te beginnen deze geleiders veel vaker te gebruiken. Zend doelbewust pure basis-liefdesenergie door deze koorden zonder rekening te houden met de uitkomst. Je zult hierdoor resultaten boeken die je je nu nog niet voor kunt stellen. Het sturen van liefdesenergie in deze vorm streeft de Universele condities na, waar jullie langzaam maar zeker in komen door jullie evolutionaire vooruitgang. Leer goed samen te spelen zonder de noodzaak om aan elkaars energiekoorden te trekken. Sta stevig in je eigen energie en die zal groter worden op het moment dat je voorwaarts gaat. Vervang de behoefte om aan de koorden te trekken door het sturen van liefde door de geleiders. Het verschil dat dat zal maken in je eigen energie zal snel zichtbaar worden in je omgeving. Je zult je oefenen in de kunst van het leven in de Hemel op Aarde.

Wij zijn heel blij hier te zijn op deze verjaardag van onze berichtgeving aan de mensheid. Wij hebben respect voor het spel dat jullie spelen meer dan jullie weten. We hebben eveneens respect voor jullie bereidwilligheid om het Spel te veranderen en het naar het volgende niveau te brengen. Deze bereidwilligheid opent deuren in het Universum die gedurende de komende eeuwen niet volledig zichtbaar zullen zijn. Met het diepste respect en pure liefdesenergie vragen we jullie deze liefde te accepteren, elkaar met respect te behandelen, elkaar te verzorgen en het spel goed samen te spelen

De Groep

Van Steve

Ik vond mijzelf weer terug in de voorkamer van de taveerne. De grote zware man met de donkere ogen achter de bar glimlachte en stuurde licht naar me toe. Dit was een tijd waarin hij zelfs niet behoefde te lachten. Hij was van een “staat van doen” naar een “staat van zijn” gegaan en instinctief wist ik dat het de veranderingen in mijzelf waren die dit mogelijk hadden gemaakt.

Gedurende de tijd die ik in de taveerne doorbracht, werden mij de vele manieren getoond om pure universele liefdesenergie te gebruiken. Ik werkte met de dingen die ze me eerder hadden laten zien met betrekking tot de eenvoud en de perfectie van dit alles. De Groep had zich nu in de voorkamer van de Taveerne verzameld om gedag te zeggen. Na een gezamenlijke groepsomhelzing ging ik door de voordeur naar buiten. Op dat moment had ik een inval en wist ik dat ze mij niet lieten gaan met al deze kennis intact. In het midden van de straat voor de taveerne draaide ik me abrupt om en voordat ik iets kon zeggen hadden zij een antwoord voor me klaar. Zij zeiden: “Neem dit met je mee en bewaar het voor altijd. De manier om vast te houden wat we je gegeven hebben is de energie te gronden door die zo gul mogelijk met anderen te delen.” Mijn motieven zijn eenvoudig. Ik wilde behouden wat ze me gegeven hadden en daarom geef ik het met gulle hand aan iedereen. Zij gaven me de woorden, welsprekend geschreven op perkament papier, dat om een antieke rol gewikkeld was. Het waren eenvoudige woorden: “Denk er aan dat Liefde de basis is voor je kracht”.
Ik gaf hen een nadenkend knikje, want op dat moment kon ik geen woord uitbrengen. Ik stopte de rol onder mijn arm en vervolgde mijn weg naar de andere kant van de straat om naar huis terug te keren. Zelfs toen ik mijzelf terugvond in een stoel in mijn kantoor, ontwakend van een dutje, kon ik in de verte nog steeds dat wonderbaarlijke geluid van gelach horen. Ik hou zo van die lach.

Het is voor mij een eer om hier te zijn.

Steve Rother
Hoeder van het Zwaard

 

De Bakens van Licht Meditatie

Je staat op punt om op reis te gaan. We vragen je om je stoel rechtop te zetten en de serveertafel in te klappen. Zet je voeten indien mogelijk op de grond. We willen echt niet dat iemand nu wegvliegt. Haal diep adem terwijl we beginnen aan een reis in de herinneringen aan je eigen kracht.
Ga gemakkelijk zitten en adem in door je neus en uit door je mond. Voel bij iedere inademing de energie aan de bovenkant van je hoofd binnenkomen. Met iedere uitademing voel je de spanning uit je wezen wegebben. De energie stroomt gemakkelijk en moeiteloos door alle delen van je lichaam. Neem een ogenblik de tijd en sluit met je vinger je rechter neusgat. Adem verschillende keren in door je linker neusgat en uit door je mond. Voel de verbinding met je Hogere Zelf naarmate de doorgangen opengaan. Wanneer je je comfortabel voelt haal dan je vinger van je rechter neusgat weg en laat de energie op natuurlijke wijze haar evenwicht vinden tussen beide kanten van je hersenen.

Deze tijd is alleen voor jou. Centreer je energie en laat de gebeurtenissen van de dag los. Vraag je gidsen en engelen om je op deze reis te begeleiden. Voel ze achter je, net boven je schouder. Zij zenden je energie en brengen je op een comfortabele plaats voor de komende reis. Zij strekken nu hun handen naar je uit en nodigen je uit om met hen mee te gaan. Accepteer hun handen wanneer je zo ver bent en volg hen wanneer zij je naar een speciale plek toe leiden. Zij hebben je hier vaak mee naar toe genomen voor reizen, lessen en soms alleen maar om bij te komen. Bekijk de omgeving van deze heel speciale plek. Sta jezelf toe hier gewoon te zijn. Laat de energie van deze plek opnemen door je wezen. Wanneer er iets is dat je los wilt laten, vraag je gidsen dan om je te helpen dat nu te doen.

Wanneer je gereed bent voor de reis, volg dan je gidsen wanneer zij je naar buiten naar een bekende weide aan de voet van een berg brengen. Wanneer je de laatste heuvel overgaat begin je volledig zicht op de weide te krijgen. Een golf van opwinding gaat door je heen en de herinneringen aan deze weide komen boven borrelen in je bewustzijn. Hier is het, zo lang geleden, allemaal begonnen. Bij het weerzien van deze plek begin je je opeens de familie te herinneren, die hier bij je was toen het allemaal begon. Er komen tranen in je ogen wanneer je je de liefde herinnert, die je voelde tijdens deze bijeenkomst van zielen. Je hart bonkt wanneer je naar de cirkel snelt en je ziet dat de cirkel aan één kant open is. Ze wenken je te komen aangezien ze op je gewacht hebben. De cirkel was open omdat ze op jouw terugkomst wachtten.

Je zit nu in de cirkel en je neemt de handen van de twee mensen, die aan beide kanten van je zitten. Op het moment dat je hun beider handen pakt voel je de verbinding en de energie begint te stromen. Ze stroomt in een cirkelvormige beweging van links naar rechts de cirkel rond. Dit gevoel vult je hele wezen. Je bent thuis en dat voelt geweldig!

Op dat moment staat er iemand op en gaat in het midden van de cirkel iets zeggen. Je ziet z’n mond bewegen en je kunt geluiden die uit die mond horen komen maar je schijnt de woorden niet te begrijpen. Je begrijpt al snel dat dat geen verschil maakt want je ontvangt de boodschap toch wel. Er wordt een spel gespeeld en dat staat op het punt te beginnen!

Jullie gaan allemaal staan en gaan gezamenlijk dezelfde richting op. Terwijl je gaat lopen merk je dat alle mensen met elkaar verbonden zijn door slangetjes, die lijken op transparante plastic buisjes. Deze slangetjes lopen van de een naar de volgende. Je kunt zien dat in de slangetjes pure liefdesenergie vrij van de een naar de ander stroomt. Door je op die manier voort te bewegen zou je denken dat de slangetjes in de war zouden raken. Grappig hoe dat allemaal gaat, want hoewel iedereen door elkaar heen loopt, raakt er geen slangetje in de war. Ze schijnen op magische manier te weten waar iedereen is en zij passen zich aan voordat je zover bent. Het idee achter dit gekke spel is om te proberen al de slangetjes in de war te maken.
Precies op dat moment roept de persoon, die het begin van het spel aankondigde, iets dat je niet begrijpt en iedereen stopt waar hij staat.

Je kijkt om je heen en inventariseert snel wie er allemaal zijn. Sommige gezichten komen je heel bekend voor en toch schijn je je niet te herinneren wie ze zijn. Zelfs zonder dat je weet wie ze zijn voel je de liefde van deze mensen. Terwijl je je koestert in deze prachtige liefdesenergie merk je op dat deze steeds maar sterker begint te worden. Wanneer je naar de slangetjes kijkt kun je zien dat zij nu zóveel energie transporteren dat ze veranderd zijn in een kristalheldere diamantkleur. De slangetjes gloeien nu. Op dat moment begin je je dit spel te herinneren van heel lang geleden. Het idee is om energie door de slangetjes te sturen zodat die, iedere keer wanneer die een volgende persoon passeert, opgebouwd wordt. Wat een prachtig spel! Nu herinner je hoe je dat moet doen! Het idee is om energie toe te voegen zodat iedere keer, wanneer je de energie doorstuurt naar de volgende persoon, je net iets meer doorstuurt dan dat je ontvangen hebt. Het interessante deel van het spel is dat hoe meer je geeft des te meer je direct ontvangt uit de andere richting. Nu herinner je je zelfs nog meer over energie. Wanneer je wilt dat er meer energie door jouw slangetje komt dan moet je meer energie aanbieden. Het grappige daaraan is dat wat je ontvangt niet direct in verhouding staat tot wat je geeft. Er komt meer terug dan je weggestuurd hebt. Wat is dit een prachtig spel!!!

Iemand die dicht bij je staat spreekt tot de groep. Deze keer versta je hem heel goed. Hij zegt: “Hé, laten we het spel eens spelen zoals wij dat op het Speelbord doen!” Juist dan pakt hij een van zijn slangetjes beet en geeft er een harde ruk aan. De persoon die aan dat slangetje vastzit krijgt een schok, lacht en geeft een ruk aan het slangetje van de persoon aan de andere kant. En zo begint iedereen aan elkaars slangetjes te trekken waardoor ze struikelen en vallen. Overal wordt gelachen en aangetrokken door de speelse geest gaat iedereen meedoen. Sommigen maken het zo bont dat ze anderen voor zich uit jagen door steeds maar aan het slangetje te trekken. Overal klinkt goedmoedig gelach terwijl je je realiseert hoe moeilijk je kunt functioneren wanneer het spel op deze manier gespeeld wordt. Eén persoon zegt: “Tjonge, wanneer we het spel zo spelen moeten we gelukkig zijn wanneer we helemaal geen energie gestuurd hebben.” Je knikt bevestigend.

Alles begint nu tot rust te komen en jullie beginnen nog eens Liefdesenergie door jullie slangetjes te sturen. Het lijkt of de slangetjes op de een of andere manier zelf naar een nieuwe dimensie gegaan zijn want ze kunnen nog meer energie transporteren dan daarvoor. Het aanbieden van onbaatzuchtige Liefdesenergie zorgt voor een dramatische verhoging van je eigen energie en wanneer die geaccepteerd en doorgestuurd wordt naar de volgende persoon, wordt die zelfs nog sterker.

De groep begint nu uit elkaar te vallen en je gidsen komen om je naar huis te begeleiden. Zij vragen: “Wat heb je gedaan met de familie?” Als een kind, dat pogingen doet om in één zin een zomervakantie te beschrijven, flap je eruit: “We hebben gekke spelletjes gedaan waarbij we aan elkaars energieslangetjes getrokken hebben.” Je gidsen kijken je verbaasd aan. “Jullie hebben aan elkaars energieslangetjes getrokken?” Waarom zouden jullie elkaar op die manier manipuleren?” Wanneer je naar een zinnig antwoord zoekt, hoor je een prachtige liefdevolle lach in de verte.

En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.