August 2003

Den Grå Zone
Fødslen af Spirit/krop

 

Fra Steve:

Jeg laver en del private ”Re-member Sessioner” over telefonen, hvor folk kan se dem selv fra the Groups perspektiv.  På det sidste, i disse sessioner, har folk talt omkring energi skiftet som bliver følt overalt på hele kloden.  De mest almindelige klager er over vrede og frustration som kommer op og gamle problemer som vender tilbage, der ellers var begravet for længe siden. Dette er tegn på fremskridt ifølge the Group og de talte desuden om det  i sidste måneds meddelelse. Selv om vi ved det, er det ikke nok til at få os til at føle os overvældede til tider. Her tilbyder de praktiske råd til at tage det næste skridt fremad.  De iagttager os med kærlighed mens vi bliver viklet ind i vores dramaer.  De siger, ganske enkelt, glæd jer over dramaerne, men tag dem blot ikke alvorligt.  De gode nyheder er, at dette måske vil blive en tid hvor vores fysiske kroppe kan gribe fat i ændringerne og holde op med at modarbejde skiftet.  For mange vil dette blive en  tid hvor det vil blive lettere at tabe i vægt.

Hele sidste måneds Beacons var omkring Fantom Døden af Planeten Jorden.   Nu er vi i en proces hvor vi bevæger os ind til et højere stadie, noget som vi havde forventet i lang tid.  Det er indlysende for de fleste af os, at det ikke er her endnu, så nøjagtig hvor er vi?  Hvad er det for en dør som er lige foran os og hvordan åbner vi den? For at besvare dette minder the Group mig om ordene fra Rod Serling ved begyndelsen af hver Twilight Zone TV episode: “Du lukker denne dør op med fantasiens nøgle. Bagved findes en anden dimension. I bevæger jer ind i et land af både skygge og substans, af ting og ideer. I  er lige gået ind i den “Grå Zone”. 

 

Hilsener fra Home

We Vi hilser jer med kærligheden fra Home, for det er den energi som alle væsener overalt genkender og føler dybt inde i deres væsen. Mine kære, jeres mod som spirituelle maskerede mennesker er endnu engang på et alle tiders højdepunkt. Energien, kommende ind i jeres verden på denne tid er ud over alt, hvad I nogensinde har oplevet. de næste måneder vil være tider med ændring og introspektion, selviagttagelse, når I omorganiserer jeres energiområder.

Tilpasning af grundmassen – the Matrix

Forstå venligst, at idet I træder ind i højere dimensioner, må jeres egen energi grundmasse (matrix) justere sig for at tilpasse sig den højere energi, som I bærer. Det er denne justering som giver jer de store stress fornemmelser for tiden. Vi minder jer om at fra et højere perspektiv var jeres arbejde som spirit i menneskelig form at definere det udefinerlige, at give form til det formløse og at definere selve essensen af Gud. I gør dette ved at tilsløre jeres ubegrænsede form som et begrænset væsen. dette er en frustrerende oplevelse i sig selv, men læg dertil aftalen, som I gjorde for at placere sløret for jeres øjne til at forhindre jer i at se Home og I har skabt et miljø fuld af indre frustrationer. men, jeres hjerte véd, der er en højere sandhed; dog, prøv så godt I kan, I kan ikke se det.

Mange af jer vågnede op til fysisk form idet I sagde “hvad har jeg dog ført mig selv ind i?” Efter et stykke tid fik I fred og tilpassede jer den indskrænkede form i det fysiske legeme. Nu er jeres største drømme blevet realiseret. I ændrer den fysiske krop og energi grundmassen. Ja, vi ved at det ikke er, hvad I havde forventet. Vær tålmodige, mine kære, som I ved fra jeres historie vil disse fremskridt kun blive set på som bagklogskab. Jeres fysiske ændringer har gjort fremskridt hurtigt over de sidste ti år. Når I ser tilbage på den tid i menneskehedens evolution vil det se ud som om disse ændringer skete i løbet af et split sekund. Dog, de fleste af jer spørger om hvornår noget vil ændres. Se jer tilbage, mine kære, tag et mål af jeres fremskridt og I vil klart se, at I har bevæget jer mere i løbet af de sidste seks år end de fleste af jer har gjort i de sidste seks liv.

Slap af i det fysiske

Endskønt ikke alle er på den samme cyklus, vil vi ikke desto mindre henvise til skiftet som påvirker størsteparten af jer på denne tid. Selv om disse egenskaber ikke påvirker jer direkte, vil de påvirke mange af dem som I hjælper. På denne tid i jeres udvikling bevæger I jer ud af dualitets områderne. Jeres første reaktion til dette var på en fysisk måde. I de fleste tilfælde, følte den fysiske krop sig truet af denne ændring og forsøgte at stabilisere denne vækst ved at forøge sin tæthed. På det nuværende trin af evolutionen er den fysiske krop nu stabiliseret. Når jeres emotionelle krop nu udstrækker sig til at tilpasse sig disse højere energier, kan den fysiske krop gen-opsætte sin matrix, sin grundmasse. De næste måneder vil blive en god tid til at gennemføre ændringer i den fysiske form for de fleste af jer. Venligst forstå, at I er ikke jeres fysiske væsen, og at gøre den mindre eller mere tiltrækkende, på den måde I tænker, vil ikke på nogen måde gøre det nemmere for jer at være i fysisk form. Lige for tiden er trykket taget af jeres fysiske væsen, mens tilsynekomsten af jeres spirit-krop begynder. Derfor behøver jeres fysiske krop ikke længere at reagere ved at beskytte sig selv med tæthed. Vi fortæller jer, at når I vender tilbage til Home, vil I se hvilket perfekt hylster jeres fysiske krop var for jeres energi. I vil også se, hvordan fordømmelse af den samme krop undertiden skaber omstændigheder, som I tror I må forandre. Mennesker er så sindrige; vi ville aldrig have tænkt på den del af Spillet.

Den Emotionelle omgruppering

Den emotionelle skabelon skifter nu drastisk for mange af jer som leder vejen i denne Nye Energi. Dette bringer op til overfladen, de emotionelle frustrationer i har lagret i jeres emotionelle matrix siden fødslen. Frustration som ikke bliver udtrykt vil give anledning til frigivelse af vrede. De fleste af jer vil rette denne vrede frigivelse mod det sikre, men hyppigt mod malplacerede mål. Vi beder jer kun om, at I i disse tider bevæger jer væk fra fordømmelse, eftersom det er en illusion af polaritet og vil bevirke at i bliver fanget ind i den gamle energi. Når jeres emotioner dukker op, vil I også finde det nødvendigt med forskellige emotionelle stimulanser. Dette er omgrupperingen af emotionel energi matrix som indeholder jer i fysisk form. Vov at gå længere og prøv nye ting, idet disse udstrækninger kan føre til nye emotionelle dimensioner af jeres sjæl. At omfavne jeres mørke side gennem disse tider kan hjælpe jer med at lette frustrationen som mange af jer har oplevet siden fødslen. Mange af jer har allerede haft udbrud af en intens bølge af tristhed og tårer. Dett er et udtryk fra jeres mørke side som er smuk bagom jeres forståelse. Er I klar over, at selv mens i føler jer fuldstændigt alene i jeres tårer, står vi lige her ved siden af jer, omfavnende selve essensen af jeres væsen, mens I foretager disse justeringer til jeres emotionelle energi matrix?  Dette er balancerings processen mellem den maskuline/feminine energi inden i jer som vi så ofte har talt om. Justeringen af den emotionelle struktur vil sætte jer i stand til at få jeres spirit-krop til at komme frem, for emotioner er forbindelsesledet mellem spirit og det fysiske væsen.

Tiltrækning af Lyset

Ved afbalanceringen af den nye emotionelle matrix vil i begynde at ændre grundlaget for jeres dualitet. I vil antage indstillingen – at der ikke er noget virkeligt godt, dårligt, rigtigt eller forkert op eller ned eller sort eller hvidt. Illusionerne begynder at forsvinde og et nye perspektiv af balanceret emotionelle væsener, begynder at dukke frem. Dette kan kun finde sted på et meget specielt sted som I har skabt. Jeres fascination af Lyset vil snart frembringe en ny forståelse af den virkelighed som I lever i. Frøene fra Lyset som I har plantet har spiret i løbet af de sidste tyve år. Jeres fascination af Lyset har resulteret i “light” kartoffel chips, light i jeres sko, og selv “light” øl. Dette har tjent jer godt, at trække jeres kollektive opmærksomhed mod “the light” – det lette. Som Lysarbejdere har I indvilliget i at sprede Lyset på jeres planet. Dette har tjent jer meget mere end i er klar over, for det har motiveret jer til at definere light, lys. Det er definitionen af Lys som vil føre jer til at definere dette I kalder Gud.

Det næste trin er at omfavne det hele. Nej, vi beder jer ikke nu om at dreje ind mod mørket, for det var den gamle måde og et udtryk for polaritet. Vi beder jer nu om at blande lyset og mørket, for det er heved den virkelige skønhed er indeholdt. omfavn begge dele af jer selv, for der er det, at I vil finde sandheden. Kun ved at omfavne mørket kan I se den virkelige skønhed ved Lyset.

Den Grå Zone

Mellem Himlen og jorden er der et magisk sted. Mellem Lys og mørke ligger en virkelighed bagom al beskrivelse med jeres nuværende terminologier. Vi vil kalde det den Grå Zone. Lyder trist, gør det ikke?  Tro os, når vi siger at den Grå Zone er den mest smukke kombination af alle farver og alle kombinationer af Lys og mørke. Det er en sammensmeltning af Himlen og Jorden. Åh ja, nu ser vi at I forestiller jer hvad I tror himlen er. I har en forestilling om skønhed, hvor alting i kigger på der, ikke har nogen modstand overfor noget som helst, og at alting manifesteres ved enhver bevægelse i det øjeblik I tænker tanken. I forestiller jer et sted hvor alle er i total harmoni hele tiden. Desværre, men det er ikke himlen, kun jeres illusion om den. I virkeligheden ville dette blive meget kedsommeligt for jer. I jeres område af dualitet har I en naturlig tanke om, at I går mod et bedre sted, hvor kun intentioner eksisterer og intet formål eller handling er nødvendig. I er oplyste søgende og jeres natur er at søge noget bedre. Mange af jer lever med det største håb om at vende tilbage til Home. Vi fortæller jer også, at i denne tid på Jorden tænker flere af jer disse tanker end nogensinde før. Venligst, vær tålmodige, mine kære, for jeres perspektiv vil ændre sig. Hvad vi vi fortalte jer, at når I vender tilbage til Home vil I kigge tilbage på disse dage lige nu, som de mest vidunderlige dele af et Spil, en leg som i deltog i?  Hvad hvis vi fortalte jer, at der vil komme en tid efter tiltagevendingen til Home, hvor I længes efter den enkle skønhed og løvet på et træ eller udstrålingen af et smil fra en elsket, eller den behagelige energi, når I sidder i jeres yndlings stol?  Vi prøver ikke på at desillusionere jer omkring Home, mine kære. Det er alt sammen noget som I (re-member) gen-husker og endvidere, det I ikke forstår er, at det samme slør som forhindrer jer i at se jeres egen herlighed også forhindrer jer fra at se, at Home bliver bygget omkring jer lige nøjagtig i dette øjeblik. Denne vision kan kun blive opnået ved hjælp af guddommelig intention, aktiveret gennem guddommelig formål.

Guddommelig intention + guddommelig formål + guddommelig tjeneste

En af de mest vanskelige ting ved at være menneske er sløret som I bærer. Der er en mørk plet direkte over jeres tredje øje, som forhindrer jer i at se jeres sande natur. Det har tjent jer godt hidtil i jeres menneskelige erfaringer, men nu vil det været til hjælp for jer, for at I kan begynde at forstå sløret og dets egenskaber. På denne side af sløret er man ét med alle ting, og det er det I har refereret til som guddommelig. Det er selve sløret som forårsager at I ikke kan se guddommeligheden inden i jer selv, for det ville øjeblikkelig forbinde jer med alting, overalt. Det er dette I kalder forenet bevidsthed. Lad os for et øjeblik ganske enkelt sige, at guddommelighed er det samme som enhed. På dette stadie af jeres udvikling er det ikke muligt for jer at opleve sand enhed, for dette ville fuldstændigt trække sløret til side og dette vil meget hurtigt slutte Spillet!  En måde hvorpå sløret hurtigt kan blive udtyndet er at tappe ind på den guddommelige intention. Hav tillid til jer selv – tro på, at I kan benytte det guddommelige inden i jer, hvilket betyder at tappe mere fuldstændigt ind til bevidsthedens enhed. Det vil sige at være ét med alting – at flyde med den naturlige strøm af energi, mens den trække jer ind i balance med alting. Vi har talt om dette før som “the pull”, trækket fra den Universale Energi.

Jeres guddommelige formål er almindeligvis så enkel, at I knap kan se det klart. Hvis vi kunne fortælle hver eneste af jer hvad jeres individuelle guddommelige formål var, ville I svare med “Er det ikke enhver?” Mennesker vil for det meste komplicere tingene i den hensigt at opfatte dem. Guddommeligt formål er det større billede, idet det reflekterer jeres plads i bevidsthedens enhed. Det er her I passer ind i det store billede.

Det magiske sker, når I kombinerer guddommelig intention med guddommeligt formål. Dette placerer jer i guddommelig tjeneste, hvilket er hvad jeres sjæl kom her for at gøre. Gennem tilpasnings tiderne oplever i nu guddommelig intention med guddommeligt formål, som kan hjælpe jer med at se jeres eget næste skridt, som en individuel. Bryd jer ikke om det, hvis I ikke i øjeblikket kender jeres højeste gode eller hvis det ikke står klart, hvordan, I kan fungere i guddommelig tjeneste. At tage ganske små skridt i den retning, kan lette de udfordringer der er ved at være menneske og give jeres liv mening. Her tilbyder vi jer tre enkle redskaber for at blande guddommelig intention med guddommeligt formål til at være i guddommelig tjeneste.

At ære Spirit-Kroppen

I er ikke krop alene, I er heller ikke Spirit, Ånd alene i den form I nu bebor. De gamle måder, indenfor områderne af dualitet, lærte jer at tro på at det var nødvendigt at adskille det fysiske fra det spirituelle selv, for at kunne gøre fremskridt. For at blive spirituel fandt I, at det var en hjælp at fordømme kroppens fysiske ønsker. Dette var jeres sandhed i de lavere vibrationer og det fungerede udmærket. Forstå – at sandhed er en udviklings proces og når I bevæger jer til højere niveauer af eksistens, bliver det en hjælp at kunne række ud efter højere sandheder til at støtte jeres højere vibrationer. Med menneskets udvikling som er tilgængelig nu, vil I se fremkomsten af hvad vi vil kalde Sprit-kroppen. I de lavere vibrationer, hvorfra I kom, var det nødvendigt at anbringe nogle skel mellem Kroppen og Sjælen. Idet I nu bevæger jer nærmere til Home svinder dette skel bort. På denne tid vil I se den nye vigtighed af at behandle spirit-krop, ånd-krop som én. Ær spirit-kroppen som det mest perfekte fartøj til at bære jeres energi ind i et område af grounding, jordforbindelse, som vil blive endnu vigtigere mens jeres udvikling fortsætter. Dette kan blive gjort ved at ære kroppens spirituelle ønsker og de kropslige ønsker fra spirit. Disse handlinger vil hjælpe jer til at afbalancere jeres maskuline og feminine, jeres yin og yang og jeres Lys og de mørke sider. Dette er grunden til at I nu vil finde en anderledes forbindelse til hvad der engang var jeres fysiske boble af biologi. Jordforbindelse, grounding har altid været vigtig når I befinder jer i fysisk form. Nu vil I også finde det hjælpsomt at grounde spirit-kroppen som én. Tilsynekomsten af spirit-kroppen er grunden til at I vil erfare ændringerne i vægt og størrelse mere effektive end for kort tid siden. Dette er også grunden til at vi beder jer om at blive komfortable med sex som det fysiske udtryk fra spirit. Spirit-kroppen er det nye fartøj, som vil tage jer til det næste niveau af eksistens og det er begyndt at komme til overfladen på denne tid blandt dem som leder vejen ind i den evolutionær proces. Ær jeres spirit-krop mens det fysiske og spirituelle forenes. I behøver kun at lytte, da den vil fortælle jer, hvad den behøver. Den taler nu til jer gennem jeres spirit. Dette er de nye forbindelser som vil hjælpe jer med at afdække indkomne meddelelser. Denne sammenblandings bevægelse af det fysiske og spirituelle selv efterligner også blandings bevægelsen af den Universelle Energi. Dette er det næste trin mod Lyskrop og dens anvendelse nu.

Finde Veje til Tjeneste

At omfavne det guddommelige formål blive lettere, når I følger jeres eget hjerte og aktiverer det næste trin mod evolution. Ja, vi ved, I stoler ikke på jeres eget hjerte og det er den mest vanskelige del af arbejdet med jer som engle. Dog, I har plantet vigtige frø fra jeres eget guddommelige formål dybt ind i jeres cellulære erindringer. Hvis I tillader jer selv at opleve disse, så vil I finde ud af at jeres søgninger efter ting udenfor jer selv vil ophøre. Siden begyndelsen af vores meddelelser som Re-minders fra Home, har vi fortalt jer om og om igen, at jeres hjerte kender vejen. Find jeres passioner og træd ind i dem på enhver måde I kan.

Der er en dyb indre fred omkring dem som finder og handler på deres egne guddommelige formål. Find måder hvorpå I kan være til tjeneste. Dette er en handling som kan sætte energierne op, at placere jer i fuld bevidstheds enhed. At anbringe jer selv til tjeneste forandrer jeres opfattelse af jer selv og derfor forandrer det jeres virkelighed. Det handler for det meste om små skridt først, men de sætter handling bag guddommelig intention og derfor leder det jer til guddommelige formål. Hvis I er uklare over hvor jeres passion ligger, så begynd blot at være til tjeneste og iagttag mens jeres passioner kommer op til overfladen.

Re-membering – at gen-huske

Mine kære, I er her, spillende det store spil af jeres eget design. De største udfordringer er, at I tager jer selv alt for alvorligt. Er I klar over at al sult, krig, tristhed, vrede, ensomhed og fortvivlelse kan forsvinde med en enkel latter, genlydende over hele Jorden?  Er I klar over, at I kan ændre jeres verden og hjælpe andre med at ændre deres – med et smil?  Når I finder jer selv i længsel efter Home, føler jer fuldstændig alene eller sammenslynget i jeres egne dramaer, kan I da træde et skridt tilbage og se at I spiller med i det mest vidunderlige spil? Denne simple erkendelse er hemmeligheden ved livet som I nu kender det. Re-membering, at huske hvem I virkelig er, er lige så enkelt som at smile eller le. Når I tillader jeres egen spirit at komme op til overfladen er det magisk. Nu – tillad denne spirit at være til tjeneste og det magiske vil finde sted. Dette er grunden til at I er her nu. Det er så enkelt at vi bønfalder jer om ikke at tænke disse tanker; hellere, føl dem i jeres hjerte…. og smil.

Det er den største ære for os at være her i kærlig tjeneste og røre jeres hjerter og gen-aktivere jeres erindringer fra Home. I har givet os muligheden for at røre jer med vibrationerne fra Home og har derfor tilladt os at være i vores guddommelige tjeneste. Vi beder jer kun om – at behandle hinanden som Guder, hvilket I er, drag omsorg for hinanden og leg godt sammen

ESPAVO

the Group

 

Forbinde Hjertet
Krop Sind og Sjæl

Fra Barbara

Steve og the Group fortalte os, hvor perfekte vores kroppe passer os og at når vi vender tilbage til Home vil vi påskønne fartøjet vi blev givet til at erfare det at være menneske. Testen er at værdsætte hvem vi er nu, krop, sind og sjæl. Når vi er Home vil vi i sandhed se vores storslåethed. Jeg forstår dette helt klart, når jeg kigger tilbage på min fortid. Jeg kan se så mange gange hvor jeg var fordømmende omkring min krop, og som fik mig til ikke at have fred i sindet. Jeg ser tilbage på fotografier og ser hvor godt jeg så ud på den tid, hvor jeg havde tendens til, på en eller anden måde, at kritisere mig selv. Jeg var ikke forbundet med mit væsen og satte derfor en blokering op overfor min sjæl eller mit spirituelle selv. Da jeg var barn syntes jeg, at jeg var for høj og tynd. Da jeg blev teenager påskønnede jeg min højde, men spekulerede på, hvornår jeg ville få en skikkelse. Der var en periode, hvor jeg i sandhed påskønnede min krop i mine sidste teenageår indtil op omkring godt de tredive. Jeg husker dette som en periode af glæde, lykkelig med min krop og alle områder af mit liv. Derefter, i midten af de tredive og op til nu, har jeg spillet spillet omkring vægtproblemer, op og ned, det såkaldte yoyo syndrom. I henhold til skalaen og spejlet målte jeg min tilfredshed med min krop og plagede mit sind med, hvor meget jeg behøvede for at blive mere “perfekt”

Mens jeg har været på min spirituelle vej, specielt indenfor de sidste otte år, har jeg ikke tillagt det så megen vigtighed omkring mit fysiske udseende, fordi jeg ved at jeg er perfekt på den måde jeg er. Jeg har en fornemmelse af fred omkring denne forståelse. Dette har givet mig en fortrolighed med alt hvad jeg gør. For nylig har jeg fået lavet en fuldstændig fysisk og gennemgribende test gennem min doktor og den fremkom med gode resultater. Jeg er taknemmelig for overfloden af mit gode helbred og dette har givet mig en ny bevidsthed omkring min krop. Jeg ved at vi skaber vores egen virkelighed med vores egne tanker. Mit nye syn på hvem jer er, har udløst en ændring i retningen af at tage mig af min fysiske krop. Jeg ønsker at give min krop det bedste som den fortjener. Som et resultat har jeg fundet nye spisevaner, laver krops øvelser og daglige påskønnelser af mig selv. Hvor interessant, at med denne nye måde at tænke på, er min krop på en naturlig måde gået ned i vægt! Men selvom jeg var blevet den samme, ved jeg, at jeg ville have været tilfreds med mig selv. Det handler alt sammen om perspektivet, hvordan vi ser os selv.

Tidligere, før jeg vågnede op til denne energi med Lightworker, var jeg massage terapeut. Jeg vidste at mit liv på en eller anden måde var begyndt at ændre sig, så jeg tog undervisning, følte at dette var det næste skridt for mig. Det skulle ikke være min profession som det viste sig, men i stedet en hjørnesten til fremtiden. Jeg modtog så mange vidunderlige gaver gennem disse studier, men den vigtigste lektion var, at stå udenfor fordømmelse af mig selv og andre. Jeg indså da, at alle kroppe er perfekte på den måde de er. Ville det ikke blive en kedelig verden, hvis vi alle så ens ud?  Jeg praktiserede massage på store, høje, korte, små, alle typer af mennesker. Vi er ikke vores kroppe. Vores sjæle anvender midlertidigt disse indretninger for at opleve vores tid på Jorden. The Group kalder dem for “Bobler af Biologi”.

Kroppens helbred går hånd i hånd med fred i sindet. Når disse to er ét, er det nemt at forbinde jeres spirituelle selv til jeres sjæl. I kan ikke nå jeres fysiske helbreds potentiale uden også at være mentalt tilpasset og spirituelt næret. Uden det ene er det ligesom en brik i et puslespil der mangler, for at gøre os fuldstændige.

Tæl jeres velsignelser hver aften. Når I slapper af, lige inden i lægger jer til at sove, tænk på tre ting som I er taknemmelige for, en for kroppen, en for sindet og en for sjælen. I vil finde ud af, at I falder fredfulde og positive ind i søvnen. Når I vågner op, vil dette fredfulde stadie fortsætte med at være der gennem hele jeres nye dag og reflekteres gennem jeres fysiske krop.

Mind jer selv om at være afslappede i jeres sind og krop. Dette vil nære jeres sjæl. Vores daglige liv er så travle og støjfulde, stressede, deadlines og planer som skal opfyldes. Praktiser kunsten af dyb afslapning, såsom meditation, yoga og dybe åndedræts øvelser. Dette vil hjælpe jer med at forbinde alle tre dele af jer selv. Find tid til at være alene hver dag, selvom det kun kan blive en halv time. Glæd jer over jeres eget selskab, hvor vidunderlig I er. Få dette til at være jeres specielle tid/time. Når vi er lykkelige for vores kroppe er sindet fredfuldt og sjælen fuldstændig treenigheden af selvet. Så er det at vi til fuldkommenhed kan glæde os over vores menneskelige oplevelser.

Med Kærlighed og Lys,

Barbara

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!