декември 2011

ТРЕТАТА ВЪЛНА – ХАРМОНИЯТА

 

ОТ СТИЙВ

В самото начало групата ме помоли да поставя думите втора вълна на началната страница на всяка секция. Същото се отнася до всички корици на мои книги на английски. Думите втора вълна са винаги скрити някъде в корицата.
Те искаха да получим някаква перспектива относно това къде сме в този момент на еволюция. Групата ни разказа историята на първата вълна на човечешкото овластяване като порив към следване на някакъв лидер. С други думи, ние се научихме как да работим заедно в групи, посочвайки лидери и изграждайки йерархии от някакъв вид. Това беше начин да използваме колективно нашите творчески възможности, както и да работим на това ниво на вибрация. Всички общества произхождат именно то тази вълна. Те казват, че след като сме разпънали границите на тази опитност до краен предел, както стана с Адолф Хитлер, колективно сме избрали да се придвижим към втората вълна на овластяване – Следвай себе си. Не забравяйте, че това стана само преди около 60 години. В тази вълна на “Следвай Себе Си”, ние се учим да се вслушваме първо вътре, след което да балансираме с външния свят. Това е безкрайно по-трудно от “следвай лидера”, тъй като няма ясни пътни знаци да ни сочат пътя.
Естествено, самият термин втора вълна предполага, че ще има и трета, четвърта и т.н. Други са споделили свои интерпретации на тези вълни, и все пак групата не каза нищо по въпроса до 11.11.11. Едва тогава споделиха тяхната версия за третата вълна и казаха, че ще я изпитаме по време на нашите животи. Все още не сме в нея, но тя вече идва и набира скорост при всички нас, във всеки момент. Третата вълна е хармонията. Ако се върнем към онова, което те говорят за двата метода на работа със светлината, ще видим, е това е пътят за нас да балансираме двата начина на работа по едно и също време. Всъщност, групата е много ясна по въпроса за бъдещето, както и че то зависи от това колко добре сме научили да се съотнасяме с другите богове по земята.
Като общества, ние сме успели да израстнем и да се засилим чрез полярността, опозицията и състезанието. Сега нашият успех в този свят зависи от това как ще се научим да се овластяваме взаимно. Това е огромна промяна в ценностите и осъзнаването, но групата каза, че сме на път да се справим със задачата и сме се насочили в правилната посока.

Единствевана част, която все още ме обърква, е елементът “време”. На човечеството му отне 200 000 години, за да оформи първите общества и да достигне до първата вълна. После още 5 000 , за да встъпи във втората вълна. Тя е едва на 60 години, така ми каза групата. Те се посмяха и рекоха, че това е експоненциален растеж и именно поради тази причина цялата вселена наблюдава в момента планетата Земя.
Желая ви прекрасен месец

Огромни прегръдки и нежни подтици
Стийв

 

ОТ ГРУПАТА
Добре дошли вкъщи!

Нашата променяща се въглеродна база.

Ние ви казваме – Домът, Небето или която и да било представа, която имате за мястото, от където произхождате, се е променил. Той се е променил в очакване на вашите действия на планетата Земя. Всеки от вас се е доближил до Дома по време на еволюционния си процес. Разбира се – има много части от цялото, които все още не са се проявили. Ние ще споделим някои от тях днес, така че да прогледнете малко напред и да видите как изглеждат нещата. Ние ви казваме, че вие сте се придвижили повече по време на последните шест месеца, отколкото по време на последните си шест живота. Процесът се ускорява непрекъснато и много от вас започват да чувстват, че изпускат рамките на времето. С други думи, вашето усещане за онова, което представлява денят и какво точно можете да извършите през него, се трансформира. Това е огромно предизвикателство в целия сценарий, защото времето започва да се променя. Вие ще откриете, че много други неща се видоизменят – по-скоро с едно движение на мека, постоянна промяна, отколкото чрез резки скокове, като да речем – да се събудите, внезапно направили огромен скок от едното към другото ниво. Само преди няколко месеца ние ви казахме, че атомът на въглерода също ще се промени. Вие знаете, че всичко на Земята е основано върху въглерода. И ако този елемент се промени дори най-малко, това ще преоформи всяка част от човечеството. Това е и едно от многото чудеса, които сега са под ръка.
Само преди няколко седмици вашите учени промениха Менделеевата таблица, прибавяйки няколко нови елемента и преоценявайки теглото на много от елементите, включително и въглерода. Това е само началото на промените, които в крайна сметка ще се случат. Въпреки, че досега не е имало такива резки изменения, вие много скоро ще се почувствате комфортно със ставащото, както и с усещането за плавност и обтекаемост. Вашата собствена съпротива понякога ви пречи да се придвижвате напред. Когато блокирате хода си, внезапно се появяват обстоятелства, които да ви подтикнат да скочите до следващото ниво. Често тези движения предизвикват много от разместванията, трудностите и енергийните предизвикателства при хората, които работят около вас. Промените задействат турбуленции във вашите връзки и работа, както и в комуникацията на всички нива. Това не е добро или лошо, то просто е пътят, по който хората еволюират с течение на времето. И все пак ние ви казваме, че и това сега ще започне да се променя. То ще се превърне в много по-плавно-течащо движение, така че да не изпитвате огромни и резки промени, като тези от последния век. Вие ще се радвате на по-леко, плавно движение в еволюцията от този момент нататък, тъй като не се налага да правите огромни, резки скокове, както преди.

Промени в Биологичния ви балон.

Ние също така ви казваме, че това движение е създало балансиращи енергии във вселената, тъй като всяка енергия търси в крайна сметка равновесието. Във вашия свят съществуваха огромни дисбаланси още от самото начало, тъй като беше важно да претендирате, че сте отделени едни от други. Илюзията за разделението започна, когато вие взехте да се възприемате като индивидуализирани изрази на светлината, по-скоро отколкото като обща светлина. Това помогна неимоверно на еволюцията ви, тъй като вие се научихте да придобивате по-голяма мощ, когато бяхте в състояние да центрирате енергията в себе си и да видите собствената ви светлина. Колко невероятно беше това; то, обаче, не е повече тъй необходимо, както преди. Сега вие се движите много по-плавно в процеса на собствената си еволюция, защото тя се превръща в един леко протичащ процес. “Как мога да изразявам най-интензивната светлина точно в този момент?” Това наистина е усещането и верният въпрос за вашето бъдеще. То съдържа ключа към вашия успех като искри от Духа, които претендират да бъдат хора на планетата Земя.
Балонът ви от биология – вие самите, се променяте с цел да еволюирате като физическо същество. Ето защо понякога всичко е толкова фрустриращо за вас. Вие изглежда се движите напред, напълно осъзнавайки къде отивате, при което внезапно се натъквате на стена. Тя сякаш ви казва, че сте тръгнали не накъдето трябва, че май сте сторили нещо лошо. Всъщност, обаче, вие просто имате нужда от тази стена с цел да се пре-осъзнаете и да се презаредите от различен ъгъл, след което да продължите да се придвижвате напред, подминавайки онези блокажи, които ви саботират. Много части от цялото вече се разгръщат и вие ще се научите да използвате доста от тези нови инструменти. Те не са обстоятелствени учения, напротив – това е един спонтанен начин да заземявате светлината и да довеждате бързо енергията в материалния свят. Веднъж заземени, вие вече можете да работите спокойно с тези части. Но ако задържате идеята в главата си, без да я запишете или споделите с някого, тя ще си еволюира единствено в ума ви, но не и в материалния живот. Няма как да съберете предварително всички части от цялото. Така че – направо започвайте да материализирате идеите си. Напишете ги, дори да не са завършени, дори и да не знаете всички етапи до края. Заземете парченцето, което притежавате в този момент, защото в мига, в който го заземите, вие правите място за още светлина. Това действа по същия начин, както в случаите, когато правите място в гардероба си за нови дрехи. Невероятно е да се наблюдава как създавате вакуума, който внася още повече светлина и това става, когато заземявате и закотвяте вдъхновението си.

Два начина за работа със Светлината

Има два начина да се възприемат предизвикателствата по пътя. Много от вас си мислят, че не са достатъчно добри да заземяват светлината, или пък питате: “Че какво неказано преди мога пък да кажа аз? Как да постигна нещо различно? Чувал съм всички отговори вече, какво ми дава право да си мисля, че имам нещо по-различно да кажа?” Но ние се смеем истерично на всичко това у Дома. Прекарали сме еони от ваши животи, за да построим личностите ви така, че те да са в състояние да пренасят специфично послание. След което вие най-накрая пристигате тук и казвате: “Откъде-накъде тъкмо аз имам право да правя това?” Но вие сега започвате да променяте тези си нагласи доста бързо, тъй като вече започвате да разбирате кои наистина сте. Вие сте донесли нещо много специфично от къщи, за да го споделите. Цялата енергия на земята не може да бъде пресъздадена, докато всеки един от вас не изиграе ролята си и не внесе собствения си лъч от светлина, оставяйки го да работи с цялото.
Нека да поговорим за светлината за миг, тъй като е доста важно да проумеете тази концепция. Има два начина да работите с нея – единият е като я отразявате, а другият е – като я изразявате. От гледна точка на онова, което наричате успех, и двата начина са много плодотворни, и вие ще се възползвате и от двата. Някои от вас ще се превърнат в Учители и ще застанат пред другите, представлявайки светлината. Други ще приемат тази светлина и ще я отразят по техен собствен начин, през призмите на цветните си филтри, танцувайки с нея, отразявайки я в свой собствен привкус. Със сигурност има хора, които са идвали на Земята по време на много превъплъщения. Много е лесно да се вгледаме в историята ви и да отбележим най-ярките светлини, които са променили света и са постигнали съществени промени в хода на човечеството. Макар че много пъти вие не осъзнавахте точно колко отражения на тази светлина са били необходими с цел да се случат нещата. Така че, молим ви да изоставите собствените си идеи за полярност, както и да забравите представите си за добро и лошо за момент, защото едното не е по-добро то другото. И двете са еднакво необходими на Земята.

Влезте в Третата Вълна на Овластяването

И ето къде сте вие точно сега – или вече сте направили прехода, или се придвижвате към Третата Вълна на Овластяване. Първата вълна беше много проста: вие се нуждаехте да откриете онези парченца от себе си, които да ви дават сила, така че започнахте да се събирате в групи. Това ви даде самочувствие, както и способността да отличите собствената си светлина от другите, след което да стигнете до общо споразумение за това кои сте. То беше една много полезна стъпка в началните стадии на еволюция на човечеството, но сега вие се осмелихте да отидете още по-напред. Направихте една невероятна крачка, тъй като се научихте как да приемете собствената си светлина. Това беше много объркващо за вас, тъй като вече не се налагаше да следвате някой лидер; сега вече ставаше въпрос за това да следвате самите себе си, което е най-голямото предизвикателство, тъй като всичките ви системи са организирани около някаква водеща фигура. Всичките ви организации предполагат, че голяма група хора ще поеме в една и съща посока. Сега, обаче, вие пре-оценявате и пре-създавате много парчета с цел да закотвите светлината по различни начини. Докато се придвижвате към Третата Вълна на Овластяване и Хармония, тя достига майсторски обертонове, за да сте способни да чуете определен тон и да го отразите обратно. То е същото като да видите усмивка на нечие лице, след което да отразите тази красота обратно. Да сте в състояние да пренасяте енергията от Дома или някаква мисъл, идея, израз на любов и след това да го предадете на другите като огромно отражение на светлина. Докато се придвижвате напред, трябва сами да бъдете светлината. Също така следва да съумявате да я предавате нататък към всеки нуждаещ се, както и да живеете в хармония.

Единният Разум и разпределението на светлината

Има много научни изследвания, които в момента текат по отношение на различни видове птици, които сякаш се движат като една. Вероятно сте виждали как се случва това. Ято от 1000 птици, които летят в една посока внезапно се обръща в унисон, все едно всички имат единно съзнание. Изследванията вече започват да изчисляват точно колко бързо се обръща първата и кога точно последната птица разбира смисъла на движението. Те откриха, че е невъзможно информацията да пътува толкова бързо и все пак случващото се е факт. Тези птици са се научили на хармония; те са осъзнали как не само да бъдат светлината, но и да отразяват взаимно собствената си светлина до най-големия й потенциал. Именно поради този факт, те могат да действат като едно. Същото важи и за пчелите, тъй като те имат общности и са се научили да свръх-отразяват тази светлина. Сега и те посрещат своите предизвикателства в други насоки, тъй като пчелите се затрудняват да бъ-дат светлината (игра на думи – на английски bee е пчела, а bee-ing – да бъдат), което е доста смешно. Интересната част в случая е хармонията и тъкмо с нея започвате да работите сега.
Означава ли това, че ще се движите в комуни и ще работите като един? Не, не смятаме, тъй като това не е проработвало по същия начин при вас и то ще завърши единствено с факта ,че ще започнете да криете светлината си. А намерението е да разпределите тази енергия по света, тъй като вие пренасяте много важна светлина от Дома. Вие носите едно напомняне за човека срещу вас. Ето защо е толкова важно всеки един сам по себе си да излезе от прикритието и да изиграе своята част, накъдето и да ви води тя. Ако откриете, че сте единственият Служител на Светлината, както го наричате, и се почувствате крайно самотни, неподкрепяни и неразбрани, то разберете, че именно поради тази причина сте на правилното място, тъй като сте тъкмо вие сте онзи, който донася светлината от дома. Вие сте именно онзи, от когото има нужда на това място, така че няма нужда да потъвате в усещането, че правите нещо грешно, ако не винаги сте оценен напълно. Тъкмо на вас се пада честта да заземявате светлината, и това е много важна крачка в цялостния процес.
Съществува и нова енергия, която сега се отваря за всеки един от вас. Вие много добре я осъзнавате, тъй като сте се подготвяли за нея и сте я очаквали. Нарекли сте я 12-12-12, или 21.12.12, или пък с някакви други имена. И най-накрая, тя е тук и право пред очите ви. Няма нужда да чакате още година, тъй като всичко е в ръцете ви СЕГА. Вие стъпвате в нея и се учите как да я използвате. Погледнете на всичко това от малко по-друг ъгъл, отколкото последния път; това се е случвало на хората преди, но просто е ставало в обратната посока.

Екскурзия в плътността

Когато Земята се е родила, вие сте били тук. Вие сте били част от планетата Земя от самото начало на нейното зачатие, което сте нарекли Големия Взрив. Вие не сте били във физическа форма, тъй като Земята е била много гореща и атомите й са вибрирали много бързо. По онова време вие сте били в етерна форма, която се считали за светлинно тяло. Сега – само за момент, се опитайте да си спомните. Имало е момент, в който Земята е започнала да се охлажда и да придобива плътност. Вие сте започнали да изгубвате връзка със Земята, така че сте придобили физически, плътни тела за пръв път и това е променило вашия път напред към следващото ниво. Ние бихме искали да ви поведем за малко назад във времето. Представете си, че сте в първата група, дошла на планетата Земя. Вие сте се въплътили в онези плътни тела и сте чакали приятелите ви да се опитат да комуникират с вас: “Хей, Джейни! Можеш ли да ме видиш?” А тя би се обърнала и казала: “Не те виждам!”. И тогава вие бихте се поздравили с успеха си. Защото вашата идея беше да забравите кои сте и да се въплътите на тази планета, все едно сте напълно изгубени. И постигнахте много добре това. Планетата Земя се превърна в голям успех. Някои от вас все още са загубени, но сега вече това не ви обърква толкова, тъй като започвате да осъзнавате, че всичко е било за добро.
Всичко това беше много трудно за вас, тъй като бяхте потопени в “режим на оцеляване” и светът ви стана изключително малък. Вашите нужди намаляха драстично – нуждаехте се от топлина, храна и защита. Целият ви фокус беше насочен към усилието ви да свиете света около себе си, така че да можете да оцелеете. Сега се придвижвате в обратната посока, тъй като снижаването на вибрациите беше необходимо с цел да придобиете плътност. След това много дълго време изглежда отсъстваше движение в която и да било посока, тъй като всичко се движеше встрани. Сега отново поехте нагоре, но скачате доста бързо. Много сте ентусиазирани да се върнете в другата страна, като помогнете на физическото си тяло да еволюира отново към Духа. Днес вие се въодушевявате от повишаването на вибрациите си. Но ние ви казваме, че имаше време, в което ходехте насам-натам и се радвахте: “Виж ти – колко плътен съм станал днес. Нима не е чудесно?”

Визията на Създателя

Вашето усещане за полярност е много интересно за нас, тъй като то ви позволява да видите Бог така, както ние не можем. Това е илюзията на играта, която играете. То ви позволява да имате свой собствен, уникален поглед. Заземявайте онова, което виждате и чувствате. Отразявайте светлината. Овластявайте другите, докато вървите напред към собственото си овластяване, тъй като сте свидетели на възраждането на една планета. Вие сте работили много усилено за това. Вашата първоначална мотивация на планетата Земя беше оцеляването и това продължи доста време. Но това вече не е вярно, тъй като вас повече не ви е страх от смъртта и това е огромна крачка напред. Невероятно е да видим колко далеч и колко бързо сте еволюирали. Изразяването на играта сега започва да се променя. Надяваме се, разбирате, че това е игра и се предполага да се забавлявате, с усмивка на устата. Това също е закотвяне на Светлината.Когато вие сте в състояние да я отразите обратно, независимо дали в бакалията, или на среща на Служители на Светлината; и няма нужда този процес да бъде труден. Може да бъде съвсем прост и се надяваме,че започвате наистина да си спомняте кои наистина сте всъщност. Не се плашете от този факт. Това наистина е нещо голямо, и това величие идва не само отговорността, но и радостта и свободата да бъдете Себе си. Това е времето на овластения човек. Вие встъпвате в ерата на Овластяването. Добре дошли вкъщи. Добре дошли! Добре дошли!
С превелика чест ви молим да се отнасяте едни към други с уважение. Подхранвайте се при всеки удобен случай, тъй като гледате в очите на бог. Помнете, че това е вълшебна нова игра и я играйте заедно добре.
Еспаво
Групата.

 

CONNECTING THE HEART
ВРЪЗКА СЪС СЪРЦЕТО

Това е прекрасно време от годината да честваме онези, които пожелаем. Онова, което наистина има значение е светлината ви да се разпространява. Бъдете вие празничната светлина, която виждате по време на този магичен сезон.
Стийв, Остин и аз споделяме нашата сърдечна любов и сезонните поздравления с цялото ни духовно семейство по света. Годината 2012 обещава нови възможности отвъд нашите вярвания. Подготвяйте се, и се радвайте на пътешествието, което сме поели.
Любов и Светлина – Стийв, Остин и Барбара.

Copyright Notice:
Copyright 2000 – 2011 Lightworker. www.espavo.org This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part with the following conditions: Use of this material signifies that the user aggress to the following conditions: 1. The words “Copyright 2000 – 2011 Lightworker. www.espavo.org” will be included with all published material. 2. User agrees that all rights, including copyrights of translated material, remain the property of Lightworker. If you translate this material we reserve the right to share that translation with credit to you as translator, on the Lightworker site to make it available to all. Further information from the Group may be found at: http://www.espavo.org.     Thanks for helping to spread the Light!