Augustus 1999

Eenheid, Polariteit en drie woorden van waarheid

Van Steve:

Ik werk tegenwoordig veel met computers. In feite heb ik de computers en het netwerk, dat we hier gebruiken, zelf gebouwd. Daarom ken ik de hard- en software die ik bij dit werk gebruik door en door. Ik schreef dit bericht in een vliegtuig, onderweg naar een prachtige bijeenkomst in Milwaukee. Thuis gekomen legde ik in mijn kantoor de laatste hand aan het bericht van de Groep. Het bericht was een beetje anders dan hetgeen jullie gaan lezen. Ik vermoed dat ze het niet goed genoeg vonden want terwijl ik aan het typen was raakte ik een toets aan, de word processor sloot en ik heb het document niet meer teruggevonden. Om verschillende redenen is dit een beetje vreemd. Ten eerste heb ik een automatische back-up en ik save het document routinematig zelf ook nog een keer. In elk geval denk ik dat de Groep andere ideeën had want het document verdween van twee computers. Ik weet dat dit een heel belangrijk bericht voor hen was. Ik vermoed dat zij het beter vonden om opnieuw te beginnen in plaats van het geschrevene te corrigeren. Wel, wie heeft er tegenwoordig nog slaap nodig? Ik hoop dat jullie net zo veel aan dit bericht zullen hebben als ik. Dit bericht was voor mij heel bijzonder en het is dan ook een grote eer voor mij om aan te kondigen:


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Het is een grote eer voor ons om jullie informatie te geven die jullie kan helpen in je eigen kracht te stappen en je persoonlijk onderscheidingsvermogen te vergroten. Zoals velen van jullie uitkijken naar deze intermezzo’s, zo voelen wij ons heel blij bij deze her-enigingen. Jullie zijn zo zeer deel van ons dat wij blij zijn wanneer we jullie kunnen helpen bij het her-inneren van de vibraties van thuis. We vinden het een eer om dat te doen en wij bedanken jullie voor de gelegenheid om het geheel van God, al is het maar voor deze korte momenten, te her-enigen.

We kijken naar hetgeen jullie op dit moment op de planeet meemaken en wij zien de moeilijkheden waar jullie elke dag weer voor staan. Van hieruit zien we dat jullie scherp uitkijken naar bevestiging dat jullie op de juiste weg zijn. Wij slaan jullie gade wanneer jullie vragen om je leiding duidelijker te mogen horen en wanneer jullie deze leiding dan hebben, twijfelen jullie aan jezelf. We zien de strijd die jullie leveren met je eigen ego, en wij kijken liefdevol toe wanneer jullie zelfs aan je eigen waarde twijfelen. Wij zien degenen die naar de vibraties van thuis verlangen en doodmoe zijn van de strijd.

Vanuit ons perspectief zien we dat deze krachtsinspanningen veranderingen in de stroming binnen het Universum tot stand brengen, die jullie begrip ver te boven gaan. Wij zien dat deze veranderingen alleen mogelijk zijn door de dingen die jullie meemaken en waar jullie zo onbaatzuchtig in toegestemd hebben om ze mee te maken. Wij houden zo veel van jullie omdat jullie de bereidheid getoond hebben te blijven en tot stand te brengen wat jullie in het Script hebben vastgelegd. Hoewel het jullie niet gegeven is de werkelijkheid te zien, zeggen wij jullie dat jullie integriteit van handelen het respect verdient van alles dat bestaat, juist nu het hoogste doel van het Grote Verstoppertjesspel op het punt staat gerealiseerd te worden.

Gevoelens van thuis

We nemen de gelegenheid te baat om jullie glimpjes van thuis te geven in de hoop dat iets in jullie zich de diepste waarheid van je eigen erfdeel zal her-inneren. Met de sluiers stevig op hun plaats, is het voor jullie niet mogelijk om je eigen kracht te zien. Zo zit het Spel nu eenmaal in elkaar. Wel is het voor jullie mogelijk om naar het leven van alledag terug te keren met de gevoelens van thuis diep in je wezen. Deze gevoelens en vibraties van thuis bieden wij jullie nu aan. En zoals met alle dingen, vragen wij jullie om eerst je eigen beker te vullen met deze vibraties van thuis en daarna deze vibraties tot uitdrukking te brengen in alles wat jullie doen en zeggen. Wees er trots op om de vibraties van thuis een rol te laten spelen bij iedere zet op het Speelbord.

Een hoger perspectief van het Spel

Wij willen jullie een dieper begrip geven van het Spel, waarvoor jullie het Script geschreven hebben. Het is onze wens om jullie te helpen je ware aard te her-inneren. Jullie eigen ware aard kan gevat worden in drie eenvoudige woorden. Zelfs wanneer wij jullie deze woorden van waarheid geven, zullen jullie de diepste betekenis daarvan niet begrijpen, vanwege de regels van het Spel zoals jullie die voorgeschreven hebben. De sluier die jullie met instemming dragen is helemaal compleet; daardoor is het niet mogelijk om je ware aard volledig te bevatten. Wanneer jullie maar een momentje door de sluier heen zouden kunnen kijken, zouden de meesten van jullie de sluier gewoon opzij duwen en terugkeren naar thuis. Daarom willen wij jullie het Spel tonen vanuit een hoger perspectief.

Enkelvoudigheid: het begin

Het hele Spel is een oefening in her-inneren. Vanaf het ontstaan van wat jullie het Universum noemen, is alles in een staat van constante expansie geweest. Deze expansie begon als een enkelvoudigheid of een eenheid, die jullie alleen maar zouden kennen als een situatie van volledige eensgezindheid. Dit zou de extreme dichtheid zijn van enkelvoudigheid in de oneindige staat. We realiseren ons dat dit concept te eenvoudig is om volledig begrepen te worden, sta ons daarom toe deze enkelvoudigheid gewoon God te noemen.

In een oneindige staat kan God alle dingen tot stand brengen behalve het bestuderen van zichzelf. Deze wens, om de enkelvoudigheid te bestuderen, vormde de motivatie voor het begin van de expansie, wat jullie de Big Bang genoemd hebben. In jullie dimensie wordt dit gezien als het begin van alle dingen. In feite was dit het begin van jullie dimensie. Een oneindig wezen neemt geen ruimte en tijd in beslag op de wijze waarop jullie dat doen. Voor het oneindige wezen God, om van vorm te veranderen en een eindig wezen te worden, was het noodzakelijk om van dimensie te veranderen. Dit was een eenvoudige handeling, van oneindig naar eindig. Jullie hebben binnen je denkkader geen referentie aan deze beweging; daarom is het zo moeilijk om de dimensionale verandering te beschrijven. Deze verandering zou ook omschreven kunnen worden als een verhuizing van de eerste dimensionale staat naar de derde.

De voornaamste richtlijn

In jullie mens-zijn zoeken jullie naar regels die je bestaan definiëren. Jullie zoeken naar regels die onder alle omstandigheden toegepast kunnen worden om zo zin te geven aan een ervaring die niet altijd zinvol lijkt. De hang om leefregels te zoeken is de handeling van God die zoekt naar een reflectie in de spiegel. Het verschaft ons daarom veel vreugde om te zien hoeveel creativiteit jullie tentoonspreiden bij het zoeken naar wetten om het onverklaarbare te verklaren. De vreugde die jullie ons geven, wanneer we kijken naar jullie vindingrijkheid om de God in jezelf te reflecteren, is niet te beschrijven. Het doet ons veel genoegen jullie te kunnen vertellen dat er maar één regel geldt voor het Spel waarvoor jullie het Script geschreven hebben.

Er zal vrije keuze zijn in alle zaken

Dit was de voornaamste richtlijn van het grote Verstoppertjesspel zoals dat op Aarde gespeeld wordt. Het grotere aspect van het Spel, zoals dat gespeeld wordt in het gehele Universum, heeft veel opgeleverd, maar toch heeft het niet het potentieel gehad van het Spel zoals dat gespeeld is met totale vrije keus. Het Spel, zoals dat gespeeld wordt op jullie Speelbord, is enig in zijn soort, omdat het het grootste potentieel in zich had om het her-inneringsproces tot stand te brengen.

Polariteit: Effecten van de tweede dimensie

De energie van Al-Dat-Is begon de reis van de eerste dimensionale staat naar de derde om een eindige vorm aan te nemen. Om dit tot stand te brengen was het nodig om door de tweede dimensie te gaan. De tweede dimensie staat haaks op de eerste en derde dimensie en is daarom alleen maar een gebied om doorheen te reizen. Wanneer de enkelvoudigheid van God door deze dimensie reist, breekt ze in stukken en neemt de vorm van polariteit aan. Het is deze polariteit die de verwarring veroorzaakt en er voor zorgt dat de verschillende delen van God zichzelf zien als van elkaar gescheiden. Dit is waar wij aan refereren wanneer we het hebben over de sluiers die jullie dragen voor het Grote Verstoppertjesspel. De aard van het Spel was om te zien of God zich het verband met het geheel zou kunnen herinneren na gesplitst te zijn in een eindige vorm en na gereisd te hebben door het veld van polariteit. Zodra God zichzelf zou herinneren, zou hij thuis creëren aan zijn kant van de sluier.

Polariteitseffecten op het Spel

In het begin reisde de enkelvoudigheid van het oneindige wezen door de tweede dimensie om vorm aan te nemen om zo in eindige vorm te kunnen bestaan in de derde dimensie. Deze handeling omvatte opsplitsing om de dualiteit te vormen, die jullie nu biologie noemen. Deze expansie van het in tweeën splitsen veroorzaakte de seksen waarin jullie je nu bevinden. De verschillende seksen op jullie Speelbord zijn in feite een effect van polariteit. Pure energie bevat zulke eigenschappen niet, tenzij die door een veld van polariteit gegaan is en expandeerde in dualiteit.

In deze dualiteit hebben jullie een basisgevoel ontwikkeld voor competitie. Dit wordt aangemoedigd door het misverstand dat jullie van elkaar gescheiden zijn. Het is datzelfde misverstand waardoor jullie een ander als minder beschouwen om jezelf zo in een hogere positie te zien. Zulke handelingen houden je gebonden aan de lagere dimensies. We herinneren jullie er steeds weer aan om elkaar met respect te behandelen en voor elkaar te zorgen, want in feite doen jullie dat dan voor jezelf. Begrijp het verband en de Eenheid van alle dingen en je kracht zal snel terugkeren. We weten dat dit niet eenvoudig is. Velen van jullie hebben je hele bestaan gebaseerd op de overtuiging van elkaar gescheiden te zijn en het veranderen van bekende handelingen vraagt veel energie. Wij zien de moeilijkheden waar velen nu voor staan. Wij zien dat velen voelen vast te zitten en niet vooruit te gaan zoals ze graag zouden willen. In Eenheidsbewustzijn is de gemakkelijkste manier om vooruit te komen het een ander vooruit helpen. Wanneer jullie het meest naar antwoorden zoeken is het tijd om naar buiten te treden en anderen te helpen hun antwoorden te vinden.

Waar gaan we hiervandaan naar toe?

Wij hebben jullie verteld, dat vanwege dit Grote Spel, deze tijden in het Universum mogelijkheden in zich hebben die onmogelijk werden geacht. Het Grote Spel begon als een beweging weg van de densiteit, toen de Big Bang de eindige vorm van het oneindige voortbracht. Sedert die tijd bevindt het Universum zich in een constante staat van expansie. Wij geven jullie nu een hoger perspectief van het Spel, gezien vanuit ons gezichtsveld. Om naar de volgende evolutionaire staat, de vijfde dimensie, te komen, is het nodig om door de vierde dimensie te gaan. We hebben zojuist uitgelegd dat het laatste waagstuk, dat jullie door de tweede dimensie voerde, impressies van polariteit op de energie achtergelaten heeft, die nog steeds aanwezig zijn. Laten we aannemen dat de hogere niveaus waar jullie je nu naar toe bewegen een reis inhoudt door een andere haakse dimensie, namelijk de vierde. Ook de eigenschappen van de vierde dimensie zullen effect hebben op de eigenschappen van de menselijke vorm van de God-energie. Er zijn veel van die eigenschappen, maar een daarvan is boven alles representatief voor de vierdimensionale staat. Dat is de eigenschap van Eenheid.

Energetische afstemming voor de komende reis

We hebben het gehad over het belang je eigen energie in balans te brengen en jezelf op de eerste plaats stellen. Gooi deze twee dingen niet door elkaar of denk dat ze met elkaar in strijd zijn. Je kunt anderen alleen maar helpen door jezelf inde juiste positie te plaatsen binnen de stroom van Universele energie. Degenen die zichzelf op de eerste plaats zetten en zo hun verbinding met alles-dat-is versterken, hebben meer te geven dan degenen die in iedere situatie eerst aan anderen denken. Door je energie te centreren ben je in staat om je ware kracht en je rechtmatige plaats in de stroom van Universele energie te vinden. Door jezelf in deze stroming te plaatsen breng je je energie in lijn om naar het volgende dimensionale niveau te gaan.

Het is voor een ieder van jullie mogelijk om de wereld te veranderen. De kracht die je in je hebt is dezelfde kracht als dat wat je God noemt. Her-inner je de verbindingen plaats jezelf in de stroom van Universele energie, en jullie kunnen je verbinden met je kracht terwijl je in biologie bent. Deze verbinding wordt tot stand gebracht door je eigen hogere zelf. Dit is het deel van je wezen dat de energetische verbinding met het geheel onderhoudt. Voor de eerste keer sedert het Spel begon, zijn jullie tot een voldoende hoge vibrationele staat gekomen om volledige verbinding te hebben met je eigen hogere zelf, terwijl jullie je nog steeds bevinden in de bellen van biologie. Jullie zijn er veel dichter bij dan jullie je realiseren. Daarom is er zo veel aandacht voor jullie spel vanuit Universeel perspectief. De gehele verbinding ligt in jullie zelf. Een ieder van jullie kan de wereld veranderen en doelgericht thuis aan jullie kant van de sluier creëren. Dit wordt eerst in jullie eigen harten tot stand gebracht. Jullie kunnen met gemak je wereld veranderen, hart na hart, beginnend met je eigen hart.

Zo beneden, zo boven

Vanaf het begin van onze communicatie hebben we het gehad over het woord her-inneren als een her-eniging van jullie oorspronkelijke spirituele families. Wij zeggen je dat deze her-eniging niet beperkt is tot jullie kant van de sluier. Ook aan deze kant is er ook een grote her-eniging aan de gang. Vanuit een hoger perspectief kan dit gemakkelijk beschreven worden als her-eniging van de Godheid. Dit zal nieuwe niveaus van bewustzijn voortbrengen, niet voor mogelijk geacht in biologische vorm.

Velen hebben gevraagd hoe lang deze Groep van Negen aanwezig zal zijn om informatie te verstrekken De waarheid is dat wij nooit van jullie gescheiden zijn geweest. In de lagere vibraties van het Spel waren jullie je niet bewust van onze aanwezigheid en niet klaar voor de lessen van de hogere vibraties waarin jullie je nu bevinden. We zeggen je dat wij altijd bij jullie zullen zijn. We zeggen je eveneens dat er een tijd zal komen waarin jullie ons niet langer op zullen zoeken. De mensheid gaat naar een niveau waarop het mogelijk is om in volledig contact te staan met het hogere zelf. Wanneer deze verbinding sterker wordt, zullen mensen een directer lijntje hebben met de bron. Wij zijn hier om jullie te helpen vertrouwd te worden met dat directe lijntje in jezelf. Uiteindelijk zal dat de verbinding zijn waardoor de mensheid in staat is om volledig op eigen kracht te functioneren terwijl ze nog steeds in biologie is.. Dit is de uiteindelijke her-eniging, en jullie zullen niet alleen je verbinding met het eigen hogere zelf herstellen maar ook met het hogere zelf van anderen. Dit zal de laatste stap in Eenheidsbewustzijn zijn want het zal jullie niet alleen in volledig contact brengen met je eigen hogere zelf maar ook met elkaars hogere zelf. Dan zal er geen plaats meer zijn voor geheimen en alle beweegredenen zullen duidelijk gezien worden. Wanneer dat gebeurt zal de Godheid volledig her-enigd zijn en is het Spel compleet.

De kosmische grap

Veel wezens zijn nu in de boventoonniveaus van de Aarde aanwezig om toe te kijken hoe dit grote Spel zich naar het volgende niveau beweegt. Zo velen hebben zich aangediend om te mogen kijken, dat er een soort parkeerprobleem ontstaan is. Jullie weten dat, maar hebben jullie je ooit afgevraagd waarom ze zo geïnteresseerd zijn? Jullie vinden het antwoord door naar de nachthemel kijken, naar de schoonheid van de sterren die het licht door de dichtheid van de ruimte reflecteren. Stel je in je geest voor dat daar vele andere werelden bestaan die net zo zijn als jullie wereld. Op dit punt vertelt je driedimensionale begrip van het Universum je, dat je niets meer bent dan een oneindig klein stofje in de grootsheid van het heelal. Wanneer je zo naar de nachthemel kijkt vragen we je om te luisteren naar de grote lach, die zo vaak over je schouder klinkt. Jullie kijken naar het heelal en jullie geloven dat jullie een reflectie zijn van alles-dat-is. Wij zeggen jullie dat de grootsheid van het heelal en de stroming van energie in dat heelal een directe reflectie van jullie zelf is. Jullie zijn in een staat van expansie sedert het Spel begon want dat was voor God noodzakelijk om Haarzelf te zien. Het Universum heeft jullie handelingen efficiënt nagestreefd. Nu beginnen jullie je te verenigen met je eigen en andere hogere zelven in een prachtig her-inneringsproces en ook dat zal nagestreefd worden in het Universum.

Eenheid her-inneren

Op dit moment beweegt de mensheid als geheel zich snel door de vierde dimensie. Hierbij worden de kenmerken van deze dimensionale staat opgepakt zoals dat ook gedaan is met de polariteitskenmerken van de tweede dimensie. De kenmerken van de vierde dimensie zijn die van Eenheid. De beweging van een gebied van polariteit naar een gebied van eenheid maakt het voor jullie op Aarde mogelijk om de volle kracht van God te ervaren. Nu is de tijd om je daar op voor te bereiden. Terwijl je gevoeligheid voor energie hoger wordt vragen we je om deze energie wijs te gebruiken en goed te letten op alles wat er je gebied binnenkomt. Jullie hebben geen controle over hetgeen er in jullie gebied binnenkomt want jullie zijn van Eenheidsbewustzijn en van de Ene Universele geest. Jullie hebben echter absoluut keuze over wat er in je gebied kan blijven omdat de Vrije Keuze ten grondslag ligt aan jullie kracht. Begrijp dat je in iedere zaak op het Speelbord keuzen kunt maken. Begrijp dat je meer kracht hebt dan je je voorstelt, en dat je net zo gemakkelijk je angsten als je passies kunt manifesteren. Je hebt nu de volledige controle over je eigen realiteit, en wanneer je niet blij bent met die realiteit, nodigen we je uit om gewoon opnieuw te denken.

De simpele waarheid

Eenvoud is de eenheid van Overeenstemming in zijn originele vorm. De waarheid is altijd simpel. Wanneer je gecompliceerdheid ziet betekent dat, dat je de dingen ziet vanuit een gebied van polariteit. De berichten die wij jullie zenden zijn een directe poging om de waarheid net genoeg gecompliceerd te maken dat jullie ze kunnen begrijpen binnen jullie gebied van polariteit. Zoek naar de Overeenstemming in iedere situatie en kijk hoe de situatie verandert en minder gecompliceerd wordt. We zeggen niet dat het Spel gemakkelijk is, dat lag niet in het oorspronkelijke ontwerp, maar we zeggen wel dat het eenvoudig is.

In de tijden die voor jullie liggen zullen wij degenen die er om vragen meenemen op reis om een bezoek aan thuis te brengen. Het is nu belangrijk dat je op zijn minst kortstondige glimpjes opvangt van hoe de dingen in werkelijkheid zijn. Sommigen zullen deze thuiskomst ervaren in dromen. Anderen zullen deze bij vol bewustzijn ervaren, geleid door hun gidsen. De geheimen van het Universum zullen je getoond worden. Niets zal van jullie weggehouden worden.

Wat jullie ervaren aan de andere kant zal voor iedereen gelijk zijn. Wat jullie je bij terugkomst kunnen her-inneren zal sterk variëren. Zelfs degenen die terugkomen zonder duidelijke informatie, komen toch terug met de zaden van waarheid, als gevoelens. Deze gevoelens zullen je helpen bij het her-inneren van de eenvoud van alles. Deze gevoelens zullen bestaan uit een hernieuwde levenskracht en een nieuwe kijk dat alles zo eenvoudig is. Wanneer jullie je maar zouden kunnen herinneren hoe eenvoudig het werkelijk is, zou alles zonder moeite op zijn plaats vallen. Gebruik die eenvoud in je dagelijkse leven en zie hoe makkelijk en vreugdevol het leven wordt. Zoek naar de eenvoudige dingen en volg je passie.

Nadat je van zo een reis teruggekeerd bent kun je ontdekken dat je je weinig herinnert van wat er gebeurd is. Bepaalde energieblokkades en overtuigingen kunnen voorkomen dat je de informatie in duidelijke vorm mee terugbrengt. Weet echter dat je de waarheid binnen in je draagt, hoewel je je de ervaring niet kunt herinneren. We vragen je om je hier niets van aan te trekken en ga alsjeblieft de concurrentiestrijd niet aan over de informatie aangezien dat het gebied van de polariteit alleen maar versterkt en groei tegenhoudt. Spirituele concurrentie is een duidelijke indicatie voor sterk beperkte energie, gevormd door een geloof in gebrek. Laat je verwachtingen los en sta jezelf toe jouw rol te spelen zoals je die in het Script beschreven hebt. Centreer je eigen energie en speel jouw rol in al zijn volheid. Speel hem met trots want er bestaan geen mindere rollen in dit Grote Spel.

De weerspiegelingen van het Universum

Het gaan van de mensheid naar de volgende dimensionale niveaus, vertegenwoordigt een verandering in energie. Het Universum, dat een directe weerspiegeling van jullie is, zal die verandering in energie ook reflecteren. Zoals jullie weten is het Universum in een constante staat van expansie geweest sedert, wat jullie noemen de Big Bang. Dit was representatief voor de oneindige energie van God, die een eindige vorm aanneemt binnen het veld van de polariteit. Nu is diezelfde energie van de kern van jullie wezen aan het veranderen in Eenheid. Dit is geen terugkeer naar de originele enkelvoudigheid maar meer een evolutie in een hybride-vorm van het Eenheidsbewustzijn, gevat in een raamwerk van biologie. Omdat het Universum in feite een weerspiegeling is van de kernenergie, zal het Universum die verandering reflecteren en het nieuwe Spel gaan nastreven. De gebeurtenissen, die zich in het Universum beginnen te ontvouwen, gaan beschrijving in termen die jullie zouden kunnen begrijpen, te boven. Er is niets binnen jullie ervaringsgebied dat zich kan meten met de grootsheid van deze gebeurtenis sedert de gebeurtenis die jullie de Big Bang noemen.

Laat ons deze verandering vergelijken met iets dat jullie wel kunnen begrijpen. In jullie huidige begrip van het Universum hebben jullie gebieden ontdekt die extreem dicht zijn en jullie hebben die Zwarte Gaten genoemd. Het is amusant dat jullie deze woorden gekozen hebben om deze dimensionale portalen te beschrijven. Hoewel jullie deze portalen zien, kunnen jullie ze niet op de gebruikelijke manier waarnemen, aangezien ze niet dezelfde tijd en ruimte bezitten als jullie. Wanneer jullie in de tijd en ruimte van een Zwart Gat zouden kunnen zijn, zouden jullie naar een Universum kijken dat er net zo uit zou zien als jullie nachthemel. Het verschil zou zijn dat het zich naar dichtheid toe beweegt in plaats van naar expansie.

Andere werelden kijken naar de ontplooiing van het Spel

Dat is de reden waarom er zo veel aandacht is van de vele rassen uit het Universum. Jullie veranderen hun werelden. Dit is vooruitgang, want het is een verandering naar Eenheid en her-eniging van alles-dat-is. Desalniettemin kan er weerstand zijn, net zoals in jullie eigen wereld. Velen zullen jullie Speelbord willen bezoeken in de dagen die komen gaan, en de eersten staan op het punt om hun aanwezigheid kenbaar te maken. Het grootste deel van de bezoekers die jullie zullen zien is ver gevorderd op het gebied van technologie en zelfs biologie. Sommigen zullen verschijnen om jullie te helpen bij de veranderingen waar jullie voor staan. Velen zullen zich presenteren als jullie ouders die jullie nu komen helpen het volgende stuk van de weg af te leggen. Sommigen zullen zich openlijk presenteren als spirituele meesters. Begrijp alsjeblieft de werkelijke relatie waarin jullie tot hen staan. Dit zijn spelers van het Spel op een ander Speelbord en zij zoeken allemaal naar de antwoorden die nu vóór jullie liggen. Jullie hebben deze antwoorden verdiend en dat plaatst jullie in een hooggewaardeerde en vooraanstaande positie.

Jullie echte vooruitgang is mogelijk geworden omdat jullie je vastberaden in de Tweede Golf begeven hebben van in je eigen kracht komen. Deze Tweede Golf was een verandering van volg-de-leider naar; volg-jezelf;. Onze aanmoediging om je energie binnenin jezelf te concentreren, helpt jullie om dit in je eigenkracht stappen; te dragen. Het is niet langer gepast om je kracht weg te geven aan anderen, inclusief aan degenen die verder schijnen te zijn dan jullie. Velen zullen verschijnen met de echte wens om te helpen en liefde zal hun kenmerk zijn. Denk er aan dat ieder wezen ook een individu is en veroordeel in hen niet het ras, want jullie eigen geschiedenis toont de resultaten van zo een handeling.

Onderscheidingsvermogen zal de sleutel zijn en dat nu te praktiseren zal je helpen in de tijden die komen gaan. Blijf in je eigen kracht want niemand kan die van je afnemen; die kan alleen welwillend weggegeven worden.

Drie simpele Woorden van Waarheid

Het ontstaan van de mensheid begon als een eenvoudig Verstoppertjesspel. Achter sluiers, die herinnering aan je werkelijke afkomst tegenhielden, bestond het Spel of je je zou kunnen her-inneren wie je bent en of je je zou kunnen her-aansluiten aan je scheppingskrachten en die krachten zou kunnen toepassen om thuis te creëren aan jouw kant van de sluier. De drie woorden die je werkelijk erfdeel beschrijven zijn heel eenvoudig:

Jij bent God

Wij zeggen niet dat je een deel van God bent, maar wij zeggen dat een ieder van jullie de verbinding met het geheel in zich heeft. Deze verbinding is nu beschikbaar. Deze verbinding is dat deel van je dat God is en daarom heeft een ieder van jullie de volledige scheppingskracht in zich. In feite ben jij de enkelvoudigheid, die op zoek ging naar definitie. Begin jezelf met dat respect en die eer te behandelen en je zult de verbinding met die kracht weer tot stand brengen.

Neem de waarheidsgevoelens die nu in je wezen resoneren mee. Neem deze vibraties van thuis en adem ze in je wezen. Met iedere stap die je zet, bij ieder paar ogen waarin je kijkt, bij ieder hart dat jouw hart beroert, laat deze vibraties vrijstromen en laat iedereen de God in je zien. Dat is wie je werkelijk bent.

In de grootste Liefde vragen we jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en samen het spel te spelen

De Groep

Van Steve

Ik heb aan het begin van dit bericht gezegd dat Barbara en ik net een seminar in Milwaukee gegeven hadden. Dit seminar werd gehouden in een Metafysische Kerk. In het algemeen geven we geen seminars in kerken aangezien onze seminars altijd ook een zondag inhouden. Deze keer was anders aangezien de kerk ons gevraagd had om bij hun dienst aanwezig te zijn en voor de gemeente te spreken. Terwijl ik het heiligdom in liep had ik er werkelijk nog geen idee van wat ik zou gaan zeggen.

Dit is tegenwoordig niet ongewoon aangezien ik er steeds meer aan gewend raak dat de Groep de dingen op het laatste moment voor mij regelt, en dit was geen uitzondering. Ik ben altijd een beetje nerveus wanneer ik energie moet mengen met een andere spreker aangezien ik me altijd afvraag of we wel op dezelfde golflengte staan. Ik wilde niet op iemands tenen gaan staan hier. Ik ben er zeker van dat de predikant soortgelijke bezorgdheden had maar we gingen beiden gewoon verder.

De Groep laat me echter nooit in de steek en toen de predikant zijn preek begon, viel het allemaal op een wonderbaarlijke manier op zijn plaats. Hij was een getalenteerd spreker en hij had het over her-inneren, God zijn en onze scheppingskrachten. Ik denk werkelijk dat we beiden dezelfde Groep channelden. Op het moment dat ik aan de beurt was had hij al zo veel gezegd van wat ik zojuist in de andere kamer gezegd had, dat alles wat ik nog had te doen was het lezen van de eerste pagina van het boek dat het Grote Verstoppertjesspel beschrijft. Zijn verhaal en het mijne waren directe bevestigingen van elkaar en opnieuw kreeg ik een kosmisch knipoogje. O ja, en natuurlijk het gelach houdt nooit op. Ik ga werkelijk van dat gelach houden.

Een dikke pakkerd en vriendelijke duwtjes in de goede richting.

Steve Rother
Hoeder van het Zwaard

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.