April 2005

Voel de Toekomst
Praktische magie serie

Van Steve

Iets meer dan een jaar geleden vroeg de Groep me een zaadje uit te zaaien. Zij gaven een channeling die “Achteruit in de Tijd gaan” werd genoemd. De begrippen die zij daarin uiteenzetten begreep ik echt niet helemaal, maar ze zeiden dat het goed was, dat ik het gewoon moest uitsturen om de zaden uit te zaaien zodat die later geoogst konden worden. Hoewel ik denk dat er over dit onderwerp nog heel wat meer zal komen, heeft het er veel van weg dat de eerste oogst aan de gang is.

Een stevige GROEPsomhelzing

Steve Rother,

Spreekbuis voor de Groep

Van de Groep

Groeten van Thuis.

De veranderende Sluier
Wij delen met jullie de instrumenten van praktische magie voor de magiërs van het Speelbord. Weten jullie wel wie jullie zijn? Wij weten dat. Wij zeggen jullie dat jullie meer geëerd worden dan jullie kunnen bevatten voor het werk dat jullie doen, want jullie hebben de moed gehad om de sluier voor te doen en te doen alsof jullie niet weten waar jullie naartoe gaan. Vandaag willen wij een volgend praktisch instrument voor gebruik in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde met jullie delen, want de sluier wordt steeds dunner. Jullie voelen dat. Jullie hebben uitgekeken naar de dag waarop die dunner zou worden. Jullie hebben gevraagd dat dit mocht gebeuren omdat jullie graag de andere kant willen zien en jullie je tussen dimensionale werkelijkheden willen bewegen. Maar als het jullie dan gegeven wordt, komt er angst naar boven. Die angstreactie komt in ieder mens naar boven. Denk dus alsjeblieft niet minder over jezelf omdat je dat voelt of omdat je die angst hebt. Begrijp dat dit een heel normaal proces is. Hoe kom je in de hemel? Door te oefenen, te oefenen en nog eens te oefenen. Het gaat over het opnemen van deze energieën in je eigen fysieke wezen en om uit te proberen en uit te zoeken wat werkt. Niet wat werkt voor iedereen, maar wat werkt specifiek voor jou. Wanneer je hebt gevonden wat werkt voor jou, kun je je ermee verbinden en voel je je meer dan ooit gecentreerd. Je voelt je minder uit balans, minder angstig en je hebt minder problemen. Zal dat je ooit het gevoel geven alsof je de menselijke ervaring meester bent en over water kunt loopt? Nee, sorry dat we je teleur moeten stellen, maar dat zal het niet. Jullie hebben het zodanig ontworpen dat jullie dat nooit zo zullen voelen. Zul je altijd twijfelen aan jezelf? Vast wel. Je zult echter vertrouwd raken met het feit dat je niet alle antwoorden kunt weten. Begrijp dat deze gedachten menselijke reacties zijn op spirituele verbindingen. Maar zo nu en dan breng je een vonkje licht voort dat je laat zien wie je werkelijk bent. En in die korte tijd beschik je over een spiegel die de grootsheid van je magie, je schoonheid en je kracht naar je terugspiegelt.

Als jullie op Aarde komen, bezitten jullie allemaal de spirit van boven, dat deel van God wat uniek van jou is. Want net als er geen twee sneeuwvlokken gelijk zijn zo zijn er ook geen twee delen van God gelijk. Het vinden van en het je verbinden met dat unieke deel van jezelf laat je individuele schoonheid naar buiten en tot uitdrukking komen. Soms is dat de manier waarop je je presenteert, soms zijn dat de woorden die je spreekt of schrijft, soms is dat een glimlach naar iemand aan de andere kant van een volle zaal, soms is dat een geschenk en soms is dat een aanraking. Het in staat zijn die vonk van spirit tot uitdrukking te brengen geeft je een spiritueel vertrouwen. Het tot uitdrukking brengen van je unieke spirit en die te kunnen delen met andere mensen is de hele ontwikkeling in dit stadium van je evolutie.

Achteruit of omgekeerd in de tijd lopen
Deel 2: Door een multiversum gaan
In dit verband willen we iets uiteenzetten. Het is meer dan een jaar geleden dat we voor het eerst spraken over een zaadje dat we heel specifiek wilden uitzaaien. De Hoeder was erg gefrustreerd toen we dat deden, want we vroegen hem om dit gewoon uit te sturen zonder nadere verklaring te geven. Toen mensen naar hem toe kwamen en vroegen wat dit betekende, beschikte hij niet over alle antwoorden. En dat is voor hem heel frustrerend. En die frustratie is er nog steeds, maar hij zal er wel overheen komen. Iets meer dan een jaar geleden spraken we over het achteruit lopen in de tijd. Nu deze zaadjes heel diep in de collectieve psyche zijn uitgezaaid en zich beginnen te ontwikkelen in jullie evolutionaire proces, kunnen we wat meer over de betekenis ervan vertellen.

Jullie zijn momenteel bezig interdimensionale wezens te worden. We hebben jullie al vaak verteld dat er parallelle levens en parallelle universums – multiversums – bestaan die zich gelijktijdig ontwikkelen. We hebben jullie ook verteld dat er een tijd zal komen waarop jullie, als ontwikkelende spirit in mensengedaante, in staat zullen zijn om van de ene werkelijkheid naar de andere te gaan en iets met je mee terug te brengen. Dat iets zou kunnen zijn kennis, een gedachte of een emotie en uiteindelijk zullen jullie in staat zijn om fysieke tijden heen en weer te transporteren. We hebben het echter nog nooit gehad over zijwaartse dimensionale bewegingen op de tijdlijn. Want gisteren zaten jullie in een andere dimensie dan vandaag. Dat is de zin van de tijdlijn. Het is voor jullie niet mogelijk om volledig terug te gaan en gisteren opnieuw te beleven. Zelfs wanneer jullie het vermogen hebben om naar je verleden te reizen, dragen jullie de kennis van je reizen met je mee en die kennis zal je ervaring veranderen. Wanneer jullie de illusies van lineaire tijd beginnen los te laten, zullen jullie gaan zien dat zulke reizen zijwaarts in de tijd plaatsvinden of in wat wij noemen “alternerende of elkaar afwisselende werkelijkheden”. De kennis die jullie als mens opdoen en met je meenemen, verandert en ontwikkelt je ervaring van tijd. Laat ons een voorbeeld geven. We geven jullie eerst de cijferreeks 7-3-6-5 en vragen jullie om deze cijfers goed in je op te nemen. Dan vragen we jullie om deze cijfers te vergeten. Begrijp echter dat het als ziel niet mogelijk is om doelbewust kennis kwijt te raken. Hoe hard sommigen van jullie dit ook proberen, je ziel is niet in staat iets te vergeten. ’s Nachts zul je wakker worden met deze cijferreeks in je hoofd: 7-3-6-5.

Het activeren van de oneindige jij
Jullie spelen het spel van het pretenderen mens te zijn in eindige vorm. Anders gezegd, jullie hebben een begin en jullie hebben een einde, dat denken jullie tenminste. In feite wordt tijdens de planningsfase van elk leven heel veel aandacht gewijd aan het wanneer en hoe je het speelbord van het leven zult binnengaan en het zult verlaten. Dat creëert de paradox van een oneindig wezen dat pretendeert eindig te zijn. Het is voor een mens in eindige vorm heel moeilijk om het echte begrip van oneindigheid ook maar enigszins te bevatten, want jullie zitten aan de eindige kant van de sluier ook al is je spirit oneindig. Dat deel van jullie in spiritvorm eindigt nooit, heeft nooit een time out, stopt nooit met leren en kennis vergaren. Dat deel beweegt zich van de ene energievorm naar de andere terwijl het door het Universum glijdt op de evolutionaire zoektocht van de ziel. Deze paradox heeft de meesten van jullie grote problemen bezorgd in jullie levens.

Laat ons jullie nu een paar praktische mogelijkheden geven hoe je deze paradox kunt gebruiken om achteruit of omgekeerd in de tijd te lopen. Het is geweldig om na te denken over het van de ene naar de andere dimensie van tijd en ruimte gaan, maar wat kun je er nu echt mee doen? Dit is de Praktische Magieserie en ook al staan er prachtige woorden in de boeken die de Hoeder schrijft, ze zijn allemaal nutteloos als je er geen praktische toepassing in je dagelijkse leven voor kunt vinden. We geven jullie dit als iets om je glimlach wat stralender te maken, iets om je leven wat comfortabeler of gepassioneerder te maken. Laat ons jullie daarom om te beginnen een suggestie geven. Er wordt van ons niet verwacht dat we jullie alle antwoorden van het Universum geven, want jullie hebben de vragen nog niet geformuleerd. Ja, diep in je innerlijk liggen alle antwoorden. Alleen moeten jullie je de vragen nog her-inneren. Zodra jullie een vraag hebben geformuleerd, zijn jullie in staat om het antwoord dat jullie dan geopenbaard zal worden, te begrijpen. Laat ons jullie nu helpen met het formuleren van je vragen over het hele begrip van het achteruit of omgekeerd in de tijd lopen.

Zijwaarts gaan in de tijd
Is reizen in de tijd vandaag echt mogelijk? Ja, dat is het. Het is mogelijk om zowel vooruit, achteruit als zijwaarts te gaan. Als oneindige wezens is jullie ware relatie tot tijd heel anders dan jullie denken. Voor de meeste mensen zal de eerste beweging in tijd niet voor- of achteruit zijn maar zijwaarts. De zijwaartse beweging in het tijdelement naar andere dimensionale werkelijkheden, is net zo reëel en nuttig als het voor- en achteruit gaan in de tijd. Beide worden nu meer dan ooit mogelijk. Er zijn twee manieren waarop jullie met deze energie kunnen werken. Als je van mening bent dat je in het nu of in het heden bent, dan ligt het voor de hand dat je kunt werken met de toekomst en met het verleden, laten we daar eerst maar eens mee beginnen. Ben jij je bewust dat mensen de geschiedenis elke dag herschrijven? Als je dat niet gelooft, spreek dan maar eens met jullie eigen geschiedkundigen. Spreek maar eens met een uitgever van geschiedenisboekjes voor jullie scholen. Jullie ontwikkelen het verhaal constant – niet alleen van waar jullie op dit moment zijn en waar jullie naartoe gaan, maar ook van wat er al is gebeurd.

Is dat verkeerd? Nee, wij vinden van niet, want jullie zijn scheppers. Jullie creëren alles om je heen in alle dimensies van tijd en ruimte, dus gaat het begin van het omgekeerd in tijd lopen jullie eigen geschiedenis in en schrijven jullie het script dat jullie zal ondersteunen bij het vooruit gaan in je eigen tijd. En als jullie dan vooruit gaan, doen jullie dat met een vertrouwen in je ziel dat je waarschijnlijk als kind niet hebt meegekregen. Er zijn voor jullie nu mogelijkheden om terug te gaan in je eigen geschiedenis en om de gebeurtenissen te her-inneren en te herschrijven die bepaalde energiestempels in je teweegbrachten die je hebben gemaakt tot wat je vandaag bent.

Laat ons eerst dat heel belangrijk punt van het herschrijven van je eigen geschiedenis behandelen: Alle gebeurtenissen in je leven hebben zin. In elke gebeurtenis die je pad kruist, ligt een geschenk. Om de geschiedenis te herschrijven, moet je eerst dat geschenk vinden. Als je het geschenk nog niet hebt gevonden, kun je dat punt in relatie tot de tijdlijn niet veranderen. Het eerste punt is dus om de waarde te vinden in de ervaring of de omstandigheid die je wilt herschrijven.

Begin nu aan het proces. Neem even de tijd om uit je lichaam te stappen. Je kunt dat doen door op een rustige plek gewoon diep adem te halen en je intentie te richten. Sta jezelf toe je met je eigen ziel te verbinden alsof ze iemand buiten jezelf is die je voor het eerst gaat ontmoeten. Begroet die persoon en voel de liefde en het vertrouwen tussen jullie tweeën. Richt nu je energie op de geschenken die je tijdens het spel hebt ontvangen en vraag aan de ziel voor je of je het bedoelde geschenk hebt ontvangen. Luister in jezelf naar het antwoord. Daarna kun je beginnen met de gebeurtenis los te laten door die te zegenen en te bedanken voor de prachtige rol die ze heeft gespeeld in het je maken tot wat je vandaag bent. Om terug te keren naar het “nu” bewustzijn laat je jezelf vol vertrouwen vooruit in de tijd gaan. Ook al veins je dat vertrouwen in het begin, je zielsvertrouwen zal steeds groter worden en dat zal je een steun geven die er eerder nooit is geweest. Wij zijn ons bewust dat dit proces zó eenvoudig is dat de meesten van jullie het niet eens zullen proberen. Maar we hebben jullie zojuist de eerste concrete stappen gegeven om terug te gaan in de tijd.

Bestemming veranderen in bewustzijn van de reis
Nu meer dan ooit voelen velen van jullie de comprimering van tijd en ruimte om je heen. De dingen die je vroeger veel plezier gaven, zijn op de een of andere manier niet meer zo leuk. Het ergste wat je als mens kan overkomen is dat je alles krijgt wat je ooit graag wilde hebben. Want het gaat niet om het bereiken van een bestemming. Het gaat niet om het tot stand brengen van iets. Het gaat om het genieten van de reis. Het gaat om het zetten van de doelen, niet om het tot stand brengen ervan. Het gaat om het dromen over hoe het zal zijn als je je doel bereikt. En dat brengt ons bij het volgende deel van het omgekeerd in de tijd lopen.

Mensen hebben op alles een terugkijkende blik. Om te werken in de illusie van een veld van polariteit is het nodig om een paar dingen om te keren, het eerste daarvan is je eigen begrip van tijd. Stel je voor dat je langs een lineaire tijdlijn loopt met een verleden achter je, een heden waar je op dit moment bent en een toekomst voor je. Maar zo loop je niet echt hè? Loop je niet vaak achterstevoren met je ogen gericht op het verleden in plaats van op de toekomst? Kun je je verleden vaak niet duidelijker zien dan je heden? Het vraagt behoorlijk wat inspanning om naar je eigen voeten te kijken en te zien waar je momenteel bent op je pad, en het vraagt zelfs nog meer inspanning om je eigen toekomst te zien. Jullie lopen dus al omgekeerd in de tijd. Om dat te veranderen en te doen wat wij omgekeerd in de tijd lopen noemen, betekent dat je een heldere kijk op de toekomst moet hebben en die in beweging moet zetten. O ja, we weten het. Velen van jullie zijn doelzetters geweest. Er zijn mensen onder jullie die zich hebben voorgesteld op 55-jarige leeftijd alles te hebben wat ze wilden, en tot op een bepaald punt heeft dat heel goed gewerkt. Maar jullie ontwikkelen je zo snel dat zelfs sommige dingen die je veel succes hebben gebracht in je leven niet langer meer op dezelfde manier werken als nog maar kort geleden. Daarom geven we jullie nu een nieuw instrument. Speel daarmee. Gooi niet alles weg en laat niet alle dingen waarmee je tot op dit moment hebt gewerkt los, maar accepteer een nieuwe waarheid. Pak gewoon een paar van de suggesties op die wij hebben aangereikt en speel ermee. Zoek uit wat voor jou werkt, want dat zal voor iedereen anders zijn.

Voel de toekomst
Om je om te keren en omgekeerd in de tijd te gaan betekent dat je naar de toekomst moet kijken. Het je voorstellen van de toekomst door het zetten van doelen is een oud energetische manier. In het verleden heeft dat goed gewerkt, maar nu jullie een hogere vibratiestaat ingaan, zullen jullie naar hogere waarheden moeten reiken om je hogere vibratie te ondersteunen. We vragen jullie nu om eens na te denken of het zetten van doelen je hoger zelf eigenlijk geen beperkingen oplegt bij het realiseren van je creaties. Zelfs in de oude energie die nog niet zo lang geleden is, moest je heel specifiek zijn over je doel. Je moest je de kleur van die nieuwe auto voorstellen; je moest precies weten hoeveel geld je nodig had op je rekening en je moest precies de datum weten waarop het zou gaan gebeuren. Maar nu zeggen we je dat spirit, je eigen hoger zelf, heel gefrustreerd kan zijn door bepaalde oud-energetische manieren, want het betekent dat je je eigen hoger zelf beperkt in het wat en hoe de manifestatie ervan zich kan ontwikkelen. Daarom vragen we jullie het volgende: Stel geen doelen. Maar wanneer je de plannen maakt voor de volgende fase van je evolutie zaai dan in plaats daarvan het zaad van hoe je je wilt voelen. De ware magie ligt in eerste instantie in de opwinding en de verwachting bij het plannen maken voor een bepaald doel. Begrijp dat je oneindige zelf het doel heeft gerealiseerd op het moment waarop het in je gedachten vaste vorm heeft aangenomen. De emoties overbruggen de kloof in de tijdlijn. Breng de energie in je emotionele wezen want dat is de verbinding die je hebt tussen het eindige en het oneindige zelf. Door het inbrengen van die energie via je emotionele wezen en het ervaren hoe het aanvoelt om je volgende doel te ontwerpen, worden de grootste mogelijkheden opgezet.

Een sprong vooruit in de tijd maken
In de illusie van lineaire tijd waarin jullie leven, doen jullie in feite alles omgekeerd of tegengesteld. Jullie zien je verleden maar kunnen de toekomst die voor je ligt niet zien. Heel weinig mensen zijn zich zelfs bewust van het heden. Daarom betekent het omgekeerd in de tijd lopen in feite het doelbewust in je toekomst stappen en vandaag je kracht als schepper oppakken. Wanneer je eenmaal begrijpt dat je de ene richting opgaat maar naar een andere kijkt, kunnen jullie in de illusie van lineaire tijd bevatten dat omgekeerd in de tijd lopen in feite betekent het binnengaan van de toekomst. Maar die beweging werkt niet langer op de gebruikelijke manier. Telkens wanneer je je in de een of andere moeilijke situatie bevindt kun je vooruit gaan in de tijd door je een voorstelling te maken van de uitkomst en die te creëren. Bijvoorbeeld: je zit in een vliegtuig en je hebt het moeilijk in zo’n kleine ruimte. Je maakt je heel ongerust en vraagt je af hoe je de rest van de vlucht moet doorkomen. Turbulentie in de lucht en het stampen en rollen van het vliegtuig maken het allemaal nog erger. Maak jezelf op om te begrijpen hoe je je zult voelen wanneer de reis achter de rug is. Om omgekeerd in de tijd te lopen in een lineair tijdframe maak je een sprong vooruit de toekomst in. Zie jezelf op de plaats van je bestemming veilig op de grond met een kop koffie in een koffieshop zitten terwijl je de persoon aan de tafel naast je vertelt wat een ruwe reis je zojuist hebt gehad. Haal diep adem en voel hoe het is om na de reis aan die tafel te zitten. Ja, het was beangstigend, maar nu voel je je goed. Wat ga je nu doen? Wat is je volgende doel en hoe voelt dat? Je hebt zojuist een sprong vooruit in de tijd gemaakt. Dat is omgekeerd in de tijd lopen en dat is praktische magie.

Voorbij de dagen van Atlantis
Jullie hebben op dit moment meer capaciteiten om mee te werken dan ooit eerder. De energie die voor jullie ligt, ondersteunt jullie creaties. Jullie her-inneren je geweldige dagen toen jullie op het hoogtepunt van jullie magie waren. Jullie her-inneren je de tijd van Lemurië en Atlantis. Dat alles her-inneren jullie je met groot genoegen in je hart, ook al hebben deze fantastische tijden later problematische gevolgen gehad. Maar wij zeggen jullie dat ondanks al die prachtige her-inneringen die dagen niets zijn in vergelijking met wat jullie nu hebben gecreëerd. Jullie hebben die magische tijd al overtroffen.

Alle ogen zijn op jullie gevestigd, lieverds. Jullie zetten de toon voor Alles Wat Is om naar het volgende niveau te gaan. Kijk niet naar hoe moeilijk dat zou kunnen zijn of wat je verantwoordelijkheden zijn, kijk naar hoe het zal voelen wanneer je zegt dat je het hebt gedaan. Kijk naar hoe het zal voelen als je zegt: “Oké. Dat is achter de rug. Wat ga ik nu doen? Wat is nu belangrijk voor mij? Wat laat nu mijn licht branden? Wat is nu opwindend voor mij?” Dat is de scheppende aanzet die alles in beweging brengt. Je hebt net 11 dagen van wonderen ervaren en als je dat niet hebt gedaan, ga dan terug en maak gebruik van de kans om die in ontvangst te nemen. Ga terug, schrijf het script, durf vooruit te gaan en begrijp wat voor gevoel dat geeft. “Wat ga ik doen nu dat allemaal achter de rug is? Wat zijn de mogelijkheden?” De mogelijkheden zijn wat je oneindige zelf activeert. Sta jezelf toe opgewonden te raken over die mogelijkheden, want jullie zijn de grootste scheppers die de Aarde ooit hebben bewandeld.

Weet dat de liefde en het licht van Thuis altijd boven je schouder hangen. Weet dat wij een werkwijze met jullie hebben die wij Overlicht noemen, wat betekent dat we niet langer ingrijpen in jullie wereld door jullie de weg te wijzen, want jullie doen het zelf heel goed. In plaats daarvan laten wij een prachtig licht over je schouder stralen zodat jullie je eigen pad wat duidelijker kunnen zien, zodat jullie vooruit kunnen gaan zonder bang te zijn voor het donker en jullie de schoonheid van Thuis kunnen begrijpen die jullie op Aarde creëren. Pak deze instrumenten op, speel ermee en heb er plezier mee. Als zo ook maar een heel kleine glimlach bij slechts één persoon teweegbrengen, dan hebben wij succes gehad met het jullie helpen her-inneren van Thuis.

Het is met de grootste eer dat we jullie vragen elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid die zich voordoet. Denk eraan dat dit een fantastisch spel is wat jullie spelen en dat er van jullie verwacht wordt daar plezier mee te hebben. Speel heel goed samen.

Espavo

De Groep


De Hartverbinding
Houden van het Leven


Van Barbara

Er hangt een tintelend fris en opwindend gevoel in de lucht. Ik geniet van het leven en het voorjaar in een nieuwe omgeving. Dit seizoen brengt een nieuwe start in deze omgeving die ik nu thuis noem. Las Vegas heeft veel storm en wind gehad de laatste tijd. En als het waait doet me dat denken aan de zuivering die ik heb ondervonden. Ik ben door de aanpassing aan de veranderingen in het leven gegaan en ben nu bereid om al de nieuwe mogelijkheden te omarmen.

De laatste maanden zijn moeilijk geweest wat betreft het begrijpen van mijn gevoelens. Mijn lichaam, geest en ziel waren in zo’n kwetsbare staat dat het leek alsof ik mijn gebruikelijke optimistisch levensopvatting had verloren. Ik zorgde niet goed voor mijn lichaam vanaf het niet goed eten tot aan gebrek aan beweging. Ik voelde me afgesneden van mijn ziel. Toen het vorige maand tot me doordrong dat ik mezelf tijd moest geven om me aan te passen aan de vele veranderingen waar ik doorheen was gegaan, wist ik dat ik snel mijn optimistische manier van denken weer terug zou hebben. Ik ben naar een fitnesscentrum gegaan en zorg nu beter voor dit fysieke wezen. Ik heb weer contact met mijn spirituele zelf. Kortom, ik ben terug. Het voelt goed om mezelf weer te zijn, maar vernieuwd en verbeterd!

Ik begin weer open en ontvankelijk te zijn voor het leven. De Groep sprak deze maand over het herschrijven van onze eigen geschiedenis. Ik heb het gevoel dat ik dat zojuist heb gedaan toen ik oude gedachtepatronen en handelingen die de persoon die ik vandaag de dag ben in de weg stonden, losliet. Ik introduceer nieuwe gedachtepatronen en handelingen die mij sterker maken en voeden. Ik vind geluk tot in het diepst van mijn ziel. Mijn favoriete gezegde is: “Het leven wordt alsmaar beter en beter.” Maar die manier van denken was ik een poosje kwijt. Nu geloof ik deze woorden weer. Mezelf te zien als een ontvanger die de beloningen van het leven waard is, is een grote inspiratie voor mij. Ik weet dat mijn gedachten mijn werkelijkheid creëren. Ik ben weer blij met mijn denkwijze.

Ik heb het gevoel alsof ik een tweede kans heb gekregen. Wellicht ben ik zelfs door een fantoomdood gegaan. Zo voelt het tenminste voor mezelf. Een paar maanden geleden kreeg ik, eigenlijk een beetje onverwachts, te horen dat er mogelijk iets niet goed zou zijn met mijn gezondheid. De testresultaten vroegen in totaal drie maanden. Gelukkig bleek daaruit dat alles prima is en dat ik in goede gezondheid verkeer. Terwijl ik moest wachten op de resultaten kon ik in praktijk brengen wat de Groep ons verteld heeft over de toekomst voelen. Het hielp me om de spanning en angst te verminderen. Toen ik de resultaten doorkreeg was het alsof er een enorme last van me afviel. Nu voel ik me zo ontzettend verbonden met de mensen om me heen.
Ik verheug me erop om weer met iedereen om me heen te praten en een glimlach uit te wisselen. Ik sta te trappelen om weer te gaan reizen en contact te maken met spirituele familie. Maar het gaat niet alleen om onze Lichtwerker familie. Ik sta zo open voor iedereen die ik ontmoet. Ik zeg altijd graag dat ik geen vreemden ken, want ik ben altijd iemand geweest die met iedereen een praatje maakt. Maar ook dat gevoel was ik een poosje kwijt. Ik weet wanneer het leven voor mij niet zo goed is en ik heb dan de neiging om me terug te trekken en mijn licht niet zo helder te laten schijnen. Ik was een gedimde Lichtwerker! Maar nu straalt mijn licht weer helder en ik kan haast niet wachten om weer met iedereen contact te maken. Ik ben vastbesloten om deze wereld tot een betere plaats te maken. Het is de energiecirkel van “wat langs komt, verdwijnt ook weer”. Ik heb me her-innerd dat wanneer ik niet gelukkig ben met wat het leven me te bieden heeft, ik moet kijken naar wat ik erin stop. Toen ik me afgesloten voelde van de energie, vond ik het moeilijk om de schoonheid die om me heen voor het oprapen lag, te zien. Nu ik mijn blijheid weer heb teruggevonden, overtreft de overvloed van het leven al mijn verwachtingen.

Ik maak nu een keuze wat echt belangrijk voor mij is en daar besteed ik mijn tijd aan. Kort geleden ben ik naar de Grand Canyon geweest in Arizona. Dat deed me beseffen dat de schoonheid in deze wereld van mij is als ik ervoor kies de tijd te nemen om ervan te genieten. Ik ben van plan om meer tijd te besteden aan het bezoeken van musea en van de schoonheid van kunst te genieten maar ook alles wat de natuur me te bieden heeft in me op te nemen. Ik zal meer met mijn hart naar mensen luisteren en met mijn ogen contact maken op zielsniveau. Ik heb me voorgenomen aandacht te schenken aan alle nieuwe dingen waarmee ik elke dag in aanraking kom. Door te genieten van elk moment van de dag, leef ik in het heden en ben ik niet bezig met de toekomst. De toekomst zal net zo geweldig zijn als ik die wil maken. Ik weet dat ik in mijn leven gezegend ben. Ik denk dat ik door het goddelijke ongenoegen heen moest om dat naar waarde te schatten.

Ik weet zeker dat dit klinkt alsof ik een beetje al te enthousiast ben met mijn optimisme. Mijn stemmingsmeter is absoluut naar de gelukkige kant gelopen. Ik ben op een absoluut hoogtepunt in het herontdekken van de schoonheid van het leven. Ik weet dat er ook weer slechte dagen zullen komen waarop het leven niet zo goed voelt. Ik kan terugzakken naar een gevoel dat niet zo positief is. Ook zullen er dagen zijn waarop ik tussen deze emoties in zit. Dat is de slinger van het leven. Maar ik zal me altijd dit hoogtepunt her-inneren en ik weet dat ik contact kan maken met dit deel van mezelf wanneer dat nodig is. Dit is leven en ik vind het heerlijk!

In liefde en licht,
Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.