Juni 2005

Det Sjette Trin i Livet
Praktiske Magiske Serie

 

Denne måneds  Beacons of Light blev præsenteret LIVE i Zeist, Holland . Vi besluttede at tilbyde denne live kanalisering fra Holland på Internettet således at vi kunne forbinde Lys familier i mange lande. På grund af dette indeholder den en spørgsmål og svar sektion med tilstedeværelse af omkring 300 tilhørere. De imaginære grænser som adskiller landene vil ikke afholde os fra vide, at vi er eet hjerte i Lyset.

Store Kram fra the GROUP

 

Greetings – Hilsner fra Home

Vi besøger jer på denne dag og med allerstørste glæde, for nu sidder vi i sammen med mestrene. De af jer som har spillet med i dette Spil og har vovet at glemme jeres mesterskab, jeres arv og jeres egen kongelige afstamning, jeres villighed til at gøre dette, har sat en hel proces af udvikling i gang, som aldrig tidligere er blevet nået. Vi sidder her ved jeres fødder og ærer jer. Véd I hvem I er? Det gør vi. Vi ønsker kun at brede vores vinger ud for jer på denne dag, så I vil kunne fornemme en lille følelse af hvordan det er at indeholde denne energi fra Home. Hver gang hver eneste af jer holder jeres egen passion i jeres eget hjerte og træder længere ind i jeres egen udvikling, vil I komme en lille smule nærmere. I gør dette lige nu, for idet jeres egen udvikling fortsætter, vil I opdage, at ændringer sker i jeres egen proces gennem de Syv Trin af Livet.

Det Sidste Trin I Livet

Det var blot i sidste måned vi bad jer forestille jer jer selv gående igennem det Femte Trin af Livet, for at opleve processen af mesterskab, som opleves i det trin i livet der er kendt som modenhed. I stedet for at være den store søger, blev I den oplyste søger. Da hver af jer begyndte at gøre dette, begyndte I at forstå hvad der virkelig var vigtigt i jeres liv, for der kommer et tidspunkt hvor jeres stof ejer jer. Det som sker er, at det afleder jer fra jeres oprindelige formål og jeres egen passion og jeres egen glæde. At have modet til, med intention, at gå gennem ændringerne åbner døren for jer til at modtage alle gaverne fra det Femte Trin af Livet. Efter at I har oplevet dette gennem de sidste tredive dage, så lad os nu fører jer ind i det Sjette Trin af Livet, for det er grunden til at I er her idag.

I serien vi kalder Praktisk Magi, ønsker vi at tilbyde jer indsigt i hvordan det er at gå gennem de sidste tre stadier af livet, men ikke at stoppe her. Det er ingen hemmelighed at fortælle jer at vi vil efterlade jer på den tredje og sidste måned med udfordringen: at gen-skrive manuskriptet til jeres næste liv, at træde ind i det næste, nye jer selv, som I med intention vil skabe. Hver gang jeres fod rører jorden, skaber I græsset under jeres fødder. Vejen bliver kun skabt foran jer, fordi I bevæger jer i den retning, forventende at en vej vil være der. Livet er en selv-tilfredsstillende profeti. Er det ikke en interessant ligning? Nu vil I bevæge jer endnu længere ind i potentialerne og mulighederne som befinder sig lige foran jer netop nu. Lad os tale om det sjette trin i livet. Lad os vise jer hvordan denne proces kan være, fordi det er smukkere end det overhovedet kan beskrives.

Den Universelle Sandheds Enkelthed

I det første trin i livet, når et barn kommer ind, indeholder det minderne og vibrationerne fra Home.  Som et lille barn, prøver I at tilpasse jer vibrationerne og de cellulære erindringer på Planeten Jorden. Det er ligesom at have en fod i begge verdener. Det sjette trin i livet er lignende, for det er en tid med forberedelse til overgangen og enkeltheden. Det femte trin i livet var at fastsætte, bestemme, hvad der virkelig var vigtigt i jeres liv, som forberedelse til enkelthedens proces i det sjette trin. I dagene omkring Lemurien gjorde I fremskridt som et samfund, så meget at I alle blev barnlige. Det er kun mulig at gøre dette, når I forenkler alting. Ligeledes er det kun muligt at forenkle, når I er bevidste om hvad der virkelig er vigtigt. I de Lemuriske dage havde den kollektive vibration hos lemurierne nået et trin af udvikling, hvor I eksisterede i enkelthed. Komplikationerne i livet er et biprodukt af sløret som I bærer. Venligst, vær klar over at sandhed i sin reneste form er enkel. Forestil jer at der er mange forskellige niveauer af forståelse og derfor forskellige niveauer af hvad I kender som sandhed. Nøglen til at bevæge sig til et højere niveau af forståelse er altid at finde sandhedens enkelthed. I den hensigt at modtage det næste trin af jeres forståelse og sandhed fælles med Universet, vil menneskehedens kollektive vibration naturligt forenkles mens den udvikler sig.

Gud er enkel

Der var engang hvor the Keeper bad os om svarene. Han plejede at gøre det meget. På det tidspunkt spurgte han os, “Hvad handler det om? Vis mig hvordan alting fungerer”. Han syntes at det var en interessant udfordring han gav os, så vi gjorde det. På det tidspunkt befandt han sig selv siddende på en sky, kiggende ned på Planeten Jorden, iagttagende Spillebordet på Jorden. Da han kiggede på det, begyndte han at forstå alting han så. Han opfattede alting som han var i stand til at modtage og forstod hvordan alle forbindelserne blev lavet. I det øjeblik kiggede han op til os og sagde, “I vil ikke lade mig gen-huske dette, vil I?” Og vi svarede, “ikke på den normale måde”. Derefter begyndte han at forhandle med os, som vi synes er så fantasirigt. Han sagde: “Lad mig tage et stykke tilbage som vil minde mig om alle de andre og hvordan alting hænger sammen. Jeg ønsker kun at gen-huske hvor enkelt det alt sammen er.”  Selv indtil denne dag er alt han kan huske at det alt sammen er så enkelt. Livet er så enkelt, det ville kede de fleste mennesker, så vi forsøger at at komplicere det lige nok til at beskæftige jer. Det sker temmelig ofte at vi deler det smukkeste omkring sandheden med jer snarere end blot at give jer sandheden. På planeten af fri vilje er det kun muligt for jer at finde jeres egen sandhed og det bliver opnået gennem illusionen af indviklethed. Indviklethed er sløret som I bærer for at spillet Spillet. Når I gør fremskridt vil alting blive enkelt.

Forenkling og I bliver barnlige. Forenkling endnu mere og I bliver gudelige.

På grund af jeres nylige fremgang som kollektive, behøver I ikke længere komplikationerne omkring sløret på samme måde som I gjorde tidligere.

 

Sjette Trin Øvelse:

Tredive Dage med Enkelthed

I løbet af de næste tredive dage udfordrer vi jer. Hvis I ønsker at spille Spillet som vi tilbyder, så find måder hvorpå I kan finde enkeltheden i alting I oplever. I tredive dage prøv at finde måder hvorpå I kan være enkle og I vil forstå at alle livets oplevelser som I har haft op til dette tidspunkt indskrænker sig til kun meget få ting. I de næste 30 dage læg mærke til energien.

Følg energien, for det vil fortælle jer hvor I kan finde enkelhed. Energi i alle former er enkel. Alle energiformer følger vejen med den mindste modstand. Vi har talt om det guddommelige vand. Vi har talt om det guddommelige flow, for vand er en energiform. Det dør aldrig. Det er aldrig skabt. Det omdannes kun fra en form til en anden. Ligesom energi, finder alle energiformer altid vejen med mindst modstand. Hvis I kan følge denne vej af mindst modstand i jeres eget valg, i jeres eget liv, i jeres egen udvikling, i jeres egne forhold, i alting I gør, vil I finde enkeltheden i jeres liv. Læg mærke til hvor energien flyder hen i jeres eget liv, og I vil afdække motivationerne af hvad der ligger bag energien. Hvis I forstår dette vil alting blive enkelt. I de næste tredive dage vil vi bede jer om at følge en lignende søgning efter vejen med den mindste modstand i alle ting. Dette vil hjælpe jer med at udvikle en vane af enkelthed. I den menneskelige oplevelse er det sjette trin i livet vigtigt – for at det syvende trin i livet kan have dets største effekt.

Enkelthed, det samme som Sand Skønhed

Når I finder enkelthed, vil det blive lettere næste gang I ser noget kompliceret, at bringe det til sin sande essens. At finde den sande essens i alting tillader jer at se den sande skønhed i alle ting. Smil meget gennem disse tredive dage for det vil hjælpe jer med at forenkle alting. Det vil hjælpe energien omkring jer til kun at frembringe kerneessensen. Nyd rejsen.

Spørgsmål og Svar fra the Group:

På denne tid har vi reserveret rummet til mange af jer som har spørgsmål:

Spørgsmål: Hvorfor er det vigtigt at balancere den maskuline og feminine energi inden i jer?

the Group: Det er meget enkelt. På den anden side af sløret er der ingen opdeling af maskulin og feminin. Der er ingen adskillelse mellem individer. I har stadig en kerne-personlighed som er unik, kun jeres. Undertiden er der en spøgefugl som lever alle sine liv lavende sjov med folk. Een som elsker at le og elsker at lave sjov med alle og enhver. Så dør han og går til den anden side af sløret. Dog, hver gang I ser på noget som han har brugt som en spøg, tænker I på ham og han er lige over jeres skulder. Han bærer stadigvæk den samme kerne af personlighed selv om han er på den anden side af sløret. Virkeligheden er at han laver den samme slags spøg i himlen. Han har sit sjov der, så han indeholder den samme kerne-personlighed og alligevel mister han opdelingen af illusionen af polaritet.

For at I kan spille Spillet, at være begrænsede, når I faktisk er ubegrænsede, er det nødvendigt for jer at gøre dette i området af polaritet. Polaritets bevidsthed giver jer illusionen af at være adskilte. Det får jer til at tro at der er noget der hedder op og ned, rigtigt og forkert, godt og dårligt, sort og hvidt. Der er ikke noget sådan. Der er kun en kerne-personlighed (sjæl) der udtrykker sig selv i et område af polaritet. Hver livstid, tager hver eneste af jer et job og kommer ned for at spille dette Spil i et eller andet køn. Dette gør I for at balancere energien. På Jorden spiller I i et område af polaritet og polariteten er udtrykt i menneskelig form som maskulin og feminin. Så idet I udvikler jer baglæns ind til ånd, udvikler I jer til det næste niveau i livet og den næste evolutions proces. Balancen mellem maskulin/feminin energi vil hjælpe jer med at bevæge jer fremad i evolution og efterligne Home. Uanset hvem I er, uanset hvilket køn jeres fysiske krop har taget, vil energien af maskulin/feminin balance hjælpe jer med at gå fremad med mere lethed og  gå mere bekvemt ind i de højere vibrationer af den Nye Planet Jorden.

Er I klar over at alle jeres krige på Planeten Jorden har været forårsaget af en ubalance mellem maskulin/feminin energi? Det er ikke vanskeligt at se, hvis I stopper op og tænker på det. Fra tidligere dage til ældgamle tider, går det alt sammen tilbage til den samme ubalance. For tiden er jeres samfund under indflydelse af maskulin dominans. Dette ændrer sig. Dog, fortæller vi jer, at der var tider hvor den feminine energi var dominerende på planeten. Og det forårsagede lige så mange problemer som I oplever lige nu. Dette er Merlias arbejde, den feminine del af Merlin, for hun er tilbage. Hun er her for at tage sin kraft sammen med jer, for I har inviteret hende til at være del af jeres energi. Kvinderne vil ligeledes balancere den maskuline side således at de har en balanceret energi til at gå i. Dette vil blive gjort med assistance af Merlin og Merlia. Dette er magiske tider. Inviter magikerne ind. Spil, leg med energien. Find jeres egen balance og nyd turen. Vi takker jer for spørgsmålet.

Spørgsmål:  Jeg vil gerne spørge the Group om det sikre sted vi skabte igår. Det eksisterede allerede i andre dimensioner og vi trækker det ind i 3D og vi ønsker at virkeliggøre det her. Vi følte at the Group var tilstede der. Er der noget I kan fortælle os omkring dette?

the Group: Ja. I bevæger jer mellem dimensions virkeligheder. Ikke kun er der elleve dimensioner af tid og rum, men der er også elleve dimensioner af jer. Disse er dele af jer som foretager forskellige valg i hver dimension. Fire af jer var nedenunder det træ igår og gjorde nogle forskellige valg. Vi fortæller jer, der vil opstå muligheder for jer til at skabe sikre steder til at forbinde alle elleve dimensioner af tid og rum. Det var det I gjorde i går. Mange gange har I kaldt disse for portaler eller hvirvler eller kaldt dem dimensionelle tids ændringer – uanset hvad I kalder dem, de er sikre, behagelige steder. Idet I bevæger jer fra at leve i en tredje dimension af et felt af polaritet, hvor alting må være hvidt eller sort, op eller ned, fremad og bagved, til et felt af enhed, kan tingene blive meget skræmmende for mennesker. Dem af jer som begynder at krydse disse grænser vil træde ind i, hvad vi har kaldt det hellige rum. Dette er et sted som I har skabt til dem som træder ud af området af polaritet.

Disse forbindelser kan betyde mere end I overhovedet har nogen anelse om. Der er mere. Der er ændringer på denne planet som er nødvendige og de er ikke forkerte, de er ikke katastrofale. I så nogle af dem i Tsunamien for en tid siden. Vi har for nylig talt om ændringer som vil forekomme på Jordens vand område. I er i særdeleshed sårbare her i Holland, dog fortæller vi jer, at I er på Planeten med Frie Valg. Der er ting I kan gøre og een af dem er at skabe sikkert sted. Når I samles som en lille gruppe af Lysarbejdere, kan I fremsætte en intention og forbinde denne intention gennem Jorden. Jeres forbindelse med Jorden på enhver måde, gennem et træ, en labyrint eller en hvirvel i jeres baghave, vil formilde og forandre disse ændringer. Det vi fortæller jer er, at I allerede har ændret udfaldet, for vi har talt om de samme hændelser for fire år siden og de har allerede mindsket katastrofen som skulle komme. Dog, vandet er stadigvæk stigende. Vær opmærksom på dette. Vær ikke frygtsomme på grund af det. Det er ikke af den grund  vi taler omkring det. Det er for at fortælle jer, at når I finder sammen som Lysarbejdere, kan I ændre jeres virkelighed. I tillader Jorden at ændre sig varsomt i stedet for barskt. Det er indenfor jeres rækkevidde idag at komme sammen i en stor eller lille forsamling. Forening af hjerterne gennem jeres fokuserede intention ændrer ikke kun jeres virkelighed, men også selve Jordens.

 

Spørgsmål: Kan I fortælle os mere omkring  walk-ins?

the Group: Walk-ins. Meget interessant emne. Vi vil fortælle jer en lille smule om det, men allerførst vil vi fortælle jer, at de er virkelige. Det er fuldstændig muligt for en ånd at forlade en krop uden at behøve at dø. Det er smertefuldt og ikke let for ånden. Den går gennem en virkelig anspændthed for at kunne gøre dette. Når dette sker, sker der en healing periode som den eksisterende Sjæl må gå igennem for at bringe orden i energien. Der er tidspunkter hvor det er lettere at forlade kroppen tilsigtet, end arbejde sig gennem situationer som er vokset over de udfordringer som I satte op for jer selv. Det er en gennemførlig valgmulighed for nogle mennesker, men det er ikke så let for de nye sjæle at komme ind i kroppen som mange kunne tro. Som et resultat, er der forholdsvis få walk-ins – meget færre end I først troede. De som er walk-ins vil almindeligvis være temmelig stille, fordi meget få vover at stå på scenen, for de er så sensitive. Det er vanskeligt for dem at tilbageholde deres egne grænser. Det er vanskeligt for dem at være her på Jorden og stadigvæk holde den høje vibration som de blive nødt til at holde. Nogle vil blive lærere, men de vil for det meste blive de stille lærere. Når I kommer ud for dem, prøv at nå dem. I behøver ikke at klare deres verden. I behøver egentlig ikke at gøre noget rigtigt. Alt I behøver at gøre er at anerkende at de er en sjæl med behov og at I ser dem og at I takker dem for det arbejde de gør, for de hjælper med at ændre jeres virkelighed meget hurtigt. De er storslåede, men rolige lærere.

 

Spørgsmål: Der er en masse ændringer som foregår i min familie. Det fremkalder en del depression og frygt. Er det på grund af at jeg går med flowet eller handler det om vanskelighederne…

the Group: Vi fortæller dig at I din livstid har familien været en meget stor grundlæggende energi for dig. Det har været en af de ting som du virkelig kom ind for at arbejde med og alligevel er udfordringerne, at hvis du arbejder med en livs lektie med tilpasning, så vil enhver ændring omkring disse energier blive meget vanskelige. Uanset at der sker en masse ændringer i din familie på dette tidspunkt, vil det hele blive meget, meget glædeligt – potentialerne som er ved at blive afdækket på grund af ændringen vil begynde at vise sig i løbet af de næste 6-8 måneder og du vil opleve spændende begivenheder omkring potentialerne og mulighederne som ændringen vil begynde at afsløre. Ja, vi véd det er negativt og at det ikke er så let at kigge på. Vi beder dig om at være tålmodig. Der er intet galt. Det er på sin vej til ændring og det kan blive vidunderligt i løbet af kort tid. Forvent et mirakel og du vil skabe det.

Spørgsmål: Jeg lever i et meget kærligt forhold med en smuk, vidunderlig mand som stadig har et problem med alkohol og det bekymrer mig en del. I dag fik jeg en meget stærk følelse af at jeg er i min livs lektie af tillid og  parat til at bevæge mig mod sandhed, men jeg er bange for at efterlade ham i en tilstand hvor han bliver alt for sårbar, så han ikke kan finde sin egen kraft og måske forlade forholdet. Jeg er ikke sikker på at jeg er parat til dette.

the Group: Lad os tale om to forskellige men beslægtede emner. For det første, du påtager dig et ansvar som ikke er dit. Lad os udkaste muligheden for dig af, at du måske ved at beskytte en anden i dit område måske i virkeligheden afholder ham fra den lektie han kom for at lære. Der er tidspunkter hvor videnskabsmænd har arbejdet med insekter for at forbedre naturen. Et af eksperimenterne var at lave en puppe til en larve som ville vokse meget hurtigt. De skabte en kunstig puppe hvor en larve kunne foretage en lettere transformation til den skønhed som ventede den. Puppen havde meget lidt modstandskraft, så derfor mere energi anvendes til forvandlingen uden nogen vanskeligheder. Dagen oprandt endelig hvor drægtigheden var tilendebragt og de åbnede puppen. I det øjeblik faldt en skrøbelig sommerfugl til jorden, fordi den aldrig havde fået opbygget sin styrke til at udsprede sine vinger. Undertiden forårsager det vi gør for at hjælpe andre mennesker begrænsninger for dem til at arbejde med deres egne lektier. Den eneste måde hvorpå du kan checke din balance for at se om du er over involveret i en andens energi, det er at stille spørgsmålet, tjener det dig?

For det anet, venligst forstå at der findes en meget unyttig menneskelig følelse som  blandt menneskeheden kaldet skyld. Denne følelse har ingen anvendelse i de højere vibrationer på den Nye Planet Jorden. Når du træder længere frem i arbejdet mod dette område vil du begynde at forstå at du ikke er ansvarlig for nogen andre. Du må sætter dig selv først og alle dem omkring dig vil gøre det som de behøver for at træde ind i det næste niveau af arbejdet med deres livs lektier. Vi ærer dig for at du bevæger dig ind i sandhed og det er spændende at iagttage.

Mine kære, vi takker jer for at tilkalde os på denne dag for vi er kun hos jer fordi I har skabt rummet for os til at være sammen med jer. I har skabt et rum ved at bede om at gen-huske Home. Det er en ære for os at hilde dette dette kald og at være her for at reflektere jeres storslåethed. Véd I hvem I er? Det gør vi. I er de største engle som nogensinde har levet. Det er en ære for os at tilbyde blot tre påmindelser. Behandl hinanden og andre med respekt af den højeste grad.  Hav omsorg for hinanden, for derved  hjælper  I Alt Som Er. Husk dette er et vidunderligt Spil, så spil godt sammen.

Espavo.

the Group

 

Forbinde Hjertet
Gaver til jer selv

Af Barbara Rother

Lige så meget som Steve og jeg glæder os over at rejse overalt i denne vidunderlige verden, er jeg kommet til den erkendelse at der ikke er et sted som hjemme, hvor som helst I så skaber det. I mange år var San Diego vores hjem. Når vi vendte hjem fra en rejse følte jeg en velsignelse når jeg vendte tilbage til dette hellige sted af fredfyldthed. Sjovt nok, da jeg følte det var tid at flytte fra dette sted indeholdt det ikke længere den samme fredfyldthed. Det havde ikke ændret sig, men det havde jeg. Denne utilfredshed var mit signal til at gå videre og finde det næste trin. Med tillid i hjertet fandt vi de nye omgivelser som bød os velkommen hjem. Det er interessant at først da jeg gik igennem omvæltningen af forandring, fandt jeg noget som passede til mig. Det har været en lektie at være åben for livets flow og at acceptere gaverne som er der for os, som vi kan bede om og modtage.

Jeg accepterer nu ændringen som the Group har præsenteret for os alle. Jeg er åben overfor enkelthederne i livet. I de næste tredive dage vil jeg gøre mit liv ukompliceret. Dette er en perfekt tid på året nu hvor det er blevet sommer, en tid hvor mennesker naturligt har en indstilling til at nedsætte tempoet og tage sig tid til at slappe af. Når vi forenkler vores virkelighed kan vi igen bevæge os i livets flow som udfolder sig på en smuk og naturlig måde. Vi bliver alle fanget ind i hektiske planlægninger som vores daglig liv kan udsætte os for, hvis vi tillader os selv at falde ind i dette kaos. Det handler om valg. Vi har stress som kryber ind i vores tilværelse. Det er livet naturlige følge. Det er op til os hvordan vi vil arbejde med det. Vi kan kontrollere stress eller også vil det kontrollere os. Det er igen et valg.

Jeg har lyst til at lege i denne energi. Jeg kaster min hensigt ud til universet, at livet vil udfolder sig på den mest perfekte måde, derefter bliver jeg overrasket når det sker! Et eksempel er blot forleden aften. Steve og jeg var lige vendt hjem fra et to ugers besøg på Hawaii, havde et kort ophold, hvorefter vi tog af sted til Holland og Belgien i tre uger. I de sidste seks uger har vi kun været hjemme i seks dage og de dage var fyldt med at indhente og forberedelse. Hvert event var specielt med forbindelser med Lightworker familie. For ikke at tale om et travlt program. Dette gjorde det hele mere specielt at være hjemme for en tid. Ja, vil vil stadig have travlt med alle de mange detaljer i det daglige liv og Lightworker, men dette er tiden til at afvikle og acceptere gaverne af enkelthed. Med dette lover jeg mig selv at være mere spontan. Alt for ofte føler vi nødvendigheden af at planlægge vores liv ned til hvert eneste minut.

For få dage siden nævnede jeg overfor Stev at the Moody Blues optrådte ved en koncert i Las Vegas. Han sagde at det var fint og vi talte om hvordan vi altid havde glædet os over deres musik. Ingen af os afsatte tid til at gå der. Efter at have læst Steve og the Groups sidste meddelelse kom jeg til den konklusion at det var vigtigt at afsætte en tid til at gøre disse ting. Et par timer før begivenheden sagde jeg til Steve “Lad os se the Moody Blues!” Jeg havde ringet og blev fortalt at der kun var nogle få ledige pladser til koncerten og de var langt væk fra scenen. Jeg blev ligeledes fortalt, eftersom vi ikke kunne hente billetterne før lige inden koncerten, at så var der  store chancer for at de ville være udsolgt. Alligevel stolede jeg på mit hjerte. Steve og jeg fik begge et glimt af forudfølelse i vores øjne og besluttede at gå. Dette ville blive en spontan sjov aften kun for os to. Vi gav slip på udfaldet. Vi havde fortalt hinanden at hvis billetterne var udsolgte ved den tid vi arriverede ville vi nyde en middag ude og gå til plan B, udforske byen. Vi havde begge en følelse af munterhed og glæde. Vi vidste at uanset hvad udkommet blive ville vi nyde vores tid sammen. Nogle af mine mest glædesfulde øjeblikke i livet er dem uden planlægninger. Da vi kom til billetkontoret hvor de solgte de sidste tiloversblevne billedet til koncerten sagde jeg til den unge pige i billetlugen i en sjov tone “giv mig dine allerbedste billetter, tak”. Derefter sagde hun “Kunne I tænke jer to pladser direkte foran scenen?” Steve og jeg brød begge ud i latter ved vores skabelse. Unødvendigt at fortælle at vi havde en fantastisk aften med noget af vores favorit musik og vi glædede os over hinanden.

Dette var en påmindelse om hvilke glæder livet har at tilbyde. Tillad livet at udfolde sig på den skønneste måde og find glæde og passion. Find mulighederne som er jeres ved at være åben overfor livets enkle fornøjelser. Glæd jer over Spillet. Det kan blive et ganske morsomt eventyr!

Kærlighed og Lys,

Barbara

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!