Augustus 2003

Het Grijze Gebied
De geboorte van het Spiritlichaam

Van Steve

Ik geef heel wat privé her-inneringssessies over de telefoon waarbij mensen naar zichzelf kunnen kijken vanuit het perspectief van de Groep. De laatste tijd hadden mensen het in deze sessies vaak over de energieverandering die over de hele wereld wordt gevoeld. De meest voorkomende klachten zijn: naar boven komende boosheid en frustratie en terugkerende oude kwesties waarmee reeds lang geleden afgerekend was. Volgens de Groep zijn dit tekenen van vooruitgang en zij hebben daar zelfs in de boodschap van vorige maand reeds over gesproken, hoewel ze wisten dat dit niet voldoende was om te verhinderen dat wij er zo nu en dan door overweldigd zouden worden. Zij bieden ons nu praktisch advies voor het zetten van de volgende stap vooruit. Zij slaan ons met liefde gade wanneer wij verwikkeld raken in onze drama’s. Zij zeggen ronduit: geniet van de drama’s, maar neem ze niet al te serieus. Het goede nieuws is dat dit wellicht een tijd is waarop ons fysieke lichaam zich kan aanpassen aan de veranderingen en kan ophouden zich daartegen te verzetten. Voor velen zal het in deze tijd gemakkelijker zijn om af te vallen.

De Bakens van vorige maand ging over de Fantoomdood van de Aarde. Nu zitten we in het proces van het gaan naar een hogere staat, iets waar we lange tijd naar hebben uitgekeken. Voor de meesten van ons is het duidelijk dat we zo ver nog niet zijn, maar waar zijn we wel? Welke deur ligt er voor ons en hoe maken wij die open? Om die vragen te beantwoorden her-innerde de Groep mij aan de woorden van Rod Serling aan het begin van elke uitzending van Twilight Zone TV: “Je ontsluit deze deur met de sleutel van je verbeelding. Aan de andere kant ligt een andere dimensie, een dimensie van geluid, een dimensie van waarneming, een dimensie van gedachten. Je gaat een land binnen van zowel schaduw als substantie, van dingen en ideeën. Je bent zojuist het “Grijze Gebied” binnengegaan.”


Van de Groep

Groeten van Thuis!

Wij begroeten jullie met de liefde van Thuis, want dat is de enige energie die alle wezens overal herkennen en diep in hun wezen voelen. Lieverds, jullie moed als spirits vermomd in menselijke gedaante, heeft opnieuw een nooit overtroffen hoogtepunt bereikt. De energie die jullie wereld in deze tijd binnenkomt, gaat alles wat jullie ooit hebben ervaren ver te boven. De komende maanden zullen een tijd van verandering en introspectie zijn aangezien jullie je energieveld weer aanpassen.


Het aanpassen van de Matrix

Begrijp alsjeblief dat wanneer jullie de hogere dimensies binnengaan je eigen energiematrix zich moet aanpassen om de hogere energie die je draagt te kunnen bevatten. Die aanpassing veroorzaakt op dit moment veel spanning. Wij her-inneren jullie eraan dat, gezien vanuit een hoger perspectief, jullie werk als spirit in menselijke gedaante bestond uit het definiëren van het ondefinieerbare, het vormgeven aan de vormloosheid en het definiëren van de essentie van God. Jullie doen dat door je oneindige vorm te vermommen als eindige vorm. Dat op zich is al een frustrerende ervaring, maar voeg daar nog aan toe de overeenkomst die jullie maakten om de sluier over je ogen te plaatsen om je ervan te weerhouden Thuis te zien, en jullie hebben een omgeving vol innerlijke frustraties gecreëerd. Je hart weet dat er een hogere waarheid is, maar wat je ook probeert, je kunt die niet zien.

Toen velen van jullie wakker werden in een fysieke gedaante, zeiden jullie: “Waar heb ik mezelf nu in gebracht?” Na korte tijd hadden de meesten daar vrede mee en pasten zich aan aan de beperkende vorm van het fysieke lichaam. Nu zullen je grootste dromen uit gaan komen. Jullie veranderen het fysieke lichaam en de energiematrix. Ja, wij weten het, dit is niet wat jullie verwachten hadden. Heb geduld, lieverds, zoals jullie weten uit jullie geschiedenis is zo’n vooruitgang alleen maar te zien wanneer je terugkijkt. Jullie fysieke veranderingen zijn de afgelopen tien jaar snel gevorderd. Wanneer jullie naar deze tijd in de evolutie van de mensheid terugkijken, zal het lijken alsof deze veranderingen in een oogwenk plaatsvonden. Toch vragen de meesten van jullie zich af wanneer er iets zal veranderen. Kijk terug, lieverds, om je vooruitgang te meten en je zult zien dat jullie in de laatste zes jaar meer veranderd zijn dan de meesten van jullie in de laatste zes levens.


Ontspan het fysieke lichaam

Hoewel niet iedereen in dezelfde cyclus zit, zullen we ons niettemin bezighouden met de veranderingen die zich op dit moment bij de meerderheid voordoen. Zelfs als deze kenmerken zich niet direct bij jou voordoen, dan zullen ze zich voordoen bij veel mensen die je vooruit helpt. Op dit moment in jullie vooruitgang gaan jullie het veld van dualiteit uit. Jullie eerste reactie daarop was een fysieke. In de meeste gevallen voelde het fysieke lichaam zich door deze verandering bedreigd en probeerde deze groei te stabiliseren door meer densiteit aan te nemen. In deze huidige evolutiefase stabiliseert het fysieke lichaam zich nu. Aangezien nu je emotionele lichaam zich inspant om deze hogere energieën te herbergen, kan het fysieke lichaam zijn matrix herstellen. De komende maanden zullen voor de meesten van jullie een goede tijd zijn om in de fysieke gedaante verandering te brengen. Begrijp alsjeblieft dat jullie niet je fysieke lichaam zijn, en het kleiner of aantrekkelijker maken ervan naar jouw zienswijze hoeft het aanwezig zijn in een fysieke gedaante niet gemakkelijker te maken. Voorlopig is de spanning van je fysieke wezen af aangezien het naar voren treden van het spiritlichaam begint. Daarom hoeft je fysieke lichaam niet langer te reageren door zichzelf te beschermen met densiteit. Wij zeggen jullie dat zodra jullie Thuis zijn teruggekeerd, jullie zullen inzien wat een volmaakte container je fysieke lichaam was voor jouw energie. Jullie zullen ook zien hoe je oordeel over datzelfde lichaam soms de condities creëerde die je dacht te moeten veranderen. Mensen zijn zo ingenieus, wij zouden nooit hebben gedacht aan dat deel van het spel.


De emotionele aanpassing

Het emotionele patroon is nu voor velen die de weg banen in deze nieuwe energie, drastisch aan het veranderen. Dit brengt de emotionele frustratie naar de oppervlakte die jullie sedert je geboorte hebben opgeslagen in je emotionele matrix. Frustratie die niet is geuit, zal aanleiding zijn tot uitbarstingen van boosheid. De meesten van jullie zullen deze uitbarstingen richten op veilige, maar over het algemeen ongeschikte, doelen. Wij vragen alleen om in die momenten doelbewust niet te oordelen, aangezien dat een illusie van polariteit is die je effectief vasthoudt in de oude energie. Als je emoties bovenkomen zul je ook ontdekken dat je behoefte hebt aan andere emotionele prikkels. Dat is de aanpassing van de emotionele energiematrix die jou in je fysieke gedaante huisvest. Durf verder te reiken en nieuwe dingen te proberen aangezien die inspanningen kunnen leiden naar een nieuwe emotionele dimensie van je ziel. Het omarmen van je donkere kant in die momenten kan je helpen de frustratie te verminderen die velen van jullie sedert je geboorte hebben ervaren. Velen van jullie hebben reeds zo’n uitbarsting in een intense golf van triestheid en tranen gehad. Dit is een uiting van je donkere kant die prachtig is, meer dan jullie kunnen begrijpen. Zijn jullie je bewust dat wij, zelfs als jullie je alleen voelen en in tranen zijn, vlak naast jullie staan en de essentie van je wezen wiegen terwijl jullie die aanpassingen maken aan je emotionele energiematrix? Dit is het proces van het in evenwicht brengen van de mannelijke en vrouwelijke energie in je innerlijk waarover wij zo vaak hebben gesproken. Het weer in lijn brengen van je emotionele structuur stelt het spiritlichaam in staat te voorschijn te komen aangezien emoties de schakel vormen tussen spirit en het fysieke wezen.


De trek naar het Licht

Bij het in evenwicht brengen van de nieuwe emotionele matrix zullen jullie je basis gaan verleggen, weg uit de dualiteit. Jullie zullen de instelling krijgen dat goed of slecht, juist of verkeerd, boven of beneden en zwart of wit niet werkelijk bestaan. De illusies beginnen te vervagen en een nieuw perspectief – dat van evenwichtige emotionele wezens – gaat naar boven komen. Dat kan alleen gebeuren in een heel bijzondere plaats die jullie hebben gecreëerd. Jullie fascinatie voor Licht zal spoedig een nieuw begrip brengen van de werkelijkheid waarin jullie leven. De Lichtzaden die jullie hebben uitgezaaid zijn de afgelopen twintig jaar ontkiemd. Jullie fascinatie voor Licht heeft geresulteerd in “light” frisdrankjes, lichtjes in je schoenen en in sieraden, zelfs in “licht” bier. Dit heeft goed meegeholpen om jullie collectieve aandacht naar het Licht te trekken. Als Lichtwerkers hebben jullie je verbonden om op de een of andere manier het Licht over de wereld te verspreiden. Dat heeft jullie meer geholpen dat jullie weten, want het heeft jullie gemotiveerd om licht te definiëren. Het is die definitie van Licht die ertoe zal leiden dat jullie dat, wat jullie God noemen gaan definiëren.

De volgende stap is de omarming van het geheel. Nee, we vragen jullie nu niet om de duisternis in te zwaaien, want dat was de oude manier en een uiting van polariteit. Nu vragen wij jullie om het licht en het donker samen te brengen, want daarin ligt de ware schoonheid. Omarm beide kanten van jezelf, want daar zul je de waarheid vinden. Alleen door het duister te omarmen kun je de ware schoonheid van het Licht zien.


Het grijze gebied

Tussen Hemel en Aarde ligt een magisch gebied. Tussen Licht en donker ligt een werkelijkheid die in jullie huidige terminologie niet te beschrijven is. Wij zullen die het Grijze Gebied noemen. Klinkt saai, hè? Maar geloof ons, dat Grijze Gebied is de mooiste combinatie van alle kleuren en alle combinaties van Licht en donker. Het is een samensmelting van Hemel en Aarde. Ach ja, we zien dat jullie je nu voorstellen hoe de Hemel er volgens jullie uitziet. Jullie hebben beelden van schoonheid waar geen weerstand bestaat tegen welke beweging dan ook, waar je denkt en alles zich manifesteert op het moment dat de gedachte in je opkomt. Jullie stellen je een plaats voor waar iedereen altijd volledig in harmonie is. Sorry, maar zo is de Hemel niet, dat is slechts jullie illusie ervan. In werkelijkheid zou dat voor ons heel erg saai zijn. In jullie veld van dualiteit geloven jullie van nature dat jullie naar een betere plaats gaan, waar alleen intentie bestaat en geen doel of handeling nodig zijn. Jullie zijn verlichte zoekers en het ligt in jullie aard om naar iets beters te zoeken. Velen van jullie leven met de grote hoop om terug te keren naar Huis. Wij zeggen jullie ook dat op dit moment op Aarde meer mensen dan ooit tevoren deze gedachten hebben. Heb alsjeblieft geduld, lieverds, want je perspectief zal veranderen. Als wij je nu eens zouden vertellen dat je bij je terugkeer naar Huis op deze dagen zult terugkijken als de prachtigste momenten van het Spel dat jullie speelden? Als wij je nu eens zouden vertellen dat er na je terugkeer naar Huis een tijd zal komen waarop je verlangt naar de simpele schoonheid van een blad aan een boom of een stralende glimlach van een geliefde of de comfortabele energie van een gemakkelijke stoel? Wij proberen jullie niet te desillusioneren over Thuis, lieverds. Het is alles wat jullie je her-inneren en meer, maar wat jullie niet begrijpen is dat dezelfde sluier die je ervan weerhoudt je eigen grootsheid te zien je er ook van weerhoudt dat Thuis te zien wat op dit moment overal om je heen wordt opgebouwd. Dat inzicht kan alleen verkregen worden door goddelijke intentie die geactiveerd wordt door het goddelijke doel.


Goddelijke intentie + Goddelijke Doel = Goddelijke Hulpvaardigheid


Een van de moeilijkste kanten van het menszijn is de sluier die jullie dragen. Er zit een donkere plek direct over je derde oog die jullie ervan weerhoudt je ware aard te zien. Dat heeft jullie tot dusver goed gediend in de menselijke ervaring maar nu wordt het belangrijk om de sluier en de kenmerken ervan te gaan begrijpen. Aan deze kant van de sluier zijn jullie één met alle dingen, en dat is wat jullie met goddelijk bedoelen. Het is de sluier zelf die er de oorzaak van is dat jullie die goddelijkheid in jezelf niet zien, want dat zou je onmiddellijk verbinden met alles en iedereen. Dat noemen jullie eenheidsbewustzijn. Laten wij voor het moment gewoon zeggen dat goddelijkheid gelijk is aan eenheid. In deze fase van jullie evolutie is het voor jullie niet mogelijk om ware eenheid te ervaren, want dat zou de sluier volledig opzij trekken en snel een einde aan het spel maken. Eén manier waarop de sluier snel dunner gemaakt kan worden is het aanboren van de goddelijke intentie. Jezelf vertrouwen om de goddelijkheid in je te gebruiken, betekent vollediger doordringen in het eenheidsbewustzijn. Dat is één zijn met alle dingen en de natuurlijke energiestroom volgen aangezien die je in evenwicht brengt met alles. Wij hebben daar eerder over gesproken als de aantrekkingskracht van de Universele energie.

Je goddelijk doel is over het algemeen zó eenvoudig dat jullie dit bijna nooit duidelijk kunnen zien. Als wij jullie stuk voor stuk zouden vertellen wat je individuele doel was, zouden jullie antwoorden: “Is dat niet het doel van iedereen?” Mensen moeten over het algemeen de dingen gecompliceerd maken om ze te kunnen begrijpen. Het Goddelijk doel is het grotere beeld aangezien dat jouw plaats in het eenheidsbewustzijn weerspiegelt. Het is de plaats waar jij past in het grote beeld.

De magie vindt plaats wanneer jij goddelijke intentie combineert met het goddelijke doel. Dat plaatst je in goddelijke hulpvaardigheid en dat is wat je ziel hier kwam doen. Tijdens de aanpassingstijd die jullie nu ervaren, kan goddelijke intentie samen met het goddelijke doel je helpen om duidelijk te zien wat je volgende stap als individu zal zijn. Maak je geen zorgen als je niet onmiddellijk weet wat je hoogste welzijn is of als het niet duidelijk is hoe je goddelijke hulpvaardigheid kunt uitoefenen. Zelfs het nemen van kleine stapjes in die richting kan de problemen van het menszijn vergemakkelijken en je leven betekenis geven. Wij bieden jullie hier drie eenvoudige instrumenten voor het mengen van goddelijke intentie met het goddelijke doel om goddelijke hulpvaardigheid uit te oefenen.


Het respecteren van het spiritlichaam

Je bestaat niet alleen uit een lichaam, noch ben je alleen een spirit in de gedaante die je nu bewoont. De oude manieren in een veld van dualiteit leerden je te geloven dat het nodig was om je fysieke gedaante te scheiden van je spirituele zelf om te kunnen groeien. Om spiritueel te worden vonden jullie het nuttig om de fysieke verlangens van je lichaam openlijk te veroordelen. Dat was jullie waarheid in de lagere vibraties en dat heeft goed gewerkt. Begrijp dat waarheid een evolutionair proces is en wanneer je naar een hoger bestaansniveau gaat, zal het nuttig zijn om naar hogere waarheden te reiken om je hogere vibratie te ondersteunen. Met de evolutie van mensen die nu op handen is, zullen jullie het Spiritlichaam zoals wij dat noemen, te voorschijn zien komen. In de lagere vibraties waar jullie vandaan komen, was het nodig om een scheiding aan te brengen tussen het lichaam en de Ziel. Nu jullie dichter bij Huis komen vervaagt die scheiding. In deze tijd zullen jullie een nieuw belang gaan begrijpen om het spiritlichaam als één geheel te behandelen. Het respecteren van het spiritlichaam als het perfecte voertuig voor je energie is een gebied van gronding dat belangrijker zal worden naarmate je evolutie voortschrijdt. Dit kan worden gedaan door de spirituele verlangens van het lichaam en de lichamelijke verlangens van spirit te respecteren. Deze handeling zal meehelpen je mannelijke en vrouwelijke energie, je yin en yang, en je lichte en donkere kant in evenwicht te brengen. Daarom zullen jullie nu een andere relatie ontdekken met wat eens je fysieke ‘bel van biologie’ was. Gronden is altijd belangrijk geweest bij het leven in een fysieke gedaante. Nu zullen jullie het ook nuttig vinden om het spiritlichaam als één geheel te gronden. Het te voorschijn komen van het spiritlichaam zorgt ervoor dat jullie veranderingen in gewicht en omvang gemakkelijker kunnen realiseren dan nog maar kort geleden. Daarom vragen wij jullie ook om gemakkelijker met seks om te gaan als de lichamelijke uiting van spirit. Het spiritlichaam is het nieuwe voertuig dat jullie naar het volgende bestaansniveau zal brengen en het begint op dit moment te voorschijn te komen bij diegenen die de weg banen in het evolutieproces. Respecteer je spiritlichaam als de vereniging van het fysieke lichaam en spirit. Jullie hoeven slechts te luisteren, want het zal jullie vertellen wat het nodig heeft. Het spreekt nu tot jullie via je spirit. Dit zijn de nieuwe verbindingen die wij in de komende boodschappen bekend zullen maken. Deze samensmeltende beweging van het fysieke en spirituele zelf streeft ook de samensmeltende beweging na van de Universele Energie. Dat is de volgende stap naar het Lichtlichaam en die is nu beschikbaar.


Het vinden van mogelijkheden tot hulpvaardigheid

Volgen van het goddelijke doel is het makkelijkst wanneer je je eigen hart volgt en de volgende evolutionaire stap activeert. Ja, wij weten dat jullie je eigen hart niet vertrouwen en dat is voor ons als engelen het moeilijkste deel van ons werk met jullie. Toch hebben jullie belangrijke zaden van je eigen goddelijke doel diep in je cellulaire herinneringen uitgezaaid. Als je jezelf toestaat die te ervaren, zul je ontdekken dat je niet meer hoeft te zoeken naar dingen buiten jezelf. Sedert het begin van onze boodschappen als her-inneringen van Thuis, hebben we jullie steeds weer verteld dat je hart de weg kent. Zoek je passie en stap er in, op welke manier je maar kunt.

Er bestaat een diepe innerlijke vrede bij degene die zoekt en handelt naar zijn eigen goddelijke doel. Zoek naar manieren om hulpvaardig te zijn. Dat is een handeling die de energieën kan prepareren om je in volledig eenheidsbewustzijn te brengen. Door hulpvaardig te zijn verandert je indruk van jezelf waardoor je werkelijkheid verandert. Over het algemeen zijn dat in het begin kleine stappen, maar ze zetten actie achter goddelijke intentie en leiden je daardoor naar je goddelijke doel. Als je niet precies weet waar je passie ligt, begin dan gewoon met hulpvaardig te zijn en zie hoe je passie naar boven komt.


Her-inneren

Lieverds, jullie spelen hier een groots spel dat jullie zelf hebben ontworpen. Het grootste probleem is dat jullie jezelf veel te serieus nemen. Zijn jullie je bewust dat alle honger, strijd, droefheid, boosheid, eenzaamheid en wanhoop kunnen verdwijnen door een enkele lach? Zijn jullie je bewust dat jullie je wereld kunnen veranderen en anderen kunnen helpen hun wereld te veranderen met slechts een glimlach? Wanneer je merkt dat je naar Huis verlangt, je helemaal alleen voelt of verstrikt raakt in je eigen drama, kun je dan een stapje terugdoen en zien dat je een speler bent in het meest wonderbaarlijke spel? Dat simpele feit is het geheim van het leven zoals jullie dat kennen. Je her-inneren wie je werkelijk bent is zo simpel als een glimlach of een lach. Wanneer je je spirit toestaat naar de oppervlakte te komen is dat magisch. Laat die spirit nu op de een of andere manier hulpvaardig zijn en de magie begint vorm aan te nemen. Daarom zijn jullie nu hier. Het is zo simpel dat we jullie smeken hier niet over door te denken, maar het te voelen in je hart… en te glimlachen.

Het is voor ons een grote eer om in liefdevolle hulpvaardigheid jullie hart aan te raken en je her-inneringen aan Thuis weer te activeren. Jullie hebben ons de gelegenheid gegeven jullie aan te raken met de vibraties van Thuis en daardoor hebben jullie ons toegestaan onze goddelijke hulpvaardigheid uit te oefenen. Wij vragen jullie slechts elkaar te behandelen als de Goden die jullie zijn, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

ESPAVO

De Groep


Van Steve

Voordat ze stierf had mijn moeder een geliefkoosde uitspraak dat nu in mij voortleeft. ‘Er bestaat geen zwart of wit… er bestaan alleen maar grijstinten.’ Wel mamma ik denk dat ik het nu begrijp.

Een stevige omhelzing en vriendelijke duwtjes,

Steve Rother

 

De hartverbinding
Lichaam, Geest en Spirit


Van Barbara

Steve en de Groep zeiden hoe volmaakt ons lichaam ons past en dat wij dat voertuig wat ons werd gegeven om het menszijn te ervaren, zullen waarderen bij onze terugkeer naar Huis. De test is om te waarderen wie we nu zijn, lichaam, geest en ziel. Als we Thuis zijn zullen we inderdaad onze grootsheid zien. Ik begrijp dat goed als ik naar mijn verleden kijk. Ik kan zoveel momenten zien waarop ik iets had aan te merken op mijn lichaam, waardoor mijn gedachten niet erg vredig waren. Ik kijk naar oude foto’s en zie hoe prachtig ik eruit zag maar toen had ik de neiging om op de een of andere manier kritisch te staan tegenover mezelf. Ik was niet verbonden met mijn wezen en blokkeerde daardoor mijn ziel of mijn spirituele zelf. Toen ik een kind was dacht ik dat ik te lang en te mager was. Toen ik een teenager was waardeerde ik mijn lengte maar vroeg ik mij af wanneer ik ooit wat meer figuur zou ontwikkelen. Er was een periode dat ik mijn lichaam echt waardeerde en dat was vanaf het eind van mijn tienertijd tot midden in de dertig. Ik kan me herinneren dat dit een vreugdevolle periode was en dat ik gelukkig was met mijn lichaam en alle andere delen van mijn leven. Daarna, vanaf midden dertig tot aan vandaag heb ik het spel gespeeld van aankomen en afslanken, ofwel het zogenoemde jo-jo syndroom. Ik bepaalde mijn tevredenheid over mijn lichaam aan de hand van de spiegel en de weegschaal en ik kwelde mijn geest hoe ik ‘volmaakter’ zou kunnen zijn.

Sedert ik op mijn spirituele pad been, speciaal de laatste acht jaar, heb ik niet zoveel belang meer gehecht aan mijn fysieke wezen omdat ik wist dat ik volmaakt ben zoals ik ben. Het geeft een vredig gevoel dat te begrijpen. Dit heeft me het vertrouwen gegeven dat van me uitstraalt en voor me uitgaat bij alles wat ik doe. Hoewel de weegschaal meer aangaf dan ik wilde zien, kreeg ik complimenten hoe goed ik er uitzag. Onlangs heb ik mij volledig laten onderzoeken en alle tests van mijn dokter hadden een goede uitslag. Ik ben dankbaar voor de overvloed van gezondheid en dat heeft me een nieuwe kijk op mijn lichaam gegeven. Ik weet dat we onze werkelijkheid creëren met onze gedachten. Mijn nieuwe beeld van wie ik ben heeft een verandering teweeggebracht in mijn zorg voor mijn fysieke lichaam. Ik wil mijn lichaam het beste geven wat het verdient. Als gevolg daarvan ben ik op een andere manier gaan eten, aan beweging gaan doen en spreek ik dagelijks mijn waardering uit voor mijzelf. Hoe interessant dat mijn lichaam met deze nieuwe manier van denken op een natuurlijke manier gewicht verliest! Maar zelfs als ik hetzelfde zou zijn gebleven, weet ik dat ik daar vrede mee zou hebben. Hoe we onszelf zien is allemaal een kwestie van perspectief.

Voordat ik ontwaakte voor dit Lichtwerk had ik geleerd voor massagetherapeut. Ik wist op de een of andere manier dat mijn leven zou gaan veranderen, en ik nam lessen omdat ik voelde dat dit voor mij een volgende stap zou kunnen zijn. Zoals bleek zou het niet mijn beroep worden, maar in plaats daarvan een opstap naar de toekomst. Ik heb door deze studie zo veel prachtige geschenken gekregen maar mijn belangrijkste les was om niet meer te oordelen over mijzelf en over anderen. Ik realiseerde mij toen dat alle lichamen perfect zijn zoals ze zijn. Zou het niet saai zijn als we er allemaal hetzelfde uitzagen? Ik oefende massage op grote, lange, korte, kleine en allerlei andere soorten mensen. Wij zijn niet ons lichaam. Onze ziel maakt tijdelijk gebruik van dit voertuig om onze tijd op aarde te ervaren. De Groep noemt ons lichaam een “bel van biologie”.

Gezondheid van het lichaam gaat hand in hand met een vredige geest. Als die twee een geheel vormen is het gemakkelijk om je spirituele zelf in contact te brengen met je ziel. Je kunt je potentieel van lichamelijke gezondheid niet bereiken zonder mentaal fit en spiritueel gevoed te zijn. Echte gezondheid is niet alleen lichamelijk maar ook emotioneel, mentaal en spiritueel. Als één daarvan ontbreekt is het alsof er een stukje van de puzzel ontbreekt waardoor wij incompleet zijn.

Tel iedere avond je zegeningen. Denk op het moment dat je je ontspant voordat je in slaap valt aan drie dingen waarvoor je dankbaar bent, één voor het lichaam, één voor de geest en één voor de ziel. Je zult ontdekken dat je vredig en positief in slaap valt. Wanneer je dan weer wakker wordt zal die vredige staat overgaan in je nieuwe dag en zich weerspiegelen in je fysieke lichaam.

Denk eraan om je geest en je lichaam te ontspannen. Dat zal onze ziel voeden. Ons dagelijkse leven is zo druk met lawaai, spanning, afspraken en deadlines. Oefen de kunst van diepe ontspanning zoals meditatie, yoga en diepe ademhaling. Dat zal je helpen de drie delen van jezelf met elkaar te verbinden. Neem de tijd om elke dag alleen te zijn al is het maar voor een half uur. Geniet van je eigen gezelschap omdat je waardeert hoe fantastisch je bent. Laat dit jouw eigen bijzondere tijd zijn. Als we gelukkig zijn met ons lichaam is onze geest vredig en de ziel zal de drieëenheid van het zelf completeren. Op die manier kunnen wij echt genieten van onze menselijke ervaring.

In Liefde en Licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.