Augustus 2004

Geloof je?
Om toegang te krijgen tot de Nieuwe Energie

Van Steve

Door de jaren heen ben ik me bewust geworden dat de boodschappen van de Groep altijd in code zijn. Zij noemen het “de code van het hart” omdat zij die gebruiken om tot vele harten tegelijk te spreken. Ze gebruiken dezelfde woorden om verschillende boodschappen op vele verschillende niveaus tegelijk door te geven. Degenen onder jullie die de boodschappen van de Groep live hebben gehoord, weten dat ze heel verschillend kunnen zijn. Soms houden ze ons de hele tijd aan het lachen, terwijl ze andere keren belangrijke informatie doorgeven. Weer andere channelingen brengen allen in tranen door de liefde die zij ons geven.

Deze specifieke boodschap zal je hart verheffen, zoals te verwachten is van de Groep, maar zal ook belangrijke zaden van hoop en liefde voor de toekomst zaaien. Nadat je deze boodschap hebt gelezen, zal je analytische geest zich kunnen afvragen: “Dat is een mooie boodschap, maar wat kan ik ermee doen?” Hoewel verschillende punten ervan in het dagelijkse leven te gebruiken zijn, spreekt deze boodschap meer tegen de toekomstige “jij” dan tegen de praktische persoon die je waarschijnlijk denkt te zijn.

Wat nu volgt is een avontuurlijke reis in een magische wereld van hoop en liefde. De Groep heeft hiermee de bedoeling om ons hart te raken met hoop en liefde en ons te helpen met het her-inneren van Thuis.

GROEPsomhelzing

Steve Rother

Van de Groep

Groeten van Thuis.

Welkom, lieverds. Jullie zitten hier in een zaal vol meesters, toch kunnen slechts enkelen van jullie zien wie je bent aan de andere kant van de sluier die jullie vasthoudt in de werkelijkheid die jullie Aarde noemen. Wij zien dat velen van jullie in een zodanig hoog tempo door veranderingen gaan dat het soms moeilijk is om je evenwicht te bewaren; maar wij zien jullie. Als jullie jezelf niet meer kunnen zien houden wij zo vaak de energie voor jullie vast. Laat ons jullie daarom vandaag een aantal mogelijkheden geven om je energie in evenwicht te brengen, want waar jullie doorheen zijn gegaan met betrekking tot de veranderingen in vibratie, is nog maar het begin en de dagen die voor jullie liggen zullen vol verwondering, vreugde en magie zijn – van de soort die je voor jezelf creëert.

Ja, wij zien dat velen van jullie spanningen hebben of onder druk staan in je leven. Jullie stappen in je passie, of dat denken jullie, en jullie kunnen maar niet ontdekken waarom alles niet goed in elkaar past. Jullie zijn gespannen omdat jullie denken niet in staat te zijn je passie te vinden. O, dat laatste vinden we prachtig. Maar in de eerste plaats zeggen wij jullie dit: mensen denken veel te veel. In plaats van op dit moment dan ook te denken, vragen wij jullie om deze boodschap gewoon in te ademen en de energie in en door je heen te laten stromen. Laat toe dat alle spanning die je hebt gevoeld, je vriend en mentor wordt, want vanuit een hoger perspectief heb jij die zelf in je werkelijkheid geplaatst.

Ja, we weten het. Zo voelt het niet, hè? Het voelt alsof er allerlei soorten problemen zijn, en telkens als je iets probeert te doen, wordt het op de een of andere manier geblokkeerd. Je vraagt je af: “Is het niet de bedoeling dat ik dit pad ga? Misschien probeert spirit mij iets te vertellen.” Maar wij zeggen jullie nu dat het voor velen van jullie alleen maar de bedoeling is dat jullie de spanning voelen als deel van je pad. Laat ons jullie daarom nu een ander perspectief geven.

Dansen dicht bij de rand
Velen van jullie dansen dicht bij de rand. Sommigen van jullie hebben het gevoel alsof jullie al heel lang op een steile rots, dicht bij de rand dansen. Weet, lieverds, dat wij jullie daarvoor zegenen, want zoals jullie hebben gezien met veel mensen die jullie als succesvol beschouwen, is dat dicht bij de rand dansen vaak nodig om de angst voor het van de rots vallen, los te laten. Verder moeten jullie niet vergeten dat, ook al maken jullie je zorgen over wat er dan zou gebeuren, jullie niet kunnen vallen ook al zouden jullie het proberen. Jullie spelen een spel met engelenvleugels overal om en over jullie heen gespreid. Ja, jullie kunnen naar deze kant leunen, jullie kunnen naar die kant leunen. Ja, jullie kunnen struikelen bij het vooruit gaan, maar jullie kunnen je niet bezeren. Jullie creëren de hemel, of Thuis, letterlijk vandaag. Daarin ligt de magie. Dat hebben jullie gecreëerd.

Dus houd dat in gedachten als jij je weer eens afvraagt of je nog meer zware, veeleisende dingen aankunt. Houd in gedachten dat een stukje kool wat heel lang onder druk staat, verandert in de prachtigste diamant. Als jij je perspectief kunt veranderen en diezelfde energie kunt gebruiken om iets te creëren, en jij je schoonheid net als de diamant laat stralen, zal je geen druk of spanning meer nodig hebben.

Drie vragen
Laat ons jullie nog weer een ander perspectief bieden. Laat ons jullie drie vragen stellen. Laat ons jullie een aantal gelegenheden bieden om jezelf vanuit een ander perspectief te zien; vanuit het perspectief van pure energie, want dat is wat jullie werkelijk zijn. Jullie zien jezelf als een prachtige “bel van biologie” waarin jullie spelen, en jullie denken dat dit is wat je bent, maar dat is niet zo. Jullie zijn energie; jullie zijn vibrerende beweging; en jullie zijn de mooiste vibratie die jullie je maar voor kunnen stellen. Alle ogen in het universum zijn op jullie gericht en kijken naar al jullie bewegingen want jullie veranderen de manier waarop vibratie danst in jullie werkelijkheid en dat is voor ons wonderbaarlijk mooi. Maar hoe zit het nu met die vragen?

Eerste vraag: Geloof je?
De eerste vraag is: Geloof je? Ah, jullie wachten op de rest van de zin, niet? “Geloof ik in wat?” zeggen jullie. Nee, dat is het niet. Het is gewoon: Geloof je? Want de geloofsdaad is alleen mogelijk als die betrekking heeft op iets dat onbekend is; daarom ontkracht het nader preciseren van de vraag de ware bedoeling ervan. Het is niet mogelijk om te geloven in iets wat bekend is, want dan wordt het kennis en is het geen geloof meer.

Houd in gedachten dat het geloven, of het handelen vanuit een overtuiging, letterlijk een handeling is van het engelenrijk die jullie gebruiken als menselijke eigenschap; jullie reiken dus in het engelenrijk om deze overtuigingen te bereiken. Zodra jullie dan iets vinden waarin jullie geloven, is jullie instinctieve eerste reactie het te verpakken en te definiëren. Jullie stoppen het in een doosje en vertellen het aan al jullie vrienden. Jullie schrijven er boeken over. Jullie geven er les in en delen het met anderen. En dat is prachtig, op één ding na: het kan dan kennis worden. Het ligt in de menselijke aard om zo te handelen aangezien jullie je veel beter op je gemak voelen met kennis dan met geloof. In de bekende wereld is weinig potentieel. In de onbekende wereld is alles potentieel. We zeggen jullie vandaag dat jullie vermogen om te geloven een belangrijk deel van jullie evolutie zal worden in de dagen die voor jullie liggen.

Er zijn verschillende soorten geloof. In feite veranderen de overtuigingen niet maar wijzigt je beeld ervan. Er zijn overtuigingen die definiëren wie je bent, en dan zijn er nog de overtuigingen die jij definieert. Die kleine verandering in de manier waarop jullie naar overtuigingen kijken, zal jullie wereld in een oogwenk veranderen. Houd in gedachten dat als jullie op een bepaald moment niet gelukkig zijn met de werkelijkheid die je ervaart, kies dan alsjeblieft opnieuw, want dat is jullie geboorterecht. Dat is ook jullie verantwoordelijkheid als scheppers die op Aarde dansen in een “bel van biologie”. Want als jullie je recht om te scheppen laten zien, als jullie je bereidheid om naar voren te stappen en iets nieuws te scheppen laten zien, dan definiëren jullie een overtuiging die zegt: “Ik geloof in mezelf”, en dat is jullie geloof in God. Wij vragen jullie om je tot op het hoogste niveau van je kunnen niet langer naar buiten te richten maar naar binnen. Het in de energie van je eigen creatieve vermogen staan, is de grootste hulde die je God ooit kunt brengen, want… jij bent God.

Als jullie verder in je evolutie komen, stelt die gelegenheid jullie in staat om je inzicht in het universum en de wereld om je heen te ontwikkelen. Jouw baan, jouw huwelijk, jouw relatie tot je kinderen, jouw relatie tot je moeder veranderen in een oogwenk, want op dat moment begin je te wandelen in genade. Wandelen in genade is de kunst om te leven in verbinding met alle dingen om je heen. Als je over het ongerepte gras loopt, maak jij je geen zorgen meer over het feit dat je het gras plat trapt en de tere planten beschadigt. Je begrijpt dat het gras daar is gegroeid met de hoogste bedoeling om jouw voetstappen op te vangen als jij eroverheen loopt. Jouw inzicht stelt je in staat om in harmonie met het gras te wandelen en dan heeft het gras er voordeel van als jij eroverheen loopt. Dat is genade. Dat is de gelegenheid om in eenheid met Al Dat is – elk hart, elke grasspriet, elke steen – te leven. Wandelen in Genade is een overtuiging die alleen maar van binnenuit bereikt kan worden.

Geloof is een menselijke eigenschap
Geloof is een menselijke eigenschap want in de hemel is het niet nodig om te geloven. Pas wanneer je gaat spelen in een veld van polariteit en dansen in een “bel van biologie” heb je overtuigingen nodig. Dus vragen we jullie om je overtuigingen steeds maar weer opnieuw te onderzoeken. Zoek altijd naar hogere waarheden – waarheden die je kunt gebruiken – om je hand uit te kunnen steken en de dingen te zoeken waar je van houdt. Daarin zul je je hoogste passie vinden en daardoor je hoogste vibratie. Dan wordt je van het grootste nut voor het universum. Dan schitter je als een diamant en zijn al de jaren van spanning en druk de moeite waard geweest. Vandaag worden er in deze zaal diamanten gemaakt. Wij zijn zo verschrikkelijk trots op jullie.

Tweede vraag: Geloof je in magie?
Vraag nummer twee: Geloof je in magie? Ah, ja, kijk al die hoofden eens op en neer gaan, want nogmaals, magie is een uitbeelding van het onbekende. Magie is een kracht die je in je innerlijk instinctief kent. Het is in feite een heel hoge vorm van geloof. Magie betekent dat niets zich hoeft te gedragen volgens de regels waarin je geloofde of die je zijn geleerd. Magie is energie en zoals alle energie altijd dynamisch en in beweging. Magie is de onmiddellijke verwezenlijking van geluk. Magie gaat voorbij aan datgene wat jij denkt het bekende universum te zijn. Magie is de onmiddellijke telepathische verbinding waar het ene hart zonder tussenkomst van woorden communiceert met het andere.

Magie is begonnen, want magie is in feite een uitbeelding van de hemel op Aarde. Daarom bestaat er zo’n fascinatie voor hemel. Daarom is er zo’n fascinatie voor magie op dit moment op deze planeet, want Harry Potter was toch zeker gechannelde informatie, niet? Ah, maar dit is niet nieuw. Zelfs de dagen van Merlijn geven een fascinatie voor magie te zien – geen luiheid of een kortere weg om dingen op een gemakkelijke manier te kunnen doen, maar een fascinatie voor je vermogen om een schepper te zijn die het beperkte bekende verandert in onbekende mogelijkheden. Jullie hebben dat allemaal in je en jullie zijn de enigen die dat in werking kunnen stellen.

Magie is je openstellen voor nieuwe mogelijkheden en tot nu toe onbekende werkelijkheden. Wij hebben jullie vele malen verteld dat mensen een probleem hebben met werkelijkheid. Jullie denken dat het echt is. Alle dingen aan de andere kant zijn magie, want het is niet mogelijk om magie te creëren van iets dat jullie als werkelijk beschouwen. Magie is de brug tussen het bekende en het onbekende, tussen kennis en geloof. De reden waarom we dit zo uitgebreid behandelen is dat jullie in die momenten naar de hemel reiken en je Thuis her-inneren. Jullie brengen al de energieën van Thuis en de creatieve vermogens van Thuis in deze tijd in je wezen. Dat is magisch.

Er bestaan triggerwoorden die wij behoorlijk vaak gebruiken. Geloof ons als we zeggen dat vertalers en redacteurs nogal eens problemen kunnen hebben met deze triggerwoorden. Magie is er één van. Wij gebruiken dat woord vrij vaak, want het bevat de energie van Thuis die onmiddellijk bij je binnenkomt en een snaar van je hart raakt. Geloof je in magie? Het zal niet lang meer duren voordat jullie dit voor jezelf kunnen bewijzen, want ook al kijken jullie uit naar de magische kinderen die geboren worden met al de eigenschappen en de magische vermogens en die jullie de “Kristal- of de Indigokinderen” noemen, de realiteit is dat jullie die eigenschappen en vermogens stuk voor stuk zelf bezitten. Jullie geloof in magie zet die energiekolken in beweging.

Het Liefdesnetwerk
Wij hebben het gehad over het “Liefdesnetwerk”. Het Liefdesnetwerk is een nieuwe vorm van communicatie die elk hart met elkaar zal verbinden, want jullie hebben allemaal de gelegenheid om er gebruik van te maken. Jullie hebben allemaal geweten dat het eraan komt, jullie hebben allemaal verwacht dat het hier zou zijn. Jullie wisten alleen niet hoe het zich zou gaan manifesteren. Jullie gaan dat weldra activeren. Maar als jullie kunnen, stel je dan het Liefdesnetwerk voor als een complexe dwarsdoorsnede van in elkaar gevlochten energetische draden dat elk hart waar ook met elkaar verbindt. Dat netwerk moet op zijn plaats gehouden worden om gebruikt te kunnen worden. Het Liefdesnetwerk wordt op zijn plaats gehouden door energiekolken die in feite net eender werken als telefoonpalen die de telefoondraden op hun plaats houden. Daarom was het tot op heden niet mogelijk om dit Liefdesnetwerk voor gebruik te activeren, want eerst moesten de energiekolken geactiveerd worden tot portalen en de portalen moesten geactiveerd worden om dit hele proces op zijn plaats te houden. En dat is gebeurd; het is op zijn plaats; en nu beginnen jullie een nieuwe matrix te bouwen voor de hartcommunicatie.

Wij vragen jullie om heel bewust te zijn wat je in dat netwerk brengt. Kies zorgvuldig je gedachten en je gevoelens met betrekking tot wat je in het netwerk projecteert, want het zal door alle harten over de hele wereld gevoeld worden. Het zal interactief zijn met de interdimensionale werkelijkheden die ook bestaan binnen jullie wereld en waarvan jullie je niet bewust zijn, en het zal deze werkelijkheden aan elkaar koppelen. Hier zullen jullie een volledige verbinding hebben met alle dimensionale werkelijkheden tegelijk. Dat zal de deur openzetten voor ET’s (buitenaardse wezens), zoals jullie die noemen. Op dat moment zal veel onbekends bekend worden.

Jullie kunnen je werkelijkheid veranderen door het perspectief van waaruit je de dingen bekijkt te veranderen. Zo eenvoudig is dat. Wij hebben niet gezegd “gemakkelijk”; we hebben gezegd “eenvoudig”. Maar jullie zitten op het goede spoor. Jullie zijn de fantastische zielen die “alles wat is” aan het veranderen zijn. De toekomst ligt in jullie eigen handen… maar eerst moeten jullie geloven en dan moeten jullie geloven in magie. Geloven jullie in magie?

Derde vraag: Geloof je in de magie in jezelf?
Vraag nummer drie… en dit is de moeilijkste: Geloof je in de magie in jezelf? Ja, het is gemakkelijk om te zien waarom Harry Potter, de Matrix, the Lord of the Ring en vele andere dingen op dit moment zo populair zijn. Dat is toe te schrijven aan het feit dat er tot op dit moment in jullie samenleving een algemeen gebrek aan ondersteuning is voor jullie eigen krachten. Als gevolg van dit gebrek is er een vacuüm ontstaan dat nu wordt opgevuld. Deze en vele andere dingen laten de mogelijkheden zien om je eigen magische kracht op te pakken en te gebruiken om een hogere werkelijkheid te creëren.

Velen van jullie hebben het gevoel een persoonlijke relatie met Merlijn te hebben. Jullie zien jezelf als student van de meester magiër. En als je je voorstelt dat Mickey Mouse kleine emmertjes water draagt, dan vind je jezelf een beginneling. En de realiteit is dat jullie de meesters zijn. Het is voor jullie achter de sluier het moeilijkst om in je eigen grootsheid te geloven. Ja, wij kunnen jullie erover vertellen. Ja, we kunnen jullie alle voorbeelden laten zien van jullie eigen meesterschap. Wij kunnen jullie laten zien hoe jullie degenen zijn die creëren met elke gedachte die jullie gedurende zeven seconden in je hoofd vasthouden.

Er gaat altijd een stroom van energie door je hoofd. Dat is het gedachteproces. Wij vragen jullie niet om te proberen dat stop te zetten noch vragen we jullie om de gedachten die door je hoofd gaan, te kiezen, want de realiteit is dat jullie geen controle hebben over wat er door je hoofd heen gaat. Jullie maken deel uit van een gedachteproces dat door alle energieën overal gedeeld wordt. Maar jullie hebben de volmaakte controle over de gedachten die in je hoofd blijven hangen. Zeven seconden. Houd die gedachte goed zeven seconden vast in je hoofd en het is van jou. Werk met die gedachte, geloof in die gedachte en die manifesteert zich. Is dat te eenvoudig voor jullie om te begrijpen? We kunnen het gecompliceerder maken als jullie dat willen, maar dat is het proces. Het in je hoofd vasthouden van een zuivere gedachte is heel eenvoudig. Het probleem is dat jullie je gedachten nog niet voldoende meester zijn om je ervan bewust te zijn wat er door je hoofd stroomt en wat je kiest.

Jullie zijn de magiërs die doen alsof jullie de leerling zijn. Jullie komen hier voor ons zitten en luisteren naar elk woord dat we zeggen. Velen van jullie pakken je pen en papier en schrijven het op. Wat jullie niet begrijpen is dat wij aan júllie voeten zitten, júllie eren, en alles doen om jullie je eigen grootsheid te laten zien. Het moment waarop jullie je eenheid met God voelen, het moment waarop jullie je verbinding met elkaar voelen, het moment waarop jullie die verbinding en die genade voelen waarmee jullie over het gras lopen, dat is het moment waarop jullie je doel hier op Aarde kennen. Dat is het moment waarop wij onze hoogste intentie als engelen tot stand hebben gebracht.

Wij vertellen jullie dit als een instrument dat jullie elke dag kunnen gebruiken, want het moment waarop jij een ander in zijn kracht zet om zijn eigen grootsheid te zien, is hetzelfde moment waarop jij in je volgende evolutionaire rol stapt als Menselijke Engel. Jullie zijn magisch. Jullie zijn de scheppers. In feite zijn jullie God. Nee, jullie zijn niet de enige God, maar daar zullen we het een andere keer over hebben. Ondertussen zeggen wij jullie dat jullie heel ver gekomen zijn en dat we ontzettend trots op jullie zijn. Elke druk of spanning die jullie hebben gehad, heeft meegeholpen om jullie tot de mooiste diamanten te maken die jullie maar zijn kunnen. Weet dat jullie licht helder door het hele Universum straalt.

Alle ogen zijn op jullie gevestigd, lieverds, want jullie zijn niet alleen bij elke oprekking van je voorstellingsvermogen. Er bestaan elkaar afwisselende werkelijkheden die elke dag naar de Aarde en jullie leven daarop kijken. Zij kijken naar alles wat jullie doen en zij zijn degenen die hun pen en papier hebben gepakt om aantekeningen te maken, want de Aarde staat op het punt om te promoveren. Tot nu toe wordt er elke dag een nieuw vibratieniveau bereikt. Jullie zijn de dagen van Camelot, Atlantis en Lemurië al voorbij gegaan.

Het is nu de tijd om dat deel van jezelf in te lijven. Het is nu de tijd om dat geloof op te pakken en het naar binnen te richten. Als je de spanning voelt en als je ziet hoe dicht je bij de rand danst, zet de muziek dan wat harder en geniet van de dans. Dit is de nieuwe dans in de nieuwe energie en dat definieert jullie als scheppers die in “bellen van biologie” een spel spelen.

Zielsvertrouwen door zielscontact
Er bestaat een vertrouwen dat recht uit de ziel komt. Wij noemen dat “zielsvertrouwen”. Het wordt van het ene wezen op het andere overgebracht via de ogen. Er bestaat een heel uniek vermogen om zielscontact te maken, telkens wanneer je in iemands ogen kijkt. Neem dat vandaag met je mee en doe dat doelbewust. Neem dat met je mee waar je ook naar toe gaat, naar de supermarkt, naar het benzinestation. Maak dat zielscontact telkens wanneer je een andere ziel ziet en laat hen de spirit zien die jij bent. Het gaat niet om het ego. Het gaat niet om te proberen hen iets te leren. Het gaat er gewoon om hen binnen te laten en hen te laten zien wie je bent, want door elkaar te zien, neemt je zielsvertrouwen in het waarom je hier bent, toe. Dat is de manier waarop je de God aanraakt in elke andere persoon waarmee je in contact komt.

Dit gaat nu heel snel door jullie heen. Sommigen van jullie voelen op dit moment je hart sneller kloppen. Wees daar niet bang voor en zoek niet naar manieren om dat te stoppen. Ontspan je en laat het zijn beloop hebben. Het komt doordat jullie op vibratieniveau heel snel gaan en de energie door jullie heen stroomt. Jullie werk als Lichtwerkers is amper begonnen. Geloven jullie? Wij geloven in jullie, want jullie houden de eer van de hemel op Aarde vast. Jullie houden onze liefde vast. Jullie zijn de grootste engelen die ooit het spel hebben gespeeld en wij zijn ontzettend trots op jullie. Dus wij zullen in jullie geloven en jullie energie vasthouden totdat jullie in jezelf kunnen geloven. Dat is onze taak.

Als jullie de energie door je heen voelen stromen, weet dan dat dit je naar een hoger vibratieniveau brengt en dat je geactiveerd bent. Gebruik het Liefdesnetwerk en als jullie dat doen zullen alle harten elkaar ogenblikkelijk kennen. Als het ene hart het andere kent, kan er geen oorlog meer zijn op de Aarde. Dat is sneller mogelijk dan jullie denken. Houd die energie van eenheid vast. Telkens als je een leider in de wereld gescheidenheid hoort prediken in plaats van eenheid, maak dan je eigen keuze. Jullie zijn één hart als jullie maar willen geloven in jezelf.

Het is ons een grote eer om deze boodschappen met jullie te delen, want wij zijn alleen hier om jullie grootsheid te weerspiegelen. Vandaag besluiten we onze channeling hiermee nog niet, ook al zullen wij jullie op de gebruikelijke manier groeten. Als jullie dat willen, kunnen jullie hier vandaag weggaan met ons op je schouder, zodat jullie de wind in je rug kunnen voelen, zodat jullie kunnen voelen hoe het gras elke stap ondersteunt, zodat jullie kunnen voelen wat het is om in genade te leven. Geloof je?

Met de grootste eer vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen en voor elkaar te zorgen bij elke gelegenheid. Denk eraan dat dit een prachtig spel is dat jullie hebben bedacht en spelen als scheppers die zich hebben verstopt in “bellen van biologie”. Speel goed samen.

Espavo.

de Groep

Doe met ons mee op zaterdag 18 september 2004 met het activeren van het Liefdesnetwerk tijdens een wereldwijd experiment in het verenigen van bewustzijn. Lichtwerkers over de hele wereld zullen bij elkaar komen in een 25 minuten durend experiment van wereldwijd bewustzijn om de fysische (natuurkundige) en de metafysische wetenschappen met elkaar te verbinden. We zullen deze gebeurtenis live uitzenden op internet radio, gevolgd door een live channeling van de Groep. De Groep zegt dat als we elkaars hand vasthouden… we wonderen kunnen creëren. Kom, maak deel uit van dit doelbewuste wonder terwijl we oefenen met de magie in ons. http://www.espavo.org/WebofLove/


De hartverbinding
De antwoorden op je vragen


Van Barbara

Zie jezelf door een lange, donkere gang lopen. Aan het einde van deze gang ontdek je een enorme houten deur omringd door een prachtig, zacht licht. Terwijl je de tijd neemt om de schoonheid van deze deur te bewonderen, dringt het tot je door dat hij is gemaakt van twee soorten hout, een diep mahoniehout en kersenhout. Dit zijn geschenken die de natuur je heeft gegeven om deze magische deur te creëren. De scharnieren zijn van een rijk, glanzend brons en houden de deur stevig op zijn plaats. Je kijkt naar de deurknop die is gemaakt van een schitterend, diamantgeslepen kristal. Je vraagt je af hoe zo’n creatie is ontstaan.

Als je je hand uitsteekt om deze knop beet te pakken, voel je een verlokkende energie. Je weet dat je door deze knop om te draaien de deur zult openen naar jouw waarheden. Op dat moment herinner je je dat je de sleutel tot je antwoorden in je eigen zak hebt. Je haalt de sleutel uit je zak en stopt hem heel zorgvuldig in het slot, wetend dat je alle antwoorden op je vragen aan het ontsluiten bent. Je staat voor de deur en je formuleert de belangrijke vragen die je in je leven hebt. Wanneer je de antwoorden eenmaal hebt ontvangen, kun je verder op het door jou gekozen pad in het volste vertrouwen en de wetenschap dat je de goede richting op gaat. Je bereidt je voor op de stap, wetend dat je alle antwoorden zult ontvangen zodra je aan de andere kant van de deur bent.

Wij kunnen de antwoorden echter niet krijgen voordat we in onze geest duidelijk weten wat onze vragen zijn. Zijn die eenmaal geformuleerd, dan kunnen we openstaan om de antwoorden te ontvangen. Neem daarvoor nu een moment de tijd. Op welke vragen in je leven zoek je een antwoord? De Groep zegt dat we alle antwoorden altijd beschikbaar hebben, maar dat we ons de vragen moeilijk kunnen herinneren. Als je de vragen kent, ben je klaar om de deur open te doen die je al je antwoorden zal geven. Je bent bereid om de kristallen knop om te draaien en de deur naar je waarheid open te maken.

Nadat je al je vragen hebt geformuleerd, stop je de sleutel in het sleutelgat en pakt de kristallen deurknop beet om de deur open te duwen. Tot je grote verbazing zit er geen beweging in de deur. Dat is vreemd, je hebt het gevoel al de goede stappen te hebben gezet maar zonder resultaat. Hoe meer je tegen de deur duwt en die probeert met kracht open te maken, hoe meer weerstand die biedt. Op dit moment zeg je tegen jezelf dat je de situatie volledig in de hand hebt, maar frustratie sluipt binnen en je besluit om de deur open te breken, vastbesloten om je antwoorden te krijgen ongeacht wat daarvoor nodig is. Maar wat je ook probeert de deur beweegt niet.

Op dat moment hoor je een stem die je inzicht geeft. Spirit fluistert je toe de controle los te laten. Het dringt langzaam tot je door dat je de gehechtheid aan de uitkomst los moet laten. Je ontvangt de wijsheid dat je eigen waarheid je in de weg staat. Je probeert de deur naar de antwoorden op je levensvragen met kracht open te breken. Je haalt eens heel diep adem en voelt hoe je alle controle loslaat. Nogmaals fluistert spirit je een boodschap toe die de Groep vele malen eerder heeft gegeven. “De deur die je de antwoorden op je vragen zal geven, gaat niet open door hem naar buiten te duwen. Doe gewoon een stap achteruit en laat de deur naar je toe opengaan.

Nu je besloten hebt om jezelf niet in de weg te staan, begint deze prachtige deur naar binnen toe open te gaan. Juist op dat moment voel je een ongelofelijke vrede over je heen komen. De deur heeft een overweldigende helderheid van waarheid voor je geopend. Door te luisteren naar je eigen hart en door spirit toe te staan je te helpen met de stroom van het leven mee te gaan, zul je niet alleen de antwoorden vinden die je zoekt… maar ook de vragen die je je probeerde te herinneren.

In liefde en licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.