Augustus 2000

Ana en de Vogel
Integratie van Spirit

Van Steve:

Overal ter wereld voelen Lichtwerkers zich verward en afgesneden. In deze tijd gaan we snel van het ene vibrationele niveau naar het volgende. De Groep zegt dat wij mensen op onze zoektocht naar hogere vibraties niet de rustige, gelijkmatige roltrap nemen. Nee, we kunnen niet wachten, springen in de snellift en schieten in enkele seconden honderden etages omhoog. En dan, wanneer de deur van de lift opengaat, kunnen we niet lopen en proberen we erachter te komen waarom. Voor ons voelt het aan alsof we tijdelijk afgesneden en onze richting kwijt zijn. Er gebeurt hier iets dat aandacht nodig heeft en de Groep wilde dat ik stopte met hetgeen ik aan het doen was om nu dit bericht uit te sturen. Zij willen het hebben over de integratie van Spirit op Aarde.
In februari van dit jaar gaven de Groep en ik een live channeling in Laguna Hills, Californië. Na de boodschap was er gelegenheid tot het stellen van vragen en één daarvan was:
“Waarom voel ik me zo afgesneden en verward? Ik heb het idee dat ik alle contact met mijn gidsen kwijt ben. Kunnen jullie uitleggen wat er gebeurt?”
De Groep antwoordde met het verhaal van Ana en de Vogel. Hieronder deelt de Groep dit verhaal nu met iedereen. We zien dat deze verandering inmiddels een gewone gebeurtenis aan het worden is nu de mensheid overgaat naar het volgende vibrationele niveau. De snellift is gestopt en de deuren gaan open. Klaar?


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Er is veel aan het veranderen op het Speelbord nu jullie naar hogere vibraties gaan. Naarmate de betovering uit het gezicht lijkt te verdwijnen verliezen velen de verbinding die ze eens hadden. In menselijke vorm is het moeilijk om jezelf te zien op de manier waarop wij jullie zien, want jullie dragen de sluier en die zit stevig op z’n plaats. We zeggen jullie dat je succes op de planeet niet wordt bepaald door je omgang met de betovering, maar hoe je omgaat met de dingen van alledag. Door Spirit te integreren is het mogelijk om betovering te blazen in alles wat je doet. Ook moeten jullie begrijpen dat het niet Spirit is die de betovering creëert. Het is jullie betovering en wij zijn hier om jullie dat te helpen herinneren.

De slinger van de menselijke vooruitgang

De mensheid gaat vooruit op een manier die gelijk is aan het heen een weer zwaaien van een slinger. De slinger van de menselijke vooruitgang heeft een draaipunt, dat omhoog gaat wanneer de slinger ver genoeg naar één kant zwaait. Deze omhooggaande beweging illustreert de vooruitgang van de mensheid. Door de aard van de slinger en de aard van de mensheid moet de slinger eerst steeds sneller van de ene naar de andere kant zwaaien voordat er voldoende vaart verkregen is om door te gaan naar het volgende niveau. Wat jullie als tijdelijke terugval ervaren is niets anders dan een illusie van polariteit en vanuit ons perspectief is het helemaal geen terugval. In feite wordt de vaart opgebouwd om de mensheid naar het volgende niveau te stuwen.
In het verleden moest de mensheid vele malen heen en weer zwaaien voordat voldoende stuwkracht verkregen was voor een verandering. Nu creëren jullie deze verandering routinematig. We zeggen jullie dat het zwaaien van de slinger niet moeilijk hoeft te zijn. Jullie zijn de slinger nu de baas aan het worden.

Door het dal gaan

Zie jezelf door een open veld lopen, met Spirit aan je zijde bij iedere stap die je zet. Je bent nooit afgescheiden van dat deel van jezelf dat je kent als Spirit. Je praat tegen Spirit en tegen je gidsen. Wanneer je de top van de berg bereikt zie je een vallei liggen waar je doorheen moet. Hoewel Spirit je nooit verlaat, zijn er momenten waarop je in vol vertrouwen moet gaan. Wanneer je door deze vallei gaat weet dan dat Spirit bij je is, zelfs wanneer je dat niet ervaart. Wanneer je denkt dat je alleen bent, begrijp dan dat je leiding gewoon een nieuwe vorm aangenomen heeft die je nu nog niet kunt bevatten. Vertrouw je hart en volg datgene wat je passie en vreugde brengt, ook al is het maar een heel klein beetje. Dat zal je door de vallei heen leiden naar een sterkere hereniging met Spirit aan de andere kant.
Je bent nooit alleen.

Integratie van Spirit

Jullie, die de weg banen, zijn begonnen aan het proces van het volledig in eigendom nemen van je kracht terwijl jullie in je “bel van biologie” zijn. Dit wordt tot stand gebracht door de vereniging met je Hogere Zelf. We smeken jullie om geen spirituele wedijver met elkaar aan te gaan, want dat doet elke vooruitgang snel te niet en verandert die in een illusie. Competitie is alleen maar een illusie van polariteit en zal spirituele vooruitgang tegenhouden zodat je stevig in de derde dimensie wordt vastgehouden. Laat de integratie van Spirit langzaam maar zeker plaatsvinden en wees niet bang voor de stille perioden tijdens je reis.
Je bent nooit alleen.

Het verhaal van Ana en de vogel

Om de vibrationele verandering die jullie nu ondervinden te verduidelijken, willen we jullie het verhaal vertellen van Ana en de vogel. Ga er maar gemakkelijk voor zitten.
Vlak voordat het licht werd was in een kamer het snikken van een heel ongelukkige ziel te horen. Ana, een nieuwetijdskind van twaalf, had grote problemen met haar leven op het Speelbord van de vrije keuze. Ze had weinig vrienden en problemen in de omgang met de andere kinderen in haar klas op school. Haar leraren zagen haar als een probleemkind. Ze had zich altijd al een buitenstaander gevoeld die alleen maar toekeek. Ana kon heel slecht opschieten met haar moeder en ze hadden vaak ruzie. Hoewel Ana over een innerlijk weten beschikte, was ze moedeloos en stond op het punt de hoop op te geven. Op twaalfjarige leeftijd wilde Ana naar huis.
Spirit, die haar verwarring aanvoelde, sprak tot haar: “Ana, wanneer je dat wilt mag je vertrekken, maar eerst moet je naar buiten de tuin ingaan en je vinger voor je uitsteken.” Ana was geschrokken dat Spirit haar zo direct aansprak, dat was nog niet eerder gebeurd. Nadat ze had nagedacht over de woorden van Spirit, kon ze niet zien hoe dit haar zou kunnen helpen maar ze besloot om het te proberen. Terwijl ze naar buiten de frisse ochtendlucht inliep kwam de zon net op en alles baadde in een oranjerood licht. Nadat ze eerst om zich heen gekeken had om er zeker van de zijn dat niemand haar zag, sloot ze haar ogen en stak haar vinger uit, zoals Spirit haar had opgedragen. Even later voelde ze een gekriebel op haar vinger en deed ze haar ogen weer open. Een kleine, bruine vogel was op haar uitgestoken vinger gaan zitten. “Hallo lieverd, zei de vogel. Bijna vergeten gevoelens van thuis kwamen bij Ana naar boven en haar ogen schoten vol tranen.
Terwijl ze haar tranen droogde keek ze om zich heen of er iemand stond te kijken. Droomde ze of was dit echt? Had de vogel echt gesproken? Juist op dat moment sprak de vogel weer tot haar: “Ik ben hier om je te helpen herinneren Ana, want je bent hier met een bepaald doel en wanneer je nu vertrekt zal dat doel niet gerealiseerd worden.” En weer stroomden vreugdetranen over Ana’s wangen, want voor de eerste keer voelde ze een sprankje hoop. Zelfs de vage gedachte dat ze een doel had, hielp Ana. Er hing betovering in de lucht terwijl de vogel een gesprek met Ana begon en dat gesprek duurde meer dan een uur. Ana kon maar niet ophouden met huilen, er moest ook zoveel losgelaten worden. Dan hoorde Ana haar moeder rommelen in de keuken. Ana was bang dat haar tijd met de betoverde vogel voorbij was. “Wees maar niet bang Ana, we zullen elkaar weer spreken. Ik zal er altijd voor je zijn. Je hoeft alleen maar naar deze tuin te komen, je vinger voor je uit te steken en ik zal reageren.”
Die dag konden haar leraren op school maar niet ontdekken waarom ze constant huilde. Zij dachten dat er iets niet goed was, maar Ana wist dat alles juist wel goed was. Soms twijfelde ze er aan of het wel gebeurd was. Had ze het allemaal verzonnen? Dan realiseerde ze zich dat het geen verschil maakte, ook niet wanneer de vogel een produkt van haar eigen verbeelding was. De gevoelens van thuis die de vogel haar had gegeven, had haar een gevoel van heelheid gebracht en ze was niet bereid dat op te geven.
Vanaf die dag stond Ana elke morgen voordat de zon opkwam op, ging naar de tuin en sprak met de vogel. Ze hadden het over vele dingen en de vogel gaf Ana de levenslessen die zij nodig had om heel te worden. Ana bracht deze lessen vol blijdschap in de praktijk, hoewel ze soms moeilijke dingen in zichzelf moest veranderen. De vogel herinnerde haar er constant aan dat ze de kracht had om haar werkelijkheid te veranderen door het maken van keuzen. De kleine, bruine vogel blies betovering in het leven van het jonge meisje Ana. De ene dag volgde de andere op en al snel begon Ana’s leven te veranderen. Op school had Ana nu vrienden die naar haar opkeken en haar respecteerden. Haar leraren waren op magische wijze veranderd en hielpen haar nu. Zelfs met haar moeder kon ze nu voor het eerst overweg en ze konden samen praten. Ana’s leven had betekenis gekregen.
Op een ochtend begon Ana terug te kijken en besefte ze hoe ver ze in korte tijd gekomen was. In slechts enkele maanden had Ana meer vooruitgang naar geluk gemaakt dan in al die twaalf jaren daarvoor. Toen ze zich dat realiseerde bedankte ze de vogel voor het betoverende geschenk dat hij haar gegeven had. De vogel reageerde daarop: “Lieverd, ik kan je niet geven, wat je reeds bezit. Het was mijn taak om een spiegel te zijn, zodat je je ware zelf zou kunnen zien en je je kracht zou herinneren. Verlies alsjeblieft nooit uit het oog dat de kracht om te verandering in je zit en niet buiten je ligt. Je hebt ervoor gekozen om deze kracht te gebruiken en daardoor heb je je werkelijkheid veranderd.”
Het hoogtepunt van Ana’s leven bestond uit de korte tijd die ze iedere morgen met de vogel doorbracht om zich haar ware kracht te herinneren. De liefde, die zij voor dit prachtige, eenvoudige schepseltje voelde, was overweldigend. Weer of geen weer Ana ging iedere morgen naar de tuin om samen met haar leraar, waarvan ze zoveel was gaan houden, de toon voor de dag te zetten. Het leven van Ana was goed.
Op een ochtend werd Ana vroeger wakker dan anders. Ze voelde een verandering in de energie, maar ze wist niet precies wat er gebeurd was. Zij herinnerde zich dat de vogel haar van energieveranderingen verteld had en dat dat de manier was waarop mensen zich ontwikkelden. Ze herinnerde zich dat de vogel haar verteld had dat verandering een noodzakelijk deel was van spirituele vooruitgang, want dat zonder verandering alles uiteindelijk dood zou gaan. “In feite creëert verandering de betovering die we zoeken.” Deze gedachten bleven maar door haar hoofd gaan en ze formuleerde zorgvuldig de vragen die ze de vogel straks zou willen stellen. Toen de tijd aanbrak liep Ana vol verwachting de tuin in en stak haar vinger voor zich uit. Deze ochtend kwam de vogel echter niet.
Met hulp van de vogel had Ana geleerd te vertrouwen op haar innerlijke gevoelens inplaats van op haar gedachten. Dit was een prima tijd om deze vaardigheid te gebruiken en op de één of andere manier wist ze diep in haar hart dat het goed was met haar lieve kameraad. In haar hart wist ze ook dat het goed was met haarzelf en dat er niets vervelends gebeurd was. Natuurlijk miste ze haar vogelvriend en de speciale tijd die zij samen doorbrachten. Ana dacht terug aan alle dingen die de vogel haar verteld had en hoe ze daar in haar leven gebruik van gemaakt had. Ze was wat in de war omdat één van de eerste dingen die de vogel haar verteld had was dat hij haar nooit zou verlaten. Maar, daar stond ze, alleen in de tuin deze ochtend, terwijl de zon opkwam. Ana probeerde zelfs tegen de vogel te praten, voorwendend dat hij er wel was. Ze kon zelfs het vertrouwde gekriebel voelen wanneer de vogel op haar vinger ging zitten. Het bijzondere voor Ana was, dat op iedere vraag die ze kon bedenken om aan haar denkbeeldige vriend te stellen, ze het antwoord reeds wist.
Iedere morgen had Ana haar ritueel uitgevoerd door naar de tuin te gaan en haar vinger voor zich uit te steken. Ana was zo bedroefd dat ze voor het eerst sedert lange tijd huilde. Nog weken lang ging ze iedere ochtend naar de tuin en dacht aan haar vriend. Maar Ana’s vinger ondersteunde de vogel nooit meer.
De tijd ging verder en Ana speelde een centrale rol op haar school. De leraren begrepen uiteindelijk dat Ana geen probleemkind was maar dat zij, en anderen zoals zij, veel verder was dan het leerprogramma van de school aangaf. Ana hielp hen met het bijstellen van de manier waarop zij lesgaven. Zij hielp de medewerkers met het aanpassen van hun manier van denken zodat die geschikt zou zijn voor de nieuwe kinderen die gaan komen. De dag dat Ana haar diploma behaalde, was een heel speciale dag. Er was een tijd geweest dat ze dit niet had kunnen denken en wilde vertrekken. Nu wist ze dat ze een heel belangrijke rol gespeeld had. Op kleine schaal had ze haar bijdrage geleverd voor de gehele mensheid en geholpen de energie af te stemmen voor allen die nog komen.
Ana groeide in jaren en wijsheid. Ze werd een grote genezeres en hielp duizenden anderen bij het in eigendom nemen van hun kracht en het veranderen van hun werkelijkheid. Ana gebruikte wat er in haar hart leefde om hen te leiden. Toen zij haar kracht in eigendom genomen had ontdekte Ana dat de antwoorden haar gegeven werden op het moment dat ze de vragen stelde. Dit was anders, aangezien de leiding nu van binnenuit scheen te komen inplaats van uit een externe bron. Ze is nooit vergeten wat de vogel haar geleerd heeft. Ze dacht vaak aan haar lieve vriend en omringde zichzelf met allerlei soorten vogels. Ze stichtte een vogelreservaat op haar land en bezocht dat vaak. De vogel was Ana’s persoonlijke symbool geworden en in iedere kamer van haar huis hingen vogelafbeeldingen of stonden vogelfiguurtjes. Ze had er zoveel dat haar vrienden haar het vogelvrouwtje noemden. Ana accepteerde die titel vol trots. Ze was door iets geraakt en dat vergat ze nooit. Ze koos ervoor het geschenk van de wijsheid van de vogel altijd met zich mee te dragen bij alles wat ze deed. Ana wandelde met Spirit.
Jaren later was Ana grootmoeder geworden van een kleinzoon. Dit kind was voor Ana heel speciaal en ze hadden een band die veel verder ging dan dit leven. Op de dag dat hij geboren was wist ze dat zij samen een contract hadden. Ze wachtte af waar dit toe zou leiden. Billy was zeven en had heldere ogen die onbevreesd in de diepste diepten van haar ziel keken. Hij herinnerde haar aan de belangrijke rol die ze gespeeld had in het herzien van het schoolsysteem. Hij kon nu zo in een onderwijssysteem stappen dat zij in gang gezet had. Op zo’n moment was Ana dankbaar dat ze was gebleven. Op een dag bracht deze bijzondere kleine man een bezoek aan z’n grootmoeder. Nieuwsgierig bekeek hij de vele vogelbeeldjes die bij Ana op de schoorsteenmantel stonden. Zijn aandacht ging uit naar het beeldje van een kleine, bruine vogel. Ana zag dat haar kleinzoon aandachtig naar het beeldje keek. Ze wist in haar hart dat er iets mooist stond te gebeuren. Ze hield vol verwachting haar adem in toen haar zeven jaar oude kleinzoon zich omdraaide en zei: “Weet je, oma, dit lijkt precies op de vogel die altijd op je schouder zit.”
De woorden van haar kleinzoon raakten haar met zo’n kracht dat ze er helemaal ondersteboven van was. Opeens vielen alle stukjes op hun plek en waren al Ana’s vragen beantwoord. Ze dacht terug aan de dag dat de vogel niet kwam en ze realiseerde zich nu dat ze naar een hogere vibratie gegaan was waardoor de vogel op haar schouder kon landen inplaats van op haar vinger. Ana was zo gewend om naar de vogel op haar vinger te kijken dat ze niet wist dat de vogel nu veel dichterbij was en direct in haar oor kon fluisteren. Op dat moment was het contract met haar kleinzoon uitgevoerd. Voor het eerst in haar leven was datgene wat ze in haar hoofd wist in overeenstemming met hetgeen ze in haar hart wist en Ana’s leven was volmaakt.
De vreugdetranen keerden terug nu na al die jaren de lange stilte verbroken werd. De kleine, bruine vogel uit Ana’s jeugd had opnieuw tot haar gesproken. “Ja, liefste Ana, ik vertelde je toch dat ik je nooit zou verlaten en dat heb ik ook niet gedaan. Ik ben zo vreselijk trots op je, want de dag dat ik op je schouder neerstreek inplaats van op je vinger had jij de keuze. Je zou voor altijd naar je vinger kunnen blijven kijken, wachtend op de leiding van buitenaf waar je aan gewend was. Maar je besloot om zelfstandig verder te gaan met de kennis die je had. Dit is de integratie van Spirit en zo stel je je open voor je Hogere Zelf. Je bent niet gescheiden van Spirit zoals je menselijke ogen je zouden willen laten geloven. Je bent niet gescheiden van mij want wij zijn één. Leef het dagelijkse leven met Spirit op je schouder en durf de betovering te creëren die je zoekt. Lieve Ana, je hebt het goed gedaan. Je hebt je hogere doel bereikt en geleerd met Spirit door het leven te gaan.” Toen Ana dat hoorde was ze volmaakt gelukkig. En zo is het ……

Kies je punt van waarneming

Net zoals Ana, kunnen jullie allemaal een keus maken wanneer je de tussenruimte ondervindt. Wanneer je je vinger uitsteekt en de vogel verschijnt niet, heb je de keus om het als iets verkeerds te zien of als een gelegenheid om door te groeien naar hogere niveau’s. Jouw keuze zal de uitkomst bepalen. Ana zou gemakkelijk de rest van haar leven naar haar tuin hebben kunnen gaan, wachtend op de terugkeer van de vogel, maar inplaats daarvan koos ze om met de wijsheid die haar gegeven was verder te gaan en die toe te passen in het dagelijkse leven. Hoewel niet zo mysterieus als het neerstrijken van de vogel op haar vinger, was haar leiding tijdens de rest van haar leven zelfs sterker.
Maak ruimte voor iets hogers en je leiding zal tien keer zo sterk terugkeren. Ga door de stille momenten in de wetenschap dat de leiding waarom je vraagt, je gegeven zal worden. Geniet van de tijd dat de vogel op je vinger zit en wees bereid om te luisteren wanneer die dichterbij komt en op je schouder gaat zitten. Volg de liefde, want die zal je naar huis leiden. Volg de liefde want die zal je leiden naar het creëren van Thuis op Aarde.

Het vermengen van betovering met het alledaagse

Durf bij alles wat je doet je eigen betovering in het dagelijkse leven te brengen. De mensheid heeft een diep gewortelde behoefte aan verandering. Zelfs de meest opwindende gebeurtenis wordt saai wanneer die steeds weer terugkomt. Nodig verandering uit en blijf niet stilstaan bij het verlies van het oude maar omarm de mogelijkheden van het nieuwe. Zoek vandaag in elke gebeurtenis één magisch punt en de betovering zal zich vermenigvuldigen. Kost het je moeite de magie te vinden, kijk dan zo lang naar elkaar tot die naar boven komt. Je zult de betovering dan zeker vinden, want jullie zijn magische wezens.
Breng de magie terug in het zakenleven en bij de overheid en zie hoe ook daar de verandering naar hogere vibraties ontstaat.
Verwacht een wonder en creëer het dan.
Het is voor ons een eer om hier te zijn terwijl jullie de hogere vibraties ingaan. Jullie reiken steeds verder naar Thuis. Ook wij reiken steeds verder om jullie handen te pakken en jullie naar huis terug te helpen. Jullie staan niet alleen. Ga trots door het leven met je leiding op je schouder. Behandel elkaar met respect, zorg goed voor elkaar en speel het spel goed samen.

De Groep

Van Steve

In sessies heeft de Groep me vaak laten zien dat de manier waarop wij omgaan met moeilijke tijden bepaalt hoe ver we vooruitgaan wanneer de slinger opnieuw de andere kant opzwaait. Bereid je voor om je kracht in eigendom te houden, de tijden die voor ons liggen beloven heel opwindend te worden.
De Groep heeft het tijdens het verhaal niet gezegd maar de vogel was een doodgewone kleine mus, wat een illustratie is van het samengaan van het gewone, alledaagse met het betoverende.
Telkens wanneer ik een mus of een ander vogeltje zie denk ik aan dit verhaal. Ik hoop dat jullie dat ook zullen doen.
Een dikke omhelzing en vriendelijke duwtjes


Hoeder van het Zwaard


De Bakens van Licht Meditatie

Deze maand doen we het anders. Voor de meditatie zullen we het verhaal van Ana en de vogel gebruiken. Lees de tekst vanaf de kop “Het verhaal van Ana en de vogel” totdat je aan de woorden “en zo is het…” komt. Geniet van de reis.

En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.