December 2009

Het laatste Kwadrant
Beslissende aanloop naar 2012


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2009 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Sinds we begonnen met dit werk hebben mensen aan de groep vragen gesteld over 2012. Zij hebben altijd gezegd dat het voor de mensheid een belangrijke overgangstijd zou zijn, maar dat er in dat jaar in feite heel weinig zal veranderen. Zij zeiden dat het meeste van wat er in 2012 zou gebeuren naar voren was getrokken op de tijdlijn zodat wij dat momenteel al ervaren. Van het meeste weten wij nog steeds niet hoe we er een goed gebruik van kunnen maken maar dat is snel aan het veranderen.

Nu zeggen zij dat wij opnieuw ons pad en de uitkomst van wat er oorspronkelijk zou gebeuren hebben veranderd. Het jaar 2010 ontsluit de beslissende aanloop naar het 2012 wonder. De komende drie jaren zullen de energie bepalen voor de komende 1000 jaar. De groep had het over het aftellen en zei dat elk triggertijdstip gevierd zou moeten worden. Dit kwam al door in een channeling van januari 2001. De 01/01/01 was toen al voorbij en ik vroeg me af waarom ze me dit niet eerder hadden verteld, zodat we de 01/01/01 hadden kunnen vieren. Zij zeiden dat dit geen probleem was omdat de meeste mensen op Aarde deze dag al gevierd hadden. Wij hadden onze eerste bijeenkomst op 02/02/02 in Toronto, Canada. We zullen het begin van het laatste kwadrant vieren op 10/10/10. Wij zijn bezig iets heel speciaals voor te bereiden, maar alles wat ik daar op dit moment over kan zeggen is: wees bereid om in beweging te komen. De details zullen snel op de website komen, maar waar je ook bent op die datum, vier het. Dat maakt echt verschil.

Toen er nu weer werd gevraagd naar 2012, reageerde de groep anders dan gewoonlijk. Ook al zeggen ze nog steeds dat er in dat jaar heel weinig zal gebeuren, leggen ze uit dat dan de overlapping van het nieuwe hologram van de Aarde over het oude heen zal beginnen. En ze hadden eigenlijk niet gedacht dat wij mensen het in ons zouden hebben om zo ver te komen, maar ze zijn verschrikkelijk trots op ons. Houd je vast, daar gaan we!

Wij wensen onze hele familie prachtige feestdagen en tot ziens in het nieuwe jaar.

Een dikke knuffel, Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis.
Er is een reden voor de timing van jullie aanwezigheid hier op deze planeet in deze beslissende tijd. Velen van jullie hebben informatie naar de Aarde gebracht die heel belangrijk was om op dit evolutionaire ogenblik in tijd en ruimte te hebben. Velen van jullie veronderstelden dat er in het jaar 2012 een totale verandering op deze planeet zou plaatsvinden en jullie wilden precies in die tijd hier zijn om daar deel van uit te maken. Velen van jullie voorzagen een belangrijke terugval in het jaar 2000 en ook daarvoor wilden jullie hier zijn. Het is jullie gelukt! Jullie hebben je stuk voor stuk aan je afspraak met de tijd gehouden. Jullie zijn hier op de juiste plaats en op de juiste tijd om te doen waarvoor jullie kwamen. Velen van jullie proberen nog steeds uit te vinden wat dat is, maar neem maar van ons aan dat jullie je dat zullen her-inneren. “Hoe ziet het eruit en hoe kan ik er de kost mee verdienen?” Jullie mensen zijn zo grappig! Jullie stellen vragen, nemen ideeën van Thuis en maken daar een afgeleide van in jullie eigen wereld.

Aftelling naar ascensie
Laten we het hebben over de overlapping van tijd op jullie planeet, want dat is een van de belangrijkste dingen waar jullie de komende drie jaar allemaal mee te maken krijgen. Deze komende tijdsperiode is heel belangrijk aan het worden. Zoals jullie weten, hebben wij het al een tijdje gehad over de aftelling naar ascensie. Eerst begon dat als een kosmische grap. Een deel van de reden daarvoor was gewoonweg omdat er al zo lang werd gedacht dat het jaar 2012 het einde van de planeet en het einde van de geschreven geschiedenis zou zijn. Het was jullie intentie om dit alles naar de volgende periode te brengen – een periode die velen van jullie de vijfde dimensie, de ascensie of de nieuwe tijd op Aarde hebben genoemd. Wij hebben jullie een klein beetje verteld hoe die er vanuit ons perspectief uitziet, want het pad dat jullie creëren begint tussen jullie oren. Jullie zijn degenen die het pad creëren vlak voordat je voeten de grond raken en jullie ontwerpen absoluut iets heel bijzonders. Maar dit is het interessante stuk ervan: Jullie angsten voor het jaar 2012 waren gegrond. In het oorspronkelijke script van het Spel stond dat het jaar 2012 voor de Aarde in zekere zin het einde zou zijn. Er stond geschreven dat de Aarde in de jaren tussen 2000 en 2012 al haar levenskrachtenergie achteruit zou laten gaan. Jullie zouden dit proces zijn ingegaan niet alleen met verwarring, frustratie en boosheid ten opzichte van individuen maar ook ten opzichte van de Aarde zelf. Zij heeft deze vibratie opgevangen, in zich opgenomen en veel meer problemen gehad met veranderende weerpatronen en seismische en vulkanische activiteit. Dit is vooral duidelijk geweest in het midden van de Grote Oceaan, wat wij vele, vele jaren geleden al hadden voorspeld. Het nieuwe Lemurië komt omhoog en wij zeggen jullie dat het allemaal begint te veranderen.

Er zal nog steeds een ontwikkeling in het midden van de Grote Oceaan plaatsvinden die ontzettend veel impact zal hebben op de rest van de planeet. Dat zal de nieuwe scheppingsportalen openen en op dat moment zullen veel van jullie overtuigingen moeten verdwijnen. Dit moet gebeuren om je te kunnen gaan ontwikkelen naar het volgende niveau, om een leven in dit volgende bestaansniveau te kunnen ondersteunen. Hoe ziet dat er nu uit? Betekent dit dat jullie je lichaam gaan verlaten? Betekent dit dat plotseling alles goed zal zijn? Nee. Geloof ons wanneer wij zeggen dat de evolutie van de mensheid zo niet werkt. Jullie werken heel goed met positieven en negatieven. Het probleem is dat jullie negatief altijd “slecht” hebben genoemd en positief “goed”. Wanneer jullie evolueren naar dit volgende niveau, gaan jullie beseffen dat er gewoon geen “slecht” en “ goed” bestaan. Er is geen verschil tussen goed en slecht. In plaats daarvan is het gewoon de manier waarop jullie het hebben waargenomen en in jullie wereld hebben gebracht die de schijnbare ongelijkwaardigheid veroorzaakt. Veel verandering die jullie zullen gaan zien, zullen mogelijkheden openen die tot nog toe voor jullie gesloten zijn geweest.

Het laatste kwadrant – een nieuw wonder

Deze driejarige periode: 2010, 2011 en 2012, is het laatste kwadrant van wat jullie op Aarde gaan ervaren in de oude energie. Ja, jullie verwachten belangrijke gebeurtenissen en sommige hebben jullie al zien gebeuren. Die werden door vele verschillende kanalen op verschillende manieren voorspeld; deze informatie kwam door en daarom verwachtten jullie het. Lieverds, het is juist die verwachting die ervoor zorgt dat dit nieuwe evolutieproces plaatsvindt.

Laat ons dat uitleggen vanuit een ander perspectief. Velen van jullie hebben ons gevraagd wat er precies in het jaar 2012 gaat gebeuren. Jullie mensen hebben tot op de dag van vandaag nog niet besloten op welke dag deze kosmische gebeurtenis gaat plaatsvinden. Sommigen denken dat het zal gebeuren op de 21ste december, tijdens de zonnewende. Anderen denken op de 31ste december en weer anderen dat het zal gebeuren op de 1ste of de 11e en 12e december. Er zijn heel wat aanknopingspunten en het maakt voor ons echt geen verschil omdat de mensheid als geheel die volgende belangrijke stap zal bepalen. Wanneer jullie besluiten wanneer het zal zijn en je concentreren op dat ene moment, zal de gecreëerde energie van alle mensen zich verzamelen en zich richten op dat ene moment. Wonderen gebeuren echt en dit zal het grootste collectieve wonder tot dusver zijn in de geschiedenis van de mensheid. Oorspronkelijk hebben wij jullie verteld dat, wanneer jullie die dag in 2012 eindelijk zouden hebben bepaald, jullie prachtige bijeenkomsten en feesten zouden hebben en dat jullie zouden verwachten dat de ascensie tijdens die bijeenkomsten en feesten zou plaatsvinden. Jullie zouden op het strand grote vreugdevuren aansteken, naar de bergen of wat voor plek ook gaan om de nieuwe energie te verwelkomen op het moment dat de zon op die dag boven de horizon zou verschijnen. Jullie zouden een fantastische tijd hebben en de volgende dag zouden jullie van de berg afkomen of van het strand terugkomen en weer aan het werk gaan. Maar er begint nu een ander dimensionaal niveau te verschijnen.

Nieuwe relatie met tijd
Er zullen nog altijd delen van jullie zijn die terug zullen moeten komen naar deze oude energie, terwijl andere delen heel snel door zouden gaan naar de nieuwe niveaus. De overlapping van tijd zal op alle mensen een ander effect hebben, omdat op dat moment de tijd zelf anders gemeten gaat worden. Dat begint zelfs nu al te gebeuren. Gedurende de komende drie jaar zal dit laatste kwadrant van de Aarde zoals jullie die kennen dat nieuwe gebied ingaan. Wat er gebeurt is dat jullie, de scheppers, opgewonden beginnen te raken over de mogelijkheden. Daardoor begint zelfs het scenario dat wij eerder hebben neergelegd, te veranderen.

De kleine goden van de Aarde zijn bezig hun scheppingskracht terug te pakken, en dit zal een van jullie eerste collectieve creaties zijn. De komende drie jaar zal de sleutel zijn tot wat er zal gebeuren wanneer jullie van het feest thuiskomen, en wat er in de dagen erna zal gebeuren.

Stimuleer het hologram!
Wij hebben het al eerder gehad over het hologram van de Aarde dat vorm krijgt door jullie gedachten. Wij hebben met jullie gedeeld dat jullie god zijn; en als god een gedachte heeft lijkt dat op een lichtstraal die de ruimte in schiet. Er is een gedachte van de ene god en er is de gedachte van een andere god. Als een aantal van die gedachten soortgelijk in vibratie zijn, dan ontmoeten ze elkaar op dezelfde plek. Dat is ongelofelijk sterk, en omdat materie wordt aangetrokken tot energie en zich eromheen vormt, wordt zo die vibratie in jullie wereld gecreëerd. Het hologram is een grote bal van energie die erop wacht om gestimuleerd te worden. Wij hebben dit hologram de Derde Aarde genoemd. Eenmaal gestimuleerd vormt het een hologram dan een driedimensionale representatie van licht. Wij gebruiken het woord “licht” een beetje anders dan jullie, maar jullie begrijpen waar we het over hebben. Op deze manier werd in het begin ook de Aarde gevormd. Nu jullie vooruit gaan, zal de energie van deze Derde Aarde – dit hologram van licht – naar de Aarde komen en jullie helpen met het opnieuw inprenten (van ideeën, gedachten enzovoorts in geest of geheugen) van het oorspronkelijke hologram van de Aarde. Vanaf dat moment helpt het jullie dus met de verandering van het oorspronkelijke hologram. Betekent dit dat er niets meer zal zijn om je zorgen over te maken? Betekent dit dat er op Aarde geen negativisme meer zal zijn? Dat vragen wij aan jullie, want wij hebben niets te maken met de opzet van deze nieuwe Aarde. Dit is volledig jullie ontwerp, net zoals de oude Aarde dat trouwens was. Droom je mooiste dromen, lieverds, want die dromen zullen de nieuwe Aarde vormen. En wees dan voorbereid om een nieuw leven binnen te gaan want dat ligt met zekerheid voor jullie. Dit zal niet in één enkele dag gebeuren, maar het zal wel op een bepaalde dag beginnen en dat is de dag die jullie op korte termijn zullen kiezen. Jullie veranderen deze prachtige planeet vlak voor onze ogen. Jullie veranderen haar, ook al kunnen jullie je eigen scheppingsvermogen niet zien, ook al zijn jullie geblokkeerd om je eigen verbinding met elkaar en met de andere scheppers te zien. Maar jullie beginnen samen te werken in een harmonieus droombeeld van wat mensen willen op deze planeet en dat zal het beginpunt bepalen van de volgende 1000 jaar. Dit was in feite wat er in de Bijbel werd voorspeld, hoewel het door velen enigszins werd verdraaid tot een andere betekenis. De tendens van het volgende millennium wordt bepaald in dit laatste kwadrant van 2010, 2011 en 2012.

Twee gereedschappen voor de verandering
Er zijn twee belangrijke gereedschappen die wij stuk voor stuk willen behandelen. Dit zullen onvoorstelbare gereedschappen zijn die jullie tijdens deze overgangsperiode kunnen gebruiken. Over één ervan hebben we al eerder gesproken en wij hebben dat de 12e dimensie genoemd. Er zijn 11 verschillende jij’s die 11 verschillende ervaringen hebben en één punt van waarneming. Dat waarnemingspunt is je 12e dimensie. Waar jullie je tot op dit moment niet van bewust zijn geweest is dat het voor mensen heel gemakkelijk is om dat waarnemingspunt te verleggen. Door je waarnemingspunt bewust te verleggen, kun je nu meervoudige beelden van hetzelfde punt krijgen die je eerder nooit hebt kunnen zien. Dit geeft mensen een andere visie – een heel ander niveau van waaruit ze waarnemen om echt zichzelf te kunnen zien. De uitdaging is dat jullie niet gewend zijn om jezelf naar dat volgende niveau te tillen, daarom is het eerste gereedschap dat we jullie geven het omhoog brengen van je waarnemingsniveau. Als je daarbij op enig moment tegen een stenen muur opbotst – terwijl je een richting opgaat waarvan je weet dat je hart erin ligt maar het lijkt of je niet verder kunt of tegengehouden wordt – is het eerste wat je moet doen, het niet veroordelen. Noem het niet “goed” of “slecht” want op het moment dat je dit doet, breng je het in de lagere vibraties. Het moment waarop je aan jezelf twijfelt en zegt: “Ik zal wel niet goed genoeg zijn”, of “Ik zal wel niet spiritueel genoeg zijn om ervoor te zorgen dat dit gebeurt…” verlaagt dat je vibratie. Op dat moment twijfel je in feite aan god en ontken je het hele proces. Dus het eerste wat wij jullie vragen om te doen is jezelf niet te veroordelen. Wij beseffen dat dit niet altijd gemakkelijk is, maar vergeet niet hoe belangrijk het is en heb vertrouwen in jezelf en in het proces.

Het tweede ding dat we jullie vragen te doen, is jezelf op te laten gaan in je eigen hoger zelf en dan vanuit dat perspectief en begripsniveau naar de situatie te kijken. Kijk hoe je mogelijk zou kunnen groeien door deze ervaring, of wat er gedaan kan worden om die beperkende situatie te verbeteren. Waarom hebben je er een beperking op gelegd? Alleen door bewust te besluiten er vanuit een hoger perspectief naar te kijken is dat namelijk mogelijk. Dit is niet iets waar mensen in getraind zijn en het is niet iets wat jullie allemaal gewend zijn te doen. Het is tamelijk eenvoudig, maar jullie kunnen elkaar allemaal ontzettend goed helpen door een stapje terug te doen in plaats van te reageren. Haal eens diep adem, verplaats je naar een hoger waarnemingspunt en zie het grotere beeld, ook al is het maar voor even. Je zult het verschil voelen. Ook al heb je nog niet alle antwoorden of voel je innerlijk nog niet alle energie; stop eventjes. Wanneer je daarna verder praat, zullen je woorden op een andere manier uit je mond komen. Je zult je lichter voelen, en dat zullen ook de mensen om je heen. Je kanaal zal veranderd zijn omdat je eigen waarneming nu vanuit een hoger perspectief gebeurt dan daarvoor.

De drie jaren zou je kunnen vergelijken met een vliegtuig dat zijn plaats om te landen nadert. Twee jaar rondjes draaien om in lijn te komen met de landingsbaan en één jaar directe nadering en landing. Er is nog één ander ding om over na te denken terwijl jullie dit laatste kwadrant binnengaan. Dit kwadrant van de Aarde zal onverantwoordelijk gedrag niet langer steunen zoals in het verleden. Zelfs het woord “verantwoordelijkheid” zal voor de hele mensheid een volledig nieuwe betekenis krijgen.

Het woord “verantwoordelijkheid” was in feite in de meeste delen van jullie wereld een negatief woord. Lieve mensen, als jullie stuk voor stuk nadenken over verantwoordelijkheid, raken jullie niet opgewonden. In feite hebben jullie bij het horen van het woord “verantwoordelijkheid” de neiging je kleiner te maken. Wij zeggen jullie dat verantwoordelijkheid de balans is voor kracht. Jullie zijn al scheppers. Begrijpen hoe je deze creatieve vermogens kunt gebruiken en hoe je dat kunt doen op de Aarde, in het fysieke lichaam, in de situaties en drama’s waarin jullie soms zitten, zal de sleutel zijn tot je levensbestaan als ziel op Aarde.

Wij zeggen jullie ook dat verantwoordelijkheid op vele manieren veranderd zal worden. Veel organisaties – of het nu bedrijven, religies, clubs of andere organisaties zijn – brengen mensen bij elkaar. Dat zijn de gebieden die nu gaan helpen met het bepalen wat verantwoordelijkheid nu eigenlijk is. Bijvoorbeeld: Als je een bedrijf hebt en hulp nodig hebt, kijk je om je heen, interview je mensen en dan neem je iemand aan. Je vertelt wat je hem of haar per uur, week, maand of jaar wilt betalen omdat je denkt dat deze baan dat salaris waard is. Wij zeggen jullie dat zelfs dit in de toekomst zal veranderen. Het zal niet de taak zijn die je verricht, maar de verantwoordelijkheid die je binnen dat bedrijf neemt die het salaris voor de taak zal bepalen. Een bewust bedrijf is op meer gericht dan geld alleen omdat elke entiteit – ongeacht of het een collectief bedrijf of een eenmanszaak is – zal moeten begrijpen dat het nu om werken vanuit het hart gaat en niet vanuit het hoofd. Veel van jullie bedrijven hebben maar voor één ding gewerkt, en dat is voor geld. Geld zal altijd een motiverende factor zijn, Maar begrepen zal worden dat door het samen te laten gaan met bewustzijn en liefde voor je cliënten, dat meer zaken en geld zal opleveren dan ooit voor mogelijk werd gehouden. Dit zijn de veranderingen in waarneming die alles zullen gaan veranderen. Jullie zullen ontdekken dat het woord “verantwoordelijkheid” nieuwe betekenissen heeft en als je dat woord hoort zal dat je energieveld in feite opwinden in plaats van ineen doen krimpen. Jullie zullen gaan ontdekken dat alle mensen met verschillende gebieden werken, kijk daarom ook in verschillende delen van je eigen leven. Kijk naar je relaties, naar wat je doet voor de kost en naar je vriendschappen. Als je ooit meer macht op een bepaald gebied zou willen hebben is dat gewoon een kwestie van in dat gebied meer verantwoording nemen. Daardoor kun je ruimte maken om het te laten gebeuren, niet alleen in je eigen leven maar ook in het leven van de andere goden die allemaal pretenderen mens te zijn.

Jullie zijn niet langer op wat voor manier ook afgescheiden. Wij zeggen jullie dat velen zullen onderwijzen dat er goede mensen zijn die zullen ascenderen en slechte mensen die zullen blijven. Met dat gezichtspunt zijn wij het niet eens, lieverds. Deze keer zullen jullie óf allemaal gaan óf zal niemand gaan. Daarom gaat het er nu om om elkaar te helpen en bewust te zijn. Het betekent je omkeren, contact maken met de buurman die het bloed onder je nagels vandaan haalt en een manier vinden om warm en oprecht hallo tegen hem te zeggen – maar de verantwoording te nemen voor je eigen geluk. Wat denken jullie daarvan, lieverds? Nee, dat zal niet altijd gemakkelijk blijken te zijn, maar denk eraan dat het om waarneming gaat. Geef je verantwoordelijkheid niet aan iemand anders. Je verantwoordelijkheid moet in eerste instantie jezelf betreffen. Pas dan kun je je omkeren en dat delen met andere mensen. Over het algemeen ondervinden jullie op Aarde momenteel het tegenovergestelde. Dus als jullie de huidige gewoonten willen omdraaien, als jullie je oren zullen spitsen wanneer jullie het woord verantwoordelijkheid horen, dan zal je energieveld in beweging komen. Jullie zullen het zien en in staat zijn het te gebruiken vanuit een totaal ander perspectief dan voorheen.

Scheppingskrachten
Waarom is dit zo belangrijk en waar gaat dat krachtgedoe over? Velen van jullie hebben onze woorden van kracht in het extreme getrokken. In de eerste plaats zijn jullie scheppers – jullie hebben stuk voor stuk de vermogens van god in je. De meeste van jullie weten het niet, omdat jullie een sluier dragen die jullie ervan weerhoudt je eigen ware aard te zien, je eigen echte vermogens. Maar wat is trouwens de noodzaak om te creëren? Waarom hebben jullie het nodig om te creëren? Wij zeggen jullie dat die er niet is. Maar het is jullie aard en op elk willekeurig moment waarop jullie je creatieve uitdrukkingsvermogen op wat voor manier ook blokkeren, zullen jullie je eigen god-zelf blokkeren. Jullie zullen je eigen energie blokkeren, en vaak kan de kracht van deze uitgaande energie omgekeerd worden en naar binnen gaan in plaats van naar buiten. Precies dat scenario veroorzaakt veel energetische allergieën waarover we hebben gesproken en veel van de fysieke terugvallen die zijn ondervonden.

Jullie pretenderen mens te zijn binnen die structuur. Maar jullie zijn de meest indrukwekkende scheppers en de meest indrukwekkende wezens, in staat om een gedachte slechts 7 seconden in je hoofd vast te houden en die dan verwerkelijkt te hebben. Nee, die verwerkelijkt zich niet in zeven seconden, maar is gecreëerd in zeven seconden. Als je die energie en vibratie vasthoudt, zal ze in je energieveld verschijnen en ze zal heel snel verschijnen. Wij zeggen jullie dat de overlapping van tijd een nieuwe betekenis voor jullie zal krijgen. Wij hopen dat jullie hiermee gaan spelen en tegen de grenzen zullen duwen van die dingen die altijd een heel duidelijke grens hadden – tijd is tijd. Jullie hebben atomische klokken die de tijd precies en exact bijhouden, maar twee jaar geleden moest er een extra seconde binnen gesmokkeld worden om ze goed te laten werken. Het hele idee van tijd is aan het veranderen omdat de rotatie van de binnenaarde aan het veranderen is. Dit is geen magisch iets. Het is gewoon dat de kern van de Aarde haar rotatie aan het veranderen is. Ze roteert in een ander tempo dan het oppervlak van de Aarde. Die is ook toegenomen en creëerde de illusie van tijd op de planeet. Wanneer dat rotatietempo begint te veranderen, zullen jullie achter de sluier een beetje meer van deze illusie van tijd gaan zien en jullie zullen nieuwe manieren vinden om die te gebruiken. Speel ermee. Vier het, en bovenal vier de toename van jouw vermogen. Vier die momenten die een speciale betekenis hebben. Vier ze met elkaar.

Trigger datums
Er waren deze eeuw 12 trigger datums die jullie al zijn gaan vieren. Ze begonnen met 01/01/01, 02/02/02 enzovoorts. Jullie beleven deze onvoorstelbare ascensiereis op Aarde. Die was niet gepland, lieverds. Jullie creëren dit pad vlak voordat je voeten de grond raken en het is voor ons zo’n grote eer om hier te zijn en naar de grootste show te kijken die we ooit konden zien. Wij zijn vanaf het begin van jullie tijd op Aarde bij jullie geweest, vanaf het moment dat de Aarde besloot om een spel van vrije keuze te worden in het universum. Wij hebben al die keren gezien dat jullie tegen een stenen muur liepen. Wij hebben al die keren gezien dat jullie zo gefrustreerd waren en je zo alleen voelde, soms zelfs geloofden dat je echt alleen was.

Lieverds, dat is niet mogelijk. De liefde die wij voor jullie hebben reikt verder dan welke verwachting of beperking van tijd ook. Als jullie je willen omkeren en die liefde voelen, deel die liefde dan met iemand anders of met anderen. Alle illusies van tijd zullen dan afgebroken worden en jullie zullen in staat zijn om op Aarde op een nieuwe manier te werken met een nieuwe overlapping van tijd. Geniet van dit laatste kwadrant. Geniet van deze illusie de laatste drie jaar, want jullie zetten de toon voor een nieuw millennium, maar jullie zullen het niet op dezelfde manier tellen.

Geniet van de rit. Behandel elkaar met het grootste respect. Zorg voor elkaar. Weet dat het een prachtig spel is wat jullie spelen en speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

De kerst- en nieuwjaarstijd voelen

Dit is echt een fantastische tijd van het jaar. Het doet er niet toe hoe je deze tijd viert, we hebben immers allemaal onze tradities. En die verwarmen ons hart en we voelen dankbaarheid voor het jaar dat zo snel ten einde loopt. We kijken vooruit naar het komende jaar in de wetenschap dat we onze dromen kunnen creëren. Dit is een tijd waarop we ons verbinden met de mensen om ons heen. Een simpele groet als “prettige kerstdagen” kan een glimlach brengen op het gezicht van een vreemdeling. Daarmee heb je direct een hartverbinding. Een goed humeur werkt aanstekelijk. Kleine gebaren van onvoorwaardelijke liefde kunnen van het ene hart naar het andere gaan. Van dat hart gaat het uit. Dat verspreidt je licht op een unieke, prachtige manier.

Wij zeggen altijd dat, waar we ook komen met Lightworker, mensen in hun hart gelijk zijn. We mogen dan geboren zijn in verschillende delen van de wereld, maar wanneer we die barrières, die denkbeeldige individuele lijnen tussen landen die deze wereld verdelen, hebben opgeruimd en we elkaar voelen, dan beseffen we dat we echt één zijn.

Steve en ik voelen ons gezegend. We leven in onze passie. We hebben de kans om contact te maken met spirituele familie waar we ook naartoe gaan. Voel deze kerst- en nieuwjaarstijd. Voel hoe je hart warm wordt bij elk mens dat je aanraakt. Een speciale knuffel van Steve, mijzelf en iedereen bij Lightworker.

Fijne kerst- en nieuwjaarstijd,

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.