April 2014

Update van Aarde

Gegroet Dierbaren.

Geen geheimen meer.

Groeten van Thuis. We hebben jullie bekeken en gezien. Jullie wereld begint weer op nieuwe manieren te veranderen en het wordt hier op Aarde heel mooi, hoewel wij begrijpen dat jullie dat anders ervaren.

Wij zien ook duidelijk alle onrust. Er is zoveel dat opnieuw gedefinieerd wordt, op nieuw uitgevonden wordt. Je zult je vaak onrustig voelen als je naar het nieuws, alle vernieuwingen, om je heen kijkt, omdat het eruit ziet alsof er alleen maar onrust op straat is.

Het gebeurd in Turkije, Syrië, Egypte, Venezuela en op zoveel andere plaatsen op dit moment. Waarom? Wat is er nu zo anders dan een aantal jaren geleden. Zelfs twee of drie jaar geleden zag je zulke demonstraties niet tegelijkertijd in meerdere landen. De hele mensheid verschuift haar aandacht, dierbaren, en ze verrijzen in een nieuw perspectief. Een deel van de uitdaging is dat jullie geen geheimen meer kunnen hebben voor elkaar, is dat niet interessant? Vanuit ons perspectief is dat erg mooi. Jullie leven in een tijd van transparantie en geen geheimen meer, en daar hebben we al een tijd over gesproken. Jullie dachten niet dat het echt zou gebeuren, en kijk eens, het is er.

Vergeving, bewandel het pad van vergeving.

Dus, wat gebeurd er als we alle geheimen onthullen? Het allereerste dat er gebeurd is dat je een sterke reactie vertoon, boos wordt op iets of iemand die de leugen vertelde waarop jij je leven (of een deel ervan) baseerde tot dan toe. Je voelt je boos en gefrustreerd. Maar je zult moeten leren om te vergeven omdat jullie allemaal met een leugen geleefd hebben, gelogen hebben.

Jullie hebben allemaal verborgen geheimen die nu onthuld worden. In deze nieuwe tijden van transparantie, zijn de dingen nu anders. Het eerste dat we jullie vragen is om elkaar met mildheid te benaderen, elkaar te verzorgen, iedere mogelijkheid die je ziet, en dat vraagt vergeving. Dit is het enige waarvan we vragen of je het mee wilt nemen in je nieuwe wereld omdat jullie die nieuwe wereld zijn.

Het ziet er erg onbekend uit in vergelijking tot de oude wereld en de zaken gaan hier met de snelheid van liefde. Er is niet langer een vertraging in tijd. Het belangrijkste is dat jullie allemaal een collectief bewustzijn hebben en dat bevindt zich aan de randen van frustratie. Dat is ook de redden waarom zo velen van jullie gewoon zeggen wat ze op het hart hebben. Zij besluiten dat zij zoveel te vertellen hebben dat ze de wel moeten praten of op een andere manier moeten rebelleren om ervoor te zorgen dat ze gehoord worden. En dat is werkelijk geweldig mooi.

Harmonie is Jouw toekomst

Wat jij doet helpt mede de wereld te creëren, de Tijd van Empowerment, precies op die manier die ieder van jullie nodig heeft.

Jullie rebelleren tegen de manier waarop dingen in het verleden geregeld waren, jullie hebben wereldleiders gehad die vastbesloten waren te leiden maar dat is niet langer nodig. Jullie zijn bewuste creeerders die op deze aarde rondlopen en hun woorden verspreiden en wat jullie leiders alleen maar hoeven te doen is veiligheid scheppen voor jullie zodat jullie kunnen creeren. Heel eenvoudig, dit zijn dienaren, geen leiders. Velen van jullie duwen jullie ‘leiders’ aan de kant, want is dat niet waar het om gaat als je naar de onrustige straten in de wereld kijkt? Deze ‘leiders’ leiden jullie niet in de richting die jullie opwillen. Wat zal en dan gaan gebeuren? Voorlopig gaat het alleen maar slechter worden, dierbaren, en dat is geen geheim Uiteindelijk zal het collectieve bewustzijn van de mensheid banden smeden om dit op te lossen, maar dat is op dit moment te moeilijk. Velen van jullie zullen proberen om los van elkaar te bewegen; deze ‘scheiding’ op planeer Aarde zal jullie voortgang stoppen. .

Eenvoudig gezegd; jullie zijn aanbeland in het tijdperk van Harmonie.

Jullie zijn begonnen met de Derde gold van Bekrachtiging (empowerment) en die gaat alleen maar over “elkaar”. Daarom zal alles dat zich afscheid jullie toekomst, de toekomst van de mensheid, vertragen. Alles dat ontstaat uit Harmonie is de toekomst voor alles wat jullie doen. Jullie hebben dit gezegd, niet wij. Jullie zijn in het Tijdperk van Bekrachtiging gestapt door te zeggen “ Ik ben een bewuste creëerder. Ik herinner me alle magie in mij vanuit de tijd toen ik nog een kind was”. Jullie zijn dit niet vergeten en jullie hebben dit op ieder gewenst moment ter beschikking. Dat is wonderbaarlijk mooi en wij zien dat jullie je hier naartoe bewegen. Dit volgende energieniveau is beschikbaar voor jullie allemaal. Jullie hebben ook wat hulp uit een (nog) onbekende hoek, en daar willen we vandaag over praten.

De wedergeboorte van Aarde

Dit is niet nieuw voor jullie. Jullie hebben het gehad over het Tijdperk van Bekrachtiging. Jullie hebben erover gepraat om in je eigen vrijheid te stappen en om in staat te zijn te creeren, in ieder moment, net zoals jullie doen wanneer jullie Thuis zijn. Dit is wonderbaarlijk mooi dierbaren, want jullie creeren hemel op aarde ofwel Thuis op Aarde.

Het betekent ook dat jullie een nieuw soort verantwoordelijkheid dienen te nemen voor deze krachten, want da gaat het echt voor en in jullie verankeren. Jullie hebben dit aan zien komen, want jullie hebben erop gestudeerde en een velen van jullie hebben het zelfs voorspeld. Ja, op een gegeven moment hebben jullie het einde van het Spel gezien en besloten het te verlengen. Jullie zeiden “ We gaan niet weg! We zijn hier nog niet klaar”. De planeet zat op een vernietigingskoers en dat veranderd niet zo snel als het collectieve bewustzijn van de mensheid doet. Aarde heeft daarom nog wat moeite met omschakelen naar dit bewustzijn en dat uit zich in moeilijkheden en uitdagingen. Dit kunnen jullie zien in de frustratie en de woede van diegenen die aan het demonstreren zijn, zelfs als jullie niet begrijpen waar het conflict over gaat. Jullie voelen met ze mee, omdat jullie weten hoe het voelt, Velen van jullie worden getriggered door de moeilijkheden hier en nu, binnenin de Aarde.

Vanuit verschillende invalshoeken zijn jullie je bewust van wat er in de Aarde omgaat op dit moment. Aarde ondergaat een grote wedergeboorte, ze begin teen nieuwe cyclus. Het lag niet in de originele bedoeling dat jullie daar bij zouden zijn. Nu hebben jullie het Spel voortgezet en hebben jullie ene stap naar oren gezet om deel te nemen aan dit proces. Het is erg mooi en tegelijkertijd een enorme uitdaging want Aarde was aan het sterven. Veel van de organismen op Aarde zijn al een lange tijd aan het uitsterven. Ja, recentelijk is Aarde op nieuw bevrucht en deze bevruchting zal doorgaan. Er zullen meer meteoren en kometen zijn, evenals zonnevlammen om Aarde in dit

Er zullen ere en aantal zijn, verderop in dit jaar, die jullie angst aan kunne jagen, maar onthoud dat je blijft ademen (ondertussen gaat de telefoon). O, dat is voor ons. Niemand belt op deze telefoon en hier is het. Magie vandaag (Steve haalde de telefoon uit zijn zak en gooide die van het podium af)

De Kristal kinderen hebben de sleutel voor deze Transformerende Tijden.

Waarom zijn wij hier? Waar gaat dit om? Wat is het mooie deel dat we aan zagen komen? Wij allemaal zagen dit aankomen en creëerden een moment om hier aanwezig te zijn op dit volgende niveau. Hoe heb jij hieraan deelgenomen? Waar zijn de antwoorden die jij voor jezelf achterliet?

Het is ongeveer 22 jaar geleden dat de eerste Kristal kinderen geboren zijn op deze planeer. Begrijp je waar dit heengaat? Zie je wat er gebeurd met de Kristal kinderen op dit moment? Zij zijn geboren met een enorm hoog gevoeligheid; velen van hen zijn iet in staat om deel te nemen aan wat wij de maatschappij noemen, omdat ze simpelweg te gevoelig zijn. Maar er is meer. Jullie hebben een enorme toename in wat jullie “spectrum stoornissen” of “autisme spectrum stoornissen” noemen. Dierbaren, dit spectrum heeft een enorm hoog percentage Kristal kinderen, die het heel moeilijk vinden om met jullie om te gaan. Jullie hebben zeer hooggevoelige kinderen binnengebracht in op een laag gevoelige planeet. Omdat deze kinderen niet in staat zijn om hun energie te ‘aarde’ of ‘gronden’ keren ze zich in zichzelf en is er iets op deze planeet gecreerd dat een alarmerende stijging in aantallen kent “ Autisme sen spectrum stoornissen”.

Hoewel ere en toename is op planeet aarde is niet ‘slecht’. Jullie zagen wat er gebeurde en hebben jullie hoop gevestigd op de Kristal kinderen door ruimte voor ze te maken om geboren te worden, zelf als dat betekent dat zij enorme uitdagingen en moeilijkheden zullen ervaren en ondervinden. Zelfs met hun gevoeligheden en de andere uitdagingen die zij ondervinden, hebben zij de sleutel in handen, iets dat jullie in de nabije toekomst zullen zien.

Jullie zullen interviews op televisie zien, met mensen die uitleggen wat er aan de hand is, op een manier die iedereen gerust zal stellen.

Kristal kinderen planten zaadjes diep in de harten van jullie om die vervolgens te koesteren. Dat is wat zij doen, waar zij goed in zijn, zij weten hoe ze met deze energie moeten werken.

Wij hebben ze al geruime tijd Kristal kinderen genoemd, simpelweg omdat het nog kinderen waren toe wij over hen begonnen te praten zo’n 20 jaar geleden. Echter, nu zijn er al tieners en jongvolwassenen. Zijn zij zich bewust? De meesten niet, althans niet op een individuele basis. En hoewel velen van hen zich niet bewust zijn van hun gaven, hebben zee en verbinding met elkaar. Dierbaren, het is magisch als deze verbinding, zoals hiervoor genoemd, plaatsvindt, en dat gebeurd al. Het wordt getriggerd door de emotionele ontlading van planeet Aarde, want Zij gaat door zoveel heen, zoals jullie iedere dag kunnen zien. Groenland smelt en er is niet langer een barrière die ervoor zorgt dat het waterpeil op aarde niet zal stijgen; jullie kunnen dat zien. Er zijn grote veranderingen op aarde, en er word ook spanning opgebouwd in de tektonische platen, recentelijk was ere en kleine verschuiving in de regio van Los Angeles. Die was klein, maar er wordt veel spanning opgebouwd. Betekend dat dat er een aardbeving komt of een vulkaan uitbarst? Niet perse. We zullen zien hoeveel werk de Kristal kinderen kunnen doen in het collectieve bewustzijn, want dat is wat er nu op veel niveaus gebeuren kan. De Kristal kinderen zijn geboren met de vaardigheid om zich te verbinden met elkaar op een manier waartoe velen niet in staat zijn. De Indigo kinderen hebben hier ook een aandeel in, zij hebben gewerkt aan het vrijmaken van de wegen en paden op Aarde door het uit de weg helpen van veel misverstanden, die ontstaan waren op Aarde. Indigo kinderen hebben alle systemen om zeep helpen brengen, om ze vervolgens op een nieuwe manier te helpen weer in elkaar te zetten. Wie zijn de Kristal kinderen? Kristal kinderen voelen energie op een manier die velen van jullie nastreven, door naar cursussen te gaan die je kunnen leren deze energie te voelen. De Keeper zelf ( Steve) dacht dat hij een hoog energetische leraar was, totdat iemand hem een steen in handen gaf, en zei “ voel je de trilling, de vibratie van deze steen?” En de Keeper zei “ Nee, het voelt aan als een steen”. Niet iedereen voelt dezelfde dingen op dezelfde manier, dus ga naar je cursus om te leren deze energie te voelen, voel de opwinding dierbaren!

Wat er gebeurd is is dat je je hebt afgestemd op de energie van Aarde. Wanneer ze deze uitdagingen ervaart, die tussen twee haakjes, volledig normaal zijn, dan verbinden jullie allemaal tegelijk jullie emotionele systemen met Aarde. Aarde gaat door zoveel veranderingen heen, toen er een kritische massa ontstond en jullie gezamenlijk het Tijperk van Bekrachtiging instapten. Jullie zijn door het protaal heengegaan van 12-12-12 tot 12-21-12, en dat deden jullie op een tijdstip waarop de Aarde zou ophouden te bestaan. En kijk jullie eens hier staan met een glimlach op jullie gezicht, wachtend o het nieuwe hoofdstuk, de volgende stap. Wij, aan de andere kant van deze sluier, juichen jullie toe op een manier die je niet voor mogelijk houdt. Er zijn zoveel mooie entiteiten aan het werk op Aarde, in deze geweldige energie. We hopen dat jullie het gevoeld hebben, want het is nu aan jullie, de Aarde is nu van jullie. Jullie zullen Harmoniseren met haar of haar laten sterven. Dit vertellen we jullie dierbaren omdat ze nog steeds in een stervenscyslus zit, en het noodzakelijk is om met haar in Harmonie te werken, op nieuwe manieren.

De Kristal kinderen zullen niet alleen werken met Aarde, ze zullen ook met jullie werken want de mensen hebben ondervonden dat de uitdagingen behoorlijk groot zijn. Aarde heeft daar geen probleem mee, zij zal er doorheen gaan en het zal werken, zij zal aan de andere kant weer uit deze verandering komen. Aarde weer hoeveel cycli zij moet doorstaan, doorgaan, en het verontrust haar totaal niet. Het zijn de mensen waar zij zich zorgen om maakt, en het is jullie reis die de verandering, of jullie gebrek aan begrip aangaande deze veranderingen, die deze transitie moeilijk maken.

En hier komt het mooie deel dierbaren; de Kristal kinderen zijn niet gescheiden of afgescheiden van jullie, zij zijn deel van jullie, maken deel uit van jullie. En hoewel zij al een Harmonie hebben gevonden op basis waarvan zij kunnen communiceren, zullen jullie ook daartoe in staat zijn, zeer binnenkort. Jullie allemaal kunnen beginnen om je te verbinden met deze energie. Binnenkort zullen jullie beginnen je eigen ervaringen op Aarde te kristaliseren, uit te reiken naar het trillingsniveau waar jullie geen negativiteit kunnen tolereren. Daarom zien jullie nu al deze onrust op Aarde, omdat jullie het bekijken vanaf een hoger energieniveau. Jullie dagelijkse leven valideert dit nog niet voor jullie. En hoewel het niet echt zichtbaar is dat jullie hier al naartoe bewogen zijn, is het wel al voelbaar in jullie harten.

Jullie openen vervolgens jullie ogen maar zien nog niets en dat kan frustrerend zijn, weet alleen dat jullie niet alleen zijn, het gaat hier om de hele mensheid.

“Nee.” – Het begin van een nieuwe krachtcirkel.

Het collectieve bewustzijn van de mensheid bereikt een kritisch punt.

Jullie eisen vrede op Aarde, hoewel dat niet de huidige ervaring is. Alles dat je op de televisie ziet is alles behalve vreedzaam, want dit zijn de tijden van grote veranderingen.

Maar vrede is precies dat waar jullie je naartoe bewegen. Jullie krachtcirkel begint bij “Nee” zeggen. “Nee” of je dat nu alleen doet of met elkaar. Met ander woorden, in den beginne van een krachtcirkel zeg je “Nee”. Vaak definieer je jezelf door te vertellen wat je niet wilt in dit leven, dan zeg je “ Dit is er altijd al geweest, ik ben nieuw. Ik heb iets nieuws nodig”. Of het nu gaat om een relatie, of een baan, je kunt het in je leven zien. Veel mensen gaan iedere zeven jaar door zoon krachtcyclus heen. Als er andere triggers zijn, zoals bijvoorbeeld contracten waaraan je hebt gewerkt, dan kun je terugblikken en helder zien waar je doorheen gegaan bent in deze cyclus, die ieder van jullie startte door “Nee” te zeggen. Nee, dit is niet iets dat ik nog langer in mijn leven wil. Dat is wat de gehele mensheid op dit moment doet, door “Nee” te zeggen. “Nee, dit hoef je niet meer te doen, ik heb het niet meer nodig”.

Dit is echter moeilijk omdat de mensen waar tegen je Nee zegt niet luisteren. Maar dat zullen ze wel, en dat is de waarheid.

Het is de verandering die nu plaatsvindt en het deel dat je moet onthouden is het machtsdeel. Wat betekend dat? Wel, dat kun je eenvoudig zien, het begint met het zeggen van “Nee, ik wil dit niet meer, dit is niet wie ik ben.” Tot het punt waarop je niet langer dingen weg hoeft te duwen. Dat is het moment waarop je zult zeggen “Ok ik ben op de top van mijn krachtcyclus”. Je voelt je comfortabel en start met het definiëren van wat je wel wilt in je leven, in plaats van wat je niet wilt. Het is niet mogelijk om de nieuwe cyclus te starten met het “Ja” antwoord; je moet met “ Nee” beginnen.

De hele mensheid is net begonnen met heen nieuwe krachtcyclus maar wij geloven niet dat jullie zeven jaar nodig hebben om hier doorheen te werken

Wij geloven dat dit sneller zal gaan maar dat is aan jullie en de Kristalkinderen, want zij zijn deze cyclus begonnen.

Zij worden wakker uit een droom en nemen hun plaats in in deze wereld op een manier die jullie niet verwachtten. Jullie dachten dat ze op witte paarden zouden binnenrijden en de wereld zo zouden redden, maar in plaats daarvan zaaien ze zaden van heldere waarheid.

En hoewel ze dit soms hebben bereikt ondanks hun uitdagingen in dit leven, zijn ze erin geslaagd om een netwerk van kristallen vibratie geïnstalleerd te krijgen. Dierbaren, begrijp alsjeblieft dat er al geruime tijd Kristal kinderen op deze Aarde rondlopen. De meesten onder hen werden gevreesd; Christus was er een, Buddha een andere.

Jullie zullen het keer op keer zien, want velen van jullie zijn in staat deze boodschappen van licht te ontvangen omdat jullie ook erg erg gevoelig en erg krachtig zijn. Dat zijn twee van de grootste eigenschappen van Kristalkinderen, ongelofelijke krachten als gevolg van hoge gevoeligheid. Past dit wel op deze Aarde? Nee, niet op de oude Aarde. En daarom vinden deze veranderingen nu plaats.

Jullie doen het al een tijdje dierbaren, het verhogen van de frequentie op een bewuste manier. Jullie hebben workshops gevolgd, opleidingen gedaan, gebeden, gemediteerd, met je eigen geest gepraat en jezelf gechanneld. Dat is wat nodig is en dat zijn de delen waarmee de Kristal kinderen geboren werden.

Zaden geplant door de Kristal Kinderen.

Er was een tijd niet o lang gelden dat de Keeper een channeling aanleerde in een klas waar ook een Kristalkind aanwezig was. Hij haalde het Kristalkind naar voren en zei “ Ok, laten we dit proberen”, en het Kristalkind zei “ Ik weet dit”. De Keeper zei “ Als je channeld kun je deze dingen doen”, en het Kristalkind ze “ Ja dat weet ik, het ziet er inderdaad zo uit zoals dit”. Deze kinderen zijn niet de mensen die een bord omhoog houden waarop staat “ Ik heb de antwoorden voor planeert Aarde”. Dit zijn de mensen die hun hele leven hun krachten verborgen houden om de natuurlijke gang van zakenniet te verstoren of te snel vooruit te duwen.

Als ze dat wel gedaan hadden dan zouden veel van jullie verloren zijn geweest; het gaat niet om de Kristal kinderen, het gaat om de gehele mensheid. Het gaat om de collectieve vibratie, die nu verhoogt naar een niveau waarop het kan harmoniseren met kristal. Dat zal ze niet alleen helpen, het zal ook het steeds groter wordende aantal binnen Autisme doen keren. Want dierbaren, autisme is een van de uitdagingen die Kristal kinderen ervaren. Als je in staat bent om met deze uitdagingen in deze kinderen om te gaan zul je het grote geschenk ontdekken dat diep verborgen zit onder wat een handicap lijkt. Maar het is geen handicap dierbaren, het is een sleutelelement om op Aarde tot dit begrip te kunnen komen. De grootste uitdaging is het beheersen van reactie. Als je reacties op planeet Aarde lang genoeg kunt beheersen, of stoppen, om te zien wat er werkelijk plaatsvindt, dan zullen jullie veranderen, hart voor hart.

Betekent dit dat iedereen plotseling het trillingsniveau van kristal bereikt en dat dan alle problemen in de wereld opgelost zijn? Dat de onrust in Turkije, China, Venezuela, Syrië, Egypte en de Kraaien verdwijnen? Nee, maar jullie kunnen de mogelijkheid voor vrede absoluut verankeren, en als het jullie intentie is, zal dit ook gebeuren. Maar het is een tijd die vraagt om diepe interne focus, het kan niet zonder.

Het zou erop kunnen lijken dat als de problemen die er op aarde zijn ver weg lijken, maar ze zijn eigenlijk dichtbij. Zelfs als het niet direct in jou land plaatsvindt, speelt het zich wel af in het collectieve bewustzijn van de mensheid. Dit zijn de tijden waarin de mensen op Aarde daadwerkelijk leren in Harmonie samen te leven, ze zullen ontdekken wat het is om gelijk te zijn in plaats van de manieren waarop ze verschillend zijn. Op dit moment zijn alle normale patronen van verschil die op Aarde bestaan de patronen die de evolutie van de mensheid beperken. Meer van de Kristalkinderen worden nu langzaam volwassen. Jij denkt dat jij wellicht wat moeilijkheden in je pubertijd hebt ervaren, maar als je kon zien waar sommige van deze Kristalkinderen mee worstelden om ervoor te zorgen dat de rest van de wereld ze zal begrijpen. Het is een grote uitdaging geweest voor hen maar het begint te werken. Velen bestuderen dit en onderzoeken dit om de rest van planeet Aarde te helpen begrijpen wat dit betekent en wat ze te verwachten hebben. Dat zal belangrijker zijn naarmate de tijd verstrijkt, want jullie zien de nieuwe mensen hier op Aarde. Ze zullen niet opstaan en zeggen “ Kies mij, want ik zal jullie overheid goed leiden”. In plaats daarvan zullen zij vaak achter de schermen blijven. Dat is ook zoals het moet te zijn dierbaren want jullie laten de noodzaak achter je om nog leiders te hebben. In het collectieve bewustzijn vinden jullie een nieuwe manier om samen te werken .

De E Familie.

Een ander belangrijk onderwerp waarover we willen praten is, dat als je niet als Kristal kind gekomen bent jij kritische informatie uit voorgaande levens hebt die je tot nu toe niet hebt kunnen delen. Sommigen van jullie zijn verbrand als heks, of gemarteld, of hadden een fysieke beperking die ervoor zorgde dat jullie deze informatie niet konden delen. Dierbaren, dit is de tijd van de nieuwe energie. Dit is niet de eerste grote stap die jullie als collectief maken. In deze kritische tijden van massa evolutie komt er altijd een speciaal team van Thuis om zaden te planten die noodzakelijk zijn voor deze empowerment, deze bekrachtiging.

Dat team is substantieel gegroeid en bestaat voornamelijk uit mensen die op Aarde geïncarneerd zijn als deel van de “E’ vibratie.

Wanneer we deze term gebruiken wil iedereen gelijk weten wat “E” betekent. Als je je het in een taal wilt vangen zullen wij het simpelweg “Empowerment,” noemen, maar het is veel meer dan dat. “E” is de meest voorkomende klank die de mensen maken; in de Engelse taal en andere talen. Waarom? Zodat jullie je kunnen herinneren wie je bent. Jullie zijn naar voren gekomen om menselijke Empowerment, bekrachtiging, te brengen, vaak nog ‘mensenrechten’ genoemd. We hebben hier al eerder over gepraat, de eerste keer dat deze incarnatie massaal plaatsvond was ongeveer 800 jaar geleden tijdens het tekenen van de Magna Carta. Jullie creëerden een bewustzijn van een menselijk bewustzijn dat een cyclus van bekrachtiging op Aarde heeft doen ontstaan. Het verankerde de nieuwe energieën en het stond jullie toe om empowerment te gebruiken, volledig en compleet. Hoe mooi! Jullie zijn al vele malen teruggekeerd naar de Aarde.

De E familie is op kritische momenten geïncarneerd, zoals tijden het teken van de Emancipatie Proclamatie. Er zijn veel kampioenen, als Jimmy Carter geweest, een pindaboer die een van de eerste mensen was die over mensenrechten heeft gepraat. Hoe help je planeer Aarde? Hoe help je iedereen gelijk te zijn? Het is eigenlijk heel simpel, want door alles samen te voegen wat je apart maakte, kun je stoppen met het spelen van het spel dat je apart bent, alsof je apart bent.

En dat is op dit moment de aard van de mensheid. Diegene onder jullie wiens naam beginnen “E” of “Y” of “ I” klanken, hebben dit bewust neergezet, zodat jullie zouden weten wie je bent en wat dit betekend. Het kan zijn dat je dit tot nu toe niet beseft hebt, of dit gevoel niet altijd leuk gevonden hebt, maar het is een duidelijk signaal. Betekent dat dat als je de “E” klanken niet in je naam hebt dat je dan geen deel uitmakt van de E familie? Nee, het betekend dat je ouders wellicht niet geluisterd hebben naar de naam die jij, wilde en je een andere gegeven hebben.

Vier je Spirit, je Ziel, je Geest.

Er zijn vele mensen op Aardei die met een specifieke taak gekomen zijn, en velen van jullie noemen jezelf Lichtwerker. Wij zijn zo trots op jullie. Als je ooit Thuis ziet voordat je thuiskomt, zul je begrijpen waarom onze harten zo geroerd zijn door wat jullie allemaal al gedaan hebben. Dit had een tijd van grote onrust moeten zijn , want het was

Armageddon tijd. Het zou nu ongeveer voorbij geweest zijn, en wat er nu nog aan onrust is zijn de naweeën van wat jullie nog niet helder gemaakt hebben. Dus geef jezelf een hand, dierbaren, want jullie hebben een geweldige klus geklaard en de door naar de Tijd van Empowerment geopend. Hoewel het nog rumoerig en uitdagend is o gezette tijden, hebben jullie geen idee wat het geweest zou zijn als jullie je aan het originele plan gehouden hadden. Jullie zijn de grootste engelen die ooit geleefd hebben, en jullie doen geweldig werk. Weet dat velen van jullie plaats gemaakt hebben zodat jullie dit spel konden spelen, het spel van mens zijn. Weet je, alleen de beste zijn naar Aarde gestuurd Wie bepaalde dat dan, wie de beste was? Al diegenen die achtergebleven zijn, zijn nu diegenen die jullie het hardste toejuichen. Zij proberen jullie te helpen deuren te openen, ze werken met jullie door te channelen, door jullie berichten van Aarde te brengen die jullie kunnen horen.

Gefeliciteerd dierbaren, in een tijd van onrust vragen wij jullie te vieren. Vier je licht. Vier wie je bent. Vier dat je onderdeel bent van een groter collectief bewustzijn met jou naam erop…..dat deel dat jij meenam naar de Aarde.

Je bent succesvol geweest en je hebt nu alle mogelijkheden voor je. Oordelen uit het verleden zullen je tegenhouden, net zoals iedere vorm van apartheid dat zal doen. De negatieve energie die je in een lager bewustzijn gehouden heeft. Als je in staat bent om dit allemaal in het collectieve bewustzijn op te lossen dan zullen jullie sneller de nieuwe tijden ingaan. Veranker jezelf in deze mooie wereld, die jij hebt helpen bouwen, want wij juichen jullie toe. Jullie zijn onze helden, degene die onze dromen uit laten komen. Wij zijn nooit op Aarde geweest, met uitzondering van de Keeper. Wij hebben veel energie gestoken in ieder van jullie, als individu en als collectief. We hebben jullie in de gaten gehouden. Nu zijn jullie in de positie waarde de Magie zijn werk kan doen. Gefeliciteerd dierbaren, welkom Thuis.

Het is met de grootst mogelijke eer dat we jullie vragen om elkaar met respect te behandelen. Voor elkaar te zorgen, ieder kans die je krijgt, Speel goed samen.

Espavo.

De Group

 

Het word Espavo is een oud Lemurische groet en betekend: “Dank je dat je in je Kracht stapt”

 

Het Hart verbinden met Barbara Rother

Wees hier en nu HIER

 

Iedere dag van de maand voelt aan als een nieuw begin voor mij. Ik mak altijd tijd om de nieuwe maand voor mij te zien en om mijn geest te laten gaan in wat er voor me ligt deze maand. Net zoals het voor mij voelt op Nieuwjaarsdag. Een nieuw jaar markeert ontmoetingen en mijlpalen.

Het voelt, net als de eerste dag van een nieuw maand, aan als een nieuwe weg, vol met mogelijkheden, die wachten om ontdekt te worden. Waarom zouden we niet iedere dag van ons leven doen alsof het Nieuwjaarsdag is, een nieuw begin? Vanochtend liep ik naar ons Lightworker kantoor om me klaar te maken voor een online evenement met Steven. Ik liep langzaam door onze tuin en rook het vers gemaaide gras, bewonderde de bloeiende rozen in onze tuin. Ik stond mezelf toe om de dag positief te beginnen door mij te verbinden met de natuur. Ik wist dat het een goede dag zou worden door de manier waarop ik mijzelf in de energie had gezet. Iedere dag volledig vieren lijdt tot een magisch leven. Nieuwe gedachten gaan door je hoofd,stop en pauzeer even, en pik de mooiste eruit om die dan vast te houden, dat speciale moment.

Soms zullen onze gedachten ons net zo snel verlaten als ze in ons opkomen. Veel te vaak zijn we zo druk dat we niet lang genoeg stilstaan om ons bewust te worden van dit geschenk. Die ene gedachte kan een verschil maken in de wereld. Zo af en toe kunnen we zo’n gedachte vastpakken en omzetten in actie. Ik zat straks aan mijn bureau en kon me niet concentreren op mijn wereld. Er kwam een gedachte in mij op om piano te gaan spelen en ik overtuigde mijzelf dat ik het niet moest doen omdat ik teveel werk had. De gedachte om piano te gaan spelen bleef maar omhoog komen en ik gaf er tenslotte aan toe. Ik was achteraf blij dat ik dat had gedaan, ik had er zoveel plezier in om muziek te creeren. Het is een levenslage wens van mij geweest om piano te leren spelen, de gedachte alleen al gaf me een gevoel van zelfvertrouwen en het voelde goed. Ik voelde hoe mijn creativiteit terug kwam tijdens het spelen. Door alleen maar toe te geven aan deze gedachte kon ik de dag productie en effectief maken. De Group heeft dit altijd gedaan met Steve. Als hij ergens heenrijdt en met zijn gedachten afdwaalt zullen ze hem een waarschuwing geven “Let op!”. Ze maken hem erop alert te stoppen en betekenis in het moment te vinden. Deze vorm van communicatie wordt dan doorgaans gebruikt voor een toekomstig bericht van de Group.

Ik heb geleerd om aandacht te besteden aan mijneigen innerlijke leiding die me verteld wanneer ik op mijn omgeving moet letten of aandacht moet besteden aan schijnbaar oppervlakkige gedachten. Het kan een fractie van een seconde herkenning zijn van een waarheid, die speciaal voor mij bedoeld was, als voortgang in mijn evolutie.

Tijd bestaat niet aan de andere kant van de sluier. Hier op aarde zijn we geneigd ons leven op te delen in segmenten van tijd. En, hoewel ik geen horloge draag, ben ik mij toch bewust van de tijd. Ieder moment dat we ons in contact voelen staan met onszelf, zonder de illusie van tijd, creeren we magie. Onze toekomst zouden we moeten bekijken met een wonderbaarlijke anticipatie van wat er kan komen. Ik bedank het verleden voor alle ervaringen en lessen. We kunnen onze kracht om te creeren op ieder moment opvoeren. Open je gedachten om het beeld van jezelf in alle eeuwigheid te omvatten. Dan kunnen we de nieuwheid van het leven toelaten, door onszelf toe te staan om ons zelf te zijn, hier en nu.

 

Met liefde en licht,

Barbara Rother

 

Speciaal verzoek: Copyright 2014 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.