Augustus 2010

Het geheim van een expanderend universum
Harmonische resonantie

Printversie is niet meer beschikbaar, advies kopieer deze tekst en plak het in een document dat u kunt printen.

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2010 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Deze maand sprak de groep over het expanderende universum. Wij hebben recentelijk ontdekt dat het universum zich niet op een normale manier gedraagt. Als de Big Bang theorie juist is, zou het van elkaar af bewegen van de sterren langzamer moeten gaan. Onlangs werd echter ontdekt dat deze beweging juist sneller gaat. De groep behandelde dit alles in deze channeling en brengt het in verband met wat er naar hun zeggen in ons universum gebeurt als gevolg van de expansie van de Aarde.

Ze brachten het ook terug naar een persoonlijk niveau en spraken over wat wij in de nabije toekomst zouden doen met onze energetische lichamen. De volgende fase van ons werk zal gericht zijn op expansie door harmonische resonantie. Ze willen dit naar buiten brengen zodra ik het in een cursus kan verwerken, dus let op een binnenkort te verschijnen on-line cursus. Ze gaven in de channeling verschillende voorbeelden maar in principe gaat het om wat er met veel mensen gebeurt wanneer ze hun lichaam verlaten. Ze keren dan terug naar hun oorspronkelijke energetische vorm en dat is enorm groot en expandeert constant omdat ze één worden met het universum. Dit zal met eenieder van ons in dit fysieke lichaam gebeuren zodra wij leren hoe we de nieuwe instrumenten voor expansie via harmonische resonantie moeten gebruiken. Wij zullen leren om constant in die energie te leven.

De groep vertelde me twee dagen eerder over dit onderwerp en ik was er heel nerveus over omdat sommige van deze begrippen zich heel moeilijk in menselijke termen laten vertalen. Maar ik denk dat ik het behoorlijk goed deed, hoewel de groep een beetje opgewonden raakte toen ze mij vroegen om mijn handen te gebruiken om een vijfdimensionale beweging te illustreren die niet ten volle bestaat in onze dimensie. Ook al probeerde ik met praten uit te leggen wat zij probeerden te illustreren, waren we binnen in mij allemaal aan het lachen.

Zoals altijd was het er vol met die speciale liefde van de groep.

Heb een goede maand! Steve
Van de groep

Groeten van Thuis

Doorbraak tussen dimensies
De tijd gaat snel, heel snel, want jullie beginnen overal om je heen nieuwe dingen waar te nemen. Jullie beginnen op een andere manier waar te nemen vanwege jullie verhoogde zienswijze. Wij willen vandaag met jullie delen hoe deze zienswijze werkt en wat jullie zullen ervaren met je energetische en fysieke lichamen wanneer de Aarde verandert. Laten we het eerst hebben over het universum als geheel, want er gebeurt op dit moment iets heel interessants. Velen van jullie en jullie wetenschappers geloven dat de Aarde ontstond uit de Big Bang (Oerknal). De reden waarom het de Big Bang wordt genoemd is dat er een centraal punt was van waaruit alles in alle richtingen expandeerde. Dit is voor jullie wetenschappers heel gemakkelijk te meten en te zien wat. Wij zeggen jullie dat het geen Big Bang was, maar dat het in plaats daarvan een doorbraak tussen twee verschillende dimensies was die iets heel magisch creëerde. In de geschiedenis van het universum gebeurde dit verschillende malen, maar in jullie dimensie hebben jullie slechts één van deze gebeurtenissen bespeurd.

Big Bang en het expanderende (groter wordende) universum
Wij vertellen jullie dit vanwege de gebeurtenissen die momenteel op de Aarde plaatsvinden. Alles op Aarde is onderhevig aan een eb- en vloedbeweging, de inademing en de uitademing. Het is velen van jullie opgevallen dat dit soms de Adem van God wordt genoemd, de inademing en de uitademing. Tussen elke in- en uitademing in is er zoiets wat een stil punt wordt genoemd of een overgangsmoment. Als je een bal in de lucht gooit, gaat die omhoog, bereikt een stil punt en valt dan weer terug naar de grond. Dat is typerend voor de meeste wetenschappers en jullie noemen dat op Aarde een natuurkundige wet. Wij vertellen jullie dit omdat dat wat wij gaan beschrijven deze wet niet volgt. Daar is een heel belangrijke reden voor, want jullie waarnemingspunt staat jullie slechts toe een heel beperkte range van het gehele beeld te zien. Daarom geloven jullie wetenschappers dat alles in feite begon vanuit een centraal punt, ook al was dit niet zo. Maar zodat jullie het kunnen begrijpen is het volgen van het spoor van jullie wetenschap en jullie perceptie gemakkelijker.

Maar nu het interessante ervan: Wanneer het universum expandeert, zouden jullie verwachten dat de snelheid ervan afneemt, maar dat is niet het geval want in feite gaat het steeds sneller. Dit is slechts een illusie gezien vanuit jullie waarnemingspunt, want wat er gebeurt, is dat de inademing van god is begonnen met dezelfde beweging van de uitademing. De expansie is gestopt en het universum komt nu in feite weer als één geheel bij elkaar. Jullie zijn je daar niet van bewust omdat er geen stil punt was, geen aarzeling of pauze tussen de richtingen. Wat er in deze werking gebeurt is dat wanneer jullie je ontwikkelen en het universum met diezelfde beweging begint te expanderen, het tegelijk begint in te krimpen. (Op dit moment in de channeling probeerde ik een beweging te illustreren die zij me lieten zien die in één en dezelfde beweging in en uitgaat. Het is echt gemakkelijk in 5D, maar in 3D bleven mijn handen tegen elkaar aankomen en daar reageerden ze op.) Het is voor ons heel moeilijk om dit in drie dimensies te illustreren. De beweging creëert een golf die in één beweging tussen dimensies verschuift en datzelfde gebeurt met het universum.

Persoonlijke expansie
Waarom is het nu zo belangrijk om dit zelfs maar te weten? Omdat jullie fysieke lichamen op precies dezelfde manier reageren. Jullie fysieke lichamen en jullie energetische lichamen zijn ook in een ongelofelijk tempo geëxpandeerd. Deel van het probleem is dat jullie erin zijn geslaagd te leren hoe jullie je energieveld onder controle en het ingetrokken moeten houden, om het te maken op deze planeet. Dat is heel goed te zien. Als je ergens naartoe gaat waar heel veel mensen zijn of heel veel verwarring heerst — zoals op bijna elke luchthaven of elk spoorwegstation — zullen jullie zien dat iedereen zijn energieveld zo dicht mogelijk om zich heen trekt zodat ze zonder problemen tussen de mensen door kunnen lopen. Mensen zijn gericht op waar ze naartoe gaan en concentreren zich op het om zich heentrekken van hun energieveld zodat ze niet hoeven te voelen of geen interactie hoeven aan te gaan. Dat is hoe jullie hebben geleerd om energetisch te overleven.

Als gevolg dat mensen dit heel lange tijd hebben gedaan, hebben jullie geleerd je energieveld in bedwang te houden als deel van het menszijn… dit was te verwachten. Nu de tendens opnieuw begint, moeten deze begrenzingen worden opgeheven en moet je veld expanderen om je lichaamstemplate, die jullie de hele duur van het spel hebben gehad, los te kunnen laten. Jullie hebben één bepaalde template van de 500 gekozen om je energie in een menselijk lichaam onder te brengen. Die template heeft je een goede dienst bewezen omdat hij je een houder gaf, of een vat om je energie in te stoppen. Dat werkte omdat alle mensen direct zijn terug te brengen naar een van deze 500 templates. Al snel zullen jullie niet meer beperkt zijn tot deze templates en dat zal het gevolg zijn van deze expansie.

Dit kan tot stand gebracht worden óf door je energieveld te vergroten om je van je template te bevrijden, óf door je template los te laten zodat je je energieveld kunt vergroten. Jullie gaan leren hoe je moet leven in je volledige energieveld terwijl jullie nog steeds in een fysiek lichaam zijn. Jullie zullen leren hoe je je energieveld kunt gebruiken op manieren die je nooit voor mogelijk hebt gehouden. Wij zeggen jullie dat dit in het hele universum nog nooit is gebeurd. Er zijn veel spelen geweest die onvoorstelbare vibratieniveaus, technische kennis en wat jullie vooruitgang noemen, hebben bereikt, maar geen daarvan is bewust van het ene niveau naar het volgende gegaan. En dat is wat er nu gebeurt. Voor velen van jullie is dit opwindend en beangstigend tegelijk, want dat glazen vat wat je energieveld omvatte en je je vorm gaf wordt losgemaakt. Natuurlijk zal dit voor velen van jullie een angstige of ongemakkelijke situatie zijn, want jullie zullen waarschijnlijk iets van je persoonlijkheid of vorm en energie verliezen. Jullie zullen ontdekken dat sommige dingen werken en andere dingen niet. Dan, na heel korte tijd, zullen jullie je het gemakkelijk maken in een nieuwe template naar eigen ontwerp want jullie zijn niet langer beperkt tot slechts 500 templates. Je kunt zoveel templates aanmaken als je wilt en je kunt je eigen container voor je energie naar wens aanpassen.

Op dit moment denken jullie aan je fysieke lichaam en zeggen: “Goed. Dan kan ik eindelijk van dat overgewicht af en er 20 jaar jonger uitzien.” We hebben het hier echter niet over hoe je er fysiek uitziet, maar meer over harmonisaties die je in je lichaam aantreft. We hebben het over energetische structuren die het je mogelijk maken om een groter deel van je spirit in je fysieke lichaam te herbergen en bewust met die spirit te werken.

Van automatisch naar semi-automatisch
Een van de sleutels waarmee jullie zullen werken hebben we al eerder genoemd, maar het is belangrijk om die hier te herhalen. Veel van jullie functies zijn automatisch en dat is altijd zo geweest, hoofdzakelijk om je overleving op deze planeet te garanderen. Maar nu gaan veel van deze functies van automatisch af. Mensen hebben maar heel weinig notie van wat het is om een bewuste ademhaler te zijn. Jullie weten niet wat het is om bewust adem te moeten halen, want jullie halen nu automatisch adem. Als je je ogen dicht doet, gaat je ademhaling automatisch. Er zullen momenten komen dat je bijvoorbeeld bij het TV kijken plotseling tot de ontdekking komt dat je buiten adem bent en dat je jezelf opdracht moet geven om adem te halen. Veel van deze automatische functies zullen op semi-automatisch en semi-bewust gaan, en wij vragen jullie om ermee te spelen. Dit zijn de nieuwe controles die jullie krijgen over je energetische structuur, je nieuwe lichaam, en je nieuwe template die daarmee gepaard gaat. Hoe eerder jullie dit beginnen te begrijpen en met deze ideeën gaan spelen, hoe eerder jullie de deur zullen kunnen openen zodat anderen jullie kunnen volgen. Daarvoor zijn de meesten van jullie hier om daarmee te werken.

Er vinden nu zoveel veranderingen plaats op Aarde om ruimte te maken voor mensen die in hun eigen kracht staan. Er is zoveel opwinding in het hele universum om te kijken hoe jullie met deze verandering omgaan en hoe jullie alles om je heen veranderen. Wij vertellen jullie iets wat jullie al lang weten, maar wat in toenemende mate belangrijk wordt in de dagen die komen gaan. Materie stroomt altijd vrijelijk door het universum, maar wanneer jullie een energievorm (gedachtevorm) hebben, vindt materie zijn weg naar die energievorm en creëert dingen in jullie wereld. Alles wat in jullie wereld bestaat begon in eerste instantie als een gedachtevorm. Jullie creëren daarbuiten energie en dan zal materie eropaf komen om zich eraan te hechten. Dit is geen geheim, want in het hele universum is dat al enige tijd bekend. Maar mensen zetten hiermee nu de volgende stap, wat betekent dat jullie bewuste scheppers zullen worden in plaats van onbewuste.

Het eerste wat zal gebeuren is dat heel wat beperkingen in je eigen creaties verwijderd zullen worden. Veel mensen zullen hierdoor bang worden, wat wil zeggen dat mensen zullen proberen het te gebruiken en te misbruiken… dat is typische menselijk. Zodra jullie deze ups en downs gepasseerd zijn, zullen jullie gaan merken dat je eigen gedachten die energievorm veel sneller creëren dan jullie ooit voor mogelijk hielden. Veel van jullie gedachteprocessen worden nu veel sneller realiteit. De energievelden op Aarde worden zuiverder. Omdat jullie eraan werken om veel gebabbel — de natuurlijke energie die overal om jullie heen is — te zuiveren, leren jullie om de controle te nemen over een heel nieuw lichaam. Jullie leren hoe je iets anders moet doen en zo een ervaring te hebben als een mens die volledig in eigen kracht staat terwijl hij nog steeds in een fysiek lichaam zit. Natuurlijk komen hierbij een aantal uitdagingen/problemen om de hoek. De meesten van jullie zullen ergens op je pad te maken krijgen met aanpassing van het ego. Er komen allerlei soorten leuke kleine uitdagingen die jullie op Aarde zullen ervaren als gevolg hiervan, en wij zijn er heel zeker van dat jullie een antwoord op deze uitdagingen zullen vinden. Wij proberen jullie gewoon bewust te maken van wat er komen gaat, want het gaat met een sneltreinvaart en er is geen stoppen meer mogelijk. Jullie zijn de vijfde dimensie al binnengegaan en nu leren jullie gewoon hoe het daar werkt. Jullie leren nu elke dag hoe je die moet gebruiken, hoe je je werkelijkheid moet creëren en de Hemel op Aarde moet brengen. Dit alles staat nergens geschreven, dus alsjeblieft, als je iets ontdekt wat werkt, deel het dan met elkaar. Zeg niet: “Ik heb hét antwoord.” Zeg: “Ik heb een antwoord.”

Harmonische resonantie
Er is nog een laatste punt dat we hier vandaag aan toe willen voegen omdat het een belangrijk deel is van alles wat wij de komende twee jaar met jullie onder handen zullen nemen. En dat is het expanderende energieveld van jezelf. Wanneer je je energieveld vergroot, gebeurt er iets heel magisch. Laten we even teruggaan naar de mensen in het station die voortdurend proberen hun energieveld dicht te trekken en gewoon hun weg te gaan zonder iemand te storen — zonder het energieveld van een ander te storen. Ze voelen zich veilig wanneer ze dat doen. Waarom? Omdat jullie je verantwoordelijk voelen als je iemand voorbij loopt en dan invloed op hem of haar uitoefent. Daarom hebben jullie bewust geleerd om je energieveld dicht om je heen te trekken. Als jij je energieveld groter maakt, betekent dit dat je energieveld in contact komt met het energieveld van de ander. Het is echter totaal onmogelijk dat energievelden elkaar volledig overlappen of omhullen en dat brengt ons bij de volgende sleutel van jullie bestaan op Aarde. Dit alles zal te maken gaan hebben met harmonieën, hoe je harmonieën ontwikkelt en de harmonische resonantie op deze planeet. Wij zullen een paar heel fundamentele ideeën hierover met jullie delen, maar wij zullen jullie ook een paar intentionele mogelijkheden laten zien die jullie voor jezelf hebben gecreëerd tijdens deze ontwikkelingen. Sommige ervan zijn heel eenvoudig, dus leer ze te gebruiken en wanneer je de mogelijkheden eenmaal begrijpt, zul je zien hoe dit nieuw verworven geschenk je op veel gebieden zal kunnen helpen.

Wij zullen jullie een voorbeeld geven: Vlak naast dit gebouw ligt een toegangsweg om naar de parkeerplaats erachter te komen, waar de Hoeder graag zijn auto parkeert. Hij moet daarvoor een bocht naar links maken die heel moeilijk en gevaarlijk is omdat auto’s vaak te dicht achter hem zitten waardoor ze gemakkelijk de achterkant van zijn auto zouden kunnen raken voordat hij de bocht kan nemen. Hij begint nu kilometers voordat hij eraan komt de energie van die situatie te harmoniseren. Zodra hij er dan is, is er altijd een opening om de bocht te nemen, omdat hij de energie van de moeilijke situatie in harmonie brengt voordat hij er is. Hij weet dan heel goed dat er niemand achter hem zit wanneer hij de richtingwijzer aanzet om die draai naar links te maken, omdat hij die ruimte van te voren heeft gecreëerd. Jullie kunnen echt je vibratie afstemmen zodat materie zich eromheen kan verzamelen om zo in elke situatie een harmonie met je energie te creëren. Niemand kan alle vibraties direct aanpassen, maar je kunt dat doen via harmonieën. Dit zal je helpen om je werkelijkheid veel sneller, directer en doelbewuster te creëren dan je ooit eerder op deze planeet hebt gedaan. Het is een instrument dat jullie zullen gebruiken om de Hemel op Aarde te creëren.

We hebben jullie een paar opwindende dingen verteld om naar uit te kijken en de prachtige voorbeelden die jullie stuk voor stuk gaan worden. Maar harmonieën op deze Aarde zullen enorm voor jullie zijn wanneer jullie je veld vergroten, om de eenvoudige reden dat jullie niet langer in staat zullen zijn om iedereen buiten je levenservaring te houden. Jullie zijn een deel van iedereen die je tegenkomt en dat zullen jullie nu gaan weten. Het ligt voor de hand dat dit in velen emoties gaat oproepen en op sommige momenten voor uitdagingen/problemen zal zorgen, maar de onvoorstelbare geschenken die hieruit voortkomen zijn ongelofelijk. Jullie hebben je nog geen voorstelling gemaakt van de onvoorstelbare mogelijkheden die uit dit soort expansie kunnen voortkomen. Je expansie en je veiligheid en comfort in die expansie zal te maken hebben met je vermogen om op een comfortabele manier te harmoniseren.

Harmonisaties zijn eenvoudig. Laat ons jullie een ander voorbeeld geven zodat jullie precies weten waar we het over hebben. Stel je voor dat je deze zaal binnenloopt terwijl er nog niemand is. Je doet het licht aan, kijkt om je heen en zegt: “Wel, ik moet vijf minuten wachten. Ik ga maar vast zitten.” Op dat moment bezit je met je vibratie elk stukje van de zaal, want je vibratie vult de zaal ongeacht hoe groot die is. Wat gebeurt er nu als iemand anders de zaal binnenkomt? Onmiddellijk, zelfs als je het niet hoort, word je je bewust dat je energie in die zaal veranderd is omdat er een disharmonische reactie in je veld ontstaat zodra er iemand binnenkomt. Om een harmonie in je energetische veld te creëren moet je eerst je ogen open doen, de persoon zien en er contact mee maken. Dit wordt automatisch gedaan en dat is al lang zo gegaan. Dat is een van de dingen die van automatisch afgaan en direct in het bewustzijn komen. Je controle over je energieveld is niet langer automatisch. Als je er niets aan doet, als je het op dit moment niet bewust expandeert, zal het inkrimpen en zul je dat energieveld slechts een paar centimeter van je lichaam af houden. Wat zou dat zonde zijn, want er is zoveel liefde in het universum die je zou kunnen voelen.

Je tegelijk kwetsbaar en sterk voelen
Wanneer je je energieveld begint te vergroten, zul je je natuurlijk onveilig voelen, maar je zult ook leren hoe je de verschillende delen van je energieveld in harmonie moet brengen. Je zult leren hoe je disharmonische en niet in overeenstemming zijnde energie in je energieveld kunt toelaten zonder erdoor beïnvloed te worden. Om dat te kunnen doen was het heel belangrijk om je energetisch grenzen te hebben, niet alleen om te weten wie je bent, maar om te weten wie je niet bent. Stop met het proberen alles te zijn. Het is goed om tijdens deze expansie je eigen deel en plaats in dit universum te kennen. Maar de expansie van je eigen energieveld en het loslaten van je fysieke template is nu op handen.

Wij vertellen jullie ook dat er veel staat te gebeuren, want de Aarde gaat door een cyclus. De hele mensheid gaat door een cyclus… de zon, de maan, de planetaire aspecten zijn door een cyclus gegaan en het is er een waar jullie op deze planeet al verschillende malen doorheen zijn gegaan. Dit is kenmerkend want dit heeft geleid tot problemen en harmonisaties die ervoor hebben gezorgd dat systemen die niet werkten instortten. Wij zeggen jullie dat het deze keer anders kan. Het is niet nodig dat jullie systemen instorten om dit te corrigeren en naar het volgende niveau te gaan. Het is nu zonder dat mogelijk, speciaal wanneer jullie de kracht van je groeiende energieveld in eigendom hebben. Als je ooit iemand hebt gekend die door een doodservaring is gegaan of wat jullie noemen een bijna-doodservaring, dan heb je wellicht gehoord dat bijna het eerste wat ze hebben gevoeld zodra ze uit het fysieke lichaam waren die prachtige expansie van licht was. Hoe enorm en geweldig groot ze werkelijk waren. Het is nu mogelijk om dat te voelen zonder dood te gaan. Het is nu mogelijk om elke dag in die energie te leven.

Voor wat betreft de emoties, daarbij komen de healers in beeld. Daar gaan de leraren en healers van deze planeet echt bij helpen, want elke verandering van dit formaat zal angst met zich meebrengen. Het zal onthulling met zich meebrengen en al dat soort dingen waar mensen typisch bang voor zijn omdat jullie bij die expansie een stukje veiligheid zullen verliezen. Wanneer die expansie plaatsvindt, zullen jullie over de hele wereld nieuwe methoden in harmonisering leren. Wat doe je wanneer je harmoniseert? Verander je jezelf om je aan te passen? Zul je die ander worden en niet jezelf? Zul je jezelf in feite gaan verliezen? Om bij jezelf te blijven moet je gezonde grenzen hebben voordat je aan de expansie begint. Als je weet wie je bent en als je weet waar je grenzen liggen dan kun je expanderen zonder die grenzen te verliezen. Je kunt dan expanderen en de energie gebruiken in plaats van ertegen te vechten.

Het is dus een spel en nu gaan jullie leren om datzelfde spel te spelen vanuit een hoger perspectief. Wij kunnen jullie vertellen dat de regels aan het veranderen zijn, maar wij kunnen jullie niet precies vertellen hoe jullie het moeten gaan doen. Lieverds, denk eraan dat jullie op de planeet van de vrije keuze leven en wat jullie ook doen, het zal werken. Wij zijn zo opgewonden om te kijken naar wat er gebeurt op deze planeet. En niet alleen wij, maar de ogen van het universum zijn nu gericht op de Aarde. Dit is nog niet eerder gebeurd. Gefeliciteerd! Jullie hebben het spel gewonnen.

Nu vragen wij jullie alleen nog om die nieuwe stukken te vinden, steek je hand ernaar uit en deel ze met de mensen om je heen. Het hoeft allemaal niet volmaakt te zijn. Het paradigma van leraren is veranderd. Je hoeft geen meester meer te zijn om te onderwijzen. Je moet gewoon graag de kennis willen hebben om er dan samen met je leerlingen naar te zoeken in plaats van hun de weg te wijzen. Alles begint te veranderen wanneer jullie leren hoe jullie samen moeten gaan en een begin gaan maken met het wegnemen van alle illusies van gescheidenheid tussen mensen op Aarde. Dit is de tijd waarin geen geheimen meer bestaan. Dit is de tijd waarin jullie duidelijk in elkaars hart maar ook in elkaars gedachten kunnen kijken. Dit is de tijd om verliefd te worden op de mensheid.

Het is voor ons een grote eer om deze informatie met jullie te delen. De eer is aan ons omdat wij dat al lange tijd doen. Het is echter nog maar kort dat jullie in staat zijn het te horen. Welkom Thuis, lieverds. Jullie creëren op dit moment met jullie liefde Thuis op Aarde.

Wij verlaten jullie nu met drie geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect. Zorg voor elkaar en help elkaar bij elke gelegenheid die je krijgt speciaal wanneer je die harmonie vindt. En vergeet niet dat jullie een prachtig spel spelen van te doen alsof je een mens bent en speel het goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Foto’s van het leven
Deze zomer heeft het voor mij mogelijk gemaakt om verbonden te raken met mijn thuis. Ik heb genoten van elk deel van wie ik ben. Ik was in staat om in een langzamer tempo te leven en dat heeft mij de kans gegeven om tijd te besteden aan projecten die ik voorheen op een laag pitje had gezet.

Een van die projecten zouden jullie wellicht saai vinden omdat er te veel tijd in gaat zitten. Iets waarvoor je het liefst iemand zou betalen om het voor je te doen. Ik ben bezig met een langdurige karwijtje, namelijk het digitaliseren van al onze foto’s uit de tijd dat Steve en ik elkaar ontmoetten tot aan het moment waarop we onze kinderen grootbrachten, Steve’s kant van de familie en die van mij, vriendschappen en allerlei andere foto’s die ik door de jaren heen zo zorgvuldig in foto albums heb geplakt.

Het is moeilijk om je nog voor te stellen hoe camera’s werkten voor het digitale tijdperk. Bijna als het herinneren van een zwart-wit televisie voordat de kleurentelevisie kwam. Oké, ik verraad hiermee mijn leeftijd! De groep en Steve hebben gezegd dat in onze nabije toekomst er een snelle ontwikkeling in technologie zal zijn. Wij kunnen al zien dat dit bezig is waar te worden. Op de een of andere manier mis ik het ouderwets door foto albums bladeren en het samen kijken naar kiekjes van mensen en plaatsen die me zo lief waren. Maar verandering is goed. Ik heb een printer die iedere foto uitprint die genomen is met mijn grappige kleine paarse digitale camera. Ik moet alleen nog uitvinden hoe het werkt. Vergeet niet dat Steve de technicus is, niet ik. Maar het lijkt alsof ik mijn vaardigheden vergroot zodra ik besluit om eraan te beginnen. Wanneer iemand bij ons thuis komt, kunnen wij zo op een gemakkelijke manier op het grote scherm van onze TV een draaiende serie digitale foto’s laten zien. Dit zijn niet alleen foto’s van ons persoonlijke leven maar van alle Lightworker seminars die we door de jaren heen hebben gepresenteerd omdat de mensen op die foto’s ook familie van ons zijn. Soms staan wij ook gewoon zelf naar de foto’s te kijken.

Dit houdt de herinneringen levend. Die herinneringen kunnen gelach, tranen, blijdschap en triestheid met zich meebrengen. Wij kunnen dat alles ervaren vanaf geboorten tot aan het overgaan van geliefden en alles daar tussenin. Ze zijn een herinnering aan wie we op dat moment waren. We kunnen zien hoe onze uiterlijke verschijning is veranderd maar die weerspiegelt ook hoe wij van binnen zijn veranderd.

Ik heb genoten van dit conserveren van ons verleden zodat toekomstige generaties kunnen zien waar hun familie vandaan kwam. Mijn enige probleem hiermee was dat het proces teveel tijd heeft genomen. Als ik naar een foto kijk, schijn ik te veel tijd te besteden aan het opnieuw beleven van de herinneringen. Terwijl ik al deze foto’s aan het scannen was, schrok is hoe sommige verbleekt en beschadigd waren. Als ik niet aan deze onderneming was begonnen, weet ik dat deze foto’s verdwenen zouden zijn en dat er in de toekomst geen plezier meer aan beleefd zou kunnen worden. Met mijn magische machine kon ik elke foto ophalen en ze weer tot leven te brengen. Het doet me plezier om te weten dat iedereen die naar deze foto’s kijkt zorgzaamheid, liefde, gezinsleven en plezier zal zien. De herinneringen zullen voortleven en nieuwe zullen gecreëerd worden wanneer we die vastleggen met onze camera’s. Maar ook zonder een camera kunnen we een moment in ons opnemen door even onze ogen te sluiten en het moment door middel van intentie vast te leggen in ons geheugen zodat het een herinnering wordt. Dat zijn de foto’s van onze geest. Of je nu de speciale momenten in het leven op deze manier of met je camera vastlegt, belangrijk is dat je foto’s maakt van het leven.

In liefde en licht, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.