януари 2011

НОВОТО ТЕЛЕСНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
ЕЛЕКТРИЧЕСКА/ФИЗИЧЕСКА ЕВОЛЮЦИЯ

 

От Стийв:

Подходих към този ченълинг с много малко упътване относно съдържанието му. Знаех, че най-вероятно ще говорим за физическите промени, тъй като темата е много актуална за мен напоследък. Имах странни проблеми; по някаква причина изтощавах батериите в дистанционните устройства, а много човешки уреди, особено електрическите, преставаха да работят в мое присъствие. За човек, обитаващ един аудио-видео свят това си е едно голямо предизвикателство. Понякога компютърът работи, а понякога – не. Забравете за тъчпада (мястото за ръчно боравене) на лаптопа!

Когато групата започна това послание нямах представа, че то ще ме засегне толкова лично. Те ме преведоха обратно през няколко много смущаващи дни от моя живот. Този ченълинг обясни и навърза някои от най-значимите послания на групата за всички нас, както и за мен лично; те разясниха какво точно към преживял в моя собствен свят. Имаше два отделни момента, по време на които се наложи да ме поуспокоят, тъй като се развълнувах много от разкритията, които виждах. Ще обясня повече детайли по време на следващото Виртуално Светлинно Предаване, но все пак се оказа, че тези странни електрически събития имат все пак някаква разумна причина.

Вярвам, че детайлите, съдържащи се в това послание ще осветят онази ключова информация, която ще става все по-важна за нас в близкото бъдеще.

Големи прегръдки

Стийв Родър

 

Поздрави от Къщи

Този ден достига върховете, тъй като много от вас са променили напълно енергията си. Вие сте спрели гонениците в живота си за миг, за да се насладите на миналото, припомняйки си красотата, която сте изживявали тогава; след което се обръщате напред и изграждате очакванията си за бъдещето. Те предопределят вашия път където и да идете; те изграждат за вас възможностите да изпитате всичко, докато пребивавате във вашия биологичен балон.

Заземяване на Светлината

За да позволите на себе си просто да бъдете, искаме да си поемете дълбок дъх, един Земен дъх във физическото тяло само за момент и просто да бъдете тук и в този момент; сега. С цялото очакване за онова, което идва, хората много лесно потъват обратно в миналото или се проектират в бъдещето. Само едно от тези трите – минало, бъдеще и настояще, е  истинско. И то е сега.
Ние искаме да съединим няколко отделни елемента, които сме обсъждали преди. Сега ще бъде по-лесно да ги разберете, тъй като вие сте вече доста запознати с темата. Макар и да не знаете как точно всичко това се вмества в ежедневието ви, вие сте приели много от онова, което ние сме нарекли истина в собствения си живот и именно този факт създава основата за еволюцията на новия човек. Това се случва навсякъде по планетата, тъй като сега е времето, когато хората могат да пренасят собствения си Дух в степен, по-голяма от когато и да било.

Физическата еволюция

Сега също протичат и някои физически промени с цел да ви помогнат да се приспособите по-добре към този енергиен подем, и това се случва с всеки човек на планетата. Вашето физическо тяло започва да се променя сега и все пак вероятно ще бъдат нужни още поне няколко години на медицинските ви общности, за да квалифицират измененията; тези общности обикновено са доста тромави и това не е без причина. Много от онова, което очаквате от процеса, наречен Възнасяне става с цел да ви даде възможност да пренасяте повече светлина във физическото си тяло, докато ходите по Земята.

Преразпределяне на Водата

О да, вие винаги ще имате ограничения. Вие сте от другата част на воала, така че се налага да се намирате във времевата линия. Вие, обаче, можете да въздействате дори на времето, тъй като съвсем наскоро променихте линията, която трябваше да приключи през 2012. Вие вече отменихте този факт и все пак все изпитвате много от признаците, които трябваше да ви доведат до края.

Много от придвижванията и промените, които наблюдавате на вашата планета, особено онези, свързани с преразпределянето на водата и ре-балансирането на Земята, са се превърнали вече в ежедневие. Вие също така установявате много връзки с енергията, която наричаме вода; но вие не класифицирате този елемент като енергия, въпреки че той притежава всички необходими признаци. Водата съществува и от двете страни на воала, така както и всяка друга енергия. Вие сте били в състояние да задържате духа на вашето висше аз във физическото си тяло най-вече благодарение на количеството вода, което можете да пренасяте в телата си. Сега този факт започва да се променя; това е един от физическите признаци, които може много лесно да бъдат квалифицирани и измерени с напредване на времето. Вие сте се чувствали комфортно с определено количество вода в телата си; тази течност ви е помагала да се заземявате. Вашите емоционални нива са всъщност свързани с физическата вода. Така вие обработвате емоциите през тялото си, така приемате и чуждите. Били ли сте някога в театър, където знаете прекрасно, че има хора, които стоят зад вас, но не им обръщате никакво внимание?

След това внезапно чувствате как някой се обръща назад и поглежда в упор другиго, който го е гледал зад гърба ви, все едно ги виждате реално. Това се случва благодарение на водата. Сега вече вашето физическо тяло ще започне да работи с по-малък процент вода. Вие буквално би могло да намалите количеството вода в тялото си с 20 % през следващите 50 години. Това е огромна промяна в човечеството и ще доведе до много нови признаци, някои от които ще обсъдим днес.

Количеството вода  във вашето физическо тяло ще бъде намалено и следователно вашето свръх излагане на емоции – също. В началото на всяка промяна, обаче, хората се съпротивляват; обикновено се вкопчвате във всяка една част от старото. Много от вас ще почувстват първоначално, че все едно емоциите им са извън контрол. Голяма част от този факт е свързан с  установяващите се промени у цялото човечество. Много от вас знаят, че вършат всичко правилно: вашият живот върви добре, Духът ви е доволен и все пак се чувствате гневни, неспокойни или наранени през цялото време. Може би усещате неща, които не сте чувствали никога преди. Това е вярно и то е част от промяната, която се осъществява. Нека обясним още нещо.

Вече сме споменавали нееднократно, че хората на тази планета започват да приемат кристална структура. Ние също така ви обяснихме, че всъщност дори и атомната структура на елемента, наречен от вас въглерод ще започне да се променя. Всичко това е част от една и съща промяна, която ще започнете да наблюдавате във физическите си тела, тъй като вие сте въглеродно-основани същества. Едновременните промени във въглеродното и водното ви съдържание ще ви помогнат да еволюирате много-много бързо. Разбира се, тук се крият и някои предизвикателства. Често ще чувствате, че – току-що открили своята вътрешна стабилност, някой ви издърпва чергата под краката.  Уви – тъкмо когато сте усвоили правилата на играта, те се променят. Това е типичният начин, по който израствате. Чакате, чакате, чакате…..вкопчвате се във всичко, след което изведнъж скачате напред. Този скок вече е започнал за много от вас. Нека първо да поговорим за това как ще изглежда животът ви, когато водата в тялото ви намалее.

Кристализация на тялото

В момента вашата структура става кристална. В определен момент този факт ще бъде „открит” на научно ниво в устройството на клетъчната стена. Този процес вече се материализира в ботаническия свят, както и при насекомите; той ще бъде също така разпознат в животинския и човешкия светове много скоро. Какво да кажем за самите кристали, обаче? Кои са онези качества, които те са имали, а вие – не, до този момент. Кристалите притежават най-високата вибрация от цялото минерално царство и те са част от вас по същия начин, по който и Земята е. Тъй като хората имат най-висока вибрация от животинското царство, вие много често резонирате с кристалните структури. Кристалите пък имат най-високата вибрация в минералното царство. По този начин се създава връзка и тя удължава вашия живот много повече, отколкото предполагате.

Когато влезете в една стая, където има всякакви джунджурии и любими трофеи по рафтовете, както и картини за разглеждане, към какво ще бъдете привлечени първо? Най-често ще ви привлекат кристалите. Ако има някакъв кристал, най-вероятно ще прекосите, ще го хванете или позяпате за секунда, за да го разгледате
На тази планета обикновено жените живеят по-дълго от мъжете. Това ясно може да се проследи във вашите статистики. Много от вас вярват, че е така заради войните, които взимат твърде много мъжки жертви, но това не е истината. Жените живеят по-дълго поради факта, че в много по-голяма степен допускат кристали до телата си. В обичайния случай един мъж не би носил голям диамантен пръстен, докато една жена би го сторила с огромно удоволствие. Поради тези културни и социални разлики, жената обикновено живее повече от мъжа; тя се справя със стреса по-добре.

Онова, което се случва сега е, че вашите тела започват да приемат кристална структура и това създава множество промени. Първо – започват да се възвръща естествената продължителност на живота. Много от вас знаят, че тялото ви спокойно може да прехвърли границата от 80, 90 ,100 години, която е била типична за хората досега. Никой все още не може да обясни съвсем точно поради каква причина някои хора в определени части на света достигат до 130 години. Ние ви казваме, че дори и в сегашните ви физически тела, за вас ще бъде съвсем възможно да достигате до 120-130 години. И когато тази промяна започне да се случва, тя ще доведе до естествено дълголетие. Този очакван от вас скок ще бъде активиран именно от промененото процентно съдържание н вода в телата ви.

Съществува и друга енергия, която е била укротявана и обуздавана с цел ежедневна употреба на планетата ви: електричеството.  Вие я използвате непрекъснато – отново и отново. Хората се чувстват комфортно с електричеството – те знаят и къде са границите. Знаят, че не могат да напъхат пръст в контакта, защото ще бъдат ударени от ток; научили са се да живеят в съгласие с този факт. Но онова, което се случва в момента е, че с промяната на процентното съдържание на вода в телата ви, се променят и взаимодействията ви с електрическите пособия около вас.

Много от вас вече започнаха да откриват този факт, особено онези, които работят редовно с електроника. Те ще започнат да се сблъскват с онези чудесни фантомни проблеми – както ги нарича Пазителят. Той казва „ Нищо й няма на тази машина, само дето е обсебена.” Всъщност, машината реагира различно на енергията му, защото той самият се е променил. Нека да обясним някои неща. Пазителят започва вече да бушува вътрешно, защото току-що осъзна значението на някои скорошни случки в битието му. Ще ги сподели по-нататък, тъй като сега думата е наша. Ще ви кажем само едно от тях, което е общовалидно.

Пазителят току-що се бе върнал от двуседмично пътешествие, по време на което домът му бе напълно затворен. Никой не бе влизал, нито излизал. Когато той се върна, взе дистанционното устройство на телевизора, натисна копчето, но…нищо. Той извика на жена си, че го е сложила не където трябва, но в този случай причината не бе у нея.. Пазителят сменя батериите и то някак заработва. Едно устройство е било приведено в ред, но пък други се развалят. Той работи върху факта известно време и след едночасови опити най-накрая нещата се оправят.  Той слиза в офиса, хваща дистанционното…и всичко започва отначало. За две седмици той се е променил толкова много, че отношенията, които си е създал с много от електрическите му устройства не действат  повече. Това ще стане скоро общовалидна опитност. Има и много повече; ние само ви даваме малки парчета информация, в която да се вгледате и да проверите в собствения си живот.

Намаляване на Водата в тялото.

Един от елементите, за който всички ще искате да знаете малко повече, е намаляването на количеството вода във физическото ви тяло. Ние искаме да ви предпазим от грешка като ви поясним, че не ви препоръчваме да пиете по-малко; всъщност ние ви казваме, че в момента, в който се опитате да контролирате количеството вода във вашето тяло, то ще започне вас да ви контролира. Ако трябва, ще бъдете наводнени, за да не пресъхнете; но процесът ще започне да се случва от само себе си. Онова, което искаме да ви кажем, обаче е, че винаги има някаква енергия, която се придвижва из телата ви. Това са микро и радио вълни, така че голяма част от невидимия спектър на светлината пътува през вашето тяло без никакъв проблем. Дори в момента Пазителят има радиопредавател на колана си, за да може гласът му да се чува до дъното на стаята. Досега вие не сте имали усещане за тези енергии.

И все пак, когато намалите количеството вода, ще започнете да забелязвате от време на време в телата си натрупване на енергия с неизвестен за вас произход. Когато структурата ви започне да се кристализира, вие ще можете да изпращате и получавате радио честоти. Вие всъщност имате тази способност дори сега, защото много от вас вече са активирали кристализацията на епифизата си и тя може да бъде обучена да праща и получава. Това е част от онова, което наричаме дълбок контакт. Често дълбокият контакт се получава именно чрез съдействието на епифизата. Той започва да приема и други форми и когато това се случи, хората ще развият цяла една нова област, за да компенсират въздействието на тази излъчвания, която идват от околната среда и към която сега придобивате чувствителност.  Тези енергии и в момента текат през вас, но вие не ги усещате. Когато това започне да се случва, вие лесно ще ги разпознавате и дори понякога те ще ви объркват. Онова, което може да се случи, е да се чувствате все едно имате грип, но без всички симптоми. Пазителят отново взе да подскача, защото именно това му се случи снощи. Той започва да разбира какво става и има да каже много по въпроса, но още веднъж ще трябва да го укротим, защото за нас е важно да довършим. Онова, което искаме да подчертаем е, че ще започнете да се чувствате различно. Вашият електрически заряд – енергията от Дома, която сте пренасяли до този момент и която е съдържала по-голямата част от духа ви, е била именно водата и сега този факт се променя, тъй като енергията от Дома, без значение, как я наричате, може да достигне до вас по много различни начини.

Новото телесно електричество

Предизвикателството се крие във факта, че хората знаят как да се заземяват при сегашното си процентно-водно съдържание;  те знаят как да отведат енергията си. Те разбират кога емоционалната вълна им идва в повече. Но ние ви казваме, че ще има промени, особено за онези, които стоят пред аудитории, изнасят речи, играят на сцена или работят с хора. Ето например вие всяка седмица говорите публично без проблем. Научили сте се да поставяте тази малка граница пред себе си и да я държите на ръка разстояние; дори си представяте, че говорите на стената с цел да задържите цялата онази енергия, която долита до вас от залата. Сега ще я чувствате, тъй като тези граници, с които сте свикнали преди сега повече не съществуват. Много от вас ще започнат да изпитват неща, които не са чувствали никога досега – това са знаци да започнете да работите по въпроса. Докато ставате все по и по-кристални, светлината ще навлиза в телата ви и то понякога по начини различни от онези, по които водата провежда вибрациите.

Заземяване на Светлината

Сега вие ще бъдете залети от светлина. Досега сме го споменавали само, за да ви възбудим апетита, но сега е време да въведем сериозно темата. Заземяването на светлината ще бъде един от ключовите моменти, с които ще трябва да се справяте. Не само ще научите как да го правите, докато сте във физическо тяло, но ще се научите как да го постигате и с електрическо оборудване.  Ще се научите да го правите по всички достъпни начини с цел да хармонизирате електронните си уреди с физическите си същества. Пазителят трябваше да смени четири комплекта батерии преди да приключи онзи ден. Той помисли, че някой е вършал из къщата му, източвайки всички батерии, но всъщност причината бе у самия него. Тогава той влезе обратно в стаята и стартира любимия си компютър – онзи, който използва винаги; но той не се включваше. Просто не желаеше да тръгне. Пазителят опита още три или четири пъти и най-накрая компютърът някак тръгна, но едва на петия или шестия път се оправи напълно – абсолютно невредим. Това се случи, тъй като на устройството му се наложи да се настрои към новата вибрация на Пазителя. Вие вече работите с обертоновете – свещената хармония е прекрасен предмет за изучаване. Това е вашето място в света, където можете наистина да паснете.

Но трябва също така да разберете, че местата, на които не подхождате повече, задържат вашата енергия. Вие еволюирате с невероятна скорост и от тази гледна точка всичко се случва буквално за миг. Вие сте онези, които водите по пътя; вие сте онези, които се осмеляват да поведат до следващото енергийно ниво.

Най-накрая трябва да споделим още нещо. Тялото трябва винаги да се закотвя чрез процеса, който наричаме заземяване. Електрическата връзка във физическото ви тяло трябва да има място, на което да бъде отвеждана с цел да протича през тялото ви. Вие наричате този процес заземяване. В електрическите вериги то също се нарича заземяване, тъй като връща потока към земята или към последната отвеждаща точка.

Онова, което буквално се случва е, че човешките вибрационни модели се променят ежедневно. Фотографиите на вашите аури ще се изменят драстично и много от вашата връзка с всички онези параметри, които са служели като мерна единица за вашето енергийно поле, също ще претърпят коренна промяна. По този начин много от вас ще изпитват понякога силни емоции, докато в други случаи няма да изпитат нищо, дори и в ситуации, в които обичайно биха проявили силно чувство.

Сексуална енергийна вълна

Финалното заземяване на духа във физическото тяло е онова, което наричаме сексуална енергия. Вече ви казахме преди няколко години, че ще избликне нова вълна от сексуална енергия на Земята, при това толкова силна, че 60-те години ще ви изглеждат пуритански. По онова време се надигна огромна вълна, която премина много бързо и активира всичко по пътя си; сега това ще се преповтори. Когато се придвижвате към това ново ниво, ще започнете да освобождавате вашите собствени енергийни образци. Ще оставите енергията ви да се възвърне към оригиналното си състояние, вместо да се опитвате да я държите във физическото си същество. Когато се научите да правите всичко това, ще откриете нова радост в живота и именно това ние наричаме сексуална енергия. Ще откриете нова светлина в усмивките си и ние ви молим да не се плашите от този факт. Прегърнете го. Това е следствие от факта, че човечеството еволюира с невероятен темп на тази планета. Ние ви говорим не просто за секс, тъй като това е само малка част от приложението на тази енергия. Вие се докосвате до сексуалната енергия всеки път, когато някой вижда духа ви през физическото тяло. Всеки път, когато се усмихнете – всеки път, когато отдавате онази светлина от Дома. Вие сега бивате пренастройвани – всеки един от вас, така че физическото ви тяло да може да съдържа повече светлина, докато се разхождате по тази планета. Това е ваше изобретение; то не е било предопределяно. Предназначението на планетата Земя е да се въздигне и вие всички го постигате – чествайки и радвайки се на живота.

Вие се превръщате в нови хора много бързо. Ние се чувстваме толкова почетени от самия факт, че можем да присъстваме и наблюдаваме, тъй като вие сте работили върху тази тема през целия си живот. Всъщност много от вас трябваше в действителност да пробият пътя си именно през този живот, дори и ако трябваше да изберете родители, които няма да ви разберат. Вие знаехте, че може да се наложи да преминете през всякакви проблеми и пречки и все пак искахте да сте тук точно в този момент. И ние го постигнахме!

Еспаво! Вие успяхте! Радвайте се на следващите стъпки. Ако се уплашите, протегнете ръка и хванете нечия чужда, за да си помагате взаимно, стъпка по стъпка и удар на сърце след удар на сърце. Тази планета се превръща в Земен рай.

Оставяме ви с тези три простички напомнения. Отнасяйте се едни с други с най-голямо уважение, тъй като има много богове на тази планета. Обгрижвайте се взаимно и почиствайте пътя едни за други при всеки възможен случай. Знайте, че играта е прекрасна и играйте заедно добре.

Еспаво

Групата

 

Връзка със Сърцето

Барбара Родър

 

Винаги съм чествала специалните случаи в живота на действителната дата. Имам предвид най-вече рождени дни и годишнини, които включват много специални моменти на радост. Стийв понякога ме бъзика, защото му напомням да честваме всички дни, които сме споделили досега в нашата връзка. Разбира се – имаме годишнина от сватбата,  после идва денят, в който сме се видели за пръв път, денят, в който се преместих да живея при него; подновяването на сватбата ни, рождените дни на нашите деца – о, списъкът може да продължава още и още. Само ми дайте повод и ще го чествам. Сигурна съм, че в бъдеще ще измисля още много специални дни за отбелязване.

В миналото се опитвах да планирам всеки детайл от празника . Чувствах радостта и очакването, докато го правех, но пък ако нещата не се случваха точно според планирания от мен начин, понякога се разочаровах. Не казвам, че сега не мога да се зарадвам на планирането, но разбрах, че е по-важно да бъдем отворени за течението на Живота.

Научих се да се нагаждам към празниците. Обикновено Коледата беше много традиционна и я провеждахме в нашата къща, а всички детайли бяха подредени в главата ми месеци преди събитието. След като семейството се разрасна, а обстоятелствата се промениха, започнахме вече да прекарваме Коледа в различни места с различни традиции. Отначало това ме тревожеше, защото не исках да напусна привичното, но сега чувствам, че този празник ще бъде различен всяка година, при това по нов, забавен начин. Все още планирам някога да събера цялото семейство отново вкъщи. Но най-важното нещо е просто да бъдем с любимите хора по време на този вълшебен годишен период.
Веднага след като Коледният сезон се изниза, дойде Новата година. Нашето семейство се присъедини към нас вкъщи, за да посрещне Новата година, както и 60-ия рожден ден на Стийв. Но традицията беше нарушена още веднъж. Откак се помня, винаги съм организирала партито на Стийв на първи януари. Но с всичко останало, което се случва в живота ни точно сега, знаех, че това ще бъде прекалено голям стрес. Стийв каза, че няма да се разочарова, ако пропуснем официалната част, но аз все пак исках да чествам всичко онова, което е той по един тържествен начин с нашия местен екип и приятелите ни. Така че да пръв път неговото парти ще бъде организирано две седмици след събитието. Новото ми мото е да прегръщам всеки специален случай по цял месец. Тогава можете да чествате с цялото си сърце когато дойде подходящият за това момент..

Рожденият ден на внука ни е на 17-ти Март. Тъй като ние не живеем в същия щат няма да можем да бъдем там на точната дата. Ще летим, за да го видим на партито, което бе отложено за следващия уийкенд, тъй като се вмества по-добре в програмата на всички. Е – отново се уча да оставям детайлите настрана и да оценявам времето, когато изразяваме радостта си заедно с хората, които са ни толкова близки.

Мисля си, че целият живот може да бъде едно честване. Не е толкова важно да се определи датата или времето за радостно събиране. Но част от мен винаги ще се усмихва по-широко и ще се чувства една идея по-щастлива, когато въпросната дата се насочи. Дълбоко у себе си помня, че най-големият дар, който получавам по време на което и да е честване, е самият живот, който живея.

С Любов и Светлина
Барбара

Copyright Notice:
Copyright 2000 – 2011 Lightworker. www.espavo.org This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part with the following conditions: Use of this material signifies that the user aggress to the following conditions: 1. The words “Copyright 2000 – 2011 Lightworker. www.espavo.org” will be included with all published material. 2. User agrees that all rights, including copyrights of translated material, remain the property of Lightworker. If you translate this material we reserve the right to share that translation with credit to you as translator, on the Lightworker site to make it available to all. Further information from the Group may be found at: http://www.espavo.org.     Thanks for helping to spread the Light!