Augustus 2001

Uitdaging aan de menselijke engelen
1 persoon – 7 dagen

Van Steve:

De afgelopen week ontving ik de uitgetypte versie van deze channeling. Toen ik ernaar keek, dacht ik dat dit een fantastische boodschap zou zijn voor de volgende Bakens van Licht. Terwijl ik de boodschap aan het bewerken was realiseerde ik me dat er werd verwezen naar gebeurtenissen die op die dag plaatsvonden. In de tweede alinea zullen jullie zien dat de Groep zei om de energie die precies op dat moment van de zon kwam, in te ademen. Ik moest de tape terugspelen om er naar te luisteren. Het gebeurde precies op het moment waarop de energie van de grootste zonnevlam uit de geregistreerde geschiedenis in de Aarde begon door te dringen. Vanaf dat moment werd de energie opgeslagen in de tektonische platen om daarna geleidelijk afgegeven te worden aan ons leefmilieu. Hoewel de zonnevlammen momenteel een beetje rustig zijn, braakt de zon nog steeds in een onvoorstelbaar tempo energie uit. De laatste X-klasse zonnevlam was op 14 juli. Zie het verhaal en de film daarover hier: http://science.nasa.gov/headlines/y2000/ast14jul_2m.htm
Die energie is onze wereld heel stilletjes aan het veranderen. We komen in een nieuwe dimensie terecht terwijl we praten. De Groep zegt dat deze nieuwe dimensie de Nieuwe Aarde is. Het ascensieproces is nu volop aan de gang.

Als we in een hogere trilling terechtkomen, bepalen we opnieuw onze rol. Sommigen ontwaken als genezer, facilitator of leraar. Je zou tot de ontdekking kunnen komen dat de dingen ook voor jou heel snel aan het veranderen zijn. Eén van de nieuwe gebieden waarover de Groep het nu vaak heeft zijn de Menselijke Engelen. Dit zou veel meer kunnen betekenen dan we eerst hadden gedacht. Deze boodschap is een deel van de informatie die de Groep heeft onthuld over het proces een Menselijke Engel te worden. Trek dat engelengewaad eens aan en kijk of het past. Past het, neem de uitdaging dan aan.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

We houden van die klank. Als we de woorden “De groeten van Thuis” uitspreken, nemen jullie de trilling daarvan in je op alsof ze van jezelf zijn. Op dat moment en op gedurende de tijd dat we bij elkaar zijn, bevinden jullie je volledig in de trilling van Thuis. Het woord “groeten” van de Hoeder is een trigger die dat in gang zet. Welkom Thuis lieverds. De ware trillingen van Thuis zijn nu hier op de Nieuwe Aarde. Het zijn de diepste trillingen van vreugde en de grootste trillingen van plezier. Die trilling is het hoogst als jullie lachen, want in die trilling zijn jullie Thuis. Mensen zijn zulke prachtige wezens, jullie denken veel te veel en dat overschaduwt soms je eigen trilling. Ah, het is voor ons zo’n grote eer om in jullie aanwezigheid te zijn. Jullie zijn de uitverkorenen die ervoor hebben gekozen om precies op dit moment in jullie eigen evolutie hier te zijn. Wij zeggen jullie dat er veel gaande is in jullie wereld, dat er veel gebeurt hier op de Aarde waar het Spel van de Vrije Keuze opnieuw wordt bijgesteld om zich aan te passen aan jullie hogere trillingen. Jullie doen dat door de keuzen die jullie maken. Dit is zo’n bijzondere tijd om hier te zijn, zo’n speciale tijd op Aarde. Let er eens op hoe je eigen mede-scheppingskrachten groter worden. Let eens op hoe jullie je eigen contract beginnen te schrijven vanaf jullie kant van de sluier. Jullie hebben het recht verdiend om volledig over je kracht te beschikken en die kracht wordt nu aan jullie overgedragen.

Energie om je eigen energiekolk te vormen

Jullie hebben jezelf in een positie gebracht die nog nooit eerder ervaren is. Jullie hebben jezelf in een collectieve trilling gebracht die op het punt staat opnieuw te veranderen. Ah, maar niet alleen jullie, want we zeggen jullie dat alle ogen van het universum op jullie zijn gericht. We zullen de energie in de zaal nu veranderen.

[Steve’s handen gingen omhoog en de energie in de zaal veranderde.] We vragen jullie om deze energie in te ademen want precies op dit moment was er een instroom van energie die jullie hebben gekregen van de zon. Die maakt deel uit van de energiekolken die zich op Aarde aan het vormen zijn; die jullie door je eigen intentie aan het creëren zijn. O, jullie doen het zo goed. Ja, jullie maken fouten; ja, jullie gaan dan de ene, dan weer de andere kant op. Ja, het zal af en toe lijken of je tegen een muur oploopt, ja, jullie zullen struikelen, ja, het kan zelfs zijn dat jullie vallen. Maar we zeggen jullie dat jullie nooit meer… gekwetst … zullen worden. Werk met deze energie want dat is jullie geboorterecht. Jullie zijn dat wellicht vergeten, want de sluier is erg dik en jullie kijken misschien in de spiegel en zeggen “Wie is dat? Wat ben ik? Wie ben ik? Wat moet ik doen?” en “Waarom ben ik hier naartoe gekomen?” Op zulke momenten creëren jullie een opening in je eigen energiekolk. Als jullie dat doen, zullen wezens uit de andere dimensies naar jullie opzoeken en ze zullen je een tikje op de schouder geven en om je heen reiken om je aan te raken met de Engelenaanraking. Voel je hartchakra want terwijl jullie worden aangeraakt, ook nu, verandert je hele energiestructuur. De energie van de zon zal deze verandering makkelijker maken. Dit zijn de Lichtzaden die worden uitgezaaid.

Daden van de Menselijke Engelen

We zien jullie vraag. Nee, we zullen jullie niet vertellen wie jullie zijn. Nee, we zullen jullie niet vertellen welke kant je op moeten gaan en waarom je hier naar toegekomen bent. Jullie vinden het heerlijk om je kracht weg te geven, hè? Ah, maar we zullen de zaden van deze kennis in je leggen en we zullen die zaden koesteren en we zullen ervoor zorgen dat ze voldoende zonlicht en water krijgen en we zullen ervoor zorgen dat ze voldoende liefde krijgen. Maar het zijn niet die zaden die verschil zullen maken, want die zaden zullen bloeien en jullie zullen de leraren worden, jullie zullen de genezers worden en andere mensen aanraken. Jùllie zullen verschil maken, niet alleen in je eigen leven maar ook in dat van anderen. Dat zijn de kenmerken en de daden van de Menselijke Engelen.

De magie ontstaat wanneer de vrucht volledig rijp is en van de boom of wijnstok afvalt en in die vrucht zitten nieuwe zaden. Daarin ligt de magie. Daarvoor zijn jullie hier gekomen. Daarom zijn jullie zo vaak in de war als jullie proberen je passie te vinden, proberen uit te vinden waarom jullie hier gekomen zijn want jullie zijn de Menselijke Engelen. Jullie zijn hier niet gekomen om de vruchten te oogsten. Jullie zijn hier gekomen om de zaden uit te zaaien. Voel de trillingen van Thuis. Voel de trillingen in je eigen hart en je zult de waarheid kennen, want jullie zijn de Menselijke Engelen die voor verschil zullen zorgen.

De uitdaging van de Menselijke Engel

Het grootste werk dat je als Menselijke Engel kan doen, is het doelbewust uitzaaien van Lichtzaden. We bieden jullie nu, op deze dag een uitdaging aan die jullie een duidelijker beeld kan geven hoe je praktische toepassingen daarvoor kunnen vinden in je dagelijkse leven.

Zoek de komende zeven dagen één persoon. Zoek één persoon en doe iets bijzonders. Probeer die persoon op de een of andere manier te bereiken. Zoek een manier om de ruimte te creëren waarin die persoon kan veranderen. Zorg voor iets heel belangrijks in het leven van een ander. Doe iets bijzonders of stuur energie zodat die ander het hoogste en beste in zichzelf kan vinden. De vertrouwensbasis die je met die ander kan bereiken, zal bepalen hoe ver je kunt gaan. Blijf binnen de grenzen waarin je jezelf op je gemak voelt. Als die ander vragen stelt… geeft antwoord. Als die ander iets accepteert… geef. Als die ander bang is… onderwijs. Reflecteer de energie van die ander op een zodanige manier dat die zijn eigen kracht kan zien. Dat is de grote evenwicht tot stand brengende daad van de Menselijke Engel. Neem geen verantwoording voor de ander, probeer de ander niet te leiden, laat de ander niet zien waarvoor die hier naar toe is gekomen, maar laat die ander in plaats daarvan zijn eigen kracht zien en creëer de energie voor die ander om in die kracht te stappen. Zoek manieren om de ander in zijn kracht te zetten zonder dat je die kracht afpakt. De volgende stap is aan jullie. Menselijke Engelen moeten nu met hun training beginnen. Dit is de eerste stap. Zoek de komende zeven dagen één persoon die dat nodig heeft en wijd je eraan die persoon te helpen zijn eigen kracht te zien. We zeggen jullie dat je zonder mankeren je Plan B contract in werking zal zetten en je eigen passie zal vinden. Nee, het zal niet van die ene persoon komen en het zal niet van die ene ervaring met het uitzaaien van zaden komen, maar we zeggen jullie, zet het in beweging door je eigen intentie om in één leven verschil te maken. Als je niet precies weet waar je die persoon kunt vinden, vraag of zijn pad het jouwe mag kruisen en het zal gebeuren. Zet je intentie om dienstbaar te zijn en wacht op de gelegenheid. Verplicht jezelf om deze persoon in de komende zeven dagen te vinden. En adopteer de rol van Menselijke Engel voor zolang als nodig is om die zaden uit te zaaien. Het kan een geschenk zijn. Het kan een telefoontje of een brief zijn. Het doet er niet toe wat het is, maar verplicht jezelf om hier op Aarde de komende zeven dagen lichtzaden uit te zaaien in een ander mens. Oordeel niet voor jezelf of deze zaden succes hadden, want dat is niet jouw verantwoording. Het is jouw verantwoording om zaden uit te zaaien. Het is de verantwoording van de ander om zijn eigen vruchtbare grond te vinden. Vanaf dat punt is het zijn/haar verantwoording om er voor te zorgen dat deze zaden voldoende licht, water en liefde krijgen.

Eén persoon in de komende zeven dagen… Laat het wonder nu beginnen.

Je bent niet alleen

Als jullie de uitdaging allemaal aannemen en de komende zeven dagen één hart aanraken met het geschenk van licht, zullen jullie de wereld in een oogwenk veranderen. Dat klinkt fantastisch, hè? Ja, dat weten we. Jullie kunnen niet door de sluier heen kijken; jullie kunnen niet zien wie jullie zijn en hoewel we jullie vaak aanraken met de engelenaanraking, zijn er momenten waarop jullie dat niet voelen. Er zijn momenten waarop jullie zelfs niet weten dat wij er zijn. Er zijn momenten waarop jullie denken dat je zo alleen bent en dan zijn wij er om de ruimte voor je vast te houden, zoals we jullie zojuist hebben gevraagd de ruimte voor een ander vast te houden. Ja, jullie zullen een klein beetje gaan ondervinden hoe frustrerend dat kan zijn.

De uitverkorenen

We zeggen jullie dat het voor ons een grote eer is om in jullie aanwezigheid te zijn want jullie zijn de uitverkorenen. Jullie zijn de gezalfden. Jullie zijn degenen die de langste contracten hebben opgesteld om precies in deze tijd hier te zijn. Jullie hebben je eigen script van Menselijke Engel gekozen en daarom noemen we jullie de uitverkorenen. Jullie zijn degenen die durven zeggen “Als we in staat zijn verschil te maken, dan zijn we klaar om in actie te komen. Ik wil er zijn als de tijd voor de gehele mensheid daar is om vooruit te gaan. Ik wil degene zijn die verschil maakt.” En hier zijn jullie nu, lieverds. Wij zeggen jullie dat die tijd waarop de Menselijke Engelen in actie moeten komen nu is aangebroken. Begin met de eenvoudige uitdaging in de komende zeven dagen één persoon te vinden.

Ja, we weten dat er verwarring zal zijn, want “wij zullen niet weten wat we moeten doen”. En nu kijken jullie om je heen en zeggen “Waar is mijn leiding?” We zeggen jullie dat er geen boeken bestaan hoe je een Menselijke Engel wordt, want die boeken moeten jullie nog schrijven. Vertrouw op jezelf want dat is de bron van je ware leiding. Je eigen onderscheidingsvermogen vormt de bron van je kracht.

Dit is voor jullie een heel bijzondere tijd. Het is een prachtige ruimte waar jullie je in bevinden. Jullie hebben dat door je eigen keuzen gecreëerd. Jullie hebben een heel bijzondere tijd gecreëerd om hier op Aarde te zijn, want het Speelbord van de Vrije Keuze is nu onderweg naar het volgende dimensionale niveau en nu schrijven jullie het script voor die keuzen en plannen op elk moment dat jullie iets doen. Elke keuze die je nu maakt, brengt je op een nieuw trillingsniveau. Kies goed, maar maak een keuze. Want zoals het gaat bij alle dingen, als je niet kiest, zal je bij gebrek aan beter een antwoord worden gegeven. Zorg dat het je eigen keuze is. Wees niet bang om een verkeerde keuze te maken want er bestaan geen verkeerde keuzen en als je een keer niet gelukkig bent met je werkelijkheid, heb dan de moed om opnieuw te kiezen. Er zullen fouten worden gemaakt terwijl jullie vooruit gaan, wees daar niet bang voor maar stel je tot doel om van je fouten te leren en dan zal het niet voor niets zijn geweest.

Het creëren van Thuis

De goddelijke energie in menselijke gedaante, dat is de basis van wie jullie zijn. Dat is het zaad van je ware kracht en dat zullen jullie onderwijzen en dat zijn de zaden die jullie zullen uitzaaien. Neem deze uitdaging aan. Zoek in de komende zeven dagen één persoon. Zorg voor verschil, geef hun een geschenk, zet hen in hun kracht, ongeacht wat daar voor nodig is. Jullie zullen dat weten want jullie zijn de uitverkorenen. Jullie zijn de begiftigde engelen die in hun hart weten wat er moet worden gedaan. Vertrouw daarop, lieverds. Het zal werken. En als een ieder van jullie de komende zeven dagen voor verschil zorgt in slechts één leven en dat ene leven aanraakt en de zaden uitzaait, zal de wereld binnen zes maanden een andere plaats zijn.

Ah, jullie kunnen je niet voorstellen hoeveel kracht jullie in je eigen hart hebben en hoe vaak we jullie ook vertellen dat jullie de uitverkorenen zijn, dat jullie de machtige wezens zijn, dat jullie de meesters zijn die erin hebben toegestemd om het Speelbord van de Vrije Keuze te bewandelen met deze sluiers op hun plaats van waarachter jullie niet kunnen zien wie jullie zijn. Hoe vaak we jullie dat ook proberen te vertellen, jullie kunnen het niet zien, want dat is de aard van de sluier. Maar jullie kunnen het zien door anderen aan te raken. Pak die uitdaging op. Zou je je eigen leven willen verbeteren? Zou je de kwaliteit, de blijheid, de vreugde, de passie in je eigen leven willen verbeteren? Pak die uitdaging op. Eén persoon in de komende zeven dagen. Zorg voor verschil.

Pak deze uitdaging op om een Menselijke Engel te zijn en zorg de komende zeven dagen voor verschil in iemands leven, en kijk hoe je eigen leven verandert. Want dat zijn de energieën die je in lijn brengen met de mooiste werkelijkheid. Daarvoor zijn jullie hier gekomen. Jullie zijn de uitverkorenen. Jullie zijn degenen die naar voren zijn gestapt en hebben gezegd: “Laat me in die tijd daar mogen zijn. Ik beloof dat ik precies op tijd wakker zal worden om mijn werk te doen.” En hier zijn jullie nu. Terwijl jullie de slaap uit je ogen wrijven, wachten we hier op jullie in de hoop dat we jullie korte glimpjes kunnen laten zien van de trillingen van Thuis, zodat jullie je ware erfgoed zullen her-inneren. Daarom hebben we zo veel ontzag voor jullie. Jullie hebben de moed gehad om het te doen; jullie hebben de moed gehad om te struikelen, te vallen, weer overeind te krabbelen en voor verschil te zorgen en wij kunnen jullie daar niet genoeg voor bedanken. Jullie zijn de menselijke engelen die Al-dat-is aan het veranderen zijn. Wees niet bang. Draag die titel van Menselijke Engel met trots en heb de moed om in je eigen licht te wandelen. Houd je fakkel hoog en er zullen geen schaduwen meer bestaan.

Met het grootste respect en de hoogste eer vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen met de bekrachtigingsfactor. En her-inner je alsjeblieft dat het een prachtig Spel is en speel goed samen.

de Groep

 

De Bakens van Licht Meditatie

Noot: De lichtbakenmeditatie van deze maand is geschreven door mijn partner in liefde en lichtwerk, Barbara Rother. Degenen onder jullie die een seminar hebben bijgewoond, weten dat zij een groot aandeel heeft in dit werk. Barbara verwelkomt jullie commentaar op: angel@Lichtworker.com

 

Adem de nieuwe energie van de zon in. De zomerse stralen van deze magische bron sijpelen je hele wezen binnen. Voel hoe het warme, vriendelijke licht je energie brengt voor dit nieuwe gevoel van erkenning. Je hebt op dit moment je eigen ruimte gecreëerd, neem die ruimte in bezit. Sta jezelf toe naar het volgende niveau van je lichtwerk te gaan. Intentie is de stapsteen op je pad. Stel je voor hoe je onderweg naar je bestemming doelbewust de ene voet voor de andere zet. Wees niet bang om te struikelen. Als je doelbewust loopt, groeit je zelfvertrouwen met iedere stap die je zet. Je loopt met intentie. Je pad is duidelijk. Je begint het volledig te begrijpen. Deze stap gaat niet over wat je kunt doen voor jezelf, deze stap gaat over wat je kunt doen voor een ander lid van de spirituele familie. Dit completeert de energiecirkel van Licht. Door je intentie te stellen om een ander te helpen, keert dat naar je terug om jou te helpen naar het volgende begripsniveau van de trillingen van Thuis te gaan. Kies nu in gedachten een speciale persoon. Hoe kun je die helpen zonder zijn eigen kracht weg te nemen? Maak een afspraak met jezelf om deze ene persoon in de komende zeven dagen te helpen. Is dat niet de periode die God nodig had om deze prachtige schepping te creëren? Je kunt in de komende zeven dagen je eigen universum creëren. Richt je op één persoon, heb aandacht voor zijn behoefte. Maak de deur voor hem open. Laat hem binnen wandelen. Houd hem verantwoordelijk voor zijn eigen werkelijkheid. Wijs hem de weg als hij daarvoor kiest. Jij bent de Menselijke Engel. Voel de warmte van je vleugels. Stel jezelf op je gemak. Omring jezelf met de erkenning dat je telkens wanneer je iets voor een ander doet, op het juiste pad bent. Laten we één verhaal over de Menselijke Engelen eens gaan onderzoeken.

Dag 1
Ida is een vrouw van tachtig jaar, broos maar opmerkelijk sterk. Zij wandelt iedere dag langs je huis op weg naar het bejaardencentrum. Op de eerste dag stel je je ten doel om naar de straat te lopen en gewoon hallo te zeggen. Je groet haar en kijkt diep in haar ogen om jouw ziel de hare te laten ontmoeten. Op dat moment maak je contact met een eenvoudige opmerking “prettige dag”. Je weet dat je voor iets belangrijks hebt gezorgd zowel in haar dag als in de jouwe.

Dag 2
Je herhaalt dag 1 met Ida, alleen neem je nu de tijd om naar haar familie te vragen. Haar kleindochter heeft een moeilijke zwangerschap. Haar zoon heeft net zijn baan verloren en hij is verantwoordelijk voor een gezin van vijf. Zij vraagt op haar beurt naar jouw familie. Dit op zichzelf is een completering van de levenscirkel. Dit is interesse in elkaar hebben. Het is een handeling, waarin in het geheel geen condities zijn verbonden. Je voelt je goed omdat je een moment contact met haar hebt gehad.

Dag 3
Je weet dat Ida door de straat zal komen om weer naar het bejaardencentrum te gaan. Je bent vanmorgen vroeg klaar met je werk en je besluit de weg op te rijden om haar te ontmoeten. Je opent de deur van je auto, roept een begroeting en vraagt of ze mee wil rijden naar het centrum. Ze is een beetje onthutst maar op het moment dat ze je herkent, glijdt er een lach over haar gezicht. Ze is blij met de lift want ze is erg moe. Je weet dat je ervoor hebt gezorgd dat ze zich beter voelt. Hoewel ze vastbesloten is om zich door haar ouder wordende lichaam niet tegen te laten houden, waardeert ze je hulp en de liefdevolle relatie die je met haar bent aangegaan. Grappig, maar je hebt het gevoel dat deze ervaring jou meer goed heeft gedaan dan haar. Is dat niet de manier waarop Spirit werkt?

Dag 4
Ida is vandaag niet langs gekomen. Je maakt je zorgen over je nieuwe vriendin. Je rijdt de straat in om haar te ontmoeten. Ida is nergens te zien. Het hart zinkt je in de schoenen. Je rijdt naar een bloemenwinkel om de hoek. Spirit leidt je om een eenvoudig boeket bloemen te kopen in de hoop dat je Ida zult zien. Als je terugrijdt naar huis zie je Ida opeens en je biedt haar de bloemen aan. Ze is zo blij met dit kleine gebaar alsof je haar de wereld hebt gegeven, en op een bepaalde manier heb je dat ook gedaan. Ze vertelt je dat ze die dag laat was voor haar wandeling omdat ze ziek is geweest. Je weet dat ze je geen details vertelt maar je intuïtie vertelt je dat haar ziekte ernstig is. Je geeft haar een liefdevolle omhelzing met de intentie om haar te helpen haar verborgen pijn aan te kunnen. Je weet dat je haar dag prettiger hebt gemaakt. Wat geeft dat je een goed gevoel. Je bedankt Ida voor het feit dat ze je in de gelegenheid stelt haar te helpen. Omgekeerd heeft dat ook jou geholpen.

Dag 5
Ida is nergens te zien. Je kunt niet weg vanwege je werk. Je weet dat je laat zult zijn, maar dat schijnt niet belangrijk te zijn. Je gaat naar Ida’s buren. Je krijgt het trieste nieuws dat Ida in het ziekenhuis is opgenomen. Je staat versteld en je besluit om die dag niet te gaan werken en haar te bezoeken. Zij heeft de dood in de ogen gezien en voelt zich nu op haar gemak om dat met je te delen. Jullie hebben zo’n hechte band opgebouwd. Door zulke intieme momenten van groei met elkaar te delen, zijn jullie beiden naar het volgende begripsniveau gegaan. Ida bedankt je en kijkt voor het eerst diep in je ogen. Dat geeft je een heel warm gevoel vanbinnen.

Dag 6
Ida kan haar familie niet bereiken hoewel ze het heeft geprobeerd. Het is duidelijk dat jij alles bent wat ze heeft op deze belangrijke tweesprong in haar leven. Je besluit om nog een dag vrij te nemen en haar naar huis, naar haar bescheiden flat te brengen. Je hebt een welkom thuis georganiseerd met prachtige bloemen en een regenboog van serpentine, die haar op zo’n plezierige manier verwelkomen. Je hebt haar een nieuw gevoel van leven gegeven. Je hebt haar nieuwe hoop gegeven. Ida is weer in contact met haar levensvreugde.

Ida is tachtig jaar maar ze voelt weer de geest uit haar kindertijd in zich.

Ze kijkt uit naar iedere nieuwe dag, of het nu over de komende twee dagen of over de komende tien jaar van haar leven is. Je hebt haar geholpen met een nieuw licht van hoop. Ze is er nu klaar voor om dit met anderen te delen. Door je kleine gebaren van liefde, her-innert zij zich weer haar innerlijke spirit. Ida kijkt er naar uit om deze liefdescirkel voort te zetten. Zij loopt eraan te denken hoe zij anderen op haar eigen manier kan helpen. Ze denkt nu aan manieren om zelf een Menselijke Engel te zijn. Door de dingen die jij met haar hebt gedeeld, voelt Ida zich nu sterk en zelfverzekerd in haar nieuw gevonden kracht.

Dag 7
Je wilt vanochtend bij Ida langsgaan om haar een lift te geven. Je hebt in korte tijd zo’n nauwe band met haar opgebouwd. Als je bij haar flat komt, is Ida er niet. Een buurvrouw komt naar je toe en geeft je een briefje. Het is van Ida. Er staat uit “Ik ben naar het ziekenhuis gebracht. Er is mij verteld dat ik niet lang meer te leven heb. Dank je wel dat je mij eraan hebt her-innerd om te genieten van de laatste zeven dagen van mijn leven op Aarde. Dank je wel voor je goede zorgen. Dank je wel dat je mijn Menselijke Engel bent gewest. Ida.”

Terwijl je als een razende naar het ziekenhuis rijdt om haar nog één keer te zien, komt er een gevoel van vrede over je. Je voelt Ida’s geest overal om je heen. Zij glimlacht en is vol blijheid. Je weet dat je haar geholpen hebt met haar overgang. Je hebt je werk van Menselijke Engel gedaan. Je bent dankbaar voor deze ervaring.

Maak vanaf dit moment een begin om je eigen Ida te vinden. Zorg dat je dag na dag in iemands leven verschil maakt. Eén persoon – Zeven dagen. Met één dag tegelijk kun je voor verandering zorgen.

En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.