Februar 2004

Krystal Portalerne
Møde dit Fremtidige Selv

 

Hilsener fra Home.

Velkommen, mine kære. Vi er så lykkelig over at være med jer på denne dag. Energien fra Home omgiver alt hvad I foretager jer og spredes til alle steder hvor I befinder jer på dette tidspunkt. I er samlet som oprindelig spirituel familie af Lyset og vi siger – velkommen Home. I skaber Jorden om til en ny form. I skaber energien fra Home, lige nøjagtig der hvor I befinder jer nu. Når I rækker hånden ud til den ved siden af jer, ændres jeres energi. Den arbejder på en måde som I ikke er så vant til på dette tidspunkt. Den går ikke fra den ene til den anden og tæller en, to, tre. Den går en, ti, et hundrede, et tusinde, ti tusinde. Den bliver eksponerende når den lægges til den anden og jeres energi vokser. Dette er det magiske ved Home. Det er det magiske som I bærer med jer inden i jer, hver og én af jer. I satte noget i gang i dag, for selve det, at I samles i jeres egen fokuserede intention, skaber I noget bag om jeres forståelse. For nu åbner krystal portalerne sig. De har skabt en energi omkring Jorden selv, som langt overgår jeres forståelse,  for de fleste af jer, så vi ønsker lige nu, at bruge nogen tid på det og forklare en lille smule om, hvad der er der sker med disse krystal portaler.

I véd vi bruger ordet krystal ret ofte til meget klart at beskrive vibrationerne fra Home. Vibrationen af “Alt Som Er” befinder sig i krystallinsk form. Men det er ikke før det virkelig passerer gennem den Centrale Sol selv og bliver et fokal, et brændpunkt og forgrener sig ind i det I kalder lys. Krystal energien er nu kommet ind gennem jeres Sol, i sol-udladningerne og er blevet lagret i de tektoniske plader på Jorden og hjælper til med at forstørre de vibrationelle muligheder for Jorden, således at også hun kan gøre skiftet med jer til de næste vibrationelle niveauer. Det er godt under vejs. Men selv nu, sker der endnu mere. Gennem jeres egen fokuserede intention har mange af jer skabt hvirvler af energi som når dybt ind i selve Jorden. Mange af jer er blevet draget til bestemte områder, hvor I ved at I bliver nødt til at være af forskellige grunde. Dem af jer som har oplevet dette – er hvirvlernes beskyttere. For det betyder ganske enkelt, at der er en energihvirvel åben og i bevægelse. Undertiden kan der, ved at I er på disse fysiske steder, skabes det ønskede resultat og hjælpe jer med at fuldende dette kontrakt. Mange af jer er blevet tiltrukket til bestemte områder på Jorden af denne specielle grund og nu ændres det, for selve hvirvlerne ændrer sig. Energien omkring jorden skifter nu dimension, for jeres kollektive menneskelige vibrationer fører den vej som hver af jer sætter i jeres intention – til at bevæge jer til højere vibrationelle positioner. Det bevæger ikke kun jer og dem som også sætter deres intention, men det løfter hele “Spillebrættet” (the Gameboard) på hvilke hele “Spillet” bliver spillet. Denne vibrations hastighed fra dette højere Spillebræt på den Nye Planet Jorden, sætter nu scenen for de ting som aldrig før har fundet sted.

Den Nye Guddommelige Plan

Vi fortæller jer, mine kære, der er ikke afsat nogen stor plan. Den guddommelige plan bliver skrevet af jer – hver sekund, hver eneste dag. I skaber bogstavelig talt grunden, jorden hvorpå I vandrer lige før I sætter foden derpå og dette er magi bagom al opfattelse, for I indeholder nu skabernes kraft mens I stadig er i fysiske bobler af biologi. Dette er hvad Spillet blev sat op til; at se om I kunne holde eller (gen)huske  jeres sande pragt, selvom I kom ind og satte sløret af glemsel foran jer.  Nej, mine kære, I tænker meget ofte på jer selv som menneskelige væsener, der prøver at regne en måde ud, hvorpå I kan få en spirituel opvågning, når det i virkeligheden er – I ved det i jeres hjerter – at I er spirituelle væsener som prøver at magte det at have en menneskelig opvågning. Deri ligger en stor forskel. Og når I hver især finder nogle af nøglerne, som vi beder jer om, giver I dem videre til den næste. I åbner dørene, ikke gennem at prædike, ikke ved at være evangelisk, men nogle gange bare ved at smile. Undertiden blot ved at holde energien og kende jeres sande forbindelse til Spirit. Dette er gaven af de nye healere på den Nye planet Jorden, for alle og enhver af jer, især for dem af jer som har holdt hvirvel energien, vil Spillet nu ændre sig.

Mange af jer føler jer tiltrukket til at rejse til nye steder og anderledes muligheder. Det er fordi de mange hvirvler som er startet nu ændrer sig til portaler. Portalerne er dimensionelle huller mellem tid og rum. Dette er grunden til at I er begyndt at gå baglæns i tid. Denne energi har tilladt jer at skabe et nyt forhold til tid og rum. Åh ja, vi ved det. Mange af jer tror, at tid bestandig skrumper ind – at der nu kun er atten timer i døgnet. Det er fordi I ikke har lært at kontrollere det endnu. Virkeligheden er, at I har mere kontrol over tid og rum end I nogensinde har haft tidligere som menneskelige væsener – dog, I er ganske enkelt ikke vant til at bruge den på dette tidspunkt. Giv jer selv nogle løse tøjler, som the Keeper (Steve Rother) siger. Tillad jer selv i behagelighed at akklimatisere til denne energi. Og når I lærer en nøgle at kende som arbejder for jer, del den med en anden. Giv den frivilligt videre og så ofte som muligt.

Krystal Portaler – enten går I alle – eller ingen går

Når I bevæger jer op ad stigen til vibrationel fremgang, giver I plads for en anden til at komme op efter jer. Venligst forstå, det er ikke ideen at gå op til toppen af stigen og derefter ascendere, stige op. Det er kun når hver enkelt af jer tager jeres plads på stigen at hele stigen bevæger sig fremad. Dette er den vibrationelle fremgang for Jorden i den nye energi. For vi fortæller jer, det vil ikke længere være sådan at een bevæger sig fremad uden de andre.  Enten går I alle eller ingen går!  Dette havde I ikke ventet, men det er jeres eget design, for I har fastsat energien til at bevæge jer fremad sammen og det vil ske nu, begyndende gennem krystal portalerne. For mens disse portaler fortsætter med at tage form, begynder de at forbinde sig. Mange af jer har en ide om at skabe jeres egen portal og faktisk begynde at fokusere jeres egen intention – og at tage noget fra en portal og plante det med fortsæt for at skabe en anden portal.  Mange af jer har gjort dette i energihvirvlen vi kalder Mt. Shasta. I har specielt taget et stykke fra en portal for med fortsæt at plante den på et andet sted med stærk energi (Hot Spots). Når I gør dette, skaber I en tilsigtet energi hvirvel, hvilket vil forvandle sig til en portal. Disse portaler vil blive brugt til mange ting indenfor den tid der følger, men hellere end at komme for langt med dette, lad os vise jer noget af den praktiske brug af portaler, som I vil komme til at opleve lige nu.

Nu Tid i Krystal Portaler

En portal er et dimensionalt hul gennem tid og rum og vi fortæller jer, at inde i portalen er I i NU-tid.  Inden i portalen er det ganske enkelt muligt at gå baglæns i tid. I begyndelsen, mens disse portaler begyndte at danne sig, var der få og langt imellem dem. Og selv om mange af jer følte dem, helt af jer selv, vidste I ikke, hvad I skulle stille op med dem. I vidste ikke, hvad det var der skete med jer. Men idet flere af disse krystal energier kommer ind til Jorden – og forbereder Jorden til forbindelsen med dens ændring, sammen med jeres, vil I se et vibrationel fremskridt på denne tid, som aldrig nogen sinde før har fundet sted gennem “Alt Som Er”. Ja, vi ved, at nogle af jer venter på den magiske dag, hvor alting pludselig vil vågne op og være i den femte dimension. Men véd I hvad?  I er allerede der.  I ved blot ikke, hvordan I skal bruge den. Vi taler om den vibrationelle ændring, vi taler om ændringen af planeten Jorden og vi taler om ændringen i menneskeheden. Vær venlig at forstå, at mens vi taler om disse perioder, så er det som at se to til tre hundrede år fremad fra nu og tilbage til denne nøjagtige tid og I vil se, at menneskeheden har taget en højredrejning og alt som var vigtigt før ikke længere er vigtigt. Alting tager en ny mening på dette specielle punkt. Når dette sker  redefineres nye roller som Lysarbejdere. Denne redefinering er en af de ting som vi vil bede jer om at gøre, mens I med hensigt starter Krystal Portalerne. I, som skabere, har muligheden for at tage en krystal og skabe en portal ind til jeres egen baghave. Dem af jer som føler sig draget til at gøre dette, vil vi bede om at spille med lige nu. Mens I skaber disse portaler vil de forbinde sig med alle andre portaler som er blevet startet. Et indviklet netværk af Krystal Portaler vil nu formes på Jorden og forbinde alle dimensions virkeligheder her på Jorden. De af jer, som har gjort dette i de sidste tre til fire måneder, har skabt en enorm forbindelse allerede gennem tid og rum hvilket har tilladt Jorden at trække den kollektive vibration endnu højere. Åh, men der er mere, for nu drejer det sig om den praktiske brug af disse portaler. Inde i disse portaler befinder man sig i den nøjagtige “NU-tid” – hvor fortid, nutid og fremtid deler den samme plads. Endskønt det ikke altid er muligt at leve inde i portalen, er det muligt for jer at placere jeres intention inde i portalen på denne tid. Eftersom alle portaler er forbundne, må intentionen også være til det højeste gode. Venligst forstå, at nogle gange gør I ting med sådan en lethed og dog, alligevel forstår I ikke, hvor kraftfuldt det er. Skab en enkelt portal i dit eget design med en krystal og med hensigt og send din intention ind i denne portal og det vil nu have forbløffende resultater.

At gå baglæns i Tid – at møde dit Fremtidige Selv

En af de mest glædelige ting vi har set, er at mange af jer har skabt Krystal Portaler i jeres egne hellige rum. Der er ikke mindre end tolv af jer, der lytter eller læser denne meddelelse lige nu, som har fundet krystallernes magiske tilstedeværelse i jeres rum. Det er fordi de er kommet gennem portalerne. De er resultatet af “jer” i en anden tidsramme, de prøver på at give jer et tegn, prøver på at sige, “Jeg er her. Bare se. Jeg er lige her.” Hvordan vil I synes om at møde jer selv i en mellemdimensional virkelighed? Hvordan ville I synes om at møde jeres fremtidige selv? Det er dette disse krystal portaler vil gøre – hvis I kan finde ud af hvad I skal kigge efter. Kan I forestille jer, hvordan det vil føles at gå baglæns i tid og virkelig se jeres fortid i et perspektiv fra jeres fremtid? Kan I forestille jer, hvordan det ville være at gå baglæns, vel vidende at I går ind i jeres fortid? Vidende at I nu ved, hvad I ville gøre anderledes? Nu er det tid til at overveje disse spørgsmål, idet jeres definition af tid vil udvide sig længere end nogensinde før. Dette er at gå baglæns i tid.

Åh ja, nu har vi startet noget… jeres hjerner arbejder på højtryk og med en sådan kraft i dette øjeblik, vi kan se det og vi vil besvare nogle af de tekniske spørgsmål, fordi så mange af jer beder om det. Forstå, at det at gå baglæns i tid har at gøre med lysets vibration. Det har noget at gøre med forhold til tid og rum og lys, til det I kender som “the golden mean” – den gyldne mening. “The golden mean” er den matematiske ligning som fastsætter energien kendt som lyset i en lineær tidsramme, således at det kan blive udtrykt i begrænset form. Vi fortæller jer, at dette er forbindelser som går gennem alt i naturen.  På grund af aktiviteten gennem de sidste tre år i Krystal Energi indgangen fra jeres Sol, er der en ny forbindelse til Lyset. Derfor er det, at dette Nye Lys vil vise jer åbningen af selve portalerne. Venligst, lad ganske enkelt dette synke ind, for mens I “leger” mere og mere med dette, vil I forstå. Disse døre vil blive åbnet til passende tid. Men forstå nu, at det er fuldstændig muligt for jer at gå baglæns i tid, søgende jeres fremtid og se hvor I er på vej hen og I kan gøre dette gennem Krystal Portalerne.

Tag en krystal som er helt speciel for dig. Placer din energi indeni denne krystal samt din hensigt, som om du ville sende en besked tilbage i tiden til dig selv. Derefter, placer denne krystal inde i dette hellige sted i en portal. På en eller anden måde, vil denne krystal, som bærer den højeste intention, på magisk vis dukke op på et eller andet sted i din tidslinje. Faktisk – det som sker lige nu er, at mange af jer vil finde krystaller som I endnu ikke selv har placeret i portalerne. Dette er begyndelsen i lærdomme om at gå baglæns i tid.

Åbningen af Døren til Krystal Børnene

Samtidig med aktiveringen af krystal portaler og med intentionen om at arbejde med dem for jer selv, åbner I også døren for Børnene af Krystal Vibrationen, som kommer ind snart. Vi fortæller jer, der er mange Krystalbørn på Jorden på denne tid. Krystalbørnene er kommet ind for at opleve Jorden igennem cirka de sidste otte år, alligevel indeholder ingen af dem hele vibrationen af krystalenergi på dette tidspunkt. Disse er stadig endnu ikke kommet, eftersom den kollektive vibration må være høj nok til at støtte dem. Dog, “spejderne” som er kommet ind på denne tid, er bærere af megen af denne krystal energi og har mellemdimensionale muligheder, hvorfor de vil kunne forstå og benytte portalerne som I planter denne dag. De vil være i stand til at bruge dem, eftersom de forstår konceptet af mødet med jeres fremtidige selv. De forstår konceptet af at lede jeres intention, jeres hensigt gennem en portal. De forstår mere af det magiske i Spirit i menneskeligheden, mere end der nogensinde har været indeholdt i biologiens boble. Dette er jeres opgave nu. Indøv det. Leg med det. Udvid grænserne og begrænsningerne som I har kendt, som I har sat for jer selv – og I vil finde det magiske, for det fungerer hver eneste gang.

Uendelighed til begrænsning og Nu og tilbage igen 

Hold øje med tegnene til krystal portalerne. I vil møde jer selv gennem synkronicitet, som ikke kan forklares på nogen anden måde. Vi kalder dette “kosmiske vink”. Her vil I blive tilkastet henvisninger til jer selv, om hvad der ligger forude. Mine kære, fortid og fremtid er en illusion, som I har levet inde i, inde i den tredje dimension. Det er en lineær tidsramme af “Alt Som Er” der var nødvendig for at skabe sløret. Sløret af glemsel kan  kun eksistere indenfor en lineær tidsramme. Alting og enhver energi som nogensinde har eksisteret i jeres verden og indenfor jeres Leg af Frie Valg , er nødt til at være placeret i den lineære tidsramme, således at den kan blive set som begrænsning. I er så fantasirige!  Dog, alle former for energi, i sin definition er i sandhed uendelige. I skaber ved at tage uendelig energi og gøre den begrænset. Nuvel, forvandlingen af at tage noget begrænset og gå tilbage ind i det uendelige, er det som krystalportalerne udretter. Dette fuldender cyklusen og vil begynde at gøre sløret tyndere, idet I begynder at gå tilbage i tid. Den første forbindelse I laver, når I går gennem disse portaler er til selveste Den Universale Energi. Her tapper I ind på energien som binder alle ting sammen. Ja, I ser på jer selv og på den ved siden af jer. I tænker at I er adskilte væsener. Men, som vi har pointeret overfor personerne derovre, fortæller vi jer, at enhver tanke som I nogensinde har haft i jeres liv, blev følt af dem derovre, selv om I befandt jer på forskellige steder på kloden. Og enhver emotion, som disse måtte have haft herovre er blevet følt af disse tre som sidder sammen derovre, for det rejser gennem den Universale Energi.  Dette er energien som forbinder alle liv sammen. Dette er den første oplevelse som I løber ind i inde i Krystal Portalerne. Vi ser at nogle af jer ikke helt har fattet dette koncept med portalerne, “Betyder det et hul i min baghave? Betyder det en cirkel? Hvad betyder det nøjagtig?”  Vi ønsker det var muligt at klarlægge trylleformularen for jer – om hvad dette betyder – dog, at gøre således, vil kun kunne tage kraften væk fra jer. Ganske enkelt forstå, at der findes fysiske rum, som kan blive åbninger gennem tid og rum. Somme tider ligger de fladt på jorden. Somme tider findes de op ad et bjerg. Sommetider findes de gennem en væg i jeres dagligstue. Når som helst det er, vil I være i stand til at sanse dette i de dage som ligger fremover. Se efter lysbrydningen, som vil hjælpe med at vejlede jer. I vil ikke kun blive i stand til at sanse hvor disse portaler bliver formet, men I vil selv blive i stand til at plante frøene for at skabe og få portalerne til at opstå. Det er derfor vi beder jer om at tage ansvar for skabelsen af en hvirvel af energi, som kan plante frø til portalerne inde i jeres egen tid og rum. Det er et praktisk redskab, som kan blive brugt i jeres dagligdag lige netop nu. Det er et femte dimensionalt redskab som vil åbne indgangen mellem den tredje og den femte dimension. Det er dette, vi kalder krystal portaler – fordi krystal er energien fra HOME.

Oplevelsen af Multidimensional Tid

Er tidsrejser mulige? Ja, naturligvis er de det. Men det er meget enklere end I tror. Men i den hensigt at se det, må man træde til side – udenfor konceptet af lineær tid. I har altid troet at tidsrejser var at gå tilbage eller fremad i lineær tid. Vi bede jer nu om at begynde at forstå, at I i virkeligheden eksisterer i mere end på et sted i tiden. At eksistere i flerfoldige tidsrammer vil være det nærmeste koncept vi kan give jer. Krystalbørnene véd instinktivt hvordan de skal gøre det. Hele menneskeheden vil snart lære dette, når alle jeres krystal-egenskaber bliver aktiveret. Dette vil blive gjort som en kollektiv vibration af menneskeheden, sammen med Jorden – og alle vibrations niveauer løfter sig til et punkt, hvor I kan acceptere det i jeres virkelighed.

Alt det I har skabt på det Ikalder Spillebrættet, begynder først som et hologram, en illusion af lysrejser i de rette synsvinkler, gennemskærende hinanden, jeres retvinklede (ortogonale) forbindelse med lys gennembrydningerne selv, har skabt hologrammer som I kalder planeten Jordens Spillebræt. Det begyndte først som en tankeform, selv i jeres egne beskrivelser. Det er blevet skrevet: “Gud skabte Himmelen og Jorden”. Forstå venligst at alle ting først begynder som det I kender som jeres tankeform. Det begyndte i æteren og kom igennem og skabte det I kalder en fysisk virkelighed i hvilken I spiller Spillet. Vi fortæller jer, dette er en illusion. Undertiden føles det som om I er stødt ind i en mur.  Vær tålmodige med jer selv. Giv jer selv den samme betingelsesløse kærlighed som vi tilbyder jer hver gang vi taler til jer. Det er vores største hensigt at minde jer om jeres egen storslåethed. Hvis I forstår at I er højt æret fordi I er her og spiller Spillet om Frie Valg, vil I forstå jeres retmæssige plads i Universet. Det er ikke let, Men hvis det var let, ville alle og enhver gøre det. Således som det er, er det kun det højeste af det højeste der er i stand til at komme ned og spillet Spillet, Spillet om Frie Valg. Nu bringer I spillet til fuldstændig nye niveauer og det vil herefter ske gennem krystal portalerne. Disse krystal portaler åbner også dørene op for dem af krystal vibration, således at de kan blive aktiveret. Derfor vil selv mange af “spejderne”, som er kommet ind med speciel krystal egenskaber blive aktiveret endnu mere i deres egen krystallinske egenskaber.

 Ansvar – Balancen til Kraft

Meget af det I kalder intuition i jeres verden er blevet almindeligt. Véd I, at alle og enhver af jer gør det. Disse meddelelser som the Keeper (Steve Rother) bringer igennem, kalder han kanaliseringer, vi tillader ham at gøre det, for vi ærer hans frie valg og dog, vi siger ganske enkelt, at titlen er et alt for mystisk ord at bruge, fordi det er en praktisk kommunikation med alle – og alle og enhver af jer har disse forbindelser. Dette vil I udvikle. Den sværeste del for jer er, at lære at stole på det. At have tillid. Dog, mens disse portaler fortsætter med at åbne sig og forbinde sig med hinanden vil den mellemdimensionale tids forbindelse blive åbenbaret for jer alle. I vil begynde med at se forbindelserne og lære hvordan I bevidst laver disse forbindelser med jer selv. Dette er den sande bemyndigelse (empowerment). Ansvarlighed er balancen til bemyndigelse. Så ligevægten er enkel. Hvis I ønsker at forøge jeres personlige kraft, så find ud af måder, hvorpå I kan forøge jeres personlige ansvarlighed. Se ikke på portalerne som nogle magiske ting der kommer for at ændre jeres liv. I stedet, lav en ændring i jeres liv først og plant derefter disse frø for jeres fremtidige selv i portalerne. Dette vil foregå baglæns i tid. Disse ansvarsfulde handlinger vil udstrække den lineære “tids-hal” for at inkludere meget mere af den overalt værende cirkel af cirkulær tid, som I nogensinde har set tidligere. I vil nu begynde at se glimt af disse ting. Mens I gør det, vil I begynde at se nogle ændringer i forholdene inden for jeres egene områder. Ikke kun vil dem omkring jer begynde at ændre og forandre sig, men jeres eget koncept af, hvad der er vigtigt for jer vil ændres, endnu mere end det har gjort tidligere. Der er virkelig sat en evolution i gang og de fleste af jer har ændret jer mere i de sidste fem år end I har gjort i de sidste fem livstider. Og vi fortæller jer, I er kun lige ved begyndelsen, ved døren. I udvikler jer på en måde, som ikke er blevet set tidligere. Det er totalt uden fortilfælde igennem “Alt Som Er”. I holder fjerpennen i jeres hånd. I har dyppet den i blækket og holder den over pergamentet. I skriver jeres fremtid, mens I går. Alt det, vi engle mange gange behøver at gøre er, at stå bag jer og klappe. Ja, vi ved jeres sensitive niveauer er forøget, er vokset, medens jeres tolerance niveauer er blevet temmelig formindskede. Vi ved, at det er meget vanskeligt for mange af jer, men vi fortæller jer, det kan kun blive gjort på denne måde. Ved al vækst, er der nogen smerte. Lidelse er imidlertid en fuldstændig frivillig del af oplevelsen.

Aktivering af jeres Krystal Energi

Vi har talt om forbindelsen mellem Krystal Børn og Krystal Portaler, men det vi ikke har talt om, op til dette punkt, er indflydelsen det vil have på jer. For endskønt mange af jer er bærere af nogle krystallinske evner, vil disse krystallinske evner blive aktiveret inde i hver eneste af jer. Hele planeten Jorden, hele “Spillebrættet” og alle dets beboere bliver krystallinske. Selv jeres videnskabsmænd er begyndt at se at biologi og planteliv nu bliver mere i en krystallinsk form. Ja, mange af jer har troet, at dette er en ny opdagelse. Det er ikke en ny opdagelse, det er et nyt niveau af evolution. Det er, hvad I er ved at blive og det tillader jer at tappe mere effektivt ind på den Universale Energi. I har måske bemærket at vi bruger ordet “krystal” for at beskrive højere energier. Det er fordi den krystallinske struktur er en perfekt leder af den Universale Energi. Hvis I forstår – al kreativitet kommer gennem dette den Universale Energi og hvis I kan øge jeres egen forbindelse til den, bliver den magisk. Vi beder jer om at forstå, at I har været dem, som fra det æteriske rige er blevet bragt gennem jeres egne energi-rør ind i Jorden for at skabe. Dette er processen gennem hvilken I har skabt indtil nu. Og nu begynder I at gå i den anden retning. Det er muligt at møde jeres fremtidige selv i disse portaler. Det er muligt at plante frø for jer selv, som I vil høste. I vil måske pludselig se en krystal, liggende på et bord og I ved det har en dybere betydning. I vil måske ikke vide hvad det er, men I ved blot at det er der. Og I spørger dem omkring jer, “Lagde du den krystal på mit bord?” ” Nej, men det er en smuk krystal”. I vil se energien, som I vil plante for jer selv. Forestil jer de højeste muligheder. Vov at drømme. Vov at række ud efter denne passion – for det er øvelsen, som I har leget hele tiden. Find de ting som stimulerer jeres eget hjerte og find måder, hvorpå I kan dele dem med andre mennesker. Find måder til at få denne information ud og forbinde jer gennem den Universale Energi, gennem jeres egne portaler af tid og rum som I har skabt.

Skabelsen af en Krystal Portal

Der er en form for energi som er et netværk på jeres planet, som for tiden forbinder mange af jer, kaldet Internettet. Det er et menneskeskabt ledningsnet, som er en form for kommunikation, der aldrig var drømt om i begyndelsen. Mens tiden skrider frem vil dette net fortsætte med at udvikle sig, alt imens menneskeheden fortsætter med at udvikle sig. Når et bestemt vibrations niveau er nået, vil de fysiske ledninger, som udgør nettet blive drejet mod lyset og det vil blive et Lysnet, som vil forbinde jer alle og efterligne den Universale Energi på det fysiske rige af den femte dimension. Over en tidsperiode vil det aktuelle lys selv blive integreret ind i tanke-mønstre. Den morsomme del er, at I stadig måske vil have et problem med “spams” selv på den tid, men I vil finde ud af det. Vi fortæller jer at jeres hjerte energi, spredt over dette menneskeskabte netværk, vil få en større effekt end I har mulighed for at kunne forstå. Dette er energien fra HOME, skabt magisk på planeten Jorden. Vi basker med vores vinger i klapsalver over alle jeres handlinger. I har ingen ide om jeres storartethed. Selv om vi gerne ville, kan vi ikke fortælle jer, hvem I i virkeligheden er, for det er en del af sløret og det har I med vilje glemt. Men sløret er blevet tyndere. I gør det nu gennem jeres egen skabelse. I går gennem disse portaler i tid og rum og skaber tilsigtede portaler, tager denne energi og sætter den i bevægelse – det er jeres pligt nu. Så lad os tale til dem af jer, som ikke tilsigtet har skabt en portal og give nogle forslag til, hvordan I kan gøre dette.

Der er magiske steder over hele planeten Jorden “hotspots”, som de bliver kaldt af Tyberonn. De er magiske energier, som findes på en speciel lokalitet. I har kendt dem, eftersom mange af jer tager på spirituelle rejser til disse steder. Men en ting ønsker vi at I skal vide om portaler, det er, at de bevæger sig. De er ikke altid forklaret i enkel tid og rum som I kender. Så forstå at nogle nye dukker op hele tiden og gamle begynder at bevæge sig til nye lokaliteter. Det er ikke vigtigt, at I forklarer nøjagtig hvor det er, kun at I føler det, når den er der. Hvis I befinder jer på et virkelig magisk sted, selv om det er i jeres egen baghave og I kigger op i himlen og I føler nærværelse af alt det I er i det øjeblik, så vid, at I befinder jer i en portal. Selvom denne portal måske ikke vil være der om to timer fra nu, så er I i en portal i det øjeblik. Tag noget magisk fra denne portal. Tag en sten eller en krystal. Tag et græsstrå, et blad eller en blomst. Alle ting I vælger kan tages fra dette sted, for tilsigtet at skabe en portal på jeres eget sted som I selv vælger. Plant frøet til jeres egen portal af krystal energi og gør også sådan med jeres egne ritualer. Vi vil ikke give jer redskaber og sige, tag tre skridt til højre og derefter tag tre skridt til venstre, buk for solen og I har skabt en portal. I ved intuitivt, hvordan I skal gøre det på jeres egen måde. For det handler ikke om det mystiske, det handler om jeres hensigt. Dette er måden I skaber på.

Plant jeres hensigt for at forbinde jeres portal til alt det som begynder på denne tid og derefter – besøg dette sted og udvid det hver dag. Gå dertil for at blive forynget og for at skabe forbindelse og ære dette sted. Derefter, når I er parate, placer jeres egen krystal med hensigt på dette hellige sted. Det vil gå ind i Nuets tid og alt, hvad I anbringer der vil møde jeres fremtid eller tidligere selv. I vil aktivere jeres egen mellemdimensionale muligheder ved at gøre dette. Gør det ud fra jeres hjerte-energi. Tag al den kærlighed som I har i jer og anbring det ind i noget, en krystal, et græsstrå eller en lille sten som I har samlet op og anbring det inde i denne portal, idet I ærer det fremtidige og fortidige selv. Dette vil være en af de første praktiske anvendelser som I vil se for at Krystal Portalerne bliver virkelige. Ser I, mennesker har disse problemer med virkelighed. I tror stadigvæk det er virkeligt. Det er det ikke. For alt som I ser foran jer er illusionen af Spillebrættet.  Det har eksisteret i kun tre dimensioner op til dette punkt og nu bevæger det sig ind i femte. Mens I bevæger jer ekspanderer I jeres forbindelse med tid og rum. Dette er, hvad der ændres nu og det er jeres ansvar at gøre sådan med jeres højeste intention, passion og glæde. Hvis I tager ansvarligheden for at finde disse ting inde i jer selv, vil I skabe jeres egen myndighed, ved egen kraft, for dette er ansvarlighed og balancering af kraften. Begynd først med jer selv. Anbring jer selv først. Derefter kan I hjælpe andre.

Den Anden Bølge af Myndighed

Vi vil fortælle jer at mens disse portaler begynder at forbinde sig med hinanden, I vil skabe en fuldstændig ny energiform. Sæt det i bevægelse på denne dag. Foretag jer noget for at gøre det praktisk i jeres liv, for selv disse ord som I hører eller læser nu, er intet andet end ord. Der er intet magisk ved dem. Se ikke på os, for at vi skal skabe jeres fremtid for jer. I har gjort dette langt bagom enhver forestillelse. Tag ansvarlighed til skabelsen af jeres eget liv og find jeres egen lykke, for det er der, det magiske befinder sig. Der er ikke nogen ledere. I må nu lære at lede jer selv. Dette er det magiske af den anden bølge af myndighed. Bevæg jer væk fra det at følge en leder og hen til det at følge jer selv. Tag kun de dele af det vi siger som resonerer med jeres eget hjerte og find en praktisk anvendelse til dem i jeres liv. Dette er det magiske ved Skaberne.

Mens Spillet fortsætter vil I finde ud af at ting ændrer sig. I vil finde tegn, beviser for denne udviklende proces som vi har talt om. Del det med hinanden. Skriv om det. Mal malerierne. Tag billeder. Spil musikken. Skriv bøgerne. Del det med hinanden på en hvilken som helst måde I kan, for når I tappe ind på den Universelle Energi, vil I finde nye ting komme ind i jeres eget hjerte, for I har aktiveret Krystal Portalerne. Det er begyndt og vi er så utrolig stolte af jer. Vi kan kun fortælle jer at energien fra HOME og alle dem på stederne som I bevidst efterlod bag jer, iagttager hvert eneste skridt I tager med stor stolthed. For alle væsener i alle dimensioner bliver berørt af det I gør nu. I har allerede vundet Spillet og nu vælger I at bringe det til nye niveauer. I ord som betyder noget meget dybtgående for “the Keeper” deler vi dem også med jer nu. Velsignet være I. Velsignet være I alle.

Vid at I har vinden i ryggen. Praktiser kunsten af elegant accept og luk det ind, for I har valgt at være dem som bærer energien frem. Velkommen HOME. Vi forlader jer nu med kun tre forslag:

Behandl hinanden med respekt af den største vigtighed. Nær hinanden ved enhver mulighed. Vid at I spiller et vidunderligt Spil og at hele ideen er, at have det sjovt og spille godt sammen.

Espavo.

the Group

 

Forbinde Hjertet
Dimensioner af vores liv

Af Barbara Rother

Lige siden jeg var en lille pige har jeg følt at der var anderledes dimensioner af mig selv. Jeg anså altid at der måtte være sidedøre til andre dimensioner som jeg kunne benytte. Jeg følte at jeg havde en tvillingesøster eller broder som boede et eller andet sted i en anden del af denne verden og af en eller anden grund havde vi aldrig haft direkte forbindelse, men jeg kendte til deres tilstedeværelse i mit liv. Det var lige som om jeg valgte en helt anderledes virkelighed, men faktisk vidste jeg at der var adskillige anderledes sider af mig selv som valgte de mange aspekter i livet. Var der en anden mig som valgte en fuldstændig anderledes vej? Min fantasi plejede at løbe vild med mulighederne og det gør den stadig. Jeg spekulerede over den side af mig som valgte at bosætte mig i Missouri hvor jeg voksede op i stedet for at rejse til Californien for at være sammen med Steve. Er der en del af mig som boede der? Sikke anderledes livet således ville have været. Livet er fuld af valg og måske har vi i vores andre dimensioner af selv valgt en helt anderledes virkelighed. Jeg kendte meget tidligt til livets mange sandheder. Derefter tillod jeg sløret af forglemmelse at komme ind. Men lige nu vælger jeg at gå tilbage for at udtynde dette slør og erkende de mange forskellige niveauer af Den Jeg Er.

Med alle de rejser Steve og jeg foretager føler jeg konstant at jeg skifter til forskellige dimensioner. Vi forlader vores virkelighed i San Diego som har været vores hjem i de meste af vores voksne liv og siger ombord i et fly. I løbet af time skifter vi over til en total anderledes virkelighed af tid og rum. Vi stiller vores ure frem eller tilbage og observerer den tid vi enten har mistet eller vundet. Vi tilpasser os til vores nye omgivelser idet vi blive en del af vores nye omgivelser. Kan dette være en anderledes dimension? På en måde kommer vi i en anderledes dimension af den vi er i denne verden, blot ved at rejse i tid. Følelsen af at jeg kan skabe vores hjem, uanset hvor vi rejser, føles så realistisk. Jeg har følt at hjem er der hvor hjertet er.

Mennesker i vores liv reflekterer en anderledes del af den vi er. Dette er på en måde en anderledes dimension af vores nuværende tilstand. Jeg har venner som frembringer min kulturelle side, andre som frembringer min legende side. Nogle tillader min mest alvorlige side at komme op til overfladen. Jeg har familie som fremkalder  endnu en anden side af mig. Vores sønner tillader mig at være moder i dette liv. Steve frembringer en side af mig som tillader et kærligt forhold. Uanset hvilken rolle de spiller i vores liv, frembringer mennesker omkring os, de forskellige dimensioner af den vi er. Dette er kun en prøve af fantasiens muligheder, det mellemdimensionale af den vi er.

Har dette noget at gøre med de liv af hvem vi har været tidligere? Helt sikkert, tager vi bidder og stykker af den vi var, den vi er i dag og potentialet af vores fremtid og alle de forskellige dimensioner af os selv. De er blot en del af de forskellige dimensioner af liv sammenflettet med tid og rum. Det efterlader en masse udforskning til fantasien.

Åben dit sind og udforsk mulighederne af den du er i din nuværende verden og det som omgiver dig. Se dig selv som du er i dag. Udforsk hvem du er i en anden dimension. Kan du se dig selv i en anden karriere eller forhold? Kan du se dig selv leve et andet sted. Din virkelighed skabes med dine tanker. Måske har du valgt anderledes i andre dimensioner. Tillad dig selv at glide ind i disse andre virkeligheder af din verden. Gå ind i din fortid. Du kan klart se hvordan dit liv har udfoldet sig ved hjælp af de beslutninger du skabte i din virkelighed. Forestil dig, hvis du havde valgt at gøre tingene anderledes. Hvad hvis du havde valgt andre forældre, en anderledes race, en total anderledes livsstil?  Du kunne have valgt en anderledes vej og virkelighed i en anden dimension end den du har i den nuværende. Spil i den dimension af den du er i din fremtid. Vov at forbinde dig med de forskellige dimensioner af den du er, bringende de livets gaver tilbage fra alle områder af dig selv.

Med Kærlighed og Lys,

Barbara

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!