December 2004

Vijfdimensionale knuffels
Praktische magie serie

Van Steve

Ik heb mezelf altijd beschouwd als een professionele knuffelaar. Ik heb altijd gezegd dat je veel van iemand kunt vertellen aan de hand van de manier waarop hij of zij knuffelt. Misschien schrijf ik eens een boek over de vele verschillende soorten knuffels die ik met heel veel plezier heb verzameld. Nu heeft de Groep mij hiermee in verlegenheid gebracht. Terwijl we tijdens een seminar in Zeist aan de lunch zaten, maakten een aantal vrienden grapjes over vijfdimensionale knuffels. Ze zaten zo verschrikkelijk te lachen dat ze niet aan eten toekwamen. Ik heb daar verder niet veel aandacht aan besteed totdat ik kortgeleden van een van hen een e-mail kreeg. Ze besloot deze mail met “vijfdimensionale knuffels”. De Groep pakte die energie op en presenteerde een prachtige boodschap om ons te helpen her-inneren welke dingen echt belangrijk zijn.

Deze maand is voor mij om verschillende redenen heel bijzonder. Het einde van weer een jaar en het begin van een nieuw. We zijn heel opgetogen over de nieuwe mogelijkheden die voor ons liggen. Maar bovenal ben ik heel erg trots op mijn vrouw en partner die zo zo’n fantastische manier in haar kracht stapt. Zorg dat je in elk geval de “Hartverbinding” van deze maand leest.
Veel succes Barbara!

Steve Rother
Spreekbuis voor de Groep

Van de Groep

Groeten van Thuis.
Vandaag delen we met jullie de energie van Thuis, want jullie hebben de ruimte gecreëerd waardoor dit kan gebeuren. Jullie hebben de deur open gemaakt zodat deze vibratie jullie weer kan bezoeken. Wat jullie nu met deze energie doen, wordt jullie persoonlijke handelsmerk van magie. Sommigen van jullie weten nog niet goed wat jullie met de energie moeten doen. Jullie kijken de zaal eens rond om te zien wat anderen ermee doen en vragen je af hoe dat voor jou zou zijn. Hoe het ook zij, het is aan jou om je eigen unieke handelsmerk van magie te creëren.

Wij delen met jullie deze Praktische Magie Serie omdat het belangrijk is dat jullie weten dat alle informatie die wij met jullie delen, slechts bestaat uit woorden. Pas wanneer je deze informatie oppakt en op de een of andere manier als hulpmiddel gaat gebruiken in je leven, wordt ze magie. De overgang van gedachten naar realiteit is de praktische toepassing van de energie van Thuis. Dat creëert de Hemel op Aarde. Vandaag delen wij met jullie de praktische toepassingen en instrumenten waarmee jullie kunnen werken om deze hogere vibratie in je dagelijkse leven op Aarde te brengen. Jullie leven al in de vijfde dimensie, jullie zijn er alleen niet aan gewend om de vijfdimensionale eigenschappen te gebruiken in je dagelijkse leven. Daarom zullen we jullie enkele suggesties en nieuwe ideeën geven om jullie te helpen praktische toepassingen van de energie van Thuis te gaan zien.

Energieverlies… tolerantie
Wij zeggen jullie dat er in deze tijd op jullie planeet veel dingen aan het veranderen zijn. Naarmate jullie je vibratie verhogen, wordt het steeds belangrijker om te leven in eenheidsbewustzijn in plaats van in gescheidenheid. Jullie zullen allemaal een probleem gaan krijgen met tolerantie. Wanneer jullie in de hogere vibraties komen, zowel individueel als collectief, zullen jullie merken dat je tolerantie voor energetische misstanden sterk zal afnemen. Jullie zullen gewoon veel energetische misstanden die jullie tot nog toe met succes tolereerden, niet kunnen verdragen. Dit kan een echt probleem voor jullie zijn, omdat deze misstanden vlak voor je neus vanuit het niets lijken op te duiken. Als je daar geen aandacht aan schenkt zul je merken dat de dingen die je nog maar kort geleden slikte, je nu uitputten. Laat ons een voorbeeld geven. Iemand die elke dag naar zijn werk gaat waar hij een hekel aan heeft, ervaart een energetische misstand. Hoewel hij gedacht mag hebben dat het de bedoeling was dat hij dit werk zou doen, zal het plotseling ondraaglijk worden om nog langer in die baan te blijven en hij zal wellicht nooit weten waarom hij daar nu zo anders over denkt. Het is jullie eigen vooruitgang die dit versnelde tempo veroorzaakt en dat zal de komende drie jaar nog sterker worden.

De stille glimlach van spiritueel zelfvertrouwen
Als de collectieve vibratie van de mensheid stijgt, zullen veel mensen ook een algemene intolerantie ervaren ten opzichte van energetische misstanden. De grootste energetische misstand waar jullie allemaal zo aan gewend zijn om mee te leven, is een basis die jullie in afgescheidenheid plaatst in plaats van in eenheid. De komende drie jaar zullen jullie allemaal meer in de gelegenheid zijn om terug te gaan naar de verbinding van één hart. Dat is het doel van deze praktische magie serie. Dat is de reden voor de praktische magie instrumenten die wij jullie aanbieden. Het is eenvoudig het idee om jullie weer te verbinden met de magie van Thuis wat jullie vooruitgang teweeg zal brengen. Het Liefdesnetwerk is een gigantisch portaal voor deze verbinding dat veel energiepoorten in meervoudige dimensies bevat. Het verschaft jullie een praktisch instrument dat jullie kunnen gebruiken om je leven hier vandaag te veranderen. Alles wat wij van jullie vragen is dat jullie het gebruiken en dat jullie ruimte in je leven maken om de energie van Thuis te gebruiken.

Weet dat dit een heel persoonlijk geschenk is aan een ieder van jullie. Wees alsjeblieft geen evangelist voor jouw waarheid en weet dat het niet jouw verantwoording is om de gedachten van iemand anders te veranderen, want dat is jouw taak niet. Observeer liever wat er gebeurt als jij je hartenergie in het netwerk brengt. Degenen die de kracht voelen zullen ertoe aangetrokken worden en naar je toekomen. En degenen die er nog niet klaar voor zijn, zullen die niet beantwoorden. Je bereidheid om je energie als leraar in het netwerk te brengen wordt nu belangrijk. Je kunt het verschil al zien. Bij voorbeeld: in de oude energie zou je met je waarheid naar buiten getreden zijn. Je zou je diensten aanbieden, advertenties plaatsen en het ideale visitekaartje ontwerpen. Nu meer dan ooit, is er een nieuw instrument beschikbaar in de vorm van de kunst om in je eigen energie te staan terwijl je energie naar je toetrekt. Nu is het aan jullie om stil te blijven staan en degenen die geïnteresseerd zijn, naar je toe te trekken. Dit is de manier van de hogere vibraties op de Nieuwe Aarde. Breng je intenties in het Liefdesnetwerk en zie hoe de magie begint.

Op welke wijze van benadering zou jij beter reageren? Op de persoon die op een voetstuk op de hoek van de straat staat en aan iedereen die het maar horen wil vertelt wat een fantastische leraar hij is en waarom mensen naar hem zouden moeten luisteren, of op de persoon die kalm op de andere hoek van de straat staat en zich bewust van de liefde van Thuis, glimlacht en rustig mensen naar zich toetrekt? Vaak trekt die stille glimlach van spiritueel zelfvertrouwen leerlingen naar je toe. Vaak roept die stille glimlach alle energie van Thuis op en zorgt voor alle verbindingen. Nu jullie vijfdimensionale instrumenten gebruiken zoals het Liefdesnetwerk en de Derde Aarde zullen jullie merken dat de dingen anders werken. Dit zijn de stappen die je kunt nemen om de vijfde dimensie binnen te gaan. Dit zijn de instrumenten van de leraren van de toekomst.

Jullie hebben stuk voor stuk een uniek verhaal te vertellen. Jullie hebben stuk voor stuk een diepe waarheid in je en jullie zullen allemaal spoedig aan dat werk beginnen. Sommigen kunnen het al voelen, maar weten nog niet hoe ze het moeten verwoorden. Sommigen hebben het al aangeroerd, maar weten nog niet hoe ze het moeten delen met anderen. Al deze geschenken en meer zullen voor jullie beschikbaar komen als jullie bewust je werkelijkheid creëren als de scheppers die jullie zijn. Op je eigen manier, bezitten jullie stuk voor stuk een uniek stukje van de puzzel, net zoals jullie allemaal een unieke schoonheid bezitten. Wij zeggen jullie dat net zoals jullie unieke schoonheid, jullie stuk voor stuk ook een speciale lichtstraal hebben die alle anderen op de planeet kunnen zien, behalve jij. Datzelfde geldt voor je eigen waarheid. Anderen zullen die in je zien en wellicht ook voor zichzelf willen hebben, maar jij zult die waarheid niet duidelijk zien. Dat is de sluier in actie en dat is waar de stille glimlach van spiritueel zelfvertrouwen nut heeft. Jullie hebben allemaal in je innerlijk een plek waar de Godzaden verblijven. We vragen jullie dat niet te analyseren of te proberen dat in een vakje te plaatsen, alleen maar diep in je innerlijk te voelen. Ook al zul je dat niet kunnen kwantificeren of verklaren, aanraking van dat zaad zal een glimlach van spiritueel zelfvertrouwen op je gezicht brengen en je dan verbinden met het Liefdesnetwerk.

Er gebeuren nog andere dingen op deze planeet die jullie de komende drie jaar goed zullen gaan begrijpen. Want als jullie een hogere vibratie binnengaan en als jullie tolerantie voor energetische misstanden afneemt, zullen jullie zien dat er bepaalde gebeurtenissen plaatshebben. Wij willen jullie van te voren waarschuwen want het ergste wat hier kan gebeuren is dat jullie deze gebeurtenissen allemaal veel te serieus nemen. Begrijp alsjeblieft dat jullie een spel spelen en dat plezier hebben het hele idee van het spel is. Neem alsjeblieft niet het gewicht van de wereld op je schouders, want wij vragen jullie niet om de wereld te veranderen. Wij vragen jullie om iets te doen wat oneindig veel moeilijker is. Wij vragen jullie om jezelf te veranderen. Verander je eigen visies en laat die naar buiten schijnen, want een kleine verandering van visie maakt een enorme verandering in je werkelijkheid. Die bewuste verandering zal je in staat stellen de glimlach van spiritueel zelfvertrouwen te dragen.

De kracht van de enkeling
Veel van de oorlogen op jullie planeet zijn gecreëerd door energetische misstanden die beginnen als frustraties. De frustraties ontwikkelen zich dan tot boosheid. Als al deze kleine frustraties die zich ontwikkelen bij elkaar komen in het collectieve bewustzijn, ontstaan er op wereldwijde schaal misstanden. Dan gaat een mens of een land vanuit die frustratie handelen. Wanneer zo’n keten van handelingen eenmaal begint, is die heel moeilijk te veranderen. Die eigenschap om te volharden in de toestand waarin men zich bevindt is nu op verschillende plaatsen in de wereld begonnen en is heel moeilijk te stoppen. Jullie vragen: waarom oorlog? Waarom moeten wij die gruweldaden ondervinden en wat kunnen wij er aan doen? Wij vragen jullie om te begrijpen dat jullie volledige controle hebben over je eigen werkelijkheid en dat jullie zien hoe deze gebeurtenissen in feite je eigen wereld creëren. Wat als wij jullie zouden vertellen dat jullie stuk voor stuk bestaan in een unieke wereld van je eigen schepping? Wat als we jullie zouden vertellen dat wat jullie in die wereld toestaan bepaalt met welke andere werelden jullie wisselwerken en welke ervaringen je hebt? Verander de wereld eerst in je eigen hart en dan zul je weten wat je in de wereld buiten je moet doen. Hoeveel Lichtwerkers zijn er nodig om de wereld te veranderen. Slechts één… Jij!

Het loslaten van oude overtuigingen
Het veranderen van je visie leidt tot het veranderen van je werkelijkheid. En als je begrijpt dat alle verandering leidt tot iets beters, dan is gemakkelijk te zien dat de daad van verandering de sleutel tot verbetering is. Het zal nu veel sneller werken dan ooit tevoren, tenzij… je vasthoudt aan oude overtuigingen. Wij zeggen je dat de overgrote meerderheid van oorlogen op jullie planeet veroorzaakt wordt door mensen die zo sterk vasthouden aan hun overtuigingen dat zij de nieuwe wereld die vlak voor hun ogen wordt gecreëerd, niet kunnen zien.

Een reis door het spirituele portaal Jeruzalem
Onlangs zijn de Hoeder en de Hoeder’s Hoeder naar Israël geweest. Het centrum van een van de belangrijkste spirituele portalen van de wereld ligt in Jeruzalem. Wandelend door Jeruzalem kwam hij op een plek waarvan hij altijd al gedroomd had om die te bezoeken. Hij werd opgevoed als Christen en bestudeerde als kind de bijbel. We zullen hem hier verlegen maken en jullie vertellen dat het in die tijd van zijn leven zijn grootste wens was om dominee te worden… Ja, wij lachen daar ook om. Als kind droomde hij er altijd van om de plaatsen te bekijken waar het verhaal zich afspeelde en plotseling was hij er. Hij was een beetje in de war want ook al voelde hij de energie van het grootste spirituele portaal op aarde, hij voelde niet wat hij altijd gedacht had te zullen voelen.

Dwalend door de oude stad voelde hij zich afgeleid en in de war, want de energie was niet in lijn op de manier die hij verwachtte. Op een bepaald moment had hij genoeg ervaren en wilde weg. Op dat moment lieten wij hem weten dat niet het spirituele portaal zijn verwarring veroorzaakte maar dat de verwachtingen van alle bezoekers de energetische misstand veroorzaakten. Hij ontspande zich toen een beetje en vervolgde zijn tocht.

Een poosje later was hij in de Heilige Grafkerk waar veel historische Christelijke kunstvoorwerpen ondergebracht zijn. Hij zag veel plaatsen die hij als kind bestudeerd had en op dat moment besteedden we veel aandacht aan het feit dat hij zijn hoed had afgenomen. In feite droeg hij de hele tijd dat hij in de kerk was deze hoed erg ongemakkelijk onder zijn arm. Op een bepaald moment vroegen wij hem: “Waarom draag je je hoed onder je arm?” Hij antwoordde dat het een traditie was en het de gewoonte was om zijn hoed af te nemen als hij in een huis des gebeds was. En wij vroegen: “Wat is de betekenis van die gewoonte?” Hij antwoordde: “Dat weet ik niet.” Hij begon toen in zichzelf te zoeken naar de reden waarom hij zijn hoed moest afnemen. Toen vroegen wij: “Bezit dat afnemen magie voor je? Is het een van de instrumenten die je hebt gebruikt om iets speciaals te creëren in je leven?” Hij antwoordde: “Nee, niet echt. Ik doe het alleen maar omdat het verwacht wordt en ik wil andere mensen om me heen niet voor het hoofd stoten.” De Hoeder bleef zijn hoed onder zijn arm dragen gedurende de rest van de tijd dat hij in de kerk was. Niet lang daarna stond hij bij de Klaagmuur in het Joodse gedeelte van de stad. Hier was het de gewoonte om een hoed op te zetten. Toen hij naar de muur toeliep vroegen wij hem: “Waarom draag je je hoed?” Hij grinnikte en zei: “Het is de gewoonte en ik wil niemand voor het hoofd stoten door die gewoonte niet te respecteren.” Weer vroegen wij hem: “Ligt er magie in het feit dat je hier je hoed op zet en hem ergens anders af zet? Als er magie ligt in deze handelingen dan willen wij die aan iedereen doorgeven, want jullie zijn degenen die op dit moment in jullie evolutie op zoek zijn naar instrumenten.” Hij antwoordde: “Nee, ik doe dit alleen omdat dit de manier is waarop mensen het altijd hebben gedaan zodat ik de manier kan ervaren waarop ze traditioneel God benaderen.” Op dat moment drong het tot de Hoeder door hoe mensen overal ter wereld zo sterk kunnen vasthouden aan hun waarheden en tradities dat ze absoluut niet beseften dat er mensen om hen heen zijn die anders denken en handelen. In feite bevindt de stad Jeruzalem zich, zelfs zoals het vandaag de dag is, in een toestand van afscheiding.

Lieverds, wij hebben niets tegen tradities. Tradities geven betekenis en rijkdom aan het leven. Het probleem ontstaat wanneer er zó sterk aan tradities of overtuigingen wordt vastgehouden dat ze hun betekenis verliezen en soms zelfs het tegenovergestelde effect hebben. Wanneer overtuigingen als basis de liefde voor God, de naaste en eenheid hebben, kunnen jullie dan zien waarom we zoveel moeite hebben om de betekenis te begrijpen van de term “Heilige Oorlog”? Wij zeggen jullie dat in de dagen die voor jullie liggen, afscheiding moeilijker dan ooit te verdragen zal zijn. Dat kunnen energetische misstanden zijn op een grotere schaal dan ooit is gezien op Aarde. Geniet van tradities lieverds, creëer nieuwe en herinner je de magie die ze voor je bezitten. Als je de betekenis van een traditie die je prachtig vindt, bent vergeten geeft er dan voor jezelf een nieuwe betekenis aan. Neem gewoon aan dat naarmate jullie in je snelle tempo vooruit gaan, jullie zullen gaan begrijpen dat waarheid een evolutionair proces is. Als jullie groeien, zal ook je waarheid groeien. Overtuigingen die geen ruimte bieden aan groei, zullen in de dagen die voor jullie liggen, grote spanningen ondervinden op Aarde. Het vinden van manieren om de magie van verschillende geloven te vermengen, en je constant bewust te zijn van hoe die magie kan worden gebruikt om de menselijke situatie te verlichten, is de werkelijke taak die voor jullie ligt als de Lichtwerkers van de Aarde. Als jullie door het leven gaan en de uitdagingen en problemen ervaren en de energetische misstanden voelen, dan vragen we jullie om allereerst jezelf de vraag te stellen: “Houd ik te sterk vast aan iets? Heb ik in mij misschien een overtuiging waaraan ik zo sterk vasthoud dat ik niet vooruit kan?” Dat is de verschuiving in visie die op een heel effectieve manier eenheid en harmonie in je werkelijkheid kan brengen. Als elk mens bereid is zijn overtuigingen lang genoeg los te laten om objectief naar andere mensen om hem/haar heen te kijken, zal hij/zij zien dat iedereen met dezelfde menselijke omstandigheden worstelt. Andere mensen dragen andere kleding, spreken andere talen en hebben andere gewoonten en tradities. Maar iedereen is net als jij… en jij bent net als zij. De creatie van het Liefdesnetwerk zal dat nu meer dan ooit duidelijk maken.

Vanwege de nieuwe energie, zullen de komende drie jaar de verschillen tussen de mensheid duidelijker worden dan ooit tevoren. Er zal een moment komen waarop de mens zich begint te concentreren op de punten waarop jullie eender zijn in plaats van op de punten waarop jullie anders zijn. Dat moment zal in de Hemel gevierd worden, grootser dan jullie ooit zullen weten. Wij vragen jullie niet langer om de instrumenten die wij jullie aanbieden voor het leven in de hogere vibratie te noteren. Wij vragen jullie niet om een verordening te volgen om in de Hemel te komen. We vragen jullie in plaats daarvan iets te doen wat oneindig veel moeilijker is. Wij vragen jullie om gelukkig en vervuld te zijn. Wij vragen jullie om te genieten van de dag van vandaag. Wij vragen jullie om passie te vinden in je leven en die met anderen te delen. Klinkt eenvoudig, toch? Eenvoudig is het, maar niet gemakkelijk. Als het uiteindelijk zo gemakkelijk was, zou iedereen mens willen zijn.

Vijfdimensionale knuffels
Dus hier zijn jullie dan. Ah, maar hoe zit het nu met de instrumenten? Als dit allemaal over praktische magie gaat, waar is dan de magie die jullie kan helpen je aandacht te richten op hoe jullie gelijk zijn in plaats van hoe jullie anders zijn? Wij zullen jullie niet teleurstellen, lieverds. Jullie hebben het vermogen om je eigen vibratie en je visie in een oogwenk te veranderen. Dat kan op veel manieren worden gedaan, maar wij zullen één manier met jullie delen waarop jullie de visie van iedereen kunnen veranderen en deze energetische misstanden heel snel kunnen laten verdwijnen. Het zou je kunnen verbazen dat dit een menselijke eigenschap is, geen spirituele. Het hebben van de moed om je vleugels af te doen en de sluier om te doen om hier naartoe te komen en het spel in de polariteit te spelen, wordt in alle dimensies bewonderd, daar hebben jullie geen idee van. Jullie zijn de moedige zielen die het hebben aangedurfd om hier te komen, voor de spiegel te gaan zitten en te proberen uit te vinden wie je bent en waarom je hier bent. Die menselijke conditie biedt jullie ook een geschenk. Want zelfs wij, de engelen in de Hemel, kunnen elkaar niet aanraken op de manier waarop jullie dat kunnen. Jullie dans in de densiteit maakt het mogelijk om elkaar aan te raken op een manier die magisch is. Nu jullie in de hogere vibraties komen, zal die magie zelfs nog versterkt worden. Hier is dan het instrument. Het wordt genoemd vijfdimensionale knuffels. Wij vragen jullie om te leren die magische aanraking te gebruiken in combinatie met het Liefdesnetwerk. Dat geschenk kan meer gebruikt worden dan jullie weten.

Stel je voor de geest dat je aan de basis van je hoofd aan de achterkant van je nek een energetische verbinding hebt met het Liefdesnetwerk. Die verbinding heb je altijd bij je. De volgende keer dat je iemand knuffelt, open dan bewust die verbinding. De energie die door je lichaam stroomt, zal onvoorstelbaar zijn en zowel jij als de persoon die je knuffelt zal dat voelen, daar kun je van verzekerd zijn. Dat zal jullie beiden naar een hoger niveau brengen en dat zal dan een vijfdimensionale knuffel zijn. Als je dat doet, zul je merken dat de stille glimlach van spiritueel zelfvertrouwen voor altijd van jou is. Maak een gewoonte van deze knuffels. Maak er een gewoonte van om de energie van het Liefdesnetwerk bij iedere knuffel door je heen te laten stromen. Die gewoonte zal je naar hogere niveaus brengen en het gemakkelijker voor je maken om energetische misstanden te veranderen, om gemakkelijker in harmonie te leven en gelukkig te zijn. Als je op een bepaald moment om je heen kijkt en je afvraagt wie je zult gaan knuffelen, denk er dan aan om eerst met jezelf te beginnen. Beginnen met je zelf zal je helpen om je te verbinden met anderen.

Begrijp dat je de geschenken van thuis altijd bij je zult hebben. Je hoeft er alleen maar op te vertrouwen en ze te gebruiken. Oefen vaak en verbind je met de energie van Thuis die je geboorterecht is. Jullie zijn de meest fantastische engelen die ooit hebben geleefd. Jullie hebben het grootste vermogen om deze planeet en heel jullie spel te veranderen door je hart te veranderen. Jullie dragen in je de unieke schoonheid die de Godvonk is. Zoek naar toepassing daarvan wanneer dat maar mogelijk is en wanneer je in de gelegenheid bent om iemand een vijfdimensionale knuffel te geven. God zegene jullie, lieverds. Wij zijn zo verschrikkelijk trots op jullie. Het is voor ons een grote eer om jullie te vragen om trots de stille glimlach van spiritueel zelfvertrouwen te dragen, elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

ESPAVO.

de Groep


De hartverbinding
In mijn kracht gestapt


Van Barbara

Ik herinner me de eerste Bakens van Licht boodschappen die Steve en de Groep schreven. Voor mij was dat een tijd van heel grote verandering. Ik las de boodschappen en rende dan terug naar zijn kantoor en zei: “je hebt dit voor mij geschreven!” En dat is precies zoals ik me nu ook voel. Ik heb het gevoel dat deze boodschap speciaal voor mij is geschreven omdat ik me daar zo in terugvind. Maar ik heb ook het gevoel dat iedereen waarheid in deze woorden kan zien. We zijn immers zo met elkaar verbonden. We mogen dan individueel op verschillende manieren door de levenservaringen gaan, in wezen zijn we allemaal onderweg op ons spirituele pad. We zoeken naar de antwoorden zodat we beter kunnen begrijpen wie we zijn en wie we van dag tot dag worden. Ik breng mijn vibratieniveau omhoog om goed te passen bij wie ik nu ben.

Sinds we met Lightworker zijn begonnen heb ik op een snel spoor naar spirituele ontwikkeling gezeten. We groeien allemaal zo snel. Ik zelf heb spirit moeten vragen het wat langzamer aan te doen zodat ik kon genieten van de stappen in mijn leven die ik net genomen had voordat ik weer verder zou gaan. Ik heb het gevoel dat wie ik ben veel niveaus kent. Zodra ik me rusteloos en ontevreden begin te voelen, weet ik dat het tijd is om mijn volgende uitdaging aan te gaan. Ik word me dan bewust dat ik klaar ben om het volgende deel van mezelf te ontdekken. Recentelijk heb ik tevredenheid en blijheid gecreëerd in de wereld om me heen met de verhuizing naar ons nieuwe huis. Nu ben ik klaar om diep in mezelf te schouwen en te kijken hoe ik me innerlijk kan ontwikkelen. Het is tijd om volledig in mijn kracht te gaan staan.

Toen we met onze seminars begonnen, heb ik met Steve afgesproken dat ik alle werkzaamheden achter de schermen zou regelen en hem zou steunen bij de presentatie van zijn werk. Hij zou de seminars presenteren terwijl ik ervoor zorgde dat alles achter de schermen gladjes verliep. Ik deed echter niet mee aan de presentatie. Naarmate de tijd verstreek, voelde ik de behoefte om ook wat te zeggen en een meer gelijkwaardig deel van het werk te zijn. Ik ben gezegend met een partner die me steunt en aanmoedigt om naar het volgende niveau in mijn groei te gaan. Nu vormen we een samensmelting van energie in ons werk en ik kan bijna niet wachten om te zien waar ik hiervandaan naar toe ga. Bij Steve’s privé sessies vond ik het heerlijk om de mensen te begroeten en met hen te praten als ze moesten wachten. Ik had ook gesprekken met mensen aan de telefoon als ze een afspraak voor een privé sessies wilden maken. Ik heb die gesprekken altijd heel erg prettig gevonden. Kort geleden kreeg ik het gevoel dat ik iets meer zou kunnen doen. Ik heb ervan genoten om Steve te steunen en nu moedigt hij mij aan om nog meer in mijn kracht te gaan staan. Hij heeft me altijd aangemoedigd om vooruit te gaan maar gerespecteerd dat ik dat in mijn eigen tijd deed. Dit gezegd hebbend, maak ik nu trots bekend dat ik in januari 2005 ga beginnen met mijn eigen privé sessies. Die zullen anders zijn dan Steve’s sessies. We hebben immers allemaal iets te bieden wat uniek van ons is. Ik zal dat doen vanuit mijn eigen smaak van de waarheid. Ik zal “readings vanuit het hart” geven. Terwijl ik dit schrijf glimlach ik vol spiritueel zelfvertrouwen.

Dit is de ideale tijd van het jaar om een stap vooruit te doen. Nu het jaar 2004 ten einde loopt, kijk ik bespiegelend en met voldoening naar de vele stappen die ik in het verleden heb gezet. Ik neem de tijd om te voelen hoe gezegend ik ben in mijn leven. Ik bedank mijzelf voor elke stap die ik dit afgelopen jaar heb durven zetten en voel de opwinding om de volgende niveaus van wie ik ben geworden te onderzoeken. Ik vraag jullie allen om je bij mij aan te sluiten voor dit avontuur dat we het leven noemen en onze kracht te huldigen.

In Liefde en Licht

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.