December 2005

144 Lichtpunten
Verlichten planeet Aarde

Van Steve & Barbara

Wij sturen jullie allemaal onze beste wensen en veel liefs voor deze Kersttijd. De Lichtwerker familie groeit sterk en beslaat steeds meer landen en wij kijken er naar uit om met jullie allemaal een hartverbinding aan te gaan.

Op 31 december zullen we onze laatste Virtual Light uitzending van het jaar 2005 hebben. De opzet van deze uitzending zal enigszins anders zijn aangezien wij de bedoeling hebben om eer te bewijzen aan de wereldwijde staf die Lightworker tot een succes maakt. Sluit je bij ons aan als we hulde brengen aan die bijzondere mensen. Op de voorpagina van Lightworker vind je de details en de tijden voor het gebied waarin je woont. Zoals de Groep aan het begin van deze boodschappen heeft gezegd: “Als we elkaars hand vasthouden, creëren we wonderen.”

Het volgende wonder begint al snel voor 2006… Blijf in contact, het zal een prachtige rit gaan worden.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes,
Steve en Barbara Rother

Van de Groep

Groeten van Thuis.

De uitdaging om 144 lichtpunten te activeren

Jullie hebben heel veel gedaan om hier op dit moment te zijn. Jullie zijn door tijd en ruimte gereisd om je ziel precies op dit moment hier in de tijd in deze bel van biologie te brengen. Jullie hebben een taak. Sedert jullie geboorte wisten jullie dat al maar jullie wisten nooit precies wat die taak nu eigenlijk was. Wij zeggen jullie dat jullie iets hebben geactiveerd wat een nieuw pad op Planeet Aarde heeft gecreëerd, want het Spel van de Vrije Keuze breidt zich nu in een ontzettend hoog tempo uit. Het groeit exponentieel, want het gaat niet in het tempo van 1, 2, 3, 4 nee het gaat van 1, 2, 4, 8. Hierdoor gaat de vooruitgang van de mensheid in een tempo dat nog niet eerder is gezien, in geen enkel spel. Daarom willen wij jullie vandaag vertellen over de 144 lichtpunten en wat dat betekent, niet alleen op een wereldwijd en kosmisch niveau, maar ook op een persoonlijk niveau.

Onlangs hebben jullie de Atlantische krachtkristallen weer geactiveerd, maar die energie staat stil totdat ze een weg heeft waarlangs ze kan stromen en gebruikt kan worden. Daarom hebben wij de Hoeder uitgedaagd om 144 afzonderlijke lichtpunten op verschillende plekken op deze planeet te activeren en zo het nieuwe netwerk in werking te stellen. Er bestaat nu een mogelijkheid om lichtpunten op deze planeet met elkaar te verbinden wat het Liefdesnetwerk zal activeren waardoor het van een gedachtevorm naar de werkelijkheid gebracht kan worden. Momenteel gebruiken jullie het Liefdesnetwerk als een instrument om er energie uit te halen of er energie naartoe te zenden. Maar het kan voor veel meer dingen worden gebruikt. Oorspronkelijk was het een communicatienetwerk dat gebruikt werd om de harten op Aarde met elkaar te verbinden. In een spel waarbij gescheidenheid van elkaar werd voorgewend, kon dit netwerk het proces opstarten om weer in eenheid met elkaar te gaan leven en weer te verbinden wat in de vroege stadia van de mensheid werd gescheiden. Hoe zou het voor jullie zijn als jullie elke stap in je leven konden zetten in volledige verbinding met die eenheid als deel van je wezen? Dat is wat er in het vooruitzicht ligt en dat is wat er gebeurt als jullie de 144 lichtpunten ontsteken en het Liefdesnetwerk in de werkelijkheid brengen.

Het verzorgen van het licht

Het ontsteken van de lichtpunten kan heel eenvoudig zijn, hoewel mensen het heerlijk vinden om dingen gecompliceerd te maken. Eén manier om het netwerk te activeren is het reizen naar 144 verschillende plaatsen met het vooropgezette doel om je energie te gebruiken voor het creëren van een energiekolk. Die vortex zal dan eerst in een portaal veranderen en als dat wordt gevoed en verzorgd zal het in een lichtpunt veranderen. Dat lichtpunt wordt dan gereflecteerd en meegedragen in de harten van al degenen die dat lichtpunt voeden en verzorgen. Wij hebben de Hoeder en de Hoeder’s Hoeder in overweging gegeven om dat te doen, omdat zij bij hun reizen met dit werk op een effectieve manier 144 lichtpunten in de wereld kunnen ontsteken. Als ze de gemaakte portalen dan verlaten kunnen die gevoed en verzorgd worden door de plaatselijke lichtwerkers die dan de reflectoren van het licht zullen worden. Dit werk beperkt zich niet tot de overweging die wij de Hoeder hebben gegeven. Wij geven ook een ieder van jullie in overweging om hetzelfde te doen en Lichtpunten te ontsteken in je eigen kringen. Jullie kunnen diezelfde uitdaging ook oppakken als jullie ergens anders naartoe gaan om dan daar een van de punten te activeren.

Een nieuw punt kan zijn in een nieuw land, een nieuwe stad of een nieuwe groep mensen, want de feitelijke locatie maakt weinig uit. In alle gevallen moet het lichtpunt, nadat het is ontstoken, worden verzorgd en gevoed door plaatselijke mensen. Iedereen die het licht verzorgt, zal in feite 144 lichtpunten in zijn/haar eigen wezen ontsteken en dat zal vanaf dat moment uit hun hele wezen stralen. Deze wereldwijde uitdaging is ook een persoonlijke uitdaging aangezien die van het ene hart naar een volgend hart moet worden overgebracht. Hoewel dit werk grote wereldwijde en kosmische gevolgen heeft, is dit ook een heel persoonlijke en intieme missie waartoe lichtwerkers zouden kunnen besluiten. Het zijn van een bewuste overbrenger van licht is jullie volgende evolutionaire stap als lichtwerkers. Het is niet iets dat in één keer gedaan zal zijn. Het is geen taak die in een heel korte tijd of zelfs in één of twee jaar gedaan zal zijn. We zeggen jullie dat het ook interdimensionale vertakkingen zal hebben. Het zal niet alleen invloed hebben op de andere dimensies van tijd en ruimte die deel uitmaken van jullie planeet, maar het zal zich ook buiten de metafysische gemeenschap uitstrekken tot in religies, bedrijven, overheden en organisaties van allerlei soort.

De microkosmos en macrokosmos van lichtwerk

Het ontsteken van deze punten kan op vele manieren tot stand gebracht worden. Er zijn zowel microkosmossen als macrokosmossen van het nieuwe lichtwerk. We hebben jullie één beeld gegeven van reizen naar verschillende plaatsen op de Aarde om harten bij elkaar te brengen in een gemeenschappelijk doel. Maar er zijn ook dingen die een ieder van jullie op kleinere schaal op persoonlijk niveau kan doen en die hetzelfde doel ondersteunen. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat zonder de personen die de vuren verzorgen, het licht niet zal blijven branden.

Een voorbeeld kan zijn het moment waarop je wordt gevraagd te luisteren naar een goede vriendin die problemen heeft. Ze kan problemen hebben in haar huwelijk en jij kunt haar raad geven terwijl ze tegen je zit te praten. Het is heel belangrijk om haar in haar kracht te zetten. Vanaf dat moment kan zij ervoor kiezen om dat door te geven aan iedereen waarmee ze in contact komt. Dat is dan een lichtpunt dat jouw energie oppakt en verder gaat: 144 van dit soort situaties zullen je eigen matrix ontsteken. Neem op persoonlijke basis de verantwoording om in je passie te stappen, om die dingen te doen waarvoor je gekomen bent en dat geeft je de grootste vreugde, want dat zijn de dingen die de 144 lichtpunten zullen ontsteken. Wees vanaf vandaag een bewuste verspreider van licht en zie hoe er magie verschijnt in je leven.

De Atlantiaanse Krachtkristallen

Het was geen geheim dat de energie van Atlantis werd opgeslagen in de kristallen die diep begraven liggen in het gebied dat jullie de Bermuda Driehoek noemen. Momenteel zal het nog 20-25 jaar duren voordat jullie de kristallen zelf aan het licht brengen. Het is niet echt belangrijk dat jullie de kristallen vinden. Wel is belangrijk dat jullie de energie van de kristallen gaan gebruiken. Het feit dat de energie van deze kristallen ongebruikt is heeft in dat gebied zoveel onstuimige ontladingen teweeggebracht in de vorm van orkanen. Als jullie deze energie gaan gebruiken, zal dat de noodzaak voor deze ontladingen reduceren en in de dagen die daarop volgen zullen deze gebeurtenissen dan terugkeren tot hun normale tempo. De kristalenergie keert terug naar planeet Aarde. Klaar of niet jullie hebben een vibratie bereikt die hoog genoeg is om de geheimen van kristalenergie weer te onthullen. Dit is dezelfde energie die in Lemurië en Atlantis in het dagelijkse leven werd gebruikt. De kristallen worden nu volledig door henzelf geactiveerd want toen ze verborgen werden, werd er een triggerpunt ingesteld waarop ze automatisch zouden activeren. Dat triggerpunt was als de mensheid een vibratieniveau had bereikt dat hoog genoeg zou zijn. Nu moet die energie alleen nog gebruikt gaan worden en dat is de reden voor het activeren van de 144 lichtpunten.

Zodra één lichtpunt is geactiveerd, volgen er andere. Als ze worden gevoed, blijven ze actief en zorgen zo voor een pad waarlangs de kristalenergie kan stromen. Het ene punt na het andere en al heel snel zullen er dan over de hele planeet een exponentieel groot aantal zijn. Op dat moment wordt het leven heel opwindend. Dit ligt voor jullie direct in het verschiet. Jullie keren terug naar de dagen van Lemurië en Atlantis. Jullie zullen constant in verbinding met het Liefdesnetwerk leven en je daar ook constant van bewust zijn.

Evolutie wordt gewoon

Het is nog niet zo heel lang geleden dat velen van jullie het woord ESP (extra sensory perception = buitenzintuiglijke waarneming) ontdekten. In het begin was dat een anomalie en heel vreemd. Het was iets anders. Het was een nieuw woord en dat werd “de kreet” onder degenen die in de vibratieverandering voorop gingen. Is het niet interessant dat dit woord in jullie huidige taalgebruik niet langer voorkomt? Als jullie nu over ESP praten, voert dat jullie terug naar de jaren 70. Het woord is verouderd. Wat is er gebeurd met die gave die buitenzintuiglijke waarneming werd genoemd? Ze werd een deel van jullie. Ze werd geïntegreerd en iedereen werd zich ervan bewust dat dit eigenlijk heel gewoon was. Jullie maakten ruimte in je leven om die gave op dagelijkse basis te gaan gebruiken. Daarom hadden jullie niet langer behoefte aan een woord om haar te omschrijven als iets dat van buiten jezelf kwam. Ze is nu geïntegreerd. Datzelfde gebeurt ook met het begrip Liefdenetwerk. Dat was in het begin Tyberonns droom toen hij op zoek ging om de hartenergie samen te laten gaan met de kristalkrachtnetwerken van Atlantis. Dat was onderdeel van het terugbrengen van de hartenergie naar planeet Aarde.

Velen van jullie geloven niet dat jullie een healer of een leraar zijn. Jullie denken wellicht dat jullie hier per ongeluk zijn, of jullie denken te weten wat je hier kwam doen maar het niet doen. Wij zeggen jullie dat ongeveer 92,3% van de mensen op deze planeet zijn zoals jullie. Stop daarmee. Het wordt tijd dat jullie ophouden met denken en gaan voelen. Ga de richting van je hart op en activeer nu je eigen leven.

Kritische massa en een lichtflits

Er is een boodschap en jullie horen die luid en duidelijk. Jullie luisteren nu op een nieuwe manier want de verbinding met je eigen hoger zelf wordt met de dag sterker. Een ieder van jullie heeft een prachtig geschenk aan te bieden. Zoek naar manieren om het te geven en dat zal het ontsteken van de 144 lichtpunten opstarten. Je zult dan een lichtpunt ontsteken en dat zal een energetische structuur blijven. Als het dan ondersteund en zelfs gevoed wordt, zal het groeien. Als het niet gesteund en niet gevoed wordt, zal het licht langzaam minder worden en dan uitdoven. Besluit om het licht te ontsteken of het licht te verzorgen. Als je het licht ontsteekt en het dooft uit, laat dat je dan niet ontmoedigen want dat is een deel van het normale proces. Het is niet iets om bang voor te zijn en niet iets dat je verkeerd hebt gedaan. Jouw taak is gewoon om het lichtpunt te ontsteken en als het moet worden gevoed, zal het door anderen worden gevoed. Ontsteek het en laat het in liefde los. Neem geen verantwoording voor wat er na dat moment gebeurt. Jullie zijn de voorbodes van het licht. Jullie zijn de ontstekers en jullie zullen die 144 lichtpunten ontsteken. Als jullie gehoor geven aan de oproep om het licht op een bepaalde plaats te verzorgen, dan begint jullie werk pas. Velen van jullie zijn hiervoor getraind door wachters te zijn van de energiekolken en de portalen. Als je je geroepen voelt om naar een bepaald gebied op Aarde te gaan dat een speciale betekenis heeft, heb je de mogelijkheid om de lichtvuren te verzorgen. Volg deze impulsen want ze zijn een belangrijk deel van het proces. Degenen van jullie die de energie in bepaalde gebieden van de Aarde vasthouden, zijn belangrijker dan ooit tevoren. Kleine groepen lichtwerkers die bij elkaar komen om de energie vast te houden en te versterken zitten in het hart van dit proces.

Het is natuurlijk duidelijk dat er meer dan 144 lichtpunten op Aarde zijn. Als er één ontstoken is, kan het óf blijven branden en sterker worden óf langzaam uitdoven. De waarheid is dat op dit moment op Aarde de meeste langzaam zullen uitdoven, maar dat is niet belangrijk. Het is hier de bedoeling om 144 lichtpunten allemaal op hetzelfde moment helder schijnend te krijgen. Het moment waarop dat gebeurt, is er een magische, kritische massa bereikt. Net zoals wat jullie de honderdste aap theorie noemen, worden op een gegeven moment alle lichtpunten overal tegelijk ontstoken en dan zal een grote lichtflits, die sinds het begin niet meer is gezien, de richting van alles wat is permanent veranderen. Dan is het Liefdesnetwerk geconcretiseerd.

Momenteel is het Liefdesnetwerk niets meer dan een gedachte van God. Jullie zijn God. Jullie zijn de scheppers en alles is in beweging vanwege jullie denken, vanwege jullie gedachten en ideeën. Als God een gedachte heeft, is dat als een blauwdruk die uitgezonden wordt zodat de universele energie het kan creëren. Iets dergelijks is ook het Liefdesnetwerk. Jullie hebben het gecreëerd door jullie gedachten en door jullie gebruik ervan, en omdat dit een collectieve gedachte is, staat er een exponentiële kracht achter. Als jullie het gebruiken als instrument voor jezelf, wordt het sterker. Maar hoe zou het zijn om het instrument niet buiten jezelf maar in jezelf te hebben? Dat is wat er gaat gebeuren. Als jullie deze 144 lichtpunten ontsteken, worden jullie permanent verbonden met het Liefdesnetwerk en neemt het vorm aan in jullie werkelijkheid.

Wij zeggen jullie dat het Liefdesnetwerk in eerste instantie begon als een communicatienetwerk. Het ontstond in de begindagen wanneer een boodschapper naar een ander dorp werd gestuurd om boodschappen heen en weer te brengen. Het pad dat die boodschappers van het ene dorp naar het andere creëerden, was op Aarde het begin van een matrix. Na verloop van tijd, groeide die omdat de boodschappen te paard werden verspreid en de paden die ze volgden een groter communicatienetwerk creëerden. Het duurde niet lang of er werden draden gespannen en die paden telegraaflijnen werden. Op dat moment nam het netwerk voor het eerst een fysieke vorm aan. Natuurlijk groeide dat over de hele wereld uit tot wat jullie telefoonlijnen noemen. Ze zijn niet gelijkmatig over de wereld verspreid, in gebieden waar de bevolking het dichtst is liggen de meeste. Uit deze telefoonlijnen ontstond later het Internet en daarmee begon over de hele wereld het verbinden van harten. De volgende stap is om dat netwerk om te zetten tot een lichtnetwerk van communicatie. En zodra jullie dan vertrouwd zijn geraakt met het lichtnetwerk, zal dat in een ieder van jullie geïntegreerd raken en zal er geen noodzaak meer zijn voor een fysiek netwerk buiten jullie zelf. De volgende vorm van dit netwerk zal gelijkmatiger over de planeet worden verspreid en niet alleen de communicatie bevorderen tussen jullie maar ook de verbinding met Gaia zelf mogelijk maken waardoor jullie allemaal als één met elkaar verbonden zijn. Dat is al begonnen. Er zal een tijd komen waarop jullie het lichtnetwerk zelf niet langer nodig hebben omdat het een deel is geworden van wie jullie zijn.

Geschenken van het lichtnetwerk

Wij zijn jullie gaan voorbereiden op deze vooruitgang met het Liefdesnetwerk-experiment waardoor jullie je een beeld gingen vormen van de volgende incarnatie van dit netwerk en het zo gingen creëren. De 144 lichtpunten zijn de volgende stap in het activeren van dit hartnetwerk. Al snel zullen jullie de geschenken van de 144 lichtpunten gaan ondervinden. Stel je voor dat een gedachte zich automatisch verspreid naar iedereen op Aarde. Stel je voor dat je een emotie voelt die automatisch voor iedereen op Aarde beschikbaar is. Jullie hebben een collectief bewust besef dat nooit eerder deel heeft uitgemaakt van de menselijke ervaring. Dit is een besef van het collectieve hart van God. Begrijp alsjeblieft dat jullie nooit je eigen identiteit zullen verliezen wanneer deze geschenken je gegeven worden. Jullie zullen eerder merken dat de unieke schoonheid van wie je bent meer onvoorwaardelijk geapprecieerd en gerespecteerd wordt. Zodra het besef van het collectieve groter wordt, verdwijnt de behoefte aan ego en afscheiding. Op dit moment is dit jullie pad want de keuzen die jullie maken voor integratie in plaats van separatie zullen bepalen hoe snel deze lichtpunten geactiveerd worden.

Voor iedereen die op dat netwerk zit, is het putten van kracht of het geven van kracht automatisch bereikbaar. Dat zijn jullie verbindingen en mogelijkheden. Wij hebben het hier over mogelijkheden omdat jullie nog altijd je vrije wil behouden in je menselijke ervaring. Niets wordt jullie opgelegd, het is gewoon beschikbaar als directe, toegankelijke communicatie. Het Internet heeft een begin gemaakt om jullie op dit soort informatietoegankelijkheid voor te bereiden, maar op dit moment is het via Internet nog niet mogelijk om emoties over te brengen. De toegang tot mensenharten en -geesten die één van hart zijn zal de menselijke ervaring in betrekkelijk korte tijd veranderen. Deze eenheid is dezelfde verbinding die jullie ervaren wanneer jullie terugkeren naar Huis, naar wat jullie de Hemel noemen. Jullie groeien er gewoon naartoe om die eenheid op Aarde te gebruiken. Dat is jullie geboorterecht en jullie keren daar gewoon naar terug. Jullie toegewijdheid om de Hemel op Aarde te creëren, maakt deze deur nu open. Het is altijd bij jullie geweest, maar om het Spel te spelen en de sluier voor te doen was het noodzakelijk om die verbinding te vergeten. Het was noodzakelijk dat jullie tegen de muren zouden oplopen en je niet zouden herinneren wie je was, op zoek naar je imaginaire pad. Oh, jullie weten dat je zo’n pad hebt, jullie weten alleen niet waar het is. Zelf als jullie erop lopen, twijfelen jullie nog.

Als het gemakkelijk was zou iedereen mens zijn!

Het mens zijn is zo’n prachtig spel van spirit. Wij houden zo van de menselijke ervaring en hoewel wij geen mens geweest zijn, kijken we met de grootste liefde naar jullie. Wij zeggen jullie dat het niet gemakkelijk is om mens te zijn, want als dat zo zou zijn, zou iedereen mens zijn. De realiteit is dat het om de hoogste vibratie vraagt om het moeilijkste Spelbord van alle planeten binnen te gaan. Maar jullie hebben ermee ingestemd om dit Spel te spelen, niet alleen met een volledige vrije keuze, maar met de sluier zo effectief voorgedaan dat jullie het ook inderdaad met volledige vrije wil kunnen spelen. De sluier wordt nu uit jullie eigen beweging opgelicht. Dat gebeurt omdat jullie de sluier niet langer nodig hebben om zo compleet te zijn. Terwijl die opgelicht wordt, zullen er mensen zijn die zeggen: “Volg mij, want ik zie de toekomst.” In de tweede golf van bekrachtiging hebben jullie allemaal dezelfde gaven. Zijn jullie klaar voor zo’n verandering van paradigma? Zijn jullie klaar om het spel van “volg de leider” los te laten en het spel van “volg jezelf” te gaan spelen? Jullie zijn Eén Hart op Aarde en alle ogen in de kosmos zijn op jullie gericht wanneer jullie moedig deze volgende stap zetten.

De harten van Atlantis

Vandaag zetten jullie de energie van Atlantis in beweging. Toen jullie Atlantis verlieten, verborgen jullie de kristalenergie voor jezelf. Naast dat het belangrijk was om de kristallen te verbergen en ervoor te zorgen dat ze niet per ongeluk te voorschijn zouden komen, hadden jullie als spirits ook een vergadering waarop jullie besloten deze energie voor jezelf verborgen te houden zolang het spel duurde. Maar de tijd die oorspronkelijk was gesteld voor het einde van het Spel is nu voorbij en die afspraak geldt niet langer. Wij zeggen jullie verder dat jullie de collectieve vibratieniveaus die jullie in de dagen van Lemurië en Atlantis hadden bereikt, zelfs gepasseerd zijn. Jullie beginnen de sluier nu weg te trekken om je ware kracht op te pakken hoewel jullie nog steeds in fysieke bellen van biologie zijn. Dit is in geen enkel universum ooit eerder gedaan. De hele kosmos kijkt naar planeet Aarde vanwege de keuzen die jullie vandaag maken. Wij staan te trappelen om te zien waar dat jullie zal brengen.

Lieverds, stap naar voren. Weet dat jullie zo geëerd worden, dat het jullie voorstellingsvermogen te boven gaat. Weet dat jullie meer geëerd, ondersteund en geliefd worden dan jullie ooit zullen weten. Jullie zijn de grootste hoop van de Hemel en jullie doen alsof jullie mens zijn en wij zijn zo trots op jullie. Zelfs in de momenten waarop jullie je verloren voelen, houden wij de grootsheid van wie jullie werkelijk zijn vast. Als jullie dat gevoel diep in je hart brengen en het laten groeien, ontsteekt dat warmte in je borst. Het ontsteekt warmte in je ziel. Dat is het begin van een lichtpunt dat je zult ontsteken, want jullie zullen één van de 144 zijn. Jullie zullen degenen zijn die de uitdaging aannemen en voor verschil zorgen op deze planeet. Die 144 lichtpunten zullen gaan branden en elk wezen waar ook ter wereld zal deze transformatie aanschouwen.

Jullie zijn de meesters van de Speelbord. Moedig jezelf aan, lieverds. Jullie hebben er geen idee van hoe de rest van de kosmos tegen jullie aankijkt. Weet dat jullie Thuis verwelkomd zullen worden als de grootste helden. Neem de uitdaging aan. Zoek een manier om één lichtpunt te ontsteken en richt daar je energie op. Neem de uitdaging aan om door heel je bestaan de 144 lichtpunten te ontsteken en te verzorgen.

Wij verlaten jullie nu met drie eenvoudige geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect want jullie zijn helden. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid want jullie kijken in de ogen van God. Denk eraan dat het een prachtig spel is… en speel goed samen.

Espavo
de Groep


De Hartverbinding
De geest van de feestdagen


Van Barbara

Ik heb net de boodschap van Steve en de Groep doorgelezen. Hoewel ik er bij was toen Steve deze magische woorden channelde, laat het lezen ervan de betekenis op een dieper niveau binnenkomen. De 144 lichtpunten vatten samen waar het de komende feestdagen om gaat. Het maakt niet uit welke religie of culturele gebruiken je viert, de betekenis van deze tijd van het jaar is overal eender. Dit is de tijd om onze harten wereldwijd met elkaar te verbinden en om ons licht uit te stralen naar iedereen die zich met ons verbindt. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor deze tijd maar voortdurend, door heel het prachtige Nieuwe Jaar dat voor ons ligt, heen. Het is nu de tijd om verschil te maken van het ene hart naar het andere. Laat het met jou beginnen en geef het door aan iedereen die je ontmoet. Dat is waar het om gaat bij het zijn van een menselijke engel. Terwijl ik deze woorden schrijf voel ik mijn hart warm worden door de gloed van liefde. Dat voelt zo goed. Als we dit over de hele wereld doen, zullen we de 144 lichtpunten en meer met elkaar verbinden.

Ik heb het gevoel slechts een speler te zijn in dit grootste levensspel. Nooit in mijn dromen heb ik mij kunnen voorstellen dat ik het privilege zou hebben om over de hele wereld te reizen en Lichtwerker familie te ontmoeten. Elk jaar gaan er nieuwe plaatsen open voor Steve en mij om ons licht te verspreiden en dat op onze beurt weer terug te krijgen van de prachtige mensen die we ontmoeten. Ik ben nu thuis nadat we teruggekomen zijn van onze reis naar Rusland. Ik neem altijd een dag vrij na onze reizen om mijn ervaringen te verwerken en mezelf te gronden. De liefde die ik voel bij het contact maken met nieuwgevonden familieleden, kan overweldigend zijn. Ik neem een dag voor mezelf om mijn ervaringen nog eens op te halen en het tot me te laten doordringen dat ze echt waren. Reizen van mijn wereld in Las Vegas naar de vele plaatsen die we het afgelopen jaar hebben bezocht, lijkt op het oversteken van grenzen naar verschillende dimensies van tijd en ruimte. Als ik dan weer thuis ben, moet ik mezelf altijd even afvragen of ik deze plaats nu echt fysiek ervaren heb of dat het een droom was. Ik weet dat dromen uitkomen dus dat elk avontuur op het een of ander niveau deel uitmaakte van mijn werkelijkheid.

Tot mijn verbazing heb ik ontdekt dat dit zo’n kleine wereld is. Er mogen dan enige verschillen zijn maar wanneer we tot op de kern van de mensheid komen zijn we allemaal gelijk. Als we het gevoel hebben dat onze werelden verschillend zijn, hoeven we alleen maar vanuit ons hart te communiceren en dan weten we dat we allemaal hetzelfde zijn. Een paar weken geleden hadden we een fantastische ervaring met het presenteren van ons werk op een cruise samen met Ronna Herman. Zoals gebruikelijk kwamen de deelnemers uit de hele wereld. Ronna, ik en een paar andere familieleden vierden onze verjaardag aan boord van het schip. We kregen een prachtige verjaardagstaart aangeboden en “Happy Birthday” werd ons toegezongen in vijf verschillende talen! Dat was voor mij de bevestiging dat we allemaal als één hart de schoonheid van het één zijn met elkaar delen.

Ik heb mijn kerstkaarten besteld met de bedoeling om ze naar zo veel mogelijk mensen te sturen. De waarheid is dat ik waarschijnlijk geen tijd zal hebben om ze weg te sturen. De feestdagen zijn er al zo snel. Ik haal eens diep adem en weet dat, ook al kan ik mijn kaarten niet versturen, jullie die mijn boodschap lezen, weten dat ik mijn hart met dat van jullie verbindt, speciaal in deze tijd van het jaar. Ik wil genieten van elke dag van deze speciale tijd en die magie door heel het Nieuwe Jaar dat voor ons ligt met me meedragen. Lichtwerk gaat over het verbinden van lichtpunten overal waar ons licht iemand aanraakt. Zodra we iemand aanraken, groeit het licht. Voel de warmte van het in liefde en licht contact maken.

In al mijn liefde en licht,
Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.