December 2007

De menselijke conditie
Dit is geen oefening!


Speciaal verzoek:
Copyright 2007 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve:

Wij zijn er trots op een aantal nieuwe onderdelen op espavo.org te kunnen melden. Op de eerste plaats het onderdeel waar we het allemaal al een tijdje over hebben en dat we, toepasselijk bij de channeling hieronder, het Spectrum noemen. http://www.espavo.org/Spectrum zal je er brengen en je zult daar verschillende vaste onderdelen vinden met voor ieders gading iets. Een breedspectrum visie en een plaats waar velen hun licht kunnen laten schijnen.

De registratie voor de eerste internationale Human Angel (menselijke engel) Conferentie is nu open hier> http://www.espavo.org/Schedule/2008/2008_08_08.php
Een nieuw onderdeel dat de verbinding tussen wetenschap en lichtwerk laat zien vind je hier> Science in the Light (Wetenschap in het licht) http://espavo.org/Science/
Het onderdeel What People are Saying (Wat mensen zeggen) krijgt zeer lovende recensies.
Je vindt het hier> http:/espavo.org/Saying/

Deze maand geeft de groep ons een kijk op onszelf vanuit hun perspectief. Ik stel me zo voor dat een heel stel engelen bij elkaar zitten en zoiets zeggen als: “Jonge, mijn mens heeft de menselijke conditie toch wel lelijk te pakken. Hij is zo grappig… hij denkt écht dat hij een mens is!

Ze geven ons hier drie praktische gereedschappen om je te helpen je te bevrijden van de menselijke conditie.

2008 zal een belangrijk jaar zijn omdat we als mensheid een belangrijke ommekeer zullen maken

Een grote knuffel en zachte duwtjes.

 

 

van De Groep

Groeten van Thuis.

De menselijke conditie
Een ieder van jullie heeft een conditie waar je mee te maken hebt en die je tijdens je hele verblijf op deze planeet grote moeilijkheden heeft bezorgd. Het is voor jullie moeilijk om jezelf te zien zoals je werkelijk bent. Dat komt door een diep ingeprente overtuiging die jullie stuk voor stuk hebben. Vanaf het allereerste begin dat de spirit zich verbond met een lichaam was die overtuiging nodig omdat die tot taak had alles voor jullie in beweging te zetten. Maar jullie zijn een typisch geval van wat wij de menselijke conditie noemen. De menselijke conditie is een heel ernstige ziekte van de geest.

Wanneer een spirit een bel van biologie binnengaat en een sluier activeert om haar ervan te weerhouden zich te her-inneren, bezit zij nog altijd her-inneringen aan Thuis. Als deze her-inneringen na verloop van tijd niet versterkt zijn, verdwijnen ze naar de achtergrond van het bewustzijn. Soms blijven ze alleen achter in de cellulaire her-inneringen wat de inprentingen van je ziel op het fysieke lichaam zijn. Op dat moment begint de ziel echt te geloven dat ze een mens is. Dit is een ernstige ziekte van de ziel die wij de menselijke conditie noemen.

Jullie hebben daar elke dag mee te maken. Overal waar je kijkt in je dagelijkse leven zijn mensen die proberen je zover te krijgen dat je in de menselijke conditie gaat geloven, zodat je net als hen kunt zijn. Mensen die rondlopen en echt geloven dat zij het menselijk lichaam zijn dat ze bewonen, hebben de mensheid meer problemen bezorgd dan jullie ooit voor mogelijk hielden. Dat begint te veranderen. De her-bedrading van de mensheid is aan de gang en door die evolutie zal de hele mensheid binnenkort alles vanuit een ander perspectief bekijken. Dat perspectief is de basis voor jullie inzicht als Lichtwerker. Jullie kijken nu naar mensen die beginnen zichzelf te zien zoals ze werkelijk zijn, in plaats van hoe ze denken te zijn. Het is zo moeilijk om je vleugels af te doen, een fysieke bel van biologie aan te trekken en te doen alsof je mens bent. Jullie hebben een sluier ontworpen die ongelooflijk sterk is en heel goed werkt.

Fysieke aanpassingen
De fysieke bel van biologie is nu bezig zich aan te passen aan de nieuwe jij. Er vinden een aantal gebeurtenissen tegelijk plaats. In de eerste plaats ontwikkelen jullie het fysieke lichaam veel meer dan jullie weten, dat zal spoedig zichtbaar worden. Je fysieke wezen begint nieuwe eigenschappen aan te nemen zodat meer licht door je lichaam kan stromen en dat is iets wat nooit op deze planeet werd verwacht. Dat werd in dit spel nooit verwacht. Nooit werd gedacht dat de binnenkomende kinderen de magie konden bezitten die jullie zou helpen die van jezelf te her-inneren, en toch begint dat te gebeuren. Nooit werd gedacht dat je als menselijk wezen kon standhouden en al je licht door je fysieke lichaam kon laten gaan. Waarom niet? Omdat het eerste wat er gebeurt, is dat je aandacht begint te trekken en dan val je terug in je menselijke conditie denkend dat je een mens bent en dat iedereen naar je kijkt. Je sluit het dan af om je aan te passen. Wanneer de sluier dunner begint te worden, word je bang en keer je terug naar je oude overtuigingen. Je keert terug naar de energie van wie je was en je overtuigingen die je in die tijd steunden. In feite val je terug in de menselijke conditie.

Ten tweede begint zelfs het fysieke lichaam zich aan te passen om het mogelijk te maken een nieuwe kijk op jezelf te hebben. Om dat te laten gebeuren wordt het belangrijk om te stoppen met van buiten jezelf naar je reflectie te zoeken. Dat is een natuurlijk gevolg van de menselijke conditie. Je kunt innerlijk je eigen licht niet zien. Zelfs als je in de spiegel kijkt, zie je altijd het negatieve. Is het je opgevallen dat je aandacht direct naar de dingen gaat die je niet goed vindt en niet naar de dingen die je goed vindt? Dus telkens wanneer je in de spiegel kijkt, gaat je aandacht dus naar je onvolmaaktheden. Die spiegel trekt je aandacht direct naar je problemen. Dat is een gevolg van de hoeveelheid licht die je bezit. Toch vraagt het slechts een kleine verandering in observatie, een kleine verandering in de manier waarop je naar jezelf kijkt om jezelf van binnenuit te gaan bekijken, in plaats van van buitenaf. Dat vraagt oefening. Als jullie je ontwikkelen, zullen jullie jezelf definiëren aan de hand van de hoeveelheid licht die je in je hebt. In het begin is dat niet gemakkelijk omdat jullie zo gewend zijn om jezelf te definiëren aan de hand van je overtuigingen. Dat is aan het veranderen.

Overtuigingen over het mens zijn
Een deel van jullie ontwikkeling als mens is het ondervinden van multidimensionaliteit. Naarmate jullie je ontwikkelen zal dat jullie uiteindelijk het breedst mogelijke beeld geven. Het multidimensionaal kijken zal jullie ongelooflijke keuzemogelijkheden geven waardoor jullie leven effectief en gestroomlijnd zal worden. Jullie zijn dagelijks bezig een multidimensionaal gebied binnen te gaan. De komende 12 jaar zullen jullie veel meer gaan ontdekken over je ware bestaan als menselijk wezen op deze planeet, als spirit die doet alsof ze mens is, dan jullie ooit voor mogelijk hielden. Jullie zullen gaan begrijpen hoe het weefsel van het universum in elkaar geweven is en hoe je daar gebruik van kunt maken. Dan zullen jullie begrijpen hoe energie samenweeft om materie te vormen. Jullie zullen begrijpen hoe je gedachten elk moment van de dag materie creëren door een wisselwerking aan te gaan met dit weefsel. Jullie zullen meer begrijpen van je werkelijke, creatieve scheppingstalenten, hoe elke gedachte een vibratie uitzendt die de stof van het universum oppakt en samenweeft tot iets magisch. Om dat te doen, moeten eerst je overtuigingen achter je meningen geherevalueerd worden. Ga, als remedie, als een tijdelijke situatie, als een mogelijkheid om uit de menselijke conditie te stappen, kijken naar je overtuigingen achter je meningen, want dat omvat het allemaal. In de dagen die komen gaan zullen degenen die bereid zijn oude overtuigingen los te laten of ruimer te bekijken, een enorme voorsprong hebben op het hele evolutionaire ascensieproces dat voor jullie ligt.

Integratie
We hebben het gehad over de tijdlijn en de illusie van de tijdlijn. Jullie zien alles als verleden, heden en toekomst. De linkerhersenhelft doet niets anders dan de tijd bijhouden en stopt alles wat je ervaart in vakjes. Ze is gecreëerd om dit te doen binnen een veld van dualiteit. Dat was in de dualiteit heel nuttig omdat ze alles vergeleek en naar categorie ordende. Ze denkt. Nu jullie de dualiteit uitgaan is dat uiteraard een van de redenen voor de her-bedrading van het fysieke lichaam. Al deze veranderingen zullen jullie uiteindelijk naar een flexibelere manier van categoriseren en bestuderen van jezelf brengen. Starre vakjes zullen niet langer werken als de manier om naar het leven en jezelf te kijken. Als je dat deel van je leven laat bepalen wie je bent en wat je doet, begin je overtuigingen te ontwikkelen over wat dat is. Mensen zijn gewoontedieren. Zelfs jullie zielen zijn gewoontedieren, omdat jullie een neiging hebben steeds maar weer dezelfde dingen te kiezen, zelfs tussen levens in. In werkelijkheid kunnen veel overtuigingen die jullie nu hebben, al verscheidene levens aanwezig zijn.

Zodra je begint te begrijpen hoe het werkt, kun je direct vanaf het begin zien wat je overtuigingen zijn. Ten slotte zijn je ware beweegredenen altijd aanwezig in elke beslissing. Wanneer je dat duidelijk kunt zien en je de beweegredenen her-innert, kun je een bewuste keus maken. Als je je ware beweegredenen bent vergeten, werk je waarschijnlijk met een overtuiging die in de nabije toekomst heel klein kan worden. Wanneer je bewust je pad volgt, begin je meer licht in je te hebben. Dat zijn de momenten in je leven waarop je je doel volgt en het voelt. Veel levensbeslissingen worden nu uit gewoonte of overtuigingen genomen. De sleutel tot evolutie ligt niet in het elimineren van je overtuigingen maar in het ruimer maken van het vakje tot een flexibeler en veel groter vak waarin je jezelf kunt zien.

Velen van jullie ontdekken dat je overtuigingen beginnen te veranderen. Jullie beginnen de energie te veranderen van waar jullie echt mee werken en de manier waarop het werkt. Wanneer je dat proces echt begint te evalueren, wanneer je echt begint te evalueren wie je van binnen bent, begint alles buiten je te veranderen. Nu meer dan ooit, zullen jullie mensen in heel veel opzichten zien veranderen.

Het universele energieveld
Het eerste van drie gereedschappen die we jullie aanbieden is het universele energieveld. Jullie hebben een magnetisch veld rond je lichaam dat je verbindt met de universele energie. De universele energie is gebaseerd op liefde, maar het is een verbinding die zich tussen het ene en het andere hart voortbeweegt en zo alle harten met elkaar verbindt. Met ander woorden: alles wat jij in je leven hebt gevoeld, hebben anderen gevoeld. Elke emotie die je ooit hebt gevoeld, is door verschillende anderen op hetzelfde moment gevoeld. Als een enorme golf van energie door de scheppende bron wordt uitgezonden, stroomt die naar iedereen. Als je een overtuiging hebt, is dat een voorbestemming van de manier waarop die energie bij je zal terugkeren. Door overtuigingen wordt de energie die je uitzendt beïnvloed om op een bepaalde manier terug te komen. In feite beperk je daarmee je eigen spirit bij je creaties.

Zelfs enkele van jullie meest toegepaste methoden bij het gebruik van de scheppingswetten binnen de dualiteit, zullen veranderen wanneer mensen een veld van trialiteit ingaan. Jullie zullen dan een veel bredere manier van kijken hebben en kunnen zien hoe de energie alles aan elkaar hecht en hoe je haar veel effectiever kunt gebruiken. Het weloverwogen gebruik van het universele energieveld zal een tweede natuur voor een ieder van jullie worden. Zodra je dat beheerst, zul je manifesteren tijdens je slaap. Het kan er dan in het begin op lijken of je de wind constant op een magische manier in je rug hebt. Dit is een stukje van Thuis dat jullie het meest hebben gemist, creëer dat dus het eerst. In het begin zal dit een nieuw zintuig lijken dat mensen plotseling zullen ontwikkelen. Net als de andere zintuigen zullen jullie het gebruiken om een wisselwerking aan te gaan met de wereld om je heen en je licht te reflecteren. Als je dit nieuwe zintuig in je leven gebruikt, kun je de communicatiestoornissen zien die overtuigingen kunnen creëren. Het is een deel van je dat volledig automatisch is en gebeurt zonder nadenken. Het wordt een automatische reactie op een externe prikkel die een vibratie doet ontstaan in het universele veld die je vooruit gaat voordat je een kamer binnenloopt, een project begint, een relatie begint of de telefoon opneemt. Je zou kunnen zeggen dat het je wereld creëert vlak voordat jij erin komt. Leren hoe je dat moet gebruiken zal het onderwerp zijn van vele, nog te produceren boeken, maar het zal heel snel geïntegreerd worden in de nieuwe mensheid.

Wie denk je dat je bent?
De eerste overtuiging die de meeste mensen hebben die de menselijke conditie aanpakken, is dat ze hun overtuigingen nodig hebben. Overtuigingen zijn manieren om het leven te definiëren door het vinden van verbindingsdraden die lopen door een stelsel van waarheden die je hebt verzameld. In het begin hielpen overtuigingen je om god te definiëren. Ze hielpen je met het bepalen wie je was en je energie als een schepper te vinden. Zo werd je werkelijkheid opgebouwd met de blauwdruk van wat je dacht van jezelf. In de dualiteit werkte dat heel goed, maar nu je de trialiteit binnen gaat begint het beperkend te worden. Dingen reageren anders omdat jij anders bent. Je veld is anders, de energie om je heen en alles waarmee je een wisselwerking aangaat is anders omdat jij veranderd bent. Met deze verandering krijg je mogelijkheden om te kijken naar de eigenlijke kernovertuigingen van wie je bent.

Gereedschap nummer één bij het aanpakken van de menselijke conditie is om in jezelf te kijken welke overtuigingen je dienen en welke je beperken. Bepaal dan opnieuw de waarde van elke overtuiging wanneer je flexibeler wordt in al je overtuigingen. Je zult hogere waarheden gemakkelijk begrijpen wanneer je overtuigingen je niet langer beperken. Mensen zijn in de veronderstelling dat er overal maar één centrale waarheid bestaat. We zeggen jullie dat er niet één waarheid bestaat omdat het niet om een bepaalde bestemming gaat. Het vinden van waarheid is een reis, geen bestemming, en dat is één kernovertuiging die in de nabije toekomst sterk opgerekt zal moeten worden. Het ervaren van de reis bij het vinden van je eigen spirit die gereflecteerd wordt in de wereld om je heen, is de reden waarom je hier bent.

De her-bedrading
De fysieke her-bedrading van de hele mensheid is al begonnen. Het zal zich over verscheidene jaren uitstrekken, maar de nieuwe synaptische paden en de nieuwe manieren waarop je hersenen zullen communiceren, zullen de kloof dichten tussen de twee hersenhelften die de sluier heeft gecreëerd. Eén hersenhelft is oneindig en één hersenhelft is eindig; één hersenhelft heeft de menselijke conditie en één hersenhelft houdt zich alleen bezig met je spirit die haar identiteit kent. We kunnen jullie zeggen dat er een doelbewuste deling is geweest die nu begint te verdwijnen.

Die deling werd gemaakt via de twee hersenhelften. Die twee helften beginnen nu weer samen te groeien via de nieuwe synaptische paden die zich vormen. Dit zal over tien tot twaalf jaar door jullie medische wetenschappers worden opgemerkt en dat is geweldig want de vooruitgang van de mensheid is nog maar kort geleden begonnen. Deze hele her-bedrading begint door alle mensen te gaan waardoor ze de dingen anders beginnen te zien. Dat activeert een deel van de spirit in het fysieke lichaam en dat activeert wat wij de seksuele energie noemen in het fysieke lichaam, omdat de levenskrachtenergie nu door je heen kan stromen waardoor je meer lichtenergie in je fysieke wezen kunt houden. Het stelt je in staat meer licht uit te stralen, je te verbinden met je eigen universele veld en bewust bezig te zijn.

Deze levensstijl moet beginnen als een dagelijkse keuze, want als je het zo af en toe doet of bij gebrek aan beter, zul je terugvallen in je oude overtuigingen en de dingen die zich in je ervaring hebben verankerd. Besluit dus elke dag om bewust bezig te zijn. Besluit om elke dag je overtuigingen en je werkelijke motivatie waarom je de dingen doet, te evalueren. Onderzoek speciaal je reacties op dingen die tegen je overtuigingen ingaan. Het gebeurt vaak dat je niet wilt kijken naar je beweegredenen omdat je een oordeel hebt over jezelf of denkt dat deze beweegreden niet goed genoeg is. “Ik zou de wereld moeten redden in plaats van mezelf gelukkig te maken. Ik zou iets moeten doen om de honger in de wereld te beëindigen, in plaats van chocola voor mezelf kopen.” Wij zeggen jullie dat jullie naar deze dingen kijken vanuit dualiteit. De woorden “zou moeten” zullen een nieuwe betekenis krijgen als jullie de trialiteit ervaren. Om vreugde te kunnen geven aan de hele mensheid, zul je eerst vreugde in jezelf moeten ervaren. Het eerste wat je moet doen is beginnen met dingen te kiezen die je volledig bevredigen, want dan creëer je je energieveld om je heen. Dan begint je hele wereld te veranderen. Dan komen er mensen in je leven die vol energie zijn, vol leven, vol expressie en vol licht. Zodra jij je licht door hen gereflecteerd gaat zien, raak je opgewonden over de mogelijkheden en begint er een heel nieuw deel van je leven. Dat is het ontwaken dat nu op deze planeet plaatsvindt. Dat is het antwoord op de menselijke conditie waarvan jullie jezelf beginnen te bevrijden.

Dit is geen oefening
We moeten jullie iets heel belangrijks vertellen. Dit, lieverds, is geen oefening. De tijd om te oefenen is voorbij. Er zijn een paar heel belangrijke besluiten te nemen over jullie vooruitgang in de komende twee jaar die jullie collectief zullen nemen. Jullie ontwikkelen je in een verbazingwekkend hoog tempo. Jullie gaan zo snel dat er wijzigingen nodig zijn in jullie eigen “goddelijke plan”. Dat is ongelooflijk mooi maar het wordt wel tijd dat jullie je handelingen in overeenstemming brengen met je nieuwe vibratie. Laat dit niet aan je voorbij gaan want dit is een heel belangrijke kans. Wacht niet tot de collectieve vibratie een triggerpunt bereikt waarbij het in iedereen te zien is. Lichtwerkers die ervoor gekozen hebben om hier te zijn en hun licht te laten schijnen, worden nu opgeroepen om in actie te komen. Jullie licht is nu meer dan ooit nodig. Maar eerst moeten jullie vertrouwd raken met je eigen licht dat door je fysieke lichaam heen schijnt, dat van je uitstraalt. We hopen dat jullie het ervaren en het toestaan je veld vol leven te activeren.

Jullie vragen: “Hoe kan ik dat doen? Ik werk al jaren in mijn baan maar ze begrijpen me daar niet en willen niet dat ik over licht of energie praat. Ik ga gewoon naar mijn werk en verricht mijn werkzaamheden.” Wij zeggen jullie dat jullie binnenkort mensen om je heen zullen zien die hun vibratie verhogen, en als ze dat niet doen dan loopt je tijd daar ten einde. Jullie zijn niet langer in staat bepaalde dingen te tolereren, die jullie gewend waren wel te tolereren. Als je een lage vibratie hebt, kun je een omvangrijk verschil in vibratie accepteren. Dat acceptatievermogen is heel groot. Als je je vibratie verhoogt, wordt dat echter steeds kleiner. Dit is het punt waarbij veel van jullie overtuigingen gaan meespelen.

Jullie vragen dus: “Wat kan ik het beste doen? Wat is het allerbeste dat ik kan doen om dit alles in beweging te zetten?” We zouden jullie graag iets ingewikkelds vertellen over een ceremonie die je kunt uitvoeren en hoe dat kan werken, maar het is gewoon je intentie, dat is alles. We kunnen jullie ceremoniën geven. We kunnen jullie meditaties geven. We kunnen jullie manieren geven om naar binnen te gaan maar het zijn slechts gereedschappen die de magie van jullie reflecteren, niet de onze. De gereedschappen bezitten geen magie. Jullie wel. Dat is het antwoord op de menselijke conditie.

Tijd van waarheid
Begrijp alsjeblieft dat er op deze planeet een tijd zal aanbreken waarop jullie stuk voor stuk zullen willen opstaan en gewaardeerd willen worden om je waarheid. Velen van jullie vragen zich nu af wat die waarheid is. Jullie weten het niet, maar je hart wel. Jullie weten wie je bent en waar je naartoe gaat, hoewel jullie het waarschijnlijk niet bewust weten. Je verbinding met je hoger zelf wordt met de dag sterker, deels tengevolge van de verbinding tussen de nieuwe synaptische paden en deels tengevolge van de infusie van seksuele energie die je lichaam binnenkomt. Jullie hele fysieke lichaam verhoogt zijn vibratie. Met elke ademtocht komen jullie dichter bij Thuis. Dat zal niet ophouden, maar hoe jullie deze verandering als menselijk collectief ondervinden, staat nog niet vast. Dat staat nog niet vast omdat jullie nog niet hebben bepaald hoe het gaat gebeuren.

Welnu, het kan moeilijk zijn. Het kan gebeuren door oorlog met geweld. Het kan gebeuren door grote wereldrampen en weersveranderingen. Het kan ook gemakkelijk en gelijkmatig gebeuren. Die keuze is aan jullie en er zijn geen goede of verkeerde keuzen. De evolutie van de mensheid is aan de gang en het zal gebeuren. Het is alleen de vraag waar jullie in de tussentijd doorheen moeten. Begrijpen jullie hoe moeilijk het voor ons is om zo nu en dan naar jullie te kijken en de pijn te zien die jullie ondervinden, omdat jullie je niet kunnen her-inneren wie je bent? Weten jullie hoe moeilijk het voor ons is om naar jullie te kijken als jullie je verloren voelen terwijl wij de spirit en grootsheid kennen die in jullie is maar die jullie niet voelen?

Dit zal een veel voorkomende situatie worden als jullie de menselijke conditie achter je gaan laten. Want als je begint met het loslaten van je overtuigingen, zul je eerst een stukje van je identiteit loslaten dat je in deze overtuigingen vasthield. Het zal voor een ieder van jullie een heel gewone situatie zijn om je alleen te voelen en je af te vragen of je op dit pad bent. Daar is slechts één antwoord op. Er is maar één manier om hier uit te komen en dat is om je hand uit te steken en de hand van iemand anders te pakken. Het doel is onbelangrijk. Steek je hand uit en eer de anderen die samen met jou op het pad zijn en degenen op een ander pad dat licht in hen straalt. Steek je hand uit en raak iemands hart aan – om jezelf buiten jezelf te plaatsen zodat je niet vanaf de zijlijn naar binnen kijkt. Begin het licht van binnenuit te laten schijnen en dan begin je van een veld van “mij” naar een veld van “wij” te gaan. Dat maakt een begin met het veranderen van de menselijke conditie in de menselijke engel conditie. Een ieder van jullie heeft de kans om vandaag meer te doen dan jullie ooit hebben gedaan en het is moeilijk, dat geven we toe.

Je ervaring uit de tijdlijn verwijderen
In het begin ontstond er een lange rij zielen die naar de Aarde wilden. Toen werd het minder populair om naar de Aarde te gaan, gevolgd door “dit Aardespel zal nooit succes hebben”. Nu is de rij terug, lieverds. Jullie hebben de gelegenheid gecreëerd om jullie kracht als schepper te dragen terwijl jullie in het fysieke lichaam zijn. Dat heeft nogal wat stof doen opwaaien in Alles-dat-is. Dit werd nooit verwacht. Velen staan in de rij om naar de Aarde te komen. Om elk fysiek lichaam te nemen wat ze maar te pakken kunnen krijgen om hier te zijn, al is het maar voor 5 minuten, en te proberen een stempel te drukken en verschil te maken. Ze willen hier zijn voor het wonder dat zich ontvouwt. Ze willen op elke mogelijke manier deel uitmaken van die energie. Het is zo moeilijk wanneer je zo in jezelf zit en probeert je weg naar buiten te vinden. De enige manier om dat te doen is het licht naar buiten te laten en te beginnen jezelf van die menselijke conditie los te maken. Dat wordt gedaan met het op een na belangrijkste gereedschap, het verwijderen van je ervaring uit de tijdlijn.

Laat ons jullie een voorbeeld geven, want er zullen vele gereedschappen volgen die jullie laten zien hoe je dingen uit de tijdlijn verwijdert. Dit voorbeeld is bedoeld om jullie te helpen de volle dimensionaliteit van het nu te ervaren, het zuivere punt van waar je bent. Begin met je bij elk probleem in je leven af te vragen: “Wat ervaar ik op dit moment?” Ontwikkel de gewoonte om deze vraag op stressvolle momenten in je leven te stellen en kijk wat er gebeurt. Je meeste hoopvolle verwachtingen liggen in de toekomst en je meeste angsten in het verleden. Dit is een gevolg van magnetisme. Weet je wat er gebeurt als je negatieve gedachten, angst of twijfel over iets in de toekomst hebt? Dat veroorzaakt precies datgene waar je bang voor bent. In plaats van slechts een gedachte wordt het een manifestatie en je creëert precies het tegenovergestelde van wat je graag wilde. Het uit de tijdlijn verwijderen wordt het tweede gereedschap en dat zal een geweldige hulp zijn.

Spectrumbeschouwing
Het derde gereedschap dat we jullie vandaag zullen geven is spectrumbeschouwing. Velen van jullie beginnen de dingen vanuit meerdere hoeken te bekijken. Als je bewust bent, lijkt het bijna alsof je een camera bent die het leven ervaart. Dat is wat jullie kwamen doen, om te zoeken naar god. Jullie ontdekken nu dat het mogelijk is om een grote groothoeklens op je levenscamera te zetten die veel meer binnenhaalt van het totaalplaatje dat het leven te bieden heeft. Jullie zijn daar niet aan gewend, maar zodra je het beheerst, begin je meerdere dimensies van je eigen ervaring te bekijken. Dit is het talent van spectrumbeschouwing. Spectrumbeschouwing is gewoon kiezen voor het grootste gezichtspunt van waaruit je elk onderwerp in je leven kunt bekijken. Het is een manier om je te gaan focussen op het grote perspectief van het leven.

Punt één: jullie zullen ontdekken dat jullie meeste problemen geen problemen zijn. We weten dat dit velen van jullie teleur zal stellen. Maar als jullie echt naar het grootst mogelijke beeld gaan kijken, zullen jullie ontdekken dat veel moeilijkheden waarvan jullie dachten dat ze onoverkomelijk waren, het aanpakken niet waard zijn omdat het gewoon overgebleven overtuigingen zijn uit een lager vibratiebestaan. Het zijn gewoon oude energiepatronen die jullie proberen over te brengen in nieuwe stukken. Dat werkt niet. Het betekent loslaten. Het betekent nieuwe dingen in je veld toelaten. Jullie gaan ontdekken dat je fysieke wezen meer capaciteiten heeft. Jullie fysieke bellen van biologie zullen door een aantal veranderingen gaan wanneer jullie hier doorheen gaan. De verandering waar jullie allemaal al aan gewend zijn, is gewicht. Jullie mensen worden zo in beslag genomen door jullie gewicht. Doordat jullie hier zo mee bezig zijn, trekken jullie steeds meer gewicht aan. Wij hebben daar nooit aan gedacht. Jullie mensen zijn soms zo vindingrijk. Hoe meer jullie jezelf kunnen helpen dit te ervaren als een spirit die doet alsof ze mens is, hoe meer licht jullie zullen bevatten.

Wij verlaten jullie nu met drie eenvoudige geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect want jullie zijn een deel van elkaar. Zorg voor elkaar en maak het pad bij elke geschikte gelegenheid gemakkelijker, want dat maakt je eigen pad gemakkelijker. Her-inner je dat het een prachtig spel is en speel goed samen.

Espavo

De groep


De hartverbinding


met onze vakantiewensen
Door Barbara Rother

Deze boodschap is gericht aan alle Lichtwerkers die wij spirituele familie mogen noemen. De afgelopen jaren hebben we het voorrecht genoten om met velen van jullie kennis te maken. Met anderen hebben we nog niet het genoegen gehad hen persoonlijk te ontmoeten. We voelen al jullie harten en wij hopen dat jullie het onze voelen.

Dit is een magische tijd van het jaar ongeacht hoe je het viert. We komen allemaal uit verschillende culturen, hebben verschillende achtergronden en onze eigen speciale tradities. Steve en ik zeggen vaak dat waar we ook naartoe gaan met Lightworker we mensen aantreffen die op zo’n prachtige manier allemaal hetzelfde zijn. Het licht dat we dragen en op onze eigen, unieke manier verspreiden, verbindt ons.

Voel de opwinding en de hoop nu we dit nieuwe jaar 2008 binnengaan. Verbeeld je dat je een klein kind bent dat uitkijkt naar het onverwachte. Als we het gevoel hebben dat alles mogelijk is, zijn er geen grenzen aan onze creaties. 2007 is een hoofdstuk in ons leven dat we bezig zijn af te sluiten. Daarna zullen we de pagina’s omslaan om de toekomst te ontvouwen.

Onze beste wensen voor een nieuw jaar van geluk in een wereld van vrede.

Veel liefs en vakantieknuffels aan iedereen.

Barbara en Steve Rother en de groep
De Lightworker medewerkers

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.