April 2004

De dood van een Ster
Parallel licht van een parallel universum

Van de Groep

Groeten van Thuis,

Als je nu in de diepste diepten van je ziel reikt, creëer je met elke uitademing een werkelijkheid, want de in-ademing van God is begonnen. Jullie hebben dat zelf in beweging gezet en zullen nu de werkelijkheid zien die je vandaag hebt gecreëerd. De schoonheid die je omringt is meer dan je ooit zult weten want zelfs met je nieuwe gezichtsvermogen en waarneming is de sluier nog steeds op zijn plaats. Maar lieverds, als jullie in de ogen en het hart van elkaar kijken, kunnen jullie God zien. Vanaf vandaag zullen jullie daar zo veel weerspiegeling van zien want de energie neemt al toe sinds augustus 2003. De grote veranderingen zijn begonnen. De energie is veranderd zodat jullie de nieuwe werkelijkheid kunnen zien die jullie voor jezelf hebben gecreëerd. En nu is dat op een zodanig manier in beweging gezet dat jullie in staat zullen zijn om deze energie echt te gebruiken; om die in beweging te zetten en elk moment van de dag je werkelijkheid te creëren. Het is vandaag begonnen!

Parallel Universum – parallel Licht
Wij hebben jullie vele malen verteld over de energieportalen die zijn opengegaan. Wij hebben gekenschetst hoe de interdimensionale werkelijkheden werken. Wij hebben zaden gezaaid zodat jullie konden begrijpen dat jullie niet alleen zijn en dat er vele gelijktijdige werkelijkheden naast elkaar bestaan in parallelle universums. Vandaag zullen we het hebben over parallel licht, want de energie is veranderd en er is nu voor jullie een gelegenheid om te zien hoe dat werkt. De verbinding die jullie maken met de Universele Energie is sterker dan ooit. Die verbinding met de Universele Energie verbindt niet alleen elke persoon met elkaar, maar verbindt jullie ook met elke grasspriet. Het verbindt jullie met de stenen. Het verbindt jullie met de heuvels. Het verbindt jullie met de zon. Die energie is de Universele Energie die zich tussen alle dingen beweegt en alles aan elkaar knoopt. Telkens wanneer jullie een creatie de Universele Energie insturen, wordt dat in dat weefsel gevoeld als een rimpeling en in precies dezelfde vorm naar jullie teruggestuurd. Dat is het scheppingsproces.

Maar jullie zijn naar de Aarde gekomen om dit Spel te spelen vanachter de sluier met de bedoeling om je grootsheid te vergeten. Maar jullie hebben het goed gedaan aangezien de sluier die jullie hebben gecreëerd heeft gewerkt zoals jullie hadden bedoeld. Wij zijn hier om jullie te helpen je grootsheid te her-inneren. Wij zijn hier om jullie te helpen begrijpen dat jullie je kracht weer op kunnen pakken, zelfs met de sluier op zijn plaats. Wij zijn hier om jullie te helpen werken met je eigen energie als schepper, want de tijd is nu rijp om de volgende grootse creatie in gang te zetten. Dat is de reden waarom we jullie vertellen hoe het leven echt werkt. Want als jullie een groter overzicht hebben, kunnen jullie begrijpen en bevatten wat er vandaag vlak voor jullie ligt.

Emotionele roetsjbaan
Ah, maar velen zeggen “Ik ben de laatste tijd zo emotioneel. Ik begrijp niet was er mis is met de energie.” Wanneer je ontdekt dat je in feite een deel bent van de Universele Energie, dan begrijp je dat je die energie deelt met alles en iedereen, overal. En wanneer je die verbinding met de Universele Energie versterkt, zul je dat voelen in je emotionele lichaam. Begrijp dat de energie zal veranderen als jouw verbinding met de Universele Energie verandert. Bijgevolg kunnen emoties een poosje tot ongekende hoogte oplopen. Maar het is niet alleen de sterkere verbinding met de Universele Energie die deze toevloed van sterke emoties veroorzaakt. Er ontvouwen zich dingen in andere dimensies van tijd en ruimte die ook rimpelingen in de Universele Energie veroorzaken, die jullie dan weer voelen als emotionele beroering. Juist als jullie de energierapporten lezen, of proberen datgene wat je voelt te vergelijken met externe gebeurtenissen zoals het binnenkomen van de kristalenergie via de zonnevlammen, kunnen jullie je een paar dagen later emotioneel of opgewonden voelen. Begrijp dat de emotionele infusies niet alleen plaatsvinden vanwege de dingen die in jullie werkelijkheid gebeuren maar ook vanwege gebeurtenissen die plaatshebben in parallelle werkelijkheden. Vrijwel op dezelfde manier waarop tragische gebeurtenissen in jullie wereld de emoties van het grootste deel van de mensheid hebben veranderd, zijn deze tragedies gevoeld in de parallelle werkelijkheden waar ze geen duidelijke oorzaak leken te hebben. Veel daarvan hebben jullie op dezelfde manier gevoeld. Wij willen dit proces met jullie delen want jullie ontvangen momenteel een overweldigende hoeveelheid energie uit parallelle universums. In elk ‘multiversum’is een fenomeen dat wij parallel licht noemen. Dat licht verbindt alle emoties in elke werkelijkheid met elkaar. Als jullie begrijpen wat dat is en het proces begrijpen, kunnen jullie aanpassingen maken in je eigen leven om dat volledig te integreren. Kijk eens naar de dingen die je negatieve problemen hebben bezorgd en vind er een positief gebruik voor, want dat is het proces van meesterschap. Daarvoor zijn jullie hier.

Lieverds, jullie kijken naar jezelf in de spiegel en vragen: “Wat kwam ik hier doen? Waarom ben ik hier en wat is mijn doel?” Ons antwoord is dat het altijd vlak voor jullie neus heeft gelegen en dat het nu tijd is om er met volledige intentie in te stappen. Er zijn nu geschikte gelegenheden om deze rimpelingen van de Universele Energie die tussen de parallelle universums heen en weer gaan zowel uit te zenden als te ontvangen. Om de huidige situatie te verduidelijken, willen wij jullie een verhaal vertellen.

De dood van