December 2001

Vier het Licht
Het jaar 2002

Van Steve:

Terwijl we gezamenlijk de volgende stappen zetten, staat er veel te gebeuren. Wij zijn een periode van duisternis in gegaan om het Licht beter te kunnen zien en tot uitdrukking te brengen. Kennis is de sleutel tot de dingen die voor ons liggen. De Groep biedt ons een aantal interessante inzichten aan over de dingen die aan het begin van het jaar 2002 komen gaan. Veel mensen wonen de seminars bij om te horen wat de Groep heeft te zeggen over de dingen die komen gaan. Het grappige is dat de Groep zegt dat wij de scheppers zijn en dat zij haast niet kunnen wachten om te zien wat onze volgende stap zal zijn.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Welkom in de vijfde dimensie

We begroeten jullie met de grootste liefde en vol verwachting nu jullie de eerste stappen zetten in je volgende werkelijkheid. De allereersten zijn nu de brug die de vierde dimensie vormt, over om tot de ontdekking te komen dat ze stevig in de vijfde dimensie staan. Jullie zijn de uitverkorenen die erom gevraagd hebben als eersten de brug over te mogen. Jullie zijn degenen die ervoor gekozen hebben anderen te helpen vertrouwd te raken met de nieuwe trillingen.

De komst van de Kinderen met Kristallen vibratie

De komende tien jaren zullen bepalend zijn voor de dingen die gaan gebeuren in de komende duizend jaar, want de Kinderen met Kristallen vibratie bereiden zich nu voor om te incarneren. Verkenners voor de vibratie van deze kinderen beginnen nu te incarneren maar brengen slechts een paar van de magische eigenschappen van de Kristalkinderen met zich mee. Jullie brengen de collectieve trilling van de gehele mensheid omhoog door onderwijzing en liefde. Zelfs bij de disputen die op dit moment in jullie wereld gaande zijn, vragen we jullie om te zien dat daarin een mogelijkheid aanwezig is voor het licht om door te dringen in gebieden waar duisternis heerst, gebieden die eerder niet bereikbaar waren. We zeggen jullie dat het noodzakelijk was dat dit Licht verspreid kon worden om de weg vrij te maken voor de Kinderen met Kristallen Vibratie. Als zij jullie wereld binnentreden zal er niet langer oorlog, zoals jullie dat noemen, bestaan. Deze bijzondere kinderen hebben een andere energiestructuur dan jullie gewend zijn. Zij zijn buitengewoon sterk maar tegelijkertijd bijzonder kwetsbaar. Bij hun geboorte kan het zijn dat hun aura’s amper te zien zijn omdat de pure energie die uit hun wezen straalt, helder is. Zij hebben een fundamenteel begrip van energie dat jullie niet hebben. Deze bijzondere wezens zijn de incarnatie van de mensheid in een hogere evolutionaire staat, waardoor ze in staat zijn om de eigenschappen van de vijfde dimensie volledig te benutten. Hun vermogen tot liefhebben gaat jullie huidige begrip te boven. Datzelfde vermogen tot liefhebben maakt hen kwetsbaar voor het gebrek aan liefde, wat angst is. Angst is hun grootste vijand en jullie rol op het Speelbord tot op dit moment, is geweest om de planeet veilig voor hen te maken door de angst te elimineren. De angst die jullie verschrikking of doodsangst noemen, is nu aan het verdwijnen tengevolge van jullie recente vorderingen. We zeggen jullie dat jullie meer succes hebben gehad dan jullie je bewust zijn. De hogere trilling van de mensheid, die wij de Kristalkinderen noemen, zullen een begrip van eenheidsbewustzijn naar jullie planeet en het Nieuwe Spel brengen. Begrijp dat jullie in de komende tijd volop de gelegenheid zullen hebben om jullie werkelijkheid te veranderen en de Aarde veilig te maken voor dit hogere mensenras. Neem de verantwoording op je om angst uit je eigen hart te bannen.

De Indigo kinderen zijn nu bezig om de manier waarop jullie over het algemeen over kinderen denken, te veranderen. Voorafgaand aan de komst van de Indigo’s hebben jullie je kinderen altijd geleerd “jullie” waarheid te delen. In de hogere trillingen van de Nieuwe Aarde is waarheid geen norm maar meer een evolutie. Men moet naar hogere waarheden reiken om de hogere trillingen die men bereikt, te ondersteunen, De Indigo’s zijn naar de Aarde gekomen met het vooropgezette doel om jullie te helpen bij het veranderen van je methoden om je kinderen te ondersteunen. Als jullie dat doen kunnen zij naar zelfs nog hogere waarheden reiken dan die van jullie. Veel Indigo kinderen zijn met heel moeilijke contracten binnengekomen. Sommige van die contracten bestonden uit het creëren van problemen zodat jullie die dan konden oplossen door invoering van meer geavanceerde methoden. Werk nu met hen en daag hen uit al hun talenten te gebruiken. Geef hun dus de vrijheid en de verantwoording om die bekwaamheden te gebruiken zodat ze de deur kunnen openen voor de dingen die te komen staan.

Wanneer de Kristalkinderen hun plaats innemen en volwassen worden, zullen jullie geen benamingen gebruiken om aan te geven wat de norm is en het woord Kristalkinderen zal verdwijnen. De Indigo kinderen zijn degenen die er onbaatzuchtig in toegestemd hebben om een belangrijk gat op te vullen en de titel Indigo kinderen zal altijd blijven bestaan en door iedereen in ere gehouden worden.

Armageddon

Wij zeggen jullie dat het jaar dat voor jullie ligt veel mogelijkheden met zich mee zal brengen. De energie die de Aarde binnenkomt, brengt evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke energie met zich mee. Dit heeft nog nooit eerder in die mate op de Aarde plaatsgevonden. Er bestaat grote weerstand tegen deze energie en de oude garde heeft het gevoel dat ze de controle beginnen te verliezen. De te sterke reacties op de uitgebalanceerde energie zullen met de tijd verdwijnen net als de bovenmatige reacties op de te sterke reacties. Jullie hebben de uitkomst van je Spel veranderd, desondanks zullen de kosmische gebeurtenissen die aan het begin van het Spel in gang zijn gezet, tot een einde worden gebracht. Jullie zien nu datgene wat oorspronkelijk voorspeld is als het Armageddon uit jullie bijbel. De spirituele competitie die deze gebeurtenis opriep, is een directe herhaling van Atlantis. Deze energie is nu echter veranderd en zal daardoor een andere uitkomst en een ander resultaat hebben. Houd de rol van de Rode Draak in deze gebeurtenis in de gaten, als de Rode Draak rustig ligt te slapen, zal de mensheid het markeringspunt dat de laatste Grote Oorlog zou kunnen oproepen, gepasseerd zijn. Als de Rode Draak slaapt, zullen de gebeurtenissen die tot oorlog hebben geleid, snel vervagen en zal de hele mensheid ervan hebben geleerd. Wij willen jullie ook nog zeggen dat dit niet de laatste keer is geweest dat er te sterk gereageerd wordt, nu jullie de vijfde dimensie instappen. Maar toch blijft de energie jullie werkelijkheid binnensijpelen. De infusie van de kristalenergie in jullie werkelijkheid stelt jullie in staat een grens over te gaan die eeuwen en eeuwen geleden voorspeld is.

Belangrijke kosmische data

Jullie vooruitgang op het Speelbord heeft het erg moeilijk gemaakt om de loop en de richting van de gebeurtenissen vast te stellen. De gebeurtenissen waar we jullie nu over vertellen, zouden oorspronkelijk niet eerder plaatsvinden dan in het jaar 2012. Jullie entree in de vijfde dimensie heeft het tijdsverloop van de dingen die jullie creëren verkort en heeft jullie in een staat van versnelde schepping geplaatst. Daardoor verandert de collectieve trilling van de mensheid nu in hoog tempo. Hoewel er nog enkele moeilijke gebeurtenissen direct voor jullie liggen, willen we jullie wijzen op een kosmische gebeurtenis die reeds in beweging is. Begin volgend jaar (2002) zijn er twee belangrijke data die belangrijk zijn aangezien dan triggers in werking worden gezet die jullie werkelijkheid opnieuw zullen veranderen.

De Kristalenergie die binnenkomt vanaf de Centrale Zon, staat op het punt zijn eerste cyclus te completeren. Daardoor kan het eerste portaal naar interdimensionale werkelijkheden opengaan tussen 11 en 18 januari 2002. Dat is een tijd van versneld creëren en een tijd om je intentie te stellen en de hogere verbinding te verwelkomen. Dit zal de mogelijkheden voor de gehele mensheid voor altijd veranderen. Naarmate jullie leren deze portalen te gebruiken zullen die je helpen de eigenschappen van de vijfde dimensie volledig te benutten. Stel je intentie, wees een rots van kalmte in deze bijzondere tijd en bewaar de energie voor degenen die bang zouden kunnen worden, terwijl deze energie op Aarde naar nieuwe niveaus stijgt. Het is typerend voor mensen dat ze niet goed kunnen omgaan met verandering. Deze energie kan een heel verschillend effect op mensen hebben en velen zullen zich helemaal niet bewust zijn dat er iets verandert.

De tweede bijzondere datum is 2 februari 2002. De 020202 is de eerste dag van de Viering van het Licht. Jullie natuur heeft 21 dagen nodig om aan de nieuwe energieën te wennen en de patronen te vormen om deze hogere energieën door te laten stromen. De 020202 is de 22ste dag na de eerste introductie van deze energie. Dit is een dag voor ontspanning, genieten en viering. Kom bij elkaar om dit te vieren. Jullie hebben altijd de verkeerde opvatting gehad dat jullie werkelijkheid echt is en daardoor hebben jullie de neiging het leven veel te serieus te nemen. De “om” trilling dat het woord was waarmee het hele Spel begonnen is, wat in feite een lach. De 020202 is een dag om te vieren want die markeert een mijlpaal in de evolutie van alles dat is. Dit gaat niet alleen over jullie. Deze portalen verbinden de interdimensionale werkelijkheden van alle tien de dimensies met elkaar. De vieringen die op Aarde zullen plaatsvinden die dag zullen heel klein zijn vergeleken met de vieringen die door de rest van het Universum plaats zullen vinden. Doe mee met de eerste Universele Viering van het Licht op de 020202.

Leven de in de vijfde dimensie

De twee dimensies die toegevoegd worden als jullie deze nieuwe werkelijkheid binnenstappen, zijn tijd en ruimte. Jullie relatie ten opzicht van deze twee gebieden zal in de dagen die voor jullie liggen snel veranderen. Vier de veranderingen en verwelkom de kans om in deze nieuwe gebieden te spelen want zij zijn de opening van de Nieuwe Aarde en de creatie van Thuis op jullie planeet.

De verandering in dimensionale relatie tot Tijd en Ruimte is gedeeltelijk bewezen door een lus in tijd waar jullie jezelf zijn tegengekomen, levend in de middeleeuwen. Hoewel jullie prettige herinneringen kunnen hebben aan deze tijd, moeten jullie begrijpen dat dit wrede en ruwe tijden waren in de menselijke geschiedenis. Sommige van deze eigenschappen zijn in de mensheid bovengekomen en staan nu prominent in jullie aandacht. Wees standvastig en heb compassie terwijl jullie jezelf leren hoe je in deze hogere trillingen moet leven. Deze lussen zullen doorgaan totdat jullie begrijpen wat ze zijn en hoe jullie die in alle opzichten kunnen gebruiken.

Veel van jullie paradigma’s zijn in de afgelopen jaren en zelfs in de afgelopen maanden veranderd. De tijd die voor jullie ligt zal vol mogelijkheden zitten. Stel je een tijd voor waarin de grootste mogelijkheden voor overvloed vrijelijk kunnen stromen. Stel je een tijd voor waarin de mensen elkaar’s gedachten kunnen zien en elkaar’s hart kunnen voelen. Droom van een tijd waarin je alleen maar een gedachte in je hoofd hoeft te houden om de prachtigste creaties in een enkel ogenblik te scheppen. Jullie worden wakker uit een droom, lieverds. Die tijd is nu en jullie zijn de scheppers die de kracht en de sleutel in handen hebben. Neem openlijk de verantwoording voor je eigen creaties want dat is de meest effectieve manier om je eigen scheppingskrachten te vergroten. Creëer eerst voor jezelf, want daarmee breng je de energie in lijn voor alles en iedereen om je heen. Centreer je energie, sta in je kracht en denk er aan om van het Spel te genieten. Het jaar dat voor jullie ligt zal een jaar zijn van grote vreugde naarmate de scheppers uit de droom ontwaken.

Geniet alsjeblieft van het Spel terwijl jullie elkaar met respect behandelen, voor elkaar zorgen en goed samen spelen,

de Groep


Van Steve

Op zaterdag 12 januari zullen Tyberon, ikzelf en familie over de hele wereld met onze intenties een netwerk op Aarde creëren om deze nieuwe energie te verwelkomen en op te nemen. Houd de voorpagina van Lightworker in de gaten voor meer details en ook Tyb’s afdeling “Hot Spots of the New Planet Earth”.

Op 020202 zullen Barbara en ik in Toronto, Canada zijn voor het presenteren van het eendaagse seminar “Het her-inneren van Thuis”. Om 2.22 zullen we in stijl vieren!

Ik vind dit werk heerlijk!

Een stevige omhelzing

Steve Rother

 

De Bakens van Licht Meditatie

Noot: De lichtbakenmeditatie is geschreven door mijn partner in liefde en lichtwerk, Barbara Rother. Degenen onder jullie die een seminar hebben bijgewoond, weten dat zij een groot aandeel heeft in dit werk. Barbara verwelkomt jullie commentaar op: angel@Lichtworker.com

Geef jezelf het geschenk van de toekomst.
Dit is één van de drukste tijden van het jaar. Het kan een feestelijke viering van feestdagen worden of een hectische tijd met alle bezigheden van het seizoen. Je bent er zo mee bezig geweest om uit te zoeken wat voor iedereen op je Kerstlijstje het beste geschenk zou zijn, het is nu tijd om jezelf het geschenk van tijd te geven. We hebben meer om aan anderen te geven als we eerst voor onszelf zorgen. Laten we daar nu mee beginnen.

Zoek in de stilte van dit moment het centrum van je wezen. Adem diep in. Dit is JOUW tijd. Adem bewust uit en visualiseer de spanning die je ervan heeft weerhouden om van elk moment van de dag te genieten. Voel hoe je lichaam zich ontspant. Een zachte glimlach glijdt over je gezicht. Je schouders laten de spanning los die je hele lichaam gespannen maakte. Je voelt hoe het zware gevoel dat je met je meedroeg, plaatsmaakt voor een lichtheid. Terwijl je contact maakt met je Spirit, worden je lichaam en geest één in dit vredige gevoel. Je geest maakt alle gedachten die steeds maar in je hoofd rondspookten, rustig. Dit is een tijd van viering. Begin met respect te hebben voor je eigen ruimte. Geniet van het ‘nu’. Geniet van de vrede. Dat is waar het in deze feestmaand werkelijk om gaat. Bereid je voor om jezelf het geschenk van leven te geven.

Tot je verrukking zie je nu jezelf zitten met vlak voor je een enorm groot, ingepakt geschenk dat daar is neergezet. Er zit prachtig gouden pakpapier omheen dat schittert in het licht. Het lint dat om het pak zit, glanst en nodigt je uit om dit geschenk open te maken. Je eerste gedachte is “Wie geeft mij zo’n geschenk?” Dit komt niet van iemand anders. Dit is een geschenk AAN jezelf VAN jezelf. Waarom hebben we het gevoel dat we op iemand anders moeten wachten om ons een geschenk te geven, in de hoop dat het precies datgene is wat we willen? Neem de verantwoording voor het creëren van je eigen geschenk van werkelijkheid. Geef jezelf het geschenk van je toekomst. Je kunt alles wat je hartje begeert in die geschenkdoos doen. Wanneer je dit geschenk opent, zal de perfectie ervan je versteld doen staan.

Waarom zijn wij mensen altijd verbaasd dat we zulke prachtige scheppers zijn? Waarom vergeten wij de magie van de dingen die we kunnen creëren? Wanneer de doos opengemaakt is, zie je hoe een fantastische toekomst zich ontvouwt. Neem een ogenblik de tijd om dit geschenk te waarderen en er dankjewel voor te zeggen. Je begrijpt volledig dat jij degene bent die verantwoordelijk is voor het creëren van zo’n geschenk en dat jij degene bent die verantwoordelijk is voor de acceptatie ervan. Jij creëert je werkelijkheid. Je weet dat je het geschenk als dat zijn dienst bewezen heeft, elk moment terug kunt geven. Je kunt dan weer een ander geschenk van werkelijkheid inpakken, dat op dat moment perfect voor je zal zijn. Wij zijn wezens die altijd veranderen. Dat is een deel van de opwinding van het leven. Durf te veranderen. Geniet van het pad van je toekomst dat zich voor je ontvouwt. Laat de angst los die je van dat genieten terughoudt. Het uitpakken van het geschenk betekent dat je een relatie hebt met Spirit. Heb de moed dit geschenk dat je aan jezelf hebt gegeven, te accepteren. Zeg niet “ik ben zo’n groot geschenk niet waard.” Dit is jouw geschenk voor jezelf. Dit is jouw leven dat je creëert. Geniet van de tijd, minuut na minuut, dag na dag, jaar na jaar. Jij creëert je werkelijkheid met je gedachten elke seconde van de dag. Kies zorgvuldig wat die gedachten zijn. Geef jezelf nu het geschenk van leven. Het is een geschenk dat je jezelf het hele jaar door kan blijven geven, jaar in jaar uit.

Steve en ik wensen jullie een gezegende Kersttijd vol vrede, liefde en de verbinding met Spirit.

Barbara Rother.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.