Februari 2002

Kinderen van de Nieuwe Aarde


Van Steve

De Groep heeft het de laatste tijd veel over de terugkeer van de Kristalkinderen. Dat zijn de kinderen die ons volgende niveau in de menselijke evolutie vormen. De Indigo- of Nieuwetijdskinderen zijn onze paradigma’s en structuren aan het veranderen om ruimte te maken voor onze ontwikkeling. Ze zijn naar de Aarde gekomen, gingen een beetje sneller dan de meesten van ons en hebben veel problemen gehad terwijl ze onze geloofsovertuigingen en de manier waarop wij met kinderen omgaan oprekten. Hun hogere doel bestaat er volgens de Groep uit ruimte te maken voor onze volgende evolutionaire fase. De Groep noemde deze volgende stap de “Kinderen met Kristalvibratie”. Toen we in 1996 met deze boodschappen begonnen, zei de Groep “als” jullie ervoor zorgen dat ze veilig op Aarde kunnen terugkeren, zullen ze komen. In oktober 2000 zei de Groep voor de eerste keer dat het niet langer een kwestie van “als” was, maar nu de vraag “wanneer” de mensen van dit bijzondere niveau onze werkelijkheid zouden gaan binnendruppelen. De Groep heeft pas onlangs gezegd dat de Kristalkinderen nu naar de Aarde beginnen te komen. Wat is er gebeurd dat dit nu mogelijk is? Waarom komen deze kinderen naar de Aarde, op een moment waarop het lijkt of de mensheid een stap terug heeft gedaan? Goede vraag…


Van de Groep

Groeten van Thuis.

De gebeurtenissen op Aarde hebben ertoe geleid dat jullie in een bijzondere positie terecht zijn gekomen, lieverds. Wat op dit moment voor jullie ligt, is voor de mensheid een mogelijkheid om een trillingsniveau binnen te gaan dat voor onmogelijk werd gehouden. Begrijp alsjeblieft dat de dingen die jullie nu als wegversperringen voor je zien, in werkelijkheid kansen zijn om de weg vrij te maken voor je eigen evolutie.
De zogenaamde Nieuwetijdskinderen hebben er reeds voor gezorgd dat de aandacht van de mensheid zich op andere dingen richt. Door hun werk en opoffering leren jullie ruimte te maken in jullie werkelijkheid voor mensen die in hun kracht staan. Ze hebben het goed gedaan en beginnen nu volwassen te worden. Zij zullen dan de paradigma’s van alles wat erop volgt veranderen. De Indigo- of Nieuwetijdskinderen zijn begonnen de systemen die met kinderen in verband staan te veranderen. Let nu eens op de wonderen die gaan gebeuren als ze volwassen worden en ook andere systemen gaan veranderen. Stel je eens voor hoe de wereld eruit zal zien als de eerste Indigowereldleiders hun plaats innemen. Naarmate dit zich ontvouwt, zal de Nieuwe Aarde stevig geworteld raken in de uitgebalanceerde Kristalenergie. Jullie zullen zien hoe er op Aarde ruimte wordt gecreëerd voor mensen die in hun kracht staan, ongeacht hun geloof, geslacht of afkomst. Het werk van de zogenaamde Indigokinderen zal voor eeuwig bekend staan als de grote verandering. Ze zijn in een harde wereld terechtgekomen, hebben die door elkaar geschud en zorgen ervoor dat jullie over alles anders gaan denken. Deze prachtige wezens zijn heel direct en hebben daardoor wellicht een agressieve indruk op jullie gemaakt. Het verdragen van verveling is hun grootste probleem. Gezegend zijn de Indigokinderen, want ze maken de deur open. Laten we jullie nu wat meer vertellen over wat zich achter die deur bevindt.

De Kinderen met Kristalvibratie zijn in jullie ogen de magische kinderen met vermogens die jullie nog moeten gaan begrijpen. De kenmerken van Kristalkinderen zijn gewoon tweeledig: ze zijn buitengewoon sterk en toch buitengewoon kwetsbaar. Het zijn hoog ontwikkelde wezens en ze hebben inzicht in wat gewone energie werkelijk is. Prestaties die volgens jullie onmogelijk zijn, kunnen kinderspel lijken voor mensen met de Kristalvibratie. Jullie zullen magische vermogens gaan zien in mensenkinderen die jullie nooit eerder hebben gezien. Door hun basisbegrip van energie kunnen ze op nieuwe manieren met energie omgaan.

Bepaalde energievormen die jullie voor eigen gebruik geschikt hebben gemaakt, kunnen voor de eerste Kristalkinderen een beetje moeilijk zijn om er tegen opgewassen te zijn. Speciaal elektriciteit kan voor enkele vroege Kristalkinderen tijdens het acclimatiseren, lastig zijn. De energetische gesteldheid van deze kinderen kan ongewone reacties veroorzaken in elektrische apparaten. Ze hebben problemen met het definiëren van hun energetische grenzen, waardoor ze sterk reageren op elektromagnetische velden. Ze kunnen de neiging hebben om de energie die ze niet kunnen opnemen, terug te kaatsen. Het kan voor Kristalkinderen heel gewoon zijn om elektrische apparaten op te blazen totdat ze aan die energie gewend zijn geraakt. Er zullen kinderen zijn die het vermogen bezitten om fysiek voorwerpen te verplaatsen op manieren die jullie niet begrijpen. In sommige kinderen kunnen zich fysieke zintuigen ontwikkelen die nog nooit eerder deel van de menselijke ervaringswereld zijn geweest. Zelfs jullie wetenschappers zullen niet makkelijk kunnen verklaren, wat deze kinderen als gewone energie zullen zien. Aanvankelijk zullen de Kristalkinderen de neiging hebben zich in groepen te verzamelen om zo ruimte voor elkaar te maken. Ze zullen groepen vormen en samen opgroeien terwijl ze elkaar energetisch bijstaan. Ze zullen dat allemaal zelf doen, dus hoeven ouders van Kristalkinderen zich geen zorgen te maken over het zoeken naar de beste omgeving voor hun kinderen. Verwacht groepen ‘magische kinderen’ te zien met vermogens die de tot dan toe bekende norm ver te boven gaan. Na verloop van tijd zullen jullie een gewenning aan deze energie zien ontstaan en zullen jullie wennen aan de vreemde verhalen die de ronde doen over vreemde nieuwe vermogens van sommige kinderen. Houd dat in de gaten en bereid je erop voor, want dat zijn de fysieke tekenen dat het mensenras zich ontwikkelt. Dat is de terugkeer van de Kinderen met Kristaltrilling.

Tot nu toe zien jullie alleen de verkenners die naar de Aarde gekomen zijn om poolshoogte te nemen. Dat zijn kinderen die de allereerste Kristalenergie in menselijke vorm bezitten. Hoe sterk ze ook mogen zijn, ze bezitten slechts een zweem van de energie die de komende paar jaar gaat komen. Tot nu toe hebben we hen in onze gesprekken met jullie de Kristalkinderen genoemd, om aan te geven dat ze anders zijn dan jullie. Begrijp alsjeblieft dat ze jullie zijn in een hogere trillingsvorm. We hebben hen de Kristalkinderen genoemd om een mijlpaal in jullie eigen evolutie aan te geven, maar te zijner tijd zullen jullie hen alleen maar “kinderen” noemen. Er zijn geen bijzondere woorden nodig om jullie voor jezelf te beschrijven.

Velen van jullie zijn bijzonder gevoelig voor de emotionele energievelden van anderen. Door die gevoeligheid kunnen jullie effectief in hun energie doordringen wanneer ze hulp komen zoeken. Die gevoeligheid kan problemen veroorzaakt hebben toen jullie energie van anderen overnamen en die voor je eigen energie hielden. Sommigen van jullie hebben grote problemen op dit gebied. We zeggen jullie ook dat deze zelfde eigenschap jullie tot zulke intuïtieve genezers maakt. Toen jullie deze eigenschappen voor het eerst gingen benutten, zullen de meesten van jullie hebben ervaren dat ze magisch leken te zijn voor de mensen uit je omgeving. Begrijp alsjeblieft dat de Kinderen met Kristaltrilling een gevoeligheid hebben die jullie bevattingsvermogen te boven gaat. Ze zullen in je hoofd zitten en niet alleen weten wat er in je gedachten leeft, maar ook wat er in je hart omgaat. Nu de mensheid een hogere trillingsstatus bereikt, zeggen we jullie dat zelfs jullie elkaars gedachten beginnen te lezen. Als jullie door de ogen van een Kristalkind konden kijken, zouden jullie triest worden bij het zien dat zoveel mensen hun hele leven leiden vastgeketend aan archaïsche en achterhaalde overtuigingen. Wanneer die helderziendheid ook bij die mensen doorbreekt zal dat niet gemakkelijk voor hen zijn. Er zullen in de vijfde dimensie geen geheimen meer zijn op de Nieuwe Aarde. Aanvankelijk zullen ze het gevoel hebben dat ze deze gevoeligheid moeten verduren, maar net als bij jullie zal dat ook voor hen hun grootste gave blijken te zijn. In tegenstelling tot de Indigokinderen zijn de Kristalkinderen zo gevoelig dat ze zich bedreigd kunnen voelen door de hardvochtigheid die leeft in de harten van de mensen. Sommigen zullen veiligheid zoeken door zich terug te trekken en in zichzelf te keren. Sommige mensen zullen dat als een teken van zwakte opvatten en zouden zelfs kunnen proberen om deze zachtmoedige wezens uit te buiten. Laat ons jullie geruststellen door te zeggen dat uitbuiting onmogelijk zal zijn. De Kinderen met Kristaltrilling zijn sterker dan jullie kunnen begrijpen. Hoewel ze grote problemen kunnen hebben om dingen te begrijpen en ermee om te gaan, zullen ze altijd hun eigen ware kracht kennen en weten wie ze zijn.

De grootste uitdaging waarmee de Kinderen met Kristaltrilling zullen worden geconfronteerd is het feit dat hun grote gevoeligheid voor energie ook zal onthullen dat ze niet met de angst van andere mensen kunnen omgaan. Angst is een emotie, het tegenovergestelde van liefde en gebaseerd op een geloof in gebrek. De Kinderen met Kristaltrilling zullen met een nieuw geloofssysteem binnenkomen waardoor het moeilijk voor hen zal zijn om in hun werkelijkheid een verwijzing voor angst te vinden. Koppel dit aan hun energetische gevoeligheid en je zult ontdekken dat wanneer deze mensen met een hogere trilling omringd worden door menselijke angst, ze de neiging zullen hebben die angst terug te kaatsten, en die tegelijkertijd te vergroten. Je zou kunnen zeggen dat de Kinderen met Kristaltrilling allergisch zijn voor de lagere trillingsemotie van de angst. Als de eerste Kristalkinderen op Aarde komen, hebben ze wellicht hulp nodig bij het omgaan met de algemene angst om hen heen. Op dit vlak dagen we jullie uit nu reeds de eerste stappen te zetten ter voorbereiding van hun terugkeer. Om ervoor te zorgen dat de Aarde een veilige plek is voor de volgende stap in jullie evolutie, zal het noodzakelijk zijn de komende paar jaar angst in jullie werkelijkheid drastisch te verminderen. Verlichten van angst is alleen op persoonlijke basis mogelijk. Als Licht de hoogste manifestatie van Liefde is en angst het tegenovergestelde van Liefde, dan is het duidelijk dat de echte taak van Lichtwerkers eruit bestaat om angst in elke situatie te leren vervangen door Liefde. Dat gebeurt nu. De emotie van de angst is een vacuüm dat zichzelf voedt. Angst is slechts een gebrek aan informatie. Vul het vacuüm met informatie en er is geen angst. Zelfs als de informatie niet juist is, kan ze toch de leegte opvullen totdat de juiste informatie bekend wordt. Zelfs in jullie recente ervaringen met terrorisme, zien jullie dat jullie niet bang meer zijn voor dingen die jullie enkele maanden geleden nog angst aanjoegen. Hoe verschrikkelijk dat ook was, de potentiële uitkomst is bekend en er bestaat niet langer een vacuüm. Vandaar dat je alleen volledig mens kunt zijn als je niet bang meer bent om dood te gaan. Aanvaard deze uitdaging en ga verder om vol passie je eigen werkelijkheid te creëren en vrees niet!

Door al het werk dat de Indigokinderen nu doen en de manieren waarop jullie je aanpassen om hen de ruimte te geven, zijn de Kinderen met Kristaltrilling in de gelegenheid jullie geest te laten gedijen in deze hogere energiestructuur. Want degenen onder jullie die dat willen, mogen hun energie via het proces van het overlicht verhogen tot het niveau van de Kristalkinderen. De tijd die vlak voor jullie ligt, zal vol verwondering zijn terwijl de Kinderen van de Nieuwe Aarde de leiding nemen over hun eigen werkelijkheid. Tot hen en tot jullie, de dappere Lichtwerkers die dit mogelijk maken, zeggen we vol trots:

Welkom Thuis.

Vol liefde voor jullie vragen we jullie om elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

En zo is het…


De Groep

De Lichtbaken Meditatie


Noot: De lichtbakenmeditatie is geschreven door mijn partner in liefde en lichtwerk, Barbara Rother. Degenen onder jullie die een seminar hebben bijgewoond, weten dat zij een groot aandeel heeft in dit werk. Barbara verwelkomt jullie commentaar op: angel@Lichtworker.com

Van Barbara

Vier met ons de zesde verjaardag van de Lichtbaken boodschappen van Steve en de Groep en de meditaties. Het is verbazingwekkend wat er in die afgelopen zes jaar is gebeurd, zelfs in de afgelopen zes maanden! Dit is een tijd van verandering en viering. 02-02-02 markeerde die tijd. Sta open voor verandering. Sta open voor de uitdagingen die deze veranderingen met zich meebrengen. Weersta alsjeblieft de dagelijkse verleiding om te oordelen en te veroordelen. Sta open voor nieuwe situaties en mensen in je leven. Leer daarvan. Stap buiten je vertrouwde persoonlijke grenzen.

Acceptatie is een heel belangrijk woord. Dagelijks worden we geconfronteerd met wat past in ons leven en wat we afwijzen. Sta open voor de mogelijkheden die buiten je eigen wereld liggen. Onderzoek wat daar buiten is en je zult tot de ontdekking komen dat je wereld een opwindende nieuwe plaats voor ervaringen kan zijn. Bereid de weg voor de Kristalkinderen. Oefen de kunst van acceptatie nu. Het loslaten van angst maakt dat mogelijk. De indigokinderen zijn ons geschenk geweest om ons te helpen zien hoe we met de toekomst van licht om moeten gaan. Terwijl we ons leven leiden, ontmoeten we mensen van allerlei gezindten. Het is onze menselijke reactie geweest om snel een oordeel te geven, te proberen de reacties, de gedachten of het gedrag van een ander in een vakje onder te brengen. Past hun manier van doen in onze wereld? We zijn zo snel om datgene wat anders is dan wij, af te wijzen en belachelijk te maken. Sta open voor de mogelijkheden van nieuw denken. Denk niet steeds binnen dezelfde patronen. Durf te groeien met nieuwe ideeën en zie hoe de wonderen zich ontvouwen. Zoals de Groep zo vaak heeft gezegd “Jij bent God, maar denk er aan dat je niet de enige God bent! Eer de God in ieder mens. Elk mens heeft het recht om hier te zijn en het Spel van het Leven te spelen op zijn eigen manier. Laten we niet oordelen maar in plaats daarvan van elkaar leren. Sta met onderscheid open voor wat anderen hebben te bieden. Accepteer wat weerklank vindt in je leven en laat de rest los, inclusief angst. Zegen ieder mens voor wat die te bieden heeft. Als je de kunst van onderscheid uitoefent en niet oordeelt, bemerk dan hoe je hart zich vol liefde en vrij van zwaarte voelt. Je zult gecentreerd zijn in je eigen wezen.

Sta open voor de nieuwe Kristalkinderen die nu gaan komen. Begrijp de lessen van de Indigokinderen die hier gekomen zijn om de toekomst voor ons open te leggen. Begin nu met iedereen die in je omgeving komt, te accepteren. Laat de angst voor het onbekende los. Sta open voor degenen die een andere levensbeschouwing hebben dan jij. Als we allemaal precies gelijk waren, zou het een saaie wereld zijn. Vier het nieuwe en de nieuwe uitdagingen van de toekomst. Haal de beschermende muren om je heen naar beneden en sta jezelf toe kwetsbaar te zijn. Leer van deze kinderen om kinderlijk te zijn in je besef wat de wereld te bieden heeft. Ga terug naar het gevoel van je kindertijd. In die tijd lag de wereld voor je open om alles wat je hartje begeerde te creëren. Als je het Kristalkind in jezelf kunt vinden, ligt er nu een heel nieuwe wereld voor je open om te creëren wat je wilt.

En zo is het…

Barbara Rother.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.