April 2001

Ontwaak
Beheerders van de energetische draaikolk van de Aarde!

Van Steve:

Gisteravond had ik de boodschap voor deze maand helemaal klaar om naar onze redacteur in Toronto te sturen, maar de Groep weerhield me daarvan. Kennelijk hebben ze een speciale boodschap die ze op dit moment willen doorgeven. Ik weet dat het tijdstip voor het vrijgeven van informatie ontzettend belangrijk is. De oude man met de witte baard heeft geduldig op dit juiste moment gewacht. Met de laatste verandering in de energie is hij tot actie overgegaan. Met zijn hand hoog in de lucht en zijn vinger opgeheven, laat hij deze vinger nu gracieus zakken, daarmee aangevend dat het zover is.
Vol trots presenteer ik…


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Welkom Thuis uitverkorenen!
Het is voor ons een eer om in de aanwezigheid van de Meesters van de Nieuwe Energie te zijn. Jullie zijn de uitverkorenen en jullie dragen de belofte van het nieuwe licht met je mee op het Speelbord van de Vrije Keuze. De tijd van jullie terugkeer is al heel lang voorspeld maar niet begrepen. Maar ondanks de verwarring zijn jullie er. Jullie zijn de onderscheiden generatie die zijn weg hiernaar toe heeft gevonden en jullie hebben in je innerlijk het gevoel dat jullie iets te doen hebben. Ja, dat is zo, en de tijd voor de terugkeer van de uitverkorenen is nu aangebroken. Jullie hebben de oproep gehoord en jullie komen nu bij elkaar om kracht op te doen voor een reis door dimensionale werkelijkheden, die nu tot de mogelijkheden behoort. Jullie zijn op dit moment in de tijd hier om verandering te brengen in de collectieve trilling van de mensheid. De menselijke wezens op Aarde hebben nu een zodanig resonerende frequentie dat jullie de energiekolken die open zullen gaan, in stand kunnen houden zodat jullie Spel met andere dimensionale werkelijkheden verbonden kan worden.
Jullie werkelijkheid is de afgelopen maanden veranderd in een tempo dat nog nooit eerder op Aarde is vertoond. Velen hebben dit ervaren als een verstoring, anderen daarentegen als een oplading. Degenen onder jullie die gevoelig zijn voor de Aarde hebben de instroom van energie gevoeld als oplading van jullie collectieve batterij. Genezers die gevoelig zijn voor emotionele energieën, hebben de afgelopen dagen wellicht de scheur in het weefsel van deze energie gevoeld. Deze energie zal de komende maanden worden opgenomen en zal alle dimensionale werkelijkheden gelijktijdig beïnvloeden.
We hebben het over de Aarde alsof we het over een persoon hebben, wij doen dat omdat ze inderdaad een echt levend en voelend wezen is. De energie van de Aarde heeft een eigen aroma dat vergeleken zou kunnen worden met de persoonlijkheid in mensen. Jullie hebben in feite altijd geweten dat jullie een sterke binding met de Aarde hebben, hoewel de details daarvan jullie tot dusver zijn ontgaan. Gezien vanuit ons perspectief zijn jullie één en dezelfde. De Aarde bevindt zich gewoon in een andere dimensionale werkelijkheid dan jullie eigen bestaan. Tijd en ruimte worden totaal verkeerd begrepen want, zoals we reeds eerder hebben gezegd, bestaan er vele dimensionale werkelijkheden in dezelfde ruimte en tijd. De tijd is nu aangebroken om deze dimensionale werkelijkheden sterker met elkaar te verbinden.

Een energiekolk ontwikkelt zich op de zon

Het is nog maar kort geleden dat we het hadden over een bijzondere tijd, waarin elke overgang naar passie moeiteloos zou worden ondersteund. Op 13 oktober 2000 is een periode van zeven maanden ingegaan, die op het Speelbord een venster van mogelijkheden om beter te kunnen scheppen in gang heeft gezet.

[Dat stond in een live channeling, gegeven in New Jersey, die hier op deze web site te lezen is onder: “Het is NU het geschikte moment”.] Hoe moeilijk het voor jullie ook was, er ontstond op Aarde een groeiende drang om vanuit passie te handelen, die nog nooit eerder is waargenomen. Als direct gevolg daarvan, zullen de energiekolken nu een hechte grondslag krijgen op Aarde. Deze energiekolken zullen een sterke verbinding vormen tussen de dimensionale werkelijkheden van mensheid en Aarde. Daarmee zullen definitief de voorbereidingen getroffen zijn voor een uiteindelijke verbinding tussen alle dimensionale werkelijkheden die wij steeds Hemel en Aarde hebben genoemd.
Om deze poorten te kunnen formeren was het voor de Moeder nodig om veel meer energie te ontvangen en op te slaan dan waar ze normaal behoefte aan had. Het Universum reageerde op haar medescheppingsdaad door een energiekolk te ontwikkelen op jullie zon. Deze energiekolk bereikte op 29 maart 2001 een kritische massa en werd toen uitgezonden als een golf van energie die 2 april 2001 de Aarde bereikte om opgenomen te worden. [Sinds ik dit schreef, is de zonnevlam officieel geherclassificeerd als de grootste zonnevlam ooit waargenomen. Foto’s en MPEG-films zijn te zien op de volgende web sites.
http://sohowww.nascom.nasa.gov/hotshots/X17/eit_195s.gif &
http://sohowww.nascom.nasa.gov/hotshots/X17/ ] Op deze filmbeelden, speciaal de groene, kunnen jullie zien hoe een energiekolk zich ontwikkelt.] Het was alsof er een oproep uitging naar heel het Universum die alle dimensionale werkelijkheden op hetzelfde moment bereikte.

Ontwaak, beheerders van de energiekolk!

Er bevinden zich mensen onder jullie die deze oproep vele jaren geleden reeds hebben gevoeld en door eigen intentie en toewijding begonnen zijn met het formeren van de energiepoorten op Aarde. Wij zien deze poorten als wervelende energiesignaturen. Sommigen voelden zich aangetrokken tot het doelbewust openen van nieuwe energiepoorten op verschillende plaatsen op Aarde. Wij zeggen jullie dat dit heel belangrijk werk is geweest dat veel tot stand heeft gebracht. De energiesignaturen die de potentiële energiekolken hebben geformeerd, hebben lang op activering ervan moeten wachten. Er zijn ook veel mensen die wij kennen als de beheerders van de Nieuwe Energie. Dit zijn mensen die de kern van een speciale energiekolk vormen en deze onderhouden. Deze mensen reizen vaak naar andere plaatsen om mee te helpen een nieuwe energiekolk te openen of een bestaande energiekolk te bezoeken om dan bij terugkeer thuis de energie van hun eigen poort te kunnen versterken. Deze energiesignaturen van wervelende energie zullen de poorten zijn, die uiteindelijk de dimensionale werkelijkheden met elkaar verbinden. Al die tijd hebben jullie gedacht dat het ruimteschepen zouden zijn die jullie mee zouden nemen om andere werelden te onderzoeken. Jullie ruimtereizen zullen de komende jaren veel onthullen, want daardoor zullen jullie gaan begrijpen wat er in je eigen achtertuintje leeft!

13 mei 2001: Dag van de energiekolk

Door intentie en toewijding van de beheerders van de Nieuwe Energie zijn er veel energiekolken geformeerd. Deze energiepoorten worden zelfs nog verder geactiveerd wanneer zij het verbindingsproces tussen alle dimensionale werkelijkheden opstarten. 13 mei is de laatste dag van het eerdergenoemde zevenmaandse proces. Het proces is in werking gesteld en zal zijn hoogtepunt bereiken met een activering van de Universele energieën op 13 mei 2001. Gebruik deze dag om je te verbinden met je eigen energiekolk. Volg wat je hart je ingeeft, want de tijd voor versterking van je handelingen is deze dag op zijn hoogtepunt. Zoek een wens, ook al is die nog zo klein, en ga deze dag over tot handelen ook al is het maar één stapje. Gebruik deze tijd ook om je met de Aarde zelf te verbinden want zij werkt nu in volledige harmonie met jullie allemaal. Houd je eigen ceremonie en bepaal je standpunt op deze dag van kracht. Verklaar je intentie en volg die op met daden en een kolk van energie zal zich op dat moment met alle andere kolken verbinden. Maak er geen taak maar een feest van. De Aarde viert deze dag feest omdat ze letterlijk haar sluier aan het verwijderen is. Vier dit feest met haar mee en word een doelbewust deel van de liefdeseenheid die zich aan het formeren is als gevolg van deze wonderbaarlijke gebeurtenis.

Hulp van de oude beheerders

Als jullie deze stappen zetten, zijn de vorige beheerders van de energie van de Aarde vol opwinding overal om jullie heen. Het zijn de walvissen en de dolfijnen. Zij hebben het beheer van de planeet aan jullie overgedragen en staan nu naast jullie toe te kijken hoe jullie de verantwoordelijkheid voor de energie van de Aarde beginnen op te pakken. Maak vaak gebruik van deze bron want deze communicatie is nu veel gemakkelijker. Hoewel zij niet langer de beheerders zijn, hebben zij een adviserende rol op zich genomen. Zoek ze op en maak vaak gebruik van hen. Zolang er werk voor hen is, zullen ze hier blijven.

Het eerste contact

Hebben jullie je een eerste contact met wezens van een ander ras wel eens voorgesteld? Wij zeggen jullie dat jullie daar dichterbij zijn dan jullie denken. De energiekolken die jullie nu aan het formeren en verzorgen zijn, vormen de sleutel tot die contacten. Want de krachtige verbinding die ontstaat tussen de gereedschappen en de poorten zal de dimensies bijeen roepen. Begin met contact te maken met de Aarde wat zij bezit de sleutel.
We zeggen jullie dat de vele boventoonniveaus rondom de Aarde gonzen van opwinding nu jullie een verandering zullen ondergaan, die in kracht overeenkomt met de verandering van 5 mei 2000. Wees niet bang, lieverds. Jullie zijn opgewassen tegen de taak die voor jullie ligt. Her-inner je alsjeblieft dat jullie de Meesters van de Nieuwe Energie zijn. Jullie zijn de uitverkorenen en jullie hebben een reden om hier te zijn. Als jullie het moeilijk vinden om je je ware grootsheid te her-inneren, bekijk jezelf dan alsjeblieft door onze ogen en breng Thuis terug in je her-innering.
Het is met grote eer dat we jullie vragen elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

de Groep

Van Steve

Ik begrijp nu waarom het zo belangrijk was om deze boodschap op dit moment vrij te geven. Het grappige is dat 13 mei in de Verenigde Staten (maar ook in de meeste landen van Europa) moederdag is. Een fijne moederdag Moeder Aarde!
Een dikke pakkerd en vriendelijke duwtjes in de goede richting,

Steve Rother

 

De Bakens van Licht Meditatie

Neem nu even de tijd om het juiste centrum van je energie te vinden. Laat je blik vervagen en wordt voor het poosje dat we samen op reis gaan, één met je omgeving.
Vraag je gidsen erbij te komen en ons te vergezellen terwijl we aan dit heilige werk beginnen. Vraag toestemming om je bij de Aarde te voegen en vraag of zij op dit moment deel wil uitmaken van jouw kring. Adem diep in en voel hoe de energie in de kamer verandert. Als er nog anderen in de kamer bij je zijn, geef elkaar dan een hand, vorm een kring of kringen binnen kringen en verbind de energie. Als er geen anderen zijn weet dan dat je niet alleen bent. Verbind je langs energetische weg met de anderen die deze meditatie op dit moment doen.
Stuur energie door je lichaam om de energie in beweging te zetten. Neem de energie van de persoon links van je over, laat de energie door je wezen stromen en stuur haar door naar de persoon aan je rechterkant. Neem de energie op in je linkerhand en geef haar door met je rechterhand. Zie hoe de energie zelfstandig wervelt. Laat de energie nu los en laat haar zonder dat jij daar moeite voor doet door je kring stromen. Voel hoe de energie nog steeds door je wezen pulseert. Speel met de energie terwijl ze tussen de zielen in je kring danst. Voel hoe de energie bij iedere passage sterker wordt. Met je intentie heb je een energiekolk gecreëerd. En die is een eigen leven gaan leiden. Dans in die energie en sta jezelf toe om heel speels met deze energie om te gaan terwijl die door je heen gaat.
Haal nu diep adem en laat de handen van de personen naast je los. Voel hoe de energie al wervelend doorgaat met bewegen. Net als een lichte tornado heeft de energie zich geformeerd en begint nu omhoog te gaan. Zie hoe ze, terwijl ze omhoog kronkelt, ook naar buiten toe groter wordt en een steeds groter wordende kring vormt.
Gebruik dit moment om een persoonlijke boodschap van de Aarde te vragen voor het pad dat voor je ligt.
Neem nu even de tijd en bepaal je persoonlijke intentie voor deze energie, die je vandaag in beweging hebt gezet. Elke persoon spreekt deze intentie hardop uit om zo de trilling ervan te gronden.
Als je daarvoor kiest, kan iedereen nu een boodschap uitsturen om je te verbinden met wezens uit andere dimensies. Stuur hun je groeten van liefde en zet die stevig in de energiekolk.
Geef elkaar nu opnieuw een hand en neem de energiekolk die je geformeerd hebt op. Vraag aan de Aarde of ze deze energiekolk wil opnemen. Als het antwoord ja is, grond de energie van je kolk dan in de Aarde en zie hoe de energie in de Aarde verdwijnt. Als je weerstand ondervindt, betekent dat gewoon dat dit niet de beste manier is om deze energiekolk te gebruiken. Neem je energiekolk dan op en laat hem opstijgen naar de kosmos zodat hij deel kan gaan uitmaken van de dichtstbijzijnde energiekolk. De energiekolk draagt nu jouw trilling en jouw intentie met zich mee op zijn weg. Vertrouw dat het Universum en de Aarde de beste plaats zullen vinden voor deze energie die je nu volledig losgelaten hebt. Weet dat je deze energie in de een of andere versterkte vorm terug zult zien.
Neem nu even de tijd om de Aarde te bedanken voor haar aandeel in jouw evaring. Voel hoe ze reageert op jouw dankbaarheid.
Keer nu terug naar de plaats waar je deze reis bent begonnen en zie hoe de energie door jouw daden is veranderd. Haal nog een laatste keer diep adem en laat het zo zijn.
En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.