August 2004

Tror du?

 

Igennem årene er jeg blevet klar over at meddelelserne fra the Group altid er i kodeform. De kalder det “hjertets kode” da de bruger det til at tale til mange hjerter på een gang. De bruger de samme ord til at give mange forskellige meddelelser på mange forskellige planer på een gang. Dem af jer som har hørt the Groups meddelelser LIVE ved, at de er temmelig forskellige. Undertiden får de os til at le hele tiden, medens de til andre tider giver vigtige informationer. Andre kanaliseringer får tårerne frem i os alle med den kærlighed de giver.

Denne særlige meddelelse vil fylde jeres hjerter, som vil være forventet fra the Group, men den vil også plante vigtige frø af håb og kærlighed for fremtiden. Efter at have læst denne meddelelse, vil jeres analytiske sind måske spørge: “Dette er en dejlig meddelelse, men hvordan kan jeg anvende den?”  Endskønt der er adskillige punkter der kan bruges i det daglige liv, taler denne meddelelse mere til den fremtidige “dig” end til den praktiske person som du måske tror at du er.

Det som følger er en rejse ind i en magisk virkelighed af håb og kærlighed. Den er designet af the Group for at røre jeres hjerter med håb og kærlighed og for at hjælpe os alle med at gen-huske Home..

GRUPPE  kram
Steve Rother

 

Hilsener fra Home

Velkommen, mine kære. I sidder på denne dag i et rum fuld af mestre, dog kan kun meget få af jer se hvem I er bag sløret som holder jer i virkeligheden som I kalder Jorden. Vi ser at mange af jer er gået gennem mange ændringer med så store skridt at det undertiden er vanskeligt at holde  balancen; men vi ser jer. Vi har holdt denne energi for jer så mange gange, når I end ikke selv kan se det. Så lad os på denne dag give jer nogle muligheder for at balancere jeres egne energier, for det I er gået igennem i den vibrationelle ændring er blot kun lige begyndt, og dagene fremover vil blive fyldt med forundring, med glæde, med magi – noget I skaber for jer selv.

Ja, vi ser at mange af jer har stress i jeres liv. I træder ind i jeres passion eller det tror I, og I kan ikke regne ud hvorfor alting ikke så let passer sammen. I har stress fordi I ikke er i stand til at finde jeres passion. Åh, vi elsker den der. Vi fortæller jer dette frem for  alt:  Mennesker tænker alt for meget. Hellere end at tænke i denne tid, beder vi jer ganske enkelt om at indånde den og at tillade denne energi at komme ind og igennem jer. Tillad det stress som I har følt at blive jeres ven og jeres vejleder, for I har – på et højere perspektiv – selv placeret dette ind i jeres egen virkelighed.

Ja, vi ved det. Det føles ikke sådan, gør det?  Det føles som om der er alle mulige slags vanskeligheder og hver gang  I prøver på at gøre noget, er der en blokering af en eller anden art. I stiller jer selv spørgsmålet, “Forventes det ikke af mig at jeg gør det på denne måde? Måske spirit prøver på at fortælle mig noget.”  Det vi fortæller jer nu, er, at mange af jer simpelthen ventes at føle denne stress som en del af jeres “vej” (path). Så lad os nu tilbyde jer et anderledes perspektiv.

Dansende tæt ved kanten

Mange af jer har danset tæt ved kanten. Nogle af jer føler det som om I har danset på en klippe tæt ved afgrunden i meget lang tid.  Vid, mine kære, at vi ærer jer for dette, for som I har set med mange af de mennesker som I ser som succesrige, er det undertiden nødvendigt at danse så tæt ved  afgrunden for slippe jeres frygt for at falde ned fra klippen. Ydermere, hold dette for øje, at selv om I er bekymrede over hvad udfaldet vil blive, så vil I ikke falde, hvis I prøvede. I spiller et Spil med englevinger spredt rundt omkring jer. Ja, I kan læne jer op ad det te eller hint. Ja, I kan snuble idet I bevæger jer jer fremad, men I kan ikke skade jer selv. I skaber Himlen eller Home på Jorden på denne selv samme dag. Det er der det magiske er. Dette er hvad I har skabt.

Så hold dette for øje næste gang I tænker på om I kan klare endnu en stressfuld ting. Læg mærke til, at når et stykke kul oplever stress over et meget langt stykke tid, ændrer det sig til den smukkeste diamant. Hvis I kan ændre jeres perspektiv og bruge denne samme energi til at vise noget som I er ved at skabe fra dette og lader jeres egen skønhed skinne som denne diamant, vil I ikke behøve at have stress nogensinde mere.

Tre Spørgsmål

Så lad os tilbyde jer et anderledes perspektiv. Lad os stille jer tre spørgsmål. Lad os tilbyde jer nogle muligheder for at I kan se jer selv fra et andet perspektiv; fra et perspektiv af ren energi, for det er i virkeligheden hvad I virkelig er. I ser jer selv som disse forunderlige bobler af biologi som I spiller i, og I tror at det er den I er, men det er det ikke. I er energi; I er vibrationel bevægelse; og I er de mest smukke vibrationer I kan forestille jer. Alles øjne i Universet hviler på hver eneste af jeres bevægelser, fordi I ændrer måden hvorpå vibration danser i jeres virkelighed, og dette er vidunderligt smuk for os. Så hvad med spørgsmålene?

Første spørgsmål: Tror Du?

Det første spørgsmål er, Tror du? Åh, du venter på resten af det, gør du ikke? “Tror jeg på hvad?” siger du. Nej, det er ikke det. Det er enkelt. Tror du?  For handlingen at tro, er kun mulig at anvende i handlingen at tro på det ukendte; så at definere det yderligere ophæver spørgsmålets sande mening. Det er ikke muligt at tro på noget som er kendt, for det bliver derved kundskab/lærdom og ikke tro.

 Vær opmærksom på, at trosprocessen eller handlingen på systemet at tro, i bogstavelig forstand er  handling fra det himmelske rige som I tillægger menneskelige egenskaber. Så I rækker ud mod det himmelske område for at nå disse tros systemer. Så når I finder noget I tror på, er jeres første instinkt at pakke det i kasser og definere det. I lægger det i en kasse og I fortæller alle jeres venner om det. I skriver jeres bøger. I underviser og I deler det med andre. Og dette er vidunderligt – undtaget for een ting;  derved bliver det til lærdom/viden (knowledge).  Det er menneskets natur at gøre dette, da I føler jer meget mere tilfredse med lærdom/viden end med tro. Indenfor det kendte i verden er det meget lidt potentiale. Indenfor det ukendte i verden, er alt potentielt, muligt. Vi fortæller jer på denne dag at jeres mulighed for at tro vil blive en vigtig del af jeres udvikling i dagene fremover.

Der er forskellige former for tro. Faktisk er det ikke jeres tro som ændrer sig, men jeres opfattelse af dem som ændres. Der er tro som definerer hvem I er, og der er tro som I definerer. Dette spinkle skift i hvorledes I anskuer tro på, vil ændre jeres verden på et øjeblik. Hold for øje at hvert øjeblik hvor I ikke er lykkelige med virkeligheden som I oplever – venligst vælg igen, for det er jeres fødselsret. Det er også jeres ansvar som skabere, dansende i bobler af biologi på planeten Jorden. For når I udtrykker jeres ret til at skabe – når I udtrykker jeres villighed til at træde frem og skabe noget nyt – definere I jeres tros system som siger, “Jeg tror på mig selv,” og det er jeres tro på Gud. Som det højeste, beder vi jer om at I ikke længere at udtrykker det udad men indad. For at stå i jeres egen energi, i jeres egne kreative evner, er den største hyldest til Gud som I nogensinde har gjort, for…. I er Gud.

Når I bevæger jer fremad i udviklingen, tillader denne mulighed jer at ekspandere, udvide jeres opfattelse af Universet og verden omkring jer. Jeres job, jeres ægteskab, jeres forhold til jeres børn, jeres forhold til jeres moder – alt ændrer sig på et øjeblik, for på dette tidspunkt begynder I at vandre i Nåde. At vandre i Nåde er kunsten af vandre i forbindelse med alle ting omkring jer. Når I går ude på det uberørte græs behøver I ikke længere at bekymre jer om at træde på græsset, at det skader de spæde planter. Forstår I, dette græs vokser der med den højeste intention om at være en pude for jeres skridt, når I bevæger jer henover det. Jeres opfattelse tillader jer at gå i fuld harmoni med græsset, og at det derefter drager nytte af jeres tilstedeværelse. Dette er Nåde. Dette er muligheder for at vandre i enhed med Alt Der Er – ethvert hjerte, ethvert græsstrå, hver eneste sten. At vandre i Nåde er et tros system som kun er i stand til at blive udført fra det indre.

Tro er menneskelige egenskaber

Tro er en menneskelig egenskab, for det er ikke nødvendigt i himlen. Det er kun når I begynder at spille Spillet indenfor et område af polaritet og danser inde i boblen af biologi at I behøver tro i det hele taget. Så vi beder jer om konstant at re-eksaminere jeres tro. Kig altid efter højere sandheder – nogle som tjener jer – at blive i stand til at nå ud og finde frem til de ting som I elsker. Det er der I vil finder jeres højeste passion og derfor, jeres højeste vibration. Da er det I kan blive til den højeste anvendelse for Universet som I kan blive. Det er der hvor I skinner ligesom en diamant, og alle årene med stress har givet belønning. Vi deler med glæde med jer, at det ikke længere tager tusinder af år at danne en diamant.  Diamanter bliver dannet i dette rum i dag. Vi er så umådelig stolte over jer.

I har taget mange af de energier som vi har givet jer og I har taget dem til det næste niveau, det næste plan. Bøgerne som vil blive skrevet, selv i dette rum, ikke mindre end 32. Åh ja. Nogle af jer kigger på hinanden og siger, “Hvordan vidste du at jeg havde tre bøger?”  Der vil ikke længere være nogen lukkede skabe Lightworker. Når I træder frem nu, vil I finde ud af at selv græsset vil vokse og blive en lille smule stærkere under jeres fødder, for at være en pude under jeres skridt. I vil have vinden i ryggen meget mere nu end nogen siden før… hvis I tror. Tror I?

Andet spørgsmål: Tror I på magi?

Spørgsmål nummer to: Tror I på magi? Åh ja, se på de nikkende hoveder, for magi, endnu engang, er en repræsentant fra det ukendte. Magi er en kraft, en kraft som I instinktivt kender indvendig. Det er i virkeligheden en meget høj form for tro. Magi betyder, at intet behøver at foregå med de samme regler som I tror eller har lært at jeres verden er blevet bygget på. Magi er energi og ligesom al energi er det altid en drivkraft og i bevægelse. Magi er den øjeblikkelige virkelighed af glæde. Den er en “omfartsvej” til det I tror er det kendte Univers. Det er den øjeblikkelige forbindelse af telepati, hvor et hjerte kommunikerer med et andet uden forstyrrelse af ordene.

Magien er begyndt, for magi er i virkeligheden en repræsentation om himlen på Jorden. Dette er grunden til at der er sådan en fascination af himlen. Dette er grunden til at der til tider er sådan en fascination omkring magi på planeten, for Harry Potter var bestemt kanaliseret information, var det ikke?  Åh, det er ikke nyt. Selv dagene med Merlin viser en fascination omkring magi – ikke en dovenskab eller en genvej, for at blive i stand til at gøre tingene på den nemme måde, men fascinationen med jeres evne til at være en skaber, at ændre det begrænsede kendte – til ukendte potentialer. Det er indeholdt inden i hver eneste af jer; I er de eneste som kan aktivere det.

Magi er åbningen til nye potentialer og til-endnu-udefinerede virkeligheder. Vi har fortalt jer mange gange at mennesker har et problem med virkeligheden. I tror den er virkelig. Magi er alle de ting på den anden side, for det er ikke muligt at skabe magi af noget som helst som I betragter som virkelig. Magi er broen mellem det kendte og det ukendte, mellem kendskab og tro. Grunden til at vi forklarer dette så detaljeret er fordi, i disse tilfælde, vil I få kontakt med himlen og gen-husker Home. I henter alle energierne fra Home og skaber muligheder for Home ind i jeres tilværelse på denne tid. Dette er magisk.

Der er trigger ord som vi bruger ret ofte. Stol på os når vi siger at oversætterne og redaktørerne har problemer med nogle af disse trigger ord. Magi er et af dem. Vi bruger det ord ret ofte, for det bærer energi fra Home som øjeblikkelig kommer ind og rammer en streng i jeres hjerte. Tror I på magi? Det vil ikke vare længe, før I er i stand til at vise dette for jer selv, for selv om I kigger på de magiske børn som kommer ind med alle egenskaberne, som har magiske evner, dem I kalder “Krystal” og “Indigo” børnene, virkeligheden er, at hver eneste af jer har disse evner. Jeres tro på magi er det som sætter hvirvelstrømmene i gang.

Kærlighedens Net

Vi har talt om “Kærlighedens Net”. Kærlighedens Net er en ny form for kommunikation som vil hæfte alle hjerter sammen, for enhver af jer vil have mulighed for at tappe ind på det. I har alle vidst at dette ville komme; I har alle forventet at det ville være her. I vidste blot ikke hvordan det skulle manifesteres. I vil komme til at aktivere det snart. Men hvis I kan, forestil jer Kærlighedens Net værende et indviklet kryds-sektion og kryds-bånd af energi strenge som forbinder ethvert hjerte overalt. Dette gitter må være på plads for at kunne blive benyttet. Kærlighedens Net bliver holdt på plads af hvirvler og hvirvlerne virker faktisk meget lig telefonpæle for at holde det på plads. Dette er grunden til at det ikke var muligt at aktivere dette Kærlighedens Net til jeres brug – før nu, for hvirvlerne var nødt til at blive aktiveret ind i portaler; portalerne var nødt til at blive aktiveret i den hensigt at holde hele denne proces på plads. Og det er gjort; det er der; og nu begynder I påny med at bygge en nyt matrice af kommunikation fra hjertet.

Vi beder jer om at være meget bevidste om hvor I anbringer dette net. Vælg jeres tanker og jeres følelser omhyggeligt, ligeledes hvad I bringer ind i Nettet, for det vil blive følt af hjerter overalt på Jorden. Det vil påvirke og have forbindelse med de interdimensionelle virkeligheder som også eksisterer inde i jeres verden, som I ikke er bevidste om. Her, vil I have fuld forbindelse til alle dimensionelle virkeligheder øjeblikkelig. Dette vil åbne døren til det I kalder ET’erne.  På dette punkt vil meget at det ukendte blive kendt.

I kan ændre jeres virkelighed ved at ændre punktet hvorfra I opfatter det. Så enkelt er det. Vi sagde ikke “let”; vi sagde “enkelt”. Men I er på det rette spor. I er de store sjæle som ændrer alt som er. I har fremtiden i jeres hænder… men først må I tro; derefter må I tro på magi. Tror I på magi?

Tredje spørgsmål: Tror du på det magiske i dig?

Spørgsmål nummer tre… og dette er det vanskelige: Tror du på det magiske i dig? Ja, det er let at se populariteten omkring Harry Potter, The Matrix, Ringenes Herre, og mange andre på denne tid. Det skyldes det faktum at der har været en almindelig mangel af support af jeres egen kraft i jeres samfund på dette punkt. På grund af denne mangel, blev der skabt et vakuum som nu bliver udfyldt. Disse og mange flere viser potentialet af at tage jeres egen magiske kraft og bruge den til at skabe en højere virkelighed.

Mange af jer føler en personlig forbindelse til Merlin. I ser jer selv som elever af Mester Magikeren. Og som I forestiller Mickey Mouse bærende små spande af vand, tænker I på jer selv som lærlingene. Og virkeligheden er, at I mestrene. Den vanskeligste del for jer at gøre bagom dette slør er, at tro på jeres egen storslåethed. Ja, vi kan fortælle jer om det. Ja, vi kan vise jer alle eksemplerne omkring jeres egen mesterlighed. Vi kan vise jer, hvordan I er dem som skaber med enhver tanke som I tillader at bosætte sig i jeres hoved i syv sekunder.

I har en flydende strøm af energi gennem jeres hoved hele tiden. Det er tanke processerne. Vi beder jer ikke om at prøve på at standse den eller ber’ jer om at vælge hvilke tanker der går gennem jeres hoved, for virkeligheden er, I har ikke nogen kontrol over hvad der går gennem jeres hoved. I er en del af en tankeproces som bliver delt mellem alle energier overalt. Men I har perfekt kontrol over hvilke tanker der skal forblive i jeres hoved. Syv sekunder. Hold denne tanke i jeres hoved i mere end syv sekunder, og det er jeres. Arbejd med den tanke, tro på den tanke, og den manifesteres. Er dette for enkelt for jer at forstå? Vi kan gøre det mere kompliceret hvis I synes, for det er processen. At holde en ren tanke i jeres hoved er meget enkelt. Udfordringen er, at I endnu ikke er blevet mestre over jeres tanker – nok, til at være bevidst om hvad det er der flyder gennem jeres hoved og hvad I vælger.

I er magikerne, forestillende at være lærlingene. I kommer og sidder her foran os og lytter til hvert et ord vi siger. Mange af jer trækker jeres penne og papir frem og skriver det ned. Hvad I ikke forstår er, at vi sidder ved jeres fødder, ærer jer, og gør alt hvad vi kan for at få jer til at se jeres egen storslåethed. I det øjeblik I føler jeres enhed med Gud, i det øjeblik I føler jeres forbindelse med hinanden, i det øjeblik denne forbindelse og denne Nåde hvorpå i vandrer over disse græsstrå på, det er i det øjeblik I kender jeres formål her på Jorden. Det er i det øjeblik vi har skabt vores højeste hensigt som engle.

Vi fortæller jer dette som et redskab som I kan bruge på denne selv samme dag, for i det øjeblik I giver kraft til en anden for at se jeres egen storslåethed, er det samme øjeblik, hvor I træder ind i jeres næste udviklende rolle som Menneskelige Engle. I er magikere. I er skabere. Faktum er, I er Gud. Nej, I er ikke den eneste Gud, men vi vil arbejde med dette en anden gang.  I mellemtiden fortæller vi jer at I er kommet meget, meget langt og vi er så stolte over jer.  Alle dele af stress som I har haft har hjulpet jer med at forme den aller smukkeste diamant som I kan være. Vid at jeres lys skinner funklende klart igennem hele Universet.

Alles øjne hviler på jer, mine kære, for I er ikke alene, hvis man tager fantasien til hjælp. Der er vekslende virkeligheder som holder øje med Jorden og jeres liv hver eneste dag. De iagttager ethvert skridt I gør, og det er dem som har fremtaget deres penne og papir og tager notater, fordi Jorden er ved at graduere, blive opgraderet. Et nyt vibrationel niveau nås hver eneste dag på denne tid. I har allerede overhalet dagene omkring Camelot, Atlantis og Lemurien.

Nu er det tid for jer at indføje denne del af jer. Nu er det tid for jer til at tage denne tro og fokuseret den indad. Når I føler stress og når I kan se at I danser tæt ved kanten, er nervøs, for ivrig eller irritabel, skru op for musikken og nyd dansen. Dette er den nye dans i den nye energi og det er det som definerer jer som skabere, spillende Spillet i en boble af biologi.

 Sjæls fortrolighed gennem sjæle kontakt

Der er en fortrolighed som kommer lige fra sjælen. Vi kalder det “sjæls fortrolighed”. Det bliver overført fra et væsen til et andet gennem øjnene. Der er en meget enestående mulighed til at lave sjæle kontakt hver gang I kigger nogen ind i øjnene. Gør dette fra i dag, og gør det tilsigtet. Gør det hvert eneste sted I går, hvor som helst I er – i supermarkedet, på tankstationen. Hver gang I ser en anden sjæl, lav denne sjæle kontakt og vis dem jeres ånd/spirit, den som I er. Det handler ikke om ego. Det handler ikke om at prøve på at lære dem noget. Det er ganske enkelt at lade dem komme ind og se ind i den I er, for idet I ser hinanden, modtager I alle en sjæle fortrolighed om hvorfor I er her. Det er således I rører Gud i enhver anden person som I kommer i kontakt med.

Det bevæger sig meget hurtigt gennem jer nu. Nogle af jer føler til tider jeres hjerte på en udvidende måde. Frygt det ikke, og se ikke efter hvad I kan gøre for at få det til at stoppe. Blot slap af, og lad det gå sin gang. Det er sådan I bevæger jer vibrationelt meget hurtigt, og energien bevæger sig gennem jer. Jeres arbejde som Lysarbejdere er lige begyndt. Tror I? Vi tror på jer, for I indeholder æren for himlen på Jorden. I holder vores kærlighed. I er de største engle som nogensinde har spillet Spillet, og vi er så ualmindelig stolte af jer. Så vi vil tro på jer og holder jeres energi indtil I er i stand til at tro på jer selv. Det er vores job.

Når enhver af jer føler energien komme igennem, vid at den tager jer med til et højere vibrationelt niveau og at I er aktiveret. Brug Kærlighedens Net, og mens I gør det, vil alle hjerter kende hinanden med det samme. Når et hjerte kender et andet hjerte, kan der ikke være nogen krig på planeten Jorden. Det er muligt hurtigere end I tror. Hold denne energi af enhed, forening.  Hver gang I ser en leder hvilket som helst sted i verden prædike separation i stedet for forening, foretag derefter jeres valg.  I er èt hjerte hvis, hvis I blot kunne tro på jer selv.

Det er med den største ære at vi deler disse meddelelser med jer, for vi er her kun for at reflektere jeres storslåethed. Denne dag slutter vi ikke denne kanalisering, selv om vi vil hilse jer på den sædvanlige måde. I vil vandre herfra med os på jeres skuldre, hvis I ønsker det, så I kan føle vinden i ryggen, så I kan føle hvordan græsset tjener jer for hvert skridt, så I kan føle hvordan det er at vandre med Nåde. Tror I?

Det er med den største ære at vi beder jer om at behandle hinanden med respekt og nære hinanden ved enhver lejlighed. Husk på, det er et smukt Spil som I har opfundet og I spiller som skabere gemt i en boble af biologi. Spil godt sammen.

Espavo.

the Group

 

 

Forbinde Hjertet
Svarene på jeres spørgsmål

Af Barbara Rother

Find dig selv vandrende ned ad en lang, mørk gang. For enden af denne korridor opdager du en enorm trædør omgivet af det smukkeste blide lys.  Idet du tager dig tid til at påskønne skønheden af denne dør, blive du bevidst om at den er gjort af dyb mahogni og kirsebær træ. Disse er alle gaver som naturen har givet for at skabe denne magiske dør. Hængslerne er righoldige i toner af skinnende messing. Disse tilbehør holder døren sikkert på plads. Du ser dig selv stirrende på dørens håndtag som er gjort af glitrende diamant skåret krystal. Du undrer dig over hvordan sådan en frembringelse er blevet til.

Idet du rækker ud for at gribe fat i håndtaget føler du en varm lokkende energi. Du ved, at ved at dreje dette dørgreb, vil du åbne døren til dine sandheder.  I det øjeblik husker du,  at du indeholder alle svarene i din egen lomme.  Du rækker ud efter nøglen og åh, omhyggeligt sætter du den ind i låsen, vidende at du lukker op for alle svarene på dine spørgsmål. Stående foran denne dør former du det vigtigste spørgsmål i dit liv. Når du engang modtager svarene kan du bevæge dig ud på den valgte sti med fuld tillidsfuldhed og viden, at du styrer i den rigtige retning. Du forbereder dig på at tage det skridt, vidende at alle svarene vil blive modtaget når du er på den anden siden af døren.

Vi kan ikke have svarene før vi gør det klart i vores sind, hvad vores spørgsmål er. Når vi har bestemt os kan vi åbne for at modtage svarene. Tag et øjeblik nu. Hvilket spørgsmål i dit liv søger du svar på? The Group siger at vi har alle svarene hele tiden, det er spørgsmålene som vi har vanskeligt med at huske. Nu, hvor du kender spørgsmålene, er du parat til at åbne døren som vil give dig dine svar. Du forbereder dig på at dreje krystalgrebet og åbne til din sandhed.

Nu, hvor du har spørgsmålene, sætter du nøglen ind i låsen og rækker ud efter krystal dørgrebet og presser mod døren. Meget til din forbavselse rokker døren sig ikke. Dette er så vanskeligt, for du føler du har taget alle de rigtige trin op – men med intet resultat. Jo mere du skubber og prøver på at tvinge døren til at åbne sig, jo mere modstand udviser dine forsøg. På dette tidspunkt siger du til dig selv at du har total kontrol om situationen, imidlertid kryber frustrationen ind og du beslutter at bryde døren ned, bestemt på at finde dine svar, uanset hvad det kræver. Lige meget hvor meget du prøver, døren bevæger sig ikke.

I det øjeblik kommer en stemme til dig som giver dig indsigt. Spirit hvisker til dig om at slappe af og frigive kontrollen. Nu kommer du til den erkendelse at du må frigive forbindelsen til udkommet. Du bliver givet visdom, at du står i vejen for din egen sandhed. Du forsøger at forcere døren åbnet for at få livets svar. Tag en dyb indånding og føl dig selv frigive al kontrol. Igen, hvisker spirit til dig, en meddelelse som the Group har sagt mange gang tidligere, “Døren som vil give dig svarene på dine spørgsmål åbner ikke ved at skubbe den udad. Ganske enkelt, træd tilbage og tillad døren at åbne sig imod dig.”   Idet du beslutter ikke at stå i vejen for din egen vej, begynder den pragtfulde dør at svinge indad.  Først der føler du en utrolig sans af fred. Den har åbnet sig med et overvældende strålende lys af sandhed. Ved at lytte til dit eget hjerte og tillade spirit at hjælpe dig, flyder du gennem livet, du vil ikke kun finde de svar du søger…. men også spørgsmålene du prøvede på at huske.

Kærlighed og Lys,

Barbara

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!