April 2003

Magische omhelzingen

Van Steve

Barbara en ik zijn op dit moment in Zeist en we hebben net een prachtige workshop van drie dagen achter de rug met 144 Menselijke Engelen uit onze spirituele familie. Ons hart staat wagenwijd open en ik heb warempel pijn in mijn armen van het vele omhelzen. Hoewel het een lichamelijke pijn is, is het een wonderbaarlijk gevoel. Gisteren heeft de Groep het veel gehad over aanraken en hoe het fysieke lichaam de energie van Thuis in zich draagt en aan anderen doorgeeft. Wat hieronder volgt is niet de channeling van gisteren. Die zullen we beschikbaar stellen zodra het team van Lightworker dat de channelingen op schrift stelt ermee klaar is. De Groep wil echter dat deze informatie jullie zo snel mogelijk bereikt en daarom heb ik deze tekst vanmorgen uitgebracht in plaats van de tekst die ik voor de Bakens van licht van deze maand had gepland. Deze tekst is in feite zo nieuw dat ik jullie moet vragen spel- en andere fouten alsjeblieft door de vingers te zien, aangezien deze tekst nog niet eens naar onze correctoren is gestuurd. We bieden hem in liefde aan.

Van de Groep

De Groep:

Groeten van Thuis.

We hebben jullie de afgelopen dagen geplaagd in een poging jullie te laten oplichten. We hebben jullie aangeraakt met onze vleugels, jullie van achteren beetgepakt en onze handen voor jullie gezicht gehouden zodat jullie niet konden zien wie jullie waren of wie jullie aanraakte. We hebben geprobeerd jullie spel te spelen vanaf onze kant van de sluier. In deze tijd die we nu met elkaar doorbrengen hebben we een interdimensionaal tijdgat gecreëerd. Terwijl jullie je in deze vibraties bevinden, of jullie deze woorden nu lezen of horen, zijn jullie volledig ondergedompeld in de vibraties van Thuis. Welkom Thuis. Welkom Thuis. Welkom Thuis.

In onze tijd samen willen we jullie vertellen wat de volgende stap als Menselijke Engel is, want jullie nemen het proces nu in eigen hand. We hebben jullie verteld dat er een Tweede Planeet van Vrije Keuze is die reeds functioneert. Jullie hebben het overgangsniveau bereikt en de Planeet van Vrije Keuze bevindt zich niet langer in dezelfde collectieve les als nog maar kort geleden. Jullie zijn vastberaden de vijfde dimensie ingestapt. Jullie hebben regels zien veranderen. Jullie hebben ze zelf veranderd. Jullie raken eraan gewend om je innerlijke kracht te gebruiken; toch is dit nog een nieuwe eigenschap. Stuk voor stuk leren jullie hoe je die kracht moet gebruiken, toch blijft de sluier stevig op zijn plaats zitten. Je vraagt je af of je het wel goed doet. Je vraagt je af of je fouten maakt en wij zeggen ja, dat doe je. Wees niet bang om fouten te maken. Wij vragen je om heel goed te worden in het maken van fouten want die fouten zullen je naar Huis leiden.


Steppen naar het Menselijke Engelschap

We willen jullie mee terug nemen naar de tijd toen je één jaar was. Vanaf het moment waarop je als baby ter wereld kwam tot de eerste overgangsperiode wat je eerste verjaardag op aarde is. Dit is de tweede fase van het leven en een heel belangrijke tijd, want in die tijd heb je lessen geleerd die je altijd zullen bijblijven. In die tijd pak je eigenschappen en energiestempels op die je leven na leven met je mee kunt nemen. Want elke keer dat je dat doet, wordt er een stempel op je energie gedrukt. Elke keer dat je dat doet, draag je de energie van dat stempel voor altijd met je mee. Wij zeggen jullie dat als er ooit een mens op aarde is geweest die dat eerste jaar is doorgekomen zonder te zijn aangeraakt, hij of zij zeer kort daarna is vertrokken, want het leven vereist dat je door andere mensen wordt aangeraakt. En nu leren jullie om door aanraking elkaar bewust te bestempelen met de vibraties van Thuis. Er komt een baby ter wereld en een heel wijs mens kijkt de pasgeborene in de ogen en zegt met een open hart:

“Welkom op aarde. Er bestaat voor dit spel geen handleiding met spelregels die je kunt lezen en zelfs je ouders zullen niet alle antwoorden kennen. Het geheim van het spel waaraan je net bent begonnen, bestaat uit vertrouwen in jezelf want alle antwoorden liggen in jezelf. Geniet van je verblijf, maak veel goede fouten en weet dat je nooit alleen bent.” Dit wordt dan gevolgd door een eenvoudige maar magische omhelzing.

Begrijpen jullie onze opwinding? Begrijpen jullie onze vreugde wanneer we zien dat jullie een begrip aannemen dat wij al zo lang aan jullie proberen door te geven? Jullie leren te doen wat wij doen. Net als ouders die gadeslaan hoe hun kinderen zich een bepaalde eigenschap van het leven eigen maken, kijken wij vol opwinding toe hoe jullie de volgende stap zetten in je eigen evolutie.

Het is voor ons zo’n eer om bij jullie te zijn, want jullie zijn echt de meesters van het Speelbord. Stap fier en zelfverzekerd rond in die kracht. Stap fier en zelfverzekerd rond in die wetenschap en maak ruimte voor de andere meesters. Zij aan zij bezitten jullie stuk voor stuk de kracht en de innerlijke leiding. Ah, we vinden het prachtig wanneer jullie een vergissing begaan en dan zeggen: “Ik wist het. Waarom heb ik dat gedaan? Ik wist dat ik het in mijn hart voelde.” En wij zeggen: ja, je wist het. Het is voor mensen moeilijk om te vertrouwen op de zachte duwtjes in hun hart. Jullie hebben erin toegestemd de sluier van vergetelheid te dragen en dat maakt het moeilijk om te vertrouwen op het gefluister van spirit dat heel stilletjes door je eigen verbeelding trekt. Als je gelooft dat een stem van de allerhoogste afkomstig is, vertrouw je die onvoorwaardelijk en schreeuw je het van de daken. Maar als je gelooft dat de boodschappen voortkomen uit je eigen verbeelding, negeer je ze als iets dat niet zo volmaakt is. Nu kunnen jullie onze frustratie begrijpen want wij spreken het vaakst tot jullie via je eigen verbeelding. De rol van Menselijke Engel bestaat uit het leren vertrouwen op die zachte innerlijke duwtjes en dan anderen te helpen dat in zichzelf te vertrouwen.

Wij zitten in de hemel en proberen jullie met onze boodschap te bereiken. Maar die boodschap wordt meestal terzijde geschoven. Wij kunnen echter jullie wereld niet binnenkomen en een wisselwerking met jullie aangaan zoals wij dat eens konden want dat zou jullie in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde van je kracht beroven. Wij zullen dat dus niet meer doen, want jullie bezitten nu de volle kracht van je eigen goddelijkheid en wij leren jullie hoe je die kunt gebruiken. Wij vertellen jullie deze dingen omdat jullie leren doen wat wij doen en jullie dat nu voor elkaar doen. Dat is het eeuwenoude geheim, want jullie leren om voor elkaar een Menselijke Engel te worden en wanneer jullie een engel zien vallen schieten jullie toe om hem of haar overeind te helpen. Jullie zijn harder nodig dan jullie je op dit moment kunnen voorstellen. Er gebeurt veel, want naarmate meer mensen de vijfde dimensie binnengaan en de nieuwe kenmerken van de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde gaan ervaren, zal er veel angst op aarde zijn. Jullie hebben daar al heel wat van gezien. En toch zullen jullie die voorop gaan, heel stilletjes je eigen vibratie en je eigen licht vasthouden en wanneer daarom dan wordt gevraagd hebben jullie de kans om je hand uit te steken en voor iemand anders een Menselijke Engel te zijn. Jullie verwachten leiding van ons omdat wij de engelen zijn die steeds met de mensen op aarde hebben gewerkt. En wij zeggen jullie dat dit nog nooit eerder is gebeurd. Bij het horen of lezen van deze woorden schrijven jullie in gedachten de boeken, want in deze boodschap zaaien wij Lichtzaden. Velen van jullie zullen die boeken gaan schrijven. Velen van jullie zullen anderen helpen hoe ze een Menselijke Engel kunnen zijn en hoe ze anderen kunnen aanraken. We vragen jullie elkaar te zoeken en je ervaringen en hulpmiddelen met elkaar te delen want dat zal de evolutie van de Menselijke Engelen het meest versnellen. We zullen jullie vandaag één belangrijke suggestie geven hoe je een Menselijke Engel kunt zijn.

Magische omhelzingen

We zeggen jullie dat jullie een handeling verrichten die magischer is dan jullie kunnen bevroeden. Jullie begrijpen de kracht niet van een simpele omhelzing. Dit is engelenmagie die alleen in menselijke gedaante tot uitdrukking kan worden gebracht. Wanneer jullie met een lichamelijke aanraking bij elkaar kunnen komen, zijn jullie in staat om andere Menselijke Engelen te activeren en te wekken. Hoezeer we op bepaalde momenten ook ons best doen om jullie in onze vleugels te sluiten, jullie vast te houden en de energie van wie jullie zijn vast te houden, toch beschikken we niet over de fysieke aanraking waar jullie over beschikken. Ondanks alle macht van de hemel is het ons niet mogelijk jullie aan te raken zoals jullie elkaar kunnen aanraken. We reiken in jullie wereld en proberen jullie te helpen je te her-inneren wie je bent, we geven jullie de kosmische knipogen en we beroeren met onze vleugels jullie gezicht. We houden jullie in onze vleugels als jullie je niet kunnen her-inneren wie je bent. Ondanks al onze kracht, voelen jullie alleen maar kippenvel op je armen of een lichte koelte langs je wang strijken. Wij kunnen jullie niet aanraken op de prachtige manier waarop jullie elkaar kunnen aanraken. Dat is het eerste en meest magische instrument van de Menselijke Engel.


De aanraking van een Engel

In dit stadium van jullie ontwikkeling hebben jullie als Menselijk Engel in fysieke gedaante het vermogen iets te bereiken en in je “bel van biologie” vredeszaden te zaaien op het fysieke niveau. Dat doe je door een aanraking. We hebben jullie de engelenaanraking gegeven en die zullen we hier herhalen want die heeft meer betekenis dan jullie je ooit kunnen voorstellen. Houd de middelste twee vingers van je hand recht en tegen elkaar en houd de vingers daarnaast iets omhoog. Door elkaars hart aan te raken met de middelste twee vingers gebruik je de engelenaanraking. Die handeling roept de engelen in de hemel tot actie en hun energie wordt dan via je vingers naar het hart van die persoon gesluisd. De engelenaanraking is een manier waarop de engelen op een meer persoonlijke basis een wisselwerking met je kunnen aangaan.

De echte magie vindt plaats wanneer je de engelenaanraking combineert met een magische omhelzing. Sla tijdens een omhelzing je armen om de persoon heen en raak zijn/haar hartchakra op de rug aan met de engelenaanraking. De Hoeder gebruikt deze techniek bij elke omhelzing want het is een heel onopvallende manier om de engelenaanraking te geven. Hierdoor staat hij nu bekend als de “Hoeder van de Omhelzingen”.


De Tweede Planeet van Vrije Keuze

Het heeft een ongelooflijk krachtige uitwerking wanneer je mensen bewust aanraakt, een manier vindt om hen in hun kracht te zetten en hun het geschenk geeft van hun eigen energie die naar hen wordt teruggereflecteerd. Dat is de ware essentie van de Menselijke Engelen en jullie doen het zo goed. Velen van jullie zeggen: “Ze kunnen het niet over mij hebben. Ze kunnen mij niet bedoelen want ik ben geen facilitator.” Wij zeggen jullie dat iedereen die deze boodschap hoort of leest eraan heeft gewerkt om als Menselijke Engel anderen op de een of andere manier aan te raken. Jullie hebben stuk voor stuk een contract als meester-genezer die anderen wakker maakt, indien jullie daarvoor kiezen. Jullie doen dat al zo lang dat jullie je afvragen of er nog iets anders voor jullie is. Waar gaat het naar toe? Wat is de zin hiervan? Gaan we nu alleen andere mensen op de planeet helpen? Ah, niet helemaal. Jullie zijn in opleiding, lieverds. Want als jullie een engel zien vallen, helpen jullie hem of haar overeind. Jullie zullen met andere mensen werken om Menselijke Engelen te worden, maar daar houdt het niet mee op. Want er is een Tweede Planeet van Vrije Keuze. Jullie zullen nu de engelen voor de Tweede Planeet van Vrije Keuze worden. En dat is aldoor de bedoeling geweest van de portalen, want dat zullen de paden worden die jullie zullen gebruiken naar de Tweede Planeet van Vrije Keuze en jullie zullen dezelfde frustratie ondervinden als wij wanneer we proberen om met onze vleugels langs jullie gezicht te strijken of jullie in onze omhelzing te sluiten.

Sommigen van jullie hier vragen zich af hoe ze deze energie moeten oppakken en hoe ze die morgen moeten meenemen naar hun werk. O, het is zo gemakkelijk als je temidden van Lichtwerkers bent. “Maar hoe ga ik dat doen met die moeilijke baas van me? Hoe ga ik dat doen met iemand die me doorlopend op mijn nek zit?” Wij zeggen je dat je voorzichtig moet beginnen. Als je vanuit je hart werkt en in dat gebied de energie vasthoudt van wie je bent, kun je beginnen met een glimlach. Je kunt de energie van de Engelen voor je neerzetten voordat je de kamer binnengaat door jezelf aan te raken met de engelenaanraking. Je kunt de energie van de Engelen voor jezelf op het pad zetten voordat je de telefoon pakt en ook voordat je die e-mail typt. Onthoud alsjeblieft de uitroep van een Menselijke Engel: “Daar, voor de genade van jou uit, ga ik.” (There Before the Grace of You Go I.) Zet eerst jezelf in de energiestroom en denk eraan dat je hier ook bent om anderen te helpen. Wanneer je in de gang mensen tegenkomt die je niet kunt omhelzen, leg dan je hand op hen. Wanneer je met iemand praat steek dan je hand uit en pak de hand van die ander beet. Wanneer je de kans hebt, raak anderen dan aan met de engelenaanraking en je zult een blijvende indruk achterlaten. Sommige van jullie advocaten zullen het niet met ons eens zijn, maar we zeggen jullie het toch te doen. Begrijp goed dat je hun kracht niet van hen wegneemt en evenmin iets voor hen creëert of hen op enigerlei wijze verandert. Door zo te handelen creëer je voor hen een ruimte van zuivere energie die ze binnen kunnen gaan als ze daarvoor kiezen. Je schept de ruimte van Thuis, en dat is iets wat jullie allemaal met ons delen, en door dat te doen hebben zij dan de keuze of ze die willen gebruiken of dat ze die gewoon ongehinderd door zich heen willen laten stromen.

Deel de aanraking

Is een ongedeelde waarheid wel een echte waarheid? Nee, dat is ze niet, want jullie zijn een integraal deel van elkaar. Deel je energie met anderen. Deel je hart. Deel je omhelzingen. Deel je aanraking. Er zijn zoveel mensen op aarde die het van hun tastzin moeten hebben en die niet genoeg worden aangeraakt. Je kunt energiestempels hebben waardoor jij je verbergt. Velen hebben zwakke engelachtige energiestructuren, die hen net als de kristalkinderen kwetsbaar en gevoelig maken. Voor sommigen kunnen lichamelijke aanrakingen moeilijk zijn.

Je hebt wellicht overtuigingen over je lichaam waardoor je denkt dat je op een bepaalde manier niet aangeraakt kan of mag worden. Ah, we houden zo van jullie vindingrijkheid. Jullie verzinnen zulke prachtige excuses. Doe het toch maar. Reik naar binnen en rek je grenzen op. Raak elkaar aan met de engelenaanraking wanneer je maar kunt. Omhels elkaar in onze naam. Breng jezelf terug naar de dag waarop je werd geboren en je huilde totdat je werd aangeraakt. Wij beschikken over alle macht van de hemel maar dat kunnen we jullie niet geven. Accepteer deze unieke gave en maak er gebruik van. Raak elkaar vaak aan. Denk aan ons wanneer je dat doet, want we zullen bij je zijn en je aanraking ervaren. Wanneer twee of meer mensen bij elkaar komen met de engelenaanraking, zijn wij aanwezig. Wij zijn een deel van jullie energie. Wij trekken jullie naar elkaar toe opdat jullie je energie kunnen vermengen door aanraking.

Er is veel werk te doen, lieverds, want het is niet gemakkelijk om een engel te zijn. Er is een reden waarom jullie voorop hebben gelopen. Er is een reden waarom jullie ervoor hebben gekozen precies in deze tijd hier te zijn, en velen van jullie zijn erin gesprongen zonder voldoende rust tussen de incarnaties, om maar hier te kunnen zijn. Sommigen van jullie dragen de energie zo sterk in zich dat jullie het gevoel hebben naar adem te snakken en dat alles een worsteling is. En sommigen van jullie hebben energiestoornissen gehad en zijn daardoor in een omgekeerde polariteitsituatie terechtgekomen. En tegen jullie zeggen wij: dank je wel. Want jullie hebben het aangedurfd om precies op het juiste moment in de tijd hier te zijn om iets te bereiken op aarde. Om de Menselijke Engelen te worden. Om de afloop van het Spel te veranderen, soms zelfs door je eigen genezing. Jullie zijn de vijfde dimensie ingestapt. Welkom Thuis. Welkom Thuis. Welkom Thuis.

Jullie zijn de magische meesters van het Speelbord. Jullie zijn de Menselijke Engelen die nu naar het volgende niveau gaan. Het ons voor ons zo’n grote eer om in jullie aanwezigheid te zijn. Alle ogen zijn op jullie gericht, lieverds. Die ogen kijken met zoveel liefde toe. Wij kijken met zoveel steun toe. Steun elkaar nu. Zoek manieren om elkaar naar het volgende niveau te helpen zonder de kracht van iemand weg te nemen. Wat kunnen jullie doen om op deze planeet ruimte te maken voor de Kristalkinderen? Jullie kunnen ruimte maken voor jezelf door in je kracht te gaan staan. Dat is het hardst nodig. Neem je plaats in als Menselijke Engel. Sta vol trots voor je overtuiging. Houd je licht hoog, dan zullen er geen schaduwen meer zijn op aarde.

Het is ons een zeer grote eer om deze tijd met jullie te hebben doorgebracht. We zeggen jullie dat jullie in deze tijd niet ouder zijn geworden. We zeggen jullie dat jullie in deze tijd de vibraties van Thuis hebben gevoeld aangezien die door het fysieke lichaam worden gereflecteerd. Pak de energie daarvan op. Pak de essentie daarvan op en creëer die waar je maar kunt en je zult niet alleen ruimte scheppen voor jezelf, maar voor iedereen die nog moet komen. En we danken jullie voor jullie moed om dat te doen. Jullie werk en opleiding zijn begonnen. Denk alsjeblieft aan de magie van een omhelzing, want toen je één jaar en jonger was, in dat eerste levensjaar, was aanraking ongelooflijk belangrijk. De aanraking van een engel is heel bijzonder, vooral wanneer die op het hartchakra van een mens wordt gegeven. Steek je hand uit en raak iemand op die manier aan. Raak een baby aan met de engelenaanraking en kijk hoe de magie begint. We vragen jullie je hand uit te steken en iemand aan te raken met die aanraking want telkens wanneer je dat doet, is dat een eerbewijs aan ons en het hele engelenrijk. O ja, jullie worden zodanig in beslag genomen door de vraag waar je op een bepaald moment denkt te zijn, dat je niet begrijpt dat je om twaalf stappen verder te komen er momenten zijn dat je wel eens vier stappen terug moet doen. Zegen die stappen in de wetenschap dat ze je uiteindelijk verder zullen brengen. Durf een volgende stap vooruit te zetten door je ene voet voor de andere te plaatsen. Durf je kracht in je innerlijk te houden, want dat is de plek waar je ons zult vinden. Daar leven wij, in de zachte duwtjes die je elke dag voelt. Daar is Thuis. Welkom Thuis. Welkom Thuis. Welkom Thuis.

Lieverds, met het grootste respect vragen wij jullie deze drie eenvoudige instrumenten in gedachten te houden: behandel elkaar met respect, want jullie zijn allemaal één ten opzichte van elkaar. Zorg voor elkaar en zoek manieren om ruimte te maken voor de mens die in zijn kracht staat en denk aan de Bekrachtigingsfactor. En het allerbelangrijkste: speel goed samen.

ESPAVO

de Groep

De hartverbinding


Van Barbara

Ik zit buiten op het balkon van onze hotelkamer vlak bij Schiphol, Amsterdam. Het is een warme voorjaarsdag en er waait een koel briesje. Voor me staat een prachtige fontein en een miniatuur windmolen, omringd door tulpen. Ik heb het gevoel alsof ik in Nederlands hemel ben! Nederland is altijd een van mijn favoriete plaatsen geweest om naar toe te gaan. Terwijl ik geniet van dit moment kijk ik terug op de afgelopen week.

Ik heb zo genoten van onze tijd in Zeist. Steve en ik keken uit naar ons drie dagen durende seminar samen met Ronna Herman. Dit evenement heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik bewonder Ronna en zie haar als een rolmodel, een lieve zus en vriendin. We zullen samen nog een dag plezier hebben in Amsterdam voordat zij terugkeert naar de Verenigde Staten en wij verder gaan met onze reis door Europa.

Mijn hartchakra is zo wagenwijd opengegaan. De bijzondere Lichtwerkers die bij ons waren in Zeist verwachtten een wonder en dat hebben we gekregen. Toen we voor de eerste keer op het podium stonden en naar een zaal vol verwachtingsvolle gezichten keken, wisten we dat er magie zou ontstaan in die drie dagen die we samen zouden doorbrengen. En die kwam niet alleen van de informatie van Ronna, Steve of mijzelf. Het kwam ook door een mengeling van eenheidsbewustzijn en het samengaan van deze spirituele familiereünie. Omhelzingen en glimlachjes waren volop aanwezig net als tranen en gelach. Ronna verzorgde de eerste dag met tot besluit een boodschap van Aartsengel Michaël die iedereen beroerde. Daarna deed Steve een meditatie om de mensen te gronden aangezien zij het gevoel hadden te zweven! Steve en ik presenteerde ons werk de tweede dag. Iedereen genoot die dag van de interacties met elkaar en wij besloten met mijn meditatie en een speciale boodschap van Steve en de Groep. De derde dag werd gevuld met een channeling van Ronna en Steve. De energie was hoog! In de middag werd het seminar besloten met een “angel walk” met 144 mensen. Ik kan alleen maar zeggen dat het een enorme “liefdeswassing” was. Aan het eind was iedereen in hoger sferen. Toen het einde van het seminar naderde wist ik dat ik me niet triest zou voelen bij het afscheid want het was geen vaarwel aan deze prachtige groep Lichtwerkers omdat we hen stuk voor stuk voor altijd in ons hart hebben gesloten.

Steve en ik gaan de komende week naar Turkije. 150 prachtige nieuwe gezichten wachten daar op ons. Het zal opwindend zijn om de energie en de liefde van dat land te voelen. We keren naar Nederland terug voor een ééndaags seminar en sluiten onze reis in Europa dan af in België. We hebben zes maanden geleden zo genoten van het Licht in dat land en we kijken uit naar onze terugkeer.

We vliegen terug naar Californië en zijn dan drie dagen thuis voordat we naar Reno, Nevada vliegen om een volgend seminar met Ronna te presenteren. Het leven wordt steeds beter nu we onze droom leven en ons verbinden met zulke prachtige Lichtwerkers overal ter wereld!

Met al mijn liefde, licht en vrede,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.