April 2005

Voel de Toekomst
Praktische magie serie

Van Steve

Iets meer dan een jaar geleden vroeg de Groep me een zaadje uit te zaaien. Zij gaven een channeling die “Achteruit in de Tijd gaan” werd genoemd. De begrippen die zij daarin uiteenzetten begreep ik echt niet helemaal, maar ze zeiden dat het goed was, dat ik het gewoon moest uitsturen om de zaden uit te zaaien zodat die later geoogst konden worden. Hoewel ik denk dat er over dit onderwerp nog heel wat meer zal komen, heeft het er veel van weg dat de eerste oogst aan de gang is.

Een stevige GROEPsomhelzing

Steve Rother,

Spreekbuis voor de Groep

Van de Groep

Groeten van Thuis.

De veranderende Sluier
Wij delen met jullie de instrumenten van praktische magie voor de magiërs van het Speelbord. Weten jullie wel wie jullie zijn? Wij weten dat. Wij zeggen jullie dat jullie meer geëerd worden dan jullie kunnen bevatten voor het werk dat jullie doen, want jullie hebben de moed gehad om de sluier voor te doen en te doen alsof jullie niet weten waar jullie naartoe gaan. Vandaag willen wij een volgend praktisch instrument voor gebruik in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde met jullie delen, want de sluier wordt steeds dunner. Jullie voelen dat. Jullie hebben uitgekeken naar de dag waarop die dunner zou worden. Jullie hebben gevraagd dat dit mocht gebeuren omdat jullie graag de andere kant willen zien en jullie je tussen dimensionale werkelijkheden willen bewegen. Maar als het jullie dan gegeven wordt, komt er angst naar boven. Die angstreactie komt in ieder mens naar boven. Denk dus alsjeblieft niet minder over jezelf omdat je dat voelt of omdat je die angst hebt. Begrijp dat dit een heel normaal proces is. Hoe kom je in de hemel? Door te oefenen, te oefenen en nog eens te oefenen. Het gaat over het opnemen van deze energieën in je eigen fysieke wezen en om uit te proberen en uit te zoeken wat werkt. Niet wat werkt voor iedereen, maar wat werkt specifiek voor jou. Wanneer je hebt gevonden wat werkt voor jou, kun je je ermee verbinden en voel je je meer dan ooit gecentreerd. Je voelt je minder uit balans, minder angstig en je hebt minder problemen. Zal dat je ooit het gevoel geven alsof je de menselijke ervaring meester bent en over water kunt loopt? Nee, sorry dat we je teleur moeten stellen, maar dat zal het niet. Jullie hebben het zodanig ontworpen dat jullie dat nooit zo zullen voelen. Zul je altijd twijfelen aan jezelf? Vast wel. Je zult echter vertrouwd raken met het feit dat je niet alle antwoorden kunt weten. Begrijp dat deze gedachten menselijke reacties zijn op spirituele verbindingen. Maar zo nu en dan breng je een vonkje licht voort dat je laat zien wie je werkelijk bent. En in die korte tijd beschik je over een spiegel die de grootsheid van je magie, je schoonheid en je kracht naar je terugspiegelt.

Als jullie op Aarde komen, bezitten jullie allemaal de spirit van boven, dat deel van God wat uniek van jou is. Want net als er geen twee sneeuwvlokken gelijk zijn zo zijn er ook geen twee delen van God gelijk. Het vinden van en het je verbinden met dat unieke deel van jezelf laat je individuele schoonheid naar buiten en tot uitdrukking komen. Soms is dat de manier waarop je je presenteert, soms zijn dat de woorden die je spreekt of schrijft, soms is dat een glimlach naar iemand aan de andere kant van een volle zaal, soms is dat een geschenk en soms is dat een aanraking. Het in staat zijn die vonk van spirit tot uitdrukking te brengen geeft je een spiritueel vertrouwen. Het tot uitdrukking brengen van je unieke spirit en die te kunnen delen met andere mensen is de hele ontwikkeling in dit stadium van je evolutie.

Achteruit of omgekeerd in de tijd lopen
Deel 2: Door een multiversum gaan
In dit verband willen we iets uiteenzetten. Het is meer dan een jaar geleden dat we voor het eerst spraken over een zaadje dat we heel specifiek wilden uitzaaien. De Hoeder was erg gefrustreerd toen we dat deden, want we vroegen hem om dit gewoon uit te sturen zonder nadere verklaring te geven. Toen mensen naar hem toe kwamen en vroegen wat dit betekende, beschikte hij niet over alle antwoorden. En dat is voor hem heel frustrerend. En die frustratie is er nog steeds, maar hij zal er wel overheen komen. Iets meer dan een jaar geleden spraken we over het achteruit lopen in de tijd. Nu deze zaadjes heel diep in de collectieve psyche zijn uitgezaaid en zich beginnen te ontwikkelen in jullie evolutionaire proces, kunnen we wat meer over de betekenis ervan vertellen.

Jullie zijn momenteel bezig interdimensionale wezens te worden. We hebben jullie al vaak verteld dat er parallelle levens en parallelle universums – multiversums – bestaan die zich gelijktijdig ontwikkelen. We hebben jullie ook verteld dat er een tijd zal komen waarop jullie, als ontwikkelende spirit in mensengedaante, in staat zullen zijn om van de ene werkelijkheid naar de andere te gaan en iets met je mee terug te brengen. Dat iets zou kunnen zijn kennis, een gedachte of een emotie en uiteindelijk zullen jullie in staat zijn om fysieke tijden heen en weer te transporteren. We hebben het echter nog nooit gehad over zijwaartse dimensionale bewegingen op de tijdlijn. Want gisteren zaten jullie in een andere dimensie dan vandaag. Dat is de zin van de tijdlijn. Het is voor jullie niet mogelijk om volledig terug te gaan en gisteren opnieuw te beleven. Zelfs wanneer jullie het vermogen hebben om naar je verleden te reizen, dragen jullie de kennis van je reizen met je mee en die kennis zal je ervaring veranderen. Wanneer jullie de illusies van lineaire tijd beginnen los te laten, zullen jullie gaan zien dat zulke reizen zijwaarts in de tijd plaatsvinden of in wat wij noemen “alternerende of elkaar afwisselende werkelijkheden”. De kennis die jullie als mens opdoen en met je meene